Konkurrens från kommunen gentemot det privata näringslivet

Av , , Bli först att kommentera 11

Igår avslogs vår motion från Allianspartierna i Umeå om att utreda förekomsten av osund konkurrens från kommunens sida gentemot det privata näringslivet. Det är bara att beklaga. Socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister gjorde gemensam sak för att stoppa förslaget.

Det är också anmärkningsvärt att det ska behöva ta TRE år, innan en motion kommer upp till behandling. Kommunallagen föreskriver ju att en motion i normalfallet bör behandlas inom ett år. Så tydligen var just den här motionen lite besvärande – man kan ju fråga sig varför.

Det konkreta syftet med motionen från oss i Alliansen var egentligen två:

För det första att utreda OM det förekommer snedvriden konkurrens från den kommunala sektorn gentemot det privata näringslivet. Det finns mycket som tyder på det, men vi ville ha en förutsättningslös kartläggning på område efter område.  För det andra att kommunen återkommer med förslag på konkreta åtgärder för att avveckla en sådan snedvriden konkurrens, om man kan påvisa dess existens.

Vad är då definitionen på osund eller snedvriden konkurrens? Tja, för att enkelt uttrycka det är ju när kommunen går in med skattemedel och konkurrerar på en redan fungerande privat marknad. Kommuner ska inte konkurrera med privata företag.

I motionen nämnde vi den rapport som släpptes av Svenskt Näringsliv år 2012, där bl.a. företaget Aptum i Umeå upplever osund konkurrens från kommunens sida då de konkurrerar med den kommunala räddningstjänsten om utbildningar. Det finns flera exempel, men alla företag vågar ju heller inte öppet kritisera kommunen. Man befarar att det kan slå tillbaka i andra sammanhang, exempelvis vid upphandlingstillfällen. Andra ger upp och satsar pengar och engagemang på andra ställen. Det är naturligtvis inte bra.

I årets ranking av kommunernas totala företagsklimat hamnar Umeå bättre till än tidigare. Det är glädjande! På plats 89 av landets 290 kommuner. Det är positivt – även om vi borde ligga ännu bättre till. Jag noterade att även Hans Lindberg (S) lyfter fram denna undersökning, och till skillnad från sin företrädare Holmlund (S) tycker att den är viktig.

Undersökningen går också att bryta ned på olika områden. Det är alltid lika intressant. När det gäller just den aktuella frågan om snedvriden konkurrens, och hur kommunen konkurrerar med företag – så hamnar Umeå på plats 257 av landets 290 kommuner! En försämring med 54 placeringar sedan förra året. Det är den enskilda del i kartläggningen där Umeå är sämst! Så vill vi förbättra våra placeringar beträffande företagsklimatet så spelar den här frågan stor roll. Vill vi förbättra företagsklimatet så spelar detta stor roll! Vill vi möjliggöra en bättre konkurrens och möjliggöra fler jobb, så spelar detta stor roll.

Vill vi vara kända för att vara en tillväxtorienterad och företagsvänlig kommun är det viktigt att lyfta upp den här frågan i ljuset. Från Alliansen har vi ju under flera år väckt frågan utan framgång. Argumentet från (S) till varför motionen ska avslås, verkar nästan uteslutande vara kopplat till att företag numera kan anmäla kommuner till Konkurrensverket, och de i sin tur får pröva enskilda ärenden. Det anser vi från Allianspartierna är en otillräcklig ambitionsnivå.

Förekomsten av osund konkurrens gentemot det privata näringslivet, är ett av de största problemen vi har i Umeå, om vi lyssnar på de företagare som finns i vår kommun. När vi är ute och gör företagsbesök är detta också en av de vanligaste frågorna vi får. Då räcker det inte med att säga – ”att ni får väl anmäla kommunen till domstol om ni inte gillar kommunens hållning!”

Hade Lindberg (S) menat allvar med att det är viktigt att ha ett positivt företagsklimat, så vore det naturligt att bifalla den när motionen. Men nu gick han åter på Vänsterpartiets linje.

Tiggeridebatten även denna gång

Av , , 2 kommentarer 22

 

I dag har vi kommunfullmäktige i Umeå. Även denna gång har frågan om tiggarna varit uppe till debatt, fast denna gång kopplat till en interpellation av Feministiskt Initiativ. De vill mot bakgrund av den debatt som har varit runt de s.k. EU-migranterna hålla en utbildningsdag om ”antiziganism” för alla politiker och kommunanställda i Umeå.

Detta eftersom alla vi som inte tycker som FI uttryckligen anses vara ”okunniga” i ämnet. Suck.

Det här förslaget säger vi moderater nej till. I debatten var det många som svängde fram och tillbaka, men jag försökt för moderaternas del hålla oss till själva sakfrågan. Sedan förra fullmäktige så har det ju dessutom hänt saker på riksplanet.  Minister Åsa Regnér (S), som har samordningsansvar i regeringen för frågan om utsatta EU-medborgare och den nationelle samordnaren Valfridsson – som jag för övrigt träffade i fredags då han var och besökte oss i styrelsen för SKL – har ju i Dagens Nyheter uppmanat svenskar att inte ge pengar direkt tiggarna, utan hellre ge pengar till hjälporganisationer som är verksamma i deras hemländer. Regeringen har också sagt att man vill minska antalet EU-medborgare som tillfälligt vistas här, bland annat behövs tydliga regler för att motverka olovliga bosättningar.

Feministiskt Initiativ, tillsammans med Vänsterpartiet, har inte fått som de vill i denna fråga. Umeå kommun erbjuder varken skolgång eller boende till berörda grupper. Vi har också kunnat se i Dagens Samhälle att i stort sett alla andra stora städer i Sverige har samma hållning som Umeå kommun. Inget kommunalt ansvar varken för boende eller skolgång – endast akuta insatser, eller möjligen hjälp att åka hem till det egna hemlandet.

Jag och Moderaterna säger alltså nej till förslaget att ha en särskild utbildningsdag för förtroendevalda och Umeå kommuns ca 11 000 anställda just om ämnet antiziganism. Är det så att en enskild kommunal verksamhet känner att behovet om fortbildning finns, så får de ordna detta. Om ett politiskt parti upplever att de behöver förkovran i detta, så kan respektive parti använda de pengar som är avsatta för utbildningsändamål i det kommunala partistödet.

Någon generell utbildningsdag, mot bakgrund av de debatter som förs i Umeå, är inte nödvändig.

Det kanske är dags för FI, Vänsterpartiet och andra att acceptera de demokratiska spelreglerna. Ni har inte majoritet för era åsikter, och då kan man heller inte få sin vilja igenom. Annars kanske det skulle vara motiverat för vissa partier att få en utbildningsdag i hur vårt demokratiska styrelseskick fungerar. För här är det uppenbart stora kunskapsluckor.

 

Högre skatter skadligt för Sverige!

Av , , Bli först att kommentera 14

I lördagens VK fick jag in följande replik.

 

Högre skatter är skadligt för Sverige!

Klas Viberg skriver i VK (23/9) och påstår felaktigt att jag skulle ha accepterat att det krävs skattehöjningar för att få fart på Sverige. En fullständigt felaktig slutsats. Vi behöver fler jobb – inte högre skatter!

Under Alliansregeringens tid sänktes skatterna. Stora yrkesgrupper, som lärare, poliser och sjuksköterskor, fick alla en månadslön mer i plånboken efter skatt tack vare Alliansen. Pensionärerna fíck också sänkt skatt flera gånger.  Under Alliansens politik blev det 340 000 nya jobb jämfört med när (S) styrde år 2006.  Ju fler som arbetar, desto fler som betalar skatt och kan bidra till skola, vård och omsorg.

Välfärden kräver ökade skatteintäkter för att klara av finansieringen. Vår jobbpolitik ledde till att skatteintäkterna ökade rekordartat. Trots skattesänkningar så blev det rekord i skatteintäkter till kommuner och landsting. Kommunsektorn har aldrig haft så mycket pengar som under Alliansens tid. Detta tack vare vårt fokus på jobben. Ju fler jobb, desto högre skatteintäkter! Socialdemokraternas politik leder till färre jobb, vilket innebär lägre skatteintäkter än vad som annars hade varit möjligt.

 

Anders Ågren

Kommunalråd, M

Umeå

Moderaterna i norra Sverige samlas till konferens!

Av , , 1 kommentar 10

Tidig morgon och på väg till Sundsvall för konferens med de fyra moderata Norrlandsförbunden: Jämtland, Västerbotten, Norrbotten och Västernorrland. Förtroendevalda på olika nivåer ses för överläggningar och erfarenhetsutbyte.Senast det begav sig sågs vi i Åre men nu är det alltså Västernorrland som står värd för arrangemanget.

Våra landstingspolitiker var på plats redan igår för en särskild träff, men idag börjar den stora konferensen.

Vi kommer att få lyssna till partiledare Anna Kinberg Batra, partisekreterare Tomas Tobé, vår ekonomiskpolitiske talesperson Ulf Kristersson, vår arbetsmarknadspolitiska talesperson Elisabeth Svantesson, landsbygdspolitiske talespersonen Ulf Berg och försvarspolitiske talespersonen Hans Wallmark. Vid ett av passen kommer våra riksdagsledamöter, från respektive län, att berätta om det arbete de bedriver i riksdag och utskott.

Ja, det var ett axplock. Vi hörs!

Dags att gå med i NATO!

Av , , 1 kommentar 17

Skriver på debattplats i dagens Norran, om vikten av att gå med i försvarssamarbetet NATO.

Dags att gå med i NATO!

Vi lever i en allt mer osäker tid. I vårt närområde möts vi av ett öppet aggressivt Ryssland, samtidigt som våldsbejakande islamistiska jihadister står redo att begå terrordåd runt om i världen. Hoten är numera gränslösa. I Mellanöstern är IS på marsch, och de förbrytelser som IS gör sig skyldiga till är fruktansvärda och väldokumenterade. Inte sedan andra världskriget har så många människor varit på flykt. Det är nu hög tid att gå med i försvarssamarbetet NATO.

Moderaterna i Västerbotten beslutade vid vår länsförbundsstämma i april att jobba aktivt för ett medlemskap i NATO. Det är därför glädjande att vi nu ser en stärkt opinion hos svenska folket för ett medlemskap i NATO. Det är fler svenskar som vill gå med i försvarssamarbetet, än de som säger nej. Bland partierna har det också skett en svängning, och nu är såväl Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centern positiva till ett medlemskap.

Ett medlemskap i NATO stärker Sveriges säkerhet i en tid när osäkerheten i vårt närområde blir allt större. Som medlemmar blir vi en del i Natos kollektiva försvar och blir därmed solidariska med 28 andra Natoländer. Det är hög tid att Sverige tar steget!

 

Anders Ågren

Förbundsordförande, Moderaterna i Västerbotten

 

Att leva i en trygg stad ger livskvalitet

Av , , Bli först att kommentera 15

IMG_4821

Igår hade vi möte med UmeBrå – Umeå kommuns lokala brotts- och drogförebyggande råd. I Lindbergs (S) frånvaro var jag ordförande för sammanträdet. Vår brottsförebyggande verksamhet spänner över ett brett fält och jag är mycket glad över det goda samarbete vi har med polisen och andra aktörer. Målet med samarbetet är förstås är att fortsätta göra Umeå till en trygg och attraktiv stad att leva och bo i.

Att leva i en trygg stad ger livskvalitet för invånarna och är samtidigt en stark tillväxtfaktor för en stor stad. Bland de elva största städerna i Sverige så ligger Umeå på en överlägsen förstaplats i lägst antal anmälda brott per 100 000 invånare. Men vi får aldrig slå oss till ro och vara nöjda med sakernas tillstånd. Det finns alltid sådant som kan förbätttras. Och att fortsätta arbetet med att utveckla Umeå till en ännu tryggare stad för alla umebor är UmeBrås huvudfokus.

Umeå har landets lägsta brottslighet i förhållande till folkmängd etc. Det ska vi vara tacksamma för – men det krävs fortsatt engagerat arbete från alla inblandade – polis, skola, sociala, föreningar mfl – för att vi ska fortsätta ha den situationen.

Arbete och välfärd hänger ihop!

Av , , 1 kommentar 16

IMG_0201

I veckans nummer av Umeå Tidning fortsätter jag att kritisera Socialdemokraternas ambition i Umeå att göra experiment med sextimmarsarbetsdag med bibehållen lön. Bifogas nedan.

 

Ekonomiskt oansvarigt med 6-timmarsarbetsdag!

Umeå kommun ska tydligen göra ett försök med sextimmars arbetsdag på en arbetsplats inom äldreomsorgen. Personalen ska jobba sex timmar, men få betalt för åtta. Socialdemokraterna drev denna fråga i valrörelsen, så man ska ju inte bli förvånad.

Det är högst oansvarigt. För att klara av att finansiera den svenska välfärden på nuvarande nivåer behövs ökade skatteintäkter. Fler jobb, ökad produktivitet och fler arbetade timmar.

Konjunkturinstitutet har analyserat konsekvenserna av arbetstidsförkortning med bibehållen lön. Det skulle leda till sådant som ”lägre löner, försämrade trygghetssystem och lägre offentlig konsumtion. Servicenivån i skola, vård och omsorg och pensionerna skulle försämras och en stor del av den potentiella tillväxten skulle gå till att betala ökad ledighet i stället för till exempel ökade resurser till välfärden.”

Det här experimentet vill (S) i Umeå genomföra i den kommunala verksamheten. Det finns inga vetenskapliga belägg för att sextimmarsarbetsdag minskar sjukfrånvaron. TCO skrev förra året en debattartikel där de bestämt tog avstånd från förslaget med sextimmarsarbetsdag – de utvärderingar som gjorts av olika försök med arbetstidsförkortningar visar förvisso att de som får kortare arbetstid upplever ett ökat välmående. Studierna ger dock inte belägg för att hälsa eller sjukfrånvaro påverkas positivt i sak.

Kommunsektorn står inför betydande ekonomiska utmaningar. Skulle man genomföra detta fullt ut, inom Umeå kommun, så skulle det kosta över 600 miljoner kr årligen att införa en generell arbetstidsförkorning inom förvaltningen (exklusive bolagen). Anser (S) att vi har så gott om pengar, att vi kan satsa miljontals kronor på något som inte ger effekt på sjuktalen? Hur många förskolor, skolor och äldreboenden har ni tänkt lägga ned för att finansiera detta?

Moderaterna ställer inte upp på detta! Umeå kommun har redan gjort ekonomiska underskott, trots betydligt högre skatt än jämförbara kommuner. Nu vill (S) försämra ekonomin ytterligare. Arbete och välfärd hänger ihop, men det verkar tyvärr inte Hans Lindberg & Co förstå.

 

Anders Ågren

Kommunalråd, M

Umeå

 

Nödvändig förändring av Moderaternas migrationspolitik

Av , , 3 kommentarer 17

I valet 2014 tappade Moderaterna tydligt bland svenska väljarna, och en konsekvens blev att Alliansen tappade regeringsmakten. Ett område där vi inte hade tillräckligt stort förtroende var helt uppenbart på området migration och integration.

Den nya partiledningen har tillsatt ett antal arbetsgrupper för att ta utveckla politiken och komma med konstruktiva förslag. Ett av områdena där vi nu ser en tydlig förändring på inriktningen av den moderata politiken är just på migrationsområdet.

Det är hög tid. För egen del har jag vid ett flertal tillfällen lyfte denna fråga i partiet, och jag välkomnar den omsvängning som vi nu sker inom Moderaterna inför partistämman. Att peka på att vi står inför svåra utmaningar är inte intolerans utan realism. Det krävs åtgärder som säkerställer att vårt migrationssystem är hållbart.

Bland de förslag som partistämman inom en månad skall ta ställning till är att istället för att ge permanenta uppehållstillstånd, så är det temporära uppehållstillstånd som ska gälla. Det är absolut nödvändigt. Fler ska också omfattas av försörjningskravet vid anhöriginvandring. Vidare välkomnar jag partiledarens utspel tidigare i veckan omregeringen borde fördela om det svenska biståndet, så att mer pengar går till lägren i bland annat Syriens närområde. Många människor måste nu fly då FN-hjälpen på plats inte fungerar. Där kan betydligt större insatser genomföras. I den akuta situation som råder kan även bli nödvändigt för Sverige att skärpa gränskontrollerna. Svenska kommunerna har också svårt att klara av mottagandet av flyktingar, och en pusselbit för att underlätta blir att utöka den statliga etableringsersättningen från två år till tre år. Bostadsbristen måste också lösas för att klara av mottagandet. Idag råder allvarlig bostadsbrist.

Utgifterna på migrationsområdet har stigit kraftigt och fortsätter att öka. Från Moderaterna så har vi presenterat förslag på besparingar för att begränsa migrationsutgifterna genom ett effektivare mottagande. Förslagen beräknas kunna leda till besparingar på cirka nio miljarder kronor till år 2019. Också betydelsefullt.

Sverige är ett öppet och välkomnande land, men det är inte rimligt att Tyskland och Sverige skall ta en så stor del av det europeiska ansvaret. Det krävs förändringar i stort som smått. Moderaterna ändrar nu i väsentliga delar inriktning på migrationspolitiken. Och det behövs.