Umeå kommun går mot ännu ett ekonomiskt rekordresultat

Av , , 1 kommentar 3

Tidigare idag hade vi sammanträde med kommunstyrelsens näringslivs- och arbetssutskott. Ett av ärendena gällde den ekonomiska utveckligen januari-april, och av allt att döma går kommunen mot ännu ett år med rekordöverskott.

Under de senaste sex åren har Umeå kommun redovisat positiva resultat. Umeå kommun gick under 2021 plus 484 miljoner kr, vilket var All time high. Tittade man sedan på hela Umeå kommunkoncern (alltså inklusive de kommunala bolagen) så var resultatet plus 705 miljoner kr för år 2021.

Hur ser då läget ut för 2022?

Vi fick som sagt en genomgång vid sammanträdet, och resultatet per sista april är bättre än föregående år, både för UKF-koncernen och kommunen.

Årsprognosen är i samma nivå som resultatet 2021 – såväl för kommunen som de kommunala bolagen.

Umeå kommun har en prognos på +465 miljoner kr, och de kommunala bolagen en prognos på +220 miljoner kr.

Det starka resultatet och prognosen förklaras bland annat av en bättre prognos för skatteintäkterna och de generella statsbidragen, samt överskott i nämnderna.

Däremot så är ju osäkerheten i omvärlden naturligtivs stor, med internationell oro, skenande priser m.m. Detta var också något jag kommenterade när VK ringde efter sammanträdet.

Men hur som helst. Ekonomiska rekordresultat i Umeå år efter år. En till bredden fylld resultatutjämningsreserv som kan användas vid sämre ekonomiska tider. Och en för hög kommunalskatt. Umeåborna tvingas betala mer i skatt än vad som är rimligt.

 

 

 

Vikten av ett bättre företagsklimat i Umeå!

Av , , 3 kommentarer 6

Jag fortsätter att lyfta vikten av ett bättre företagsklimat i Umeå. Idag genom denna interpellation i kommunfullmäktige.

 

 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S):

 

Är du nöjd med företagsklimatet i Umeå?

 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har nyligen presenterat sin årliga undersökning om kommunernas företagsklimat – Offentliga jämförelser: Företagsklimat 2021 – där man har tillfrågat de företag som faktiskt har haft kontakt med respektive kommun i olika ärenden under det gångna året.

Undersökningen är en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företagare. Den visar inom vilka myndighetsområden som företagarna anser att kommunen fungerar bra respektive mindre bra samt vad kommunerna behöver bli bättre på. Undersökningen mäter enbart faktorer som kommunerna själva kan påverka.

Företagare får i undersökningen bedöma kommunernas service och effektivitet inom sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Sedan år 2020 har ytterligare ett område tillkommit: Upphandling. Resultaten för detta område redovisas dock separat från den övriga undersökningen.

Umeå kommun hamnar på plats 131 av sammanlagt 189 kommuner som ingått i undersökningen. Bland kommuner med över 40 000 invånare, så ligger Umeå på plats 45 av 65 kommuner. Bland de områden där Umeå kommun hamnar dåligt till är det två områden som sticker ut: bygglov och serveringstillstånd. Gällande serveringstillstånd placerar sig Umeå kommun på plats 63 av 63 kommuner i just den kategorin. Sämst, alltså.

Jag är övertygad om att det finns mycket att göra i förbättringsväg. Helt uppenbart så måste Umeå kommuns kontakter med näringslivet utvecklas så att vi kan erbjuda bättre service till företagen, en större förståelse i vår förvaltning för företagens behov samt skapa ett mer tillitsfullt samarbete mellan kommunen och vårt lokala näringsliv.

Mina frågor till Hans Lindberg (S) blir därför:

 

 1. Är du nöjd med Umeå kommuns resultatet i SKR:s ranking beträffande kommunernas företagsklimat?
 2. Om svaret är nej – vad anser du behöver göras kommande år för att förbättra situationen?

 

Umeå 2022-05-02

 

Anders Ågren

Kommunalråd (M)

Ett stort tack till Sveriges veteraner!

Av , , Bli först att kommentera 5

Idag är det Veterandagen den 29 maj – en dag att hedra och tacka våra svenska veteraner för deras insatser! Sedan beslut i maj 2017 dessutom allmän flaggdag i Sverige. Det är viktigt att de svenska veteranernas insatser uppmärksammas och synliggörs för den bredare allmänheten.

Sverige har en lång tradition av att delta i internationella – militära eller civila – humanitära operationer runt om i vår värld. I olika oroshärdar har Sveriges genom åren ca 100 000 veteraner ofta varit skillnaden mellan liv och död, ibland med deras egna liv som insats.

För sina insatser förtjänar alla dessa veteraner, militära som civila, hela nationens största tacksamhet och respekt!

Vi måste få ordning på Sverige igen!

Av , , 6 kommentarer 8

Efter höstens val måste vi åter få ordning på Sverige – vi måste återupprätta tryggheten i vårt land. Om detta skrev Moderaternas och Kristdemokraternas partiledare i dagens Aftonbladet.

En regering med Moderaterna och Kristdemokraterna kommer bland annat att göra följande:

 • Väsentligt höja polislönerna, vilket Socialdemokraterna har stoppat, och införa betald polisutbildning.
 • Fördubbla straffen för gängkriminella.
 • Införa ett system med anonyma vittnen.
 • Införa visitationszoner.
 • Göra det straffbart att vara med i ett kriminellt gäng.
 • Utvisa utländska medborgare som är medlemmar i kriminella gäng, oavsett om de har dömts för brott.
 • Skärpa reglerna för villkorlig frigivning.
 • Förflytta unga kriminella från SIS-hem till fängelse.
 • Införa omvänd bevisbörda för att beslagta kriminellas egendom.
 • Kriminalisera rymning.

Väljarna avgör den 11 september. Hög tid för ett maktskifte!

Budgettider

Av , , 2 kommentarer 4

Som brukligt i Umeå kommuns politiska verksamhet, så är våren och i synnerhet maj-juni fokuserat på arbetet med budgeten inför det kommande året. Budgeten antas vanligtvis i samband med juni kommunfullmäktigesammanträde.

De lokala nyheterna rapporterade under gårdagen och idag om Socialdemokraterna och Miljöpartiets gemensamma förslag. Detta offentliggjordes nämligen igår.

För oss övriga blir det antingen den 31/5 eller den 7/6 som våra budgetalternativ presenteras. Vi meddelade igår under sammanträdet att Alliansen i Umeå siktar på att presentera vårt budgetförslag i samband med kommunstyrelsens sammanträde.

Så vi återkommer lite längre fram just om detta.

På återhörande!

Utländska medborgare som begår brott i Sverige med ”straffvärde på fängelsenivå” ska utvisas

Av , , 9 kommentarer 19

Första åtalet efter påskupploppen är här. Det gäller en utländsk medborgare som egentligen saknar laglig rätt att vistas i Sverige, och som nu åtalas för att ha deltagit i upploppen och kastat sten mot polisen.

Men även om mannen nu döms kommer han med Socialdemokraternas politik inte utvisas för de brott han begått. Det väntade fängelsestraffet kommer nämligen vara för kort för att leda till utvisning. Det tycker vi moderater är fullkomligt orimligt. Den som kastar sten mot poliser – och inte är svensk medborgare – har förlorat sin rätt att stanna i landet.

Moderaterna har sedan 2019 drivit på för att alla utländska medborgare som begår brott med ”straffvärde på fängelsenivå” ska utvisas.

I Stockholm på partiråd med Moderaterna

Av , , Bli först att kommentera 3

Idag hade vi Moderaternas partiråd på Norra Latin i Stockholm – partiråd hålls det år ordinarie partistämma eller arbetsstämma inte hålls. Jag var ombud från M i Västerbotten.

Utöver de formella punkterna som skulle behandlas, så hann vi även med ett antal sakpolitiska frågor. Under dagen diskuterades bl.a. frågor kring verksamhet och förvaltning för 2021, en valberedning inför valet till Europaparlamentet 2024 valdes och som sagt ett antal frågor kring valrörelsen behandlades. Elisabeth Svantesson lyfte hushållens ekonomi och de försämringar svenska folket drabbats av under den socialdemokratiska regeringen.

Ulf Kristersson höll tal om vårt mål att vinna valet i höst, om att bilda en ny borgerlig regering. Och att vi ska vinna väljarnas stöd för fler moderatledda kommuner och regioner. Det behövs för att få ordning på Sverige. För att vi ser alla de stora samhällsproblem som måste lösas – och alla de stora möjligheter som vi måste ta fasta på.

Detta är Moderaternas uppgift. Att få ordning på Sverige.

Norges nationaldag!

Av , , Bli först att kommentera 7

Den senaste tiden har vi blivit påminda om vikten av goda relationer och nära samarbete med våra grannländer och allierade. Idag den 17 maj passar vi på att lyfta en av våra allra närmaste vänner som firar nationaldag – och en särskild tanke till Umeås vänort Harstad!

Gratulerer med dagen Norge!

Handla lokalproducerat!

Av , , Bli först att kommentera 5

Svensk mjölk- och köttproduktion har betydligt lägre klimatpåverkan än andra länders produktion. I Västerbotten finns det goda förutsättningar att producera ännu mer livsmedel än vad som görs idag.

För att stärka svenska bönders konkurrenskraft och öka livsmedelsproduktionen finns det mycket att göra. Lokalt kan kommuner och regioner vid upphandling av livsmedel införa tydligare krav i överensstämmelse med svenska regler för djurskydd och miljökrav.

Moderaterna på nationell nivå driver på för att minska antalet regler och den administrativa bördan för jordbrukare. Moderaterna har drivit igenom en sänkning av drivmedelspriset och vi vill fortsätta att sänka priset på både bensin och diesel.

Stötta våra bönder genom att handla lokalproducerat!