God Jul & Gott Nytt År!

Av , , 2 kommentarer 15

Ett annorlunda år går mot sitt slut. Nu kommer min blogg att gå in i viloläge ett tag, i samband med lite julledighet beträffande möten och sammanträden. Om inget oväntat inträffar så blir det paus med bloggandet åtminstone fram till nyår men förmodligen lite längre än så.

Jag vill med detta bara passa på att önska Er alla en riktigt….

God Jul & Gott Nytt År!

Miljöpartiet eller Moderaterna i klimatpolitiken?

Av , , 2 kommentarer 20

Miljöpartiet och Moderaterna fortsätter kämpa om vem som har högst förtroende inom miljö- och klimatpolitiken. Miljöpartiet är etta, men Moderaterna är tvåa. Detta enligt en undersökning som publicerades i Aftonbladet igår. Läget var likartat för ett år sedan.

Miljön är en fråga som MP av hävd har ägt i opinionen. Men M närmar sig. På delad tredjeplats ligger S och SD.

MP och M. Två partier med diametralt olika politik på området. Positivt att skillnaderna tydliggörs, även för väljarna.

Miljöpartiet gillar symbolpolitik och propagerar för förbud, flygskam, köttskam, högre skatter, fler skatter, motstånd till resande, handel och tillväxt.

Moderaterna står för klimatpolitik som faktisk leder till konkreta resultat. Som bejakar tillväxt, marknadsekonomi, frihandel, forskning, teknikutveckling, kärnkraft – allt sådant som kan bidra till lägre utsläpp kombinerat med ekonomisk tillväxt.

Sverige är det land som enligt undersökningar är bäst på att leva upp till Parisavtalet. Sverige har under lång tid minskat sina koldioxidutsläpp, samtidigt som vi har bevisat att det går alldeles utmärkt att kombinera med ekonomisk tillväxt. Sverige har varit – och är – ett internationellt föredöme i miljö- och klimathänseende.

Låt oss fortsätta på den vägen. Tillväxt, forskning, marknadsekonomi och teknikutveckling är framtidens melodi.

Moderaterna säger nej till den nya fastighetsskatten!

Av , , 2 kommentarer 17
🔵 Frågan om att återinföra fastighetsskatten har kommit upp i debatten igen. Dagens högsta fastighetsavgift är 8349 kr. Om den nya fastighetsskatten träder i kraft skulle detta innebära en skatteökning för en villaägare i Umeå med 19 424 kr*. Vi säger nej till den nya fastighetsskatten!
*Beräknat på medelpriset för villor i Umeå de senaste 12 månaderna.

Bråken inom Vänsterpartiet i Umeå

Av , , 2 kommentarer 19

Jag får ganska många frågor om vad som pågår inom Vänsterpartiet i Umeå inför öppen ridå just nu. Vi utomstående följer ju deras interna stridigheter via sociala medier, på insändarsidor, på bloggar, och på nyhetsplats och ledarplats i tidningen.

Men detta är i första hand en fråga för vänsterpartisterna själva.

I alla fall sedan det under hösten framkommit att bråken uteslutande gäller deras interna förehavanden och motsättningar, och inte något allmänt om debattklimatet inom Umeåpolitiken.

Jag ser förövrigt i handlingarna inför måndagens kommunfullmäktige att fd gruppledaren Ulrika Edman nu har avsagt sig sina uppdrag i kommunstyrelsen, i kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott, i planeringsutskottet, i för- och grundskolenämnden samt i styrelsen för Umeå kommunföretag.

Vänsterpartiet bedriver en politik som är skadlig för Umeå och resten av vårt land. Deras inflytande bör därför i största möjliga mån begränsas. Jag har ofta fått anledning att kritisera Vänsterpartiets politiska ageranden i Umeå stort som smått, bl.a. sådant som deras förkärlek för att demonstrera tillsammans med grupper som vill avskaffa vår demokrati och införa diktatur.

Men när det gäller frågor om deras interna person- och falangkonflikter, så är det i första hand en fråga just för – Vänsterpartiet.

40 procent av kvinnorna i Umeå avstår – ibland/ofta – från att gå ut ensamma av rädsla för att bli överfallna, rånade eller ofredade

Av , , 3 kommentarer 21

Umeå kommun har genomfört en folkhälsoenkät, som offentliggjordes idag. Folkhälsoenkäten ”Jämlika liv” skickades ut till invånare i åldrarna 16–84 år för att få bättre kunskap om livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. I enkäten finns även frågor om till exempel trångboddhet och ekonomi.

Jag ska läsa den i dess helhet vid tillfälle. Det finns både positiva och negativa delar i rapporten om läget i vårt Umeå.

En sak som är bekymrande är den otrygghet som kvinnor i Umeå upplever. Mer än var tredje kvinna eller cirka 40 procent, väljer ibland eller ofta att avstå från att gå ut ensam av rädsla för att bli rånad, överfallen eller på annat sätt ofredad. Cirka 5 procent av männen uppger samma svar. Siffrorna ligger i nivå med riksgenomsnittet.

Vi har sett liknande mönster i Unga-enkäten, som riktar sig till yngre åldrar i Umeå. I den senaste ”Unga-enkäten” i Umeå uppgav en stor andel tjejer i åldern 13-18 år att de känner sig otrygga när de går hem ensamma på kvällen. 4 av 10 var rädda för sådant som att bli misshandlade eller våldtagna när de går hem ensamma.

Trygghetsfrågorna har alltför länge prioriterats ned. Såväl i Umeå som i resten av landet.

Moderaterna har konsekvent lyft vikten av ökad trygghet i Umeå, och vi har presenterat en rad förslag för att öka tryggheten bland umeåborna.

Men de styrande i Umeå – Socialdemokraterna och Miljöpartiet – fortsätter att rösta ned våra förslag för att öka tryggheten, däribland förslagen om kommunala ordningsvakter och ökad kamerabevakning i det offentliga rummet.

Svenska folket ska inte vara bankomat till islamister!

Av , , Bli först att kommentera 16

Miljonrullningen från svenska folket till islamister måste stoppas!

När resekassan tog slut för de svenska IS-terroristerna sökte de och fick ännu mer bidrag i form av bland annat föräldrapenning och studiemedel, visar Expressen idag. Pengar som skattebetalarna inte kommer att få tillbaka.

Detta får inte ske igen. Nu måste utbetalningar av skattemedel till islamister och andra extremister stoppas.

✅ Stryp bidragen till organisationer som ägnar sig åt eller stödjer radikal verksamhet

✅ Genomför en nationell folkräkning, så att vi får kontroll över vilka som vistas i landet

✅ Inrätta en bidragsbrottsenhet på Försäkringskassan

Luften blir renare och renare i centrala Umeå – bästa resultatet sedan mätningarna inleddes år 2003

Av , , Bli först att kommentera 11

Luften i Umeå centrum blir renare. Det är mycket glädjande. Umeå kommuns åtgärdsprogram över tid ger resultat. Vi ser årliga förbättringar – och med färdigställandet av ringleden så kommer luftkvaliteten dessutom att förbättras påtagligt. Då kommer trafikmängden genom centrala staden att minskas ytterligare, då genomfartstrafik kan ta en annan väg.

Umeå kommun rapporterar årligen till Länsstyrelsen hur kommunen uppfyller miljökvalitetsnormen för kvävedioxid. Vi godkände rapporten vid ett sammanträde med planeringsutskottet igår.

Årets rapport visar att årsmedelvärdet för kvävedioxid för ligger under gränsvärdet och därmed uppfyller miljökvalitetsnormen. Även den europeiska miljökvalitetsnormen klaras. Det är nionde året i rad som gränsvärdena klaras.

I år kommer kommunen med stor sannolikhet även att för första gången klara miljökvalitetsnormen för medelvärde per timme och sannolikt även miljömålet för årsmedelvärdet. Däremot har redan för många dygn med för höga värden uppmätts vilket betyder att dygnsnormen överskrids för 2020.

De gynnsamma värdena för 2020 bedöms till stor del bero på det mycket milda och blåsiga vädret under vintern 2020, och även till viss del på effekten av coronarestriktionerna under vårvintern. Halterna av partiklar har, liksom tidigare år, varit låga.

Det positiva är dock att luften för varje år blir renare och renare. Det är alltså inte någon kortsiktig effekt just för år 2020, utan vi har sett trenden länge. Utsläppen minskar i betydligt högre utsträckning än trafiken. Och det är ju bra – det är i första hand utsläppen som ska minska.

Årets utsläppsnivåer är de lägsta sedan mätningarna startade för 17 år sedan.

Ulf Kristerssons jultal 2020

Av , , 1 kommentar 5

Idag höll Ulf Kristersson sitt jultal. I talet lyfte han många åtgärder för att förebygga utsatthet och kriminalitet, så att fler barn kan göra en klassresa. Alla barn ska ha möjlighet att utvecklas och förverkliga sina drömmar. Sverige ska vara ett land där man kan börja med nästan ingenting och komma hur långt som helst.

Detta kräver ett helhetsgrepp om politiken, med insatser på flera områden. I samband med talet presenterade Moderaterna 30 förslag för att främja social rörlighet. 

Bland förslagen finns ett antal nyheter, bland annat:

  • Inför obligatorisk språkförskola för barn i utsatta områden, från tre års ålder.
  • Erbjud föräldrar i utsatta områden ett utökat antal hembesök inom ramen för BVC-programmet.
  • Starta läxfritids för barn på lågstadiet i utsatta områden.
  • Avskaffa EBO för att inga barn ska behöva växa upp i trångboddhet.

Utöver det föreslås bland annat: 

  • Sätt ett bidragstak, så att det alltid lönar sig bättre att jobba än att stapla bidrag
  • Ställ krav på motprestation, normalt på heltid, för att få försörjningsstöd
  • Sänk skatten på låga inkomster
  • Mer undervisning i matematik och svenska i skolan