Beslut om nya miljömål för Umeå kommun idag

Av , , Bli först att kommentera 14

Idag beslutade kommunfullmäktige om Umeå kommuns nya miljömål, och jag intervjuades i samband med detta av Sveriges Radio P4.

Mitt och Moderaternas budskap var sammanfattningsvis:

Säg nej till symbolpolitik om klimatet. Sluta med detta om lokala klimatnödlägen, flygskam, köttskam, klädskam och andra vänsteridéer.

Fokus i Umeå, liksom i övriga delar av Sverige och Europa måste vara ekonomisk tillväxt, marknadsekonomi, frihandel, teknikutveckling och forskning.

Sverige är ett föregångsland inom miljöpolitiken. Sveriges klimatpåverkande utsläpp har minskat med 26 procent sedan år 1990. Sveriges utsläpp av växthusgaser är bland de lägsta inom EU och OECD. Detta oavsett om man räknar utsläpp per person eller utsläpp som andel av BNP.

Likaså ligger Umeå kommun långt framme i miljöarbetet, vilket är positivt. Koldioxidutsläppen per invånare har minskat i Umeå med 25 procent sedan 1990. Umeå har gjort stora strategiska investeringar i bl.a fjärrvärmeutbyggnad tidigare än 1990 vilket inneburit stora koldioxidminskningar.

Vi ska fortsätta arbeta målmedvetet för att fortsätta bidra till ett bättre klimat.

Men det får inte spåra ur i symbolpolitik. Finns ingen anledning att utlysa lokalt klimatnödläge, hålla på med flygskam, köttskam eller dylikt.

Vi ville i första hand yrka återremiss på hela ärendet om miljömålen. Skogens kolinlagring har inte räknats med i underlaget. Skogen har en positiv betydelse för vårt klimat. Statistik från SLU och Skogsstyrelsen visar att skogens årliga kolinlagring i Västerbottens län är tre gånger högre än länets klimatutsläpp. TRE gånger mer än vad som släpps ut i länet som helhet. Motsvarande beräkningar måste självklart finnas med för Umeå kommun, för att ge en korrekt bild inför beslut.

Likaså var det flera saker som borde ändras i miljömålen eller för den delen strykas helt. Ett av de viktigare – och extrema – förslagen från S, MP med flera var att minska umeåbornas ”konsumtionsbaserade klimatpåverkan” med ca 80 procent till år 2040.

Det är dramatiska minskningar. Minskat resande, minskad konsumtion av varor och kläder, minskat köttätande etc etc. På individnivå. Med omkring 80 procent.

Umeås politiker kan och ska inte fatta sådana långtgående beslut om umeåbornas sätt att leva. Vilka åtgärder ska i nästa skede genomföras för att umeåborna ska minska allt detta med 80 procent. Och hur i himlens namn ska det följas upp på individnivå?

Sverige och Umeå ligger långt framme i miljöarbetet. Vi ska fortsätta arbete för att steg för steg bli mer klimatsmarta. Men det måste gälla sådant vi råder över: den kommunala förvaltningen, de kommunala bolagen, stadsplanering etc etc.

Tyvärr var det nu en majoritet av partierna i fullmäktige som avslog såväl återremissen, som våra ändringsyrkanden.

Så nu är det bara att avvakta de handlings- och åtgärdsplaner som Socialdemokraterna m.fl har utlovat för att radikalt minska umeåbornas resor, konsumtion av varor, kläder, livsmedel mm under de kommande åren.

 

Bli först att kommentera

Skarpare demokratikrav för utbetalande av föreningsbidrag i Umeå!

Av , , Bli först att kommentera 8

Demokratin i Sverige hotas från lika håll. Hoten kommer från islamister, nazister och extremvänster.

På många håll i landet är det stora brister i kontrollen av föreningar som får kommunala bidrag eller hyr lokaler av kommuner. Det har framkommit att bidrag delats ut till föreningar som främjar extremism och hedersförtryck. Här krävs det en skärpning.

Alla politiska partier måste stå upp för demokratin, och visa enad front mot våldsbejakande extremism. Umeåbornas skattepengar skall inte kunna gå till antidemokratiska och våldsbejakande organisationer.

Moderaterna vill att Umeå kommun:

  • Antar tydliga regelverk kring utbetalning av föreningsbidrag, så att inte en enda skattekrona riskerar att betalas ut till dessa extrema organisationer.
  • Antar uthyrningsregler för lokaler, så att det försvårar för odemokratiska och våldsbejakande grupper att sprida sitt hatfulla budskap. Deras verksamhet måste försvåras.

Kommunfullmäktige ska idag ta ställning till nya och skarpare demokratikrav för utbetalande av föreningsstöd. Förslaget till regelverk går helt i linje med Moderaternas förslag. Viktigt att det kommer på plats och att dess efterlevnad följs upp.

 

Bli först att kommentera

Stort grattis till Joline Göttfert och övriga i MUF-distriktsstyrelsen!

Av , , Bli först att kommentera 9

I dag hade Moderata Ungdomsförbundet i Västerbotten distriktsstämma i Umeå. Behandling av motioner och propositioner, samt personval genomfördes.

Stort grattis till den nyvalda styrelsen för vårt ungdomsförbund, och lycka till i ert fortsatta arbete. Ett särskilt grattis till Joline Göttfert (bilden ovan) som nu blivit vald på stämman till ny distriktsordförande i länet.

Som länsordförande för Moderaterna i Västerbotten ser jag fram emot ett fortsatt gott samarbete med MUF.

Den nya distriktsstyrelsen ser ut enligt nedan:

Distriktsordförande: Joline Göttfert
1:e vice distriktsordförande: Oliver Granered
2:e vice distriktsordförande: Albin Kristiansson

Ledamöter:

David Andersson
Izabel Riedl
Oscar Åkerström

MSU-ansvarig tillika ledamot av distriktsstyrelsen:

Arvin Björkgren

Bli först att kommentera

Umeå Idrottsgala 2020

Av , , Bli först att kommentera 7

Igår gick Umeå Idrottsgala 2020 av stapeln på Umeå Folkets Hus.

Det var femte året som galan arrangerades i vår kommun. En afton då vi hyllar Umeås alla fantastiska idrottare, idrottslag och föreningar, tränare och funktionärer liksom alla övriga som på olika sätt är engagerade.

Umeås satsningar på idrott – både på bredd och spets – är rätt väg att gå. Detta är också långsiktiga satsningar som vi har varit, och är, överens om politiskt över blockgränsen.

Umeå – en riktig idrottsstad!

Bli först att kommentera

Tillväxt, marknadsekonomi, teknikutveckling och forskning borde vara i fokus!

Av , , Bli först att kommentera 7

Tidigare i veckan blev jag intervjuad av Folkbladet (bilden ovan) inför nästa veckas kommunfullmäktige och beslutet som ska tas om miljömål för Umeå kommun.

Mitt budskap var kortfattat följande:

Säg nej till symbolpolitik om klimatet. Sluta fåna er med flygskam, köttskam, klädskam och andra vänsteridéer. Fokus i Umeå, liksom i övriga delar Sverige och Europa måste vara ekonomisk tillväxt, marknadsekonomi, frihandel, teknikutveckling och forskning.

Sverige är ett föregångsland inom miljöpolitiken. Sveriges klimatpåverkande utsläpp har minskat med 26 procent sedan år 1990. Sveriges utsläpp av växthusgaser är bland de lägsta inom EU och OECD. Detta oavsett om man räknar utsläpp per person eller utsläpp som andel av BNP.

Likaså ligger Umeå kommun långt framme i miljöarbetet, vilket är positivt. Koldioxidutsläppen per invånare har minskat i Umeå med 25 procent sedan 1990. Umeå har gjort stora strategiska investeringar i bl.a fjärrvärmeutbyggnad tidigare än 1990 vilket inneburit stora koldioxidminskningar.

Vi ska fortsätta arbete målmedvetet för att fortsätta bidra till ett bättre klimat.

Men det får inte spåra ur i symbolpolitik. Finns ingen anledning att utlysa lokalt klimatnödläge, hålla på att fåna sig om flygskam, köttskam eller dylikt.

Vi moderater vill i första hand yrka återremiss på hela ärendet om miljömålen. Skogens kolinlagring har inte räknats med i underlaget. Skogen har en positiv betydelse för vårt klimat. Statistik från SLU och Skogsstyrelsen visar att skogens årliga kolinlagring i Västerbottens län är tre gånger högre än länets klimatutsläpp. TRE gånger mer än vad som släpps ut i länet som helhet. Motsvarande beräkningar måste självklart finnas med för Umeå kommun, för att ge en korrekt bild inför beslut. Men än så länge är det bara vi och KD som anser detta.

Likaså är det flera saker som borde ändras i miljömålen eller för den delen strykas helt. Ett förslag, som åtminstone S och MP står bakom, är att minska umeåbornas ”konsumtionsbaserade klimatpåverkan” med ca 80 procent till år 2040.

Det är dramatiska minskningar. Minskat resande, minskad konsumtion av varor och kläder, minskat köttätande etc etc. På individnivå. Med omkring 80 procent.

Umeås politiker kan och ska inte fatta sådana långtgående beslut om umeåbornas sätt att leva. Vilka åtgärder ska i nästa skede genomföras för att umeåborna ska minska allt detta med 80 procent. Och hur i himlens namn ska det följas upp på individnivå?

Sverige och Umeå ligger långt framme i miljöarbetet. Vi ska fortsätta arbete för att steg för steg bli mer klimatsmarta. Men det måste gälla sådant vi råder över: den kommunala förvaltningen, de kommunala bolagen, stadsplanering etc etc.

Symbolpolitik kan vi kasta i papperskorgen.

Bli först att kommentera

MP:s tidigare distriktsordförande Mia Winroth går med i Moderaterna!

Av , , Bli först att kommentera 20

Miljöpartiets f.d. distriktsordförande i Västerbotten, Mia Winroth, har idag offentliggjort att hon har gått med i Moderaterna. Mia Winroth har haft en framträdande roll i MP både lokalt och regionalt. Hon har varit ordförande för MP både i Umeå och i länet.

Mia är hjärtligt välkommen till vårt parti! Jag har fört samtal med henne, och är övertygad om att hon kommer att bli ett positivt tillskott för oss.

Moderaterna i Umeå är en bred kyrka, och vi samlar alltfler som vill se en politisk kursändring i Umeå. En politik med både liberalism och konservatism, mer sunt förnuft och mindre vänsterflum.

Alla goda krafter som vill bidra i det arbetet är varmt välkomna!

Bli först att kommentera

Business Arena Umeå 2020!

Av , , Bli först att kommentera 11

Foto taget vid föregående års arrangemang

Idag var det formell invigning av Business Arena i Umeå. Omkring 800 deltagare och investerare på plats – Business Arena arrangeras nu för sjätte året rad i Umeå. Business Arena är Nordens största mötesplats för aktörer på ledande befattning i bl.a. fastighets- och samhällsbyggnadssektorn. Branschens ledande aktörer samlade till en heldag i Umeå. Fokus ligger på kunskap, inspiration och nätverkande. Målet är samhällsutveckling.

Ett mycket viktigt arrangemang, där företrädare för privat och offentlig sektor träffas. Business Arena arrangeras årligen i Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå och London samt under Almedalsveckan. Från år 2020 även i Helsingfors.

Bli först att kommentera

Starka band med Vasa och Österbotten

Av , , Bli först att kommentera 10

Förra veckan var jag och övriga i styrelsen för koncernbolaget UKF på plats i Vasa. På torsdagen besökte vi sedan varvet i Raumo, där den nya Wasaline-färjan håller på att byggas. Nyligen tillkännagavs att den nya färjan kommer att få namnet Aurora Botnia.

Det var ett mycket stort intresse från den finska pressen, när den s.k. kölsträckningsceremonin genomfördes under torsdagen. Färjan ska som bekant trafikera Vasa-Umeå. Fartyget är en modern färja med 2 lastdäck för 1500 lastmeter med rak genomkörning och med kapacitet för 800 passagerare.

Det är positivt att vi går vidare enligt plan, och därmed långsiktigt säkerställer en fungerande färjeförbindelse mellan Umeå och Vasa, mellan Västerbotten och Österbotten. Betydelsen av detta är oerhört stor för vårt näringsliv, för våra kommunikationer, för utvecklingen av våra städer och regioner. Färjan ska levereras senast i april 2021.

Banden mellan Umeå och Vasa går långt tillbaka i tid, och det är positivt att viljan att stärka samarbetet är uttalat från båda sidor av Kvarken. Vi har redan kommit en lång bit på vägen. Det bådar gott inför framtiden!

Bli först att kommentera

Slopa straffrabatten för 18-21-åringar!

Av , , 1 kommentar 24

I Sverige får brottslingar mellan 18-21 år kraftigt reducerade straff. Det tycker vi moderater är orimligt. Vuxna som begått grova brott, rånat en äldre eller våldtagit, ska inte få straffet kraftigt reducerat bara för att man är under 21 år.

I Sverige ska vuxna behandlas som vuxna. Är man över 18 och har begått brott mot andra människor ska man ta sitt straff som en vuxen.

1 kommentar

Socialdemokraterna verkar ha abdikerat både nationellt och lokalt. Pinsamt att se.

Av , , Bli först att kommentera 18

Foto: David Andersson

På riksplanet skyller statsminister Stefan Löfven (S) den brutala vågen av ungdomsrån på Alliansens skattesänkningar 2006-2014. Hans totala brist på verklighetsförankring gällande brottsligheten har gjort honom till föremål för mycket löje och hån under de senaste dagarna.

I Umeå verkar Socialdemokraterna ha fått samma obegripliga talepunkter. Sedan tidigare har de ju högröstat förklarat att Moderaternas uppmärksammande av våldsbrottslighet, bilbränder och narkotikahandel i Umeå bara är ett sätt att svartmåla och sprida oro. För sådant händer ju inte i Umeå. Eller?

De senaste två veckornas allvarliga bilbränder – 50 bilar i natt på Mariehem, och 4 bilar förra veckan på Ersboda – bemöts idag av kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S) på sin blogg med att han varnar för………….trumvirvel…………..moderata skattesänkningar!

Bilbränder som alltså av polisen misstänks vara anlagda. Men Lindberg är mest fokuserad vid att kritisera mig och Moderaterna. Precis samma strategi som de senaste två åren i denna fråga.

Men det fungerar inte längre. Alla kan se att vi moderater haft rätt hela tiden. Alla kan se att det faktiskt är Socialdemokraterna som mörkat och försökt dölja den oroväckande utvecklingen gällande kriminalitet i Umeå.

Det är därför de så desperat, både Hans Lindberg och Andreas Lundgren, på sina respektive bloggar ljuger om moderata förslag. De påstår att M har förslag som skulle ”slakta” socialtjänsten.

När vi inte drar ned en enda krona på socialtjänstens verksamhet.

Däremot har vi lagt förslag på att skärpa kontrollerna av utbetalning av försörjningsstöd. När man på annat håll i landet började genomföra frivilliga hembesök vid nya ansökningar om försörjningsstöd som en del i pågående utredningar, så blev det tydliga resultat. 24% av besöken ledde till avslag på ansökan om försörjningsstöd. Vi vill att frivilliga hembesök införs även i Umeå kommun, i linje med vad som införts i andra kommuner. Detta innebär också att kostnaderna för försörjningsstöd i Umeå ska kunna minska påtagligt. Och som en följd kan vi minska ramen för IF-nämnden. Men det drabbar alltså inte det förebyggande arbetet.

Ett aktivt brottsförebyggande arbete från socialtjänst och skola är avgörande för att långsiktigt öka tryggheten. Moderaterna satsar också mer på skolan än (S) i Umeå. Och vi drar alltså inte ned på det förebyggande arbetet inom socialtjänsten. Vi moderater satsade även dubbelt så mycket som Socialdemokraterna på insatsen ”Umeå växer – tryggt och säkert” i budgeten för 2020. Tvärtemot Socialdemokraternas lögner, så värdesätter vi det förebyggande arbetet.

Det handlar om prioriteringar. Och ledarskap.

S verkar ha abdikerat i Umeå.

 

Bli först att kommentera