Stå upp för valfriheten!

Av , , Bli först att kommentera 10

Bilden kan innehålla: 2 personer, inklusive Anders Ågren, text

Lokalmedia rapporterar idag från debatten vi hade igår gällande LOV inom hemtjänsten. Bilden ovan från vk.se

Socialdemokraterna vägrar alltså backa från sitt och Vänsterpartiets förslag att skrota LOV inom hemtjänsten i Umeå. Så därmed får alla vi övriga partier – som står upp för valfriheten – rösta ned deras förslag i KF den 28 januari!

M: Inför lokala tiggeriförbud i Umeå och Skellefteå

Av , , Bli först att kommentera 18

Pressmeddelande 2018-12-17

 

Moderaterna kräver tiggeriförbud i Umeå och Skellefteå

Idag beslutade Högsta förvaltningsdomstolen att godkänna det lokala tiggeriförbudet som Vellinge kommun har infört. Domstolen godkänner därmed ett införande av tiggeriförbud på särskilt avgränsade områden genom lokala ordningsföreskrifter.

Moderaterna i Umeå och Skellefteå har drivit frågan om att det ska införas lokala tiggeriförbud i respektive kommun. Med anledning av Högsta förvaltningsdomstolen godkännande väcker nu partiet frågan om tiggeriförbud på nytt.

– Jag välkomnar att Högsta förvaltningsdomstolen ger kommuner möjlighet att införa lokala tiggeriförbud. Vi måste göra vad vi kan lokalt för att få slut på tiggeriet. Det är inte värdigt eller humant att cementera ett utanförskap via tiggeri, säger Anders Ågren (M), kommunalråd i Umeå.

Moderaterna i Umeå respektive Skellefteå kommun har idag lämnat in motioner med krav på att respektive kommun ska införa lokala tiggeriförbud.

– Oavsett hur man ser på tiggeriet så är vi moderater övertygade om att de allra flesta vill att allmän ordning ska upprätthållas och har uppfattningen att tiggeri inte ska vara en försörjning i Sverige. Tiggeri är varken en väg ur fattigdom eller utanförskap, säger Andreas Löwenhöök (M), oppositionsråd i Skellefteå.

Dra tillbaka förslaget om att avskaffa LOV inom hemtjänsten!

Av , , 1 kommentar 11

Valfrihet eller ej?

I morgon har vi årets sista kommunfullmäktigesammanträde. Jag sitter just och ska börja förbereda debatten om valfriheten (LOV) inom hemtjänsten. Jag har i en interpellation krävt att Hans Lindberg (S) drar tillbaka det aktuella förslaget om att skrota LOV.

Det har visat sig att en majoritet i fullmäktige kommer att rösta för att BEHÅLLA systemet med LOV. Likaså är valfriheten mycket uppskattad bland brukarna och kundnöjdheten inom hemtjänsten som helhet är hela 94 procent. Lyssna på brukarna! Varför riva ned ett system som fungerar så bra?

Och lyssnar inte Socialdemokraterna på den utbredda kritiken – ja, då ska vi se till att rösta ner deras förslag den 28 januari!

 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S):

Dra tillbaka förslaget om att skrota LOV inom hemtjänsten!

Det står klart att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet kommer att gå mot en förödande politisk – och högst självförvållad – förlust i den votering som kommer ske på fullmäktige i januari 2019.

Min uppmaning till Socialdemokraterna och kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S) är därför: dra tillbaka ert förslag att avskaffa LOV. Det kritiserade förslaget behöver ju inte ens komma upp till fullmäktige för beslut, och ni vet att ni kommer att förlora i omröstningen.

Arbetarpartiet har nyligen meddelat att de vill behålla det nuvarande valfrihetssystemet med LOV (Lagen om valfrihet) inom hemtjänsten. Tidigare har Moderaterna, Kristdemokraterna, Centern, Liberalerna, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna tagit ställning för att behålla LOV och säga nej till S/V-förslaget. Det innebär att 34 ledamöter i fullmäktige vill behålla LOV och 31 ledamöter vill avskaffa LOV. Om alla röstar i enlighet med partilinjen.

Dra därför tillbaka förslaget och gör avbön. Ett sådant tydligt besked inom en snar framtid skulle dessutom vara värdefullt för alla kunder/brukare som idag är allvarligt oroade över vad som kommer att hända med just den utförare av hemtjänst de har valt. Likaså blir det ett lugnande besked för all personal som idag oroas över att deras arbetsgivare kommer att tvingas säga upp personal utifrån hotet om att LOV ska skrotas. Det blir också ett lugnande besked för de 18 privata hemtjänstföretag (varav 17 är lokala företag) som – likt en blixt från klar himmel –har sett hela sin verksamhet hotad, utan möjlighet att i god tid kunna planera för annat.

Min fråga till Hans Lindberg (S) blir därför:

  1. Är du beredd att dra tillbaka förslaget om att skrota LOV inom hemtjänsten?

 

Umeå 2018-12-06

 

Anders Ågren

Kommunalråd (M)

Flygskatten avskaffas – bra för Umeå och Norrland!!

Av , , 2 kommentarer 16

Flygskatten är ett hot mot Norrland, och har redan gett negativa effekter för våra flygförbindelser. Flygskatten är skadlig för jobben och konkurrenskraften, utan att på något tydligt sätt gynna klimatet. Moderaterna och övriga Allianspartier lovade i valrörelsen att slopa flygskatten om vi skulle vinna valet den 9 september. I norr är vi ju synnerligen beroende av goda flygkommunikationer p.g.a. de långa avstånden.

I den M/Kd-budget som vann bifall tidigare i veckan i riksdagen, så finns ett avskaffande av flygskatten med som en viktig del.

Flygskatten avskaffas från och med den 1 juli 2019!

Borgerlig politik är bra för Umeå och övriga delar av Norrland.

Grattis Västerbotten! Sänkt skatt för länets pensionärer och alla som jobbar!

Av , , 1 kommentar 10

19367521-svenska-pengar-500x348

Riksdagen röstade igår ja till Moderaternas och Kristdemokraternas budget.  Det innebär sänkt skatt för pensionärerna och alla som jobbar!

Enligt preliminära beräkningar så kommer t.ex. 68 730 umeåbor få sänkt skatt, till följd av ytterligare jobbskatteavdrag till individer som vid årets ingång är 65 år eller yngre, höjd nedre brytpunkt för statlig inkomstskatt och förstärkt jobbskatteavdrag för äldre. I länet är det totalt 141 600 västerbottningar som får sänkt skatt av ett sjätte jobbskatteavdrag och sänkt statlig skatt. Vidare får 56 157 västerbottningar sänkt skatt på sin pension.

Och detta redan från och med årsskiftet!

Sveriges nya budget bygger på Alliansens reformagenda, och innebär bland annat att följande blir verklighet 2019:

Sänkt skatt på arbete – du kommer att få behålla mer i plånboken.

Sänkt skatt på pension – du som varit med och byggt upp Sverige får bättre ekonomi.

Högre löner till polisen – så att poliserna blir fler och får bättre betalt för sitt viktiga arbete.

Ett stärkt försvar – för att säkra Sverige.

Kortare vårdköer – eftersom vi prioriterar välfärdens kärna

 

Sverige har fått en ny politisk riktning. Nu är det dags för en ny politisk ledning. Borgerlig politik drivs bäst av en borgerlig regering.

Mer pengar till Västerbottens alla kommuner och landstinget tack vare M/Kd-budgeten!

Av , , Bli först att kommentera 13

Idag har riksdagen röstat bifall till M/KD-budgeten. Det kommer få mycket positiva effekter, inte minst för oss i Västerbotten. Det blir genast mer pengar till välfärden med M/KD-förslaget, än om övergångsregeringens budget hade vunnit.

På bilden ovan kan man se effekterna för kommunerna och landstinget (regionen) i Västerbotten för 2019 i jämförelse med ursprungsförslaget.

Umeå kommun får t.ex 41 miljoner kr mer, och landstinget får 44,6 miljoner kr mer!

Resurstillskottet till välfärden innebär generellt ökade statsbidrag till kommuner och landsting/regioner vilket kan användas där behoven är störst – exempelvis skola, vård och omsorg. Totalt avsätts ca. fem miljarder kronor i generella anslag till kommuner och landsting/regioner under 2019.

De fem miljarder kronorna till Sveriges kommuner och landsting fördelas i proportion till befolkningsunderlag i respektive län samt enligt följande: två tredjedelar till kommunerna och en tredjedel till landstingen.

Notera: riktade statliga anslag till skola och sjukvård ingår inte i dessa generella anslag. Riktade statliga anslag handlar t.ex. om fler undervisningstimmar i skolan eller kömiljarden i vården.

Politik spelar roll!

Klartecken för Västra Länken! Högsta förvaltningsdomstolen går på regeringens linje!

Av , , Bli först att kommentera 7

Vilken efterlängtad nyhet! Har ikväll nåtts av beskedet om domen från Högsta förvaltningsdomstolen gällande överklagan av regeringens beslut om vägplan för Västra Länken. Högsta förvaltningsdomstolen har idag beslutat att regeringens beslut gällande vägplan ska stå fast.

Mycket positivt! Klang och jubel. Därmed kan Västra Länken – den sista delen i ringleden runt Umeå – byggas färdigt. Förhoppningsvis färdig till år 2021!

Tidernas långbänk i Umeå blir nu åtgärdad. Projektet stoppades i en första sväng redan på 90-talet.

Den enskilt viktigaste infrastruktursatsningen på senare tid kopplad till Umeå är just byggandet av ringleden, som beslutades av Alliansregeringen år 2008. Ringleden skulle vara färdig år 2013, men kommer nu får hoppningsvis kunna vara färdig 2021.

Att Umeåprojektet snarast färdigställs med Västra länken är en förutsättning för bättre luftmiljö i centrala Umeå och stadens framtida utveckling.

Men det gäller inte enbart miljön. Västra länken är inte bara ett vägprojekt, det är också ett stadsutvecklingsprojekt. Kommunens översiktsplan slår fast att en betydande del av Umeås tillväxt ska ske inom befintlig stadsstruktur. Detta låter sig inte göras utan ett färdigställande av ringleden, eftersom utvecklingen förutsätter att kommunen tar över och bygger om trafikleder.

Till detta ska läggas att osäkerheten kring planering av bostäder, arbetsplatser, näringsliv och kultur har riskerat att äventyra investeringsviljan inom näringslivet.

Umeås attraktionskraft och konkurrensförmåga förstärks med ett färdigställande av ringleden.

Bra för luftkvaliteten i centrala staden – bra för Umeås fortsatta tillväxt!

Rösta ja till en borgerlig budget i riksdagen!

Av , , 2 kommentarer 13

Sverige har en övergångsregering men ingen övergångsriksdag. Och samhällsproblemen väntar inte på regeringsbildningen. Därför går vi fram med sådant som är nödvändigt och genomförbart redan nu.

Moderaterna tar ansvar tillsammans med Kristdemokraterna genom att lägga ett gemensamt budgetförslag i riksdagen:

✅ Sänkt skatt på arbete – så att du får behålla mer i plånboken

✅ Sänkt skatt på pension – så att de som byggt upp Sverige får bättre ekonomi

✅ Högre löner till polisen – så att poliserna blir fler och får bättre betalt för sitt viktiga arbete

✅ Ett stärkt försvar – för att säkra Sverige

Ja till en borgerlig budget! Ja till en borgerlig regering! Och självklart NEJ till socialdemokratisk politik och en fortsatt socialdemokratisk regering.

Inte fyra år till med Stefan Löfven!

Av , , 3 kommentarer 19

Bilden kan innehålla: text

Svenska folket var tydliga med att de ville byta ut Socialdemokraterna. Stefan Löfvens regering fick mindre än 33 procent av rösterna.

Alliansen lovade att avsätta Stefan Löfven. Det gjorde riksdagen den 25 september.

Nu är det upp till bevis. Vill man ha en borgerlig statsminister eller Stefan Löfven, och föredrar man en borgerlig budget eller en rödgrön budget?

Moderaterna är tydliga. Vi kommer inte att tolerera en socialdemokratisk regering. Vi gick till val på borgerlig politik och det står vi fast vid!