Gärna ett femte steg i jobbskatteavdraget

Av , , 5 kommentarer 6

Då och då får man höra nån vänsterpartist eller socialdemokrat kritisera jobbskatteavdraget som regeringen infört. Det är ju förvisso inte konstigt. Dessa partiers politik vill ju på olika sätt motverka regeringens arbetslinje och göra det mindre lönsamt att arbeta.

Men vad är då effekterna av jobbskatteavdraget så här långt?

Både Konjunkturinstitutet, SNS, finansdepartementet och Riksrevisionen pekar på tydliga positiva resultat: Sedan det infördes 2007 har antalet personer i arbetskraften ökat med mellan 70 000-100 000 personer. Jobbskatteavdraget är en starkt bidragande faktor till att antalet sysselsatta i Sverige har ökat med drygt 200 000 sedan alliansregeringen tillträdde – och det i ett läge med internationell finanskris och stora problem i världsekonomin.

Jobbskatteavdraget har gjort att lönen efter skatt ökat med 1000 kronor i månaden för i princip alla heltidsarbetande. För 75 procent av alla som har ett jobb har lönen efter skatt ökat med över 1 500 kronor varje månad. Det här medför att breda löntagargrupper som t.ex. sjuksköterskor, metallarbetare och lärare i praktiken fått en extra månadslön per år tack vare jobbskatteavdraget.

Vårt välstånd bygger på att människor arbetar, och jobbskatteavdraget är en viktig pusselbit i detta. När ekonomin så tillåter, så hoppas jag att regeringen längre fram kan införa ett femte steg i jobbskatteavdraget. Det leder till fler jobb, att människor vill arbeta längre och mer pengar i plänboken för den enskilde.

Direktflyg till bl.a. London och Paris

Av , , 2 kommentarer 9

Umeå Airport stärker hela tiden sin ställning. I år fortsätter den mycket positiva resandeutvecklingen och resenärstillväxten är fem procent i år. Därmed är flygplatsen en av de allra snabbast växande i Sverige.

Flygplatsen har en synnerligen strategisk betydelse för Umeås fortsatta tillväxt. Vi moderater är mycket nöjda med att vi fått politisk enighet (det krävde medfinansiering av kommunen och Region Västerbotten) om den nyligen påbörjade större ombyggnation, vilken syftar till att öka kapaciteten samt förbättra atmosfären för resenärer. Numera finns även möjligheten för resenärer att färdas med elbuss mellan terminalen och stadskärnan i Umeå. Något som skulle behöva bli bättre ordning på är dock hur det funkar med flygtaxin och logistiken när de skall hämta flygresenärerna – där det dessvärre fortsatt struligt. Hade ett intressant samtal med taxichauffören som hämtade mig i tisdags och taxichaufförerna är lika less på strulet som vi resenärer.

En glädjande nyhet som vi kunde läsa om i gårdagens nummer av tidningen Totalt Umeå, är att bolaget Air Sweden startar direktflyg i februari från Umeå till Paris, London och Frankfurt. Men hoppas även på motsvarande sätt locka turister från Tyskland, Frankrike och England till turistupplevelser i norra Sverige.

Ännu en i raden av positiva nyheter för Umeå.

 

 

M-förbundsordförandeträff i Stockholm

Av , , Bli först att kommentera 5

Igår var jag i Stockholm över dagen för träff på moderata partihögkvarteret i Gamla stan, med mina länsordförandekollegor i partiet. Vi brukar sammanträda med jämna mellanrum; ibland är det telefonkonferenser, ibland ses vi på plats för att diskutera aktuella frågor och framtid. Partisekreterare Kent Persson höll i dagen.

Första delen av dagen ägnades åt partiinterna frågeställningar: Per Schlingmann var på plats och redogjorde för upplägg och valstrategi inför valen 2014. Med mindre än två år kvar till valet kan vi i alla fall vara säkra på att det kommer att bli en tuff och intensiv valrörelse.  

Två ministrar stod på programmet. Finansminister Anders Borg gick igenom det ekonomiska läget, och utsikterna för kommande år. En reformpolitik i kristider: ordning och reda i statsfinanserna, infrastruktursatsningar, satsning på forskning etc. Även migrationsminister Tobias Billström besökte oss och gick igenom aktuella frågeställningar kring migrationspolitiken, något som bl.a. har påverkan på enskilda kommuner.

En riktigt givande dag!

Mer fysisk aktivitet under skoldagen

Av , , 2 kommentarer 5

I dagens VK skriver jag, fritidsnämndens viceordförande Lennart Johansson och ledamoten i för- och grundskolenämnden Terese Andersson om det moderata förslaget att öka inslagen med fysisk aktivitet i skolan. Insändaren bifogas nedan:

 

Mer fysisk aktivitet i skolan!

Moderat skolpolitik har traditionellt varit fokuserad på mycket teori, plugg och betyg. Och det är såklart viktigt. Men vi har tyvärr nonchalerat idrottens och den fysiska aktivitetens betydelse för eleverna. Detta håller nu på att ändras, vilket vi välkomnar.

Forskningen visar att elever som rör på sig regelbundet får bättre resultat i skolan och att det blir mer lugn i klassrummet när eleverna får röra på sig mer under skoltid. Enligt uppgift är det vanligaste för landets grundskolelever att ha en till två lektioner i Idrott och Hälsa varje vecka. Det ligger under de rekommendationer som finns kring fysisk aktivitet för unga, som säger att man ska motionera minst en timme varje dag. Stillasittandet på ungdomars fritid har under en lång tid ökat.

En ambition som visat sig framgångsrik är att införa fysisk aktivitet dagligen på schemat. Det behöver inte vara traditionella idrottslektioner varje dag, men det ska vara planerade aktiviteter som alla elever deltar i.

Genom att satsa på mer fysisk aktivitet under skoldagen förbättras både elevernas studieresultat och deras hälsa. Detta välkomnar Moderaterna i Umeå.

Anders Ågren, kommunalråd (M)
Lennart Johansson, viceordförande i fritidsnämnden (M)
Terese Andersson, ledamot i för- och grundskolenämnden (M)
 

Positiva besked om såväl karriärtjänster som Lidman-citat

Av , , Bli först att kommentera 5

Under förmiddagen debatterades såväl min fråga om inrättandet av nya karriärtjänster för Umeås lärare, som härvan kring övertejpningen av Sara Lidman-citatet.

Det var positiva besked på båda frågorna idag.

1. Socialdemokraterna ställer sig positiva till inrättandet av nya karriärtjänster för lärarkåren i Umeå. Lysande! Regeringen tillskjuter pengar för att kommunerna ska kunna inrätta detta. Det rör sig om löneökningar på 5.000kr/månaden för s.k. förstelärare och ca 10.000 kr mer i månaden för lektorer. Mycket positivt för den fortsatta utvecklingen för lärarna i Umeå. Återstår bara att se hur många lärartjänster det innebär för Umeå kommuns del.

2. På mina frågor kring hanteringen av Sara Lidman-konstverket, så kom nu beskedet som alla väntat på. Citatet kommer att få vara kvar. Punkt. Precis det besked som vi har efterfrågat – dock finns en oro för att det kan bli vandalisering och huruvida det då blir svårare att lagföra ev klottrare. Detta får ju prövas i domstol i sedvanlig ordning om det blir aktuellt. Vi håller tummarna för att det inte blir så. Hanteringen av ärendet har dock varit under all kritik, och verkligen inte gett en positiv bild av Umeå för att uttrycka sig diplomatiskt. Jag hoppas att alla – såväl politiken som tjänstemannasidan – har dragit lärdom av detta så att det inte inträffar igen. Konstverk skall inte censureras: varken med tejp, asfalt eller något annat.

Fullmäktige idag med Lidman-citat och karriärtjänster för lärarna

Av , , Bli först att kommentera 5

Vid dagens sammanträde med kommunfullmäktige i Umeå ska jag få svar av Lennart Holmlund (S) på mina frågor om hanteringen av Sara Lidman-konstverket. En hantering som lämnar mycket i övrigt att önska, för att uttrycka sig milt.

Likaså kommer min interpellation upp om möjligheten att även Umeå kommun kan inrätta karriärtjänster för lärarna i Umeå. Den skulle egentligen ha besvarats redan förra månaden, men vi var tvungen att skjuta upp debatten tills idag. Frågan är ställd till för- och grundskolenämndens ordförande Margareta Rönngren (S). Karriärtjänster skulle ge en rejäl löneökning för de duktiga lärare som berörs av en sådan satsning. Mellan 5.000 – 10.000 kr mer i månaden. Utöver det avtal som redan slutits mellan SKL och lärarfacken.

Interpellationen bifogas nedan:

 

Interpellation till för och grundskolenämndens ordförande Margareta Rönngren (S):
 

Premiera de bästa lärarna– inrätta karriärtjänster även i Umeå!

De allra flesta är överens om att läraryrket måste få bli mer attraktivt. Bra lärare är den viktigaste faktorn för en bra skola och därför är det positivt att lyfta lärare som bidrar till utvecklingen av skolan.

Regeringen har i budgetpropositionen för 2013 satt av extra medel till kommunerna för att möjliggöra en karriärstege, som ökar attraktion och lönespridning i läraryrket. Satsningen innebär ett rejält kliv framåt för ökade karriärvägar för undervisande lärare, med lönelyft kring 5 000 kronor för s.k. förstelärare och 10 000 kr för lektorer. Satsningen på lektorat och förstelärare kommer att förstärka kvaliteten i den svenska skolan. De ökade kostnaderna finansierar regeringen genom ett årligt statsbidrag på ca 880 miljoner kronor. Regeringen uppskattar att ungefär 10.000 lärare kommer att beröras av karriärtjänsterna.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har välkomnat regeringens satsning. Karriärutvecklingsreformen innebär utvecklingssteg för yrkesskickliga lärare inom hela grund- och gymnasieskolan. Syftet är att premiera de bästa lärarna.

Respektive kommun avgör själv om man ska införas ett system med karriärtjänster, vilka lärare som ska utnämnas till respektive tjänst och vad tjänsten i så fall mer i detalj skall innehålla. Statsbidraget är speciellt riktat till detta ändamål. Inför huvudmannen/kommunen inte några karriärtjänster så får kommunen inte heller ta del av de 880 miljonerna per år.

Det här borde vara av stort intresse för skolorna i Umeå. Vi vet att andra kommuner redan meddelat sitt intresse – Stockholms Stad har exempelvis förklarat att de avser att anställa 400 lärare på dessa karriärtjänster.

Min fråga till för- och grundskolenämndens ordförande Margareta Rönngren blir därför:

1. Hur ser du på inrättandet av nya karriärtjänster för lärarna?
2. Anser du att Umeå kommun bör ta del av statens extrapengar och inrätta karriärtjänster (förste lärare resp lektorer) för lärarna i Umeå?
3. Om svaret är ja – hur många karriärtjänster kan det bli aktuellt med inom Umeå kommun?

Umeå 2012-10-09

Anders Ågren
Kommunalråd (M)

Begränsa villkorlig frigivning

Av , , 5 kommentarer 7

En arbetsgrupp inom vårt parti håller på att titta över moderaternas politik beträffande bl.a. kriminalpolitiken. Ordförande i gruppen är justitieminister Beatrice Ask. Ett av förslagen som nu presenterats är att återfallsbrottslingar ska få sitta av hela sitt straff, istället för att som nu släppas fria efter två tredjedelar av tiden.

Ja, det var då på tiden. Det daltas för mycket med kriminella. Idag är det ju så att om man döms till fängelsestraff och inte begår nya brott på fängelset, så släpps man efter två tredjedelar av strafftiden. Men hela 70 procent av de som dömts till fängelse återfaller till brottslighet inom tre år efter att de släppts fria.Vi moderater vill skärpa straffen och en arbetsgrupp inom partiet föreslår nu att villkorlig frigivning, inte ska gälla om personer som tidigare begått ett brott som han eller hon dömts till fängelse för.

En liten del kriminella står för en väldigt stor del av brottsligheten och då är det ju verkligen inte rimligt att personen blir villkorligt frigiven flera gånger, när man fortsätter begå brott så fort man kommer utanför fängelsegrindarna.

Bort med villkorlig frigivning för dem som sedan tidigare har dömts till fängelse. Samhället har ett ansvar att se till skyddet för de laglydiga medborgarna. Det glöms tyvärr allt som oftast bort i debatten.

 

Efter valet 2014 stoppar vi rivningsplanerna för Nydalastugorna!

Av , , 3 kommentarer 9

I dagens VK skriver jag övriga Alliansgruppledare om framtiden för Nydalasjön och de omdebatterade stugorna runt sjön. Bifogas nedan: 

Efter valet 2014 stoppar vi rivningsplanerna för stugorna kring Nydalasjön!

Socialdemokraterna gör sitt bästa för att försvara sin hårdföra linje när det gäller att rasera stugmiljön kring Nydalasjön. Han lyckas emellertid inte, trots sina försök att måla upp risker med Alliansens politik för Nydalasjöns vidkommande. Påståendena är lika fel nu som under fullmäktigedebatten. Vi kan bara beklaga att S, V och Ap röstade igenom en rivning av stugmiljön vid senaste sammanträdet.

För en växande stad av Umeås storlek är det viktigt att vi har områden som uppmuntrar till rekreation och friluftsliv – Nydalaområdet är ett fantastiskt sådant område. Inom den norra delen har vi också ett bad, idrotts- och campingområde som kan utvecklas ytterligare och dess betydelse för turismen stärkas. För dem som vandrar runt sjön så är det uppenbart att fritidshusen längs sjöns stränder förhöjer upplevelsen av att vandra omkring i en levande naturmiljö. Stugorna berikar upplevelsen när man promenerar i området – de berättar också om en intressant epok i Umeås historia. Vissa stugor har delvis förfallit och en upprustning är nödvändig för många av stugorna.

Alliansen i Umeå gick ut gemensamt för sju år sedan – år 2005 – och krävde ett stopp för rivning och inlösen av de kvarvarande stugorna runt sjön. Vi lämnade in en motion som föreslog ett temporärt stopp av rivningen. Och att man skulle göra en kulturinventering av de stugor som fortfarande fanns kvar. Vi hade under en tid fört samtal med bl.a. Nätverket för Nydalas nyttjare, namninsamlingar hade gjorts där flera tusen umebor skrev på för att stugorna skulle få vara kvar. Det var tydligt att ett massivt stöd existerade till förmån för att rädda det som fanns kvar av stugmiljön.

Vi lyssnade på synpunkterna, tog till oss det och konstaterade att det låg mycket i vad de sa. Vår motion bifölls av fullmäktige, och Västerbottens Museum gjorde en kulturinventering för att se om det fanns stugor som faktiskt var bevarandevärda.

År 2007 redovisade Västerbottens museum den kulturinventering som hade gjorts på uppdrag av Umeå kommun: Slutsatserna var tydliga. Man konstaterade att den gamla stugmiljön bibehållit en genuin karaktär som är värdefull att bevara. Många stugor och tomter är välskötta och visar på ett levande intresse och engagemang från sina ägare och nyttjare. Av de 64 kvarvarande stugorna är 25 klassade som högsta möjliga i fråga om kulturhistoriskt värde och 22 stycken hamnar i en mellankategori. Det är också starkt kopplat till var stugorna står – det är själva stugmiljön i sig som gör det påtagligt värdefullt.

Till skillnad från de styrande Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill vi i moderaterna, folkpartiet, centerpartiet, kristdemokraterna och glädjande nog också Miljöpartiet i största möjliga mån värna stugmiljön kring sjön. Att bevara stugmiljön ökar också enligt vår mening tryggheten i området. Desto märkligare är att man nu struntar i trygghetsaspekten, och fortsätter på linjen att de flesta stugorma runt sjön på sikt ska rivas. I Alliansens och MP:s förslag så föreslog vi ett antal riktlinjer för Nydalastugorna. Det är viktigt att nämna dessa eftersom S och V har spridit ut felaktigheter i debatten. Följande riktlinjer föreslog vi:

• I nya detaljplaner får den naturliga strandlinjen längs Nydalasjön inte förändras och allmän tillgänglighet till stränderna inte försämras.
• Stugorna runt Nydalasjön bevaras och rustas upp i enlighet med bestämmelser i efterföljande detaljplan.
• Befintlig detaljplan ändras. Detaljplanen ska ange att stugorna inte får rivas utan ska rustas upp när det blir nödvändigt. Storlek och tidstypiska karaktärsdrag i enlighet med Västerbottens museums stuginventering ska bibehållas.
• Tomtstorleken minimeras för att tillgängligheten till Nydalasjön ska öka. Området mellan tomtplatserna får bli allmänt tillgängligt område.
• Strandremsan och området mellan stugtomterna planläggs som park.
• Strandskyddet upphävs inom tomtmark.
• Gemensam avloppsanläggning anordnas där så är möjligt

De befintliga stugorna ska alltså i största möjliga mån bevaras. Avsikten är att stugorna ska kunna användas som fritidshus för uthyrning eller till föreningsverksamhet. Området mellan stugorna ska i möjligaste mån vara allmänt tillgängligt och allmänhetens tillgång till Nydalasjöns stränder ska öka. De få kvarvarande privata stugorna ska inte inlösas eller exproprieras, utan få fortsätta vara privata.

På sista tiden har också de styrande vänsterpartierna hävdat att stugorna är ett allvarligt hot (!) mot vattenkvaliteten i Nydalasjön. Det är i grunden fel. Stugorna är inget hot mot vattenkvaliten. De undersökningar som gjorts år 2006, med kompletteringar 2009, visar att de stora fosforutsläppen kommer från fotbollsplanerna i norra delen, campingen, och från Mariehemsområdet. Därifrån kommer den stora tillförseln av fosfor i sjön.

Så är det den parametern som S och V har för Nydalasjön, så blir detta en betydligt större fråga: Är det er avsikt att stänga campingen, stänga fotbollsplanerna, stoppa Umeå Fotbollsfestival – och för den delen flytta hela Mariehems bostadsområde? Ja eller nej? När Ingemar Jangvad (S) pekar ut de små stugorna som hot, så blir det nästan löjligt. De silar mygg men sväljer kameler, i desperationen för att hitta argument till att gå vidare och riva stugorna. Men det håller inte i sak.

Såväl Alliansens/MP:s förslag som majoritetens, tar stor hänsyn till vattenkvaliteten. Det visar också att de Miljökonsekvensbeskrivning som gjorts, dels den som fanns i fullmäktigehandlingarna där de flesta stugorna tas bort – och den MKB som gjordes 2010 där stugmiljön skulle bevaras, så landar dess påverkan på vattenkvaliteten på exakt samma nivå: nämligen på en skala 1-6 där 1 är det bästa och 6 det sämsta, på 3. Det blir ingen skillnad för vattenkvalitetens vidkommande, om man gör som i S och V:s förslag, eller om man behåller stugorna som i vårt förslag vilket visade sig i MKB 2010.

Socialdemokraternas argument att de små stugorna hotar vattenkvaliteten i Nydalasjön håller inte, och har fått underkänt av såväl länsstyrelsens som kommunens experter på området. Nu är bara frågan hur många ytterligare stugor som kommer att hinna jämnas med marken, innan Alliansen – förhoppningsvis med stöd av Miljöpartiet – efter valet 2014 kan avbryta denna omotiverade skövling av en värdefull kulturmiljö runt vackra Nydalasjön.

Anders Ågren, kommunalråd (M)
Peder Westerberg, tf gruppledare (FP)
Mattias Larsson, gruppledare (C)
Veronica Kerr, gruppledare (KD)
 

Operation vänstervridning i Umeå fortsätter

Av , , 2 kommentarer 14

Sedan socialdemokraterna efter valet 2010 gick ihop med vänsterpartiet så har den praktiska – och ideologiska – politiken drivit skarpt åt vänster. Inget konstigt med det – en naturlig följd av att det är S och V som styr tillsammans denna mandatperiod.

Men många umeåbor hade nog trott att socialdemokraterna skulle stå mera förankrad i den politiska mittfåran än vad som är fallet. De mittenväljare som röstade på Lennart Holmlund (S) räknade nog inte med att de därmed indirekt röstade på en ren vänsterpolitik för de kommande fyra åren. Nu får de se resultatet.

Inom socialnämndens ansvarsområde märks detta kanske allra tydligast. En efter en så försvinner nu de privata aktörerna som tillhandahållit äldreomsorg åt våra äldre. Operation vänstervridning är i full gång. Oavsett om de har en bra vård, eller en mindre bra vård, så förlängs inte avtalen på det sätt som är möjligt utan avsikten är tydligen att återta all verksamhet i kommunal regi. På ideologiska grunder – inte av hänsyn till personalen eller de äldre.

Det är en tragisk utveckling. Igår beslutade en enig nämnd att inte förlänga avtalet med ett privat företag, då det konstaterats stora brister. Gott så. Men vad gör man sen? Alliansen föreslog att man därefter ska upphandla nya aktörer till driften. Men nejdå. S och V beslutar att det ska återtas i kommunal regi. Punkt.

Om en verksamhet inte håller måttet, ska åtgärder vidtas. och det måste gälla såväl kommunal som privat verksamhet.

Det som borde vara i fokus för Umeås politiker, när man beställer vård och omsorg, borde vara KVALITETEN. Inte om det är kommunal eller privat äldreomsorg.

Tyvärr delas inte den synen av de två styrande vänsterpartierna i Umeå.