Vänsterpartiet Kommunisterna (VPK)

Av , , 4 kommentarer 16

Vänsterpartiet Kommunisterna (VPK) försvarade och stöttade kommunistiska regimer i bland annat Sovjetunionen, Östtyskland, Kina och Nordkorea.

”Några av de värsta brotten mot mänskligheten i modern tid har begåtts av de kommunistiska regimerna i Sovjet, Kina och Kambodja. Terrorn riktades ofta mot den egna befolkningen.” Källa: Forum för levande historia

Ett bra företagsklimat stärker välfärden – synd att (S) inte längre förstår det

Av , , Bli först att kommentera 6

Vi moderater vill se ett ökat fokus på åtgärder för bättre företagsklimat i Umeå.

Jag blir bekymrad över den negativa och stundom rent fientliga attityden till företagande som ledande socialdemokrater numera uppvisar i Umeå, såväl på insändarsidorna som från kommunfullmäktiges talarstol. Dagens kommunfullmäktigesammanträde var inget undantag.

Borta är den tillväxtvänliga linje man kunde se under f.d. kommunalrådet Lennart Holmlunds tid i ledningen för S.

Dagens socialdemokrater tävlar i vem som kan vara mest negativ och fientlig mot företagare i Umeå.

Det är en tråkig syn på företagande, och en direkt skadlig attityd för Umeås vidkommande. Socialdemokraterna lokalt, låter numera som vänsterpartisterna har gjort genom åren. Det är svårt att se skillnaden i deras negativa syn på privata företag.

Fyra av fem nya jobb skapas i småföretag. När nya företag etablerar sig i Umeå eller befintliga företag expanderar innebär det fler arbetstillfällen och mer skattepengar till det offentliga. Ett bra företagsklimat främjar tillväxt och är grundläggande för att kunna erbjuda kommuninvånarna en god välfärd.

Företagen i Umeå och deras 33 748 anställda bidrar tillsammans med omkring 9,3 miljarder i skatt till det offentliga varje år. Samtidigt har 12 procent av företagarna i Umeå någon gång övervägt att flytta sitt företag till en kommun med ett bättre företagsklimat (Svenskt Näringsliv, maj 2020).

I Svenskt Näringslivs ranking erhåller Umeå kommun dåliga placeringar år efter år. En av landets högsta kommunalskatter, konkurrens från kommunen gentemot privata näringslivet, service och bemötande samt negativ attityd bland politiker till företagande är sådant som sticker ut. Plats 167 av landets 290 kommuner i senaste undersökningen. I undersökningen som SKR gör – Öppna jämförelser Företagsklimat – hamnar Umeå kommun på plats 126 av de sammanlagt 173 kommuner som ingått i rankingen. Bland kommuner med över 40 000 invånare, så är Umeå på plats 50 av 62 kommuner. Detta duger inte.

Moderaterna vill se en offensiv tillväxtpolitik, med fokus på tillväxt i alla delar av Umeå kommun. Både landsbygd och stad. Kommunalskatten i Umeå är omkring två kronor högre än flertalet jämförbara kommuner och detta är inte rimligt. Skatten måste sänkas. Bostadsbyggandet måste öka. Korta handläggningstider och bättre dialog med lokala företagare är också viktigt för ett bra lokalt företagsklimat.

Likaså att åtgärda osund konkurrens från kommunen gentemot det privata näringslivet. De fyra borgerliga partierna har lagt förslag på detta, liksom förslag om att införa utmaningsrätt i kommunen. Det betyder att privata företag har möjlighet att utmana kommunal verksamhet på upphandling.

Moderaterna – liksom övriga borgerliga partier – vill att fler företag ska kunna etablera sig i Umeå, växa och anställa. Det innebär ökad tillväxt, fler jobb och en stärkt ekonomi. Vi vill också ge bästa möjliga utvecklingsmöjligheter för befintliga företag.

Företagen är viktiga för kommunen. Det är tragiskt att Socialdemokraterna inte längre delar den uppfattningen.

Omvald som länsordförande för M i Västerbotten – stort tack för förtroendet!

Av , , 2 kommentarer 2

Nedanstående pressmeddelande har skickats ut under förmiddagen.

 

Pressmeddelande 210329

Ågren omvald som M-ordförande i Västerbotten

 

I söndags samlades de 70 stämmoombuden för Moderaterna i Västerbotten till en digital länsförbundsstämma. Det var andra året i rad som stämman genomfördes digitalt. Umeås kommunalråd Anders Ågren fick förnyat förtroende som länsordförande av en enig stämma.

Moderaternas partiledare Ulf Kristersson deltog på stämman och höll det inledande stämmotalet på förmiddagen. Han talade om det politiska läget och Moderaternas arbete inför valet 2022. Därefter genomfördes sedvanliga stämmoförhandlingar med behandling av ett flertal motioner liksom personval.  Under eftermiddagen fokuserades på upplägget inför valet 2022, hur Moderaterna jobbar med sociala medier samt förberedelser inför den moderata vårkampanj som kommer att genomföras under de närmaste veckorna.

Omvalde ordföranden Anders Ågren kommenterar:

– Jag är djupt tacksam för förnyat förtroende! Moderaterna i Västerbotten gjorde ett mycket bra val år 2018. Vi var det enda länet i landet där M faktiskt ökade i antal riksdagsmandat. Från ett till två mandat. Nu siktar vi på rejäla moderata framgångar runt om i Västerbotten i valet 2022, avslutar Ågren.

Den nyvalda styrelsen i sin helhet:

Ordförande:                               Anders Ågren, Umeå

Förste vice ordf:                        Elisabeth Björnsdotter Rahm, Lycksele

Andre vice ordf:                        Edward Riedl, Umeå

Ledamöter:

Andreas Löwenhöök, Skellefteå

Victoria Boström, Robertsfors

Veronica Håkansson, Storuman

Nicklas Sandström, Umeå

Johan Söderberg, Skellefteå

Anna-Karin Nilsson, Nordmaling

Christina Lidström, Bjurholm

Joline Göttfert , MUF

Stå upp mot antisemitismen

Av , , 2 kommentarer 11

Umeå borde vara en öppen, trygg och tolerant plats för alla. Men det är den inte. Inte för alla.

Expressen hade igår ett omfattande reportage om Umeå och judarnas situation. Det är en skam att judar inte kan vara trygga i Umeå. Här har Umeå fullständigt misslyckats. Antisemitismen ska bekämpas på bred front, både lokalt och nationellt.

I Umeå tvingas judar hålla en låg profil för att undgå hot och hat. Judiska Föreningen tvingades år 2018 att lägga ned sin verksamhet, efter att upprepade gånger ha utsatts för trakasserier och hot från nazister. Hatet mot judar kommer dessutom från flera håll, inte bara från nazisterna. Sedan den judiska föreningen lades ned 2018 finns inget organiserat judiskt föreningsliv i Sverige norr om Uppsala.

Judars utsatthet i Sverige har ökat dramatiskt under senare år. I Sverige utgår antisemitismen från främst fyra grupper: högerextremister, vänsterextremister, islamister och människor från länder i Mellanöstern där hat mot judar och staten Israel är en del av den politiska kulturen. Malmö är ett sådant exempel. En rapport från Malmö stad (2020) visar en mycket oroande utveckling och beskriver en otrygg tillvaro för judiska elever i Malmös skolor.  I princip alla intervjuade judiska elever har varit med om fysiska eller verbala angrepp. I rapporten finns en betoning på Mellanösternkonflikten kopplat till tydliga uttryck för antisemitism.

Expressen har i lördagens tidning en omfattande artikel om judarnas utsatta situation i Umeå.

Även här pekas – utöver nazisterna – på bl.a. Mellanösternkonflikten och dess påverkan: ”Att judar i Umeå, precis som i Malmö, tonar ner sin judiska identitet för att undvika problem och döljer judiska symboler för att undvika diskussioner om konflikten mellan Israel och Palestina.”

Antisemitismen måste bekämpas. Här är några av de förslag som moderaterna driver:

▶️ Sverige måste införa ett förbud mot deltagande i alla typer av våldsbejakande organisationer, oavsett ideologiska motiv. Kriminalisera deltagande i såväl våldsbejakande högerextrema, vänsterextrema som islamistiska organisationer.

▶️ Staten måste genomlysa landets skolor för att kartlägga förekomsten av antisemitism och dess uttryckssätt. Lärare måste få verktyg så att de kan identifiera och motverka antisemitism. Arbetet måste drivas långsiktigt och systematiskt. Samhället måste följa upp varje enskild incident och misstänkta brott polisanmälas.

▶️ Inför obligatorisk samhällsorientering på SFI. Den som har fått en fristad i Sverige får aldrig utnyttja det för att förtrycka andra minoriteter. Fler brott med antisemitiska motiv ska också leda till utvisning.

Sverigemötet idag, med 2000 deltagande moderater!

Av , , Bli först att kommentera 6

Idag pågår det moderata Sverigemötet 2021, med omkring 2000 deltagare från hela landet. Den här konferensen var förr i tiden känd som Kommunala Rikskonferensen och firar nu 50 år. En av årets moderata höjdpunkter gällande partiarrangemang, och i år genomförs den såklart digitalt.

För egen del har jag just talat på ett seminariepass om trygghet och brottsbekämpning. Det var jag, riksdagsledamot Louise Meijer, Skåne, finansborgarråd Anna König Jerlmyr, Stockholms Stad och moderator Daniel Bergström, pol sakkunnig, justitieutskottet.

Frågor om vad som skapar otrygghet på offentliga platser, ordningsstörningar, utsatthet för brott, hur vi kan komma åt det, vilka verktyg som saknas på det lokala planet etc.

Jag fick tillfälle att under seminariet berätta om den tydliga linje vi moderater driver lokalt i Umeå, gällande just att öka tryggheten och motverka brottsligheten. Vi har ju presenterat flera förslag på konkreta åtgärder i Umeå – däribland anställande av kommunala ordningsvakter, kamerabevakning av brottsutsatta platser, lokalt tiggeriförbud, noll-tolerans mot klotter och vandalism, att alltid polisanmäla brott som sker på skoltid eller i anslutning till skoldagen m.m.

Moderaterna – partiet för lag & ordning.

Både ordningsvakter och förebyggande verksamhet behövs i Umeå

Av , , 1 kommentar 10

Såväl den nationella som lokala debatten präglas alltmer av Socialdemokraternas tilltagande desperation.

När (S) misslyckas på område efter område återstår till slut bara en sak – att smutskasta och ljuga om motståndarnas politik.

Det sker numera från S-håll även i Umeå vecka efter vecka.

Nåväl. Vi moderater fortsätter att driva vår politik, med konkreta förslag bl.a. på trygghetsområdet i Umeå.

Moderaterna satsar lika mycket som Socialdemokraterna på socialtjänsten. Vi satsar lika mycket som Socialdemokraterna på fältverksamheten. Om man läser vissa socialdemokraters bloggar och flöden på sociala medier kan man få en något annan bild. Men det är som sagt helt fel.

Moderaterna och Socialdemokraterna satsar lika mycket på denna viktiga verksamhet.

Utöver det, så har vi valt att prioritera mer medel till Tekniska nämnden just för att Umeå kommun ska kunna anställa – eller anlita – ordningsvakter för att bidra till ökad trygghet i Umeå. Det är inget som Umeå kommun egentligen borde behöva lägga pengar på, men tyvärr har utvecklingen i Umeå liksom i andra kommuner runt om i landet varit så negativ på trygghetsområdet att det numera behövs. En tragisk utveckling – som måste mötas av åtgärder.

Men hur är det då med de 35 miljonerna som (S) talar om? Ja, det handlar om att genom hårdare kontroller vid ansökningar om försörjningsstöd i vår kommun få ner dessa kostnader.

Fusk med försörjningsstödet ska aktivt motverkas och där detta upptäcks måste det leda till konsekvenser. I M-styrda Sundbyberg började man 2017 genomföra frivilliga hembesök vid nya ansökningar om försörjningsstöd som en del i pågående utredningar. Resultatet blev att 24 procent av besöken ledde till avslag på ansökan om försörjningsstöd. Huvudorsaken till avslag på ansökningar var att personen inte bodde på den angivna adressen och att familjesituationen i vissa fall varit oklar.

S-styrda Södertälje har under lång tid haft stora problem med bidragsfusk, men kommunen har nu hittat ett sätt att komma åt fusket. Utbetalningarna av försörjningsstöd har halverats, med en nästan ofattbar summa på 100 miljoner om året, efter att kommunen lyckades upptäcka hur människor fuskade. En fungerande metod för att upptäcka fusket: hembesök till bidragstagare, möten för att visa att de personer som söker ekonomiskt stöd faktiskt uppvisar korrekt identitet, samt att man bor där man säger att man bor.

I en annan kommun – Sigtuna – gör kommunen bedömningen att 60 procent av det som betalas ut i försörjningsstöd går till personer som inte har rätt till ekonomiskt bistånd.

Försörjningsstöd får aldrig vara en permanent försörjningskälla, utan ett sista skyddsnät när inga andra inkomster finns.

Vi moderater vill att tydligare kontroller och frivilliga hembesök införs även i Umeå kommun, i linje med vad som införts i andra kommuner som Solna, Sundbyberg och Södertälje. Vi har föreslagit det tidigare men blivit nedröstade. Nu är det hög tid att även Umeå kommun tar sitt ansvar för skattebetalarnas pengar. Detta innebär också att kostnaderna för försörjningsstöd kommer minska påtagligt. Med en tydlig arbetslinje och hårdare kontroller av försörjningsstöd.

Socialtjänsten då? Den drabbas inte av en enda krona i nedskärning.

Det vet naturligtvis Socialdemokraterna, men deras strategi i Umeå är numera densamma som på riksplanet – att ljuga om motståndarnas förslag.

 

Stötta våra svenska bönder!

Av , , Bli först att kommentera 9

Svensk mjölk- och köttproduktion har betydligt lägre klimatpåverkan än andra länders produktion. I Västerbotten finns det goda förutsättningar att producera ännu mer livsmedel än vad som görs idag.

Det är inte svenskt jordbruk som är hotet mot jordens klimat. Jämfört med världssnittet har svensk mjölkproduktion 44% lägre utsläpp och utsläppen från svensk köttproduktion är 25% lägre än genomsnittet i EU. Jämfört med världssnittet har svensk nötköttsproduktion 70 procent lägre utsläpp av växthusgaser!

Inte minst under Coronakrisen har det blivit tydligt att den svenska livsmedelsproduktionen behöver öka. Vid kriser måste landet ha bra beredskap. En högre självförsörjningsgrad tryggar livsmedelsförsörjningen och gör Sverige bättre rustat för framtida kriser.

Nyckeln till att öka livsmedelsproduktionen i Sverige är en ökad efterfrågan på svenska produkter. Där har politiker ett stort ansvar, men konsumenter kan också göra skillnad när det handlar om att välja svensk mat i butiker och på restauranger.

För att stärka svenska bönders konkurrenskraft och öka livsmedelsproduktionen finns det mycket att göra. Lokalt kan kommuner och regioner vid upphandling av livsmedel införa tydligare krav i överensstämmelse med svenska regler för djurskydd och miljökrav.

Moderaterna på nationell nivå driver bl.a. på för att minska antalet regler och den administrativa bördan för jordbrukare.

Stå upp för våra bönder och var stolta över deras arbete – stötta svensk jordbruksnäring!

Stärk Sverige som industrination

Av , , 1 kommentar 6

Bristen på el stoppar investeringar och försvårar industrins gröna omställning. Långsamma tillståndsprocesser hindrar tusentals nya jobb i gruvnäringen och svenskt skogsbruk riskerar att få en klassning som ”icke-hållbar investering” på EU-nivå. Sverige behöver en regering som ger svensk basindustri rätt förutsättningar att skapa jobb och tillväxt.

Moderaterna vill:

✅ Åtgärda elbristen – bygg ut elnäten och utveckla ny kärnkraft

✅ Återupprätta Sveriges position som en gruvnation i världsklass – med snabbare tillståndsprocesser

✅ Värna skogsbruket – tillåt inte att svenskt skogsbruk klassas som ”icke-hållbart” i EU, och möjliggör för fler skogsägare i Sverige genom att sälja statlig skog

Sluta ge straffrabatter till unga kriminella

Av , , 3 kommentarer 17

I dagens Folkbladet skriver jag om vikten att upphöra med straffrabatter för kriminella, oavsett det gäller den s.k. ungdomsrabatten eller mängdrabatt. Lägger även upp insändaren här på bloggen.

 

Sluta ge straffrabatter till unga kriminella

Brottsligheten går allt längre ner i åldrarna. Inte minst kriminella gäng utnyttjar unga till att utföra allt grövre brott, eftersom de får så låga straff. Detta är en orimlig situation.

Idag finns det kopplat till straffskalan en ”ungdomsrabatt” för gärningsmän som är 18-21 år. Den borde snarast avskaffas, vilket jag argumenterat för under lång tid. Hittade bl.a. en insändare som jag skrev i augusti år 2000 om det här, och dessvärre finns denna principiellt felaktiga rabatt kvar 21 år efter att jag debatterade om det i lokaltidningarna.

”Det är bättre jag gör det nu och får tre år än när jag är 21 och får livstid”. Så resonerar unga gängkriminella. Det vittnar en avhoppare om till SVT.

Vi moderater tycker att den som fyllt 18 och begår brott ska ta sitt straff som en vuxen – och att rabatten ska avskaffas! En grov misshandel eller våldtäkt blir inte mindre allvarlig bara för att gärningsmannen exempelvis är 19 år istället för 22. Självklart ska myndiga personer ta konsekvenserna av sitt agerande. Man ska inte komma undan med betydligt lägre straff, som man tyvärr gör idag. En 18-åring har i regel fått sin strafftid halverad.

Därtill vill vi väsentligt skärpa straff för den person som döms för flera brott i en och samma rättegång. Detta genom att dagens form av mängdrabatt tas bort.

Det är samhällets skyldighet att i första hand skydda de laglydiga medborgarna mot dem som med våld vill förstöra och skada. Hederliga människor ska kunna röra sig tryggt ute, medan kriminella ska sitta inne bakom lås och bom.

 

Anders Ågren

Förbundsordförande

Moderaterna i Västerbotten