71 dagar kvar till valet!

Av , , 4 kommentarer 12

Att valrörelsen redan är igång märks även på partiernas annonsering. Denna ovan från ett rykande färskt nummer av Umeåguiden! Såg att även andra partier hade annonser införda. Bra! Kan det bidra till mer uppmärksamhet inför valet den 9 september så är det ju alldeles utmärkt. Jag träffar varje vecka personer i olika sammanhang som är högst omedvetna om det stundande valet, så det gäller – för alla – att bli bättre på att informera om Sverige faktiskt går till val den 9 september. Till riksdag, landsting och kommun.

Jag kommer att dra mitt strå till stacken!

Moderaterna är partiet för lag och ordning. Vår politik kommer att öka tryggheten och minska brottsligheten.

 Fler poliser – högre polislöner …
 Kameraövervakning på offentliga platser
 Hårdare straff för sexualbrott och kriminella
 Stärkt förebyggande arbete
 Mer trygghetsskapande åtgärder

Moderaterna ser HELA Sverige

Av , , 2 kommentarer 12

Socialdemokraterna och Miljöpartiets facit efter fyra år i regeringsställning:

Höjer bensinskatten och subventionerar elcyklar.
Inför flygskatt.
Säger nej till våra satsningar på vägnätet.
Urholkar äganderätten.
Försummar lag och ordning – en polisbil ska täcka hela Södra Lappland.

 

Moderaterna ser hela Sverige:

 Vi satsar på vägnätet.
 Vi vill genomföra den största satsningen på rättsväsendet på över 20 år.
 Vi gör en kraftig förstärkning av Tullverket, för att stänga gränsen för vapen, narkotika och stöldgods.
 Vi ökar skattenedsättningen på diesel som används i lantbruket.
 Vi vill tillsätta en äganderättsutredning och reformera strandskyddet i grunden.

Vi vill att rättigheter, skyldigheter och möjligheter ska vara lika för alla – oavsett var i landet man bor.

Med sikte på valdagen den 9 september!

Av , , 2 kommentarer 8

I gårdagens VK publicerades en artikel i lokaltidningen VK. De gör ju intervjuer med alla gruppledare för de politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige. För egen del är jag nöjd med intervjun. Vi samtalade under ganska lång tid, och allt fick såklart inte plats i den tryckta intervjun även om man får vara nöjd med så stort utrymme i tidningen.

Moderaterna går till val med våra vänner i Alliansen, och vi kommer att göra allt för att få så stort genomslag som möjligt för klassisk borgerlig politik. Idag är det 73 dagar kvar till valet – en ganska kort tid – så jag hoppas att debatten intensifieras, även om sommarveckorna närmar sig. Moderaterna i Umeå kommer att göra vårt bästa för att debatten ska bli både korrekt och upplysande. På gator och torg, på insändarsidorna och på sociala medier.

På återhörande!

Vilken härlig seger mot Mexiko!

Av , , Bli först att kommentera 10

Ett stort grattis till svenska herrlandslaget i fotboll som vann den avgörande gruppspelsmatchen och avancerade till åttondelsfinal!

Jag och min fru var på Rådhustorget i Umeå tillsammans med väldigt många andra umeåbor – vilken härlig stämning! Jubel och applåder när Sverige till slut vann med hela 3 – 0 (!). Nu vidare mot åttondelsfinalen. Hoppas på samma goda stämning på tisdag!

Ingår i partiets stadgekommitté

Av , , Bli först att kommentera 12

Den moderata partistyrelsen har nyligen beslutat att tillsätta en stadgekommitté som ska se över Moderaternas stadgar och regelverk inför partistämman år 2019. Ordförande i kommittén är Cecilia Brinck,  moderat borgarråd i Stockholms stad. Jag själv är en de övriga ledamöterna i kommittén (representerandes de moderata länsförbunden i Norrland). Alla delar av landet finns representerade, liksom sidoorganisationerna MUF och Moderatkvinnorna.

Vårt uppdrag är att förutsättningslöst se över och föreslå de ändringar som anses vara befogade i stadgarna för Moderata Samlingspartiet samt normalstadgarna för förbund, kretsar och föreningar. Kommittén ska också se över partiets nomineringsregler på riksdags-, landstings- och kommunnivå och utreda eventuella behov av förändringar.

Jag är naturligtvis glad att ha förtroendet att ingå i denna kommitté. På samma sätt var jag med i den kommitté som gjorde en liknande översyn av partiets regelverk år 2012.

Ett partis stadgar utgör grunden för all verksamhet. Rekrytering och nominering av kandidater är en viktig process i ett modernt politiskt parti och det är av högsta vikt att denna process präglas av öppenhet, transparens och god partikultur. Ett stort tack för förtroendet att ännu en gång få delta i detta viktiga arbete.

Flygskatten skadar Norrland!

Av , , Bli först att kommentera 9

Moderaterna och övriga Allianspartier kommer att slopa flygskatten om vi vinner valet den 9 september. I norr är vi synnerligen beroende av goda flygkommunikationer p.g.a. de långa avstånden. Men trots detta motarbetas norra Sverige på område efter område av den Norrlandsfientliga regeringen, bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Tidigare i vår skrev vi gruppledare för Alliansen i Umeå på debattplats i VK, om konsekvenserna av införandet av flygskatt den 1 april. Den är lika aktuell idag:

 

Flygskatten skadar Norrland

Den första april inför Socialdemokraterna och Miljöpartiet en svensk flygskatt. En skatt som ger en absolut minimal påverkan på Sveriges insats för klimatet samtidigt som den slår hårt mot idén om att människor ska kunna bo i Norrland.

Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Umeå kommun, är med i ett parti som förutom slag mot Norrlands åkerinäring genom förslag om kilometerskatt och slag mot pendlare genom höjd bensinskatt nu fortsätter införa norrlandsfientlig politik genom flygskatten.

Sverige är till ytan EU:s tredje största land och vi är det land som har längst avstånd mellan vår södra och norra landsände. För nyetablering av företag och verksamheter utanför Stockholm är flyget centralt. För ett växande näringsliv, en växande turistsektor och möjlighet för oss att hälsa på våra nära och kära är flyget för många avgörande. Svensk luftfart bidrar med 53 miljarder till BNP, 80 000 jobb och bidrar med ytterligare 100 000 jobb inom turistnäringen. Flygnäringen ger den svenska statskassan ett tillskott på ca. 24 miljarder kronor om året.

En svensk flygskatt skulle innebära att flygbolagen väljer att lägga ned linjer samtidigt som de flyttar långdistansflygningar till Helsingfors, Oslo och Köpenhamn. Då får du betala en flygresa till för att ens kunna påbörja semestern. Då handlar det inte om några små slantar. Priskänsliga turister skulle välja bort Sverige. Speciellt norra Sverige kommer att straffas hårt, då man efter flygningen till Arlanda ska flyga vidare norrut. Skatten slår i flera avseenden hårdare mot de fyra nordligaste länen än resten av Sverige.

Från Umeå tar det över sex timmar med tåg till Stockholm, över 10 timmar till Göteborg och ytterligare någon timme om man ska besöka Malmö. Det finns inte några tids- eller prismässigt jämförbara alternativ till flyget. Goda kommunikationer till resten av landet är vitalt om vi ska locka nya företag till Umeå. Redan nu råder det stor arbetskraftsbrist på högkvalificerad arbetskraft i Västerbotten. Försämrade kommunikationer kommer inte bidra till att det blir bättre.

Länder som Danmark, Irland och Nederländerna har infört en inhemsk flygskatt för att sedan ta bort den då skattens påverkan på ekonomin varit alltför stor. I Storbritannien skapas fler och fler undantag från skatten då dess ekonomiska påverkan blir allt tydligare.

Svenskt inrikesflyg står för mindre än en procent av Sveriges samlade utsläpp av växthusgaser och har minskat sedan 1990. Det behövs globala och internationella lösningar på våra klimatutmaningar. Den svenska flygnäringen ingår redan i EU:s handel med utsläppsrätter. Den som släpper ut mest ska också betala mest. Den svenska flygskatten straffar den som reser till Visby lika mycket som den som reser till Cypern. Med en flygskatt blir det billigare att släppa ut ju längre du flyger. Skatten ger inte heller några incitament för flygbolag att utveckla gröna drivmedel då det är en skatt på resan, inte drivmedlet.

Att införa en inhemsk flygskatt kommer inte hjälpa klimatet. En flygskatt skulle inte ge några betydande effekter på Sveriges utsläpp. Den potentiella utsläppsminskningen är 0,2 procent av Sveriges totala utsläpp. Det är ungefär lika mycket som den svenska vägtrafiken släpper ut på 48 timmar. Vi skulle uppnå en tre gånger så effektiv insats för klimatet om svenskarna började köra med rätt däcktryck på sina bilar.

Socialdemokraterna inför norrlandsskatt efter norrlandsskatt. Bilister och åkerier straffas, flygresenärer likaså. Snöröjningen är under all kritik och tågen står still oftare än de går den här vintern. Goda kommunikationer verkar vara ett främmande koncept för socialdemokraterna.

Låt oss tillsammans med andra länder bemöta klimatutmaningarna. Symboliska skatter som straffar och försämrar istället för att lösa problemen på riktigt hjälper ingen. Det får vara ett slut med regeringens Norrlandsfientliga politik.

Anders Ågren, kommunalråd för Moderaterna i Umeå kommun

Peder Westerberg, gruppledare för Liberalerna i Umeå kommun

Mattias Larsson, gruppledare för Centerpartiet i Umeå kommun

Veronica Kerr, gruppledare för Kristdemokraterna i Umeå kommun

Stoppa Socialdemokraternas dråpslag mot dieselbilar!

Av , , 3 kommentarer 16

Hundratusentals svenskar har köpt miljöklassade dieselbilar. Nu kan de tappa sitt andrahandsvärde, om Socialdemokraternas förslag går igenom. Transportstyrelsen räknar med att kostnaden per drabbat hushåll kan bli över 100 000 kr. Förslaget omfattar 1,3 miljoner dieselbilar, och ska träda i kraft om fyra år. Då kan det bli förbjudet att köra dessa bilar i olika miljözoner. Vi moderater tycker att det är orimligt att straffa människor som i god tro köpt miljöklassade dieselbilar. Det finns andra sätt att få bättre luftkvalitet i städerna.

Tyvärr vill kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg och övriga socialdemokrater inte ge ett definitivt och tydligt besked om hur de ser på förbud mot dieselbilar. De säger att det inte finns något beslut om det idag (nej, det vet vi såklart) och om det skulle införas så kan det bli aktuellt först efter färdigställandet av Västra Länken år 2021. I det skriftliga svaret i samband med en fullmäktigedebatt nyligen gick att läsa att det ”i dagsläget” inte är aktuellt. Precis. I dagsläget. Det innebär att (S) kan komma med ett annat besked efter valdagen den 9 september.

2017 redovisades de bästa resultaten för luftkvaliteten i Umeå sedan mätningarna påbörjades år 2003. Årsmedelvärdet för kvävedioxid är det lägsta sedan 2003. För 6:e året i rad klarar vi EU-gränsvärdet och miljökvalitetsnormen för årsmedelvärdet. Däremot klarar vi inte de hårdare, svenska reglerna, fullt ut men även här uppvisar vi de bästa resultaten sedan 2003.Även halten av partiklar är de lägsta sedan mätningarna påbörjades.

Umeå kommuns åtgärdsprogram för renare luft ger resultat. Att överväga att införa ett förbud för dieselbilar i centrala Umeå borde vara helt uteslutet! Det kommer också vara uteslutet om vi moderater vinner valet i september.

Moderaterna i Umeå är redo att axla ansvaret!

Av , , Bli först att kommentera 11

På bilden ovan några av våra totalt 53 kandidater till Umeå kommunfullmäktige.

 

Den 9 september är det val. Den tid som återstår fram till valdagen – 77 dagar – kommer vara fyllda av debatter och informationer, vilket är välgörande. Moderaterna utgör i Umeåpolitiken ett stabilt alternativ, som tydligt står upp för klassisk borgerlig politik. Detta gäller inte minst i vårt arbete för att öka tryggheten och bekämpa brottsligheten. Vi går till val tillsammans med våra vänner i Alliansen. Nu är det hög tid att bryta den rödgröna dominansen i Umeå!

Umeå är en fantastisk kommun att leva och verka i, med goda utvecklingsmöjligheter i såväl stad som landsbygd. Det har också gått bra för Umeå på många sätt. Men det finns även en annan sida. Båda sidorna av myntet ställer krav på politiken. Vi behöver mer av allt det som är bra – men det som inte fungerar kräver mod att göra om och göra rätt.

I grund och botten är det här en fråga om rättvisa. Vi kan aldrig acceptera ett otryggt Umeå, där kriminalitet och tendenser till social oro sprider sig. Vi kan inte acceptera att 4 av 10 unga tjejer oroar sig för att bli misshandlade eller våldtagna när de går hem på kvällen. Med oss blir det tydligt fokus på att öka tryggheten och minska brottsligheten. Fler poliser, ökad kameraövervakning men också ett intensifierat förebyggande arbete.

En annan viktig rättvisefråga är att sänka kommunalskatten i Umeå. Det ska alltid löna sig att arbeta, och göra rätt för sig. Vi sänker skatten för dem som arbetar och för dem som har arbetat. En genomsnittlig familj i Umeå med två personer som arbetar betalar varje år 11 000 kr mer i skatt, än familjer i jämförbara städer. Det är varken rätt eller rimligt!

Arbetslinjen ska gälla alla. Integrationen är utan tvekan en stor utmaning. Den som kommer till Sverige och vill bygga sin framtid här måste också anstränga sig för att bli en del av det svenska samhället. Det handlar om krav på att lära sig svenska och att försörja sig själv. Arbete, bostad, utbildning.

Bostadsbristen är fortfarande en akilleshäl för kommunen. Politiskt är de flesta överens om att det behöver byggas omkring 2000 bostäder per år, men Umeå har bara nått upp till hälften. Bostadsbyggandet måste alltså öka. En del i detta är att fortsätta avyttringar av befintligt bestånd inom AB Bostaden för att möjliggöra dels ökat underhåll, dels ökad nyproduktion. En annan del är att ta bort onödiga detaljkrav som förvårar byggande.

Umeå ska vara en kommun präglad av jämlikhet och social rörlighet, där du av egen kraft – men också med andras hjälp – ska ges förutsättningar att kunna ta dig hur långt som helst. I vårt land gäller ju friheten, lagarna och arbetslinjen alla, utan hänsyn till klan, klass eller kön. Inga undantag, ingen utanför, ingen bortglömd. En viktig grund läggs i utbildningsväsendet. Skolan ska prioritera kunskap, så att alla barn får sin egen chans att bygga en bra framtid. Fokus på ordning och reda, samt tydlig kunskapsuppföljning med betyg helst från årskurs 3. Givetvis fortsatt valfrihet för alla att kunna välja skola. Umeå kommun inför obligatoriskt skolval om vi moderater får bestämma.

Rättvisa är också att den äldre generationen får just bästa tänkbara ålderdom, oavsett önskemål och preferenser. Umeå kommun ska i alla lägen kunna garantera en äldreomsorg med hög kvalitet och ett värdigt bemötande. Någon vanvård ska inte accepteras. Vi vill sedan tidigare införa en kommunal trygghets- och kvalitetsinspektion som ska garantera att överträdelser mot gällande rutiner och regelverk inte ska inträffa. De senaste årens händelser pekar på att vi haft rätt i våra krav. Och både privata och kommunala utförare ska naturligtvis välkomnas.

Moderaterna är den politiska kraft som tydligt står upp för ett växande Umeå. Vi inser vikten av fortsatt tillväxt, såväl ekonomisk som befolkningsmässig tillväxt. En tillväxt som ska komma både stad och landsbygd till del. Alla jobb behövs. Om fler människor arbetar och betalar skatt, så stärker det våra förutsättningar att trygga en god välfärd runt om i hela kommunen.

I en tid när Umeå växer i snabb takt krävs det också ett politiskt ledarskap som klarar av att förena höga ambitioner för välfärden med omfattande investeringar och en stabil och långsiktigt hållbar ekonomi. För att kunna garantera det måste kommunen alltid pröva nya och effektivare metoder i leveranserna av de tjänster som det är kommunens uppgift att säkerställa.

Om 77 dagar – på valdagen den 9 september – kan umeåborna bryta den rödgröna dominansen i Umeå! Umeå är en fantastisk kommun att leva och verka i, men mycket kan bli bättre. Politiskt ledarskap handlar om att förena ansvar för en stabil ekonomi med kloka prioriteringar där det gör mest nytta. Ett stabilt och tydligt ledarskap som inte svajar när det blåser. Vi moderater är tillsammans med övriga Allianspartier redo att axla ansvaret!

Hög aktivitet hos Moderaterna i Västerbotten!

Av , , Bli först att kommentera 12

Nytt nummer av Nordsvenskan är ute – Moderaternas medlemstidning i Västerbotten. Tidningen utkommer fyra gånger per år och skickas ut till alla våra medlemmar i länet. Den skickas även till ledande moderater runt om i landet, däribland alla förbundsstyrelser. Det är ett uppskattat och bra sätt att visa på vad som händer och sker runt om i Västerbotten, inte minst bland våra lokalföreningar och förtroendevalda moderatpolitiker.

Ett axplock ur detta nummer: om våra framgångar i sociala medier, rapport från partiledaren Ulf Kristerssons besök i länet i mars, rapport från M-kampanjer i Skellefteå, Nordmaling och Umeå,  debatter. Vidare om MUF, Moderata Studenter, Moderata Seniorer, Moderatkvinnorna, riksdagen, landstinget och mycket, mycket mer.

Bli medlem du också! Hjälp oss att vinna i valet till riksdagen, landstinget och kommunerna!