Umeå behöver ett maktskifte i valet 2022!

Av , , Bli först att kommentera 9

I dagens VK skriver jag tillsammans med gruppledarna för Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna om behovet av maktskifte i Umeå i valet 2022.

Våra fyra borgerliga partier kommer att gå till val gemensamt i Umeå, och i god tid innan valet presentera ett gemensamt valmanifest. Dags för en borgerlig offensiv!

Debattartikeln bifogas nedan.

 

Umeå behöver ett maktskifte i valet 2022!

Det är mindre än ett år och tre månader kvar till valdagen. Socialdemokraterna har spelat ut sin roll såväl lokalt, regionalt som nationellt. I Umeå har S styrt i olika konstellationer sedan 1994, och är synbart trötta. Det behövs ett nytt politiskt ledarskap. Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna kommer att gå fram gemensamt i valet 2022 för att utmana det rödgröna styret i Umeå.

Alliansen i Umeå står fortsatt stadigt. De vindar som blåser på nationell nivå märks inte av här. Inför årets budgetfullmäktige har vi fortsatt valt att lägga fram fyra separata budgetförslag, just i syftet att profilera våra egna partier. Vi är fyra partier, med lite olika tonvikt och hjärtefrågor. Men vi har sedan flera år ett gott samarbete i styrelser och nämnder. I stort som smått. I samband med förra årets budgetfullmäktige presenterade vi 11 gemensamma uppdrag inom olika områden. Inför årets budgetfullmäktige presenterar vi nu 19 gemensamma förslag. Inför valet 2022 kommer vi i god tid att presentera ett gemensamt valmanifest för att visa vägen för det borgerliga alternativet till de styrande inom S/MP. För Umeå behöver mer borgerlig politik.

Ett gott företagsklimat i kommunen ger fler jobb och färre i bidragsberoende. Genom bättre lokala villkor för näringslivet kan kommunen främja ekonomisk tillväxt. År efter år hamnar Umeå kommun alldeles för långt ner i olika undersökningar gällande företagsklimatet. Oavsett om det gäller rankingar från Sveriges Kommuner och Regioner, Svenskt Näringsliv eller Småföretagarnas Riksförbund. Det visar att det finns ett tydligt behov av förändring. Det gångna pandemiåret har också visat att kommunen behöver göra betydligt mer för näringslivet. Vi tror på Umeås företagare, oavsett om det är det är det nystartade företaget som tar sina första steg eller det stora internationella som gör miljardinvesteringar. Våra företag är viktiga nyckelspelare, som genom arbetstillfällen och skattepengar till det offentliga bidrar till en god välfärd. Detta måste tydligt återspeglas i den lokala kommunpolitiken för ett bättre företagsklimat.

I Umeå råder bostadsbrist sedan många år. En växande kommun kräver fler och bättre bostäder – såväl i staden som på landsbygden. Det behövs fler insatser för att möjliggöra ökad produktion av bostäder.  Den lyckade försäljningen av delar av AB Bostadens bestånd 2017 har möjliggjort för både upprustning och nyproduktion – det innebar även att ytterligare en stor aktör kom in på Umeås hyresbostadsmarknad. Vi tror att Umeå skulle må bra om det skedde fler gånger. Utöver detta måste fler privata aktörer få möjlighet att bygga i en snabbare takt än vad som hittills skett.

Umeå växer och förtätas, vilket vi alla ser väldigt positivt på. Men det betyder också att vi ställs inför utmaningar. Det var länge sedan vi kunde se så många umebor upptäcka sitt närområde som under den här pandemin. Ett växande intresse för att upptäcka kommunen kräver utveckling av befintliga områden för friluftsliv och rekreation.

Vi ser positivt på konkurrens och valfrihet. Det leder till bättre kvalitet och bättre effektivitet.  Kommunal effektivisering handlar om att få ut mer av varje skattekrona – det betyder också att det inte nödvändigtvis måste vara kommunen som utför all verksamhet. Vi har tidigare fått igenom Lagen om valfrihet (LOV) inom hemtjänsten, och där fungerar det utmärkt med andra verksamhetsutövare än enbart kommunen. Det tror vi gäller på fler områden så som badverksamheten och delar av städ- och IT-funktionerna.

Vi håller frihet för enskilda individer högt, även inom välfärden. Äldreomsorgen ska kännetecknas av delaktighet, valfrihet och självbestämmande. Idag brottas äldreomsorgen med problemet att personal har bristande kunskaper i svenska vilket riskerar patientsäkerheten. Det ska vara en absolut självklarhet att en arbetsgivare säkerställer att personalen både förstår och gör sig förstådd hos de som de är satta att hjälpa. Därför vill vi att kommunen inför språktester i svenska vid anställning i äldreomsorgen. Det handlar i grunden om respekt för de som behöver hjälp, att ges förutsättningar för en värdig äldreomsorg.

Våra fyra partier förenas också i det kontinuerliga arbetet med att värna den gemensamma välfärden, oavsett om det gäller förskola, skola eller äldre- och funktionshinderomsorg. Det är omfattande och viktiga verksamheter, som ska präglas av hög kvalitet och valfrihet för den enskilde.

Umeå behöver ett maktskifte. Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna samlar sig nu inför det avgörande som kommer att ske i september 2022. Det är hög tid för en borgerlig offensiv i Umeå!

 

Anders Ågren, kommunalråd (M)

Mattias Larsson, gruppledare (C)

Björn Kjellsson, gruppledare (L)

Veronica Kerr, gruppledare (KD)

Bli först att kommentera

En bra fredag!

Av , , Bli först att kommentera 4
Det här blev en riktigt bra fredag!
Seger för Sverige mot Slovakien med 1-0!
Och jag har fått min första dos vaccin på Nolia idag. Bra, helt enkelt.
Bli först att kommentera

Sverige behöver en moderatledd regering!

Av , , 1 kommentar 12

Moderaternas uppfattning är tydlig. Den här regeringen borde aldrig ha tillträtt. Vi har redan röstat nej till Stefan Löfven. Självklart kommer vi att göra det igen.

1 kommentar

Trafiken till och från Holmön måste säkerställas året runt

Av , , 1 kommentar 6
Trafiken till och från Holmön måste säkerställas året runt.
Trafikverket har hittills inte uppfyllt sina åtaganden, i linje med det regeringsbeslut som fattades år 2007. Men myndigheten måste snarast få detta att fungera. Regeringen måste dessutom tillsätta en förhandlingsperson med uppdrag att utreda hur transporterna ska kunna säkerställas på lång sikt, i linje med den tidigare förhandlingsuppgörelsens intentioner. Detta då de olika parterna gör olika tolkningar av beslutets innebörd.
Det är en kort sammanfattning av det brev som skickades från Umeå kommun till regeringen idag.
Pressmeddelandet i dess helhet bifogas nedan.

 

Pressmeddelande 2021-06-16

Trafiken till Holmön blir åter en regeringsfråga

 

Trafikverket måste skyndsamt agera för att åtgärda stilleståndet i godstrafiken till och från Holmön, samt hantera de uppdämda behov som uppstått till följd av detta. Annars riskerar både boende och verksamheter på ön att drabbas av långsiktiga följdverkningar. Det skriver kommunstyrelsen i Umeå kommun i ett brev till regeringen.

– Att bo på en ö är väldigt speciellt. Väderläge med mera kan tidvis innebära avbrutna kommunikationer och det har de boende på Holmön beredskap för. Nu är dock bristerna i transporterna till och från ön så stora att de boende berövas både grundläggande och livsviktiga samhällsfunktioner. Det är oacceptabelt. Trafikverket har ansvar för trafiken till och från Holmön och myndigheten behöver därför säkerställa att den fungerar på ett stabilt och säkert sätt, även långsiktigt, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

Trafiken till Holmön har varit bristfällig i många år och frågan har i olika omgångar diskuterats mellan Trafikverket, Umeå kommun, Region Västerbotten och Länsstyrelsen. Enligt kommunstyrelsen har diskussionerna inte medfört en förbättrad trafiksituation, utan den har istället stegvis försämrats.

I brevet nämns bland annat att Trafikverket vintern 2021 med kort framförhållning meddelade att stakning av skoterleden, som är en livlina för transporter till ön när färjetrafiken ligger nere, inte längre ansågs ingå i myndighetens uppdrag. För att lösa den akuta situationen och säkerställa exempelvis livsmedelsförsörjningen åtog sig Umeå kommun, Region Västerbotten och Länsstyrelsen i februari 2021 att finansiera stakningen under resterande del av vinterperioden.

Under våren har de båda färjor som trafikerar sträckan varit tagna ur trafik, den ena efter två motorhaverier till sjöss. Persontrafiken har då bedrivits med en mindre färja, som inte har möjlighet att frakta gods. I kombination med vinterns stora trafikstillestånd har detta skapat ett uppdämt transportbehov, vilket innebär att trafiken behöver kompletteras med extra turer till dess att situationen normaliserats.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) har vid ett flertal tillfällen ombetts agera i frågan om trafiken till Holmön. Umeå Kommun anser att Trafikverket inte tar det ansvar som infrastrukturministern har påtalat att myndigheten har, som innebär att såväl turtäthet som godstransporter ska ges möjlighet att öka för att underlätta utvecklingen av turism, småföretagande och pendling. Därför riktas brevet från kommunstyrelsen även denna gång till infrastrukturministern.

1 kommentar

Stoppa återinförandet av fastighetsskatten – skriv under uppropet du med!

Av , , Bli först att kommentera 8

Nu förespråkar alltfler inom Socialdemokraterna en återinförd fastighetsskatt. Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill sedan tidigare återinföra fastighetsskatten. Det finns nio olika förslag från utredningar och politiska partier på ett återinförande. Dessutom föreslås att bostadsrätter ska inkluderas.

En återinförd fastighetsskatt kommer att leda till att människor som saknar tillräckliga inkomster för att betala skatten kommer att tvingas flytta ifrån sina hem. Ett hem som man dessutom redan har betalat för med hårt beskattade pengar.

Många umeåbor skulle drabbas hårt av detta.

Räkna ut din fastighetsskatt på www.stoppafastighetsskatten.se och skriv under uppropet du med.

Bli först att kommentera

4 av 10 tjejer i Umeå otrygga när de går hem ensamma på kvällen

Av , , Bli först att kommentera 8

Nedanstående pressmeddelande skickades ut tidigare idag.

 

Pressmeddelande 2021-06-14

 

Ny undersökning:

4 av 10 tjejer i Umeå otrygga när de går hem ensamma på kvällen

 

Enligt en ny undersökning från Umeå kommun, så uppger 41 procent av tjejerna i åldrarna 13-18 år att de är otrygga när de går hem ensamma på kvällarna. Rapporten offentliggjordes i fredags. Moderata kommunalrådet Anders Ågren efterlyser fler trygghetsåtgärder.

– Det är allvarligt och följer ett mönster. Jag skulle önska att fler reagerade på det här! Kvinnor i Umeå, oavsett ålder, ska inte behöva oroa sig när de är ute på kvällarna. Trygghetsfrågorna har alltför länge prioriterats ned, säger Anders Ågren i en kommentar.

Uppgifterna framkommer i rapporten Unga20, som är en stor folkhälsoundersökning bland 6 100 unga i åldern 13–18 år i Umeå kommun. Undersökningen offentliggjordes i fredags.

Liknande resultat redovisades när enkäten publicerades för två år sedan. I ”Unga-enkäten” från 2018 uppgav även då 41 procent av tjejerna i åldern 13-18 år att de kände sig otrygga när de gick hem ensamma på kvällen. 4 av 10 var rädda för sådant som att bli misshandlade eller våldtagna när de gick hem ensamma.

Även bland kvinnor generellt i Umeå ses samma otrygghet. Folkhälsoenkäten ”Jämlika liv” skickades ut till invånare i åldrarna 16–84 år och resultatet av den undersökningen presenterades i december 2020. Ca 40 procent väljer – ibland eller ofta – att avstå från att gå ut ensam av rädsla för att bli rånad, överfallen eller på annat sätt ofredad. Cirka 5 procent av männen uppger samma svar. Siffrorna ligger i nivå med riksgenomsnittet.

Moderaterna har i sitt budgetalternativ för Umeå kommun 2022 presenterat en lång rad av förslag för att öka tryggheten i kommunen.

Anders Ågren menar att det krävs ett batteri av åtgärder, både på nationell och lokal nivå:

– Det behövs fler poliser, trygghetsskapande åtgärder i det offentliga rummet, ökad kameraövervakning, kommunala ordningsvakter, skärpta straff för brottslingar, ett ökat förebyggande arbete med skola och socialtjänst. Och mycket, mycket mer. Så sent som i oktober röstade ju fullmäktige nej till flera förslag från Moderaterna, som skulle öka tryggheten i Umeå.

Bli först att kommentera

Engagera dig för maktskifte!

Av , , 1 kommentar 8

Idag är det 455 dagar kvar till valdagen år 2022. Du kan redan idag visa ditt stöd för ett borgerligt parti som förenar liberalism och konservatism. Om du delar moderaternas värderingar och vill engagera dig så är du varmt välkommen till vårt parti som medlem. Som medlem väljer du själv hur mycket du vill engagera dig. Ju fler vi blir, desto starkare kraft blir vi inom politiken.

Välkommen att bli en del i vårt arbete. Du har då också möjlighet att anmäla ditt intresse för att stå på våra valsedlar till kommun, region och riksdag. Så vill du engagera dig är det rätt tid nu!

Bli medlem i Moderaterna!

Swisha: 100 kronor till 123 336 00 70, uppge namn och personnummer. Eller gå in på moderaterna.se och följ anvisningarna.

1 kommentar

Säkerställ LOV inom hemtjänsten i Umeå – även i praktiken!

Av , , Bli först att kommentera 5

Umeå kommun var tidigt ute med att erbjuda eget val inom hemtjänst och sedan 2010 har vi lagen om valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänsten. Att fokusera på kvalitet är en självklarhet och vi vet med säkerhet att brukarnas behov tillgodoses bättre samtidigt som nöjdheten har ökat.

Kundnöjdheten inom hemtjänsten som helhet ligger på över 90 procent i Umeå. 54 procent av de som har rätt till hemtjänst väljer någon av de privata aktörerna. Utöver den kommunala hemtjänsten erbjuder numera 10 privata hemtjänstföretag sina tjänster. Denna valfrihet höll på att krossas av S och V år 2019, men en majoritet i KF stoppade deras initiativ att avskaffa LOV inom hemtjänsten.

Men fortfarande får de privata hemtjänstföretagen betydligt lägre ersättning än den kommunala, vilket strider mot lagstiftningens intentioner. LOV förutsätter konkurrensneutralitet och transparens.

LOV-systemet i Umeå ska garantera likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla utförare, såväl de privata hemtjänstföretagen som den kommunala hemtjänsten. Därför vill vi uppdra till Äldrenämnden samt Individ- och familjenämnden att justera ersättningsnivåerna så att de privata hemtjänstutförarna och den kommunala hemtjänsten får samma ersättning och kan konkurrera på lika villkor.

Nyligen behandlades motionen från våra fyra borgerliga partier om att säkerställa LOV i Umeå. Den röstades ned av S; V och MP.

Inom kort kommer frågan emellertid upp på nytt, då det är ett av våra nitton gemensamma borgerliga uppdrag inför budgetfullmäktige.

Ge de privata hemtjänstföretagen samma förutsättningar som den kommunala hemtjänsten!

Bli först att kommentera

155 gängkriminella gripna – TROTS regeringens motstånd mot avlyssningsmetoderna

Av , , 1 kommentar 18

Svensk polis har samarbetat med bland annat FBI i den internationella insats som möjliggjort att fler än 150 misstänka svenska gängkriminella kunnat gripas. Det är en fin framgång!

Men det sjuka är att framgången sker TROTS att den svenska regeringen (S/MP) INTE vill att man ska kunna använda sig av dessa avlyssningsmetoder.

Insatsen hade inte varit möjligt utan utländsk lagstiftning och utländska befogenheter.

Utan konkret brottsmisstanke har svensk polis inte möjlighet att använda hemliga tvångsmedel i förebyggande syfte.

Moderaterna vill att svensk polis ska få den möjligheten. Då skulle vi bli mindre beroende av andra och dessutom kunna utforma egna rättssäkerhetsgarantier. Varför vill inte S ge svensk polis den möjligheten?

S och MP måste röstas bort från regeringsmakten!

1 kommentar

Hushåll med skattebetalarnas pengar!

Av , , 2 kommentarer 8

Umeå kommun har en mycket hög kommunalskatt. Den måste sänkas. Skatten i Umeå är omkring två kronor högre än flertalet jämförbara kommuner. Det innebär att en genomsnittlig familj där två vuxna arbetar betalar ca 12 650 kr mer per år i skatt än dem som bor i jämförbara kommuner. Umeåborna borde kunna kräva betydligt mer av service och välfärd med tanke på hur mycket mer pengar de betalar in jämfört med människor som bor i andra kommuner runt om i landet.

För oss moderater är detta en frihets- och rättvisefråga! Av landets 20 största kommuner har Umeå kommun högst kommunalskatt. Av dessa 20 kommuner är 12 socialdemokratiskt styrda. Men alla kommuner klarar av att ha betydligt lägre skattenivå. Västerbottens läns landsting har dessutom under de senaste tjugo åren höjt skatten vid ett flertal tillfällen. Senast år 2012, 2016 och 2017.

En högre kommunalskatt, utan att kunna påvisa någon generellt högre kvalitet i verksamheterna. Svenskt Näringsliv publicerade hösten 2017 en rapport om att potentialen, vid en jämförelse med kommuner med hög kvalitet och låg kostnad, är skattesänkning för Umeå kommun på hela 4,35 (!) kr. Viktigt att påpeka är att det är en rent teoretisk framräkning, men det ger perspektiv.

De har jämfört ett antal kommuner, däribland Umeå, med de kommuner i landet som uppvisar högst kvalitet till låg kostnad. Det handlar inte om att personalen ska ”springa snabbare”. Det handlar om att bedriva den kommunala verksamheten mer effektivt. Det handlar om att politiken måste sätta upp tydliga och mätbara mål. Det måste bli en tydlighet i ansvar och befogenheter i organisationen. Ett ledarskap som möjliggör att arbetsmiljön förbättras och sjuktalen går ned. Att bättre nyttja personalens kompetens genom att sluta detaljstyra. Att bli bättre på att använda sig av ny teknik m.m. Detta är sådant som är framgångsfaktorer.

I Moderaternas förslag till budget för år 2022 sänker vi skatten i Umeå kommun med 15 öre och ambitionen är att återkomma med skattesänkningsförslag även kommande år. Snittet för landets alla kommuner är 20,71. Även efter vår skattesänkning med 15 öre, skulle Umeå kommun alltså ligga 1 kr och 94 öre högre än rikssnittet för landets alla kommuner. Det finansieras bl.a. via ramsänkningar – jmf med Socialdemokraterna och Miljöpartiet – för kulturnämnden, individ- och familjenämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, samt kommunstyrelsen. Utöver en skattesänkning möjliggör dessa besparingar – jmf med S/MP – samtidigt satsningar på äldrenämnden, för- och grundskolenämnden samt tekniska nämnden.

Kommunalskatten påverkar alla med en inkomst och är den största enskilda utgiften för svenska familjer. Det finns partier som hävdar att det inte går att sänka skatten av ekonomiska skäl. ”Det går inte att hitta pengarna.” Så är det naturligtvis inte. Det handlar om att prioritera. Kommunalskatten slår hårdast mot dem med låga inkomster, eftersom dessa har små marginaler. Lägre kommunalskatt är en viktig del i att göra Umeå mer attraktivt och öka umeåbornas frihet.

2 kommentarer