Sveriges arbetslöshet nu högre än EU-snittet!

Av , , 1 kommentar 15

Sveriges arbetslöshet ökar och är nu högre än EU-snittet. Det går att vända utvecklingen. Men då behöver det löna sig bättre att jobba:

 Sänk skatten för alla som arbetar, med tyngdpunkt på lägre inkomster.

 Inför ett bidragstak så att det alltid lönar sig bättre att ta ett jobb än att stapla bidrag.

Arbetslinjen behöver återinföras!

Felaktig rapportering följs upp av lika felaktig krönika i samma ämne. Såklart.

Av , , Bli först att kommentera 11

 

I VK passar kulturkrönikören Lars Böhlin på att angripa oss moderater apropå de lokala miljömålen som antogs i fullmäktige. Det är förvisso inget nytt att Böhlin angriper M, men denna gång blev det lite underhållande.

Krönikören skriver upprepade gånger att Moderaterna i Umeå är svårbegripliga, samt att vi ägnar oss åt symbolpolitik. Direkt man börjar läsa hans krönika, så inser man ju att han har missförstått det mesta.

Sannolikt för att han använder sin egen tidning VK som nyhetskälla, och då är det ju lätt att bli lurad. Jag bloggade om detta kopplat till miljömålen så sent som igår. Ett förslagsvis enkelt sätt för Böhlin att avhjälpa problematiken vore ju att helt enkelt sluta läsa VK. Det finns säkert andra nyhetskällor som är mer noggranna med att kontrollera de uppgifter som publiceras.

Böhlin konstaterar att kommunen ska vara klimatneutralt år 2040, men att ”moderata kommunalrådet Anders Ågren var emot målen med argumentet att det bara är symbolpolitik”.

Det är så tröttsamt, att jag inte vet var jag ska börja.

Moderaterna stod ju bakom målet om att Umeå ska vara klimatneutralt 2040. Vi hade inget annat yrkande i det avseendet. I dokumentet ”Umeås lokala miljömål 2020” finns 26 mål. Moderaterna röstade bifall till 24 av dessa – avslag på 2.

Detta hade Lars Böhlin naturligtvis känt till, om han på allvar ville sätta sig in i frågan. Men nej, syftet är ju tydligen ett annat än saklighet.

Man driver en agenda. VK rapporterar först felaktigt och vinklat på nyhetsplats, och följer sedan upp det lika felaktigt på krönikeplats. Intet nytt under solen. Det har hänt förut. Jag antar att det ger lite extra ryggdunkningar i VK:s korridorer.

Moderaternas linje är klar och tydlig. Vi ligger långt framme i klimatarbetet både i Sverige och lokalt i Umeå. Men vi ska bli ännu bättre. Sverige är bäst i världen att leva upp till Parisavtalet, men vi ska fortsätta på den inslagna vägen.

Vi ska i Umeå kommun ta beslut om sådant som vi faktiskt råder över, och kan besluta om: den kommunala förvaltningen, de kommunala bolagen, stadsplanering etc etc. Sådant som vi alla partier, mer eller mindre, har varit överens om.

Till detta hör INTE att styra i detalj vad varje enskild umeåbo ska äta, hur mycket han eller hon ska tillåtas resa, hur de ska resa, hur mycket han eller hon ska handla och shoppa. Det hör inte hemma i en demokrati.

Jag förstår att det ställningstagandet kan störa en och annan på vänsterkanten.

Men Moderaternas primära fokus är inte att bli populära bland vänsteraktivister.

 

VK:s nyhetsrapportering…….

Av , , 2 kommentarer 24

Jag har sedan många år tillbaka slutat begära rättelse i lokalmedia, däribland VK. Det spelar liksom ingen roll, det händer alltför ofta att det är fel i den lokala nyhetsrapporteringen – fel i sak, feltolkat, felciterat, snedvinklat. Medvetet eller omedvetet. Listan skulle kunna göras lång. Ofta skakar man som politiker bara på huvudet och knyter handen i fickan.

Det tar för mycket tid och energi att bryta arm med lokalmedia. Tidigare kommunalrådet Lennart Holmlund (S) lade ju ner mycket energi på att faktiskt belysa felaktigheter hos VK och andra, men för egen del har jag mestadels låtit det vara.

Men för en gångs skull ska jag faktiskt ge mina läsare ett hyfsat belysande exempel. Det visar hur fel det kan bli i nyhetsartiklar som VK:s prenumeranter och läsare får ta del av. Intet ont anande kanske man som läsare t.o.m. tror att man läser korrekt speglade nyheter.

Exemplet är från tisdagens VK-tidning, och artikeln från kommunfullmäktige, då vi antog Umeå kommuns nya miljömål.

Både jag och – faktiskt – några av mina politiska motståndare fick anledning att skratta åt delar av VK:s nyhetsartikel om debatten om miljömålen. Egentligen borde jag väl ha blivit förbannad, men ibland kan man inte annat än skratta åt eländet.

För VK:s utsände hade tydligen helt missat anledningen till att Moderaterna, med stöd av Kristdemokraterna, Arbetarpartiet och Sverigedemokraterna yrkade återremiss på ärendet. Hur detta nu är möjligt.

Trots att anledningen till återremissen finns med i handlingarna, liksom i protokollet från såväl Planeringsutskottet som kommunstyrelsen. Trots att jag hade lagt upp skälet för återremissen ett flertal gånger på sociala medier, liksom på bloggen. Trots att jag i mitt anförande läste upp skälet till återremissen.

Vad var då skälet till återremissen? Jo, vi saknade en del i dokumentet om just skogens betydelse för kolinlagring och därmed klimatet. Och eftersom det bara var fråga om att efterfråga mer fakta, så ansåg vi att det inte borde vara så dramatiskt ens för våra motståndare att gå med på det. (Återremissyrkandet i sin helhet finns längre ner i detta blogginlägg).

Men vad får vi läsa i VK? ”Moderaterna yrkade återremiss med argumenten att målen handlar för mycket om symbolpolitik.” (!?).

Nej, skälet till återremissen var helt kopplat till att det saknades en del om skogens påverkan att binda kol och att sådana beräkningar borde finnas med i dokumentet.

Sedan är det helt korrekt uppfattat av VK att jag och Moderaterna – i en bredare ansats om vad som är viktigt och inte viktigt för klimatet – pläderade för ekonomisk tillväxt, frihandel, marknadsekonomi, teknikutveckling och forskning i debatten. Och att vi avvisar symbolpolitik, som annars präglar såväl den internationella, nationella som lokala klimatdebatten. Det var ju bl.a. därför vi i ett senare skede hade konkreta ändringsyrkanden i delar av dokumentet.

Men det hade alltså inget med ÅTERREMISSEN att göra. Som däremot VK verkar ha fått för sig.

Som sagt – vanligtvis brukar jag inte bry mig om att påpeka uppenbara felaktigheter men ibland blir det bara för mycket av pinsamheter.

 

 

Yrkandet om återremiss i sin helhet:

”I första hand återremiss, med följande motivering:

Skogens kolinlagring har inte räknats med i underlaget. Skogen har en positiv betydelse för vårt klimat, vilket bl.a. lyfts fram i remissförslaget ”Strategi för Västerbottens regionala skogsprogram” från länsstyrelsen, Region Västerbotten och Skogsstyrelsen.

Skogen binder kol och bidrar till produkter som ersätter fossila råvaror. Här finns en enorm utvecklingspotential. Västerbottens län består till 70 procent av skog som genom ansvarsfullt brukande binder stora mängder koldioxid och bidrar till produkter som ersätter fossila råvaror. Statistik från SLU Riksskogstaxeringen och Skogsstyrelsen visar att skogens årliga kolinlagring i Västerbottens län är tre gånger högre än länets klimatutsläpp.

Motsvarande beräkningar måste finnas med för Umeå kommun, i detta dokument, för att ge en korrekt bild inför beslut.”

Socialdemokraterna har spelat ut sin roll som politisk kraft, både nationellt och lokalt!

Av , , Bli först att kommentera 14

I dagens VK har jag fått en replik till Hans Lindberg införd. Bifogas nedan.

 

Tomma tunnor skramlar mest!

Socialdemokraterna har spelat ut sin roll som politisk kraft, såväl på riksplanet som lokalt här i Umeå. I takt med allt sämre opinionssiffror – de sämsta på 40 år för socialdemokraterna – tilltar desperationen. Hans Lindbergs (S) inlägg i VK (26/2) är ett tydligt exempel. Tomma tunnor skramlar mest.

Moderaterna har på riksplanet tillsammans med KD, SD och V fått igenom 7,5 miljarder extra till välfärden under 2020. S/MP-regeringen och deras stödpartier blev överkörda.

Lindbergs problem är dock av en annan karaktär. Trots en mycket hög kommunalskatt i Umeå räcker pengarna aldrig till för S. Trots att umeåborna i stort sett är mest beskattade av alla kommuninvånare i vårt land – två kr högre kommunalskatt motsvarar 600 miljoner kr mer i verksamheterna per år, än andra kommuner. Till detta nettointäkter från vattenkraften på ca 150 miljoner kr per år.

Politikerna i Umeå har alltså 750 miljoner kr mer per år till sitt förfogande, som man satsar i de olika verksamheterna. Trots detta, så får vi rapporter om dåliga arbetsvillkor, hög sjukfrånvaro inom vissa områden och svårigheter att klara budgeten. Ja, någonting är fel inom Umeå kommun. Men det är inte avsaknad av ekonomiska resurser totalt sett, utan det är hur pengarna används.

Trots hög skatt, så har vi lägst hemtjänstersättning i landet. Det är ju inget annat än en skamfläck. I SKR:s Öppna jämförelser gällande vård och omsorg för äldre – ligger Umeå kommun på plats 157 av 252 kommuner när det kommer till bemötande, förtroende och trygghet i särskilt boende. Plats 108 av 244 när det kommer till boendemiljö i särskilt boende. Det duger inte.

I SKR:s Öppna jämförelser när det gällde studieresultaten i årskurs 9, så hamnade vi på plats 110 av landets kommuner, när det gäller det s.k. sammanvägda studieresultatet. Resultatet är från 2017. Det var senaste gången man uppdaterade rankingen. Förhoppningsvis kommer det snart en ny.

Det är bara att välja vilken kommun ni vill av de 20 största i landet. Alla har lägre skatt än Umeå. Då är frågan – har alla dessa kommuner sämre välfärd än Umeå kommun? Nej, bevisligen inte. Moderaterna var det enda parti i Umeå som vid senaste budgetfullmäktige såg möjligheten att genom andra prioriteringar sänka kommunalskatten, samtidigt som vi ökade ramarna mer än S/MP till för- och grundskolenämnden samt äldrenämnden. M värnar kärnverksamheten.

Det gäller att kunna prioritera. I M:s budgetförslag minskade vi ramarna jämfört med S/MP till kulturnämnden, tekniska nämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, individ- och familjenämnden och kommunstyrelsen.

Vi föreslår tydliga minskningar på kulturens område: Kvinnohistoriskt museum, Guitars, minskning av bidrag till konst- och kulturföreningar, festivalbidrag mm. Vi vill öka kontrollerna vid ansökan om utbetalningar av försörjningsstöd, genom hembesök, likt man gjort i andra delar av landet. Det är alltså ingen slakt av socialtjänsten, som Lindberg försöker sprida lögner om.

Socialdemokraterna med Stefan Löfven på riksplanet och Hans Lindberg på lokalplanet har abdikerat från att styra. Umeå behöver politiker och partier som har förmågan att prioritera. Det handlar om det politiska ledarskapet, tydliga mål, om organisation, förtroende och tillit till personalen. Umeå behöver en politisk högersväng!

Anders Ågren

Kommunalråd, M. Umeå

Beslut om nya miljömål för Umeå kommun idag

Av , , Bli först att kommentera 16

Idag beslutade kommunfullmäktige om Umeå kommuns nya miljömål, och jag intervjuades i samband med detta av Sveriges Radio P4.

Mitt och Moderaternas budskap var sammanfattningsvis:

Säg nej till symbolpolitik om klimatet. Sluta med detta om lokala klimatnödlägen, flygskam, köttskam, klädskam och andra vänsteridéer.

Fokus i Umeå, liksom i övriga delar av Sverige och Europa måste vara ekonomisk tillväxt, marknadsekonomi, frihandel, teknikutveckling och forskning.

Sverige är ett föregångsland inom miljöpolitiken. Sveriges klimatpåverkande utsläpp har minskat med 26 procent sedan år 1990. Sveriges utsläpp av växthusgaser är bland de lägsta inom EU och OECD. Detta oavsett om man räknar utsläpp per person eller utsläpp som andel av BNP.

Likaså ligger Umeå kommun långt framme i miljöarbetet, vilket är positivt. Koldioxidutsläppen per invånare har minskat i Umeå med 25 procent sedan 1990. Umeå har gjort stora strategiska investeringar i bl.a fjärrvärmeutbyggnad tidigare än 1990 vilket inneburit stora koldioxidminskningar.

Vi ska fortsätta arbeta målmedvetet för att fortsätta bidra till ett bättre klimat.

Men det får inte spåra ur i symbolpolitik. Finns ingen anledning att utlysa lokalt klimatnödläge, hålla på med flygskam, köttskam eller dylikt.

Vi ville i första hand yrka återremiss på hela ärendet om miljömålen. Skogens kolinlagring har inte räknats med i underlaget. Skogen har en positiv betydelse för vårt klimat. Statistik från SLU och Skogsstyrelsen visar att skogens årliga kolinlagring i Västerbottens län är tre gånger högre än länets klimatutsläpp. TRE gånger mer än vad som släpps ut i länet som helhet. Motsvarande beräkningar måste självklart finnas med för Umeå kommun, för att ge en korrekt bild inför beslut.

Likaså var det flera saker som borde ändras i miljömålen eller för den delen strykas helt. Ett av de viktigare – och extrema – förslagen från S, MP med flera var att minska umeåbornas ”konsumtionsbaserade klimatpåverkan” med ca 80 procent till år 2040.

Det är dramatiska minskningar. Minskat resande, minskad konsumtion av varor och kläder, minskat köttätande etc etc. På individnivå. Med omkring 80 procent.

Umeås politiker kan och ska inte fatta sådana långtgående beslut om umeåbornas sätt att leva. Vilka åtgärder ska i nästa skede genomföras för att umeåborna ska minska allt detta med 80 procent. Och hur i himlens namn ska det följas upp på individnivå?

Sverige och Umeå ligger långt framme i miljöarbetet. Vi ska fortsätta arbete för att steg för steg bli mer klimatsmarta. Men det måste gälla sådant vi råder över: den kommunala förvaltningen, de kommunala bolagen, stadsplanering etc etc.

Tyvärr var det nu en majoritet av partierna i fullmäktige som avslog såväl återremissen, som våra ändringsyrkanden.

Så nu är det bara att avvakta de handlings- och åtgärdsplaner som Socialdemokraterna m.fl har utlovat för att radikalt minska umeåbornas resor, konsumtion av varor, kläder, livsmedel mm under de kommande åren.

 

Skarpare demokratikrav för utbetalande av föreningsbidrag i Umeå!

Av , , Bli först att kommentera 11

Demokratin i Sverige hotas från lika håll. Hoten kommer från islamister, nazister och extremvänster.

På många håll i landet är det stora brister i kontrollen av föreningar som får kommunala bidrag eller hyr lokaler av kommuner. Det har framkommit att bidrag delats ut till föreningar som främjar extremism och hedersförtryck. Här krävs det en skärpning.

Alla politiska partier måste stå upp för demokratin, och visa enad front mot våldsbejakande extremism. Umeåbornas skattepengar skall inte kunna gå till antidemokratiska och våldsbejakande organisationer.

Moderaterna vill att Umeå kommun:

  • Antar tydliga regelverk kring utbetalning av föreningsbidrag, så att inte en enda skattekrona riskerar att betalas ut till dessa extrema organisationer.
  • Antar uthyrningsregler för lokaler, så att det försvårar för odemokratiska och våldsbejakande grupper att sprida sitt hatfulla budskap. Deras verksamhet måste försvåras.

Kommunfullmäktige ska idag ta ställning till nya och skarpare demokratikrav för utbetalande av föreningsstöd. Förslaget till regelverk går helt i linje med Moderaternas förslag. Viktigt att det kommer på plats och att dess efterlevnad följs upp.

 

Stort grattis till Joline Göttfert och övriga i MUF-distriktsstyrelsen!

Av , , Bli först att kommentera 10

I dag hade Moderata Ungdomsförbundet i Västerbotten distriktsstämma i Umeå. Behandling av motioner och propositioner, samt personval genomfördes.

Stort grattis till den nyvalda styrelsen för vårt ungdomsförbund, och lycka till i ert fortsatta arbete. Ett särskilt grattis till Joline Göttfert (bilden ovan) som nu blivit vald på stämman till ny distriktsordförande i länet.

Som länsordförande för Moderaterna i Västerbotten ser jag fram emot ett fortsatt gott samarbete med MUF.

Den nya distriktsstyrelsen ser ut enligt nedan:

Distriktsordförande: Joline Göttfert
1:e vice distriktsordförande: Oliver Granered
2:e vice distriktsordförande: Albin Kristiansson

Ledamöter:

David Andersson
Izabel Riedl
Oscar Åkerström

MSU-ansvarig tillika ledamot av distriktsstyrelsen:

Arvin Björkgren

Umeå Idrottsgala 2020

Av , , Bli först att kommentera 8

Igår gick Umeå Idrottsgala 2020 av stapeln på Umeå Folkets Hus.

Det var femte året som galan arrangerades i vår kommun. En afton då vi hyllar Umeås alla fantastiska idrottare, idrottslag och föreningar, tränare och funktionärer liksom alla övriga som på olika sätt är engagerade.

Umeås satsningar på idrott – både på bredd och spets – är rätt väg att gå. Detta är också långsiktiga satsningar som vi har varit, och är, överens om politiskt över blockgränsen.

Umeå – en riktig idrottsstad!

Tillväxt, marknadsekonomi, teknikutveckling och forskning borde vara i fokus!

Av , , Bli först att kommentera 8

Tidigare i veckan blev jag intervjuad av Folkbladet (bilden ovan) inför nästa veckas kommunfullmäktige och beslutet som ska tas om miljömål för Umeå kommun.

Mitt budskap var kortfattat följande:

Säg nej till symbolpolitik om klimatet. Sluta fåna er med flygskam, köttskam, klädskam och andra vänsteridéer. Fokus i Umeå, liksom i övriga delar Sverige och Europa måste vara ekonomisk tillväxt, marknadsekonomi, frihandel, teknikutveckling och forskning.

Sverige är ett föregångsland inom miljöpolitiken. Sveriges klimatpåverkande utsläpp har minskat med 26 procent sedan år 1990. Sveriges utsläpp av växthusgaser är bland de lägsta inom EU och OECD. Detta oavsett om man räknar utsläpp per person eller utsläpp som andel av BNP.

Likaså ligger Umeå kommun långt framme i miljöarbetet, vilket är positivt. Koldioxidutsläppen per invånare har minskat i Umeå med 25 procent sedan 1990. Umeå har gjort stora strategiska investeringar i bl.a fjärrvärmeutbyggnad tidigare än 1990 vilket inneburit stora koldioxidminskningar.

Vi ska fortsätta arbete målmedvetet för att fortsätta bidra till ett bättre klimat.

Men det får inte spåra ur i symbolpolitik. Finns ingen anledning att utlysa lokalt klimatnödläge, hålla på att fåna sig om flygskam, köttskam eller dylikt.

Vi moderater vill i första hand yrka återremiss på hela ärendet om miljömålen. Skogens kolinlagring har inte räknats med i underlaget. Skogen har en positiv betydelse för vårt klimat. Statistik från SLU och Skogsstyrelsen visar att skogens årliga kolinlagring i Västerbottens län är tre gånger högre än länets klimatutsläpp. TRE gånger mer än vad som släpps ut i länet som helhet. Motsvarande beräkningar måste självklart finnas med för Umeå kommun, för att ge en korrekt bild inför beslut. Men än så länge är det bara vi och KD som anser detta.

Likaså är det flera saker som borde ändras i miljömålen eller för den delen strykas helt. Ett förslag, som åtminstone S och MP står bakom, är att minska umeåbornas ”konsumtionsbaserade klimatpåverkan” med ca 80 procent till år 2040.

Det är dramatiska minskningar. Minskat resande, minskad konsumtion av varor och kläder, minskat köttätande etc etc. På individnivå. Med omkring 80 procent.

Umeås politiker kan och ska inte fatta sådana långtgående beslut om umeåbornas sätt att leva. Vilka åtgärder ska i nästa skede genomföras för att umeåborna ska minska allt detta med 80 procent. Och hur i himlens namn ska det följas upp på individnivå?

Sverige och Umeå ligger långt framme i miljöarbetet. Vi ska fortsätta arbete för att steg för steg bli mer klimatsmarta. Men det måste gälla sådant vi råder över: den kommunala förvaltningen, de kommunala bolagen, stadsplanering etc etc.

Symbolpolitik kan vi kasta i papperskorgen.

MP:s tidigare distriktsordförande Mia Winroth går med i Moderaterna!

Av , , Bli först att kommentera 20

Miljöpartiets f.d. distriktsordförande i Västerbotten, Mia Winroth, har idag offentliggjort att hon har gått med i Moderaterna. Mia Winroth har haft en framträdande roll i MP både lokalt och regionalt. Hon har varit ordförande för MP både i Umeå och i länet.

Mia är hjärtligt välkommen till vårt parti! Jag har fört samtal med henne, och är övertygad om att hon kommer att bli ett positivt tillskott för oss.

Moderaterna i Umeå är en bred kyrka, och vi samlar alltfler som vill se en politisk kursändring i Umeå. En politik med både liberalism och konservatism, mer sunt förnuft och mindre vänsterflum.

Alla goda krafter som vill bidra i det arbetet är varmt välkomna!