Alliansen Umeås budgetförslag för 2012

Av , , 3 kommentarer 10

Idag har Alliansen Umeå presenterat budgetförslaget för år 2012, och det följer i stora drag det program vi gemensamt gick till val på.

Följande pressmeddelande sammanfattar huvuddragen:

 

Pressmeddelande

En investering i  Umeås framtid

För sjätte året i rad presenterar Alliansen Umeå ett gemensamt budgetförslag
för Umeås utveckling mot en stad med möjligheter för alla.

– Vi vill skapa en stad där alla individer får leva och utvecklas, med satsningar på skola och det sociala. Samtidigt vill vi frigöra resurser till kommuninvånarna, genom att omorganisera Umeå kommun till en smidigare och mer flexibel organisation, säger Alliansen Umeå.

Alliansen Umeå prioriterar satsningar på skolan då det är här som hela samhällets framtid finns – därför satsas 40 miljoner kronor till för- och grundskolan. Mindre barngrupper i förskolan och att minska klasstorlekarna i högstadiet är också prioriterade områden. Dessutom vill vi att kommunen ska uppmuntra enskilda initiativ till förskolor, t ex nära stora arbetsplatser. En annan viktig satsning är 2 miljoner till yrkesutbildningar då det snart kommer att vara brist på arbetskraft inom dessa områden.

Alla ska må bra av att bo, leva och arbeta i Umeå. Att Umeå har mycket höga sjuktal måste vi göra någonting åt, därför satsar Alliansen Umeå 72 miljoner till det sociala och 3 miljoner på arbetsmiljö och personalvård för anställda i Umeå kommun. Dessutom ska det finnas möjligheter för alla, inom handikapp- och äldreomsorgen
ska brukaren stå i centrum genom en värdighetsgaranti som innebär att krav kan ställas på omsorgen.

Att vi har dålig luft i innerstan är någonting som det behövs göras någonting åt. Därför satsar Alliansen Umeå 4 extra miljoner på kollektivtrafik och 3 miljoner på underhåll av Umeås gång- och cykelvägar så att det ska bli lättare att välja miljövänliga resealternativ. Dessutom vill vi påbörja byggnationerna av gång- och cykelbron till Bölesholmarna under 2012.

Umeå kommun har gått igenom en omvälvande omorganisering, ändå har kommunen sparat minimalt på förändringarna. Alliansen Umeå vill skapa en smidigare organisation med tydligare styrning och direktiv till verksamhetsområdena för att kunna frigöra mer resurser till verksamheten. Dessutom sänker vi skattesatsen med 10 öre, för att ge mer frihet och självbestämmande till kommuninvånarna.

Dessa satsningar kommer att göra Umeå till en framåtskridande stad med möjligheter för alla att bo, leva och utvecklas i, säger Alliansen Umeå. Därför ser vi denna budget som en god investering i Umeås framtid.

För mer information:

Anders Ågren
kommunalråd (M)
070-341 67 64

Britt-Marie Lövgren
gruppledare (FP)
070-227 87 77

Mattias Larsson
gruppledare (C)
070-682 17 19

Veronica Kerr
gruppledare (KD)
070-259 55 95

 

 

 

 

 

Röd oreda

Av , , 2 kommentarer 11

Röd oreda verkar det vara.

Ja, nu syftar jag faktiskt inte i första hand på Holmlunds kritik mot Kulturhuvudstadsarbetet. Han menar ju nu på sin blogg att Västerbottensnytt ljuger genom nyheten att kan skulle ha kritiserat partikollegan Marielouice Rönnmark. Ser fram emot att se hela det bandade inslaget, så får vi se om det är Holmlund eller Västerbottensnytt som har rätt. Har själv råkat ut för liknande saker tidigare genom åren, så vi får väl se helt enkelt. Men om Västerbottensnytt skulle ha rätt är det ju å andra sidan anmärkningsvärt.

Nej, det jag syftar på med röd oreda var gårdagens fullmäktige, där det återigen blev konflikt mellan socialdemokraterna och vänsterpartiet. De styrande partierna alltså. I diskussionen om vad som ska hända med stadsbibliotekets nuvarande lokaler, efter det att bibliotekets har flyttats, så hade man plötsligt helt olika uppfattning om vad som står i deras överenskommelse.

Lasse Jacobsson (V) hänvisade till en överenskommelse, som han menade skulle innebära att kommunen även fortsättningsvis ska ha "icke-kommersiell verksamhet" i biblioteksfastigheten, medan socialdemokraterna och för all del även vi övriga partier konstaterade att någon sådan diskussion ännu inte hade påbörjats. Men Holmlund förnekade att det fanns en sådan uppgörelse med (V), och vänstern fick sedan göra lite reträtt.

Men det blir ju extra intressant att (V) hänvisar till exakt den överenskommelse, som samtidigt säger att biblioteket ska inrymmas i det nya kulturhuset. Varför röstade då Vänsterpartiet i kulturnämnden nej till en flytt av stadsbiblioteket? Och varför hade Vänsterpartiet plötsligt invändningar förra veckan i näringslivs- och planeringsutskottet mot förslaget tillplan för kvarteret Heimdal? Om nu vänstern tycker det är viktigt med fattade överenskommelser, d.v.s.

Vänsterpartiet och socialdemokraterna – de två styrande partierna – tutar och kör åt olika håll. Det är inte bra för Umeå. Röd ordea, som sagt.

8 av 10 umebor positiva!

Av , , 5 kommentarer 10

Nedanstående insändare har jag fått publicerad i dagens VK:

8 av 10 umebor positiva till höga tillväxtambitioner!

Det finns olika uppfattningar om Umeås framtida utveckling och detta speglas just nu i en intressant artikelserie i VK. Bland befolkningen finns det en positiv syn på fortsatt tillväxt. I en opinionsundersökning (VK 24/5) är 78 procent positiva till det omdebatterade befolkningsmålet på 200.000 invånare senaste år 2050.

Därmed kan vi en gång för alla avliva myten att umeborna är tillväxtfientliga. 8 av 10 applåderar alltså våra höga befolkningsmål. Detta glädjer mig särskilt, då det var vi moderater som lyfte frågan om höjda tillväxtambitioner i samband med ett fullmäktigemöte i november 2007.

Nyckeln till framgång är att göra Umeå till en ännu mer attraktiv stad än idag. Vi måste kunna erbjuda en miljö där människor kan förverkliga sina livsprojekt. Det handlar om allt ifrån tillgång till jobb, skola i toppklass, positivt företagsklimat till attraktiva och trygga bostadsområden. Och såklart mycket mer. En ökad befolkning leder till större arbetsmarknad och bättre karriärmöjligheter. Fler företag kommer att etablera sig här, vi kommer få se en kraftig jobbtillväxt och det leder i sin tur till ökade skatteintäkter – vilket säkrar välfärden.

 I valet 2010 gick (M) till val på att "bygga stad" i Umeå. En stor del av den kommande befolkningstillväxten ska ske i de centrala stadsdelarna, vilket innebär en förtätning av centrum genom att vi tillåter högre hushöjder liksom att kompletteringsbygga nya kvarter och bättre utnyttja marken. Även detta får stöd i opinionsundersökningen. 55% är positiva till att bygga höghus i centrala delarna. Det förslag till fördjupad översiktsplan som KF kommer att ta beslut om under 2011, uppfyller i många delar dessa ambitioner.

8 av 10 umebor vill att staden ska växa starkt även fortsättningsvis. Det är uppmuntrande läsning för oss som jobbar för såväl ekonomisk som befolkningsmässig tillväxt. Tillväxt är en garant för vår gemensamma välfärd: skola, vård och omsorg.

 Anders Ågren

Kommunalråd (M)

Umeå

Arbetet för Umeås bästa fortsätter

Av , , Bli först att kommentera 11

Det är hektiska dagar just nu. Dels pågår arbetet med Alliansen Umeås skuggbudget som vi ska presentera på tisdag nästa vecka, dels är det fortsatta kampanjer med Moderaterna i Umeå. Igår var vi en sväng på Strömpilen (bilden nedan) och delade ut lite kundvagnspoletter och M-foldrar i samband med den moderata vårkampanjen.

I dagens VK publiceras en förtroendemätning, där umebornas förtroende för Lennart Holmlund (S) och mig själv har varit frågeställningen. Det är ju en gammal sanning att valet vinns på valdagen, och inte i opinionsmätningar. Det gäller även fortsättningsvis. Men jag noterar att jag håller ställningarna jämfört med i höstas. 4 av 10 har stort eller mycket stort förtroende för mig. Och för första gången är det fler umebor som har större förtroende för mig än för Lennart Holmlund.

Arbetet för ett bättre Umeå fortsätter. Trevlig fredag på er alla!

Nydalastugornas framtid

Av , , Bli först att kommentera 13

Vid gårdagens sammanträde beslutade socialdemokraterna och vänsterpartiet att ändra inritkningen på planeringen för Nydalaområdet beträffande framtiden för de s.k. Nydalastugorna. Detta kan läsa om i dagens tidningar.

När planförslaget nu går ut på utställning, så är deras förslag att bara omkring 18 stugor ska få vara kvar. 18 av 64 alltså. Dessa skall koncentreras till en viss del av sjön. Och alla ska ägas av kommunen! Inga privata fritidsstugor ska alltså få vara kvar runt sjön.

Från Alliansen har vi försökt hålla en pragmatisk hållning. Alla stugor kommer inte kunna finnas kvar och vissa har tyvärr förfallit så mycket att de kanske inte går att rädda. Men vi har varit överens om att stugorna bidrar till en mycket positv miljö kring Nydalasjön.

Men med S/V-förslaget så är det dödsstöten för de flesta stugorna och det var ju inte avsikten när arbetet med Fördjupningen för Nydalaområdet påbörjades. Men än är sista ordet inte sagt kring Nydalastugornas vara eller inte vara.

Umeborna säger JA till Umeås tillväxtambitioner!

Av , , 1 kommentar 9

Umeborna säger JA till Umeås befolkningsmål på 200.000 invånare! Ja, så skulle också de braskande rubrikerna kunna låta idag. VK har gjort en rad opinionsmätningar, som alla är intressanta. Men det är tyvärr, som jag tidigare konstaterat, tydligen en tvingande regel att lyfta fram de negativa rubrikerna. Men det är ju en fråga för media själv.

Målet om 200.000 invånare senast år 2050 visar sig ha ett ännu starkare stöd än tidigare. 8 av 10 umebor tycker att det är en bra målsättning. Därmed kan vi avliva myten om att umeborna är negativa till det starka fokus på tillväxt, befolkningsökning etc som har debatterats och diskuterats under senare år. De som vill bevara Umeå som det är idag, eller drömmer sig tillbaka till 1950-talets småstad är i tydlig minoritet. Umeborna vill se ett starkt växande Umeå!

Likaså är umeborna positiva till att förtäta och bygga höghus i centrala Umeå. Även det en viktig signal, om att det pågående arbetet med den fördjupade översiktsplanen är på rätt väg. Även en signal om att vi ligger helt rätt när vi arbetar för att bygga en tät stad, där fler människor kan bo centralt. Bra för miljön!

Däremot är en stor andel negativa till en flytt av nuvarande stadsbibliotek. Kanske har vi varit dåliga på att förklara vikten av att flytta biblioteket. Och att biblioteket faktiskt kommer att få bättre och modernare lokaler. Kanske har vi varit dåliga på att göra kopplingen mellan projektet "Staden mellan broarna" och ett Stadsbibliotek som en förutsättning – utifrån kommunens sida – för byggandet av kulturhuset. Men det förändrar inte det faktum att det parti jag representerar, moderaterna, tycker att det är ett bra beslut att flytta stadsbiblioteket.

Nu iväg på möte. Måste dock avsluta med att berömma Komatsu Forest, som visar vägen genom att donera hela 35 miljoner kronor till Dragonskolan. Pengarna finansierar ett nytt teknikcentrum. Storslaget och imponerande. Heja Komatsu!

Regelförenklingar

Av , , Bli först att kommentera 9

På förmiddgen deltog jag i ett seminarium med Näringslivets Regelnämnd (NNR), på Scandic Syd i Umeå. På plats var företagare, kommunala tjänstemän och politiker.

NNR har presenterat fyra rapporter i serien Regelförenkling på kommunal nivå, och ambitionen är att uppmuntra kommuner att se över och förbättra sin tillämpning av regler som berör företagen. Rapporterna tittar på huruvida landets kommuner erbjuder ”en väg in”, deras hantering av serveringstillstånd, bygglov och miljöfarlig verksamhet.

Dagens genomgång gällde Västerbottens kommuner. Intressant läsning, som jag ska titta lite närmare på under kommande vecka.

 

Precis: Umeå måste välja väg

Av , , 5 kommentarer 11

Idag har VK kört igång en artikelserie om Umeås framtid och vägval. Det är en positiv satsning! Rubriken "Umeå måste välja väg " fanns på förstasidan i tidningen.

Från det parti som jag representerar, moderaterna, har vi varit tydliga med vilka visioner och vilken väg vi förespråkar. Såväl under mandatperioderna, som under valrörelserna så har vi haft samma budskap. Vi bejakar tillväxt, vi bejakar en förtätning av staden, vi bejakar ett Umeå i städig förändring, vi bejakar ambitionen att växa till 200 000 invånare till år 2050. Det är inte en fråga om matematik – det handlar om att göra Umeå till den plats där människor kan förverkliga sina drömmar och livsprojekt!

I valet 2010 gjorde vi vårt bästa valresultat på 80 år i Umeå, och trenden är stigande. Vi moderater känner ett starkt stöd för den vision vi har för kommunens framtid.

Om detta har jag skrivit återkommande gånger på debattsidorna och på bloggen. Läs gärna vad jag skrivit om befolkningsmålet eller för den delen om Umeå som storstaden i norr.

Avslutningsvis noterar jag att VK valde att lyfta fram Kai Wartiainen som starkt kritisk mot kommunens planer. Det är ena sidan av myntet. Men jag noterar vid en genomläsning av artikeln att han fortfarande är positiv till höga befolkningsmål, att Umeå mycket väl kan nå befolkningsmålet om 200 000 invånare och att det INTE är för djärvt som målsättning. Tänk om vi hade kunnat fått se det som rubriken på artikeln istället : "Välkomnar höga befolkningsmål!" Men av någon anledning så är det tyvärr vanligare att regelmässigt välja att vinkla en nyhet/artikel negativt…..

Nu är det dags att stänga av datorn och gå en sväng på stan – dags för KULTURNATTA!

Trevlig helg på er alla!

Träff med moderata länsförbundsordföranden i Stockholm

Av , , 2 kommentarer 9

Idag har vi möte med landets 26 moderata länsförbundsordföranden på Schönfeldtsgränd i Stockholm. Själv är jag ju ordförande för M i Västerbotten. Genomgång av förslaget till moderaternas idépolitiska program, organisatoriska frågor, prioriteringar och arbetssätt inför valet 2014 är sådant som står på dagordningen.

På plats är bl.a. infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd, tillika länsförbundsordförande för moderaterna i Stockholms län. Jag passade under lunchen på att bjuda upp henne till Umeå för att se allt vad som är på gång i vår region kopplat till investeringar och infrastruktur. Det var hon mycket positiv till, så förhoppningsvis kan vi få ett besök av henne och hennes medarbetare under hösten.