Språkförskolan

Av , , Bli först att kommentera 14

Igår sände P4 ett radioinslag om att Språkförskolan med sina lokaler Öst på stan, skulle sägas upp, och deras lokaler rivas utan att de skulle erbjudas någon ersättningslokal. Jag såg att frågan diskuterades ute på sociala medier, och jag var lite förvånad över budskapet. När vi hade uppe ärendet om kvarteret Mården och markanvisning i kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott år 2011 så var beslutet att de förskolelokaler som finns i området, även Språkförskolans märk väl, skulle ersättas och inrymmas i projektet. Att Språkförskolan skulle vara kvar i området var ju självklart. Om det var dessutom alla partier överens.

Idag ser jag att kommunen kommit med nytt besked till Språkförskolan. På P4:s hemsida går att läsa:  ”Kommunen beklagar hur beslutet blivit kommunicerat med skolan och lovar nu att Språkförskolan inte ska bli uppsagda utan att en fullgod ersättningslokal finns, med ett lika centralt läge som nu.”

Mycket bra. Språkförskolan är en uppskattad aktör inom förskoleområdet, och det är viktigt att Umeå kommun har en professionell och korrekt information till externa aktörer.

Sjukfrånvaron ökar inom Umeå kommun

Av , , Bli först att kommentera 10

Tidigare i veckan behandlade vi årsbokslutet för Umeå kommun år 2013 i kommunstyrelsens arbetsutskott, och en del i detta är också personalredovisningen. Umeå kommun fortsätter tyvärr att ha en hög sjukfrånvaro för sina anställda, och dessvärre ökade sjukfrånvaron för de kommunanställda i Umeå under 2013. Trots att mer pengar satsas i kommunens verksamheter, än andra jämförbara kommuner, så är resultatet sjukare personal.

Jag har tagit upp denna fråga flera år i rad nu. Vår personal i de kommunala verksamheterna förtjänar en betydligt bättre arbetsmiljö!

Sjukfrånvaron ökade från 5,8 procent (2012) till 6,0 procent (2013). Tidigare år har detta inneburit att vi har haft bland de högsta sjuktalen i landet om vi tittar på kommunerna som arbetsgivare. Allt detta tyder på en arbetsmiljö för många av våra anställda som inte är vad den borde vara. Här finns det mycket att göra inom Umeå kommun!

Storfräsare?

Av , , 1 kommentar 14
Igår angreps jag av Vänsterns kommunalråd Tamara Spiric på insändarplats i VK. Utöver att hon hyllade V-politik så passade hon på att ge mig och Balticgruppens Krister Olsson epitetet ”storfräsare”. Jag har nu skickat in ett svar. Dock utan att börja kalla henne för det ena eller det andra. Jag konstaterar däremot i sak att sedan Vänsterpartiet och Spiric kom till makten i Umeå, tillsammans med (S), så har sjukfrånvaron ökat bland våra anställda, arbetsmiljön har förämrats, bostadsbyggandet i kommunen har minskat och befolkningsutvecklingen har tappat i fart.
Det är dags att få ett skifte i september – det är dags för alla mittenorienterade umeåbor att lägga sin röst på Nya Moderaterna och därmed slippa Vänsterpartiets inflytande!

Klyftorna ökade mest under S-regeringstiden

Av , , 3 kommentarer 9

LO-ledningen har fått kraftig kritik för att de går i det gamla socialdemokratiska partiets ledband, och att de väljer att satsa LO-medlemmarnas pengar på att stödja socialdemokraternas valrörelse. En del i denna satsning är en film som nyligen presenterades. Jag har sett att flera S-företrädare med gillande sprider den propagandafilmen.

Därför kan det vara på sin plats att i all vänlighet påpeka de uppenbara konstigheterna i LO-filmen: Följande text är från ledarsidan på Sydsvenskan igår som på ett ganska enkelt sätt sticker hål på LO/S-ballongen:

 

 

LO bluffar om Reinfeldts bluff

Med sin nya valfilm vill LO få det till att Moderaterna bluffat svenska folket. Men det är snarare LO som inte kör med öppna kort. Det går att luras utan att ljuga. Det gäller bara att välja rätt utsnitt ur verkligheten och tiga om resten.

Denna dimridåernas konst lyfter LO till nya höjder med sin valfilm som presenterades igår, Reinfeldts Sverige – siffror och berättelser från ett förändrat land.

Har Sverige förändrats under snart åtta år med alliansregeringen?

Absolut. Men den som tar LO:s verklighetsbeskrivning för den enda sanningen gör sig själv en otjänst.

Filmens utgångspunkt är ”vad Fredrik Reinfeldt lovade och vad Moderaternas politik har inneburit för Sverige”.

Och vad lovade Reinfeldt? Till exempel att med jobbskatteavdragen ”särskilt mycket gynna dem som tjänar lite”.

I själva verket har, enligt LO:s valfilm, skattesänkningarna gynnat dem som tjänar mest. I filmen sägs att den femtedel av befolkningen som tjänar minst får 5 procent av regeringens skattesänkningar 2014 medan den femtedel som tjänar mest får 45 procent. Det är en sanning med modifikation.

Om man istället för att räkna kronor och ören räknar procent ser bilden helt annorlunda ut. Den som har en årsinkomst på 150 000 kronor ökar 2014 sin nettoinkomst med cirka 11 procent tack vare jobbskatteavdraget. Den som tjänar 900 000 ökar sin inkomst med omkring 5 procent, visar Ekonomifakta.se.

”Det är jobbigt för statsministern att klyftorna ökar mest i Sverige i hela OECD-området”, säger LO:s förste vice ordförande Tobias Baudin.

Ännu jobbigare måste det vara för LO och Baudin att en stor del – enligt vissa bedömare den avgjort största delen – av dessa ökade klyftor tillkom årtiondet före 2006, under en socialdemokratisk regering.

Sak samma när det gäller neddragningen av antalet anställda i välfärdssektorn. Mellan 1990 och 2005 försvann minst 300 000 jobb jämfört med tidigare utveckling, skriver Dagens Samhälle.

Argument om att de borgerliga raserat välfärden hörs alltför ofta. Sanningen är att vård, skola och omsorg aldrig har fått så mycket pengar som nu, inflationen medräknad.

Däremot stämmer det att regeringen inte satsat på transfereringar. Sjuka, arbetslösa och förtidspensionerade jobbar inte och har inte fått del av jobbskatteavdragen. Därmed har de inte heller njutit frukterna av ökade disponibla inkomster. Somliga har istället fått sänkt ersättning.

Har regeringen – som faktiskt består av fyra partier och inte bara Moderaterna – bluffat här? Knappast, alliansen har gått till val på arbetslinjen, på att det skulle bli större skillnad mellan att arbeta och att inte arbeta. Den politiken kan visst upplevas som hård, men politiken ”det ska löna sig att arbeta” har öppet redovisats och vunnit väljarnas förtroende både 2006 och 2010.

Det finns fler tveksamheter i LO:s film.

Att Stiga i Tranås i december 2012 varslade 175 anställda – produktion skulle flyttas till Italien – kopplas till att ”regeringen försämrat anställningstryggheten”. Vänta nu. Är det inte mer effektivt att förbättra villkoren för företagande än att, oklart hur, försöka tvinga kvar produktion?

Kritik kan och bör riktas mot regeringen Reinfeldt. Turerna kring sjukförsäkringen. Flykten från a-kassan. Urholkade ersättningsnivåer i trygghetssystemen. Bristen på offensiva satsningar i infrastruktur.

Samtidigt är det otvetydigt så att det minskade skattetrycket – från 51 procent vid millennieskiftet till 44 procent nu – har ökat medborgarnas konsumtionsutrymme och frihet, och bäddat för fler jobb i privat sektor.

Med sin film levererar LO misär till ödesmättad musik. Det måste vara ljuva toner för den som inte vill höra hur falskt det skorrar.

 

 

Översyn av upphandlingspolicyn

Av , , 1 kommentar 6

Jag är övertygad om att det går att göra mer när det gäller ansträngningarna att få en större andel lokalproducerad mat i de offentliga upphandlingarna. Av det livsmedel som upphandlas av Umeå kommun, så är enligt uppgift 26% lokalproducerad, enligt de uppgifter jag fick förra året från upphandlingsbyrån. Igår debatterade vi frågan i fullmäktige, efter att jag hade lämnat in en interpellation i ärendet. Ett besked från Holmlund (S) var att man tänkte göra en översyn av nuvarande upphandlingspolicy under nästkommande år, bl.a. med anledning av ny lagstiftning på området.

Det är ett besked som vi moderater välkomnar. Frågan om lokalproducerat engagerar fler och fler.  Studier har visat att när man satsar på bättre livsmedelskvalitet för de som brukar den offentliga måltiden inom äldreomsorg, förskola och skola så gynnar det i sin tur även det lokala näringslivet. Vi har ju i Umeå sagt att vi eftersträvar delade upphandlingar, och det är vi politiskt överens om. Men frågan är om det går att packetera i ännu mindre delar, just för att underlätta anbudsgivning på enskilda delar i sortimentet. Det går att göra mer för att uppmuntra lokaproducerad mat, och inom gällande lagar och regelverk via upphandlingar öka andelen. Förändringarna på EU-nivå borde kunna underlätta ytterligare.

 

 

Kackerlackor?

Av , , 1 kommentar 10

Debatterar AB Bostaden och den framtida nyproduktionen, samt hur man ska klara av renoveringen av nuvarande fastighetsbestånd.

Vänsterpartiet tar fram storsläggan och menar att privata fastighetsägare är oseriösa, och det blir ”kackerlackor” i lägenheterna, samt att det bara kommer vara ”fattiga människor” som kan bo där. Fritt citerat. Ojojoj.

I Umeå ägs 43% av hyreslägenheterna av privata fastighetsägare. Är det verkligen Vänsterpartiets syn? Att det dräller av kackerlackor i lägenheterna där, och att endast fattiga kommer bo där???

Alliansen i Umeå vill att AB Bostaden skall bidra till en ökad nyproduktion av hyreslägenheter, tillsammans med privata fastighetsägare. Genom avyttring av en del av beståndet, så kan vi dels öka nyproduktionen, dels klara av renoveringsbeståndet. Men Vänsterpartiet är tydliga med att det aldrig kommer vara aktuellt att försälja en del av beståndet. De glömmer säga vad V-alternativet är: ökade lån, eller fördubblade hyreshöjningar för alla boende i AB Bostadens lägenheter. Det är vänsterpartiets lösning!

Välfärd och arbete hänger ihop

Av , , 2 kommentarer 8

I gårdagens VK fick jag följande replik publicerad. Lägger som vanligt in den på bloggen.

 

Välfärd och arbete hänger ihop!

Miljöpartisen Mats Höglund (VK 18/2) skriver på insändarsidan och angriper undertecknad, samt efterlyser bl.a. ett ifrågasättande av tillväxt och arbetslinjen. Han förespråkar införande av ”medborgarlön”, eller åtminstone arbetstidsförkortning. Men miljöpartiet har missat en viktig sak: arbete och välfärd hör ihop!

Det här flummet avslöjar bara att miljöpartiets politik är ett allvarligt hot mot svensk välfärd. Ingen ska tydligen längre behöva arbeta, utan alla ska ha rätt till en ”medborgarlön” oavsett om man arbetar eller ej. Vi vet ju förövrigt att även Vänsterpartiet, liksom socialdemokraterna i Umeå, förespråkar införande av 6-timmars arbetsdag. De vill alltså att svenskarna ska arbeta mindre.

Moderaterna står för arbetslinjen. Vi måste fokusera på att skapa förutsättningar för att fler jobb ska kunna växa fram, såväl nationellt som i Umeå. Fler jobb, märk väl. För mig och moderaterna är det viktigt att värna välfärden och trygga pensionerna. Detta kräver att fler arbetar. Detta kräver tillväxt, fler företag och även fler som jobbar inom den offentliga sektorn. Den demografiska utvecklingen tvingar fram att fler måste jobba för att Sverige ska kunna behålla dagens välfärd. Lösningen är inte att dela på de befintliga jobben.

Moderaterna och övriga allianspartier står för det ekonomiskt ansvarsfulla alternativet, som också är en garant för välfärden. Välfärd bygger på arbete.

 

Anders Ågren, kommunalråd (M), Umeå

Lokalproducerad mat och upphandlingar

Av , , 3 kommentarer 7

Skriver i veckans nummer av Umeå Tidning. Insändaren bifogas nedan.

 

Öka andelen lokalproducerad mat i upphandlingar!

EU-parlamentet har nyligen antagit nya direktiv för offentlig upphandling, där det ska bli enklare för kommuner att upphandla lokalproducerad mat. Denna fråga har genom åren diskuterats mycket inte minst runt om i Västerbottens kommuner.

Det är positivt att det nu blir ännu enklare att upphandla lokalproducerad mat. Svenska företag med djurhållning har en tuff konkurrenssituation, där andra länder har lägre krav på djurskydd och annat. I vårt land serveras dagligen flera miljoner måltider i offentlig regi. Med de nya EU-reglerna blir det enligt uppgift möjligt att främja kvalitetsmat, man ska exempelvis som kommun kunna ställa krav på hållbarhet och produktionsmetoder. I de nya reglerna kommer främjande av djurskydd också att kunna vara en del i upphandlingen.

I Umeå har vi sedan tidigare antagit en upphandlingspolicy, där vi ska eftersträva delade upphandlingar för att underlätta för mindre företag att vara med. Varor och tjänster som den offentliga sektorn köper ska ha en sådan kvalitet att de ligger i nivå med kraven i svensk lagstiftning, till exempel svenska miljö- och djuromsorgsregler. Detta borde ju bli ännu enklare att genomföra fullt ut med de nya EU-direktiven.

Vi moderater har lämnat in en interpellation i detta ärende, och vår förhoppning är att Umeå kommuns upphandlingspolicy kan utformas, så att det blir enklare att upphandla lokalproducerat i enlighet med EU-parlamentets beslut.

 

Anders Ågren, Kommunalråd, M

Läge för en ny kommunreform?

Av , , 2 kommentarer 6

Varje gång ny befolkningsstatistik presenteras, så brukar det uppstå en diskussion kring hur många av de mindre kommunerna i Sverige ska klara sig. Så lär det också bli efter gårdagens nyhet om befolkningsutvecklingen under 2013 i landets kommuner.

Under förra året  så debatterades förövrigt småkommunernas framtid ganska ingående i bl.a. Dagens Samhälle, och många debattörer menar att det brådskar med kommunsammanslagningar. Jag delar den uppfattningen. Staten borde uppmuntra detta genom att ge ekonomiskt incitament – inom ramen för en ny kommunreform-  för mindre kommuner att gå ihop till större kommuner. Tyvärr verkar det inte ske något annars, även om alla egentligen inser behovet av det.

Problematiken för många av landets kommuner är följande: unga och högutbildade flyttar och kvar blir en åldrande befolkning som sätter press på den offentliga verksamheten. Men för att de svaga kommunerna ska klara omställningen till ett tjänstesamhälle krävs en utredning för en ny kommunsammanslagning, är en av slutsatserna i en rapport från WSP.  Befolkningen i mindre kommuner fortsätter minska, och inte enbart i Norrlands inland utan även i södra och mellersta delarna av Sverige. Samtidigt fortsätter de större städerna och tätorterna att växa. Redan idag är det många småkommuner, som trots stöd genom ekonomiskt utjämningssystem, har det väldigt svårt att klara service och åtaganden till sina kommuninvånare.

I takt med att befolkningen blir äldre, samtidigt som de yngre flyttar därifrån, blir situationen alltmer ansträngd. Jag är fullständigt övertygad om att många av dessa småkommuner kommer att tvingas slå ihop sig med andra kommuner för att få en tillräckligt stor ”kritisk massa”. Detta inom en snar framtid.

Andra städer växer snabbare

Av , , 3 kommentarer 5

Idag kom de officiella siffrorna för Umeås befolkningsutveckling för år 2013 – vid årsskiftet var vi 118 349 umeåbor.

Därmed ökade Umeå med 1055 invånare förra året. .Med ”Norrlandsmått” är det bra siffror, och bättre än föregående år. Men med tanke på de tillväxtambitioner vi gemensamt har i Umeå så är det inte godkänt. Tyvärr tvingas vi konstatera att det ligger under den långsiktiga ambitionsnivå som Umeå kommun har.

Sett över riket hamnade vi på plats 22, när det gäller befolkningstillväxt. För att kunna nå visionen om 200.000 invånare skulle tillväxten behöva ligga omkring 2000 invånare per år. Vi har alltså ett ganska stort avstånd till den önskvärda tillväxttakten.

Det är två huvudkomponenter – nu liksom tidigare – som vi måste lägga extra fokus på, för att förbättra tillväxttakten under kommande år: nya jobb och nya bostäder. Helt uppenbart hämmas vi den rådande bostadsbristen. En för låg nyproduktion av bostäder gör att befolkningstillväxten är lägre än vad den annars skulle vara. För den som vill flytta till Umeå är det svårt att finna bostad. Här måste det bli bättring!

Konkurrensen mellan tillväxtregionerna är stenhård och vi i Umeå har verkligen inte råd att vara nöjd med sakernas tillstånd.