Lindberg (S) har svårt att ge besked om tiggarna. Inte ok.

Av , , 4 kommentarer 25

Nu på förmiddagen hade vi uppe frågan om tiggarna i Umeå, och huruvida kommunen ska finansiera eller ordna boende åt dem. Detta efter en enkel fråga som jag hade väckt vid dagens sammanträde.

Moderaternas linje är tydlig. Det är INTE ett kommunalt ansvar. Varken att ordna boende, finansiering för det, skolgång eller något annat för den delen. Annat än ev akut bistånd enligt lagstiftningen.

Men när jag ställde frågan till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S), så duckade han för frågan. TRE gånger. Hans enda svar var att det utreds, samt att kommunen inte ska ställa upp med uppställningsplats för husvagnar. Ja, det sista är ju bra. Men det är ju bara en ytterst liten del. Det kan ju innebära att kommunen väljer att ta ansvar för övrigt boende: kommunal camping för tiggare, uthyrning av boendeplatser, moduler, hotellrum etc etc.

Hur kan det vara så svårt att svara på en enkel fråga?

Hans Lindberg (S) måste börja tala klarspråk. I denna fråga liksom övriga aktuella frågor. Har han problem att bestämma sig, så kan han ju be om råd från oss moderater!

Umeå kommun har inget ansvar för att finansiera boende för tiggare

Av , , 2 kommentarer 24

På måndag kommer situationen med tiggarna i Umeå att diskuteras i kommunfullmäktige. Jag har ställt följande fråga till Hans Lindberg (S).

 

Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S):

 

Angående kommunal finansiering av tiggares boende

 

En av de mest omdebatterade frågorna är situationen med tiggare i landets kommuner, och kommunernas eventuella ansvar för dem. Nyligen var det ett ärende i KSAU om Umeå kommun skulle ge bidrag till en förening som upplåter stugor för boende åt romska familjer. Föreningen hade ansökt om ersättning för den hyra de går miste om genom att upplåta stugorna till romerna. Beslutet från bl.a. (S) blev att återremittera ärendet. För egen del röstade jag för Moderaternas räkning att ärendet skulle avgöras direkt. Det är ju självklart med avslag.

Det är viktigt att vi politiker är tydliga. Det är inte kommunens ansvar att ordna och finansiera boende, skolgång eller annat under den korta tid man vistas i Sverige. Inte heller är det kommunens uppgift att ordna fram någon form av kommunala campingar för tiggare.

Om föreningar eller privatpersoner vill ordna boende åt s.k. EU-migranter så är det deras sak, men de kan inte räkna med att kommunen ska finansiera det. Precis som den nationelle samordnaren konstaterar, så strider det även mot likabehandlingsprincipen. Om man erbjuder gratis boende för tiggare, så måste man göra till alla grupper av människor.

Min fråga till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S) är därför:

– Delar du min uppfattning om att Umeå kommun inte har ansvar för att ordna och finansiera boende för tiggare, under den korta tid man har rätt att vistas i landet

 

Umeå 2015-08-20

Anders Ågren

Kommunalråd (M)

  •  

Ekonomiskt oansvarigt med 6-timmarsarbetsdag!

Av , , 6 kommentarer 19

Läser ett pressmeddelande från Umeå kommun där det framgår att kommunen nu tydligen ska göra ett försök med sextimmars arbetsdag på en arbetsplats inom äldreomsorgen.

Det framgår inte av pressmeddelandet vad det hela kommer att kosta. Jag förstår om de inte vill skylta med detta. För minskad arbetstid med bibehållen lön är extremt kostsamt.

Men Hans Lindberg (S) verkar uppenbarligen vara inne på att driva denna vänsterpolitik. Det är högst oansvarigt. För att klara av att finansiera den svenska välfärden på nuvarande nivåer behövs ökade skatteintäkter. Fler jobb, ökad produktivitet och fler arbetade timmar. Att istället dela på befintliga jobb är ekonomiskt oansvarigt.

Konjunkturinstitutet har analyserat konsekvenserna av arbetstidsförkortning med bibehållen lön. Det skulle enligt uppgift leda till sådant som ”lägre löner, försämrade trygghetssystem och lägre offentlig konsumtion. Servicenivån i skola, vård och omsorg och pensionerna skulle försämras och en stor del av den potentiella tillväxten skulle gå till att betala ökad ledighet i stället för till exempel ökade resurser till välfärden.”

Det här experimentet vill alltså S i Umeå genomföra på försök i den kommunala verksamheten. Men detta är väl generellt vad som väntar med socialdemokraterna i Umeå, efter det interna ledarbytet. En vänstersväng, där man inte längre ser poängen av en arbetslinje, utan istället vill dela på befintliga jobb.

 

TCO har skrivit så här förnuftigt apropå förkortad arbetstid med bibehållen lön:

De utvärderingar som gjorts av olika försök med arbetstidsförkortningar visar förvisso att de som får kortare arbetstid upplever ett ökat välmående. Studierna ger dock inte belägg för att hälsa eller sjukfrånvaro påverkas positivt i någon mätbar grad. Forskningen i allmänhet ger heller inga belägg för att kortare arbetstid ger några långsiktiga positiva effekter på verksamhetens produktivitet. Det är alltså svårt att se att förkortningar av arbetstiden generellt sett ger så positiva effekter att de betalar för kalaset. En allt för stor förkortning av arbetstiden kan tvärtom leda till att arbetstempot drivs upp och att kraven på obekväma och varierade arbetstider ökar ännu mer.

 

Moderaterna ställer inte upp på denna ekonomiskt oansvariga politik! Varken i Umeå, eller i riket som helhet.

En timme till

Av , , Bli först att kommentera 16

MUF:s distriktsordförande, tillika kommunfullmäktigeledamoten, Elin Jonsson föreslår i en motion att Umeås restauranger, krogar och nattklubbar ska kunna beviljas serveringstillstånd t.o.m. kl. 03.00, istället för till kl. 02 som det är idag.

Det borde ju vara en självklarhet. Umeå ska ju vara en modern stad, men i vissa avseenden är det tyvärr politiskt förmynderi som gäller. Sundsvall, Luleå, Boden, Visby, Kalmar, Växjö, Stockholm, Göteborg, Uppsala och Linköping är bara några av de städer som har längre öppettider än Umeå.

Stötta gärna Elin Jonssons initiativ genom att ”gilla” Facebooksidan ”En timme till i Umeå”

I Stockholm på möte med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Av , , Bli först att kommentera 13

På plats i Stockholm onsdag-fredag. Sitter ju med i styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och vi ses vanligtvis en gång i månaden. Onsdagkvällen ägnades åt bl.a. M-gruppmöte, idag har det hittills varit genomgångar av alla ärenden inför de olika beredningarnas och styrelsens sammanträde, samt informationer där alla partier är samlade – imorgon förmiddag är själva styrelsesammanträdet. Sedan åter till Umeå.

Mycket diskussion inte minst kring den svenska migrationspolitiken, och helt uppenbart måste det till förändringar när det gäller mottagandet av flyktingar, ensamkommande m.m. Moderaterna har på central nivå i många delar signalerat kursändringar och det behövs verkligen: införandet av tillfälliga uppehållstillstånd, skärpt försörjningskrav vid anhöriginvandring m.m. Det är heller inte rimligt att Tyskland och Sverige tvingas ta emot en så stor andel av flyktingarna som söker sig till EU, och det har ju förövrigt även FN uttryckt. Här måste det till förändringar.

Elin Jonsson (M) föreslår längre öppettider på uteställen i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 14

Pressmeddelande som skickades ut i förmiddags. apropå M-motion som lämnats in av Elin Jonsson.

 

Kräver längre öppettider på krogen i Umeå

Restaurangerna i Umeå måste hålla öppet längre än idag. Det anser Elin Jonsson (M) i en motion till kommunfullmäktige i Umeå. Krögarna bör få möjligheten att hålla restaurangerna öppet till 03.00.

Anledningen är att Umeå ska bli en mer attraktiv stad i norr. Sundsvall, Luleå, Boden, Visby, Kalmar, Växjö, Stockholm, Göteborg, Uppsala och Linköping är bara ett fåtal av de många städer som har längre öppettider.
”Då krävs det att politikerna lyssnar på de behov som finns, dels hos turister och studenter, men framförallt hos invånare och företagare i Umeå” skriver Elin Jonsson.

Umeå skulle, enligt M-politikern, bli en otroligt konkurrenskraftig turiststad och måste därför ges möjlighet att konkurrera på samma attraktiva resmål även då det kommer till utelivet.

Inga restauranger kommer tvingasförlänga sina öppettider. Men att möjligheten finns är ett steg i rätt riktning. Detta skulle stärka mångfalden och valfriheten bland besökare, studenter, invånare och företagare.

I motionen går det att läsa att när städer som Kalmar och Visby genomfört förändringen har också våldsbrotten som uppstår efter krogen minskat drastiskt. Dessutom skulle detta skapa fler arbetstillfällen i Umeå kommun.

Elin Jonsson
Ledamot Kommunfullmäktige (M)

Mer om Västra Länken

Av , , Bli först att kommentera 13

Följande pressmeddelande skickades ut igår med anledning av Trafikverkets besked, där jag och Hans Lindberg (S) uttalar oss.

Välkommet besked om Västra länken

Pressmeddelande  •  2015-08-24 15:34 CEST

Umeås kommunledning välkomnar Trafikverkets ställningstagande om att Västra länken ska dras öster om Prästsjön.
– Det är vad också vi förordar. Nu ser vi fram emot att spaden äntligen ska sättas i jorden, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S).

Efter att Trafikverket tidigare återförvisat arbetsplanen för Västra länken, har verket i dag meddelat sitt ställningstagande om en lokalisering öster om Prästsjön. Det är det läge som Umeå kommun förordat under flera år, senast som ett förstahandsalternativ i ett samrådsyttrande till Trafikverket i juni 2015.

– Det är positivt att Trafikverket och kommunen är överens, och att projektet åter rullar framåt. Att Västra länken snarast kan öppnas för trafik är en förutsättning för Umeås utveckling, säger Hans Lindberg.

– Jag vill betona vikten av att det inte blir en stadsgata. Vägen måste möjliggöra snabb kommunikation, så att folk vill använda den.

Miljö och stadsutveckling
Den trafikavlastning som Västra länken medför skapar förutsättningar för en bättre luftmiljö i centrala Umeå och en fortsatt hållbar stadsutveckling enligt översiktsplanens intentioner (femkilometersstaden). När Västra länken är klar, kan befintliga trafikleder omvandlas till stadsgator, vilket möjliggör blandbebyggelse, transportsnål planering, trafikstyrning, genomförande av parkeringspolitiken och prioritering av hållbara transportslag.

– Västra länkens betydelse kan inte nog betonas. Flera bostadsplaner ligger i vänteläge på grund av att vägen inte är färdigställd. Därför är det glädjande med Trafikverkets definitiva ställningstagande, säger kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Anders Ågren (M).

Viktigt besked för Umeås utveckling

Av , , Bli först att kommentera 20

Idag har Trafikverket meddelat sitt beslut att den Västra Länken ska dras öster om Prästsjön. Beslutet är inte överklagningsbart, så nu är det en gång för alla klarlagt vilket alternativ av dragning den återstående länken i ringleden skall få. Vi från kommunledningen träffade Trafikverket i förmiddags och fick då en genomgång av grunderna för deras ställningstagande.

Positivt att de har satt ned foten och tagit beslut!

Både ett yttre och ett inre läge hade förvisso varit möjligt enligt kommunens översiktsplan. Men nyttorna med Öst Prästsjön var större, än för det inre alternativet med tunnel. Det viktiga nu är att vi kan komma vidare i den här långdragna processen. Vi får väl utgå från att det blir överklaganden i ett senare skede gällnade arbetsplanen – det torde det ha blivit oavsett vilket val av sträckning man hade valt men nu råder inte längre någon tvekan om vilken dragning som det blir. Den sammantagna bedömningen från Trafikverket är att Öst Prästsjön är det bästa alternativet.

Även med överklagningar av arbetsplan så räknar vi med att Västra Länken kan stå färdig år 2021. Det är verkligen på tiden! Varje månad och år som går utan att Västra Länken färdigställs, innebär förlorad tid för arbetet med att förbättra luftkvaliteten i centrala Umeå. Varje månad och år som går utan en färdig ringled innebär också en allvarlig hämsko för Umeås tillväxt och utveckling.

Besöksnäringen på frammarsch i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 16

Aktuella siffror visar att antalet turister till Umeå fortsätter att öka, även efter Kulturhuvudstadsåret 2014. Antalet gästnätter i Umeå under perioden januari – juni har ökat med 4 procent jämfört med 2014. Det är mycket glädjande nyheter. Många hade ju annars förväntat sig att vi skulle få se en nedgång efter 2014. Kulturhuvudstadsåret var såklart ett oerhört bra år och jämfört med år 2013 är ökningen av antalet gästnätter på hotellen i Umeå 25 procent. Trevliga siffror!

Besöksnäringen ökar ju kontinuerligt i Sverige och antalet jobb blir fler i denna framtidsbransch. Turismen och handeln är områden där många unga får sitt första jobb, något som är viktigt för möjligheten att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Det är också en bransch där många väljer att starta företag. Trots den expansion som turismen har visat de senaste åren är näringen fortfarande i sin linda och har stor utvecklingspotential. Som Norrlands största stad och tillväxtmotor har Umeå stor potential beträffande besöksnäringen. Shoppingturism är en sorts turism som ökar i takt med att handel och turism samarbetar allt mer. Av detaljhandelns försäljning består hela tio procent av de pengar som turister spenderar. Det finns alla förutsättningar för att den siffran kan öka än mer. För de regioner som vill växa och har höga tillväxtmål är turismen en bransch som inte får nonchaleras. IKEA öppnar ju i Umeå nästa år och kommer att bli ytterligare en viktig pusselbit i detta. Umeå är en fantastisk stad – nu måste vi se till att ännu fler får uppleva det!

Defensiv Lindberg (S) kan varken säga ja eller nej…

Av , , 2 kommentarer 18

I dagens VK går det att läsa om den interpellation jag har lämnat in beträffande AB Bostaden och bostadsbyggandet.

I artikeln finns det dock några sakfel. Dels framstår det som att vi moderater vill sälja HELA AB Bostadens bestånd och så är det självklart inte. Jag har nämnt i interpellationen – liksom i pressmeddelandet – att vi vill avyttra DELAR av beståndet. Tidigare har vi från Allianspartierna nämnt en tredjedel av beståndet, och då skulle AB Bostaden fortfarande ha 40 procent av det totala hyresrättsbeståndet på marknaden om det blev på det sättet.

Vidare står det i artikeln att jag i min interpellation har beskrivit att Luleå kommun beslutat sälja ut 70 procent av det kommunala bostadsbolagets lägenheter. Varifrån har VK fått den uppgiften? Det har jag inte alls skrivit om, och det stämmer ju inte heller. Vad jag vet, så har Lulebo ca 10 200 lägenheter, och de har alltså fått ett ägardirektv om att sälja 3000 lgh.

Men utöver dessa sakfel i artikeln, så är det intressant hur Hans Lindberg (S) har svarat.

När det gäller frågeställningen om han är beredd att följa Luleås exempel och avyttra delar av lägenhetsbeståndet för att få ekonomiska muskler att öka nyproduktionen…….så blir hans svar i artikeln att det inte är någon enkel fråga som det går att svara ja eller nej på.

Just detta är väl problemet med Lindberg (S) och Socialdemokraterna i Umeå just nu. Till skillnad från (S) i både Skellefteå och Luleå, så verkar inte Umeås sossar våga – eller vilja –  ta ställning i den här frågan. De ser hellre att bostadsbristen fortsätter vara ett problem, än att de tar ett tydligt beslut som möjliggör att AB Bostaden får möjlighet att öka nyproduktionen. Därför säger Lindberg att det inte går att säga ja eller nej. En extremt defensiv hållning.

Jag tycker att Hans Lindberg borde rådfråga fd kommunalrådet Lennart Holmlund i det här ärendet. Holmlund applåderade ju Luleås beslut och kallade det på sin blogg ”Äkta socialdemokratisk tillväxtpolitik”. Länk till Holmlunds blogg i ärendet: http://blogg.vk.se/lennart-holmlund-kommunalrad/2015/07/13/mycket-bra-affar-for-lulea-och-lulebo/

Det är dags för Hans Lindberg (S) att sluta prata och istället börja agera. Sluta vara så defensiv – peka med hela handen.