Fiasko för försöket med 6-timmarsarbetsdag i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 14

I Umeå kommun lyckades Vänsterpartiet övertyga Socialdemokraterna om att betala anställda för att vara lediga. Sextimmarsarbetsdag med bibehållen lön för personalen på ett äldreboende inom Umeå kommun 2016, trots att försöket saknade finansiering. I sak ansåg Moderaterna att det var en felaktig prioritering.

 

Nu har vi facit. Det går att läsa i dagens VK. Sjukfrånvaron bland personalen ÖKADE. Trots att de fick betalt åtta timmar per dag, men bara behövde jobba sex timmar per dag. Sjukfrånvaron ökade på ett år från 8,0 procent till 9,3 procent. 5 miljoner kr av skattebetalarnas pengar nedspolade i toaletten!

 

Personalen jobba således sex timmar, men fick betalt för åtta. Det är ekonomiskt oansvarigt och det finns inte heller något som pekar på att det leder till lägre sjukfrånvaro. Vid kontakt med projektledningen för försöket med sextimmarsarbetsdag i Umeå, så ställde jag frågan hur försöket skulle finansieras – svaret var att det skulle tas från de 25 miljoner kr som fullmäktige avsatt för arbetsmiljösatsningar. Det var bara ett problem med det svaret. Fullmäktige har avsatt dessa medel för åren 2014-15. Därefter finns inga pengar.

Försöket saknade finansiering med ca 5 miljoner kronor.

 

Försöket med sextimmarsarbetsdag äger i stort sett uteslutande rum under år 2016, och då måste ju i så fall försöket finansieras inom Äldrenämndens egen ram. Men det hade inte Socialdemokraterna budgeterat för. Socialdemokraterna har tappat kontrollen över ekonomin och verkar inte göra några ansatser till att få kontroll över läget.

Så vi verkar gå mot ett underskott för Umeå kommun för tredje året i rad!

Återupprätta lag och ordning!

Av , , 2 kommentarer 13

lagochordning160815

 

Den gångna sommaren har jag tämligen intensivt debatterat kampen mot gängkriminalitet och läget i de 53 utsatta områden som polisen har pekat ut i en rapport, liksom läget generellt när det gäller att motverka brottsligheten. En debatt som fortfarande pågår, såväl på sociala medier som i dagens nummer av Folkbladet.

Alla inlägg finns publicerade på

andersagren.com

 

 

 

M i Umeå: inför betyg från åk 4

Av , , 1 kommentar 7

 

image

 

Passar på att lägga upp dagens blogginlägg här, även om jag på mer kontinuerlig basis bloggar på andersagren.com

 

Från år 2017 finns det möjlighet för skolorna i Sverige att sätta betyg redan från åk 4. Detta efter en överenskommelse mellan S/MP-regeringen och de fyra Allianspartierna. Skolorna måste dock ansöka om att få delta i detta. Vi moderater anser att det är självklart att så många skolor som möjligt i Umeå ska ansöka om att få delta. Elmer Eriksson, moderat vice ordförande i För- och grundskolenämnden, har skrivit en motion om detta.

Betyg är viktiga för att utvärdera hur det går i skolan. Ingen vinner på att eventuella problem sopas under mattan. Med betyg som sätts redan i årskurs 4 kan insatser sättas in tidigare för de elever som har svårigheter i vissa ämnen – likaså är det en värdefull morot för dem som vill anstränga sig ytterligare.

Fördelarna som lyfts i utredningen inför förslaget är att betyg tydligare skulle signalera hur det går i skolan för eleven och föräldrar. Betyg skulle också göra att målen tydliggörs mer, att läraren behöver förtydliga vad eleven behöver arbeta med, att eleverna blir mer benägna att anstränga sig och att skolan fokuserar mer på kunskapsresultaten.

Det finns någon som gjorde en liknelse mellan förekomsten av betyg och att hoppa höjdhopp. Att gå i skolan i fem år utan att få betyg, det skulle vara samma sak som att hoppa höjdhopp lika många år – utan ribba! Man skulle aldrig veta hur högt man hoppade, utan man skulle försöka gissa sig till hur bra man lyckades med sina hopp, kanske genom att jämföra sig med hur kompisen hoppade på banan bredvid. Samma sak är det med kunskaper och betyg.

Får man aldrig klara besked om hur man klarar sig, vad man har uppnått – då går det heller inte att förbättra sig. Ett införande av betyg i årskurs 4 skulle innebära att kravet på skriftliga omdömen i årskurs 4 och 5 försvinner. Betyg ska bara sättas en gång per år.

Självklart borde Umeå vara med här! På riksplanet står som sagt Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna bakom detta förslag.

Likaså stöds förslaget av styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som numera har en rödgrön majoritet. Även Svenskt Näringsliv gör tummen upp för tidigare betyg.

Men i Umeå verkar en helt annan politisk – betygsfientlig – vänsterlinje vinna stöd. Som ogillar tidigare betyg. Jag hoppas att partier som hittills varit negativ till tidigare betyg i Umeå ändrar sig fram till detta ska behandlas slutgiltigt i kommunfullmäktige.