Gott Nytt År!

Av , , Bli först att kommentera 6

Anders Ågren Nyår 1 

Så var det dags att lägga ännu ett händelserikt år till handlingarna. En dag och afton som denna tänkte jag emellertid undvika att blogga om politik. Hoppas att ni alla får umgås med nära och kära, och ha det riktigt trevligt.

GOTT NYTT ÅR!

Bli först att kommentera

God Jul!

Av , , Bli först att kommentera 10

Anders Ågren God Jul 1

Julen firas med familjen uppe hos svärföräldrarna i Gammelstad. Här är det – i alla fall i skrivande stund – vit snö på marken. Dessförinnan hann vi med ett besök hos min mamma, samt syster med familj, nere i Örnsköldsvik.

Nu kommer min blogg att gå in i viloläge ett tag, i samband med lite efterlängtad julledighet. Om inget oväntat inträffar så blir det paus med bloggandet åtminstone fram till nyår men förmodligen lite längre än så.

Jag vill med detta bara passa på att önska Er alla en riktigt….

God Jul!

Bli först att kommentera

Umeå kommun behöver ett annat politiskt styre! Som förmår att hushålla med skattebetalarnas pengar och prioritera annorlunda.

Av , , Bli först att kommentera 15

tiokronor

VK granskar just nu de höga kostnaderna för Umeå kommuns verksamheter, och varför pengarna inte verkar räcka till. En kommun i tillväxt, men ekonomin går inte ihop.

Mycket bra att det här uppmärksammas!

Moderaterna i Umeå lyfter upp detta VARJE år, men talar tyvärr för döva öron. Umeåborna är förlorarna, när man har valda politiker och partier som inte förmår prioritera och hushålla med skattebetalarnas pengar.

Jag har tagit upp det i varje budgetanförande genom åren.

För trots absurt hög kommunalskatt verkar ju inte pengarna räcka till i Umeå kommun. Trots att umeåborna i stort sett är mest beskattade av alla kommuninvånare i vårt land. Två kr högre skatt motsvarar 600 miljoner kr mer i verksamheterna per år, än andra kommuner i Sverige. Till detta intäkter från vattenkraften på 150 miljoner kr.

Umeå kommuns politiker har alltså ofattbara 750 miljoner kr mer per år, som man satsar i de olika verksamheterna. Trots detta, så får vi rapporter om dåliga arbetsvillkor, hög sjukfrånvaro inom vissa områden, svårigheter att hålla budgeten. Och det är också en korrekt bild. Trots extremt mycket mer pengar än övriga kommuner, så blir resultatet bl.a. dålig arbetsmiljö inom äldreomsorgen och skolan.

Ja, någonting är FEL inom Umeå kommun. Men det är verkligen inte avsaknad av ekonomiska resurser totalt sett, utan det är hur pengarna används.

Socialdemokraterna styr idag tillsammans med Miljöpartiet. Men Umeå kommun behöver styras med en annan politik. Som klarar av att prioritera och göra de nödvändiga avvägandena. Som klarar av att hushålla med skattebetalarnas pengar, och inte ta ut mer skatt av umeåborna än nödvändigt. Som finansierar de reformer och satsningar som man tar beslut om. Som förmår att prioritera vad som är mest viktigt.

Idag råder en fullständig brist på respekt för skattebetalarnas pengar i Umeå.

Det finns t.o.m. partier i Umeå (Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och Arbetarpartiet) som vid budgetfullmäktige ville höja kommunalskatten ännu mer (!). 750 miljoner kr mer per år än andra kommuner räcker alltså inte för dem – dessa partier anser sig behöva ännu mer för att kunna erbjuda samma välfärd som landets övriga kommuner. Ja, det låter som ett dåligt skämt.

Om höga skatter hade varit lösningen på problem inom välfärden – ja, då hade vi inte haft några välfärdsproblem inom Umeå kommun. För Umeå är värst i klassen. Det är ju inte bara borgerligt styrda kommuner i södra Sverige som har betydligt lägre kommunalskatt.

Det är ju ALLA jämförbara kommuner i landet, som har lägre kommunalskatt än Umeå kommun. Av de 20 största städerna, så har ALLA lägre skatt än Umeå, och 12 av dessa är alltså Socialdemokratiskt styrda.

Moderaterna var det enda parti i Umeå som vid senaste budgetfullmäktige såg möjligheten att genom andra prioriteringar sänka kommunalskatten, samtidigt som vi ökade ramarna mer till för- och grundskolenämnden samt äldrenämnden än de styrande S/MP.

Men det gäller att kunna prioritera. I Moderaternas budgetförslag minskade vi ramarna jämfört med S/MP-budgeten till kulturnämnden, tekniska nämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, individ- och familjenämnden och kommunstyrelsen.

Jag bifogar nedan det anförande jag höll i juni 2019 i samband med antagandet av budgeten för Umeå kommun år 2020. Jag hoppas att några av er orkar läsa igenom det. För då kan ni se att detta inte alls är någon nyhet – problemet är att vi har valda politiker som inte klarar av att prioritera och hushålla med umeåbornas skattepengar.

Och vill ni ha ändring på sakernas tillstånd, så är det 993 dagar kvar till nästa val. Då har ni er chans att rösta bort de rödgröna partierna från makten i Umeå.

Inledningsanförande (OBS! Det talade ordet gäller)

 

Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!

Det är någonting ruttet i den danska staten. De berömda orden yttras i den första akten, scen 4, i tragedin Hamlet skriven av William Shakespeare omkring år 1600. Hamlet med två vänner talar om de problem och olyckor som drabbat landet. ”Något är ruttet i den danska staten”, säger Marcellus till sin vän.

Vi skulle kunna överföra det till Umeå kommun. Med Shakespeares ord: Något är ruttet i kommunen Umeå. Eller, i alla fall, något är väldigt, väldigt fel. För trots absurt hög kommunalskatt verkar inte pengarna räcka till i Umeå kommun. Trots att umeåborna i stort sett är mest beskattade av alla kommuninvånare i vårt land. Två kr högre skatt motsvarar 600 miljoner kr mer i verksamheterna per år, än andra kommuner i Sverige. Till detta intäkter från vattenkraften på 150 miljoner kr.

Umeå kommun har ofattbara 750 miljoner kr mer per år, som satsas i de olika verksamheterna. Trots detta, så får vi rapporter om dåliga arbetsvillkor, hög sjukfrånvaro inom vissa områden, svårigheter att hålla budgeten. Och det är också en korrekt bild. Trots extremt mycket mer pengar än övriga kommuner, så blir resultatet bl.a. dålig arbetsmiljö inom äldreomsorgen och skolan.

Ja, någonting är FEL inom Umeå kommun. Och det är verkligen inte avsaknad av ekonomiska resurser totalt sett, utan det är hur pengarna används.

Umeå kommun behöver styras med en annan politik. Som klarar av att prioritera och göra de nödvändiga avvägandena. Som klarar av att hushålla med skattebetalarnas pengar, och inte ta ut mer skatt av umeåborna än nödvändigt. Som finansierar de reformer och satsningar som man tar beslut om. Som tar utmaningarna på allvar. Umeå behöver en politik som kommer både stad och landsbygd till del. Umeå behöver ett starkt och stabilt ledarskap – politiken måste ju hänga ihop. Kort sagt – Umeå behöver mer av borgerlig politik och borgerligt styre.

Politik handlar för mig och Moderaterna mycket om att vara tydliga med vad vi vill åstadkomma, vilken väg vi vill gå och i vilken takt det bör ske. Vi är ett borgerligt parti, som förenar liberalism och konservatism.

I vårt budgetalternativ värnar vi kärnverksamheten: vi satar mer pengar till äldreomsorgen och grundskolan. Vi prioriterar en skola som levererar goda kunskapsresultat, en värdig äldreomsorg med hög kvalitet. Vi fokuserar på sådant som sänkt skatt, ett bättre företagsklimat, att möjliggöra fler bostäder, valfrihet för umeåborna.

Vi vågar prioritera. Vi minskar kulturens område tydligt: Kvinnohistoriskt museum, minskning av bidrag till konst- och kulturföreningar, festivalbidrag, UFH, Guitars.

Vi ökar kontrollerna vid ansökan om utbetalningar av försörjningsstöd, genom hembesök, likt man gjort i andra delar av landet. Försörjningsstödet har minskat med över 20 procent, där man börjat med detta.

Vi drar i handbromsen för det misslyckade införandet av heltid för alla. Ett beslut som var helt ofinansierat. Men som leder till merkostnader varje år på ca 50 miljoner kr. Som dessutom leder till sämre arbetsmiljö för personalen inom vård-och omsorgen. Ökad helgtjänstgöring, fler delade turer. Skenande kostnader, ökande sjukfrånvaro. Detta har också lett till att man har anställd personal, som saknar arbetsuppgifter under delar av dagen.

Likaså tar vi moderater bort målet om max 30 anställda per chef. Det är en lovvärd ambition, men det innebär merkostnader för nästa år på 16 miljoner kr. Pengar som inte heller är budgeterade!

För oss Moderater är sänkt skatt en rättvise- och frihetsfråga! Sänkt skatt ökar människors frihet, och minskar politikers makt.

Kommunalskatten i Umeå är två kronor högre än flertalet jämförbara kommuner. Det innebär att en genomsnittlig familj i Umeå – där två vuxna arbetar – betalar ca 11 000 kr mer per år i skatt, än dom som bor i jämförbara kommuner.

Kommunalskatten slår hårdast mot dem med låga inkomster, eftersom dessa har små marginaler. Lägre kommunalskatt är en viktig del i att göra Umeå mer attraktivt och öka umeåbornas frihet. Låg skatt är en viktig frihetsfråga. Vi sänker skatten för att det är rätt och rättvist. Flit och ansträngning ska belönas. Vi sänker skatten för dom som arbetar och för dom som har arbetat.

I Moderaternas förslag till budget för år 2020 sänker vi skatten i Umeå kommun med 20 öre. Även efter vår skattesänkning med 20 öre, skulle Umeå kommun alltså ligga 180 öre högre än rikssnittet för landets kommuner. Ambitionen är att successivt fortsätta sänka skatten under kommande mandatperiod.

Det finansieras bl.a. via ramsänkningar – jmf med Socialdemokraterna och Miljöpartiet – för kulturnämnden, individ- och familjenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, tekniska nämnden samt kommunstyrelsen. Utöver en skattesänkning möjliggör dessa besparingar samtidigt satsningar på äldrenämnden, fritidsnämnden och för- och grundskolenämnden.

När det gäller dom övriga nämnderna så ligger vi på samma nivå. Likaså när det gäller investeringarna.

Även ni som tillhör de rödgröna partierna måste ju kunna dra några slutsatser av Umeås UNIKT höga kommunalskatt. Om höga skatter hade varit lösningen på problem inom välfärden – ja, då hade vi inte haft några välfärdsproblem inom Umeå kommun! För Umeå är värst i klassen.

För det är ju inte bara borgerligt styrda kommuner i södra Sverige som har betydligt lägre kommunalskatt. Det är ju ALLA jämförbara kommuner i landet, som har lägre kommunalskatt än Umeå kommun. Av de 20 största städerna, så har ALLA lägre skatt än Umeå, och 12 av dessa är alltså Socialdemokratiskt styrda.

Umeå är en fantastiskt fin kommun, men den skulle bli ännu mer attraktiv för människor om vi också kunde ha ett RIMLIGT skattetryck. Det är EN del av att vara en attraktiv kommun.

Umeåborna borde kunna kräva betydligt mer av service och välfärd med tanke på hur mycket mer pengar de betalar in jämfört med människor som bor i andra kommuner runt om i landet.

I SKL:s Öppna jämförelser (2017) när det gällde studieresultaten i årskurs 9, så hamnade vi på plats 110 av landets kommuner, när det gäller det s.k. sammanvägda studieresultatet. Det var senaste gången man uppdaterade rankingen. Förhoppningsvis kommer det snart en ny.

I SKL:s Öppna jämförelser 2018 gällande vård och omsorg för äldre – ligger Umeå kommun på plats 157 av 252 kommuner när det kommer till bemötande, förtroende och trygghet i särskilt boende. Plats 108 av 244 när det kommer till boendemiljö i särskilt boende och plats 127 av 290 när det kommer till särskilt boende i sin helhet. Det duger naturligtvis inte!

Det är bara att välja vilken kommun ni vill av de 20 största i landet. Alla har lägre skatt än Umeå, oavsett det är S-styre eller M-styre. Och i stort sett alla gör dessutom betydligt större överskott än Umeå. Inte bara ett år, utan år efter år. Och då är frågan. Har alla dessa kommuner sämre välfärd än Umeå kommun? Nej, bevisligen inte. Tvärtom har de ofta bättre välfärd. Umeå kommun har dessutom haft en högre sjukfrånvaro än kommunsnittet i Sverige bland vår personal under en lång rad av år. Trots mer pengar.

Det handlar om organisation, förtroende och tillit till personalen, tydligt eller otydligt ledarskap, tydliga eller otydliga mål.

Låt oss aldrig glömma att TILLVÄXT är A och O. Och det viktigaste för kommunerna är jobben, och antalet arbetade timmar! Varje nytt jobb, varje extra umeåbo i arbete och varje extra arbetad timme innebär ökade skatteintäkter och mer resurser att satsa på skolan, vården och andra delar av välfärden. Alla jobb behövs. Ska vi undvika att bli frånkörda av storstadsregionerna, och omkörda av andra tillväxtstäder – så är det fler jobb, fler företag, som måste vara högprioriterat!

Det gäller också att möjliggöra en tillväxt i HELA kommunen. Enn tillväxt för både stad och landsbygd. Vi moderater har återkommande uppmärksammat detta, senaste när vi antog ny näringslivspolicy för Umeå kommun förra fullmäktige, då landsbygden saknades helt. I vårt förslag till strategisk plan idag lyfter vi fram landsbygdens betydelse, och detta tillsammans med de fyra borgerliga partierna. Likaså har vi moderater ett konkret förslag om att fördubbla stödet till landsbygdsutveckling, som vi hoppas att fler kommer att stödja när det blir dags för voteringar om åtta timmar eller så.

Människor måste också ha någonstans att bo. I Umeå råder fortsatt bostadsbrist. De kommande åren måste bostadsbyggandet öka till 2000 bostäder per år. 2018 färdigställdes 1413 bostäder, år 2017 (ca 1000 bostäder), 2016 (ca 1300 bostäder), år 2015 (1260 bostäder). De privata aktörerna och det kommunala bostadsbolaget AB Bostaden måste tillsammans bidra till att öka takten.

Det är också alltför långa väntetider när det gäller planhandläggning. Det kan dröja upp till 1,5 år innan en privat aktör ens får en planarkitekt tilldelad sitt ärende, och därefter kommer den sedvanliga planprocessen. De privata aktörerna måste själva kunna driva och bekosta planprocessens delar som inte är myndighetsutövning. Det medför flera positiva delar, där exploatören snabbare får fram sina projekt och byggtakten hålls uppe.

Intressant – om man vill se politiska skillnader utöver siffror – är att titta på de uppdrag vi vill ge till styrelser och nämnder för deras respektive verksamhetsområden. Moderaterna har lagt 50 konkreta uppdrag på en rad områden. Såväl gällande trygghetsfrågor, företagsklimat, bostadsbyggande som annat. Vi föreslår också betydligt färre mål, än de som S har lagt som förslag.

Ordförande! Umeå behöver ett borgerligt styre som värdesätter valfrihet, tillväxt och företagande – som ser till både landsbygd och stad. Umeå behöver politiker och partier som har förmågan att prioritera. Som förmår dämpa kostnadsutvecklingen. Som förmår att hushålla med skattebetalarnas pengar.

Tack för ordet – bifall till Moderaternas förslag till budget 2020, våra 50 uppdragsyrkanden, våra sju mål och de borgerliga partiernas gemensamma förslag till strategisk plan.

Bli först att kommentera

Aurora Botnia – bra namn på nya färjan!

Av , , Bli först att kommentera 10

 

Namnet på den nya Wasalinefärjan blir Aurora Botnia. Den börjar trafikera Vasa-Umeå våren 2021, och ersätter nuvarande Wasa Express.

Jag tycker att namnet blev kanonbra!

Det hade kommit in nästan 2500 namnförslag från allmänheten.

Bli först att kommentera

Bilaal förlorar sitt tillstånd i Umeå, Gävle och Söderhamn

Av , , 1 kommentar 19

Personalkooperativet Bilaal, med två förskolor i Umeå, förlorar sitt tillstånd att bedriva förskoleverksamhet efter beslut i för- och grundskolenämnden. Liknande beslut har tidigare fattats beträffande Bilaals förskolor i Gävle och Söderhamn.

Förskolans huvudman, styrelsen för personalkooperativet Bilaal i Umeå ekonomisk förening, har inte uppvisat att kraven på insikt och lämplighet enligt skollagen uppfylls. Det indragna tillståndet att bedriva verksamhet i Umeå rör Bilaal Ålidhem och Bilaal Ersboda.

Moderaterna välkomnar beslutet.

Redan tidigare i september satte Moderaterna ner foten och för och grundskolenämndens vice ordförande, Lena Riedl, redogjorde för att vårt parti inom lagens ramar skulle göra allt för att stänga ner förskolan Bilaal.

Firmatecknare och kassör för verksamheten har varit den av Säpo utpekade Umeåimamen. Han anses vara en fara för rikets säkerhet och är dömd till utvisning. Umeåimamen skrevs snabbt ut ur styrelsen när Säpo tog honom i förvar.

Enligt Skatteverket har miljontals kronor av umeåbornas skattepengar försvunnit till okända personer. Terrorforskaren Magnus Ranstorp har i intervjuer till bl.a. Aftonbladet konstaterat att islamister och extremister försöker skapa sig nya inkomster genom att bedriva förskolor och daghem.

Bra att det var ett enigt politiskt beslut vid gårdagens nämndssammanträde.

1 kommentar

Hemtjänsten i Umeå – och (S) försök att stoppa valfriheten – har nu blivit nationell nyhet på TV4

Av , , Bli först att kommentera 11

Hemtjänsten i Umeå – och Socialdemokraternas försök att stoppa den uppskattade valfriheten – har nu blivit nationell nyhet på TV4.

För ett år sedan lyckades vi rädda LOV (Lagen om valfrihet) inom hemtjänsten i Umeå, trots att S och V försökte få kommunfullmäktige att ta beslut om att upphöra med LOV. Genom en mobilisering hos ALLA andra partier i fullmäktige, så kunde valfriheten räddas. S/V förlorade voteringen.

Ett år senare försöker S/V krossa valfriheten bakvägen, genom att de privata aktörerna ska ges så dåliga förutsättningar som möjligt att bedriva sin verksamhet.

Det är tragiskt.

Valfriheten inom hemtjänsten i Umeå har varit en framgångssaga. Högst kundnöjdhet i Sverige, trots lägst hemtjänstersättning av landets kommuner. 54 procent av de hemtjänstberättigade i Umeå väljer något av de 17 privata företagen.

Det har på senare tid framkommit att de privata aktörerna får betydligt lägre ersättning än den kommunala hemtjänsten. Nu har dessutom avtalet förändrats inför ny period, vilket allvarligt hotar framtiden för möjligheten till valfrihet.

Det är tragiskt att S och V i Umeå gör allt för att motarbeta de privata alternativen inom hemtjänsten. Varför aktivt försöka krossa denna framgångssaga? Varför kan man inte respektera umeåbornas val av olika utförare?

Moderaterna och övriga borgerliga partier står upp för fortsatt valfrihet inom hemtjänsten! På likvärdiga villkor.

Bli först att kommentera

Folkbladet avslöjar: Dömd brottsling tränade klimataktivister i Umeå och fem (!) politiker är aktiva medlemmar i Extinction Rebellion Umeå.

Av , , 1 kommentar 28

 

Folkbladet avslöjar idag att Extinction Rebellion Umeå tränats i aktivism av en kriminell, som av lantbrukare beskrivs som terrorist. Mannen har flera gånger dömts till fängelsestraff – brott som försök till sabotage, inbrott på militäranläggningar och förstörelse för jordbrukare.

Folkbladet avslöjar också att fem (!) lokalpolitiker i Umeå är aktiva medlemmar i Extinction Rebellion Umeå. De tillhör Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Fi.

Två av dem sitter tydligen i Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Detta är skamligt, men tyvärr inte förvånande. När klimataktivisterna har stört fullmäktiges sammanträden i Umeå, så har de direkt hyllats av andra politiker på vänsterkanten.

Tack Folkbladet för att ni granskar!

Vi är många som förundrats över att lokalmedia blundat för dessa antidemokrater, som dessutom agerar helt öppet i Umeå.

Men Folkbladet tar i alla fall sitt ansvar. Det ger respekt.

1 kommentar

Valfriheten inom hemtjänsten är hotad!

Av , , 1 kommentar 12

hemtjänsten2019

Valfriheten inom hemtjänsten i Umeå är tyvärr hotad. I onsdags träffade vi Företagarrådet i Umeå. Ett bra forum för dialog mellan företagare, politik och kommunala tjänstemän. Vid onsdagens träff var det fokus på LOV inom hemtjänsten och upphandlingsfrågor.

Valfriheten inom hemtjänsten i Umeå har varit en framgångssaga. Högst kundnöjdhet i Sverige, trots lägst hemtjänstersättning av landets kommuner. 54 procent av de hemtjänstberättigade i Umeå väljer något av de 17 privata företagen. Det har på senare tid framkommit att de privata aktörerna får betydligt lägre ersättning än den kommunala hemtjänsten. Nu har dessutom avtalet förändrats inför ny period, vilket allvarligt hotar framtiden för möjligheten till valfrihet.

Jag är mycket bekymrad över läget, och vittnesmålen från de privata hemtjänstföretagen igår förstärkte oron.

Det är tragiskt att S och V i Umeå gör allt för att motarbeta de privata alternativen inom hemtjänsten. Varför aktivt försöka krossa denna framgångssaga? Varför kan man inte respektera umeåbornas val av olika utförare?

Moderaterna och övriga borgerliga partier står upp för fortsatt valfrihet inom hemtjänsten! På likvärdiga villkor.

1 kommentar

Trevlig självständighetsdag, Finland!

Av , , Bli först att kommentera 14

Finlands flagga

Trevlig självständighetsdag, Finland! Många varma hälsningar till våra finska vänner i när och fjärran!

Bli först att kommentera

Skogens viktiga betydelse för både jobben och klimatet!

Av , , 1 kommentar 9

skogen

I dag har vi möte med den Primärkommunala beredningen. Ett forum där kommunala företrädare från kommunerna i Västerbotten är representerade och avhandlar aktuella frågor.

En sådan är det regionala skogsprogram som håller på att tas fram av Länsstyrelsen Västerbotten, Region Västerbotten och Skogsstyrelsen. Det ska tydligen gå ut på remiss i januari 2020.

Syftet är bl.a. att öka kunskapen om skogen som en resurs för hållbar tillväxt. Västerbotten är som bekant ett av Sveriges främsta skogslän. I vårt län bidrar skogen med många arbetstillfällen på landsbygden såväl som i städerna. Skogsbruket är en mycket viktig inkomstkälla. Skogsnäringen omsätter flera miljarder kronor varje år och sysselsätter flera tusen personer i länet.

En annan viktig aspekt av skogen är dess viktiga positiva betydelse för vårt klimat, vilket lyfts fram såväl i remissförslaget till skogsprogram som i Länsstyrelsens förslag till ”Klimat och energistrategi” Skogen binder kol och bidrar till produkter som ersätter fossila råvaror. Här finns en enorm utvecklingspotential:

”Västerbottens län består till 70 procent av skog som genom ansvarsfullt brukande binder stora mängder koldioxid och bidrar till produkter som ersätter fossila råvaror. Statistik från SLU Riksskogstaxeringen och Skogsstyrelsen visar att skogens årliga kolinlagring i Västerbottens län är tre gånger högre än länets klimatutsläpp.”

Skogens kolinlagring i Västerbotten är alltså TRE gånger högre än länets totala klimatutsläpp. Detta är något som förtjänar lyftas fram tydligare på alla nivåer.

1 kommentar