Sverige blir säkrare och Nato starkare

Av , , 3 kommentarer 4

Alla Natoländers parlament har nu röstat för Sveriges Natomedlemskap. Det är en historisk händelse för vårt land men samtidigt ett naturligt steg.

Natomedlemskapet betyder att vi har kommit hem. Hem till demokratiers samarbete för fred och frihet. Hem till våra nordiska grannars samarbete för säkerhet. Hem till den krets av västländer där vi hör hemma. Tillsammans blir vi starkare och tryggare.

På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men att Sveriges Natoansökan nu är godkänd av alla Natoländer är ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare plats.

Vi står redo att axla vår del av ansvaret för Natos säkerhet. Steg för steg gör vi Sverige säkrare. Snart är Sverige medlemmar i Nato.

Vi har väntat över 30 år på ringleden – låt då ringleden öppnas i höst och utvärdera effekten, innan man börjar bygga om Västra esplanaden!

Av , , 1 kommentar 11

På tekniska nämndens sammanträde i torsdags fattades ett inriktningsbeslut gällande åtgärdspaket för Västra Esplanaden. Omvandlingen av Västra Esplanaden ska delas upp i flera etapper, där det första steget ska påbörjas redan i höst. Moderaterna menar att det är för tidigt att börja med omvandlingen av Västra Esplanaden redan i höst och röstade som enda parti nej till förslaget.

Det är inte rimligt att göra åtgärder innan vi har sett vilka effekter som Västra Länkens öppnande har på biltrafiken i centrum. Det är först när vi har sett hur trafikflödena på Västra Esplanaden påverkas av ringledens öppnande som vi kan börja titta på eventuella förändringar.

Nu får det vara nog med experiment med Umeås gator! Det är tydligt att ombyggnationen av Storgatan inte blev bra, men trots det vill kommunen göra liknande försök för att minska biltrafiken på Västra Esplanaden.

Erik Bergkvist (S) har gått bort. Våra tankar går till hans familj.

Av , , Bli först att kommentera 1

Jag har under förmiddagen nåtts av det sorgliga beskedet att den socialdemokratiske EU-parlamentarikern och tidigare regionpolitikern Erik Bergkvist (S), Umeå, har avlidit. Erik var en mycket uppskattad politiker som har gjort mycket gott för såväl Västerbotten som hela norra Sverige. Vi jobbade tillsammans i Regionförbundsstyrelsens arbetsutskott under två mandatperioder här i länet. Erik var kunnig, påläst och pragmatisk, vilket är nog viktigt för att åstadkomma resultat i politiken. Vi moderater har haft ett mycket gott samarbete med honom i länsfrågorna. Våra tankar går till hans familj.

En politik för lag och ordning. Regeringen gör det svårare att vara kriminell i Sverige.

Av , , 7 kommentarer 4

I dagens VK har jag fått nedanstående debattartikel införd.

 

Regeringen gör det svårare att vara kriminell i Sverige!

Äntligen händer det saker i kampen mot de kriminella. Den moderatledda regeringen har en tydlig plan för att bekämpa den organiserade brottsligheten. Det handlar om att slå hårt mot det grova våldet, strypa den kriminella ekonomin och bryta rekryteringen av barn och unga till kriminella gäng. Regeringen gör en historiskt stor resursförstärkning till rättsväsendet, från 69 till 90 miljarder kronor mellan 2023–2026.

Jag har noterat att inte minst VK:s ledarsida ogillar krafttagen mot kriminaliteten. Men bland svenska folket finns det ett starkt stöd för hårdare tag. Sedan regeringen tillträdde så har man både satsat resurser och genomfört åtgärder för att stärka tryggheten i hela landet. I stort sett så är alla reformer i Tidöavtalet igångsatta. Brottsbekämpningen fått tillgång till nya effektiva verktyg och en ny polisledning har tillsatts med ett tydligt förändringsuppdrag, bland annat om ökad lokal polisnärvaro.

Är det då verkligen nödvändigt? Tja, de senaste tio åren har det dödliga skjutvapenvåldet tredubblats. År 2022 inträffade 391 skjutningar och 90 sprängningar i Sverige, vilket motsvarar mer än en skjutning om dagen och en sprängning ungefär var fjärde dag. Fler dödsskjutningar skedde under 2022 än någonsin tidigare, där 62 personer miste livet. Under förra året uppgick antalet skjutningar till 363 och 53 personer sköts till döds. Det är färre än 2022, men antalet skjutningar är fortfarande högt. Samtidigt ökade antalet sprängningar till 149 under 2023, vilket är det högsta som noterats i Sverige.

Även i Västerbotten har vi under senare år sett en oroväckande utveckling. Enligt Polisen finns det kriminella gäng etablerade i Umeå. Under förra året skedde en skjutning Öst på stan i Umeå, som hade kopplingar till gängkriminalitet. Mängden narkotika har ökat och brottsligheten sprider sig nedåt i åldrarna. I höstas varnade polisen om personer från kriminella nätverk i södra Sverige som försökte rekrytera ungdomar i Skellefteå.

Att knäcka gängen och trycka tillbaka brottsligheten är en av den moderatledda regeringens viktigaste uppgifter. För att lyckas med det krävs ett omfattande arbete med att lägga om rättspolitiken – något som kräver uthållighet. Långsiktigt arbete behövs för att lösa stora problem som har vuxit fram under lång tid.

Redan i år kommer vi att se resultat av regeringens arbete med att återupprätta tryggheten i landet. Under 2024 kommer det månad för månad fortsätta bli svårare att vara kriminell i såväl Västerbotten som hela Sverige.

I januari infördes dubbla straff för grovt vapenbrott. Straffet för den som hanterar vapen eller sprängmedel har därmed ökat från två års fängelse till fyra år. Den första februari trädde den nya lagen om preventiva vistelseförbud i kraft. Lagen gör det möjligt för polisen att förbjuda gängkriminella från att vistas i ett visst område för att förhindra brottslighet. Den som bryter mot vistelseförbudet ska kunna dömas till fängelse i upp till ett år.

Under året kommer ytterligare åtgärder att genomföras:

  • Mars: Visitationszoner. Polisen ska kunna införa en så kallad säkerhetszon inom ett visst område och under en viss tid för att söka efter vapen och andra farliga föremål. Syftet är att skjutningar och sprängningar vid konflikter inom den kriminella miljön ska kunna motverkas mer effektivt.
  • April: Stärkt skydd för polisanställda. Poliser som arbetar i fronten mot de kriminella nätverken ska kunna signera beslut och handlingar med annat än eget namn.
  • Maj: Vräkning av kriminella. Det ska bli lättare att säga upp hyresgäster som har begått brott, bland annat på grund av brottslighet som skapar otrygghet för andra boende.
  • Juni: Ökade möjligheter att ta brottsvinster Rättsväsendet ska kunna ta oförklarade kontanter och lyxartiklar som inte står i rimlig proportion till en persons legitima inkomstkällor.
  • Juli: Fler preventiva tvångsmedel. Fler tvångsmedel, exempelvis hemlig rumsavlyssning och husrannsakan, ska få användas för att förhindra allvarlig brottslighet som begås till exempel inom kriminella nätverk.

Genom dessa åtgärder ser regeringen till att det blir svårare att vara kriminell i Västerbotten och Sverige under 2024. Det är efterlängat och verkligen på tiden!

Anders Ågren, förbundsordförande

Moderaterna i Västerbotten

Statsminister Ulf Kristersson besökte Umeå – välkommen tillbaka snart igen!

Av , , 2 kommentarer 5
Statsministern på besök! I fredags fick jag hälsa Ulf Kristersson hjärtligt välkommen till Umeå. Bara fyra månader sedan han var här senast, i samband med vår partistämma. Vi diskuterade bl.a. förebyggande arbete, tillsammans med Polisen och den lokala ICA-handlaren på Ålidhem. Några intervjuer med media på plats. Därefter vidare till rallyt för statsministern och hans stab. Ett mycket uppskattat besök – välkommen tillbaka till Umeå och vår region snart igen!

Så är Rally Sweden igång!

Av , , 1 kommentar 3

Rally Sweden är igång! 15–18 februari är Umeå nämligen för tredje gången värdstad för VM-tävlingen Rally Sweden. Igår var det officiell invigning med bl.a. H.K.H. Prins Carl Philip som höll invigningstal. Många besökare och miljontals TV-tittare över hela världen kommer även detta år att följa tävlingarna, som är Sveriges största årligen återkommande idrottsevenemang.

Ett viktigt arrangemang för Umeå och vår region!

Stort grattis till Alexander Stubb!

Av , , Bli först att kommentera 4

Stort grattis till Finland – och stort grattis till Finlands nya president, Alexander Stubb!

Stubb, som tillhör Samlingspartiet (Moderaternas systerparti) har dessutom visat sig härstamma från Teg i Umeå. Vilket förövrigt hans konkurrent om presidentposten, Pekka Haavisto, också gjorde. Detta redovisades i en artikel i VK av Tom Juslin förra veckan. Världen är liten.

Lagen om preventiva vistelseförbud ger Polisen nya verktyg

Av , , 1 kommentar 10

Lagen om preventiva vistelseförbud ger polisen nya och kraftfulla verktyg för att bekämpa gängbrottsligheten och öka tryggheten i Sverige. Ett viktigt och efterfrågat verktyg i polisens arbete för trygghet.

Lagen innebär att personer i gängmiljö från och med nu kan stoppas från att vistas inom vissa områden.

Ett vistelseförbud kan också bidra till att pågående konflikter kyls ned och förebygga impulsiva hämndaktioner och våldsspiraler. Den som bryter mot vistelseförbudet ska kunna dömas till fängelse i upp till ett år.

🔵 Redan 2017 lyfte vi moderater frågan om vistelseförbud, nu kommer det äntligen på plats.

🔵 Genom att förbjuda personer som tros hjälpa kriminella nätverk i ett område kan tryggheten i området öka.

🔵 Det har varit ett användbart verktyg mot den grova organiserade brottsligheten för polisen i Danmark.

🔵 Vi har snabbat på processen och tidigarelagt lagen med fem månader, till 1 februari 2024.

Vi ser hur skjutningar och sprängningar sker i både bostadsområden och på allmänna platser. Oskyldiga människor drabbas av våldet. Det är helt oacceptabelt.

Gängkriminella ska bort från skolgårdar, torg och bostadsområden! Steg för steg gör vi Sverige tryggare.

Finland utreder fast förbindelse över Kvarken, mellan Vasa och Umeå!

Av , , 2 kommentarer 5
Den högerregering som tillträdde i Finland efter valet förra året, hade ju i sin regeringsförklaring med punkten att utreda en fast förbindelse mellan Vasa och Umeå. Nu rapporterar finsk media, och även lokalmedia här i Västerbotten, att den finska staten går in med 200.000 euro för att finansiera utredningen. Beställningen kom från Kommunikationsministeriet till Trafikledsverket i december: ”Under vårvintern ska förstudien planeras för att kunna inledas och sedan pågå i ett år. Våren 2025 kommer den att stå klar.”
Finland visar vägen även i denna fråga!