Stärk samarbetet mellan Vasa och Umeå ytterligare!

Av , , 1 kommentar 9

Jag har den här veckan tillbringat några dagar i Vasa, som faktiskt är Umeås närmaste stad rent geografiskt. Först två dagar för överläggningar med företrädare för Vasa Stad om bl.a. färjetrafiken som drivs i ett gemensamt bolag. Därefter möten med ledande politiker och tjänstemän vid Österbottens förbund. Vi kommer att ha de sista genomgångarna nu på förmiddagen i Vasa. Igår hade vi samtal med bl.a. landskapsstyrelsens ordförande, tillika riksdagsledamoten Joakim Strand (bilden nedan).

Anders Ågrens foto.

Vikten av samarbete över Kvarken mellan Umeå och Vasa, mellan Västerbotten och Österbotten, är ingen ny fråga. Vi har en lång gemensam historia. På de senaste åren har samarbetet gått in i ett alltmer intensifierat samarbete, som kan ses inom olika sektorer. Ett gemensamt färjebolag och ett gemensamt hamnbolag mellan städerna Vasa och Umeå är två sådana exempel. Resenärerna på Wasaline och färjan Wasa Express blir glädjande nog fler och fler, och siffrorna slår nu våra egna förhoppningar.

Handeln och transporterna i regionen över Kvarken är viktig för både Sverige och Finland. En välfungerande infrastruktur mellan norra Sverige och Finland är viktig för såväl våra stora industriföretag som för det växande antalet mindre och medelstora företag som verkar på båda sidorna av Kvarken. Den stora ökningen av antalet personresor visar att även privatpersoner har ett stort behov av en effektiv färjetrafik.

Det finns en oerhörd potential i att binda samman Vasa och Umeå ytterligare. Det handlar inte enbart om kommunikationsfrågor, även om arbetet med att säkerställa en långsiktigt fungerande färjeförbindelse med ny färja är högprioriterad för de närmaste åren. Och viktigt att understryka att det inte bara är en fråga för de två städerna. Det handlar om hela transportkorridoren. Det handlar om utvecklandet av E12-korridoren som löper från Finland genom Sverige och vidare till Norge och Atlantkusten. Vi är politiskt överens om vikten av att skapa goda förutsättningar för att stärka korridorens utvecklingsmöjligheter.

Men frågan är bredare än så. Det handlar dessutom om att fördjupa samarbetet mellan våra städer och län inom forskning, kompetensutveckling, samarbeten inom hälso- och sjukvård m.m. Det skulle stärka båda sidor av Kvarken och gynna vår region oerhört. För att detta skall fungera och bli framgångsrikt måste det politiska arbetet hålla ihop och jobba koordinerat i frågor av regional och nationell karaktär – inte minst när det gäller att påverka våra nationella regeringar – i både Sverige och Finland.

Umeå och Vasa, liksom våra län Västerbotten och Österbotten, har mycket att vinna på ett ännu mer intensifierat samarbete!

Samarbete för att stärka norra Sverige

Av , , Bli först att kommentera 7

För ganska precis ett år sedan samlades de politiska kommunledningarna för de största städerna i norra Sverige till överläggningar på temat ”Människor och framtid i norra Sverige”.

Vi träffades den gången i Örnsköldsvik, och de städer som fanns på plats var: Umeå, Luleå, Skellefteå, Örnsköldsvik, Sundsvall och Östersund. Både de ledande majoritets- och oppositionsföreträdarna var inbjudna. Det var verkligen på tiden, och stort tack till Övik som stod bakom initiativet. Jag har länge efterlyst en tätare dialog och samarbete mellan se stora städerna i norr.

Denna gång träffas vi i Sundsvall.  Måndag-tisdag.

En av många saker som diskuterades vid vår första träff var ”bilden” av norra Sverige. Tyvärr något som lämnar mycket i övrigt att önska. Vi kan se massmedia i kraftig omvandling, regionalredaktioner som försvinner och bilden av ”Norrland” i massmedia är ofta negativ. Bara det begreppet är ju i sig märkligt. ”Norrland/norrlänningar”. Som att de som lever och verkar i norra Sverige är en homogen grupp – därtill ofta generellt beskrivet som en enda plats som i grunden präglas av subventioner, avfolkning, och problem.

Detta trots att norra Sverige egentligen inte är annorlunda än övriga delar av Sverige. De allra flesta i norr bor i städer. Ca 70-75 procent. Det gäller att kunna erbjuda attraktiva stadsmiljöer som människor vill bo och verka i även i norr.

Så bilden av norra Sverige är helt klart en av flera saker som vi får kämpa med för att göra våra städer/omgivande regioner mer attraktiva för investerare, företag och människor som funderar på var de ska bosätta sig.

På återhörande!

Nytt nummer av Nordsvenskan ute

Av , , Bli först att kommentera 6

Nytt nummer av Nordsvenskan är ute – Moderaternas medlemstidning i Västerbotten. Tidningen utkommer fyra gånger per år och skickas ut till alla våra medlemmar. Den skickas även till ledande moderater runt om i landet, däribland alla förbundsstyrelser.Det är ett uppskattat och bra sätt att visa på vad som händer och sker runt om i Västerbotten, inte minst bland våra lokalföreningar och förtroendevalda moderatpolitiker.

Ett axplock ur detta nummer: rapport från årsmötet i Lycksele, rapport från vår förbundsstämma, studiebesök hos Norrmejerier, studiebesök på Norrans tryckeri i Skellefteå, kampanjer, debatter. Vidare om MUF, Moderata Studenters framgång i kårvalet, Moderatkvinnorna, riksdagen, landstinget och mycket, mycket mer.

Bli medlem du också!

Sätt betyg tidigare

Av , , 1 kommentar 8

En viktig förutsättning för goda kunskapsresultat är att vi följer upp resultaten kontinuerligt. Den 11 februari 2015 presenterade regeringen och Alliansen en kompromiss kring en försöksverksamhet med betyg från grundskolans årskurs 4. Skolor runt om i landet, i områden med olika socioekonomiska förutsättningar, ska få delta i försöket. Skolorna ansöker hos Skolverket om att få delta i försöksverksamheten som startade 2017.

Moderaterna anser att betyg är ett viktigt verktyg för att tydligt ange hur elever ligger till och sänder viktiga signaler om stödbehov. Med betyg ökar också skolans fokus på kunskapsresultaten. Skolverket presenterade i januari 2017 en utvärdering av betygen som infördes från årskurs sex. Utvärderingen visar att drygt hälften av lärarna upplevde att elevernas motivation var högre efter att betygen från årskurs sex införts. Bland eleverna uppger 80 procent att de arbetade hårdare när de vet att de får betyg.

I utvärderingen framkom det att många lärare ansåg att betygen gjort det lättare att upptäcka elever som är i behov av särskilt stöd. Moderaterna anser att Umeå kommun självklart bör gå vidare med möjligheten att ge betyg till eleverna redan från årskurs fyra. Därför vill vi att Umeå kommun, genom så många grundskolor som möjligt, ska delta i försöksverksamheten med betyg från årskurs 4. Förvaltningen borde få i uppdrag att i dialog med kommunens grundskolor inleda det arbete som behövs för att ett flertal skolor i Umeå snarast ska kunna skicka in ansökan om deltagande i försöksverksamheten. Tyvärr röstade fullmäktige ner vårt uppdrag i samband med budgetfullmäktige i måndags.

Ännu ett lågvattenmärke av VK

Av , , 5 kommentarer 46

VK:s ”hyllade” granskningsgrupp har nu riktat strålkastarna mot Hans Lindberg (S) och hans familj. Vilket jävla skämt. Ursäkta språket, men ibland blir jag så obeskrivligt trött på hur lokalmedia är besatta av att smutskasta lokalpolitiker. Det finns ju ingen rim och reson.

Alla partier i kommunfullmäktige har varit överens om att vi inte ska gå vidare med planerna på att genomföra strandpromenaden på Tegssidan. Vi har inte råd. Det är icke prioriterat. Och ALLA PARTIER är överens om detta.

Och hur som helst så var vi alla överens i näringslivs- och planeringsutskottet – när vi antog översiktsplanen hösten 2011- om att vi aldrig skulle expropriera privatpersoners mark kopplat till någon strandpromenad. ALDRIG.

Som jag har sagt till VK två dagar i rad, så kanske vi kan genomföra den här delen av strandpromenaden om 30 år. Det är med andra ord inte prioriterat på något sätt.

Men jag beklagar att Hans Lindberg och hans familj utsätts för denna smutskastning. Det är ett lågvattenmärke, men följer ju den mall som vissa lokalmedia följer. Pinsamt.

Budgetfullmäktige idag!

Av , , 1 kommentar 9

Full fart denna dag. Budgetfullmäktige.

Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare! (OBS! Det talade ordet gäller)

Jag ska börja med att yrka bifall till Moderaternas förslag till budget 2018, våra 40 uppdrag och sex mål.

Umeå behöver ett starkt och tydligt ledarskap. Umeå behöver en tydlig tillväxtpolitik. Umeå behöver mer av borgerlig politik.

Politik handlar för mig och Moderaterna mycket om att vara tydliga med vad vi vill åstadkomma. Det handlar om vilken väg vi bör gå för att komma till målet. Och i vilken takt det bör ske.

Det gäller att veta var man ska, och varför. Annars kan det bli som för huvudpersonen i klassikern Alice i Underlandet. Jag tänkte citera ett känt stycke:

På sin vandring i Underlandet träffar Alice en katt, och säger:

  • Vill du vara så snäll och tala om för mig vilken väg jag ska gå för att komma härifrån?
  • Det beror till stor del på vart du vill gå, sa katten.
  • Det betyder inte så mycket vart….. sa Alice.

Då betyder det ingenting vilken väg du går, sa katten.

Om Moderaternas färdriktning råder det ingen tvekan. Vi är den politiska kraft som tydligt står upp för ett växande Umeå. Såväl i den centrala staden, som på landsbygden. Båda delarna behövs.

I vårt budgetalternativ fokuserar vi på sänkt skatt, fler jobb, fler bostäder, valfrihet för umeåborna, och en skola som levererar goda kunskapsresultat.Vår viktigaste lokala fråga är jobben. Att människor jobbar och betalar skatt är grunden för allt annat. Om fler umeåbor arbetar och betalar skatt, så stärker det våra förutsättningar att trygga en god kommunal verksamhet. Det finns ett uppenbart problem om partierna inte ägnar en tanke åt hur jobben ska kunna bli fler, hur fler företag ska kunna startas och hur fler företag ska kunna etablera sig i Umeå.

Moderaternas budget  

När det gäller dom övriga nämnderna ligger vi på samma nivå. Skolnämnderna, äldrenämnden, individ- och familjenämnden. Så har jag konstaterat det, så kanske vi kan  slippa en viss vulgärdebatt.

Skatten

Vi brukar år efter år lägga fram vårt förslag om sänkt skatt i Umeå. Så även denna gång. Och varje gång faller yrkandet när det blir dags för omröstning. Så varför då ens bry sig om att lägga förslaget, varför överhuvudtaget orka tjata om det?

Den gamle romaren Ovidius, diktaren, sa vid tiden för Kristi födelse följande (Ni får ursäkta uttalet) ”Gutta cavat lapidem, non vi, sed saepe cadendo.

Översatt från latinet blir det: Droppen urholkar stenen, icke av kraft, utan genom att ofta falla.

Droppen som urholkar stenen!

Min förhoppning är att vi moderater i Umeå, genom att ständigt upprepa våra förslag om skattesänkning, kan vara just droppen som urholkar stenen i skattefrågan. Idag kan vi inte göra det i kraft av våra mandat, men vi gör det genom att vara envisa och möjligen lite tjatiga. Och om det är priset, så är det helt i sin ordning om vi uppfattas som tjatiga.

Undrens tid är ju inte förbi! Vi har ju år efter år föreslagit en avyttring av delar av AB Bostadens fastighetsbestånd. År efter år. Vi har alltid fått nej. Ofta med en svavelosande argumentation. Men senare idag har vi ett ärende om avyttring, just i linje med våra moderata förslag! Vem trodde det för ett år sedan?

Droppen som urholkar stenen!

Utmaningen för framtiden är inte, som vissa verkar tro, att spendera mer och mer av skattebetalarnas pengar. En av politikens huvuduppgifter i Umeå är istället att se till att dom skattemedel vi har till förfogande används på ett så effektivt sätt som möjligt.

Skatten i Umeå är omkring två kronor högre än flertalet jämförbara kommuner. Umeåborna borde kunna kräva betydligt mer av service och välfärd med tanke på hur mycket mer pengar de betalar in jämfört med människor som bor i andra kommuner runt om i landet. För trots betydligt mer pengar som betalas in i skatt, så går det inte att påvisa någon generellt bättre kvalitet i vår verksamhet

Kommunalskatten slår hårdast mot dom med låga inkomster, eftersom dessa människor har små marginaler. Skatten urholkar människors trygghet och leder till ett stort beroende av politiska beslut. Omvänt kan vi som är kommunpolitiker med hjälp av en skattesänkning öka familjernas marginaler i hushållsekonomin. Skattesänkningar ökar människors frihet och trygghet.

Det finns politker som hävdar att det inte går att sänka skatten av ekonomiska skäl. ”Det går inte att hitta pengarna.” ”Det skulle hota välfärden” i kommunen. Så är det naturligtvis inte. Tittar vi på jämförbara kommuner ser vi att skatten i Umeå är omkring två kronor högre än på andra håll.

Det syns tydligt i underlaget till årets budgetberedning. Samma siffror som vi redovisar på sidan 5 i det moderata budgetförslaget. Umeå kommun satsar ca 550 miljoner kr mer i våra verksamheter än jämförbara kommuner. Dessutom tillkommer intäkterna från råkraften vid Stornorrfors. Utan att vi egentligen kan se resultat i form av bättre kvalitet. Tvärtom har vi en sjukfrånvaro högre än kommunsnittet i Sverige bland vår personal.

Det är bara att välja vilken kommun ni vill av de 20 största i landet. Alla har lägre skatt än Umeå, oavsett det är S-styre eller M-styre. Och i stort sett alla gör dessutom betydligt större överskott än Umeå. Inte bara ett år, utan år efter år.

Och då är frågan. Har alla dessa kommuner sämre välfärd än Umeå kommun? Nej, självklart inte.

Det vore ju snarast en världssensation om Umeå kommun inte skulle kunna spara en liten del av dessa pengar, och sänka skatten! Vi moderater vill se en stegvis sänkning av kommunalskatten. Även med vår sänkning kommer vi fortfarande att ligga högst av alla jämförbara kommuner, så Umeå kommun har en lång väg att vandra.

Den politiker som jag har noterat genom åren har varit mycket citerad från den här talarstolen, är socialdemokraten Gustav Möller, socialminister i bl.a. Brantings ministär på 1920-talet. Det här blir mitt trdje citat, och sista för det här anförandet. Självklart förtjänar hans ord att upprepas i denna debatt:

  Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket”

 Det finns några andra varianter också, på exakt hur hans ord föll. Men visst är det på tiden att någon eller några försöker följa Möllers linje? Istället för att exempelvis år efter år ge miljoner till Guitars-museet, eller Kvinnohistoriskt Museum – inga av dessa är ju kommunala uppgifter – så är det väl bättre att umeåborna får behålla pengarna själva? Vad är så hemskt med det? Det borde vara en självklarhet.

Låt oss aldrig glömma att TILLVÄXT är A och O. Och det viktigaste för kommunerna är jobben, och antalet arbetade timmar! Varje nytt jobb, varje extra umeåbo i arbete och varje extra arbetad timme innebär ökade skatteintäkter och mer resurser att satsa på skolan, vården och andra delar av välfärden. Alla jobb behövs. Ska vi undvika att bli frånkörda av storstadsregionerna, och omkörda av andra hungriga tillväxtstäder – så är det fler jobb, fler företag, som måste vara i fokus!     

– Erbjud avgiftsfri parkering i de P-anläggningar och p-platser som UPAB ansvarar över för Umeå kommuns räkning. Införs på lördagar, under en begränsad tid av dagen då huvuddelen av affärerna håller öppet, som ett försök.

– Alla kommunala skolor ska ombildas till intraprenader. Det ger möjlighet att driva verksamheten med en ekonomisk självständighet och egen profil. Ett ökat inflytande för skolledning och lärare, minskad politisk detaljstyrning och större möjligheter att kunna profilera sin egen skola. Ger också bättre möjligheter för byaskolor runt om i vår kommun att leva vidare!

– Inför ett obligatoriskt och aktivt val av skola, i linje med exempelvis Nacka kommun.

– Aktivt arbeta för att så många kommunala skolor som möjligt i Umeå inför betyg i åk 4 fr.o.m. 2018.

– Inför kameraövervakning av särskilt brottsutsatta platser i kommunen, exempelvis Rådhustorget, Vasaplan och Renmarkstorget.

– Återinförfriskvårdstimmen för vår personal i kommunen.

– Inför i den lokala ordningsstadgan krav på polistillstånd för pengainsamling på offentlig plats, vilket vissa städer redan har gjort. Om man inte har tillstånd är det därmed olagligt. Förbjud tiggeri lokalt där så är möjligt.

– Sälj samtliga lägenheter som ägs av Umeå kommun i Hemavan, inklusive de som ägs av Umeås kommunala bolag.

 

Ordförande!

Med en starkare och en mer offensiv borgerlighet är möjligheterna för Umeå att utvecklas positivt så mycket större – ett Umeå med en politik som värdesätter valfrihet, tillväxt och företagande. För detta krävs också ett tydligt och stabilt politiskt ledarskap.Tack för ordet, och än en gång – bifall till Moderaternas budgetförslag.

Övertoner i debatten

Av , , 5 kommentarer 8

På måndag tar kommunfullmäktige i Umeå slutgiltigt ställning till förslaget om att avyttra delar av AB Bostadens fastighetsbestånd. Från Moderaterna är vi nöjda med att det äntligen finns en bred majoritet i fullmäktige som står bakom förslaget. Vi har ju som bekant länge drivit frågan, och vi har även haft med det i vårt valmanifest. Det kommer att stärka AB Bostadens ekonomiska muskler– både för att möjliggöra ökade underhållsinsatser och för att öka nyproduktionen av hyresrätter.

I resten av Sverige är detta inte någon ideologisk särskiljande fråga. Det är numera lika vanligt i S-styrda kommuner som i borgerligt styrda kommuner att avyttra delar av de kommunala bostadsbolagen. Intressant att vänsterkrafter i Umeå försöker få det till en ideologisk debatt. Det är det nämligen inte.

S-styrda Luleå har under senare år tagit beslut att avyttra delar av beståndet hos det kommunala bostadsbolaget, för att få ekonomiska muskler att kunna öka nyproduktionen. Samma sak har man vid två tillfällen gjort i S-styrda Skellefteå. Samma beslut har tagits i S-styrda Östersund. Detta är inte något som är kontroversiellt i Sverige. Som en artikel visade i Dagens Samhälle för lite mindre än ett år sedan, så är det snarast en trend. 2016 bedömdes bli ett rekordår, där allmännyttan säljer bostäder till privata hyresvärdar: ”Runt 20 kommunala bostadsbolag har i år fattat beslut eller börjat processen med att sälja delar eller hela sitt bestånd till privata hyresbolag. Det motsvarar över 14 000 lägenheter.  Bolagen säljer oftast för att kunna bygga nytt.”

Den här affären är bra för Umeå och bra för AB Bostaden. Vi får dessutom in en ny aktör – Heimstaden – som investerar över en miljard i vår kommun. Det öppnar också upp för att ytterligare investeringskapital ska komma till Umeå. Det är en långsiktigt mycket viktig signal.

Varmt välkommen till Umeå, Elisabeth Svantesson!

Av , , 1 kommentar 9

0899112324519_max

Idag hälsar vi Elisabeth Svantesson varmt välkommen till Umeå. Svantesson är 2:e vice partiordförande för Moderaterna på riksplanet, Arbetsmarknadspolitisk talesperson, vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet och Riksdagsledamot Örebro län.

Hon har tidigare under dagen besökt Lycksele, i sällskap av lokala moderata företrädare. När hon nu kommer till Umeå ska vi bl.a. göra ett företagsbesök på IKEA. Handelns utveckling är central, inte minst för att skapa jobb åt unga människor, och vi ska tillsammans få lyssna till hur utvecklingen gått så här långt.

Senare under dagen blir det ett medlemsmöte med moderata lokalpolitiker i Umeå. Riktigt trevligt!

Sjukskrivningarna inom Umeå kommun fortsätter att öka

Av , , 1 kommentar 8

IMG_6828-500x500

En viktig del i kommunens attraktivitet är att vara en attraktiv, modern och god arbetsgivare. Här finns det onekligen massor att göra för oss kommunpolitiker, inte minst i Umeå. Umeå kommun står inför stora rekryteringsbehov. Kompetensförsörjningen är en utmaning. Umeå har förvisso bättre förutsättningar än många andra kommuner: vi har en bred arbetsmarknad, ett stort utbud av utbildningar, en positiv befolkningsutveckling och goda pendlingsmöjligheter.

Sveriges Kommuner och Landsting har pekat ut nio strategier för att klara kompetensförsörjningen, och här finns naturligtvis oerhört mycket att göra: Använd kompetens rätt, bredda rekryteringen, låt fler jobba mer, förläng arbetslivet, visa på karriärmöjligheter, skapa engagemang, nyttja tekniken, marknadsför jobben, underlätta lönekarriär.

Sedan 2011 ökar sjukskrivningarna hos de anställda inom Umeå kommun, och vi ligger numera återigen över snittet bland kommunerna i landet. Vid första tertialen 2017 har sjukfrånvaron ökat till 8,5 procent. Även här är det förenat med stora kostnader: för 2016 ca 75 miljoner kr i direkta kostnader (sjuklönekostnader, arbetsgivaravgifter, företagshälsovård, rehabiliteringskostnader m.m.) och räknar vi in de indirekta kostnaderna (kostnad för ersättare, mertid, övertid, vikarie, produktionsstörningar, förseningar, kvalitetsbortfall, kvalitetsbristkostnader m.m.) lär det enligt förvaltningen kunna bli upp emot det dubbla per år.

Faktorer som enligt forskningen påverkar hälsan negativt är små möjligheter att påverka arbetssituationen kombinerat med höga krav och bristande stöd i arbetet. Likaså obalans mellan ansträngning och belöning samt rollkonflikter. Ledarskapets betydelse och ansvar, på olika nivåer i kommunen, kan därför inte tillräckligt understrykas och måste särskilt uppmärksammas under kommande år. En strävan måste vara att få mer självbestämmande för personalen ute i verksamheten, så att de bättre kan styra över sin arbetssituation. God kontroll och rättvisa ger enligt forskningen minskad risk för sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa.

Bildandet av intraprenader och personalkooperativ för att öka frihetsgraden för de anställda är något som skall uppmuntras. Umeå kommun är Umeås största arbetsgivare och krafttag måste tas för att förbättra arbetsmiljön och minska sjukfrånvaron.

Tydlig ledning i en rimligt stor organisation kommer att minska sjukfrånvaron. Att på sikt återgå till ett system med flera olika förvaltningar underlättar detta arbete, då organisationen inte blir lika hierarkiskt uppbyggd som den är idag.

Som en del i att vara en modern arbetsgivare, och samtidigt minska sjuktalen, vill vi att all personal ska ges möjlighet att träna på arbetstid. Inom Umeå kommun har redan flera kommunala bolag insett fördelarna med detta. Bland de kommunala bolag som erbjuder möjligheten till träning på arbetstid för sina anställda finns Umeå Energi AB, VAKIN, AB Bostaden, UPAB och Dåva Deponi och Avfallscenter. Sjukfrånvaron är betydligt lägre bland de anställda inom de kommunala bolagen jämfört med de anställda inom den kommunala förvaltningen. År 2010 avskaffade Umeå kommun friskvårdstimmen för de anställda inom förvaltningen. Det var ett misstag.

Genom ett återinförande av friskvårdstimme så uppmuntrar vi vår personal att träna, och det vinner alla på: arbetsgivaren som får lägre kostnader för sjukfrånvaro och den enskilde i formen av ett friskare liv. Fysisk aktivitet på arbetstid är positivt för hälsan. Detta finns som ovan beskrivet redan hos vissa av våra kommunala bolag, men bör gälla alla anställda inom Umeå kommun. Sedan kan det variera hur detta organiseras på de olika arbetsplatserna, det handlar ju om att anpassa scheman och annat. Anställda i Täby kommun har t.ex. från och med år 2005 möjlighet till en friskvårdstimme per vecka på betald arbetstid. Ansvarig chef fattar beslut om exakt hur det ska lösas utifrån verksamhetens behov. Det minskar sjukfrånvaron och ökar produktiviteten.

Jämställdhet och lika möjligheter är viktigt för att alla ska ha samma möjligheter till fria livsval. Alla ska behandlas lika oavsett kön, ålder, sexuell läggning, etnicitet, religiös uppfattning eller funktionsnedsättning. Lika lön för lika arbete ska vara självklart. Arbeten som bedöms som likvärdiga ska ha samma lönenivåer utan könsskillnader. Det är viktigt att arbetsmarknaden i Umeå öppnas upp för fler arbetsgivare, särskild inom den offentliga sektorn. De som jobbar inom traditionella kvinnoyrken har idag för få arbetsgivare att välja mellan – vanligtvis en eller möjligen två.

Här finns det en stor potential för utveckling under den kommande perioden. De norra delarna av vårt land har länge haft problem med att lyckas attrahera kvinnor i samma utsträckning som städerna i södra Sverige. Det är ingen nyhet att arbetsmarknaden för kvinnor i norra Sverige därtill är kraftigt orienterad mot offentlig sektor. Här behövs en förnyelse av arbetslivet med fler val av olika arbetsgivare för att göra Umeå och vår region mer intressant.

Hur som helst. Umeå kommun måste ta de ökade sjukskrivningarna på högsta allvar. Vår personal förtjänar bättre.

Välbesökt presskonferens

Av , , Bli först att kommentera 8

IMG_0013

Pressmeddelande 170612

 

Ågren (M) om AB Bostaden: ett historiskt beslut!

 

Idag har kommunstyrelsen i Umeå ställt sig bakom AB Bostadens förslag till beslut om att sälja en del av bolagets fastighetsbestånd till bostadsfastighetsbolaget Heimstaden. Fastigheter med totalt 1601 lägenheter, ska säljas till ett fastighetsvärde av 1 155 mkr. Reavinsten blir 900 mkr. Ärendet avgörs slutgiltigt i kommunfullmäktige nästa måndag.

– Vi välkomnar Heimstaden hit till Umeå, och är glada att de vill investera över en miljard i vår stad. Ett mycket bra beslut för Umeå! 

– Detta ger ju också AB Bostadens goda möjligheter att fortsätta utveckla Umeå. Möjligheter till ökad renoveringstakt, samt möjlighet att öka nyproduktionen av hyreslägenheter, säger kommunalrådet Anders Ågren (M).

– Moderaterna gick till val på denna fråga. Den fanns i vårt valmanifest. Vi har drivit den i motvind under många år tillsammans med övriga Allianspartier, och jag välkomnar att vi nu har en bred politisk majoritet i kommunfullmäktige för förslaget. Inriktningen på det här är precis vad vi har efterfrågat, avslutar Ågren.