Stärk försvaret och gå med i NATO

Av , , Bli först att kommentera 12

21032753_10154772588396156_1986128258609878701_n

I dagens VK skriver jag om vikten av att stärka Sveriges försvar. Moderaterna i Västerbotten har tidigare betonat vikten av just medlemskap i NATO och ett stärkande av vår försvarsförmåga. Bifogas nedan.

 

Stärk Sveriges försvar!

Moderaterna har den senaste tiden tagit viktiga steg för att stärka det svenska försvaret. Vi fick i försvarsöverenskommelsen igenom mer än vad regeringen från början var villiga att ge till försvaret. Moderaterna har nu som ambition att två procent av BNP på sikt ska gå till försvaret.

Sedan Rysslands aggression i både Georgien 2008 och i Ukraina sedan 2014 har säkerhetsläget i Europa blivit betydligt sämre. Med valet av Trump till president i USA och den inledningsvis oklara hållningen till Nato har säkerhetsläget på kort sikt blivit ännu mer osäkert och oförutsägbart. Med Trump i vita huset har USA övergivit sin roll som den fria världens ledare.

Endast för några dagar sedan kränkte ryskt stridsflyg svenskt luftrum. Återkommande kräkningar och övningar där Sverige attackeras visar att Ryssland är redo för en konflikt. Det säkerhetsläge vi har i Europa kräver att Sverige på allvar ser över och satsar på försvaret. Svenska staten har som grundläggande uppgift att skydda dess medborgare från fiender. Denna grundläggande uppgift måste säkras, både ekonomiskt och tekniskt.

Moderaterna föreslår nu att Sveriges försvarsutgifter ska närma sig 2 procent av BNP. Det välkomnar jag! Ett medlemskap i försvarssamarbetet NATO, samt en stärkning av det svenska försvaret är högst nödvändigt!

 

Anders Ågren

Förbundsordförande, Moderaterna i Västerbotten

 

En positiv utveckling för kollektivtrafiken i Umeå!

Av , , Bli först att kommentera 10

Politiskt borde det inte råda någon tvekan om att upphandling av kollektivtrafiken i Umeå varit ett bra beslut. Att det sedan finns diverse praktiska problem som dyker upp, det händer ju såväl i kommunal drift som om man har upphandlat och ska självfallet följas upp.

Vid gårdagens fullmäktige behandlades en motion från Vänsterpartiet om att vi ska upphöra med upphandling av kollektivtrafiken när nuvarande avtal går ut. Vi moderater yrkade avslag på motionen, liksom flera andra partier. Det blev sedan också fullmäktiges beslut.

Vi ser idag ett ”All-time high” i bussåkandet i Umeå. Utvecklingen är fantastisk. Det går mycket bra för kollektivtrafiken i Umeå. Bussåkandet i Umeå ökade under 2016 med hela 15 procent. Det blev totalt omkring 8 100 000 resor, d v s ca 1 080 000 fler resor än 2015. Detta enligt en tidigare sammanställning som visar på en god utveckling. Ökningen har fortsatt under 2017.

Sedan år 2005 har utvecklingen varit just fantastisk. Kollektivtrafikresandet har ökat med ca 90 procent. Då upphandlades också kollektivtrafiken för första gången, efter att ha debatterats politiskt under många år. Den första privata aktören började trafikera i juni 2006.

Fler och fler umeåbor åker buss. Att fler invånare väljer att åka buss är en central del i vårt arbete med att förbättra luftkvaliteten i centrum. Det är nog svårt att hitta en kommun i Sverige med motsvarande positiva utveckling, samtidigt som kostnaderna inte har stigit lika mycket som på andra håll.

På den tiden Ultra-trafiken kördes i kommunal regi, så var kundnöjdheten inget att hurra över. Vi såg en trend med färre som åkte kollektivt. Erfarenheterna av att upphandla trafiken har varit mycket goda och uppskattas av resenärerna. Numera ligger kundnöjdheten på 3-4:e bäst i landet.

Låt oss fortsätta på den inslagna vägen!

Moderaterna i Västerbotten föreslår Ulf Kristersson till ny partiledare

Av , , Bli först att kommentera 9

Pressmeddelande 170828:

 

Moderaterna i Västerbotten föreslår Ulf Kristersson till ny partiledare

Förbundsstyrelsen för Moderaterna i Västerbotten har under måndagskvällen hållit ett telefonsammanträde. Detta med anledning av att de moderata länsförbunden ska skicka in förslag på ny partiledare till valberedningen för Moderaterna.

En enig förbundsstyrelse i Västerbotten har beslutat att nominera Ulf Kristersson till ny partiledare.

– Med Ulf Kristersson som partiledare kan Moderaterna få den nystart som vi behöver! Då kommer också partiet kunna gå in i den kommande valrörelsen med tillförsikt, säger Förbundsordförande Anders Ågren.

– Kristersson är den enande kraft som Moderaterna behöver. Han har en djup och bred förankring inom partiet, med uppdrag på såväl kommunal som nationell nivå genom åren. MUF-ordförande, kommunalråd, riksdagsledamot, minister. Han är omvittnat politiskt kunnig och engagerad, välkänd för väljarna och en god debattör, avslutar Ågren.

Motionen om friskvårdstimme kommer upp i december

Av , , 1 kommentar 9

I april 2017 lyckades Socialdemokraterna få igenom en minoritetsåterremiss när fullmäktige behandlade Moderaternas motion om att möjliggöra för alla anställda att träna på arbetstid, genom ett återinförande av friskvårdstimmen. Ett förslag som (S) alltså är motståndare till.

Efter min fråga till Hans Lindberg (S) idag på förmiddagen, där jag efterfrågade ärendet, så kom beskedet att remissen skulle upp i nämnderna i oktober – för att sedan lyftas till kommunfullmäktige i december. Så egentligen har man på fyra månader inte gjort något i ärendet. Tråkigt. Ingen vinner på att dra den här viktiga frågan i långbänk.

Det är väl belagt att träning har en mycket positiv inverkan på människors hälsa. Att erbjuda möjlighet till träning på arbetstid har visat sig vara ett sätt att minska sjukfrånvarokostnaderna, att öka hälsan bland medarbetarna och samtidigt öka produktiviteten. Således en vinst för såväl den anställde som för arbetsgivaren. Inom Umeå kommun har redan flera kommunala bolag insett fördelarna med detta. Sjukfrånvaro är betydligt lägre bland de anställda inom de kommunala bolagen jämfört med de anställda inom den kommunala förvaltningen.

År 2010 avskaffade Umeå kommun friskvårdstimmen för de anställda inom förvaltningen. Det var ett misstag. Sedan år 2011 ökar också sjukskrivningarna hos de anställda inom Umeå kommun.

Jobba för ett bättre företagsklimat

Av , , 1 kommentar 8

 

Vi måste ständigt arbeta för att möjliggöra ett bättre företagsklimat. Det kan handla om allt ifrån lägre kommunalskatt, bättre dialog, avveckling av osund konkurrens – men det kan också handla om bättre service till företag som är i kontakt med vår kommun.

I lördagens VK kunde vi läsa om att Umeå kommun hamnade i bottenplacering bland Sveriges kommuner när det gäller just service till de lokala företagen. Detta enligt den årliga undersökningen från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Underlaget är en jämförelse av hur företagen uppfattar kommunernas myndighetsutövning när det gäller brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Av 139 tillfrågade kommuner hamnar Umeå kommun på plats 127. Inte bra på något sätt och vis.

I kommuner som har ett gott företagsklimat finns, inte minst om vi rådfrågar Svenskt Näringsliv, en tydlig ledning som prioriterar företagsfrågor och som ser till att hela den kommunala organisationen har en företagsvänlig attityd: ”Att ha rätt inställning handlar om att lära känna företagen och att vilja serva dem och utveckla deras möjligheter på bästa sätt. Det krävs ett omfattande och målinriktat arbete för att förändra attityden till företag i en kommun. Många kommuner arbetar hårt med att ge företagen bättre service.”

Umeå kommun måste jobba mer med att möjliggöra ett positivt företagsklimat. Undersökningen från det numera rödgrönstyrda Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) understryker att Umeå kommun måste skärpa till sig!

En turbulent vecka

Av , , 2 kommentarer 8

Det varit en oerhört turbulent vecka för Moderaterna, som idag slutade med att Anna Kinberg Batra meddelade att hon kommer att avgå som partiordförande. Kinberg Batra förtjänar all respekt för sitt politiska kunnande och engagemang.

För er som följt händelseutvecklingen, så vet ni att Moderaterna i Västerbotten var ett av de första distrikten som ville se ett omtag. Detta efter Stockholms län, MUF och Dalarna. Trots vad som borde vara ett gyllene läge för det ledande oppositionspartiet, så har såväl Moderaterna som partiordföranden drabbats av successivt sämre och sämre förtroendesiffror. Partiet behövde helt enkelt en nystart. I Västerbotten vara vi överens i styrelsen om detta.

Nu blir det också så.

Valberedningen är kallad till ett första sammanträde, och en extrastämma kommer att hållas. I skrivande stund oklart om det blir i direkt anslutning till den ordinarie stämman som äger rum 12-15 oktober.

Valberedningen måste nu påbörja sitt arbete med att hitta en efterträdare på partiledarposten. Det finns gott om dugliga kandidater – vi är ett brett politiskt parti. Det gäller att hitta en partiledare som hela partiet kan sluta upp bakom, och som kan leda oss i valrörelsen 2018. Med ett år kvar till valet är tiden knapp, men än finns det möjlighet att vända på förtroende- och opinionssiffror. Mycket kan hända på ett år.

Självklart hänger inte allt på partiledaren. Det har jag också förklarat i otaliga intervjuer de senaste dagarna, även idag. Har försökt vara tillgänglig för media alla tider på dygnet de sista tre dagarna. Har talat med VK, Folkbladet, SVT, P4, P1, Ekot, TT, SvD, SVT, TV4, DN, Aftonbladet, Expressen……..

Politiskt återstår mycket att göra. Vi har alla ett ansvar. På stämman i Örebro i oktober kommer alla våra ombud att få ta ställning till en rad viktiga sakpolitiska propositioner, med förslag som har arbetats fram under senaste året. Ställningstaganden som blir viktiga inför valrörelsen nästa år. Själv har jag ingått i en av de fem arbetsgrupper som arbetat fram underlag till partistyrelsen. I mitt fall arbetsgruppen som haft till uppgift att fokusera på kriminalpolitik, försvars- och säkerhetspolitik.

Nu är det hög tid att se framåt. Om sju veckor har vi stämma. Det blir avstampet för Moderaternas comeback.

 

Polisanmälan gällande AB Bostaden

Av , , 4 kommentarer 14

När man inte får bifall till sina egna förslag, så vill Vänsterpartiet i Umeå numera flytta in politiken i rättssalarna. Detta genom att polisanmäla (!) VD och ordförande i AB Bostaden. Att de som inte gillar politiska beslut ofta brukar överklaga i Umeå är ingen nyhet. Dock går Vänsterpartiet ett betydligt steg längre när de väljer att lämna in en polisanmälan. Ta de politiska debatterna och besluten i de korrekta instanserna.

Att börja polisanmäla sina meningsmotståndare för att man förlorar en votering i kommunfullmäktige är inte seriöst.

Mer kameraövervakning

Av , , 2 kommentarer 14

Vi måste göra allt för att Umeå ska vara en trygg plats. Alla ska kunna gå hem om natten utan att behöva känna oro när de går på dåligt upplysta gång- och cykelvägar. En väl genomtänkt ljussättning utmed gång och cykelvägar är mycket viktigt. Moderaterna anser att en ren och välstädad kommun ökar tryggheten. En ordentlig insats behövs även fortsättningsvis för renhållning och klottersanering. Inga försök med klotter- eller graffittiväggar ska påbörjas i kommunal regi. Noll-tolerans skall råda.

I senaste Unga-enkäten i Umeå uppger en stor andel tjejer i åldern 13-18 år att de känner sig otrygga när de går hem ensamma på kvällen. 39 procent är rädda för att bli misshandlade eller våldtagna när de går hem, och det är en kraftig försämring på några år. Jämställdhetsfrågor ska prioriteras i det kommunala arbetet. Ingen kvinna eller man ska behöva känna sig rädd för att bli utsatt för våld. Samarbetet med kvinnojourer/kvinnohus och polisen ska utvecklas. Enkla trygghetshöjande insatser bör utökas.

Moderaterna i Umeå driver frågan om att införa kameraövervakning på en rad platser. Kameraövervakning är motiverad utifrån både en trygghetsaspekt och en möjlighet att motverka brottslighet. I Umeå finns goda exempel på hur brott förhindras med hjälp av övervakningskameror – på de skolor där man numera har kameraövervakning av fasaderna så har skadegörelse i form av fönsterkross och klotter upphört. Likaså har alla bussar i kollektivtrafiken utrustats med kameror.

Nu är det hög tid att ta nästa steg och införa kameraövervakning av platser som Rådhustorget och Vasaplan där många våldsbrott sker, men även andra platser kan bli aktuella. Det finns många sätt att göra otrygga platser tryggare – och här kan ett helt batteri av åtgärder från de sociala till dem som rör den fysiska miljön komma ifråga – men ibland kan uppsättandet av en övervakningskamera vara nödvändigt för att höja säkerheten. Vetskapen om att man riskerar att fastna på bild har en avskräckande effekt och kan därför förhindra allt från skadegörelse till grova våldsbrott.

Landsbygdsutveckling i fokus

Av , , Bli först att kommentera 12

Vid månadens träff med den moderata kommungruppen i Umeå, så var temat landsbygdsutveckling. Vi hade bl.a. besök av två representanter från TuRe (Tavelsjö- och Rödåbygdens utveckling): Göran Sundqvist och Alf Söderlund. Ett välbesökt möte, med många synpunkter och frågor.

Till skillnad från vad vissa hävdar, så står landsbygdsfrågorna högt upp på Moderaternas dagordning här i Umeå. Om detta har jag också skrivit lite i dagens VK. Bifogas nedan.

 

Viktigt med både landsbygd och stad!

I VK (12/8) är en märklig insändare publicerad, undertecknad av Torbjörn Wennebro som har uppdrag för Centerpartiet. Wennebro angriper mig för att enbart fokusera på byggande i tätorter.

Den fördjupade översiktsplanen för dels Umeå, dels de centrala stadsdelarna har antagits i bred enighet hösten 2011. Centerpartiet och Moderaterna står bakom dessa planer för hur kommunen ska utvecklas, liksom t.ex. Socialdemokraterna. Att komma med anklagelser mot mig eller Moderaterna, när Centerpartiet har röstat på exakt samma sätt, är inte seriöst.

Viktigt att understryka är att vi uppmuntrar och bejakar byggande även på landsbygden. Ca var tredje kommuninvånare bor utanför Umeå stad och på landsbygden erbjuds onekligen några av de mest attraktiva livsmiljöerna. Därtill håller befolkningsökningen på Umeå landsbygd jämna steg med utvecklingen av Umeås centrala delar.

Från Moderaterna har vi t.ex. föreslagit att ge AB Bostaden ett särskilt direktiv. Nämligen att alltid ta i beaktande möjligheten att vid nyproduktion bygga utanför de centrala stadsdelarna och utanför kommundelscentra. Vi har då särskilt pekat ut byar med omland som Tavelsjö, Sörmjöle, Bullmark, Botsmark, Yttersjö, Hissjö m.fl. Vårt förslag röstades tyvärr ned i fullmäktige den 19 juni.

Vi har politiskt ett ansvar för hela kommunens utveckling. Liksom vi siktar på att göra Umeå till det självklara storstadsalternativet i norra Sverige, så ska vi också se till att erbjuda de bästa levnads- och utvecklingsbetingelserna för boende på landsbygden inom våra kommungränser.

Anders Ågren

Kommunalråd, M. Umeå