Självklart går det att sänka kommunalskatten i Umeå!

Av , , Bli först att kommentera 7

I dagens VK fick jag nedanstående debattartikel publicerad. Läggs som vanligt upp på bloggen.

 

Självklart går det att sänka Umeå kommuns extremt höga kommunalskatt!

VK:s politiske chefredaktör Ola Nordebo efterlyser i en krönika (19/5) en diskussion om Umeås kommuns höga kommunalskatt, efter att ha noterat att grannkommuner som Vännäs och Vindeln förmår prioritera så att de kan sänka skatten för sina invånare. Varför kan då inte Umeå?

Det är en välmotiverad fråga. Moderaterna vill successivt sänka Umeås höga kommunalskatt – att sänka skatten är för oss en viktig frihets- och rättvisefråga. Umeåborna ska inte behöva betala mer kommunalskatt än nödvändigt för att säkra våra gemensamma välfärdsåtaganden. Vår ambition är att under en mandatperiod sänka kommunalskatten med en krona.

Umeåborna är extremt hårt beskattade, jämfört med kommuninvånare i övriga landet. Kommunalskatten är omkring två kronor högre än jämförbara kommuner och svenska kommuners medelskattesats. Det innebär att en genomsnittlig familj i Umeå där två vuxna arbetar betalar ca 12 650 kr mer per år i skatt än dem som bor i jämförbara kommuner. Det är inte rimligt.

Av landets 20 största kommuner har Umeå kommun idag högst kommunalskatt. Vi sticker även ut i norra Sverige – t.o.m. kommuner som Örnsköldsvik, Skellefteå, Luleå, Sundsvall och Östersund har lägre kommunalskatt.

Självklart finns det utrymme att sänka kommunalskatten i Umeå, oavsett om det för stunden råder lågkonjunktur eller högkonjunktur. Det handlar om att bättre hushålla med skattebetalarnas pengar och att göra tydligare prioriteringar. Från Moderaterna har vi år efter år – ibland tillsammans med övriga borgerliga partier – lagt finansierade förslag på hur vi skulle kunna börja att successivt sänka skatten, samtidigt som vi förmår att prioritera och värna den kommunala kärnverksamheten, däribland skolan och äldreomsorgen.

Det handlar inte heller om att personalen ska ”springa snabbare”. Det handlar om att politiken måste bli bättre på att sätta upp tydliga och mätbara mål. Det måste bli en tydlighet i ansvar och befogenheter i organisationen. Ett ledarskap som möjliggör att arbetsmiljön förbättras och sjuktalen går ned. Att bättre nyttja personalens kompetens genom att sluta detaljstyra. Att bli bättre på att använda sig av ny teknik m.m. Detta är sådant som är framgångsfaktorer i de kommuner som lyckas få goda resultat till en låg kostnad. Just nu är vi inne i budgetarbetet för 2024, och om några veckor kan vi presentera exakt hur Moderaternas budgetförslag kommer att se ut. Men om inriktningen råder ingen tvekan.

Två kr högre skatt för Umeå motsvarar omkring 640 miljoner kr mer till verksamheterna per år, än andra kommuner i Sverige. Till detta plussar vi på nettointäkter från vattenkraften på allt ifrån 100 – 300 miljoner kr per år. För 2022 blev nettovinsten 354 miljoner kr plus p.g.a. de höga elpriserna. Umeå kommuns politiker har alltså minst ca 750 miljoner kr (!) mer per år att röra sig med än övriga kommuners politiker i vårt land.

Främst beroende på att kommunen har en så extremt hög kommunalskatt. Det vore ett misslyckande av monumentala proportioner om Umeå kommun någon gång skulle hamna på ett minusresultat. För samtidigt gör Umeå kommun rejäla överskott. Bokslutet för Umeå kommun år 2022 innebar ett rekordresultat. All time high för Umeå kommun. Nästan 1,2 miljarder kr i plusresultat, inräknat de kommunala bolagen för år 2022. Under de senaste sju åren har nu Umeå kommun redovisat positiva resultat.

Kommunen har därutöver en till brädden fylld resultat- och utjämningsreserv, som kan användas vid sämre ekonomiska tider. Vi har gjort sådana överskott i den kommunala ekonomin under senare år, att fullmäktige nu avsatt 860 miljoner kr till denna. Som säkerhet vid sämre ekonomiska tider.

Det är bra att även VK:s ledarsida lyfter frågan om rimligheten i Umeås höga kommunalskatt. Kommunalskatten påverkar alla med en inkomst och är den största enskilda utgiften för svenska familjer. Den slår mot låginkomsttagare. Den slår mot pensionärer. Hög skatt urholkar människors trygghet och leder till ett beroende av politiska beslut. Det finns ett stort antal partier i Umeå som hävdar att det inte går att sänka skatten av ekonomiska skäl. ”Det går inte att hitta pengarna.” Så är det naturligtvis inte.

Det är bara att välja vilken kommun ni vill av de 20 största i landet. Alla har lägre skatt än Umeå, oavsett det är S-styre eller M-styre. Då är frågan om alla dessa kommuner har sämre välfärd än Umeå kommun? Nej, självklart inte.

Lägre skatt gör det mer lönsamt att arbeta och främjar tillväxt, men är framför allt viktigt för att ge människor med små marginaler större ekonomisk frihet. Lägre kommunalskatt är en viktig del i att göra Umeå mer attraktivt och öka umeåbornas frihet.

Anders Ågren

Kommunalråd, M

Umeå

Veterandagen idag

Av , , Bli först att kommentera 9

Idag är det Veterandagen den 29 maj – en dag att hedra och tacka våra svenska veteraner för deras insatser! Sedan år 2018 dessutom allmän flaggdag i Sverige. Det är viktigt att de svenska veteranernas insatser uppmärksammas och synliggörs för den bredare allmänheten.

Sverige har en lång tradition av att delta i internationella – militära eller civila – humanitära operationer runt om i vår värld. I olika oroshärdar har Sveriges genom åren ca 100 000 veteraner ofta varit skillnaden mellan liv och död, ibland med deras egna liv som insats.

För sina insatser förtjänar alla dessa veteraner, militära som civila, hela nationens största tacksamhet och respekt!

 

Ett EU-förslag som hotar Sveriges gröna näringar!

Av , , Bli först att kommentera 6

Tidigare i veckan fick jag en insändare publicerad i Folkbladet tillsammans med vår Europaparlamentariker Jessica Polfjärd, Läggs som vanligt upp här på bloggen också.

 

EU-förslaget om restaurering av natur är ett direkt hot mot Sveriges gröna näringar!

Under de senaste åren har EU tagit viktiga steg framåt i vårt gemensamma miljö- och klimatarbete. Tyvärr ser vi nu hur effektiv politik i större utsträckning får stå tillbaka för hastigt framtagen detaljreglering. Det riskerar att undergräva politikens trovärdighet och slå hårt mot både medlemsländernas och kommunernas beslutanderätt.

De senaste årens framgångar inom EU är många: en ny klimatlag med tydliga och ambitiösa mål för hela Europa, bättre förutsättningar för förnybar energi och kärnkraft. Vi har också beslutat om ett tydligt regelverk som ställer krav på alla medlemsländer att dra sitt strå till stacken i klimatarbetet. Det här är bara några av flera bra exempel.

Men något är på väg att ändras. På sistone har allt fler förslag lagts fram som är både ogenomtänkta i sin utformning och alltför långtgående i sin styrning.

Ett av de tydligaste exemplen, som riskerar få långtgående konsekvenser för Sverige, är förslaget om restaurering av natur. Trots sin lovvärda ambition är förslaget ett direkt hot mot Sveriges gröna näringar.

Till att börja med inskränker förslaget på äganderätten och är direkt skadligt för skogs- och jordbruket.

Kanske ännu mer anmärkningsvärt är nivån av detaljreglering i regelverket. Till exempel innehåller det bindande krav på att alla medlemsländer ska utöka sina städers så kallade gröna ytor med fem procent.

Varför EU-lagar ska besluta om hur stora parker svenska städer ska ha kan man fråga sig. Det går helt emot principen att beslut inom EU ska fattas på lägsta möjliga nivå. Det var också en av anledningarna till att Moderaterna såg till att förslaget underkändes i en prövning av riksdagen. Vi anser att kommunerna och parkförvaltningen är bättre lämpade för detta.

Den enda rimliga linjen i dagsläget är att underkänna förslaget. Det är också vad Moderaterna driver i Europaparlamentet. Vi tycker att det finns mycket kvar att göra för att förbättra miljön och stärka den biologiska mångfalden runtom i Europa. Samtidigt får goda ambitioner inte bli en täckmantel för dålig lagstiftning. Den politiken lämnar vi med glädje till Miljöpartiet och Socialdemokraterna, vars partikollegor också driver på för att göra förslaget ännu värre.

Vår politik bygger på insikten att EU ska fokusera på större och gemensamma problem som medlemsländerna inte kan lösa själva. När dåliga förslag läggs på bordet är vi däremot inte rädda att säga vad vi tycker. I det här fallet är vårt budskap tydligt: gör om och gör rätt.

 

Jessica Polfjärd

Europaparlamentariker (M)

 

Anders Ågren

Kommunalråd, M

Umeå

Positivt att Försvarsmakten under kommande år vill utöka sin verksamhet i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 6

Lokalmedia rapporterade igår och idag om att försvarsmakten vill utöka sin verksamhet i Umeå. Försvarsmakten har nämligen gett Fortifikationsverket uppdraget att  att förvärva kommunal mark för att utöka närövningsfältet i Umeå. Detta motiveras i ett brev bl.a. med ”stora behov av att utöka övningsfältet, bl.a. beroende på den återupptagna och utökade värnpliktsutbildningen vid SkyddC. Förutom SkyddC så förväntas det att Västerbottensbataljonen kommer att öka med ca 400 soldater under de närmaste 5-10 åren.”

Jag intervjuades av Folkbladet igår, och välkomnade beskedet.

Vi har ju under ett antal år arbetat för att bl.a. stärka försvarets verksamhet i Umeå. Så detta är goda nyheter! Försvarets intressen går också före annat. Det är mycket positivt att försvaret, via Fortifikationsverket, vill inleda en dialog om att få köpa kommunal mark och så tydligt kopplar ihop detta med förutsättningarna att ytterligare växa i Umeå. Den svenska försvarsförmågan måste stärkas och Umeå har goda förutsättningar att spela en viktig roll i det arbetet.

Vännäs kan. Vindeln kan. Självklart kan också Umeå kommun sänka kommunalskatten!

Av , , Bli först att kommentera 5

Bokslutet för Umeå kommun år 2022 innebar ett rekordresultat. All time high för Umeå kommun. Nästan 1,2 miljarder kr i plusresultat, inräknat de kommunala bolagen för år 2022. Under de senaste sju åren har nu Umeå kommun redovisat ett positivt resultat.

Kommunen har därutöver en till brädden fylld resultat- och utjämningsreserv, som kan användas vid sämre ekonomiska tider. Vi har gjort sådana överskott i den kommunala ekonomin under senare år, att fullmäktige nu avsatt 860 miljoner kr till denna. Som säkerhet vid sämre ekonomiska tider.

Samtidigt är umeåborna extremt hårt beskattade, jämfört med kommuninvånare i övriga landet. Skatten i Umeå är omkring två kronor högre än jämförbara kommuner och svenska kommuners medelskattesats. Det innebär att en genomsnittlig familj där två vuxna arbetar betalar ca 12 650 kr mer per år i skatt än dem som bor i jämförbara kommuner. Det är inte rimligt.

Av landets 20 största kommuner har Umeå kommun högst kommunalskatt. Självklart finns det utrymme att sänka kommunalskatten i Umeå, oavsett om det för stunden råder lågkonjunktur eller högkonjunktur.

Moderaterna vill successivt sänka Umeås höga kommunalskatt. Att sänka skatten är en frihets- och rättvisefråga.

Det är bra att även VK:s ledarsida lyfter frågan om rimligheten i Umeås höga kommunalskatt.

En nationell folkräkning är en viktig reform för att bekämpa kriminalitet och utanförskap

Av , , 2 kommentarer 10

Skatteverket bedömer att närmare 200 000 personer är folkbokförda på fel adress i Sverige. Det finns människor som skriver sig på fel adress för att få tillgång till olika bidrag – som de egentligen inte har rätt till.

Varje år betalas ca 18 miljarder skattekronor felaktigt ut i bidrag – pengar som hade kunnat användas till 23 000 poliser, 31 000 undersköterskor eller 26 000 lärare.

Att vara felaktigt skriven bidrar både till organiserad brottslighet och bidragsfusk.

Därför är en nationell folkräkning en viktig reform för att bekämpa kriminalitet och utanförskap.

1221 dagar kvar till nästa riksdags-, region- och kommunval. Välkommen att engagera dig!

Av , , Bli först att kommentera 4

Idag är det 1221 dagar kvar till valdagen i september 2026. Du kan redan idag visa ditt stöd för ett borgerligt parti som förenar liberalism och konservatism. Om du delar Moderaternas värderingar och vill engagera dig så är du varmt välkommen till vårt parti som medlem. Som medlem väljer du själv hur mycket du vill engagera dig. Ju fler vi blir, desto starkare kraft blir vi inom politiken. I Umeå har vi de två senaste valen trotsat rikstrenden och gått framåt lokalt. Vi hade också rekord i antalet kandidater på vår moderata valsedel till Umeå kommun. Men vi vill bli ännu fler!

Välkommen att bli en del i vårt arbete.

Bli medlem i Moderaterna!

Swisha: 100 kronor till 123 336 00 70, uppge namn och personnummer. Eller gå in på moderaterna.se och följ anvisningarna.

Moderaterna genomför den politik vi gick till val på. Steg för steg.

Av , , 1 kommentar 5

På en rad områden uppfyller vi moderater nu våra vallöften. ”Nu får vi ordning på Sverige” sade vi i valrörelsen. Nu gör vi just det. Regeringsbeslut för regeringsbeslut.

  1. Vi genomför en rad straffskärpningar, några av dem träder i kraft redan 1 juli. Bland annat blir det straffbart att dra in barn och unga i kriminalitet, straffen skärps för brott som är vanliga i gängmiljöer, skärpt straff för försäljning av narkotika och gängkriminella som är misstänkta för brott kommer kunna häktas i fler fall.
  2. Vi är överens om att sänka reduktionsplikten till EU:s miniminivå, vilket träder i kraft 1 januari 2024.
  3. Elstödet är på plats, första omgången är utbetald och den andra – som också berör norra Sverige – är på väg. I förra veckan godkände EU-kommissionen dessutom elstödet till företag.
  4. Vi kommer att genomföra en nationell folkräkning för att få koll på vilka som befinner sig i landet och för att stoppa bidragsbrotten.
  5. Vi tar bort förbudet mot att bygga ny kärnkraft på nya platser och gör lagändringar för att möjliggöra för mer fossilfri elproduktion.
  6. Vi har sänkt skatten för människor över 65 som fortsätter jobba.
  7. Regeringen förbereder nu för att kunna sänka skatten för den som jobbar, sänka skatten på pension, sänka plastpåseskatten, med mera.

Mer kommer.