Sjukskrivna får snabbare hjälp

Av , , 10 kommentarer 7

Läser i morgontidningen att Försäkringskassan har utvärderat effekterna av förändringarna i sjukförsäkringen, det som kallas rehabiliteringskedjan. Den infördes i juli 2008 och man kan nu se resultaten – de sjukskrivna får bättre och snabbare hjälp.

Sedan rehabiliteringskedjan infördes har handläggningen förbättrats, sjukskrivningstiden har blivit kortare och de påbörjade sjukfallen har minskat säger Försäkringskassan i en rapport. ”Folk hamnar inte mellan stolarna på samma sätt och man får snabbare hjälp att bli frisk”

Precis som meningen var med de nya tidsgränserna i rehabiliteringskedjan, så har samarbetet mellan alla aktörer (den sjukskrivne, arbetsgivaren, Försäkringskassan och ev sjukvården) blivit bättre. Dessutom har tidsgränsen medfört att sjukskrivnas arbetsförmåga utreds snabbare. Det har skett en kraftig ökning av andelen överlämningsmöten med Arbetsförmedlingen, samtidigt som andelen personer som lämnat den tidsbegränsade sjukersättningen och gått över till Arbetsförmedlingen fördubblats.

 
Men socialdemokraterna fortsätter naturligtvis att vara kritiska och vill tillbaka till det gamla systemet.

Upprop för ett bättre företagsklimat!

Av , , 2 kommentarer 7

Moderaterna presenterar idag ett upprop för ett bättre företagsklimat på hemsidan www.flerjobb.se.

Syftet är att engagera landets företagare i den moderata valkampanjen, tydliggöra kopplingen mellan jobb och företagande och öka vår närvaro i diskussionen om hur Sverige ska få fler framgångsrika entreprenörer. Vi vill också ha respons på den moderata politiken för att uppmuntra företagande.

Besök gärna www.flerjobb.se och skriv på uppropet för ett bättre företagsklimat!

Vill de rödgröna avskaffa betygen? Ingen vet.

Av , , Bli först att kommentera 8

Debatten inför valrörelsen präglas hittills av den ekonomiska politiken, jobb och tillväxtfrågor. Samtidigt är det många andra områden som också är viktiga för väljarna, inte minst skolfrågor. Här har Alliansregeringen fört en tydlig linje med fokus på kunskap och arbetsro.

 Men vad vill oppositionen? Moderaterna presenterade i veckan en rapport som försöker gå igenom vad de rödgröna partierna vill på skolans område, men det är inte lätt att få några konkreta svar. Hittills har Mona Sahlin & Co inte presenterat en gemensam politik på området.
 
Det vore t.ex. intressant att få veta:
 
Vill de rödgröna avskaffa betygen? Ingen vet. Men vi vet att Vänsterpartiet vill avskaffa betygen.
 
Vill de rödgröna förbjuda läxor i skolan? Ingen vet. Men vi vet att Vänsterpartiet vill förbjuda läxor.
 
Vill de rödgröna ha möjligheten att som sista utväg kunna flytta elever som mobbar eller är det offren som ska tvingas byta skola? Ingen vet. Men vi vet att Miljöpartiet INTE tycker att mobbare ska kunna flyttas till en annan skola.
 
Vill de rödgröna uppmuntra eller bekämpa valfrihet i skolan? Ingen vet. Men vi vet att Vänsterpartiet vill avskaffa föräldrars och elevers rätt att fritt välja skola.
 
Av de rödgröna partiernas ställningstaganden hittills är det omöjligt att veta vilken skolpolitik de tänker driva. Det vore intressant att få svar innan valet.

Välkommen NetOnNet!

Av , , 2 kommentarer 6

Vi kan läsa på vk.se att NetOnNet ska öppna butik i Umeå och invigningen ska ske hösten 2011. Det är positivt och kommer leda till ytterligare arbetstillfällen i Umeå. Enligt uppgift 30 nya jobb. Mycket bra!

Samtidigt som vi applåderar en ny etablering väcker det frågor om var kommande etableringar ska kunna ske i vår kommun. Sedan en tid tillbaka är det brist på attraktiva tomter för handel, och många företag som är intresserade har problem med att finna de lägen som de vill ha. Och (S) har hittills uppvisat ett förbluffande ointresse för brisen på tomtytor för handel.

Från Alliansen har vi föreslagit att Umeå kommun måste skapa sig en bättre planberedskap för att kunna tillmötesgå de företag som vill komma till Umeå och öppna nya butiker. Så sent som i samband med fullmäktigesammanträdet i juni röstade socialdemokrater och övriga vänsterpartier nej till vårt förslag om bättre planberedskap och att öppna upp för mer handelsytor i Umeå.

För det krävs helt uppenbart en Alliansseger i Umeå i höstens val.

Rekordstort förtroende för regeringen

Av , , Bli först att kommentera 5

En nyhet som jag missade igår under midsommarfirandet, var SKOP-undersökningen som visade att regeringen nu når nya höjder beträffande svenska folkets förtroende för hur regeringen sköter sitt jobb.

Men det gäller att komma ihåg att det fortfarande är en bra bit kvar till valet. Den 19 september avgörs det, så det gäller att öka takten från Alliansens sida ytterligare.

Saxat från TT:

Svenska folket har rekordstort förtroende för regeringen. Det visar opinionsinstitutet Skops senaste undersökning av svenska folkets betyg på regering och opposition.
 
Nära två av tre svenskar, 64 procent, anser att regeringen gör ett mycket eller ganska bra jobb, vilket är en ökning med sex procentenheter sedan april/maj. Färre än var femte svensk är missnöjd med regeringen, 18 procent, och tycker de gör ett mycket eller ganska dåligt jobb.
 
Bara en av fyra svenskar, 28 procent, tror att det rödgröna blocket skulle göra ett bättre jobb än den nuvarande regeringen. Vilket är en nedgång med fyra procentenheter sedan den senaste mätningen i april/maj.

Det går bra för Sverige!

Av , , 3 kommentarer 8

Sveriges ekonomi står mycket stark. Enligt ekonomiska bedömare, däribland Konjunkturinstitutet, kommer Sverige att ha klarat sig bäst under den ekonomiska krisen.

Optimismen i såväl företag som hushåll har nu stigit kraftigt. Läget på arbetsmarknaden håller också på att förbättras. Hörde igår på nyheterna att vårt land förväntas ha den högsta tillväxttakten i EU. Stabila statsfinanser och positiva prognoser för framtiden. Regeringens prioriteringar och stora satsningar på kommuner och landsting under finanskrisen har inneburit att kommunsektorn som helhet gjort stora överskott. Prognosen för 2010 är ännu en rekordnotering

 Socialdemokraternas högljudda angrepp faller alltså platt till marken. Påståendena om att inte ta ansvar för landets ekonomi är ju löjeväckande, anklagelserna om att inte värna kommuner och landsting är rent felaktiga eftersom sektorn gör rekordöverskott. Statsministern har dessutom konstaterat att värnandet av välfärden går före annat, om det skulle bli ytterligare reformutrymme.
 
Som ett brev på posten kommer nu en rad opinionsmätningar som pekar på en tydlig omsvängning bland väljarna, där Alliansen går starkt framåt medan de rödgröna förlorat sitt tidigare försprång.
 
Alliansens ansvarsfulla ekonomiska politik som säkrar välfärden och pensioner, eller en återgång till socialdemokraternas högskatte- och bidragspolitik?
 
Om 87 dagar har väljarna avgörandet i sin hand!

Umeborna avgör den 19 september

Av , , 2 kommentarer 9

Igår beslutade kommunfullmäktige om budget för Umeå kommun år 2011. Som väntat vann socialdemokraternas förslag, efter en flera timmar lång debatt och voteringar på slutet. Mot (S) stod Alliansens förslag, om bl.a. sänkt kommunalskatt, åtgärder för ett bättre företagsklimat och värnande av den kommunala kärnverksamheten.

Men i år är antagandet av budget lite speciellt, då vi har ett val framför oss i höst.

De som slutgiltigt avgör vilket budgetförslag som ska gälla för kommande år – socialdemokraternas eller Alliansens förslag – är UMEBORNA.

Den 19 september är det val. Då har umeborna avgörandet i sin hand!

Alliansen Umeå värnar välfärdens kärna

Av , , 1 kommentar 7
Debattartikel införd i dagens VK:

Alliansen Umeå värnar välfärdens kärna

Idag tar fullmäktige beslut om budgeten för Umeå kommun år 2011. För femte året i rad har Alliansen Umeå ett gemensamt och heltäckande budgetförslag för Umeås fortsatta utveckling. Alliansen är enig och redo att ta över ledningen av kommunen. Släppa loss kreativiteten, höja kvaliteten i skolan och ge umeåborna makten att bestämma mer själva.

Satsningar på välfärdens kärna är prioriterade i vårt förslag till budget. Finansieringen sker genom att minska och sam­ordna gemensam administration, dra ned på projektanslag och öppna upp för fler utförare.

Mot detta står socialdemokraterna i Umeås högskattepolitik. Som i kombination med vänsterpartiernas nationella politik för umeåborna innebär bl.a. högre inkomstskatt, högre bensinskatt, kilometerskatt, en oberäknelig fastighetsskatt och sämre förutsättningar att leva på landsbygden.

Umeå är en ung stad med en kreativ och innovativ miljö, vilket fungerar som en grogrund för entreprenör­skap. Trots det finns det mycket kvar att göra för att förbättra klimatet för företagande. En viktig del i detta arbete är att fortsätta stötta företagsinkubatorer för nyföretagande och införa en s.k. utmaningsrätt. Vi satsar även resurser på att förbättra ungas möjligheter att få arbete inom Umeå Kommun.

Vi föreslår också en skattesänkning med 1 krona under en fyraårsperiod. För en familj med normalinkomst, där båda arbetar, skulle det ge 5000 kr mer i plånboken per år. Målsättningen är att innan utgången av 2013 bli rankad som en av de tio bästa kommunerna i landet när det gäller företagsklimatet.

Vi ser bristerna i Umeå skolor när det gäller ordning och reda och barngruppernas storlekar. Därför förslår vi extra medel för att nå målsättningen med 15 barn per grupp i förskolan samt möjliggöra att minska klasstorlekarna i högstadiet. Vi föreslår även förbättringar för kommunens dagbarnvårdare.

Alliansen vill se ett mänskligare Umeå. Livet ska levas från den första till den sista dagen, oavsett ålder och funktionsnedsättningar. Alla människor måste kunna påverka sitt liv, hela livet. Alliansen Umeå vill i högre utsträckning sätta brukaren i centrum. Kommunen ska stödja och kunna komplettera men inte ställa krav på anhöriga att vårda en närstående. Mer verksamhet skall upphandlas i konkurrens. Bättre samordning och ökad utbyggningstakt inom kommu­nen när det gäller boende riktade mot äldre.

En satsning på en ny fotbollshall på Noliaområdet möjliggörs för att stärka idrotten. En ny gång- och cykelbro byggs över älven mellan Lundåkern och Bölesholmarna. I förslaget till budget finns också en särskild satsning på ungdomsjobb i Umeå kommun. För att förbättra kollektivtrafiken för speciellt de äldre föreslås avslutningsvis en s.k. flexlinje inom lokaltrafiken (buss på beställning).

Med Alliansens budgetförslag för Umeå kommun är vägvalet klart. Välfärdens kärna är den stora vinnaren i Alliansens alternativ, medan byråkrati, överbyggnad och tillfälliga projekt får stryka på foten.

 

Anders Ågren

Kommunalråd (m)

Sven-Olov Edvinsson

Gruppledare (c)

Britt-Marie Lövgren

gruppledare (fp)

Anders Sellström

gruppledare (kd)
40 000 kr mindre per mandatperiod

Av , , 4 kommentarer 5

Sitter och jobbar febrilt med förberedelser inför morgondagens "sammandrabbning" i fullmäktige, då vi ska besluta om Umeå kommuns budget för år 2011. Det brukar bli en lång dag med långa debatter. 

Kan väl avslöja att jag kommer ägna en stor del av min talartid åt Umes höga kommunalskatt, och i Alliansens alternativ vill vi som bekant sänka skatten stegvis.

Det är inte småpengar det rör sig om. Umeå kommun har två kronor högre kommunalskatt än jämförbara kommuner. Det motsvarar för en umefamilj, där båda arbetar, att man får 10 000 kr mindre kvar i plånboken per år.

På en hel mandatperiod innebär det 40.000 kr per umefamilj, som man förlorar på att råka vara bosatt i Umeå. Trots denna överbeskattning så gör kommunen stora överskott år efter år, och socialdemokraterna vägrar att sänka skatten.

Varför ska man straffbeskattas för att man valt att bosätta sig i Umeå?????