(S) raserade bra verksamhet inom äldreomsorgen!

Av , , Bli först att kommentera 12

I dagens VK finns en mycket läsvärd insändare av Alliansföreträdarna i socialnämnden i Umeå.

De visar på hur socialdemokraternas motvilja mot valfrihet, och ideologisk vänstervridning, har gjort att de med politiska beslut har raserat mycket av den goda äldreomsorgsverksamhet som bedrevs på Skräddaren på Teg.

För oss moderater är det viktigaste att kvaliteten inom verksamheten är god – inte vilken huvudman det råkar vara.

 

 

Socialdemokraterna raserade bra verksamhet

Hösten 2011 meddelade socialnämnden att den ville säga upp avtalet med det privata vårdbolaget Carema som då drev äldreboendet Skräddaren i Umeå. Anledningen till varför beslutet togs var inte alls att man var missnöjd med verksamheten eller att någon hade framfört kritik.

Det var med anledning av att man läst om missförhållanden inom Caremas äldreomsorg på andra orter i landet. Men trots att inga sådana missförhållanden fanns i Umeå så menade man att det var en felaktig och omoralisk ägarstruktur och därmed skulle kommunen ta över verksamheten. Kritiken mot Umeå kommuns agerande var hård och anhöriga till de boende vädjade om att driften inte skulle övergå till kommunal regi. Varför förändra något som uppenbart fungerade väl?

Socialnämndens ordförande Eva Andersson (S) var obeveklig och uttalade att det var ett fullständigt korrekt beslut att återta verksamhet i egen regi efter den mediauppmärksamhet som det fått. Andra kommentarer var att självklart kan kommunen överta verksamhet utan att personalen blir lidande. Med kommunal verksamhet blir det alldeles automatiskt mer pengar till verksamheten. Hur tänker man då?

Idag är det mycket oklart om Eva Andersson (S) skulle fatta det beslutet igen. Sjukskrivningssiffrorna talar sitt tydliga språk, det blev inte bra. En god verksamhet kan ta år att bygga upp, men en dag att rasera. Skräddaren hade byggt upp en välfungerande verksamhet, men där personalens arbetsuppgifter skilde sig från hur kommunen är van vid att arbeta. Vid övertagandet avskaffades gruppchefer, ”för det har vi inte i kommunal äldreomsorg”. Ett avskaffande som gav konsekvenser. Sjukskrivningstalen har ökat oroväckande och i december 2013 var 26 % av personalen sjuka!

Det är ett intensivt arbete som har påbörjats och siffrorna börjar vända, men det går för sakta. Genom att brukare kan välja mellan flera utförare blir kommunen mer uppmärksam på den enskildes önskemål.

Det är också dokumenterat att fler utförare bidrar till att förbättra den egna kommunala äldreomsorgen och här var Skräddaren en förebild. Med fler utförare i äldreomsorgen får dessutom personal större möjlighet att välja mellan olika arbetsgivare vilket kan ge fler karriärmöjligheter.

Veronica Kerr (Kd) Elmer Eriksson (M) Natalja Kaganovitch (M) Lotta Holmberg (Fp) Anna-Carin Sjölander (C) Liv Granbom (M) Greger Knutsson (M) Inger Enström (C) Margareta Eriksson (Kd)

M-kampanj på Berghem

Av , , 2 kommentarer 6

Igår fortsatt vi med kampanjandet inför valet. Nya Moderaterna var denna gång på Berghem och knackade dörr. I Umeå har vi sedan kampanjen startade hunnit med över 15.000 samtal, och har därmed redan slagit ursprungsmålet om 13.000. Ska bli spännande att se hur många samtal vi hinner med innan valdagen den 14 september. Nu lägger vi förvisso lite extra fokus på EU-valet, då det är EU-val redan den 25 maj. Hur som helst är det ett bra sätt att vara ute och träffa väljare – till skillnad från andra har vi också gjort detta under hela mandatperioden.

 

Fullmäktige idag

Av , , Bli först att kommentera 5

Idag har vi kommunfullmäktigesammanträde i Umeå.

En fråga som snart ska diskuteras är socialdemokraternas önskan att införa sextimmarsdag med bibehållen lön inom Umeå kommun, på en eller flera arbetsplatser efter valet. Jag har ställt en enkel fråga till Holmlund om detta. Bifogas nedan:

 

Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S):

 

Sextimmarsdag är inte vad välfärden behöver!

Det verkar vara en trend att kommuner som styrs av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill införa försök med sex timmars arbetsdag. Så ska ske i Göteborg, och enligt uppgift så går Socialdemokraterna i Umeå till val på försök med införande av sex timmars arbetsdag med bibehållen lön inom kommunen. På en eller flera arbetsplatser.

Det är i så fall oansvarigt. För att klara av att finansiera välfärden på nuvarande nivåer behövs ökade skatteintäkter. Fler jobb, ökad produktivitet och fler arbetade timmar i ekonomin.

Konjunkturinstitutet har analyserat konsekvenserna av arbetstidsförkortning med bibehållen lön. Det skulle ”leda till lägre löner, försämrade trygghetssystem och lägre offentlig konsumtion. Servicenivån i skola, vård och omsorg och pensionerna skulle försämras och en stor del av den potentiella tillväxten skulle gå till att betala ökad ledighet i stället för till exempel ökade resurser till välfärden.”

Det här experimentet vill alltså S i Umeå genomföra på försök i den kommunala verksamheten efter valet i september.

Mina frågor till kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S) är:

 

1.      Du har ju tidigare varit uttalad motståndare till sådana förslag. Vad tycker du numera om idén med att införa arbetstidsförkortning inom Umeå kommun, med bibehållen lön?

2.      Anser du att det är ekonomiskt försvarsbart att dela på befintliga jobb? Borde det inte vara bättre att fokusera på fler nya jobb, och fler arbetade timmar för att klara välfärden?

 

 

 

Umeå 2014-04-23

 

 

Anders Ågren

Kommunalråd (M)

Socialrådgivning på nätet

Av , , 3 kommentarer 7

I gårdagens VK hade vi Alliansgruppledare nedanstående debattartikel publicerad. Läggs som vanligt upp här på bloggen. Förövrigt kul när vi får bifall till en motion. Det är ju annars inte så vanligt förekommande.

 

Inför socialrådgivning på nätet

För många människor känns det skrämmande att ta steget att besöka eller ringa socialtjänstens kontor. På Kristdemokraternas initiativ har Alliansen i Umeå därför lämnat in en motion om att kommunen ska erbjuda socialrådgivning på nätet via sin hemsida. Dit ska invånare kunna vända sig med frågor och funderingar som berör socialtjänstens arbete. På det här sättet vill vi göra socialrådgivning mer tillgänglig och avdramatiserad.

Malmö stad vill påbörja ett samarbete med andra kommuner kring sin socialrådgivning på nätet. E-tjänsten heter ”Soctanter på nätet” och riktar sig i dag till alla Malmöbor. På webbplatsen kan invånarna ställa frågor och delta i diskussioner som handlar om missbruk, mobbning, hemtjänst och andra ämnen som berör socialtjänstens arbete.

Genom att stå för merkostnaderna kan de kommuner som väljer att delta erbjuda e-tjänsten via sin egen hemsida. Alliansen i Umeå anser att Umeå kommun måste ta till vara på den här fantastiska möjligheten. Då får vi ta del av den organisation och all den kunskap som har växt fram kring socialrådgivningsfunktionen sedan starten 2007.

Det går att ställa sina frågor när som helst under dygnet. Socionomer, med särskild kompetens att ge råd i sociala frågor via internet, besvarar dem så snabbt som möjligt – oftast inom ett dygn. Personalen ser naturligtvis till att alla inlägg är avidentifierade innan de publiceras på webbplatsen.

Självklart är inte tanken att funktionen ska ersätta befintliga arbetsmetoder. I stället ska den fungera som ett komplement som gör socialrådgivning mer tillgänglig för invånarna.

Alliansens motion har bifallits av en enig socialnämnd och behandlas snart av kommunfullmäktige. Ett bifall av motionen innebär stora vinster för invånarna i Umeå. Socialrådgivning på nätet gör det möjligt att på ett enkelt och anonymt sätt få svar på sina frågor. Det leder till en avdramatisering som gör att fler vågar söka rådgivning och stöd. Då ökar chanserna att påbörja arbetet med sociala problem i ett tidigare skede.

 

Veronica Kerr, gruppledare för Kristdemokraterna

Anders Ågren, kommunalråd Moderaterna

Peder Westerberg, gruppledare för Folkpartiet

Mattias Larsson, gruppledare för Centerpartiet

 

Vad skulle en S-regering innebära? Bra fråga…

Av , , 2 kommentarer 9

Splittring

 

Alliansen eller de rödgröna? Valet i höst närmar sig. Här en liten bild som på riksplanet ställer frågor om hur det egentligen är ställt med enigheten mellan de tre rödgröna partierna. Så vad innebär egentligen en S-ledd regering? En mycket bra fråga.

Men notera den översta raden! Hade det här gällt läget och partierna i Umeå, så hade svaret på första raden varit MINSKA även för socialdemokraterna. För till skillnad från S på riksplanet, så vill S i Umeå testa 6-timmarsarbetsdag med bibehållen lön. De vill dela på jobben istället för att skapa nya och åstadkomma fler arbetade timmar. Samma inställning som vänsterpartiet och miljöpartiet således. Arbetslinjens motståndare.

För de umeåbor som anser att jobben är valets viktigaste fråga så är Nya Moderaterna ett givet val!

 

#cykelkampen

Av , , Bli först att kommentera 6

top_large

Kul initiativ! Bara att anmäla sig 🙂 Ju fler som cyklar, desto bättre för miljön.

I år deltar Umeå för första gången i The European Cycling Challenge – eller Cykelkampen som vi kallar den – som är en årligen återkommande tävling där städer i Europa utmanar varandra om vem som kan cykla längst. Cykelkampen går ut på att den stad som cyklar flest mil vinner

Ju fler Umeåbor som är med, desto större chans har vi att vinna. Alla kan delta, unga som gamla. Anmäl dig redan i dag – och hjälp Umeå att slå 31 andra europeiska städer. Tävlingen är öppen och gratis för alla som bor, jobbar, studerar eller bara cyklar i de deltagande städerna.

Tävlingsregler

Tävlingen pågår 1-31 maj. Det går att hoppa in ända till sista tävlingsdagen. Gå med i ditt Umeås lag och registrera dina sträckor i Endomondo-appen eller på hemsidan. Alla typer av cyklar är tillåtna och du får registrera alla vardagscykelresor, exempelvis till jobb, skola, bio, kompisar och shopping. Sportaktiviteter med cykel får inte registreras.

Anmälan kan göras här: http://begreenumea.se/#/4937/Cykel-kampen

Den ”nya” given?

Av , , Bli först att kommentera 9

Under en lång tid har socialdemokraterna i Umeå fört en politik som i stora delar befunnit sig i den politiska mitten. Valfrihet inom hemtjänsten accepterades före det blev allmänt på riksplanet, alternativ inom skola- och äldreomsorg accepterades, intraprenader inom kommunal verksamhet inflrdes med goda resultat. Dessa frågor drevs av Allianspartierna, ochi S-styrda Umeå vann det framgång.

Men steg för steg har något inträffat. Jag har själv upprepade gånger varnat för att S går till vänster – det har blivit tydligt under den innevarande mandaperioden i samstyret med V, och när de nu efter valet ska göra ett ledarbyte i partiet, så är det ännu tydligare.

Ett antal saker på senare tid pekar just i den riktningen: S har tillsammans med V tagit tillbaka välfungerande verksamhet inom äldreomsorgen i egen regi, de sade så sent som för någon dag sedan nej till alla ansökningar från frisskolor att få starta nya program, de går till val på att införa försök med sextimmarsarbetsdag med bibehållen lön, på en eller flera arbetsplatser inom Umeå kommun. När all vet att det är fler arbetade timmar och fler nya jobb som krävs för att säkra välfärden. Men de spelar på vänsterpartiets planhalva när det gäller populism. Att lova allt åt alla.

Det håller inte. Tydligt är att en röst på S i Umeå är en röst på V inför höstens val.

Låt elever och föräldrar välja!

Av , , 1 kommentar 12

Idag kan vi läsa i båda lokaltidningarna att Socialdemokraterna i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Umeå, där Hans Lindberg (S) är ordförande, säger nej till alla ansökningar från friskolor att starta nya gymnasieprogram inför hösten. Detta med motivet att de i nämnden bl.a. inte anser att utbildningarna tillför något mervärde. Beslutet gäller NTI-gymnasiet, Umeå Waldorfskola, Yrkesgymnasiet Umeå samt Thoréngruppen AB. Nu går ärendet vidare till Skolinspektionen för slutgiltigt beslut.

Tyvärr är väl detta bara ännu ett tecken på att socialdmeokraterna i Umeå fortsätter sin resa åt vänster på den politiska skalan. Valfrihet är tydligen av ondo, och politikerna anses veta bäst.

Men det finns ett starkt stöd i Sverige för föräldrars rätt att välja skola till sina barn! En undersökning från Demoskop visade att tre av fyra svenskar anser att föräldrar bör ha rätt att välja skola till sina barn.

Vi moderater står bakom det fria skolvalet och friskolesystemet. Det innebär emellertid också att vi ställer hårda krav på skolhuvudmännens långsiktighet i verksamheten och undervisningens kvalitet. Alla skolor måste hålla en hög kvalitet för att ge elever likvärdiga möjligheter. Tyvärr finns det exempel på såväl friskolor som kommunala skolor, där kvaliteten varit bristfällig. Här krävs en skärpning. Alla föräldrar och barn har rätt att själva få välja skola. Att få välja själv, särskilt när det gäller de saker som har stor betydelse för ens eget liv, är en grundläggande värdering för oss. Det fria skolvalet möjliggör för varje elev och familj att hitta den skola och undervisningsform som passar henne eller honom bäst.

Detta är något som främst Vänsterpartiet ogillar – men numera även S i Umeå – men jag hoppas verkligen att landets föräldrar och elever kommer att få fortsätta välja skola även i framtiden.

En röst på moderaterna är en garant för att valfriheten kommer att bestå!

Ekonomiskt oansvarigt med försök med 6-timmarsarbetsdag

Av , , 3 kommentarer 12

Pressmeddelande 2014-04-23

Ågren (M): Ekonomiskt oansvarigt med försök med 6-timmarsarbetsdag inom Umeå kommun!

Socialdemokraterna i Umeå vill efter valet i september införa försök med arbetstidsförkortning, med bibehållen lön. Det ska enligt uppgift ske på en eller flera arbetsplatser inom Umeå kommun. Detta har fått moderaterna att reagera.

Kommunalrådet Anders Ågren (M) har nu lämnat in en enkel fråga till Lennart Holmlund (S) kring förslaget. Frågan kommer att diskuteras på kommunfullmäktige måndag den 28 april.

   Arbete och välfärd hänger ihop. För att klara av att finansiera den svenska välfärden på nuvarande nivåer behövs ökade skatteintäkter. Fler jobb, ökad produktivitet och fler arbetade timmar. Att istället dela på befintliga jobb är ju ekonomiskt oansvarigt, säger Ågren i en kommentar.

   Jag kan inte tänka mig att Holmlund tycker att det här är ett bra förslag. Det visar väl bara att socialdemokraterna som kommer efter Holmlund drar tydligt åt vänster.

  

Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S):

Sextimmarsdag är inte vad välfärden behöver!

Det verkar vara en trend att kommuner som styrs av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill införa försök med sex timmars arbetsdag. Så ska ske i Göteborg, och enligt uppgift så går Socialdemokraterna i Umeå till val på försök med införande av sex timmars arbetsdag med bibehållen lön inom kommunen. På en eller flera arbetsplatser.

Det är i så fall oansvarigt. För att klara av att finansiera välfärden på nuvarande nivåer behövs ökade skatteintäkter. Fler jobb, ökad produktivitet och fler arbetade timmar i ekonomin.

 Konjunkturinstitutet har analyserat konsekvenserna av arbetstidsförkortning med bibehållen lön. Det skulle ”leda till lägre löner, försämrade trygghetssystem och lägre offentlig konsumtion. Servicenivån i skola, vård och omsorg och pensionerna skulle försämras och en stor del av den potentiella tillväxten skulle gå till att betala ökad ledighet i stället för till exempel ökade resurser till välfärden.”

Det här experimentet vill alltså S i Umeå genomföra på försök i den kommunala verksamheten efter valet i september.

Mina frågor till kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S) är:

 

1.      Du har ju tidigare varit uttalad motståndare till sådana förslag. Vad tycker du numera om idén med att införa arbetstidsförkortning inom Umeå kommun, med bibehållen lön?

2.      Anser du att det är ekonomiskt försvarsbart att dela på befintliga jobb? Borde det inte vara bättre att fokusera på fler nya jobb, och fler arbetade timmar för att klara välfärden?

 

 

 

Umeå 2014-04-23

 

 

Anders Ågren

Kommunalråd (M)

Ett välkommet valfokus

Av , , Bli först att kommentera 10

VK har denna vecka startat sin valbevakning på allvar och det är mycket välkommet.

I en artikelserie har de nu börjat belysa de ekonomiska utmaningar som Umeå kommun står inför. Vi gruppledare har blivit kontaktade för att kort ge svar på ett antal frågor, och det finns all anledning att komma tillbaka till detta löpande under månaderna fram till valet. Däremot kan nog de som vill ha detaljerade besked om budgeten för de olika nämnderna redan nu bli lite besvikna, då detta inte kan ges förrän vi är färdiga med budgetprocessen för 2015. Och den har som bekant just startat.

Jag noterar dock att det låter som vanligt från (S). På Umeåpolitikern Andreas Lundgrens blogg kan vi läsa att allt egentligen är regeringens fel, som sänkt skatterna och inte gett kommunerna tillräckligt med pengar:”Det stora fundamentala problemet, elefanten i rumemt så att säga, är att vi har en regering som totalt misslyckats med att få ned arbetslösheten. Det ger mindre skatteintäkter och skattesänkarpolitiken har sedan försämrat förutsättningarna att stötta kommunerna ekonomiskt. Stadsbidragen räknas helt enkelt inte upp i den takt som krävs och därför kan inte kommunerna parera lika lätt i lågkonjunktur. Det är ett praktfiasko helt enkelt och som skadat Sverige för lång tid framöver.”

Verkligheten är en annan. Under Alliansregeringens tid vid makten sedan 2006 så har resurserna från staten till kommuner och landsting ökat. Aldrig tidigare har välfärden fått så mycket pengar som idag. Det är sanningen.

Under de senaste åren, inte minst från talarstolen i Umeå fullmäktige, har vi fått höra att regeringen ”slaktar välfärden”. Men siffrorna talar sitt tydliga språk. Det är ju ren lögn – tvärtom har våra kommuner och landsting aldrig fått så mycket pengar av staten som under dessa år. Statsbidragen har ökat. De har ökat så pass mycket att Umeå och övriga kommuner kunnat göra rekordöverskott under flera år.

Låt mig göra en liten tillbakablick över ekonomin. 2005 gjorde Koncernen Umeå kommun (förvaltningsdelen plus bolagen) ett plus på 160 miljoner kronor, som egentligen var ändå bättre (+110 mkr pensionsinlösen) så i själva verket var det plus 270 miljoner. För 2006 gjorde Koncernen Umeå kommun ett plus på 274,6 miljoner kronor. 2007 gjorde Koncernen Umeå ett plus på 286,9 miljoner kronor. 2008 gjorde Koncernen Umeå ett plus på 50 miljoner kronor (plus extraavsättning till pensioner med 123 mkr). För 2009 gjorde Koncernen Umeå ett plus på 159 miljoner kronor (trots avsättningar till både pensioner och Kulturhuvudstad). 2010 var det alltime-high. 2010 gjorde Umeå kommun 213 mkr i plus, och räknar vi hela Koncernen Umeå kommun 298 miljoner kr i plus. Resultatet då var belastat med särskilda nedskrivningar på 118 mkr, så resultatet var egentligen för koncernen över 400 mkr plus! För 2011 gjorde Koncernen Umeå ett överskott på 64 miljoner kr, och på slutraden för själva förvaltningssidan stod det ett 0-resultat. Då ska man komma ihåg att vi gjort särskilda utrangeringar på över 70 miljoner i anläggningsregistret och avsättningar till bl.a. kollektivtrafik och pensioner. Så egentligen var även 2011 ett starkt ekonomiskt resultat på 221 miljoner kr för koncernen Umeå. Men sen har vi gjort en rad avsättningar, vilket påverkar resultatet så att det landar på 64 miljoner kr för hela koncernen. Så här har det fortsatt och även åren 2012 och 2013 har vi gjort överskott i Umeå kommun.

Samma sak kan vi se ur ett riksövergripande perspektiv. 2010 gjorde kommun- och landstingssektorn ett plus på 19 miljarder kr. Under den värsta krisen så har alltså våra kommuner gjort rekordresultat. Viktigt att säga detta. 2011 blev det ett överskott för sektorn på 6,3 miljarder. Även för 2012 blev det ett plus på 18 miljarder. 2013 blev det ett plus på 15,7 miljarder för hela sektorn.

Så att skylla på regeringen för sakernas tillstånd håller inte!

Umeå står de närmaste åren inför många utmaningar. En tillväxt i befolkningen förutsätter fortsatt utbyggnad av god kommunal service, infrastruktur och ett gott företagsklimat. När människor flyttar till Umeå ökar behovet av välfärdstjänster i form av förskolor, skolor och äldreomsorg. Vi ska kunna erbjuda god välfärd både till yngre och äldre. Vi ser ju också detta i de volymökningar som kommer i de olika nämndernas ansvarsområden.

Umeå kommun står inför ett besvärligt ekonomiskt läge de kommande åren. Den långa raden av ekonomiska rekordår har brutits och en sämre utveckling av skatteunderlaget jämfört med tidigare prognoser har vi kunnat se. Förändringar i det kommunala utjämningssystemet, mindre intäkter från vattenkraften, volymökningar inom för- och grundskola samt äldre- och handikappomsorgen är några av de faktorer som förklarar varför utgångsläget är som det är.

Samtidigt har Umeå betydligt bättre förutsättningar än andra kommuner. Vi är en kommun med tillväxt i befolkningen. Tillväxten hämmas dock av ett för lågt bostadsbyggande. Bostadsbrist och för få nya jobb gör att människor i större utsträckning än nödvändigt väljer bort Umeå till förmån för andra städer.

Här är två av de viktigaste faktorerna för fortsatt god utveckling, liksom att kunna klara ekonomin för de kommunala verksamheterna: fler människor i arbete ger ökade skatteintäkter till det offentliga. Bättre tillgång på bostäder ger fler människor möjligheten att kunna flytta till Umeå (alt. stanna kvar efter avslutade studier). För oss moderater är fortsatt ekonomisk och befolkningsmässig tillväxt högprioriterad. Detta kommer också i hög grad att prägla den politik vi går till val på i september.

Det blev ett lite längre blogginlägg än vanligt, men jag hoppas att åtminstone några orkade läsa igenom det hela.