Information på kommunens intranät om kommunrevisionens granskning

Av , , Bli först att kommentera 9

Med anledning av de olika buden om granskning av kommunrevisionen eller ej, så lägger jag ut den information som tidigare idag publicerades på Umeå kommuns intranät.

Jag kan bara konstatera att jag upprepade gånger under dagen fått beskedet, att kommunrevisionen formellt har beslutat om att en granskning kommer att ske. Det budskapet bekräftas också i denna text nedan som gått ut till alla anställda inom Umeå kommun via intranätet.

När nu kommunrevisionen ikväll verkar säga att detta är fel, så blir jag – diplomatiskt uttryckt – väldigt förvånad. Vad är det som gäller?

 

Från Umeå kommuns intranät:

Kommunrevisionen
granskar efter VK:s artikelserie

Kommunrevisionen har inlett en granskning med anledning av Västerbottens-Kurirens artikelserie om Umeå kommun de senaste veckorna. Dessutom kommer en rapport från Samhällsbyggnad att tas upp av SDL, tekniska nämnden och kommunstyrelsens arbetsutskott, ksau.

Grunden för Umeå kommuns egen analys är en sammanställning av vilka beslut som fattats
samt vem som fattat besluten och på vilka grunder. Det arbetet leds av samhällsbyggnadsdirektör Margaretha Alfredsson.
– Detta är ingen ”utredning” av sig själv, som har påståtts. Det är helt nödvändigt att hon leder arbetet. Som högsta chef för området har Margaretha Alfredsson ett ansvar för att undersöka vad som har hänt, säger stadsdirektör Jonas Jonsson.

Flera instanser

En statsvetare har i VK använt ordet ”jäv” för att beskriva Margaretha Alfredssons
ledande roll i sammanhanget.
– Han gjorde också tillägget att man måste ”be någon annan titta på det också”.
Det är precis vad som kommer att ske. Rapporten från Samhällsbyggnad kommer inte
bara att behandlas i min ledningsgrupp, tekniska nämnden och ks au utan också av
revisorer, säger Jonas Jonsson.

Material till sakkunniga

Den externa och oberoende Kommunrevisionen har nämligen, efter förfrågan från
förvaltningen den 14 december, beslutat sig för att göra en granskning utifrån
VK:s artikelserie.
– Revisorerna har fått samma material som VK, plus lite till, och de har fått
möjlighet att ställa frågor. De har nu lämnat över materialet till sina
sakkunniga. Baserat på vad de kommer fram till, beslutar revisorerna om de ska
gå vidare med en djupare granskning, säger Jonas Jonsson.

Eventuella åtgärder

Målsättningen är att Kommunrevisionen kan överlämna ett yttrande till Umeå kommun den 18
januari. Ärendet ska sedan behandlas av tekniska nämnden den 26 januari och av
kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 januari.
– Då står det klart om vi kommer att ändra rutiner, skapa nya styrdokument eller
genomföra andra åtgärder, säger Jonas Jonsson.

Kommunrevisionen kommer att granska och utreda

Av , , 1 kommentar 13

Självklart måste den utredning som vi i kommunalrådsberedningen har begärt – med anledning av VK:s granskning – genomföras så att den inte kan ifrågasättas eller anklagas för jäv. Gärna att kommunrevisionen tittar på det. Däremot kan vi inte beordra revisionen att granska – det avgör kommunrevisionen själva i deras fristående roll.

Kommunrevisionen har nu beslutat att inleda en granskning efter en förfrågan från Umeå kommun som gjordes den 14/12, gällande de olika artiklar som varit i VK kopplat till Samhällsbyggnadskontoret.

Allt material från kommunens sida överlämnades enligt uppgift till revisionen igår, onsdag. Målsättningen är sedan att ett yttrande ska komma från kommunrevisionen den 18/1.

Mycket bra!

Nej till ytterligare kommunalt stöd till Guitars – The Museum

Av , , 2 kommentarer 16

Återigen har Socialdemokraterna och Miljöpartiet beslutat att fortsätta stödja verksamheten i gitarrmuseet Guitars med kommunala medel.

För Moderaternas räkning yrkade jag vid dagens sammanträde avslag till förslaget.

Nu ska uppdraget gå till UKF och de kommunala bolagen att sätta in ytterligare två miljoner kr för att klara av att driva verksamheten första halvåret 2017.

Min huvudinvändning är att detta inte är en uppgift för kommunen. Att inledningsvis vara med och stötta är en sak, via utvecklingsanslaget. Där finns möjlighet att stötta nya idéer och utvecklingsprojekt. Men nu har kommunen – bara via utvecklingsanslaget – gått in med 11 miljoner kr från 2013 tills idag. Sedan tillkommer sponsringen från de kommunala bolagen.

Senast detta ärende var upp röstade jag nej. Idag gjorde jag detsamma. Umeå kommun står inför stora ekonomiska utmaningar. Kommunen har gått med underskott de senaste två åren. Att fortsätta ge stöd, förvisso denna gång via de kommunala bolagen som S/MP vill, är inte rimligt.

Vi moderater har hela tiden sett positivt på initiativet Guitars. Det är en viktig del för besöksnäringen. Men avsikten när detta sjösattes var ju inte att kommunen skulle dra på sig bestående krav på att vara med och finansiera verksamheten. Nu är ju utvecklingen snarare så att Umeå kommun tar på sig ett allt större ansvar.

Hur många muséer ska Umeå kommun ha egentligen? Det borde väl rimligen räcka med ägandet i Västerbottens Museum?

Självklart ska vi lägga ut Scharinska villan till öppen försäljning!

Av , , Bli först att kommentera 16

img_6340

Ser att Vänsterpartiet har skickat ut något pressmeddelande apropå Scharinska villan och ett ärende som kommer upp på tisdag i KSAU.

Sedan en tid tillbaka står det klart att Umeå kommun inte har något behov av Scharinska villan överhuvudtaget. Sedan tidigare vet vi också att Umeå kommun har en årlig kostnad på ca 22 miljoner kr för tomma lokaler, däribland Scharinska. Dessa pengar kan och måste användas till betydligt bättre saker. Samtidigt har Umeå kommun gått minus två år i rad och verkar vara på väg mot ett minus för tredje året i rad.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet beslutade i våras att man ville sälja Scharinska till AB Bostaden.  Återigen valde man att inte gå ut på ett öppet anbudsförfarande. Det bästa för kommunen måste ju vara att öppet fråga vilka aktörer som vill lägga anbud. Det är det bästa för Umeås skattebetalare! Då får vi ett så högt pris som möjligt. Istället så beslutade man göra på samma sätt som med gamla biblioteksfastigheten och meddelade att AB Bostaden skulle få köpa det hela. Utan möjlighet för andra att kunna lägga anbud.

Vi moderater vill sälja Scharinska villan. Nu liksom i våras.  När affären med AB Bostaden inte synes gå i lås så är det ju SJÄLVKLART att Umeå kommun ska lägga ut fastigheten till öppen försäljning. Det är bäst för Umeås skattebetalare!

Synd bara att Socialdemokraterna inte lyssnade på oss redan i april.

Viktigt att värna och vårda skattebetalarnas pengar

Av , , 2 kommentarer 10

VK publicerade idag en granskning av IT-avdelningen på Umeå kommun, gällande avdelningens resor. Av allt att döma kommer det fler delar i denna granskning.

Bra så. En kommun måste vara öppen och tåla granskning av all dess verksamhet.

Vid morgonens första möte idag, kommunalrådsberedningen, så tog vi upp frågan och gav i uppdrag att ta fram underlag och all fakta på bordet. Vi har – på alla nivåer i kommunen – ett ansvar att se till att skattepengarna används på ett korrekt och ansvarsfullt sätt. Några nöjesresor – vilket använts i rubriksättning och annat – är självklart inte acceptabla, vilket jag förklarat för många som har hört av sig idag. Men som sagt – nu har vi gett i uppdrag att titta på vad som skett/inte skett.

Vi utgår från att alla följer de riktlinjer och regler som vi politiskt har tagit beslut om, oavsett det gäller resor eller annat. Det finns ju en anledning till att vi har regler och riktlinjer.