6 av 10 svenskar vill införa tiggeriförbud!

Av , , Bli först att kommentera 19

Det har visat sig svårt att hitta sätt att komma tillrätta med tiggeriet i Sverige. Ett förbud har ett starkt stöd hos svenska folket. S-regeringen har ju uppmanat att inte ge pengar till tiggarna. Men antalet tiggare är i princip oförändrat i Sverige. I tiggeriets spår följer ofta olagliga bosättningar och nedskräpning. De flesta andra länderna inom EU har någon form av tiggeriförbud. Antingen nationellt eller lokalt. Även Sverige borde införa det.

Men så länge vi inte får ett nationellt tiggeriförbud, så måste vi kommunpolitiker ta vårt ansvar och införa lokala tiggeriförbud. På flera håll i landet har det dessutom avslöjats att det är kriminella ligor som tvingar människor att tigga, och dessutom tvingar kvinnor – utöver tiggandet – till prostitution.

För två veckor sedan beslutade Katrineholm, som styrs av S och M, att införa ett lokalt tiggeriförbud. Tidigare har kommuner som Vellinge och Staffanstorp infört det. Fler kommuner är på gång.

Igår avslogs vår moderata motion om lokalt tiggeriförbud i Umeå. Det är bara att beklaga.

Det är inget humanistiskt eller medmänskligt i att lura hit och uppmuntra människor att tigga i Sverige. Ingen kan väl numera ha undgått de fruktansvärda fallen av hur tiggeri i Sverige bidrar till en modern form av slaveri.

Utsatta EU-migranter tvingas i många fall till såväl tiggeri, tvångsarbete som prostitution. Och detta möjliggörs, tyvärr, av dem som på olika sätt uppmuntrar till tiggeri i vårt land.

Vi vet alla att det finns ett starkt stöd för tiggeriförbud bland allmänheten. Enligt en mätning från Novus 2018, så är 62 procent för ett tiggeriförbud och 20 procent är emot. Det är en ökning jämfört med tidigare mätningar. Allt fler inser att ett förbud är rätt väg att gå.

Många ärenden på KF idag

Av , , Bli först att kommentera 18

Bilden kan innehålla: en eller flera personer, personer som sitter, tabell och inomhus

Då var det dags för månadens sammanträde med fullmäktige, där vi bl.a. ska behandla Umeå kommuns årsredovisning för 2018.  Från Moderaterna har vi därutöver aktualiserat en rad ärenden: motion om lokalt tiggeriförbud, interpellation om förekomsten av våldsbejakande islamism i Umeå, interpellation om den utbredda otryggheten bland unga tjejer i Umeå samt en fråga om Umeås företagsklimat. På bilden ovan är jag uppe i den första interpellationsdebatten om kostnaderna för Kvinnohistoriskt museum.

Full fart med andra ord!

Tack för förtroendet!

Av , , Bli först att kommentera 13

Ågren2019

I helgen har vi haft länsförbundsstämma med Moderaterna i Västerbotten. Vi höll till i Skellefteå, och efter stämmans avslutande skickades följande pressmeddelande ut.

Pressmeddelande 190427:

Ågren omvald som M-ordförande i Västerbotten

På lördagen samlades de 70 valda stämmoombuden för Moderaterna i Västerbotten till länsförbundsstämma på Scandic i Skellefteå. Umeås kommunalråd Anders Ågren fick förnyat förtroende som länsordförande av en enig stämma.

Sedvanliga stämmoförhandlingar genomfördes. Två propositioner och 16 motioner behandlades. Eftermiddagen ägnades dels åt eftervalsanalys, dels genomgång inför det stundande EU-valet. Länets främsta moderata kandidat i EU-valet, Micaela Löwenhöök plats 6 på valsedeln, redogjorde för de viktiga frågorna inför valet den 26 maj och vilka frågor hon i synnerhet kämpade för.

Omvalde ordföranden Anders Ågren kommenterar:

– Jag är djupt tacksam för förnyat förtroende! Moderaterna i Västerbotten gjorde ett mycket bra val år 2018. Vi var det enda länet i landet där M faktiskt ökade i antal riksdagsmandat. Från ett till två mandat. Vi trotsade alltså rikstrenden. Vi vann också kampen bland partierna i Västerbotten på Facebook. Sådant blir allt viktigare.

– Moderaterna i Västerbotten ökade också medlemsmässigt under 2018. Politik är ett lagspel, och jag är stolt över att leda ett starkt lag som drar åt samma håll. Nu lägger vi allt fokus på att göra ett bra val till EU den 26 maj. Vi är taggade och ivriga att fortsätta kämpa för moderat politik på alla nivåer, avslutar Ågren.

Den nyvalda styrelsen i sin helhet:

 

Ordförande:                        Anders Ågren, Umeå

Förste vice ordf:                 Elisabeth Björnsdotter Rahm, Lycksele

Andre vice ordf:                 Edward Riedl, Umeå

 

Ledamöter:

Andreas Löwenhöök, Skellefteå

Victoria Boström, Robertsfors

Veronica Håkansson, Storuman

Nicklas Sandström, Umeå

Johan Söderberg, Skellefteå

Anna-Karin Nilsson, Nordmaling. Moderatkvinnorna.

Joline Göttfert, MUF

Kommunism = massmord och förtryck

Av , , Bli först att kommentera 33

I dagens VK har jag fått följande insändare publicerad.

Kommunism = massmord och förtryck

Ränderna går aldrig ur. I Umeå kommer Sveriges gamla kommunistparti – Vänsterpartiet – på 1:a maj i Umeå att demonstrera i ett gemensamt arrangemang tillsammans med bl.a. Kommunistiska Partiet och den marxistiska organisationen Revolution.

Det är skamligt. Det är osmakligt. Av de 170 miljoner människor som slaktades i massmord under 1900-talet så står kommunisterna för nästan två tredjedelar. Mer konkret så har alltså omkring 110 miljoner människor dödats i kommunismens namn. Varhelst marxistiska idéströmningar blivit statsbärande ideologi har den resulterat i förtryck av de mänskliga fri- och rättigheterna. Oavsett vi talar om Sovjetunionen, Kina, Albanien, Pol Pots Kambodja, Castros Kuba, Albanien, Rumänien, Nordkorea, Vietnam, Östtyskland, Etiopien eller Mexiko har resultatet alltid varit terror och statsorganiserat mördande.

Men i Umeå, där smått ofattbara 16 procent av umeåborna röstade på Vänsterpartiet (Sveriges gamla kommunistparti) i valet 2018, verkar man inte bekymra sig över att öppet marschera med vänsterextrema krafter. Här skäms man inte för kommunismen, utan går tvärtom gemensamt under röda fanor.

Antar att vi nu får se samma upprörda reaktioner och stora tidningsrubriker om detta, som om något parti i fullmäktige skulle marschera tillsammans med nazistiska organisationer. Men nej, det lär inte inträffa. Nu heller.

I en alltmer orolig omvärld, där vänster- och högerextremister liksom våldsbejakande islamistisk extremism är på frammarsch är det allas vårt ansvar att värna ett fritt och demokratiskt samhälle. Varje dag. Och i detta borde ingå det självklara att ta avstånd även från kommunismen.

Anders Ågren

Förbundsordförande, Moderaterna i Västerbotten

Antalet anmälda våldtäkter och sexuella ofredanden ökar kraftigt i Umeå! En mycket allvarlig utveckling.

Av , , 1 kommentar 22

Otryggheten bland unga tjejer i Umeå är utbredd. 4 av 10 är otrygga när de går hem ensamma om kvällarna, och antalet anmälda sexualbrott har ökat dramatiskt i Umeå.

Under senare år har sexualbrotten ökat kraftigt i Umeå. Sedan år 2012 har antalet anmälda våldtäkter fördubblats, och antalet sexuella ofredanden har nästan fördubblats. Mellan år 2017 och 2018 ökade antalet anmälda våldtäkter i Umeå med 32 procent. Detta enligt den aktuella statistiken från Brå.

Det är en fruktansvärd utveckling! Kvinnor i Umeå ska inte behöva oroa sig för att bli utsatta för våldtäkter, sexuella ofredanden eller annat. Utvecklingen går sedan flera år åt helt fel håll.

På måndag kommer vi att diskutera denna allvarliga utveckling i Umeå, då jag har lyft ärendet genom en interpellation till Hans Lindberg. Interpellationen bifogas nedan.

 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S):

4 av 10 tjejer i Umeå otrygga när de går hem på kvällarna

Otryggheten ökar i vårt samhälle. Bland kvinnor i åldern 20–24 år uppger 42 procent att de ofta valt en annan väg, för att de känt sig otrygga och oroliga för att utsättas för brott. Detta enligt nationell statistik. 4 av 10 tjejer i Umeå i åldern 13-18 år, känner sig otrygga när de går hem på kvällarna enligt en lokal undersökning. Vi moderater tar deras oro på allvar.

Nyligen presenterades resultaten av Unga 18-enkäten. Undersökningen genomförs vartannat år av Umeå kommun och riktar sig till ungdomar i åldern 13–18 år. En mycket stor andel tjejer i åldern 13-18 år uppger alltså att de känner sig otrygga när de går hem ensamma på kvällen. 41 procent är bl.a. rädda för sådant som att bli överfallna eller våldtagna när de går hem.

Samtidigt ser vi en kraftig ökning i Umeå när det gäller sexualbrott under senare år, såväl antalet anmälda våldtäkter som antalet sexuella ofredanden.

Utvecklingen i Umeå går åt fel håll. Umeå ska vara en trygg kommun att vistas i, oavsett tid på dygnet.

Med anledning av ovanstående ställer jag följande frågor till kommunstyrelsens Hans Lindberg (S):

 1. Hur ser du på den utbredda otryggheten bland unga tjejer i Umeå?
 2. Hur ser du på den kraftiga ökningen av våldtäkter och sexuella ofredanden i Umeå?
 3. Anser du att Umeå kommun gör tillräckligt beträffande trygghetsskapande frågor?
 4. Finns det något ytterligare Umeå kommun borde göra för att öka tryggheten och minska brottsligheten?

Umeå 2019-03-31

Anders Ågren, Kommunalråd (M)

Sverige får inte bli en fristad för potentiella terrorister!

Av , , Bli först att kommentera 26

Kampen mot terrorismen måste föras på bred front. I dag presenterade Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson, och Tomas Tobé, partiets toppkandidat till Europaparlamentet, samlade insatser för att stärka kampen mot terrorismen. Det handlar både om ökade resurser i Moderaternas kommande ekonomiska vårmotion för att förebygga, förhindra och bekämpa terrorism och om nya åtgärder på EU-nivå.

Moderaterna vill förstärka arbetet mot terrorism. Idag presenterade vi således ett batteri med förslag för att bekämpa terrorismen:

 • Återkalla svenska medborgarskapet ifall någon med dubbelt medborgarskap begår terrorbrott
 • Ökade resurser till Säpo för att punktmarkera potentiella terrorister och IS-återvändare
 • Ökade resurser till Åklagarmyndigheten för att utreda IS-terroristers brott
 • Kriminalisera deltagande i och samröre med terroristorganisationer
 • Skärpta straff för terroristrelaterad brottslighet
 • Ge SÄPO fler och mer långtgående befogenheter i kampen mot terrorismen
 • Fördubbla Europols budget och stärk arbetet mot terrorism
 • Ökade resurser till Försvarets Radioanstalt (FRA)
 • Sverige ska gå med i Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO) och driva på för att öka EPPO:s befogenheter.
 • Gemensamt EU-ramverk för att stoppa utomeuropeisk finansiering av extrema trossamfund.

På måndag ska vi förövrigt i Umeå kommunfullmäktige debattera min interpellation om återvändande IS-terrorister. Vi har ju via media kunnat läsa att det bl.a. i Västerbotten (däribland Umeå) finns personer som återvänt från Syrien. Detta måste tas på största allvar!

Kärnkraft är klimatsmart!

Av , , 1 kommentar 18


Sverige behöver fossilfri el, och kärnkraften är bästa sättet. Sveriges behov av el ökar, inte minst eftersom elbilar blir allt populärare och många industrier vill ställa om. Kärnkraften är fossilfri och står för ca 40 procent av Sveriges elproduktion. Som jämförelse står solceller för ca 0,2 procent och vindkraften runt tolv procent.

Kärnkraften tillför stabilitet till elförsörjningen. Den kan leverera stora mängder fossilfri el dygnet runt, även när det är vindstilla eller molnigt.

Vi moderater lämnar Energiöverenskommelsen om kärnkraftens roll inte förtydligas.

Sverige och EU behöver mer kärnkraft, inte mindre.

Umeå kommun på plats 155 (!) av 171 kommuner gällande företagsklimat (SKL)

Av , , 1 kommentar 21

Nu har Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) kvalitetsmätning av kommuners myndighetsutövning och service gentemot företag presenterats. Den som går under benämningen Öppna jämförelser – företagsklimat 2018.

Umeå kommun hamnar på plats 155 av sammanlagt 171 kommuner som ingått i rankingen. Bland kommuner med över 40 000 invånare, så är Umeå på plats 55 av 61 kommuner.

Detta duger naturligtvis inte. Inte på något sätt.

SKL:s öppna jämförelser om företagsklimat redovisar resultaten från Insikt – en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företag. Företagare får i undersökningen bedöma kommunernas service på sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.

Undersökningen genomförs bland företagare som haft ett ärende inom ett eller flera av dessa myndighetsområden. Företagarna får i en enkät besvara frågor om kommunernas service vad gäller information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. De får också göra en helhetsbedömning om kommunernas service.

Det är helhetsbedömningen som ligger till grund för måttet ”nöjd-kund-index” (NKI). Vi ser förvisso för Umeå kommun en förbättring i resultatet från 63 till 66 gällande NKI Totalt mellan åren 2017 och 2018. Det är positivt, men naturligtvis inte tillräckligt.

Fördelar med den här undersökningen är bl.a. följande:

 • Frågorna avser endast faktorer som kommunerna själva har ansvar för och kan påverka
 • Det är endast företagare och andra kunder som haft en kontakt med kommunen som deltar
 • Undersökningen möjliggör jämförelser över tid och med andra kommuner.

Detta understryker och bekräftar bara vad jag och Moderaterna under lång tid påtalat i Umeå.

Det finns mycket att göra inom den egna kommunala organisationen, för att förbättra service och dialog med de lokala företagarna. Jag är väl medveten om att det inom exempelvis näringslivsavdelningen på Umeå kommun finns hög kompetens, ett brett engagemang och en stark förståelse för företagandets villkor. Men jag tror tyvärr att denna insikt inte finns lika påtagligt närvarande i alla delar av Umeå kommuns olika verksamheter. Och det är ett uppenbart problem.

Ett växande Umeå är i behov av växande och framgångsrika företag – små-, medelstora- och stora företag – som genom arbetstillfällen och skattepengar till det offentliga bidrar till en god välfärd. 4 av 5 nya jobb skapas i småföretag. Detta måste tydligt återspeglas i den lokala kommunpolitiken för ett bättre företagsklimat.

Med anledning av detta så har jag idag lämnat in en fråga till Hans Lindberg (S) som kommer ett behandlas på KF den 29 april.

Ett öppet samtal i demokratins namn

Av , , Bli först att kommentera 18

Bilden kan innehålla: 6 personer, inklusive Anders Ågren, Niklas Nordström och Marie Morell, personer som ler, personer som sitter

Ett öppet samtal i demokratins namn. Tidigare i veckan deltog jag i panelen på ett direktsänt SKL-webbinarium om hot, hat och våld mot förtroendevalda och journalister. Greta Berg (SKL), jag själv, huvudprogramledare Anna-Lena Pogulis (SKL), Anna-Karin Thorstensson (SVT), Niklas Nordström KSO Luleå och Hanna Andersson från Medieinstitutet FOJO.

Omkring 200 deltagare som lyssnade, skickade in kommentarer och ställde frågor. Tonen och klimatet i det offentliga samtalet har blivit extremt mycket hårdare. Viktigt att uppmärksamma och motverka. Inte minst måste politiker bli bättre på att anmäla alla hot som man utsätts för. I senaste undersökningen (PTU 2017) uppgav omkring var fjärde förtroendevald politiker att man blivit utsatt för hot, hat eller våld. Men bara 19 procent av dessa polisanmäldes.

Efter fyra år i opposition är Moderaterna förövrigt tillbaka vid makten i SKL. I onsdags var det första gruppmötet med nya M-gruppen – därtill på klassisk mark på 12:an, längst upp i SKL-huset (bilden ovan). Vi besöktes av strategichefen Per Rosencrantz, som gick igenom det allmänna opinionsläget.

Jag själv är numera vice ordförande i SKL:s demokratiberedning och vi hade vårt första sammanträde i Stockholm i torsdags. Det är positivt att vi har flera företrädare från Västerbotten och norra Sverige på viktiga positioner inom SKL. Det ger oss ett viktigt inflytande och goda kontaktytor, oavsett partitillhörighet.

Nytt nummer av Nordsvenskan!

Av , , Bli först att kommentera 19

Nytt nummer av Nordsvenskan är ute – Moderaternas medlemstidning i Västerbotten. Tidningen utkommer fyra gånger per år och skickas ut till alla våra medlemmar. Den skickas även till ledande moderater runt om i landet, däribland alla förbundsstyrelser. Det är ett uppskattat och bra sätt att visa på vad som händer och sker runt om i Västerbotten, inte minst bland våra lokalföreningar och förtroendevalda moderatpolitiker.

Ett axplock ur detta nummer: tema med stundande EU-val, länets moderata EU-kandidat Micaela Löwenhöök, ny moderat partiombudsman i länet, rapport från årsmöten i Lycksele, Umeå, Skellefteå, Vännäs, Nordmaling,  besök av moderata EU-toppkandidaten Tomas Tobé. Vidare om MUF, Moderata Studenter, Moderatkvinnorna, Moderata Seniorer, Öppna Moderater, riksdagen, regionen och mycket, mycket mer.

Bli medlem du också!