Styrelsemöte med SKL

Av , , Bli först att kommentera 10

På plats i Stockholm sedan igår. Igår var det varmt och soligt – idag regnar det och är grått.

Nu är det dags för styrelsemöte med Sveriges Kommuner och Landsting. Vi inleder med gruppmöte för de moderata ledamöterna och därefter en träff med Alliansens företrädare i styrelsen.

På dagordningen står bl.a. yttranden om Mervärdesskattens framtid och dess påverkan på den ideella sektorn. Såväl regeringen som SKL har ju markerat tydligt mot det EU-förslag om utvidgad moms, som skulle slå hårt mot det svenska föreningslivet. Även elitidrottens arenakrav gentemot kommunerna är uppe på ärendelistan, liksom förslag till förändringar i kommunallagen beträffande den kommunala demokratins funktionssätt: ändringar i kravet på antalet fullmäktigeledamöter m.m. Det sistnämnda vore en välkommen förändring, inte minst för små kommuner som länge efterfrågat att kunna minska antalet fullmäktigeledamöter. Bjurholm är ju en av dessa.

Senare i eftermiddag bär det av hemåt till Umeå. Vi hörs!

Till Stockholm och SKL idag

Av , , Bli först att kommentera 11

Det blev en tidigare morgon än vanligt – ska åka ned till Stockholm med första flyget för att vara med på sammanträden och möten på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som pågår torsdag-fredag på Hornsgatan. Själva styrelsemötet är dock först på fredag.

Idag drar det igång kl. 08.30 med gruppmöte för moderaterna i SKL, så om det inte är några förseningar med flyget lär jag hinna precis i tid. Genomgång av styrelsens och de olika beredningarnas ärendelistor. Sedan fortsätter det i raskt tempo med information från chefen för Rikspolisen Bengt Svenson och chefen för Rikskriminalpolisen Klas Friberg om den organiserade brottsligheten i Sverige.

På återhörande!

Hoppet lever för Nydalastugorna!

Av , , Bli först att kommentera 10

I måndags debatterade vi framtiden för Nydalastugorna i Umeå fullmäktige.

Socialdemokraterna och vänsterpartiet duckade litegrann i debatten, men vi vet ju ganska väl vad de vill utifrån arbetet med Förslaget till fördjupning för Nydalaområdet. Men jag förstår varför de håller en låg profil – de vet att det är en stark opinion bland umeåborna som vill behålla stugmiljön kring Nydalasjön.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill följande:

– De flesta stugorna, oavsett ägandeform, ska rivas
– S och V kommer inte tillåta några privatägda stugor runt sjön. De kommer inlösas eller exproprieras.
– Sen ska några stugor samlas och bevaras i nord-östra delen, även om det inte är löst hur detta ska finansieras eftersom det blir riktigt dyrt för kommunen.

För moderaternas kan jag säga följande: Vi vill bevara så mycket som möjligt av stugmiljön kring Nydalasjön. Detta gäller för alla allianspartier. Den kulturinventering som gjorts har konstaterat att den gamla stugmiljön bibehållit en genuin karaktär som är värdefull att bevara. Många stugor och tomter är välskötta och visar på ett starkt intresse och engagemang från sina ägare och nyttjare.

Området kring Nydalasjön har en central plats som rekreationsområde i Umeå. Så skall det också förbli. För dem som vandrar runt sjön är det uppenbart att fritidshusen längs sjöns stränder förhöjer upplevelsen av att vandra omkring i en levande naturmiljö. Det ökar också tryggheten i området.

Och här verkar kärnpunkten i de olika politiska uppfattningarna ligga.

Att bevara stugmiljön står inte på något sätt i motsatsställning till att låta Nydalaområdet fortsätta vara ett rekreations- och friluftsområde. En levande stugmiljö gör att det ofta finns människor i området, det lyser upp området och gör omgivningen mer trygg att promenera och vistas i. Nydalastugorna bidrar till ökad upplevd trygghet.

De enda som verkar känna stugornas existens som ett problem, är socialdemokratiska och vänsterpartistiska kommunpolitiker i fullmäktgie . Frågar man de som rör sig runt Nydalasjön ser man det inte som ett problem.

Däremot behöver stugägarna – både de privata ägarna och de som hyr av kommunen – mer långsiktighet från kommunens sida, så att de inte behöver fundera från år till år om de ska få behålla sin stuga.

Allt detta går att lösa.

Därför kommer vi Moderater att rösta nej till det förslag som finns i Fördjupningen, beträffande avsnittet om Nydalastugorna. Stugorna ska i så stor utsträckning som det bara är möjligt tillåtas vara kvar. Inga privatägda stugor ska lösas in eller exproprieras. De som hyr av kommunen – oavsett det är privatpersoner eller föreningar – ska få långsiktiga lösningar, som gör att de kan känna det värt att lägga ned tid och resurser på att vårda stugorna.

Min förhoppning är att en majoritet av fullmäktigeledamöterna kommer att rösta för Alliansens förslag när det blir dags att ta beslut senare i höst. Då lyckas vi rädda Nydalastugorna. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har ingen egen majoritet, och vi har ju kunnat läsa på insändarplats att Vänsterpartiet är splittrade i frågan dessutom.

 

Umeås stadsplanering

Av , , 2 kommentarer 12

I dagens VK har jag fått nedanstående insändare publicerad, apropå Umeås stadsplanering och diskussionen kring stadsutbredning kontra att förtäta staden.

 

Paradigmskifte i Umeås stadsplanering
 
I en nyhetsartikel i VK (23/8) varnas för en utveckling där Umeå bara växer på bredden. Företrädare för Arkitekthögskolan i Umeå påtalar att Umeå redan idag har låg täthet, och om samma utveckling skulle fortsätta skulle det få många negativa konsekvenser.
 
Synpunkterna är välkomna och korrekta. Från politiskt håll är vi därtill numera överens om att förtäta staden. I den översiktsplan ”Fördjupning för Umeå” som antogs hösten 2011, pekar vi ut en ny strategi för Umeås tillväxt. Umeås framtids tillväxt kommer framförallt koncentreras till stadens centrala delar, befintliga stadsdelar samt i kommundelarnas tätorter. I de centrala delarna ska vi såväl kompletteringsbygga på idag obebyggda ytor, samtidigt som vi tillåter staden att växa på höjden. Det är ett paradigmskifte i stadsplaneringen.
 
Umeå har påbörjat resan att bli storstaden i Norrland. Alltfler kommer bo centralt, då staden förtätas på ett påtagligt sätt. Detta är positivt för miljön och uppmuntrar samtidigt användandet av kollektivtrafik och cykel före bilåkning. I Umeå bygger vi nu ”mer stad”.
 
Anders Ågren
Kommunalråd (M)
Umeå

 

Fullmäktige idag

Av , , Bli först att kommentera 10

Kl 09.00 är det upprop med Umeå kommunfullmäktige. På ärendelistan idag hittar vi bl.a. två Alliansmotioner: ett ökat stöd till BRIS och inrättandet av en kvalitetsinspektion för äldreomsorgen i Umeå.

Jag kommer förmodligen att återkomma under dagen med något blogginlägg från fullmäktige, samt kommentarer på facebook och twitter.

Om du vill kan du följa fullmäktigedebatten live på webb-tv genom att klicka HÄR.

Ger Löfven (S) några besked om politiken idag?

Av , , Bli först att kommentera 11

I dag kom det en ny opinionsmätning efter sommarledigheterna. Socialdemokraterna tappar rejält, men från en hög nivå. Jag säger som jag sagt tidigare – det är långt kvar till valet och vi kommer att få se olika partier pendla upp och ner i mätningarna. Ibland kommer det gå bra för moderaterna, ibland bra för socialdemokraterna.

Därför blir det extra intressant att idag höra S-ledaren Stefan Löfven tala. Det vore ju välkommet om vi kunde få några konkreta besked idag. Vilka har socialdemokraternas tänkt samarbeta med? Finns det ett rödgrönt alternativ? Vad har socialdemokraterna för politik? Hur ser S på kärnkraften? Hur ser S på RUT- och ROT-avdragen? Hur ser S på arbetslinjen? Massor av frågor som väntar på att bli besvarade.

Det är välkommet att Stefan Löfven ska tala idag. Äntligen! Hans strategi att bara vara tyst och ducka i den politiska debatten har fungerat än så länge, men dagens ras i opinionsmätningen pekar på att väljarnas tålamod kanske börjar tryta när det gäller avsaknaden av raka och tydliga svar.

Förnuftigt skrivet av Ola Nordebo

Av , , 2 kommentarer 9

I dagens VK skriver Ola Nordebo på ledarplats om motsättningen i länet mellan Umeå och Skellefteå. Det är en mycket välskriven ledare och jag delar i stora drag de uppfattningar som framförs.

Jag var själv inne på samma linje i den debattartikel, Umeå måste bygga nya allianser, som jag hade införd i VK tidigare i veckan. Däremot var det ju nästan lite tragikomiskt att nyheten om Skellefteås kritik mot Umeådominans och annat kom som ett brev på posten dagen efter i nyhetsflödet.

För egen del tycker jag att det är hög tid att vi lägger gammalt tjafs mellan Umeå och Skellefteå bakom oss. Motsättningarna verkar gå långt tillbaka i tiden, och sitter tydligen djupt hos många. Men låt oss dra ett streck över det gamla. Vem gynnas av att länet slits sönder, gång på gång, av interna strider mellan olika geografiska delar?

Som moderat länsordförande i Västerbotten, tillika kommunalråd i Umeå, så kommer jag dra mitt strå till stacken för att möjliggöra ett nytt och bättre samarbetsklimat i vårt län.

Som Nordebo skriver i slutet av sin ledarkrönika: "Men släpp för allt i världen konspirationsteorierna, den ömsesidiga misstron, synen på regionsamarbete som en intern dragkamp om resurser."

Tänkvärda ord. Trevlig lördag på er!

I Umeå är vi överens om att bygga ”mer stad”

Av , , 3 kommentarer 12

I dagens VK finns en artikel där det varnas för att Umeå fortsätter breda ut sig ytmässigt, att staden inte utnyttjar tomma centrala tomter för bebyggelse etc. Synpunkterna är korrekta och jag har på morgonen skrivit ihop en insändare på det temat som jag skickat in.

Den 29 augusti förra året antog vi nya översiktsplaner för Umeå och de centrala stadsdelarna. Det innebar att nya möjligheter öppnade sig att bygga tätt, bygga högt, bygga stad. Så vi är inne på den linje som företrädarna för Arkitekthögskolan talar om. I bred politisk enighet dessutom.  Jag klipper nedan in det anförande jag den dagen höll från kommunfullmäktiges talarstol:

 

Anförande, Nya översiktsplaner: Umeå och de centrala stadsdelarna

Ordförande, fullmäktigeledamöter och åhörare!

Det känns mycket bra att stå här idag och yrka bifall till förslaget till ny fördjupad översiktsplan, både fördjupningen för Umeå och fördjupningen för de centrala stadsdelarna.

Efter fyra års arbete (samråd, utställningar etc) tar kommunfullmäktige beslut kring två mycket strategiskt viktiga översiktsplanedokument. Med dessa planeringsdokument ger vi de planmässiga förutsättningarna för byggandet av storstaden i Norrland. Sedan är det annat – inte minst andra aktörer i formen av investerare, företag, nuvarande invånare, framtida invånare, ja även kommande politiska beslut! , som påverkar om det blir verklighet. Men nu får vi de planmässiga möjligheterna, som tidigare delvis varit ett hinder för att bygga staden Umeå.

Umeå har under lång tid lidit av en i många delar inaktuell översiktsplan, vilket har försvårat byggandet i kommunen och försenat många intressanta stadsutvecklingsprojekt. Ni som var med förr vet att vi moderater hade en mycket kunnig ledamot, Ingemar Dalgård, som återkommande lyfte frågan om behovet av en ny ÖPL. Den nuvarande är ju från 1998. Han skrev en motion år 2003 som krävde både revidering av nuvarande och aktualitetsprövning av ÖPL-98, men den besvarades.

Men efter beslutet år 2006, med efterföljande politiska direktiv 2007, om att ta fram nya fördjupningar, som innefattar de områden där den absoluta merparten av Umeås tillväxt sker, så kan vi idag äntligen gå till beslut. De återstående områdena skall aktualitetsprövas vid fullmäktigesammanträdet i september.

Som representant för moderaterna är jag mycket nöjd – och stolt – över resultatet.

Översiktsplanernas utgångspunkt är att planera för en hållbar tillväxt, med ambitionen att kunna växa till 200 000 invånare senaste år 2050. I planeringsdokumenten drar vi politiskt upp riktlinjerna för kommunens framtids utveckling och tillväxt. Här hanteras strategiska frågor som bostadsbebyggelse, handel och service, trafikstrategi, parkeringstrategi, infrastruktur, kulturmiljöer, grönstråk etc. För företag och investerare är det en styrka att veta att det råder politisk enighet om praktiskt taget alla stora planeringsfrågor – oavsett om Umeå styrs av socialdemokraterna/vänsterpartiet eller Alliansen i framtiden så vet man långsiktigt vad som kommer att gälla.

I november 2007 väckte moderaterna en Fråga i fullmäktige om inte Umeå i själva verket hade för låga tillväxtambitioner. Samma höst hade jag själv väckt tanken om att Umeå behövde en ny tillväxt- och utvecklingsstrategi. I en debatt med Lennart Holmlund (S) föreslog jag ett nytt utmanande befolkningsmål: 200.000 invånare senast år 2050. Jag är glad att vi fann enighet kring detta och efter några års debatt med andra politiska partier är det nu glädjande att se alla politiska partier har slutit upp bakom Umeå befolkningsmässiga tillväxtambitioner. Det är en styrka.

Med dagens beslut ser vi ett paradigmskifte i planeringen av Umeå. Vi öppnar upp för en storstad i Norrland. I Umeå kommer vi i de centrala stadsdelarna bygga högt, bygga tätt – helt enkelt : BYGGA STAD!

En stor del av den kommande befolkningstillväxten förväntas ske i de centrala stadsdelarna, vilket innebär en förtätning av centrum genom att vi tillåter högre hushöjder liksom att kompletteringsbygga nya kvarter och bättre utnyttja marken. Tillkommande bebyggelse ska i stor utsträckning samlas inom fem kilometer från centrum. Ju fler som bor centralt, desto bättre för miljön eftersom det innebär ett minskat bilberoende. Vi måste också möta människors efterfrågan att vilja bo i attraktiva områden, gärna utmed Umeälven. Öbackastrand är ett positivt exempel på senare år. Planerna för Ön är ett annat närliggande exempel. Avsikten är att fördubbla antalet boende i de centrala stadsdelarna.

Men att bygga storstad innebär ett stort ansvar att också värna det offentliga rummets kvaliteter och parker, skapa mötesplatser och uppmuntra höga ambitioner beträffande arkitektur i byggandet. Nya stadskvarter fogas till de gamla och ger spännande kontraster mellan gammalt och nytt. Ju mer stad vi bygger, desto viktigare blir det att vårda våra parker och grönområden. Dessa är viktiga för att åstadkomma en attraktiv livsmiljö, och vi också måste bli bättre på att utnyttja närheten till just Umeälven.

Byggandet av staden står dock inte i motsats till att fortsätta utveckla våra kommundelar. Sävar, Holmsund/Obbola och Hörnefors ska också växa och utvecklas. Kommundelarna liksom ett antal byar utmed kollektivtrafikstråk kommer ha goda möjligheter till fortsatt tillväxt, vilket är viktigt inte minst som underlag till att behålla och utveckla skolor och service i närområdet.

Umeå ska erbjuda en modern urban miljö där människor kan förverkliga sina livsprojekt. Människor söker sig till människor. En ökad befolkning leder till större arbetsmarknad och bättre karriärmöjligheter. Fler företag etablerar sig här, vi kommer få en jobbtillväxt och det leder till ökade skatteintäkter – vilket säkrar välfärden och tillåter nya satsningar på skola, äldreomsorg, fritid och kultur. En stad i norr med det bästa utbudet av högre utbildning, kultur, nöjen, handel, uteliv, möjligheter till shopping etc. En stad, med goda och snabba kommunikationer ut i världen inte minst tack vare flyget och järnvägen.

Från moderat sida har vi ett avvikande yrkande, och det gäller handeln. Vi anser inte att politikerna ska ägna sig åt konsekvensanalyser för handeln, beträffande livsmedelsetableringar över 1000 kvadrat. Det är upp till konsumenterna att avgöra om etableringar är lyckade eller ej. Vi gör bedömningar utifrån trafiksituation, buller, utsläpp etc om det är lämpligt – men inte utifrån konkurrensbedömningar. Konkurrens är bra för handeln. Där är alla umebor som själva avgör var de ska handla.

Yrkar bifall till vårt yrkande från kommunstyrelsen. Detta är dock en i sammanhanget en liten detalj.

Det är fundamentalt viktigt med en uppdaterad planering för vår kommun. En uppdaterad planering är ju faktiskt ett verktyg för att undanröja onödig byråkrati och krångel, som annars riskerar att allvarligt försena och försvåra i olika kommunala ärenden.

De nya översiktsplanedokumenten innebär ett paradigmskifte för planeringen av Umeå. Nu möjliggörs byggandet av en storstad i Norrland. Bygg högt, bygg tätt, bygg stad.

Tack för ordet!
 

 

Samarbete bättre än käbbel

Av , , 2 kommentarer 11

Igår skrev jag om behovet av att sluta bråka i länet om stort som smått, och istället fokusera på att samarbeta. Jag hoppas att fler delar min uppfattning om vad som leder framåt.

I dagens VK, liksom Folkbladet, går det att läsa om Skellefteås synpunkter på Region Västerbotten. Dock har rubrikerna i olika media trissat upp dramatiken, eftersom politikerna i Skellefteå endast tagit beslut om att inleda en dialog med Region Västerbotten om arbetsformer och organisation. Även om intentionen från folkpartiets motionärer helt uppenbart var att Umeå är för dominanta i samarbetet.

Jag välkomnar att vi får en diskussion kring detta, även om det finns flera sidor av myntet. Skulle man välja att prata med politiska företrädare och tjänstemän i Umeå, så är ju uppfattningen att Umeå har för lite inflytande med tanke på att nästan halva länets befolkning bor här.

Men problemet med båda dessa synsätt är att vi inte ska agera som kommunpolitiker i regionförbundet. Vi ska se till hela länets intressen och fler borde anstränga sig för att komma ihåg just detta.

Det råder desutom många missuppfattningar, eller möjligen sprids de medvetet, om att Region Västerbotten sväller och sväller som organisation. Trots att det i grunden handlar om att befintliga tjänster – framförallt stationerade i Umeå – har överförts från länsstyrelsen, landstinget och kommunförbundet i takt med att Region Västerbotten har övertagit dess uppgifter.

Från Moderaterna i Västerbotten anser vi att Region Västerbotten skall vara kvar åtminstone fram t.o.m. valet 2018, då vi i nästa steg eftersträvar bildandet av en större region – en fyrlänslösning i Norrland.

Låt oss nu tillsammans jobba konstruktivt framåt för västerbottningarnas bästa.

 

Synpunkter på förslaget till nya hastighetsgränser E4/E12

Av , , Bli först att kommentera 5

I dag har det varit full fart på stadshuset i Umeå, med både sammanträde för kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelens näringslivs- och planeringsutskott.

Bl.a. har vi gett synpunkter till Trafikverket, på deras förslag till hastighetsgränser för E4 och E12, när delar av ringleden invigs den 6 oktober. Flertalet förslag till hastighetsgränser accepterar vi, men vissa vägavnitt är det omotiverat låg hastighet på.

Läs nedan det pressmeddelande vi skickat ut för Umeå kommuns sida:

 

PRESSMEDDELANDE

Kommunen bemöter nya hastighetsgränser på E4/E12

Trafikverket föreslår ändrade hastighetsgränser på E4 och E12 i samband med att norra och östra länken av ringleden runt Umeå blir klara i höst. Kommunen anser i ett remissvar att ändringarna längs E4 är rimliga, men har synpunkter på ändringar av hastighetsgränser längs E12.

I Trafikverkets förslag är det två sträckor längs E4:ans nya sträckning i Umeå kommun som påverkas av ändrade hastighetsgränser:
• Röbäcksdalen/E12–Nydalahöjd, föreslagen hastighetsbegränsning: 80 km/tim. Sträckan har många cirkulationsplatser och en högre hastighet skulle enligt förslaget bland annat ge större miljöpåverkan. Tidigare har sträckan haft både 70 km/tim och 90 km/tim som hastighetsbegränsning.
• Nydalahöjd–Anumark, föreslagen hastighetsbegränsning: 100 km/tim. Tidigare har den södra delen av sträckan haft hastighetsbegränsningen 70 km/tim och den södra 90 km/tim.

Umeå kommun har inga synpunkter på dessa förslag.

Sträckor längs E12 i Umeå kommun som berörs av ändrade hastighetsgränser i Trafikverkets förslag:
• E4 cirkulationsplats Nydala–cirkulationsplats Ersboda/väg 364, föreslagen hastighetsbegränsning: 80 km/tim, en sänkning från 90 km/tim på grund av kort avstånd mellan korsningar.
• Cirkulationsplats Ersboda/väg 364–Vännäsvägen/cirkulationsplats Kronoskogen, föreslagen hastighetsbegränsning: 100 km/tim, en hastighet som vägen är byggd för.
• Norrfors–Brattby, föreslagen hastighetsbegränsning: 100 km/tim, en sänkning från 110 km/tim, bland annat på grund av säkerhetskrav enligt Trafikverket.

Umeå kommun tycker att det är viktigt med tillräckligt hög hastighet längs ringleden för att göra den attraktiv som genomfartsled. Därför vill kommunen att hastigheten på sträckan Nydala–cirkulationsplats Morkullevägen ska vara 100 km/tim, medan 80 km/tim är rimligt för resten av sträckan fram till cirkulationsplats Ersboda/väg 364.

Kommunen motsätter sig hastighetssänkning till 100 km/tim på sträckan Norrfors–Brattby. Vägen är en av regionens viktigaste stråk för pendlare och transporter och den är också efter ombyggnad tillräckligt säker för en högre hastighetsbegränsning, anser kommunen.


Mer information:

Lennart Holmlund (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-550 47 85
[email protected]

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
[email protected]

Elin Pietroni
trafikplanerare
Umeå kommun
090-16 14 38
070-518 12 39
[email protected]

Håkan Göransson
pressinformatör
Umeå kommun
090-16 12 46
070-248 16 12
[email protected]