Nej till återinförd fastighetsskatt!

Av , , Bli först att kommentera 5

Frågan om att återinföra fastighetsskatten har kommit upp i debatten igen. Moderaterna kommer att bekämpa det förslaget. Vi säger nej till återinförd fastighetsskatt!

Bli först att kommentera

Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket

Av , , 1 kommentar 10

Gustav Möller, socialminister i Hjalmar Brantings ministär på 1920-talet konstaterade en gång något i stil med ”Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket”

Möller skulle inte vara nöjd med hur Hans Lindberg (S) och övriga socialdemokrater förvaltar hans arv.

Av landets 20 största kommuner har Umeå högst kommunalskatt. Av dessa 20 kommuner är 12 socialdemokratiskt styrda. Men alla kommuner klarar av att ha betydligt lägre skattenivå. Och de har inte sämre välfärd än i Umeå. Snart har Umeå kommun högst skatt av alla kommuner i landet.

Umeåborna är numera nästan högst beskattade i hela landet. S gör fattiga människor ännu fattigare – S saknar förmåga att prioritera och S saknar förmåga att hushålla med skattebetalarnas pengar.

685 dagar kvar till valdagen!

1 kommentar

Upp till bevis i KF, om ni menar allvar med att bekämpa brottligheten och motverka otryggheten!

Av , , Bli först att kommentera 10

Bifogar även mitt andra anförande i gruppledaromgången. (OBS! Det talade ordet gäller)

Anförande 2, 2020-10-26

Ordförande, ledamöter, åhörare!

Umeå ska vara en trygg kommun. Alla – oavsett kön, ålder, sexuell läggning och ursprung – ska kunna leva ett tryggt och säkert liv här. Bland kvinnor i åldern 20–24 år uppger 42 procent att de ofta valt en annan väg, för att de känt sig otrygga och oroliga för att utsättas för brott. Detta enligt nationell statistik.

4 av 10 tjejer i åldern 13-18 år i Umeå, känner sig otrygga när dom går hem på kvällarna enligt en undersökning som publicerades 2019. 41 procent är rädda för sådant som att bli överfallna eller våldtagna när de går hem. Vi moderater tar deras oro på allvar.

De senaste åren har vi sett en allvarlig utveckling i Umeå, med tendenser till social oro i vissa bostadsområden. 2018 gick debattens vågor höga i Umeå. Vi moderater hade uppmärksammat UmeBrås varningar från 2017 gällande tendenser till ”social oro”: våldsbrottslighet, utpressning, bilbränder, bilstölder, knarkhandel. Ungdomar som rekryterades av äldre brottslingar till kriminalitet och ökad risk för religiös radikalisering.

Vi avfärdades då, av många politiker i denna sal och många i media, som att vi ”svartmålade” och att allt handlade om att ”vinna röster genom att sprida skräck och oro”.  Det var en sällsynt hätsk debatt. Trots att alla i ansvarig position i Umeå visste att vi hade rätt.

Två år senare har debatten tagit en annan vändning. Nu erkänner alla, mer eller mindre, problemen och talar om hur vi ska motverka situationen med brottslighet och otrygghet. Det är ett välkommet uppvaknande!

Trots goda insatser från både Umeå kommun och Polisen har problemen fortsatt. Vi ser problemen på många håll. I början av året blev t.ex. ungdomar attackerade och misshandlade av gäng i centrala Umeå. Bara under 2020 har 74 bilbränder skett på olika platser i kommunen, vid tio olika tillfällen. En kvarterslokal har brunnit två gånger på kort tid, där båda bränderna misstänks vara anlagda.  Allt detta bidrar till ökad otrygghet hos våra invånare. 14% av företagarna i Umeå uppger sig också påverkas i mycket eller ganska hög utsträckning negativt av brottslighet/otrygghet enligt en aktuell undersökning från Svenskt Näringsliv.

Polisen har satt upp kamerabevakning i centrala Umeå, Ålidhem och Ersboda. Grova våldsbrott, delvis öppen narkotikaförsäljning, stölder, skottlossningar på vissa områden liksom annan brottslighet har varit bidragande till besluten. Innan sommaren meddelades att polisen även tar drönare till hjälp för att kamerabevaka stadsdelarna Ålidhem, Mariehem och Ersboda.

Att umeåbor känner otrygghet kommer vi moderater aldrig att acceptera. När kommuninvånarna inte vågar röra sig fritt på gator och torg måste kommunen agera. Det är viktigt att Umeå är en trygg kommun att leva i under dygnets alla timmar.

Vi är överens om målsättningen att Umeå inte ska ha några utsatta områden enligt Polisens definition, men vi kan inte nöja oss med det. Vi har ju inga utsatta områden idag enligt den definitionen, men vi har uppenbart allvarliga problem ändå.

 

Men låt nu inte det nyvaknade intresset för att motverka brottslighet och öka tryggheten stanna vid floskler och fina ord om hur viktigt det är.

Moderaternas förslag till budget för 2021 har vi ett paket av förslag för att öka tryggheten i kommunen:

– Anställ/anlita kommunala ordningsvakter som ska arbeta trygghetsskapande runt om i Umeå.

– Inför kamerabevakning av särskilt brottsutsatta platser i kommunen, i områden och på platser där Polisen inte har satt upp kamerabevakning.

– Ta fram ett program över hur kamerabevakning i större utsträckning ska användas dels på särskilt brottsutsatta platser, dels för att bevaka det kommunala fastighetsbeståndet.

– Ta initiativ till fler trygghetsavtal, liknande det som tecknats för Ålidhem centrum. Det tecknas med andra aktörer däribland Polisen, och bör upprättas i andra stadsdelar i behov av liknande insatser.

– Inför flexibla busstopp, ett arbetssätt i kollektivtrafiken där passagerare ska kunna få stiga av mellan busshållplatser, för att öka tryggheten.

– Ta fram ett strategi‐ och åtgärdsprogram för att inte något barn ska behöva växa upp i hederskultur.

– Utred och kartlägg förekomsten av hot och våld på Umeås grundskolor.

– Ta fram konkreta förslag på hur tryggheten på Umeå grundskolor kan öka.

– Polisanmäl alla brott på skoltid eller i anslutning till skoldagen.

– Krafttag mot narkotika. Inför frivilliga slumpvisa drogtester på Umeås gymnasieskolor som en del i skolans förebyggande arbete.

– Kontakta Polisen för ett samarbete gällande att hitta narkotika på skolorna, där narkotikahundar kan användas.

Varför då alla dessa nya förslag? Jo, för när det gäller satsningar på skolan, satsningar på det förebyggande arbetet, på föreningslivet, vikten av samverkan – ja där är vi redan politiskt överens. Även om vi moderater föreslår mer än S/MP till SKOLAN, vi föreslår mer till föreningslivet.

Det är inte där det behövs nya konkreta beslut. Den inriktningen finsn redan och ska förstärkas ytterligare. Bra så. Men de insatser som har gjorts hittills har inte räckt till, vilket också har redovisats för oss i UmeBrå. Insatserna räcker inte till för att klara målsättningarna.

Så upp till bevis – ni alla som tidigare har försökt dölja eller tona ner problemen i Umeå, men som nu vaknat och erkänner problemen. UPP TILL BEVIS.

Vi skulle idag kunna ta många viktiga beslut för att motverka brottsligheten öka tryggheten, bekämpa narkotikan – på riktigt. Och inte bara med fluffiga målsättningar.

Ordförande, tack för ordet!

Bli först att kommentera

Dags för budgetdebatt – Umeå behöver mer borgerlig politik!

Av , , Bli först att kommentera 5

 

Budgetfullmäktige idag. Bifogar mitt inledningsanförande. (OBS – det talade ordet gäller)

 

Inledningsanförande, Budget-KF 2020-10-26 

 

Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!

Umeå behöver mer av borgerlig politik. Umeå behöver en politisk högersväng. Umeå behöver en politik som ser till både stad och landsbygd!

Idag är det 685 dagar kvar till valdagen. Det är alltså mindre än två år kvar till valet.  Det är hög tid för de olika politiska partierna att redovisa sin politik inför väljarna. Vi moderater kommer att ägna varje dag fram till valet för att tydligt redogöra för VÅR politik.

Vi moderater förenar liberalism och konservatism, och är det något som Sverige, Västerbotten och Umeå behöver, så är det just det: Mer liberalism och konservatism i politiken.

Moderaternas budgetförslag för Umeå kommun år 2021 – tillsammans med de 11 gemensamma uppdragsförslagen från Allianspartierna – pekar ut färdriktningen för det.

Vårt budgetförslag för Umeå kommun 2021 innehåller bl.a.

– tydliga satsningar på äldreomsorg och skola

– insatser för ett bättre företagsklimat och valfrihet

– konkreta åtgärder för ett tryggare Umeå

– sänkt kommunalskatt

– förslag för ökat bostadsbyggande

– neddragningar på kulturens område

– hårdare kontroller av bl.a. försörjningsstöd.

 

Äldrenämnden får med Moderaternas förslag en ramhöjning med 80 miljoner kr, Det är en större satsning på äldreomsorgen än vad de styrande Socialdemokraterna och Miljöpartiet presenterade i sitt förslag.

För oss moderater är det viktigt att värna den kommunala kärnverksamheten. Detta är betydande satsningar, som innebär ökad trygghet och bättre omsorg för våra äldre. Utöver ramökningen på 80 mnkr, så tillkommer dessutom riktade statsbidrag till äldreomsorgen på 41,4 mnkr per år. Äldre ska kunna vara säkra på att man får den vård och omsorg som förväntas. Pengar som nämnden kan använda till sådant som bättre bemanning, bättre schemaläggning, minskat antal delade turer och högre ersättning till dom som utför hemtjänst.

Samtidigt möjliggör Moderaternas budgetförslag viktiga satsningar på utbildningsområdet och kunskap i skolan. 120 miljoner kr mer till för- och grundskolenämnden. Just grundskolan i Umeå ligger också under snittet, när det gäller kommuners satsningar på olika verksamhetsområden. Här ser vi ett behov av att förstärka.

Vi moderater vågar också prioritera. I Moderaternas budgetförslag sparar vi på kulturnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, individ- och familjenämnden samt kommunstyrelsen jämfört med S/MP-förslaget.

 

Utöver våra satsningar på kärnverksamheten, så frigör det här ett utrymme som möjliggör en sänkning av kommunalskatten med 15 öre. I ett första steg.

Sänkt skatt är en frihets- och rättvisefråga! Vi är sämst eller värst – beroende på vilket ord man vill använda – av landets 20 största kommuner i detta sammanhang. Högst kommunalskatt. Umeåborna ska inte straffas för att de råkar ha politiker som inte kan prioritera. Glöm inte att det är människor med låga inkomster som drabbas hårdast av hög kommunalskatt.

Kommunalskatten i Umeå är två kronor högre än flertalet jämförbara kommuner. Den är mer än två kr högre än snittet av landets samlade kommuner. Det innebär att en genomsnittlig familj i Umeå – där två vuxna arbetar – betalar ca 11 700 kr mer per år i skatt, än dom som bor i jämförbara kommuner.

Två kr högre skatt motsvarar 600 miljoner kr mer i verksamheterna per år, än andra kommuner i Sverige. Till detta intäkter från vattenkraften på 120 miljoner kr.

Det innebär att Umeå kommun har ofattbara 720 miljoner kr mer per år, som satsas i de olika nämndernas verksamheter. Trots detta, så får vi rapporter om dåliga arbetsvillkor, hög sjukfrånvaro inom vissa områden, svårigheter att hålla budgeten. Och det är också en korrekt bild. Trots extremt mycket mer pengar än övriga kommuner totalt sett, så blir resultatet bl.a. dålig arbetsmiljö inom vissa verksamheter.

Det är inte rimligt att just umeåborna ska betala så mycket mer i skatt, än invånarna i landets övriga kommuner. Umeeåborna måste få politiker som är BÄTTRE på att prioritera.

Kommunalskatten slår hårdast mot dem med låga inkomster, eftersom dessa har små marginaler. Vi sänker skatten för att det är rätt och rättvist. Vi sänker skatten för dom som arbetar och för dom som har arbetat.

Socialdemokraterna nationellt har ju inga problem med att sänka skatter, det har ju både statsminister Löfven och finansminister Andersson intygat. Det är klassisk S-politik, har vi t.o.m. fått höra på sistone. De har tagit bort Värnskatten, och därmed sänkt skatten för de allra rikaste – de som tjänar över 61 000 kr/månaden. Likaså sänkt skatten för bolag.

Det är hög tid att skatten sänks också i Umeå. För alla umeåbor. Umeås pensionärer, Umeås låginkomsttagare – de förtjänar också sänkta skatter.

 

Kultur är viktigt. Men omfattningen på Umeå kommuns satsningar är inte rimliga. Umeå kommun satsar omkring 81 procent MER än övriga jämförbara kommuner.

Moderaterna vill tydligt dra ned på kulturens område och föreslår bland annat att minska stödet till kulturföreningar och festivaler, avveckla stödet till Kvinnohistoriskt Museum, avveckla stödet till Gitarrmuseet, minskat bidrag till Umeå Folkets Hus. Kommunstyrelsen får också se sin ram minskas betydligt.

Moderaterna vill även införa hembesök vid nya ansökningar om försörjningsstöd som en del i pågående utredningar. Detta görs numera i flera kommuner i landet, däribland Sundbyberg, för att motverka bidragsfusk. Resultatet i Sundbyberg var att en av fyra inte hade rätt till bidrag. I Södertälje har man genom en rad åtgärder lyckats minska försörjningsstödet med hälften. Förslaget innebär att kostnaderna för försörjningsstöd bedöms kunna minska påtagligt även i Umeå, vilket innebär att ramen för individ- och familjenämnden inte räknas upp lika mycket som i S/MP-förslaget.

Kommun efter kommun i Sverige börjar nu jobba på detta sätt. Senast var det Göteborg, som för någon vecka sedan beslutade om hårdare tag mot fuskare. Där har Alliansen föreslagit flera konkreta åtgärder, däribland hembesök till alla hushåll som ansöker om försörjningsstöd. Målet i Göteborg är att halvera antalet utbetalningar av försörjningsstöd med hälften.

Runt om i Sverige rapporteras om omfattande fusk med bidragssystemen. Att stoppa fusk med välfärdssystemen måste ha hög prioritet. Det är beklagligt att Umeå kommunfullmäktige har röstat ned detta förslag, när vi har lagt det tidigare. Det skulle behövas göras omgående. Vi hoppa satt fler partier tar detta på allvar.

 

Vi har även presenterat ett antal konkreta förslag för att öka tryggheten och minska brottsligheten i Umeå, exempelvis införande av kamerabevakning på särskilt brottsutsatta platser, kommunala ordningsvakter och fler trygghetsavtal likande det som tecknats för Ålidhems centrum.

Jag kommer att ägna hela mitt andra anförande åt just trygghetsfrågorna, så jag återkommer längre fram under förmiddagen till detta viktiga område för Umeå.

 

I Umeå råder fortsatt bostadsbrist. Kommunens mål är sedan tidigare att bostadsbyggandet måste öka till 2000 bostäder per år, men hittills har inte resultaten varit i närheten av detta. År 2019 färdigställdes 1016 bostäder i Umeå, år 2018 (1337) och år 2017 (1000 bostäder). För år 2020 är prognosen att det bara kommer att byggas ca 500-600 bostäder. Bostadsmarknaden är inte i balans och det saknas bostäder. I dagsläget skulle det behövas en fyrdubbling av bostadsbyggandet för att nå upp till målsättningen 2000 bostäder per år.

De privata aktörerna och det kommunala bostadsbolaget AB Bostaden måste tillsammans bidra för att öka takten.

Vi har sedan tidigare börjat inrikta oss på kortare tid för markreservation. Flexiblare och mer generella detaljplaner med optimal volym och användning är också en viktig förutsättning. Kommunen behöver en långsiktig planering där det alltid finns en ”bank” med byggklar mark så att marknaden uppmuntras till att bygga efter invånarnas behov. Blandat boende i olika områden är eftersträvansvärt.

Det är också alltför långa väntetider när det gäller planhandläggning. Det kan dröja upp till 1,5 år innan en privat aktör ens får en planarkitekt tilldelad sitt ärende, och därefter kommer den sedvanliga planprocessen. Det leder till långa väntetider. De privata aktörerna måste själva kunna driva och bekosta planprocessens delar som inte är myndighetsutövning. Det medför flera positiva delar, där exploatören snabbare får fram sina projekt, marknaden bygger upp en kunskap för att utföra dessa tjänster samt att byggtakten hålls uppe.

Detta skulle även frilägga resurser för en snabbare handläggning inom kommunen. Vi skulle se ett betydligt högre tempo när det gäller att möjliggöra nya detaljplaner samt ökat byggande för såväl verksamhet som bostäder.

 

Våra fyra borgerliga partier i Umeå har presenterat elva gemensamma uppdragsförslag inför dagens budgetfullmäktigesammanträde.

De gemensamma uppdragen präglas av en ambition att ge individer mer frihet, stärka företagsklimatet i kommunen samt sätta kvalitet före aktör i kommunens verksamhet. Vi har delat upp uppdragen i fyra kategorier: Tillväxt och företagande, skola, omsorg samt kommunal effektivisering.

Det handlar om att införa utmaningsrätt och utreda förekomsten av osund konkurrens.

Det handlar om att fortsätta avyttra delar av AB Bostadens bestånd. Fortsätta efter samma linje som det beslut som togs i fullmäktige år 2017. Det är fortsatt viktigt för att möjliggöra för AB Bostaden dels att öka underhållsinsatserna för befintligt bestånd, dels att öka takten på nyproduktion av hyresrätter. Det byggs alldeles för lite bostäder i Umeå, och AB Bostaden måste tillsammans med de privata aktörerna ges möjlighet att bygga mer.

Det handlar om att fortsätta med att stärka människors valfrihet. Vi vill införa LOV (Lagen om valfrihet) inom fler områden: särskilt boende, funktionshinderomsorg och daglig verksamhet.

Det handlar om att de privata hemtjänstutförarna och den kommunala hemtjänsten ska få samma ersättning och därmed kunna konkurrera på lika villkor. Så är det fortfarande inte idag.

Det handlar också om att konkurrensutsätta bl.a. den kommunala badverksamheten, däribland Navet och Umelagun.

Utöver de konkreta budgetsiffrorna från respektive parti och de gemensamma alliansförslagen, så har Moderaterna dessutom presenterat 65 olika uppdrag som spänner över en lång rad områden. Jag hoppas att vi kan få fler att stödja en rad av dessa.

 

Ordförande!

Umeå behöver ett borgerligt styre som värdesätter tillväxt, trygghet och välfärd– som ser till både landsbygd och stad. Umeå behöver politiker och partier som har förmågan att prioritera. Som förmår att hushålla med skattebetalarnas pengar.

Jag återkommer under dagen när det gäller vilka övriga partiers uppdrag, som vi kommer att yrka bifall till.

Tack för ordet – bifall till Moderaternas förslag till budget 2021, våra 65 uppdragsyrkanden, våra elva mål och de borgerliga partiernas elva gemensamma uppdragsförslag.

Bli först att kommentera

Fortsätt avyttra delar av AB Bostadens bestånd!

Av , , 1 kommentar 6

Imorgon är det dags för budgetfullmäktige, och ett av uppdragen – från de fyra Allianspartierna – som KF ska ta ställning till är att fortsätta avyttra delar av det kommunala bostadsbolaget AB Bostadens bestånd.

Vi anser att det kommunala bostadsbolaget AB Bostaden har en central roll att spela, när det gäller nyproduktion av hyresrätter. AB Bostaden har idag en dominerande andel – omkring 45 procent – av hyresrättsbeståndet i Umeå.

Vi vill successivt avyttra ytterligare delar av fastighetsbeståndet för att möjliggöra dels ökade underhållsinsatser, dels ökad nyproduktion. AB Bostaden står inför stora utmaningar trots tidigare genomförd avyttring – ökad takt av nyproduktion men framförallt gällande ett stort upprustningsbehov av miljonprogrammet, vilket kräver kapitaltillskott. Fortsatt avyttring av Bostadens bestånd är därför en nödvändighet för att skapa utrymme för renoveringar och nybyggnationer. Det minskar samtidigt Bostadens dominerande roll på marknaden och släpper in fler förvaltande aktörer som kan dra sitt strå till stacken avseende nyproduktion av hyreslägenheter.

Det var välkommet att vi tillsammans med Socialdemokraterna under 2017 kunde enas om en avyttring av 8 procent av beståendet till Heimstaden: 1 601 lägenheter på Mariehem och Carlshem för ca 1,1 miljarder kr.

Tio bostadsbolag var intresserade att lägga bud, så det visar vilka goda möjligheter som ändå finns för att fortsätta en sådan politik.

1 kommentar

Tillväxt, välfärd och trygghet – för både stad och landsbygd!

Av , , Bli först att kommentera 6

Imorgon är det dags för årets budgetfullmäktige. Moderaternas alternativa budget för Umeå kommun år 2021 presenterades i måndags. Vår M-budget innehåller tydliga satsningar på äldre och skola, sänkt kommunalskatt, neddragningar på kulturens område och hårdare kontroller av försörjningsstöd.

Äldrenämnden får en ramhöjning med 80 miljoner kr, och för- och grundskolenämnden får en ramhöjning med 120 miljoner kr. Det är större satsningar på dessa områden än vad Socialdemokraterna och Miljöpartiet presenterade för en vecka sedan.

För oss moderater är det viktigt att värna den kommunala kärnverksamheten. Detta är betydande satsningar, som innebär ökad trygghet och bättre omsorg för våra äldre. Samtidigt möjliggör det viktiga satsningar på utbildningsområdet och kunskap i skolan.

I Moderaternas budgetförslag sparar vi samtidigt på kulturnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, individ- och familjenämnden samt kommunstyrelsen jämfört med S/MP-förslaget. Utöver satsningar på kärnverksamheten, så frigör det ett utrymme som möjliggör en sänkning av kommunalskatten med 15 öre.

Sänkt skatt är en frihets- och rättvisefråga! Vi är sämst av landets 20 största kommuner i detta sammanhang. Umeåborna ska inte straffas för att de råkar ha politiker som inte kan prioritera. Det är människor med små inkomster som drabbas hårdast av hög kommunalskatt.

Moderaterna vill tydligt dra ned på kulturens område och föreslår bland annat att minska stödet till kulturföreningar och festivaler, avveckla stödet till Kvinnohistoriskt Museum, samt avveckla stöd till Guitars genom minskat bidrag till Umeå Folkets Hus. Kommunstyrelsen får också se sin ram minskas betydligt.

Moderaterna vill även införa hembesök vid nya ansökningar om försörjningsstöd som en del i pågående utredningar. Detta görs i flera kommuner i landet, däribland Sundbyberg, för att motverka bidragsfusk. Resultatet i Sundbyberg var att en av fyra inte hade rätt till bidrag. I Södertälje har man genom en rad åtgärder lyckats minska försörjningsstödet med hälften. Förslaget innebär att kostnaderna för försörjningsstöd bedöms kunna minska påtagligt även i Umeå, vilket innebär att ramen för individ- och familjenämnden inte räknas upp lika mycket som i S/MP-förslaget.

Runt om i Sverige rapporteras om omfattande fusk med bidragssystemen. Att stoppa fusk med välfärdssystemen måste ha hög prioritet.

Vi har även presenterat ett antal konkreta förslag för att öka tryggheten och minska brottsligheten i Umeå.  Moderaterna är partiet för lag och ordning. För att öka tryggheten i Umeå föreslår vi exempelvis införande av kamerabevakning på särskilt brottsutsatta platser, kommunala ordningsvakter och flexibla busstopp.

Sedan tidigare har de fyra borgerliga partierna i Umeå presenterat elva gemensamma förslag inför det kommande budgetfullmäktigesammanträdet.

Utöver de konkreta budgetsiffrorna och de gemensamma alliansförslagen, har jag idag redovisat Moderaterna 65 olika uppdrag i övrigt.

Bland dessa kan nämnas:

– införande av betyg i åk 4 på kommunala skolor.

– återinförande av friskvårdstimme för alla kommunanställda.

– tiggeriförbud inom centrumfyrkanten.

– att samarbetet med Fairtrade ska avbrytas.

– försäljning av samtliga kommunala lägenheter i Hemavan.

– krafttag mot narkotika, genom bl.a. frivilliga drogtester på Umeås gymnasieskolor.

– införande av språktest vid anställning av personal inom hemtjänst och äldreomsorg för att säkerställa nödvändiga kunskaper i det svenska språket.

 

Det är upplagt för en lång debatt, och en lång rad intressanta voteringar på flera punkter.

 

Bli först att kommentera

Umeå kommuns absurt höga kommunalskatt kan självklart sänkas!

Av , , Bli först att kommentera 7

Umeå kommun har en smått absurd hög kommunalskatt. Skatten i Umeå är omkring två kronor högre än flertalet jämförbara kommuner. Det innebär att en genomsnittlig familj där två vuxna arbetar betalar ca 11 700 kr mer per år i skatt än dem som bor i jämförbara kommuner.

Umeåborna borde kunna kräva betydligt mer av service och välfärd med tanke på hur mycket mer pengar de betalar in jämfört med människor som bor i andra kommuner runt om i landet.

För oss moderater är detta en frihets- och rättvisefråga! Av landets 20 största kommuner har Umeå kommun högst kommunalskatt. Av dessa 20 kommuner är 12 socialdemokratiskt styrda. Men alla kommuner klarar av att ha betydligt lägre skattenivå. Västerbottens läns landsting har dessutom under de senaste tjugo åren höjt skatten vid ett flertal tillfällen. Senast år 2012, 2016 och 2017.

En högre kommunalskatt, utan att kunna påvisa någon generellt högre kvalitet i verksamheterna. Svenskt Näringsliv publicerade hösten 2017 en rapport om att potentialen, vid en jämförelse med kommuner med hög kvalitet och låg kostnad, är skattesänkning för Umeå kommun på hela 4,35 (!) kr. Viktigt att påpeka är att det är en rent teoretisk framräkning, men det ger perspektiv.

De har jämfört ett antal kommuner, däribland Umeå, med de kommuner i landet som uppvisar högst kvalitet till låg kostnad. Det handlar inte om att personalen ska ”springa snabbare”. Det handlar om att bedriva den kommunala verksamheten mer effektivt. Det handlar om att politiken måste sätta upp tydliga och mätbara mål. Det måste bli en tydlighet i ansvar och befogenheter i organisationen. Ett ledarskap som möjliggör att arbetsmiljön förbättras och sjuktalen går ned. Att bättre nyttja personalens kompetens genom att sluta detaljstyra. Att bli bättre på att använda sig av ny teknik m.m. Detta är sådant som är framgångsfaktorer.

I Moderaternas förslag till budget för år 2021 sänker vi skatten i Umeå kommun med 15 öre och ambitionen är att återkomma med skattesänkningsförslag även kommande år. Snittet för landets alla kommuner är 20,72. Även efter vår skattesänkning med 15 öre, skulle Umeå kommun alltså ligga 2 kr och 8 öre högre än rikssnittet för landets alla kommuner. Vårt förslag finansieras bl.a. via ramsänkningar – jmf med Socialdemokraterna och Miljöpartiet – för kulturnämnden, individ- och familjenämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, samt kommunstyrelsen. Utöver en skattesänkning möjliggör dessa besparingar – jmf med S/MP – samtidigt satsningar på äldrenämnden, för- och grundskolenämnden samt tekniska nämnden.

Kommunalskatten påverkar alla med en inkomst och är den största enskilda utgiften för svenska familjer. Det finns partier som hävdar att det inte går att sänka skatten av ekonomiska skäl. ”Det går inte att hitta pengarna.” Så är det naturligtvis inte. Kommunalskatten slår hårdast mot dem med låga inkomster, eftersom dessa har små marginaler. Lägre kommunalskatt är en viktig del i att göra Umeå mer attraktivt och öka umeåbornas frihet.

Bli först att kommentera

Umeå behöver ett maktskifte!

Av , , Bli först att kommentera 7

(Foto: Linda Eliasson/Folkbladet)

Moderaternas budgetförslag för Umeå kommun år 2021 innehåller bl.a tydliga satsningar på äldreomsorg och skola, sänkt kommunalskatt, bättre företagsklimat, konkreta trygghetsåtgärder, ökat bostadsbyggande, neddragningar på kulturens område och hårdare kontroller av försörjningsstöd.

Om detta skriver jag i dagens Folkbladet.

Bifogas nedan.

Umeå behöver ett maktskifte!

Moderaterna är Umeås största borgerliga parti. Vi är samlingspartiet. Vi förenar liberalism och konservatism, och har de nödvändiga förslagen för att Umeå ska utvecklas positivt under kommande år. Vi står upp för vikten av tillväxt i Umeå, vilken måste komma både stad och landsbygd till del.

Moderaternas budgetförslag för Umeå kommun år 2021 pekar ut färdriktningen för detta. Vårt budgetförslag innehåller tydliga satsningar på äldreomsorg och skola, bättre företagsklimat, sänkt kommunalskatt, neddragningar på kulturens område och hårdare kontroller av bl.a. försörjningsstöd.

Äldrenämnden får en ramhöjning med 80 miljoner kr, och för- och grundskolenämnden får en ramhöjning med 120 miljoner kr. Det är större satsningar på dessa områden än vad de styrande Socialdemokraterna och Miljöpartiet presenterade i sitt förslag.

För oss moderater är det viktigt att värna den kommunala kärnverksamheten. Detta är betydande satsningar, som innebär ökad trygghet och bättre omsorg för våra äldre. Samtidigt möjliggör det viktiga satsningar på utbildningsområdet och kunskap i skolan.

I M:s budgetförslag sparar vi samtidigt på kulturnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, individ- och familjenämnden samt kommunstyrelsen jämfört med S/MP-förslaget. Utöver satsningar på kärnverksamheten, så frigör det ett utrymme som möjliggör en sänkning av kommunalskatten med 15 öre.

Sänkt skatt är en frihets- och rättvisefråga. Vi är sämst av landets 20 största kommuner i detta sammanhang. Umeåborna ska inte straffas för att de råkar ha politiker som inte kan prioritera. Det är människor med små inkomster som drabbas hårdast av hög kommunalskatt.

Moderaterna vill tydligt dra ned på kulturens område och föreslår bland annat att minska stödet till kulturföreningar och festivaler, avveckla stödet till Kvinnohistoriskt Museum, minskat bidrag till Umeå Folkets Hus. Kommunstyrelsen får se sin ram minskas betydligt.

Moderaterna vill även införa hembesök vid nya ansökningar om försörjningsstöd som en del i pågående utredningar. Detta görs i flera kommuner i landet, däribland Sundbyberg, för att motverka bidragsfusk. Resultatet i Sundbyberg var att en av fyra inte hade rätt till bidrag. I Södertälje har man genom en rad åtgärder lyckats minska försörjningsstödet med hälften. Förslaget innebär att kostnaderna för försörjningsstöd bedöms kunna minska påtagligt även i Umeå, vilket innebär att ramen för individ- och familjenämnden inte räknas upp lika mycket som i S/MP-förslaget.

Runt om i Sverige rapporteras om omfattande fusk med bidragssystemen. Att stoppa fusk med välfärdssystemen måste ha hög prioritet.

Vi har även presenterat ett antal konkreta förslag för att öka tryggheten och minska brottsligheten i Umeå, exempelvis införande av kamerabevakning på särskilt brottsutsatta platser, kommunala ordningsvakter och fler trygghetsavtal likande det som tecknats för Ålidhems centrum.

Sedan tidigare har de fyra borgerliga partierna i Umeå presenterat elva gemensamma förslag inför det kommande budgetfullmäktigesammanträdet. Utöver de konkreta budgetsiffrorna från respektive parti och de gemensamma alliansförslagen, så har Moderaterna därutöver presenterat 65 olika uppdrag som spänner över en lång rad områden.

Umeå behöver ett maktskifte och borgerlig politik!

Anders Ågren

Kommunalråd, M

Umeå

Bli först att kommentera

Nu är det Örnsköldsviks tur – dags att flytta E4 ut ur centrum!

Av , , Bli först att kommentera 6

I dagens VK skriver jag och Hans Lindberg (S) tillsammans med politiska företrädare för Region Västernorrland, Örnsköldsvik och Sundsvall om att det är dags att flytta E4 ut från Örnsköldsviks centrum. Det behövs en modern trafiklösning för E4 genom Örnsköldsvik på samma sätt som den utvecklats i övriga Sverige.

Bifogas nedan.

 

Nu är det Örnsköldsviks tur – dags att flytta E4 ut ur centrum!

Vi har under många år samarbetat för att utveckla vår del av Sverige. Vi arbetar tillsammans för att förnya och fördjupa synen på Norra Sverige där vi har en stark befolkningstillväxt, en stadigt växande IT-näring, flera universitet med forskning i framkant, bioekonomicentrum och ett rikt kulturliv. Vi bidrar i hög grad till Sveriges tillväxt.

På uppdrag av regeringen arbetar Trafikverket nu med den nationella planeringen inför beslutet om nästa Transportplan. Den plan som ska ge svar på vilka stora infrastrukturinvesteringar som skall göras under den kommande 15-årsperioden. När regeringen nästa år ska presentera sin plan är det för oss självklart att en ny genomfart av E4 i Örnsköldsvik måste finnas med och genomföras. E4 måste få en ny dragning bort från centrum. Den planerade nya sträckningen som Trafikverket och Örnsköldsviks kommun är överens om, Förbifart Örnsköldsvik, kommer att gå i en tunnel under Åsberget, beläget strax väster om staden. I Umeå och Sundsvall har E4 tidigare fått nya dragningar och det har gjort stor skillnad – nu är det Örnsköldsviks tur!

Det finns många skäl till att bygga en ny förbifart – inte minst avseende trafiksäkerhet, miljö, tidsvinster och hälsa.

E4 passerar bara meter från stadens gågata och största galleria. En mycket stor mängd gång- och cykeltrafikanter passerar E4 varje dag i fem farliga plankorsningar. Två rondeller och sex trafikljus möter trafikanterna med nuvarande genomfart, som är en mycket trafikfarlig lösning. Så mycket som 2000 tunga transporter passerar varje dygn och antalet ökar varje år. Av dessa utgör 5 procent farligt gods, bland annat stora mängder högreaktiva kemikalier till och från norrlandskustens industrier. En olycka med en sådan lastbil skulle få direkt förödande konsekvenser.

Miljökonsekvenserna av nuvarande trafiklösning är riktigt allvarliga. Naturvårdsverket har i många år ålagt kommunen och Trafikverket att åtgärda luftkvaliteten i centrum. Dagliga mätningar görs också som en konsekvens av detta åläggande. Både nivåerna på partiklar och kvävehalter är bland de allra högsta i Sverige – särskilt vintertid kan situationen periodvis vara akut. Med ett ökat antal cancerfall betalar de boende i Örnsköldsvik ett högt pris i liv och hälsa som en följd av föroreningarna. Örnsköldsvik är dessutom den enda centrumkärna som kvarstår där E4 tillåts dela en stad i två delar – nuvarande sträckning förhindrar möjligheten att utveckla staden.

Totalt passerar 22 000 fordon Örnsköldsvik varje dygn. Förbifart Örnsköldsvik skulle skapa tidsvinster på cirka 5 minuter per E4-passage, både för tunga godstransporter och privatbilister. Med trafikverkets egna prognoser för ökning av vägtrafiken kommer situationen genom Örnsköldsviks centrum att bli ohållbar med trafikstockningar som följd. Särskilt på vintern är passagen genom staden svår med isiga, branta motlut. E4 längs Norrlandskusten är en pulsåder för hela norra Sverige, där regelbundna stopp av trafiken i Örnsköldsvik hör till det vanliga. Att en så trafikstörande och känslig punkt som E4-passagen genom Örnsköldsvik finns kvar är inte bra för regionens och Sveriges utveckling. Tidsvinster i den här storleksordningen leder naturligtvis också till en ansenlig minskning av koldioxidutsläpp.

Det behövs en modern trafiklösning för E4 genom Örnsköldsvik på samma sätt som den utvecklats i övriga Sverige. Genom vårt samarbete kring bl a infrastruktur, näringsliv och innovation försöker vi bidra till utveckling av vår del av landet och därmed hela Sverige. Vi är övertygade om att en bra infrastruktur i norra Sverige är bra för hela landet – därför är det dags att flytta E4 ut ur Örnsköldsviks centrum!

 

Glenn Nordlund (S)
Regionstyrelsens ordförande, Region Västernorrland

Jonny Lundin (C)
Oppositionsråd, Region Västernorrland

Hans Lindberg (S)
Kommunstyrelsens ordförande, Umeå

Anders Ågren (M)
Oppositionsråd, Umeå

Peder Björk (S)
Kommunstyrelsens ordförande, Sundsvall

Alicja Kapica (M)
Oppositionsråd, Sundsvall

Per Nylén (S)
Kommunstyrelsens ordförande, Örnsköldsvik

Anna-Britta Åkerlind (C)
Oppositionsråd, Örnsköldsvik

Bli först att kommentera

Moderata förslag för ett tryggare Umeå

Av , , Bli först att kommentera 10

Umeå ska vara en trygg kommun. Alla – oavsett kön, ålder, sexuell läggning och ursprung – ska kunna leva ett tryggt och säkert liv här. Tyvärr ökar otryggheten ökar i vårt samhälle. I Moderaternas förslag till budget för 2021 har vi ett paket av förslag för att öka tryggheten i kommunen:

Anställ/anlita kommunala ordningsvakter som ska arbeta trygghetsskapande runt om i Umeå.

Inför kamerabevakning av särskilt brottsutsatta platser i kommunen, i områden och på platser där Polisen inte har satt upp kamerabevakning.

Ta fram ett program över hur kamerabevakning i större utsträckning ska användas dels på särskilt brottsutsatta platser, dels för att bevaka det kommunala fastighetsbeståndet.

Ta initiativ till fler trygghetsavtal, liknande det som tecknats för Ålidhem centrum. Det tecknas med andra aktörer däribland Polisen, och bör upprättas i andra stadsdelar i behov av liknande insatser.

Inför flexibla busstopp, ett arbetssätt i kollektivtrafiken där passagerare ska kunna få stiga av mellan busshållplatser, för att öka tryggheten.

Ta fram ett strategi‐ och åtgärdsprogram för att inte något barn ska behöva växa upp i hederskultur.

Utred och kartlägg förekomsten av hot och våld på Umeås grundskolor.

Ta fram konkreta förslag på hur tryggheten på Umeå grundskolor kan öka.

Polisanmäl alla brott på skoltid eller i anslutning till skoldagen.

Inför frivilliga slumpvisa drogtester på Umeås gymnasieskolor som en del i skolans förebyggande arbete.

Kontakta Polisen för ett samarbete gällande att hitta narkotika på skolorna, där narkotikahundar kan användas.

Bli först att kommentera