Tillväxt, marknadsekonomi, teknikutveckling och forskning borde vara i fokus!

Av , , Bli först att kommentera 5

Tidigare i veckan blev jag intervjuad av Folkbladet (bilden ovan) inför nästa veckas kommunfullmäktige och beslutet som ska tas om miljömål för Umeå kommun.

Mitt budskap var kortfattat följande:

Säg nej till symbolpolitik om klimatet. Sluta fåna er med flygskam, köttskam, klädskam och andra vänsteridéer. Fokus i Umeå, liksom i övriga delar Sverige och Europa måste vara ekonomisk tillväxt, marknadsekonomi, frihandel, teknikutveckling och forskning.

Sverige är ett föregångsland inom miljöpolitiken. Sveriges klimatpåverkande utsläpp har minskat med 26 procent sedan år 1990. Sveriges utsläpp av växthusgaser är bland de lägsta inom EU och OECD. Detta oavsett om man räknar utsläpp per person eller utsläpp som andel av BNP.

Likaså ligger Umeå kommun långt framme i miljöarbetet, vilket är positivt. Koldioxidutsläppen per invånare har minskat i Umeå med 25 procent sedan 1990. Umeå har gjort stora strategiska investeringar i bl.a fjärrvärmeutbyggnad tidigare än 1990 vilket inneburit stora koldioxidminskningar.

Vi ska fortsätta arbete målmedvetet för att fortsätta bidra till ett bättre klimat.

Men det får inte spåra ur i symbolpolitik. Finns ingen anledning att utlysa lokalt klimatnödläge, hålla på att fåna sig om flygskam, köttskam eller dylikt.

Vi moderater vill i första hand yrka återremiss på hela ärendet om miljömålen. Skogens kolinlagring har inte räknats med i underlaget. Skogen har en positiv betydelse för vårt klimat. Statistik från SLU och Skogsstyrelsen visar att skogens årliga kolinlagring i Västerbottens län är tre gånger högre än länets klimatutsläpp. TRE gånger mer än vad som släpps ut i länet som helhet. Motsvarande beräkningar måste självklart finnas med för Umeå kommun, för att ge en korrekt bild inför beslut. Men än så länge är det bara vi och KD som anser detta.

Likaså är det flera saker som borde ändras i miljömålen eller för den delen strykas helt. Ett förslag, som åtminstone S och MP står bakom, är att minska umeåbornas ”konsumtionsbaserade klimatpåverkan” med ca 80 procent till år 2040.

Det är dramatiska minskningar. Minskat resande, minskad konsumtion av varor och kläder, minskat köttätande etc etc. På individnivå. Med omkring 80 procent.

Umeås politiker kan och ska inte fatta sådana långtgående beslut om umeåbornas sätt att leva. Vilka åtgärder ska i nästa skede genomföras för att umeåborna ska minska allt detta med 80 procent. Och hur i himlens namn ska det följas upp på individnivå?

Sverige och Umeå ligger långt framme i miljöarbetet. Vi ska fortsätta arbete för att steg för steg bli mer klimatsmarta. Men det måste gälla sådant vi råder över: den kommunala förvaltningen, de kommunala bolagen, stadsplanering etc etc.

Symbolpolitik kan vi kasta i papperskorgen.

Bli först att kommentera

MP:s tidigare distriktsordförande Mia Winroth går med i Moderaterna!

Av , , Bli först att kommentera 18

Miljöpartiets f.d. distriktsordförande i Västerbotten, Mia Winroth, har idag offentliggjort att hon har gått med i Moderaterna. Mia Winroth har haft en framträdande roll i MP både lokalt och regionalt. Hon har varit ordförande för MP både i Umeå och i länet.

Mia är hjärtligt välkommen till vårt parti! Jag har fört samtal med henne, och är övertygad om att hon kommer att bli ett positivt tillskott för oss.

Moderaterna i Umeå är en bred kyrka, och vi samlar alltfler som vill se en politisk kursändring i Umeå. En politik med både liberalism och konservatism, mer sunt förnuft och mindre vänsterflum.

Alla goda krafter som vill bidra i det arbetet är varmt välkomna!

Bli först att kommentera

Business Arena Umeå 2020!

Av , , Bli först att kommentera 10

Foto taget vid föregående års arrangemang

Idag var det formell invigning av Business Arena i Umeå. Omkring 800 deltagare och investerare på plats – Business Arena arrangeras nu för sjätte året rad i Umeå. Business Arena är Nordens största mötesplats för aktörer på ledande befattning i bl.a. fastighets- och samhällsbyggnadssektorn. Branschens ledande aktörer samlade till en heldag i Umeå. Fokus ligger på kunskap, inspiration och nätverkande. Målet är samhällsutveckling.

Ett mycket viktigt arrangemang, där företrädare för privat och offentlig sektor träffas. Business Arena arrangeras årligen i Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå och London samt under Almedalsveckan. Från år 2020 även i Helsingfors.

Bli först att kommentera

Starka band med Vasa och Österbotten

Av , , Bli först att kommentera 9

Förra veckan var jag och övriga i styrelsen för koncernbolaget UKF på plats i Vasa. På torsdagen besökte vi sedan varvet i Raumo, där den nya Wasaline-färjan håller på att byggas. Nyligen tillkännagavs att den nya färjan kommer att få namnet Aurora Botnia.

Det var ett mycket stort intresse från den finska pressen, när den s.k. kölsträckningsceremonin genomfördes under torsdagen. Färjan ska som bekant trafikera Vasa-Umeå. Fartyget är en modern färja med 2 lastdäck för 1500 lastmeter med rak genomkörning och med kapacitet för 800 passagerare.

Det är positivt att vi går vidare enligt plan, och därmed långsiktigt säkerställer en fungerande färjeförbindelse mellan Umeå och Vasa, mellan Västerbotten och Österbotten. Betydelsen av detta är oerhört stor för vårt näringsliv, för våra kommunikationer, för utvecklingen av våra städer och regioner. Färjan ska levereras senast i april 2021.

Banden mellan Umeå och Vasa går långt tillbaka i tid, och det är positivt att viljan att stärka samarbetet är uttalat från båda sidor av Kvarken. Vi har redan kommit en lång bit på vägen. Det bådar gott inför framtiden!

Bli först att kommentera

Slopa straffrabatten för 18-21-åringar!

Av , , 1 kommentar 22

I Sverige får brottslingar mellan 18-21 år kraftigt reducerade straff. Det tycker vi moderater är orimligt. Vuxna som begått grova brott, rånat en äldre eller våldtagit, ska inte få straffet kraftigt reducerat bara för att man är under 21 år.

I Sverige ska vuxna behandlas som vuxna. Är man över 18 och har begått brott mot andra människor ska man ta sitt straff som en vuxen.

1 kommentar

Socialdemokraterna verkar ha abdikerat både nationellt och lokalt. Pinsamt att se.

Av , , Bli först att kommentera 16

Foto: David Andersson

På riksplanet skyller statsminister Stefan Löfven (S) den brutala vågen av ungdomsrån på Alliansens skattesänkningar 2006-2014. Hans totala brist på verklighetsförankring gällande brottsligheten har gjort honom till föremål för mycket löje och hån under de senaste dagarna.

I Umeå verkar Socialdemokraterna ha fått samma obegripliga talepunkter. Sedan tidigare har de ju högröstat förklarat att Moderaternas uppmärksammande av våldsbrottslighet, bilbränder och narkotikahandel i Umeå bara är ett sätt att svartmåla och sprida oro. För sådant händer ju inte i Umeå. Eller?

De senaste två veckornas allvarliga bilbränder – 50 bilar i natt på Mariehem, och 4 bilar förra veckan på Ersboda – bemöts idag av kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S) på sin blogg med att han varnar för………….trumvirvel…………..moderata skattesänkningar!

Bilbränder som alltså av polisen misstänks vara anlagda. Men Lindberg är mest fokuserad vid att kritisera mig och Moderaterna. Precis samma strategi som de senaste två åren i denna fråga.

Men det fungerar inte längre. Alla kan se att vi moderater haft rätt hela tiden. Alla kan se att det faktiskt är Socialdemokraterna som mörkat och försökt dölja den oroväckande utvecklingen gällande kriminalitet i Umeå.

Det är därför de så desperat, både Hans Lindberg och Andreas Lundgren, på sina respektive bloggar ljuger om moderata förslag. De påstår att M har förslag som skulle ”slakta” socialtjänsten.

När vi inte drar ned en enda krona på socialtjänstens verksamhet.

Däremot har vi lagt förslag på att skärpa kontrollerna av utbetalning av försörjningsstöd. När man på annat håll i landet började genomföra frivilliga hembesök vid nya ansökningar om försörjningsstöd som en del i pågående utredningar, så blev det tydliga resultat. 24% av besöken ledde till avslag på ansökan om försörjningsstöd. Vi vill att frivilliga hembesök införs även i Umeå kommun, i linje med vad som införts i andra kommuner. Detta innebär också att kostnaderna för försörjningsstöd i Umeå ska kunna minska påtagligt. Och som en följd kan vi minska ramen för IF-nämnden. Men det drabbar alltså inte det förebyggande arbetet.

Ett aktivt brottsförebyggande arbete från socialtjänst och skola är avgörande för att långsiktigt öka tryggheten. Moderaterna satsar också mer på skolan än (S) i Umeå. Och vi drar alltså inte ned på det förebyggande arbetet inom socialtjänsten. Vi moderater satsade även dubbelt så mycket som Socialdemokraterna på insatsen ”Umeå växer – tryggt och säkert” i budgeten för 2020. Tvärtemot Socialdemokraternas lögner, så värdesätter vi det förebyggande arbetet.

Det handlar om prioriteringar. Och ledarskap.

S verkar ha abdikerat i Umeå.

 

Bli först att kommentera

Fruktansvärt! Andra helgen i rad med bilbränder i Umeå!

Av , , Bli först att kommentera 24

Foto: David Andersson

För andra helgen i rad brinner bilar i Umeå. Detta är fruktansvärda nyheter. Vaknade i morse till nyheten att 50 (!!!) bilar har brunnit i natt i stadsdelen Mariehem, Umeå. Fruktansvärt för alla drabbade bilägare.

Polisen misstänker att branden var anlagd, bl.a. på grund av det hastiga brandförloppet. Polisen har nu inlett förundersökning om grov mordbrand.

‪För en vecka sedan brann fyra bilar i stadsdelen Ersboda. Där misstänktes branden också vara anlagd.

Nu räcker det! Bilbränder, våldsbrottslighet, narkotikabrott…. Allt det vi moderater har varnat för och uppmärksammat sedan två år tillbaka sker nu öppet i Umeå.

Men vad säger alla ni – politiska partier mfl – som angrep Moderaterna då, och påstod att vi bara svartmålade och spred desinformation? Trots att alla insatta visste att vi hade rätt.

Var är de styrande Socialdemokraterna i Umeå? Ni styr såväl på riksnivå som kommunen – varför så tysta? Och var är alla andra partier, som rimligen borde reagera?

Brottsligheten försvinner inte, bara för att ni duckar och undviker att prata om den.

Moderaterna i Umeå har länge varit tämligen ensamma om att uppmärksamma den framväxande kriminaliteten i vår kommun. Vi har förslag på såväl riksnivå som lokalnivå för att minska brottsligheten, och öka tryggheten.

Agera. Och våga uppmärksamma kriminaliteten!

 

Bli först att kommentera

Besöksnäringen i Umeå fortsätter växa!

Av , , Bli först att kommentera 7

Antalet turister som besöker Umeå fortsätter att öka. Preliminära siffror från Tillväxtverket/SCB visar att 2019 var ett starkt år för Umeå när det kommer till antal gästnätter. Ökningen var på 6%, vilket kan jämföras med riket som ökar med 4%. De slutliga inkvarteringssiffrorna för 2019 kommer i april senare i år.

Enligt de preliminära siffrorna gjordes 612 818 övernattningar på hotell i Umeå kommun förra året, vilket är en ökning med 8% jämfört med 2018. De sammanlagda övernattningarna på hotell, stugbyar, vandrarhem och camping i Umeå ökade med 6% under 2019 och var totalt 726 741 stycken. 

Det är mycket glädjande siffror! Besöksnäringen är viktig för Umeå och för hela vår region. Det har en stor betydelse för både tillväxt och sysselsättning. Turismen och handeln är områden där många unga får sitt första jobb, något som är viktigt för möjligheten att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Det är också en bransch där många väljer att starta företag.

Det är fantastiskt roligt att så många väljer att besöka Umeå. Nu gäller det att arbeta vidare med att stärka besöksnäringen, eftersom det leder till fler nya jobb, fler företag och ökade skatteintäkter. 

Bli först att kommentera

Reformpaket mot sprängdåden

Av , , Bli först att kommentera 14

Under 2019 skedde fler sprängningar än någonsin tidigare. Totalt inträffade 247 stycken sprängningar 2019. Det är en ökning med nästan 60% jämfört med året innan. Nu krävs beslutsamhet. Idag ställer Moderaterna åtta krav på regeringen för att stoppa sprängdåden:

✅ Skärpta straff för den som hanterar explosiva varor.
✅ Tipspengar till enskilda som bidrar till att sprängmedel hittas.
✅ Bättre kontroll av sprängämneshanteringen.
✅ Fler och bättre övervakningskameror i brottsutsatta miljöer.
✅ DNA-märkning av kommersiella sprängmedel.
✅ Storsatsning på tullen.
✅ Tätare myndighetssamarbete.
✅ Ökad uppklaring genom utökade möjligheter till datalagring.

Vi moderater är beredda att göra det som krävs för att återupprätta tryggheten i samhället.

Bli först att kommentera

Socialdemokraterna kritiserar alltså polisens satsning på kameraövervakning på Ersboda! Det är illa.

Av , , 2 kommentarer 26

I Umeå har vi moderater länge drivit frågan om ökad kameraövervakning på särskilt brottsutsatta platser. Jag har också välkomnat polisens beslut att sätta upp kameror på tre områden i Umeå: Rådhustorget, Östra Ersboda centrum och Ålidhems centrum. Det behövs för att öka tryggheten och underlätta möjligheten att utreda brott.

Men i dagens Folkbladet går alltså den ledande S-politikern Mahmoud Chninou, ordförande för bl.a. Ersboda Socialdemokratiska förening och det kommunala parkeringsbolaget, ut och kritiserar polisens beslut att sätta upp övervakningskameror på Östra Ersboda. I intervjun menar han att övervakningskameror bidrar till en ökad upplevd klyfta (!?!) mellan myndigheter och boende.

Det är tråkigt – och allvarligt – att Socialdemokraterna inte ger polisen sitt stöd i deras arbete med att öka tryggheten och minska brottsligheten. Våra invånare förtjänar trygga och säkra bostadsområden.

Tyvärr följer detta politiska agerande från (S) ett mönster. När vi moderater genom åren har lagt förslag i kommunfullmäktige om att sätta upp kameraövervakning på brottsutsatta platser i Umeå, så har Socialdemokraterna konsekvent röstat nej.

Kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S) har sagt att de däremot skulle stödja polisen, om polisen själv skulle välja att sätta upp kameror. Då ska Umeå kommun vara polisen behjälplig.

Men när detta nu sker, så är Socialdemokraterna kritiska även mot detta.

Det är tråkigt, men visar ännu en gång att Socialdemokraterna i Umeå inte tar kampen mot kriminaliteten på allvar.

Det finns ett starkt och växande stöd bland allmänheten för ökad kameraövervakning. Nio av tio är positiva till övervakningskameror på allmän plats, visar en undersökning från 2018 vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet.

Inte nog med att allmänheten är fortsatt starkt positiv till kameraövervakning. De uttrycker även en tydlig önskan om fler kameror.

Socialdemokraterna borde lyssna på befolkningen. Det gör Moderaterna.

 

 

2 kommentarer