Förhandlingarna är klara – Moderaterna är nöjda

Av , , Bli först att kommentera 9

IMG_6828

Överläggningarna och förhandlingarna om styret av Umeå kommun 2018 – 2022 är klara mellan de politiska partierna. Utifrån valresultatet den 9 september, så är vi Moderater nöjda med uppgörelsen.

Vi från de fyra Allianspartierna har idag skrivit under en överenskommelse med Socialdemokraterna som kommer att fortsätta styra i minoritet med uttalat stöd av MP (som också får ordförandeposter av S). Och S har under dagen skrivit separata överenskommelser med MP, Ap och V som erhåller vissa specifika uppdrag dels från (S), dels nyinrättade förtroendeuppdrag.

Alliansen i Umeå gick framåt i valet, och Alliansen behåller alltså våra positioner i lokalpolitiken. Ja, vi inte bara behåller dem utan ökar vår totala representation i styrelser och nämnder. Vi behåller alla viceordförandeuppdrag vi har haft under den gångna mandatperioden, som brukar tillfalla just den största oppositionsgrupperingen.

Viktigt för oss moderater har också varit att för Umeås utveckling kunna hålla borta Vänsterpartiet från att ingå i en styrande majoritet. Detta lyckades även denna gång. Trots uttalade ambitioner hos både V och MP att skapa ett sådant styre, så lyckades vi förhindra en sådan lösning. Det är bra för Umeå.

Inom Alliansen kommer vi nu att kunna påbörja våra förhandlingar om hur viceordförandeuppdrag och annat ska fördelas mellan våra fyra partier. Besked om det resultatet blir kommer förhoppningsvis inom den närmaste veckan.

Stort TACK – flest personkryss i valet till Umeå kommun!

Av , , Bli först att kommentera 13

När personkryssen i Umeå har räknats färdigt så visar det sig att jag har fått flest personkryss av alla, oavsett partitillhörighet på kandidaterna! Det är första valet som jag t.o.m. slår Socialdemokraternas främste kandidat, trots att Umeå i sammanhanget är att betrakta som ett starkt rödgrönt fäste.

Moderaterna gick som tidigare rapporterats framåt i Umeå och fick med 17,3 procent 11 mandat. Det är faktiskt det näst bästa resultatet för oss moderater i Umeå på senaste 80 åren, för att ge lite perspektiv. Vi gick fram procentuellt men det resulterade tyvärr inte i något nytt mandat denna gång.

Nu är också personkryssen färdigräknade.

Tack till de 2310 umeåbor som har kryssat för mitt namn på valsedeln. Det innebär att ca 16 procent av M-väljarna har lagt sin personröst på mig och gränsen för att bli personvald ligger på 5 % i kommunvalet.

Det innebär också att jag är den politiska gruppledare i Umeå som fått flest kryss av umeåborna i valet 2018 – både när det gäller antalet kryss och procentuellt.

Det värmer faktiskt extra. Jag ser det både som ett kvitto över det som varit och samtidigt ett styrkebesked inför kommande mandatperioden 2018-2022.

TACK!

Västerbotten enda valkretsen i landet där M ökar antalet riksdagsmandat!

Av , , Bli först att kommentera 13

Ingen automatisk text tillgänglig.

Är på plats i Stockholm för möten med Sveriges Kommuner och Landsting. Mycket fokus i diskussionerna såväl på gruppmötena som ute i korridorerna är ju valresultaten i kommuner, landsting/regioner och vad som kommer hända på nationell nivå. Naturligtvis.

Igår kväll hade vi besök av Moderaternas strategichef Per Nilsson, som gick igenom valresultatet. Moderaterna gick framåt i 145 kommuner, enligt det preliminära valresultatet. Det är hälften av Sveriges kommuner. I vissa fall är ökningen liten. I andra fall som rör det sig om stora framsteg. I Östra Göinge gick Moderaterna under ledning av Patric Åberg fram med över 17 procentenheter.

För Socialdemokraterna gick det sämre. Partiet backade lokalt i 250 kommuner och ökade i bara 40 kommuner.

Trots att Moderaterna tappade i riksdagsvalet, så ökade vi alltså i kommunvalet i hälften av landets kommuner, däribland Umeå kommun.

En annan punkt som lyftes fram vid gårdagens dragning av det moderata valresultatet: I alla riksdagsvalkretsar i landet har vi antingen oförändrat antal riksdagsmandat, eller förlust av riksdagsmandat.

Med ETT undantag: Västerbotten!

Västerbotten är det enda län i landet där Moderaterna lyckades öka antalet riksdagsmandat! Detta har uppmärksammats 🙂

Moderaterna går framåt i Umeå – trotsar rikstrenden!

Av , , Bli först att kommentera 23

Det finns mycket att säga om gårdagens val, inte minst om situationen på riksplanet. Än så länge är valsammanräkningarna preliminära. Men att Stefan Löfven och hans S/MP-regering kommer tvingas avgå är uppenbart. Efter några ovissa veckor, så hoppas jag att en Alliansregering tillträder med Ulf Kristersson som ny statsminister.

Moderaterna i Umeå har lyckats med något fantastiskt. Trots att Moderaterna på riksplanet minskar med 3,5 procent, så lyckas vi i Umeå – inte bara hålla emot fallet – utan t.o.m. gå fram med 1 procent!

Med valnattens siffror, så lyckades vi uppnå det näst bästa valresultatet i modern tid för Moderaterna i Umeå.

Vi är mycket nöjda. Vi har gjort en bra valrörelse, vi har varit tydliga, och står nu starkare än efter valet 2014.

I Umeå och Västerbotten brukar annars alltid följa rikstrenden. Går det upp så går det upp, går det ner så går det ner – i varierande grad. Inte denna gång. M på riksplanet tappade stort, men i Umeå ÖKAR vi.

Dessutom går vi framåt i landstingsvalet i Västerbotten, och……… vi lyckas med det otroliga att öka från 1 till 2 riksdagsmandat!! Samma sak här – vi går emot rikstrenden. Ett bra betyg från västerbottningarna!

Alliansen har som helhet också ökat i Umeå, vilket är glädjande. Ett stort grattis till Centern, som ökat starkt. Alliansen är faktiskt nu större, än den konstellation bestående av S och MP som styrt den senaste mandatperioden. Men de rödgröna som helhet är fortsatt starka i Umeå, även om S tappar. Hur kommunen kommer att styras den kommande mandatperioden återstår att se. Valfullmäktige genomförs i november,

Nu ska vi avvakta de slutgiltiga sammanräkningarna, både lokalt, regionalt och nationellt.

Ett stort tack till alla umeåbor som röstat på oss moderater! Vi kommer göra allt för att leva upp till era förväntningar!

Din röst är viktig – rösta på Moderaterna!

Av , , Bli först att kommentera 12

Bilden kan innehålla: 1 person, som ler, står, himmel, utomhus och text

Det spelar roll hur du röstar idag. Det är ett mycket osäkert opinionsläge inför valet, och varje enskild röst kan vara just den röst som fäller avgörandet. I skrivande stund är det ca fyra timmar kvar innan vallokalerna stänger.

Om du vill byta regering – chansa inte!

Rösta för en ny regering och rösta för Ulf Kristersson som ny statsminister. Moderaterna är det säkra kortet – då vet du vad du röstar på. Till kommunen, till landstinget och till riksdagen. Rösta på ett tydligt och stabilt borgerligt parti, med grunden i såväl liberalism som konservatism.

Rösta på Moderaterna till:
Umeå kommun
Västerbottens läns landsting
Sveriges riksdag

Ulf Kristersson (M) vann debatten – gör honom till statsminister!

Av , , 1 kommentar 6

Bilden kan innehålla: 2 personer, personer som ler, kostym och text

Ulf Kristersson vann sin fjärde raka seger mot Stefan Löfven, enligt tittarna.

3,56. 3,29. 3,12. Så ser tittarnas betyg på Ulf Kristersson ut i de senaste tv-sända debatterna och duellerna. I samtliga fall har han slagit statsminister Stefan Löfven.

Och i lördagskvällens slutduell i TV4 fick Moderatledaren den högsta noteringen i Demoskop hittills: 3,65, att jämföra med Löfvens 3,18.

Bara en av fyra svenskar vill att Stefan Löfven ska fortsätta som statsminister. Samtidigt är Ulf Kristersson den partiledare som flest svenskar har förtroende för.

Nu avgörs det.

Rösta på den statsminister du vill ha – om du inte vill ha fyra år till med Stefan Löfven.

Bekämpa brottsligheten i Umeå!

Av , , Bli först att kommentera 7

Bilden kan innehålla: en eller flera personer, glasögon och text

Brottsligheten ökar i Umeå. Vissa partier vill inte prata om det, men det är ett faktum. Sexualbrott, vapenbrott. För att nämna några brottstyper. Narkotikabrotten ligger sedan ett antal år på en konstant hög nivå. Bara det senaste dygnet har vi kunnat läsa på vk.se om knivrån på Ålidhem och SVT rapporterar om misstänkt våldtäkt på Ålidhem.

Jag anser att det är vår förbannade skyldighet som politiker att uppmärksamma problemen – och komma med förslag om hur vi ska kunna minska brottsligheten!

Moderaterna är partiet för lag och ordning. Tänk på det när du röstar imorgon!

En äldreomsorg med god kvalitet och ett värdigt bemötande

Av , , Bli först att kommentera 4

Photographer Michael Folmer

Umeå kommun ska erbjuda en äldreomsorg med värme och omtanke. Äldre ska kunna vara säkra på att man får den vård och omsorg som förväntas. En vård/omsorg som ska präglas av god kvalitet och ett värdigt bemötande. Detta gäller även hur kommunens personal hanterar läkemedlen, som är så viktig för de äldre. Vi har under året kunnat läsa om såväl vanvård som hur man inom den kommunala äldreomsorgen brutit mot gällande regler och rutiner. Det kan aldrig accepteras.

Vi moderater vill se en ny central kvalitets- och trygghetsinspektion som tar ett helhetsgrepp om inspektioner, tillsyn och uppföljning av kvaliteten inom äldreomsorgen i Umeå kommun. Utöver de uppföljningar och inspektioner som redan sker inom äldreomsorgen i Umeå. Inspektionerna ska ske såväl anmälda som oanmälda.

Umeå kommun var tidigt ute med att erbjuda eget val inom hemtjänst och sedan 2010 har vi lagen om valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänsten. Att fokusera på kvalitet är en självklarhet och vi vet med säkerhet att brukarnas behov tillgodoses bättre samtidigt som nöjdheten har ökat. Det är därför hög tid att införa LOV inom fler verksamheter som inom vård och omsorgsboende och inom funktionshinderomsorgen.

Umeå har Sveriges näst lägsta hemtjänstersättning jämfört med andra kommuner. Kommunens lösning med att sänka servicenivåerna där den som nyttjar hemtjänst t ex inte får duscha oftare än två gånger i veckan eller få sin säng renbäddad oftare än var tredje vecka för att klara budget är oacceptabel.