Moderaterna föreslår nya åtgärder för att stötta restaurangbranschen i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 8

Idag har Moderaterna i Umeå skickat ut nedanstående pressmeddelande:

Pressmeddelande 2021-01-14

Moderaterna föreslår nya åtgärder för att stötta restaurangbranschen i Umeå

Pandemin har slagit hårt mot restaurangbranschen. Idag meddelande regeringen att förbudet mot att servera alkohol efter klockan 20.00 förlängs till den 24:e januari.

Nu föreslår Moderaterna i Umeå nya åtgärder för att stötta restaurangbranschen i Umeå. Moderaterna föreslår att uteserveringar ska avgiftbefrias 2021 samt att Umeå kommun slopar sina tillsynsavgifter för serveringstillstånd i år.

I miljö- och hälsoskyddsnämnden har Joline Göttfert (M), som är ledamot i nämnden, väckt frågan om att slopa tillsynsavgifter för serveringstillstånd 2021. Frågan kommer att behandlas kommande nämnd den 21a januari. Stefan Nordström (M), ledamot i tekniska nämnden, kommer att lyfta frågan om att avgiftsbefria uteserveringar i Umeå på nästa sammanträde med nämnden den 28:e januari. Förslaget om avgiftsbefrielse för uteserveringar inkluderar också restaurangbåtarna.

– Många företag har drabbats hårt ekonomiskt under pandemin. Kommunen måste nu agera för att stötta de lokala företagen. Vi bedömer att dessa två åtgärder borde ha en positiv effekt för restaurangbranschen, säger Joline Göttfert (M).

Sedan tidigare har Göttfert lyft frågan om mikrocatering i miljö- och hälsoskyddsnämnden. Den frågan kommer också att behandlas på kommande sammanträde nästa vecka.

Bli först att kommentera

Högsta arbetslösheten på 23 år! Sverige behöver en ny regering.

Av , , Bli först att kommentera 9

Antalet arbetslösa låg i fjol på den högsta nivån sedan 1997. Men andelen kommer att stiga ytterligare en halv procentenhet närmaste tiden i spåren av de hårdare restriktionerna, spår Arbetsförmedlingen.

8,8 procent av arbetskraften eller 456 453 personer var inskrivna som arbetslösa i slutet av december. Motsvarande siffror samma tid 2019 var 7,4 procent eller 373 595.

Från det att Stefan Löfven blev statsminister fram till att coronakrisen inleddes, så utvecklades både arbetslösheten och sysselsättningsgraden sämre i Sverige än i något annat EU-land.

Ny statistik från Eurostat visar att arbetslösheten i Sverige ökat med 2 procentenheter sedan coronakrisen inleddes – endast fyra andra länder i EU har haft en sämre utveckling.

Restriktioner som lamslår företag måste gå hand i hand med krisstöd för att rädda jobb. Här har S/MP-regeringen brustit. Samtidigt lider Sverige extra mycket av de senaste årens reformtrötthet.

Med våra moderata förslag som exempelvis bidragstak, kvalificering in i välfärden och språkkrav i integrationen på plats hade läget varit ett annat.

S/MP-regeringen är sämst i EU på att motverka arbetslöshet. Den här regeringen klarar inte av att trycka tillbaka arbetslösheten och måste bytas ut.

Bli först att kommentera

Moderaterna största parti i mätning från Aftonbladet/Demoskop!

Av , , 2 kommentarer 9

Vilken bra start på dagen! Moderaterna är Sveriges största parti och är större än Socialdemokraterna i den senaste mätningen från Demoskop/Aftonbladet. Mycket bra arbete av Ulf Kristersson och hela det moderata laget – på olika nivåer.

Sverige behöver en ny regering, med Ulf Kristersson som ny statsminister!

Det går upp och ned i mätningar, men man ska inte sticka under stol med att det stärker arbetet när ett parti befinner sig i en positiv spiral.

2 kommentarer

Energipolitiken har havererat

Av , , 5 kommentarer 14

Sverige ska inte stå utan el, eller vara tvingade att elda med olja, så fort det är vindstilla eller kallt.

Kylan slår ut vindkraften. Eftersom regeringen låtit stänga Ringhals 1 förbereder Svenska Kraftnät nu istället en uppstart av oljekraftverket i Karlshamn, för att säkra tillgången på el.

Socialdemokraternas och Miljöpartiets energipolitik har havererat. Moderaterna vill bygga nästa generations kärnkraft!

5 kommentarer

Högsta elpriset på fem år

Av , , 2 kommentarer 10

Förra veckan nådde elpriset nya rekord, vilket rapporterades i bl.a. SvD. Anledningen var dels kallare väder, dels lite vindproduktion. 77 öre per kilowattimme är det högsta dygnspriset sedan 2016 – och sju gånger högre än fjolårets snitt.

Under vintern 2020/2021 väntas effektbristen i Sverige uppgå till 1 700 MW under topplasttimmen (den timme där efterfrågan på el är som högst) om det blir en normalvinter. Precis som i fredags, då Sverige importerade smutsig el från Polen, behövs då elimport för att undvika strömavbrott.

Men den S/MP-regeringen fortsätter emellertid kampen för att avveckla kärnkraften. Detta i ett läge när Sverige tvärtom behöver mer kärnkraft.

Sveriges elproduktion är näst intill fossilfri, mycket tack vare kärnkraften som producerar en stor mängd el utan att medföra några utsläpp av växthusgaser. En reaktor kan producera ungefär lika mycket el under en timme som en svensk använder under sin livstid. Den elen är ren och bra för klimatet.

En stabil elförsörjning är en förutsättning för Sveriges välfärd och konkurrenskraft. Dessutom kan svensk energi spela en viktig roll i den globala klimatomställningen. Regeringens stängning av Ringhals 1 och 2 leder till att utsläppen i EU ökar med 8 miljoner ton.

För att klara klimatomställningen och elektrifieringen av samhället behövs mer ren el. Experter bedömer att Sveriges elanvändning väntas öka med 60 procent till 2045.

Varför är Socialdemokraterna med och avvecklar fullt fungerande kärnkraft, som behövs för både för klimatomställningen och ett konkurrenskraftigt näringsliv?

2 kommentarer

Bygg upp Sveriges krisledning från grunden!

Av , , Bli först att kommentera 8

Bilden kan innehålla: text där det står ”Gick det sa här daligt under corona vad händer da vid en fientlig attack? M. Vi vill totalrenovera regeringens krishantering”

Under coronapandemin har regeringen gömt sig bakom myndigheter och skyllt sina tillkortakommanden på kommuner och regioner. Om det är så här det fungerar vid en civil kris – vad händer då vid ett fientligt angrepp? Nu behöver Sveriges krisledning byggas upp från grunden.

Moderaterna presenterade idag 24 konkreta åtgärder för att skydda Sverige mot hot som cyberattacker och spioneri. Bland annat vill vi att ett nationellt säkerhetsråd inrättas – så att krisledningen blir entydig.

Vi föreslår bland annat:

– Att Sverige inrättar ett nationellt säkerhetsråd som har sitt säte hos statsministern i statsrådsberedningen.

– Att Sverige inrättar ett totalförsvarsdepartement med ansvar för både det militära och civila försvaret.

– Att det nationella säkerhetsrådet ska kunna aktivera en operativ myndighetssamverkan.

– Att de svenska underrättelsemyndigheterna ses över organisationsmässigt, liksom deras förmåga att samarbeta med andra myndigheter, för att fånga upp hot mot Sveriges säkerhet.

– Att den nya myndigheten för psykologiskt försvar och det nya cybersäkerhetscentret får tydliga uppdrag att samarbeta för att identifiera och möta valpåverkan.

 

Bli först att kommentera

Skolorna i Umeå borde också införa betyg från årskurs 4

Av , , Bli först att kommentera 4

För någon vecka sedan kom nyheten att Sveriges största friskolekoncern inom grundskolan – Internationella Engelska skolan med sammanlagt 38 grundskolor – till hösten kommer att införa betyg i årskurs 4 på alla sina skolor. Detta under förutsättning att riksdagen inom kort säger ja till regeringens förslag som öppnar för den möjligheten.

Det är positivt! Betyg är ett viktigt verktyg för att utvärdera hur elever ligger till i skolan. Med betyg ökar även skolans fokus på kunskapsresultaten.

2015 presenterade regeringen och Alliansen en kompromiss om försöksverksamhet med betyg redan från årskurs 4. Skolor runt om i landet kan ansöka om att få delta i försöksverksamheten hos Skolverket.

I januariavtalet har regeringen, Centerpartiet och Liberalerna dessutom kommit överens om att skolor som vill ska kunna införa betyg från årskurs 4, och riksdagen förväntas fatta beslut om detta under året.

Skolverket har tidigare gjort en utvärdering av betygen som infördes från årskurs sex, vilken  visade att drygt hälften av lärarna upplevde att elevernas motivation var högre efter att betyg införts från årskurs sex. Bland eleverna uppgav 80 procent att de arbetar hårdare när de vet att de får betyg. I utvärderingen framkom det att många lärare ansåg att betygen har gjort det enklare att upptäcka elever som var i behov av särskilt stöd.

Moderaterna har tidigare föreslagit att Umeå kommun, genom så många grundskolor som möjligt, ska delta i försöksverksamhet med betyg från årskurs 4.

Om nu riksdagen dessutom fattar beslut om att alla skolor som vill kan sätta betyg från årskurs 4, så är det självklart något som även bör göras på de kommunala skolorna i Umeå.

Bli först att kommentera

TV4 rapporterar om omfattande fusk i studieförbund

Av , , Bli först att kommentera 13
I morse sände TV4 nyhetsinslaget ”Bluffen med fejkade studiecirklar”.
”Över 435 000 olika studietimmar kommer att strykas från Studiefrämjandets verksamhet. Oroväckande många fall av integrationsprojekt har visat sig vara oseriösa.
När Studiefrämjandet skulle fråga ut kursledare för kurser i svenska språket gick det inte ens att genomföra intervjuerna utan tolk.”
Mycket allvarligt hur skattepengar betalas ut till rent fusk! Och detta gäller bara ett av tio studieförbund. Återstår att se rapporterna från övriga studieförbund.
I Umeå har vi moderater föreslagit noggrannare kontroller av utbetalningar till bl.a. studieförbunden, men detta röstades ned av en majoritet i KF så sent som vid fullmäktige i oktober.
Bli först att kommentera

Helt sjuka siffror – 366 skjutningar i Sverige under 2020. Sverige behöver en ny regering!

Av , , Bli först att kommentera 16

Antalet skjutningar fortsätter öka i Sverige. Totalt skedde 366 skjutningar under 2020. Med andra ord en ny skjutning. Varje dag, hela året. 2020 blev således ett nytt svart rekordår för det grova våldet i Sverige: 366 skjutningar och 47 dödade, enligt polisens egen helårsstatistik.

Arbetet mot grov brottslighet och de kriminella gängen måste trappas upp. Helt uppenbart krävs det kraftfulla politiska förslag för att bekämpa den grova kriminaliteten. Moderaterna har gång på gång framfört sådana förslag, men S/MP-regeringen saknar både viljan och förmågan att leverera resultat.

Medianåldern är 23 år för misstänkta gärningsmän för dödligt våld inom kriminella miljöer. Detta enligt en rapport från Brottsförebyggande rådet. Rapporten visar även att nästan alla gärningspersoner eller misstänkta i dessa ärenden har varit misstänkta för brott tidigare.

Vi vill ta bort ungdomsrabatten för personer över 18 år. Vuxna brottslingar ska dömas som vuxna. Den som begår flera brott ska inte heller få någon rabatt på straffet. Moderaterna anser att det så kallade mängdrabatten, som gör att personer som döms för flera olika brott vid samma rättegång får ett lägre sammanlagt straff, ska tas bort.

Det är idag okänt hur stort antal människor som befinner sig i Sverige utan tillåtelse. Vi behöver veta vilka som vistas i landet. Moderaterna vill därför att en ny folkräkning ska genomföras. För att komma tillrätta med bidragsbrott, utanförskap och grov brottslighet, är det är största vikt att staten kan fastställa vilka som bor i Sverige. Kriminella kan idag ange falska folkbokföringsuppgifter för att dölja sin identitet, vilket gör att det är enklare för brottslingar att gömma sig undan rättvisan. Idag använder kriminella personer falska adresser för att tillskansa sig bidrag och andra välfärdsförmåner som de inte har rätt till.

Utöver ovanstående detta föreslår Moderaterna även följande åtgärder:

-Dubblera straffen för gängkriminella.

– Kriminalisera deltagande i kriminella gäng.

– Inför anonyma vittnen, så att fler vågar träda fram och vittna mot gängen.

– Inför visitationszoner, där polisen kan söka  efter vapen och sprängmedel.

– Utvisa fler utländska medborgare som begår brott i Sverige.

Vi måste återupprätta lag och ordning i Sverige. Det räcker nu.

Bli först att kommentera

Det behövs fler åtgärder mot otryggheten i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 12

Nedanstående pressmeddelande skickade vi moderater ut igår. Lägger upp det även här på bloggen.

 

Pressmeddelande 2021-01-07

 

Umeå: 4 av 10 kvinnor avstår från att gå ut ensamma av rädsla för att bli överfallna eller ofredade

 

Enligt en ny undersökning från Umeå kommun, så uppger ca 40 procent av kvinnorna i Umeå att de avstår från att gå ut ensamma av rädsla för att bli överfallna, rånade eller ofredade. Rapporten offentliggjordes i december. Moderata kommunalrådet Anders Ågren har reagerat starkt på uppgifterna, och lyfter frågan till fullmäktige.

– Det är mycket allvarligt och jag skulle önska att fler reagerade på det här! Kvinnor i Umeå ska inte behöva oroa sig för att bli utsatta för överfall, rån eller ofredanden. Trygghetsfrågorna har alltför länge prioriterats ned. Det räcker inte med fina högtidstal för att motverka brottsligheten och öka tryggheten i Umeå. Det krävs också handling., säger Anders Ågren i en kommentar.

Folkhälsoenkäten ”Jämlika liv” skickades ut av Umeå kommun till invånare i åldrarna 16–84 år för att få bättre kunskap om livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. I enkäten finns även frågor om till exempel trygghet. Resultatet av undersökningen presenterades innan årsskiftet.

Ca 40 procent av de tillfrågade kvinnorna väljer – ibland eller ofta – att avstå från att gå ut ensam av rädsla för att bli rånad, överfallen eller på annat sätt ofredad. Cirka 5 procent av männen uppger samma svar. Siffrorna ligger i nivå med riksgenomsnittet.

Liknande mönster har tidigare setts i den kommunala Unga-enkäten, som riktar sig till yngre åldrar i Umeå. I ”Unga-enkäten” från 2018 uppgav en stor andel tjejer i åldern 13-18 år att de kännde sig otrygga när de går hem ensamma på kvällen. 4 av 10 var rädda för sådant som att bli misshandlade eller våldtagna när de går hem ensamma.

Otryggheten bland kvinnor i Umeå kommer att bli ett ärende på nästa fullmäktige. Ågren har lämnat in en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S).

Anders Ågren menar att det krävs ett batteri av åtgärder, både på nationell och lokal nivå:

– Det behövs fler poliser, trygghetsskapande åtgärder i det offentliga rummet, ökad kameraövervakning, kommunala ordningsvakter, skärpta straff för brottslingar, ett ökat förebyggande arbete med skola och socialtjänst. Och mycket, mycket mer. Så sent som i oktober röstade ju fullmäktige nej till flera förslag från Moderaterna, som skulle öka tryggheten i Umeå.

Interpellationen kommer att behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 januari.

Bli först att kommentera