Sverige behöver en ny och effektiv klimatpolitik

Av , , 8 kommentarer 11

Idag väljer Miljöpartiet nytt språkrör. Det är ett tillfälle att tänka om – Miljöpartiets klimatpolitik har misslyckats. Sverige behöver en moderat regering som tar itu med de stora frågorna.

S/MP-regeringen vill ha fossilfri el, men lägger ner kärnkraften. Den vill ha elbilar, men bygger knappt ut laddinfrastrukturen. Den vill elektrifiera industrin, men inte bygga ut elnäten. Den vill ha batterier, men inte bryta mineraler. Den vill ha biodrivmedel men inte bruka skogen.

Moderaterna är redo att göra vad som krävs för klimatet! Det här några av de delar vi vill prioritera i regeringsställning:

– Se till att det finns tillräckligt med fossilfri el – bygg kärnkraft, vindkraft och vattenkraft

– Bygg ut elnäten – hela Sverige ska ha tillgång till el

– Bygg laddstationer i hela landet

– Fånga in och lagra koldioxid – för att nå klimatmålen

– Sverige ska utvinna metaller och mineraler samt bruka skogen – det behövs till batterier och biobränsle

Stärk pensionärernas ekonomi

Av , , 1 kommentar 9

I dagens Folkbladet skriver jag på insändarsidan tillsammans med Elmer Eriksson, Senioransvarig för Moderaterna i Västerbotten, om vikten av att stärka ekonomin för landets pensionärer. Läggs som vanligt upp här på bloggen.

 

Stärk ekonomin för Sveriges pensionärer!

Den som ett helt arbetsliv varit med och byggt Sverige måste känna att det lönat sig – att pensionen räcker till. Många pensionärer får i dag inte ekonomin att gå ihop. Moderaterna har konkreta förslag för att stärka pensionärernas ekonomi.

På sikt skapar en starkare ekonomi och fler i arbete förutsättningar för en positiv utveckling av pensionerna. Men det finns också ett stort värde i att omgående ge Sveriges pensionärer större ekonomiska marginaler.

Runt 2,2 miljoner svenskar lever i dag på pension. Av dem räknas drygt 300 000 som fattigpensionärer, varav en majoritet är kvinnor. Det är bra att det finns en politisk överenskommelse om att förstärka grundskyddet i pensionssystemet, men mer måste göras för att stärka pensionärernas ekonomi.

Sänkt skatt på pension är en viktig del i det. Moderaternas skattesänkning för pensionärer är fyra gånger så stor som regeringens skattesänkning. Det möjliggör skattesänkningar även för lägre pensioner, samt att vi till skillnad från regeringen vill ta bort skillnaden i beskattning mellan lön och pension under innevarande år. Pensionsgruppen där Moderaterna ingår har dessutom enats om ett pensionstillägg för 2021. Förmånen riktas till dem med en allmän pension mellan 9 000 – 17 000 kronor och uppgår till maximalt 600 kr per månad.

Moderaterna har föreslagit sänkt skatt för alla pensionärer i samma omfattning som vi sänker skatten på arbetsinkomster. Detta innebär att den som har en pension på 20 000 kronor i månaden t.ex. skulle få en skattesänkning på 400 kronor per månad. Moderaterna är den enda garanten för ordentligt sänkt skatt på pension. Sedan 2009 har skatten på pension sänkts med 1 500 kr/månad för den som har en genomsnittlig pension. Tre fjärdedelar av detta har gjorts i M-budgetar.

Det finns ett stort värde av att ge landets pensionärer större ekonomiska marginaler. Pensionen ska gå att leva på.

 

Anders Ågren

Förbundsordförande

Moderaterna i Västerbotten

 

Elmer Eriksson

Länsansvarig

Moderata Seniorer i Västerbotten

Ulf Kristersson är partiledaren med högst förtroende hos svenska folket

Av , , 3 kommentarer 7

Igår kom nyheten att Ulf Kristersson har större förtroende bland svenska folket än statsminister Stefan Löfven. Det var inte länge sedan en mätning (Aftonbladet/Demoskop) visade att Moderaterna hade gått om S som största parti.

Även om det finns mätningar som visar andra resultat, så är det väl i detta ljus man ska se Socialdemokraternas hätska angrepp och attacker inte minst på Ulf Kristersson och M. I desperation höjer man tonläget. I avsaknad av lösningar på landets problem, så är nu det sista halmstrået att misstänkliggöra oppositionen, ifrågasätta dess legitimitet och annat.

Sverige behöver en ny regering och en ny statsminister!

Ungdomar som begår grova brott ska sitta i fängelse!

Av , , 3 kommentarer 16

Nyligen lyckades en tonåring som är dömd för dubbla mordförsök rymma från sitt ungdomshem. För tredje gången på ett år. Ungdomar som begår grova brott ska sitta i fängelse så att de inte kan rymma!

Moderaterna lägger idag fram förslag i riksdagen om att föra över grovt kriminella ungdomar från ungdomshem till ungdomsfängelser. Nu hoppas vi på majoritet för förslaget!

Bekämpa antisemitismen

Av , , 2 kommentarer 7

Idag minns vi Förintelsens offer.

Judar i Sverige utsätts fortfarande för hat, hot och attacker från antisemiter. Det är vidrigt och något som vi alltid kommer att bekämpa.

Moderaterna vill:

✅ Förbjuda deltagande i våldsbejakande organisationer

✅ Öka säkerheten för utsatta trossamfund – genom statligt stöd

✅ Stoppa utbetalningar av skattepengar till organisationer som inte delar grundläggande demokratiska värderingar

✅ Öka kunskapen om hatbrott, både inom rättsväsendet och hos allmänheten

Låt oss aldrig glömma det som har hänt, men låt oss inte heller blunda för den antisemitism som växer i Sverige.

Minnesdag för Förintelsens offer

Av , , 2 kommentarer 6

Idag samlas människor över hela världen i en årlig manifestation. 27 januari är den internationella minnesdagen för förintelsens offer – samma datum som koncentrationslägret Auschwitz befriades år 1945.

Judarna utsattes för det mest fruktansvärda som kan tänkas. Vi får aldrig glömma det fruktansvärda öde som drabbade miljontals människor under 1930- och 40-talet, vilka alla utsattes för nazisternas förbrytelser. Tyvärr upprepas massmord och förföljelser än idag. Mänskligheten har inte lärt sig av misstagen. Den konservative 1700-tals politikern Edmund Burke ska ha uttryckt det på följande sätt: ”Det enda ondskan behöver för att segra är att de goda ingenting gör.”

Det är en sanning än idag.

Antisemitismen ska bekämpas, oavsett det kommer från nynazister, islamister, vänsterextremister eller andra.

Digital manifestation för demokrati – anmäl dig, du också!

Av , , Bli först att kommentera 6

I lördags kablades skakande bilder ut från Ryssland. Tusentals fredliga demonstranter – från fjärran östern hela vägen till Europa – demonstrerade för rysk demokrati och frihet, mot regimens korruption och diktatur. I flera städer trotsade demonstranterna inte bara hot om våld och fängelse, utan också den bitande kylan på nästan ofattbara minus 50 grader. 

För att visa vårt stöd för den ryska demokratirörelsen har Moderaternas partiledare Ulf Kristersson tagit initiativ till en digital manifestation.

Ulf Kristersson har bjudit in Norges statsminister Erna Solberg att tala, liksom Litauens nye utrikesminister Gabrielius Landsbergis, EPP:s viceordförande i Europaparlamentet Sandra Kalniete och Zhanna Nemtsova, som i lördags protesterade från den ryska staden Nizjnij Novgorod. Även två tidigare nordiska stats- och utrikesministrar kommer att delta: Sveriges Carl Bildt och Finlands Alexander Stubb.

Manifestationen är digital och sänds via Facebook. Det är långt över 1000 personer som anmält intresse. Du kan också göra skillnad.

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något.

Anmäl dig till Facebook-eventet på länken nedan:

https://fb.me/e/L1mPd5Nf

Varmt välkommen! 

Dag: Tisdag 26 januari
Tid: 12.30

Fullmäktige idag, med interpellation om otryggheten i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 7

Idag är det dags för årets första sammanträde med kommunfullmäktige i Umeå. Vi skulle egentligen ha dragit igång kl. 09.00, men p.g.a. teknikstrul i inledningen så är ny starttid utsatt till kl. 10.00. Så då passar jag på att lägga upp den här bloggen i väntan på omstart.

Jag har till dagens sammanträde lämnat in en interpellation till Hans Lindberg (S) gällande situationen med att 4 av 10 kvinnor i Umeå avstår – ibland eller ofta – från att gå ut ensamma av rädsla för att bli överfalla, rånade eller på annat sätt ofredade. Det återstår att se om vi hinner debattera och diskutera den. Interpellationer och frågor ligger sist på dagordningen.

Interpellationen i dess helhet bifogas nedan:

 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S):

 

4 av 10 kvinnor i Umeå avstår från att gå ut ensamma av rädsla för att bli överfallna, rånade eller ofredade.

4 av 10 kvinnor i Umeå avstår från att gå ut ensamma av rädsla för att bli överfallna, rånade eller ofredade. Detta enligt en ny undersökning av Umeå kommun, som presenterades i december.

Folkhälsoenkäten ”Jämlika liv” skickades ut till invånare i åldrarna 16–84 år för att få bättre kunskap om livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. I enkäten finns även frågor om till exempel trygghet. Resultatet av undersökningen presenterades innan årsskiftet.

En sak som är bekymrande är den otrygghet som kvinnor i Umeå upplever. Ca 40 procent väljer – ibland eller ofta – att avstå från att gå ut ensam av rädsla för att bli rånad, överfallen eller på annat sätt ofredad. Cirka 5 procent av männen uppger samma svar. Siffrorna ligger i nivå med riksgenomsnittet.

Vi har tidigare sett liknande mönster i Unga-enkäten, som riktar sig till yngre åldrar i Umeå. I ”Unga-enkäten” från 2018 uppgav en stor andel tjejer i åldern 13-18 år att de känner sig otrygga när de går hem ensamma på kvällen. 4 av 10 var rädda för sådant som att bli misshandlade eller våldtagna när de går hem ensamma.

Trygghetsfrågorna har alltför länge prioriterats ned. Det räcker inte med fina högtidstal och nya målsättningar för att motverka brottsligheten och öka tryggheten i Umeå. Det krävs också handling.

Moderaterna har presenterat en rad förslag för att öka tryggheten bland umeåborna. I oktober hade fullmäktige kunnat fatta beslut om ett paket av åtgärder för att öka tryggheten för umeåborna, men tyvärr blev det inte så. Alla moderata förslag röstades ned.

Med anledning av ovanstående ställer jag följande frågor till kommunstyrelsens Hans Lindberg (S):

 

  1. Hur ser du på den utbredda otryggheten bland kvinnor i Umeå?
  2. Anser du att Umeå kommun gör tillräckligt beträffande trygghetsskapande insatser?
  3. Finns det något ytterligare Umeå kommun borde göra för att öka tryggheten för kommunens invånare?

 

Umeå 2021-01-07

 

Anders Ågren

Kommunalråd (M)

 

Öka tryggheten för äldre

Av , , 2 kommentarer 13

Otryggheten bland äldre är utbredd. I Brås Nationella trygghetsundersökning framkommer det att bland kvinnor är det en stor andel i den äldsta åldersgruppen som inte alls går ut på kvällstid, på grund av otrygghet.

Så här får det inte fortsätta. Umeå kommun ska vara en trygg kommun för alla. Om detta skriver Lotta Holmberg (M), ledamot i äldrenämnden, i en insändare i VK idag.

Äldre personer är särskilt utsatta för bedrägerier. Ofta sker dessa via telefon eller internet. Det krävs samarbete mellan kommun och polis för att öka tryggheten bland äldre i Umeå kommun. Det handlar om att förebygga och bekämpa brottslighet mot äldre. Vi föreslår att Umeå kommun bör ges i uppdrag att informera äldre om hur de kan skydda sig mot brott och bedrägerier.

Kommunen kan i övrigt påverka när det handlar om att skapa trygga offentliga miljöer, med exempelvis bättre belysning utomhus. För att öka tryggheten för alla kommuninvånare vill Moderaterna i Umeå även anställa kommunala ordningsvakter och införa kamerabevakning på särskilt brottsutsatta platser. På nationell nivå anser Moderaterna att brott mot äldre ska ses som särskilt allvarliga inom rättsväsendet.

Nej till återinförd fastighetsskatt!

Av , , 1 kommentar 15

I dagens VK har jag fått denna debattartikel publicerad. Lägger som vanligt upp här på bloggen.

 

Moderaterna säger nej till att återinföra fastighetsskatten

2008 avskaffades den statliga fastighetsskatten, som ersattes av en kommunal fastighetsavgift. Nu har frågan om att återinföra fastighetsskatten kommit upp i debatten igen. Ett återinförande skulle drabba den stora andel av Umeås befolkning, som lever i småhus och bostadsrätter.

Fastighetsskatten är många nationalekonomers favoritskatt, eftersom de anser att bostäder är en stabil och pålitlig skattebas. Nu har bland annat Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO), Kommunal och Finanspolitiska rådet presenterat förslag på en fastighetsskatt som även skulle inkludera bostadsrätter.

Men skattesystemet bör inte bara utformas med hänsyn till vad som är effektivt, utan också vad som är moraliskt rätt. Även om fastighetsskatten var älskad av många ekonomer, så kallades den också ”Sveriges mest hatade skatt”.

En bostad är ett hem för de allra flesta och ingen inkomstkälla. En återinförd fastighetsskatt kommer att leda till att människor som saknar tillräckliga inkomster för att betala skatten kommer att tvingas flytta ifrån sina hem. Ett hem som man dessutom redan har betalat för med hårt beskattade pengar.

Fastighetsavgiften för småhus vid deklarationen 2021 är 0,75 procent av fastighetens taxeringsvärde för 2020, men aldrig mer än takbeloppet på 8 349 kronor. Enligt Skattebetalarnas förening kommer de nya förslagen innebära att ett genomsnittligt småhus i Sverige, med ett försäljningspris på 3 miljoner kronor, får en årlig fastighetsskatt i intervallet 11 000 till 27 400 kronor. Det är en betydande höjning jämfört med dagens takbelopp.

Medelpriset för en villa i Umeå de 12 månaderna är 3 716 000 kr enligt Svensk Mäklarstatistik. Fastighetsskatten för en villa med det marknadsvärdet skulle landa på drygt 27 000 kr per år. Det nya förslagen om fastighetsskatt kommer alltså att slå hårt mot många hushåll i Umeå.

Bara i Umeå kommun var det år 2019 ca 14 000 hushåll som bodde i bostadsrätter och över 20 200 hushåll som bodde i småhus. Eftersom vi bor i en växande stad kan vi dra slutsatsen att såväl antalet bostadsrätter som antalet småhus ökar varje år. 64 procent av Umeås befolkning bor i antingen bostadsrätt eller småhus och skulle därmed påverkas ekonomiskt mycket negativt av detta.

Fastighetsskatten kommer inte bara drabba dem med höga inkomster, utan skatten kommer också att drabba vanligt folk med låga och medelhöga inkomster. Människor ska känna sig trygga i sina hem. De ska inte behöva oroa sig för att tvingas flytta från sina hem på grund av en skatt.

Vi moderater kommer att säga nej till alla förslag om att återinföra fastighetsskatten.

 

Anders Ågren (M)

Kommunalråd, Umeå