Utländska medborgare som begår brott i Sverige med ”straffvärde på fängelsenivå” ska utvisas

Av , , Bli först att kommentera 16

Första åtalet efter påskupploppen är här. Det gäller en utländsk medborgare som egentligen saknar laglig rätt att vistas i Sverige, och som nu åtalas för att ha deltagit i upploppen och kastat sten mot polisen.

Men även om mannen nu döms kommer han med Socialdemokraternas politik inte utvisas för de brott han begått. Det väntade fängelsestraffet kommer nämligen vara för kort för att leda till utvisning. Det tycker vi moderater är fullkomligt orimligt. Den som kastar sten mot poliser – och inte är svensk medborgare – har förlorat sin rätt att stanna i landet.

Moderaterna har sedan 2019 drivit på för att alla utländska medborgare som begår brott med ”straffvärde på fängelsenivå” ska utvisas.

Bli först att kommentera

I Stockholm på partiråd med Moderaterna

Av , , Bli först att kommentera 3

Idag hade vi Moderaternas partiråd på Norra Latin i Stockholm – partiråd hålls det år ordinarie partistämma eller arbetsstämma inte hålls. Jag var ombud från M i Västerbotten.

Utöver de formella punkterna som skulle behandlas, så hann vi även med ett antal sakpolitiska frågor. Under dagen diskuterades bl.a. frågor kring verksamhet och förvaltning för 2021, en valberedning inför valet till Europaparlamentet 2024 valdes och som sagt ett antal frågor kring valrörelsen behandlades. Elisabeth Svantesson lyfte hushållens ekonomi och de försämringar svenska folket drabbats av under den socialdemokratiska regeringen.

Ulf Kristersson höll tal om vårt mål att vinna valet i höst, om att bilda en ny borgerlig regering. Och att vi ska vinna väljarnas stöd för fler moderatledda kommuner och regioner. Det behövs för att få ordning på Sverige. För att vi ser alla de stora samhällsproblem som måste lösas – och alla de stora möjligheter som vi måste ta fasta på.

Detta är Moderaternas uppgift. Att få ordning på Sverige.

Bli först att kommentera

Norges nationaldag!

Av , , Bli först att kommentera 7

Den senaste tiden har vi blivit påminda om vikten av goda relationer och nära samarbete med våra grannländer och allierade. Idag den 17 maj passar vi på att lyfta en av våra allra närmaste vänner som firar nationaldag – och en särskild tanke till Umeås vänort Harstad!

Gratulerer med dagen Norge!

Bli först att kommentera

Handla lokalproducerat!

Av , , Bli först att kommentera 5

Svensk mjölk- och köttproduktion har betydligt lägre klimatpåverkan än andra länders produktion. I Västerbotten finns det goda förutsättningar att producera ännu mer livsmedel än vad som görs idag.

För att stärka svenska bönders konkurrenskraft och öka livsmedelsproduktionen finns det mycket att göra. Lokalt kan kommuner och regioner vid upphandling av livsmedel införa tydligare krav i överensstämmelse med svenska regler för djurskydd och miljökrav.

Moderaterna på nationell nivå driver på för att minska antalet regler och den administrativa bördan för jordbrukare. Moderaterna har drivit igenom en sänkning av drivmedelspriset och vi vill fortsätta att sänka priset på både bensin och diesel.

Stötta våra bönder genom att handla lokalproducerat!

Bli först att kommentera

Positivt med en bredd av utförare inom vård och omsorg

Av , , Bli först att kommentera 3

I dagens VK skriver jag tillsammans med de ledande företrädarna för övriga borgerliga partier i Umeå.

Debattartikeln läggs upp här på bloggen också.

 

 

Umeå har haft eget val i hemtjänsten sedan 2005, vilket senare ersattes av lagen om valfrihet (LOV) 2010. Tack vare fler alternativ och utförare har också den kommunala hemtjänsten haft en positiv utveckling både när det gäller kostnadseffektivitet och nöjdhet. För oss är valfrihet en självklarhet och något som är bra både för den enskilde och för kommunen som helhet. Alla som bor i Umeå ska känna trygghet i att skattepengarna används på ett effektivt och ändamålsenligt sätt, att barnomsorg och skola fungerar som de ska och att när du blir äldre ska du själv kunna välja vem som utför vården och var du vill bo. Eftersom alla människor har olika behov blir det svårt att hitta en lösning som passar alla.

Tvärtemot vad Socialdemokraterna förordar så vill vi se en bredd av utförare inom vård och omsorg. Det ger en större valfrihet och möjlighet till eget inflytande samtidigt som fler aktörer än kommunen är med och utvecklar verksamheten. Vi vet att kvaliteten på omsorgen ökar genom konkurrens, det blir en vinst för alla oavsett om den sker i kommunal eller privat regi. Det är trots allt kvaliteten på omsorgen som ska vara i centrum – inte vem som utför den. Med fler aktörer inom omsorgen blir även vårdyrket mer attraktivt.

I en undersökning av Vårdföretagarna från 2020 uppger mer än 50 procent att de är oroliga över att inte få plats på ett äldreboende den dag de behöver det. Här menar vi att Umeå ska vara öppet och tillåtande för att fler externa aktörer både ska få bygga och driva äldreboenden. Idag har Umeå en intraprenad inom äldreomsorgen, men det finns önskemål om att starta fler. Intraprenader ger personalen större inflytande över verksamheten och ger både lägre sjukfrånvaro och större nöjdhet bland personalen.

Äldreomsorgen står inför mycket stora rekryteringsbehov, men svårigheten att rekrytera undersköterskor har inneburit att utbildningsnivån har sjunkit. Idag har endast 55 % av personalen en vårdutbildning, vilket betyder att arbetsbelastningen för sjuksköterskor och undersköterskor har ökat. Den ökade arbetsbelastningen leder till att fler lämnar vårdyrket i förtid. Här krävs åtgärder för att behålla befintlig personal samtidigt som fler måste välja vårdyrket. Om vi inte gör förändringar som färre nattpass i stället för kortare nätter, tar itu med både delade turer och varannan helgtjänstgöring så kommer vi inte att få fler till vården. Problemet med rekrytering löser vi inte genom att sänka kraven på utbildning eller språkkunskaper.

Det är genom att lyssna på personalen som vi kan öka chanserna för en framgångsrik rekrytering, kommunen blir en attraktiv arbetsgivare och omsorgen om de äldre blir tryggare.

 

Anders Ågren (M)

kommunalråd

 

Mattias Larsson (C)

gruppledare

 

Maria Lindvall (L)

Första namn på kommunvalsedeln

 

Veronica Kerr (KD)  

gruppledare

Bli först att kommentera

Moderaternas ordinarie partistämma kommer att genomföras i Umeå 19-22 oktober år 2023!

Av , , 1 kommentar 5

Den 19-22 oktober 2023 ser vi fram emot att välkomna alla moderata ombud och observatörer, liksom all riksmedia, till Umeå och Västerbotten för ordinarie partistämma med Moderata Samlingspartiet.

Idag offentliggjordes att partistyrelsen i all sin vishet beslutat att förlägga nästa partistämma till Umeå.

Det är första gången på länge som M-partistämman äger rum i norra Sverige.

Senaste gången var faktiskt i Umeå år 1997. Även då var jag med, men i egenskapen av M-volontär på stämman. Vi var många, unga och äldre moderater i Umeå och länet, som då hjälpte till med mycket av det praktiska runt stämmans genomförande. Så 26 år senare kommer vi hälsa alla hjärtligt välkomna tillbaka till Umeå. Björkarnas stad. En kommun i tillväxt som numera passerat 131 000 invånare. Sedan förra partistämman, så har kommunen ökat med nästan 30 000 invånare.

Moderaterna lokalt – som parti – är också större än vad vi var på den tiden.

Umeå är förövrigt en riktigt bra konferensstad, med goda kommunikationer och flera nya hotell sedan senast. Vi ser verkligen fram emot besök av partiledning och stämmoombud från landets alla M-länsförbund, liksom intensiva stämmoförhandlingar.

Men innan dess ska vi se till att vinna val – nationellt, regionalt och lokalt!

1 kommentar

Ordningen måste upprätthållas – även på våra bibliotek!

Av , , Bli först att kommentera 7

Ett bibliotek borde vara en lugn oas för studier och förkovring.

Inga barn, vuxna eller äldre ska behöva vara rädda för att gå till våra offentliga biblioteket. Inte heller ska personal riskera att utsättas för trakasserier eller annat obehag.

Vi har de senaste åren kunnat ta del av medias rapporteringar med exempel runt om i Sverige, gällande oroligheter på bibliotek, polisingripanden och förkortade öppettider på bibliotek som en konsekvens av detta. Ungdomsgäng som trakasserar både personal och besökare.

När jag tidigare – år 2020 – lyfte frågan om ordningen på Umeås bibliotek som en interpellation i kommunfullmäktige, så var beskedet lugnande. Umeå hade inte samma problem som i andra delar av landet.

Desto mer bekymrad blir jag därför nu av denna nyhet på P4. Tydligen har det varit oroligheter ”en längre tid” i anslutning till biblioteket på Ålidhem. Biblioteket på Ålidhem tvingades stänga i ”tisdags eftermiddag efter att det varit bråk och stök i bibliotekets entré.”

Det handlar om unga som stört ordningen, vilket resulterat i en ohållbar arbetsmiljö för personalen.

Så här kan det naturligtvis inte tillåtas att vara. Ordningen måste upprätthållas – även på våra bibliotek!

Bli först att kommentera

Moderat information på väg ut till alla hushåll i Umeå

Av , , 1 kommentar 4

Nu ökar vi takten! I dagarna får 66 288 hushåll i Umeå denna broschyr i brevlådan inför valet i september.

Våra moderata kandidater och förtroendevalda har ju under vintern och våren delat ut material i brevlådor och knackat dörr. Men som ett komplement skickar vi nu ut detta, så att alla hushåll i Umeå kommun nås. Information om våra viktigaste moderata frågor – nationellt, regionalt och lokalt.

På senare tid har jag hört, från såväl andra partiföreträdare som från delar massmedia, att valrörelsen drar igång först efter sommaren. Må så vara att den intensiva perioden drar igång i augusti.

För Moderaterna i Umeå är det emellertid full fart redan nu som gäller. 123 dagar kvar till valdagen och maktskifte!

1 kommentar

Vi sänker skatten för alla pensionärer!

Av , , Bli först att kommentera 5

Det ska löna sig att jobba och att ha jobbat. Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna på nationell nivå är överens om att alla pensionärer ska få mer kvar i plånboken, inte bara vissa.

I en tid när priserna stiger kraftigt på just de varor och tjänster som är svårast att avvara – mat, värme och bränsle – är det nödvändigt att förbättra de svenska pensionärernas situation.

Vårt pensionspaket innehåller:

✅ Höjda garantipensioner

✅ Sänkt skatt på pensioner

✅ Ett löfte om höjda pensioner i goda ekonomiska tider

Den här reformen ger 1000 kr mer i månaden för en ensamstående garantipensionär, och 400 kr mer i månaden för en genomsnittlig pensionär. Det är den största förstärkningen av pensionerna sedan det nuvarande pensionssystemet infördes.

Vi upprätthåller arbetslinjen även i pensionssystemet och värnar dess grundprinciper. Det ska alltid löna sig att jobba, att vilja jobba – och att ha jobbat.

Bli först att kommentera