Umeå en självklar residensstad i norra Sverige!

Av , , 1 kommentar 22

I dag är det kommunfullmäktigesammanträde i Umeå. Hade hoppats att jag hade fått upp min fråga – den första i raden av dagens frågor – till diskussion vid det här laget men så har det inte blivit. Lägger upp frågan här hur som helst.

Fråga till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S):

Självklart är Umeå den naturliga huvudorten för en storregion i Norrland!

I början av mars ska regeringens utredare presentera Sveriges nya regionkarta och då kommer sannolikt en gemensam fyrlänslösning för norra Sverige att presenteras. Om detta rapporterar SVT i ett nyhetsinslag (26/1). Regeringen har uttalat att det kommer att bli avsevärt färre län i Sverige i fortsättningen. En grundregel är att ett storlän ska ha runt en miljon invånare för att anses vara effektivt. En fyrlänsslösning med Västerbotten, Norrbotten, Jämtland och Västernorrland är högst sannolik. Det går också i linje med Ansvarskommitténs betänkande från 2007, där en sådan lösning med Umeå som sannolik huvudort pekades ut.

Utredarna kommer också att presentera ett förslag på residensstad i den nya storregionen och även kommunen där det nya regionparlamentet ska ligga. I tv-inslaget framgår att Sundsvall är favorit till att bli residensstad, eftersom ”Umeås representanter har förklarat sig nöjda med att ha regionsjukhuset. Och det kan få stor betydelse för var de statliga regionkontoren i det nya storlänet hamnar. Det gäller även för de jobb inom regional utveckling, som ska flyttas från länsstyrelserna till storlänets centralort.”

Om detta stämmer är det oerhört allvarligt. Hur många jobb kommer att flyttas från Umeå? 400? 800? Ännu fler? Ansvarskommitténs ursprungliga tanke var ju att Umeå var den lämpliga huvudorten i norra Sverige. Det har ju varit min och moderaternas utgångspunkt hela tiden i detta arbete.

 

Mina frågor till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S) är därför:

– Vilken stad anser du är bäst lämpad att bli huvudort i en eventuell ny storregion i Norrland bestående av Västerbotten, Norrbotten, Västernorrland och Jämtland?

– Stämmer det att ni redan har förhandlat bort sådant som residensstad, regionparlament, administration och annat?

 

Umeå 2016-01-27

Anders Ågren, Kommunalråd (M)

IKEA har äntligen öppnat i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 22

Igår var det äntligen dags för IKEA att slå upp sina dörrar för besökarna. Jag deltog på invigningen och stämningen var onekligen på topp. Det här kommer att betyda mycket för handeln i Umeå, liksom besöksnäringen. Flera hundra nya arbetstillfällen, ökade skatteintäkter till det offentliga – ja, en riktigt betydelsefull satsning för Umeå! Det verkar ha dessutom blivit en bra start: ca 15 000 besökare den första dagen, och det var 5000 fler än företagets eget besöksmål för invigningsdagen.

Handeln stärker Umeås utveckling!

Av , , 2 kommentarer 20

Igår lämnade vi moderater in en motion om att på försök införa avgiftsfri parkering i Umeå centrum på lördagar. Detta som ett sätt att ge någorlunda likartade förutsättningar för centrumhandeln och de halvexterna handelsområdena. Att döma av reaktionerna så här långt är de många som håller med om förslaget. Pressmeddelande och motion bifogas nedan.

 

Pressmeddelande 2016-02-22                         

 

M-motion: inför avgiftsfri parkering på lördagar i centrala Umeå

Umeås roll som regionalt handelscentrum kommer att stärkas radikalt genom etableringen av dels Ikea, dels Avion shopping med sina 90 butiker. Det är också helt i linje med Umeås ambitioner att handel och service ska bidra till stadens fortsatta tillväxt. Det finns farhågor att centrumhandeln kommer att drabbas hårt av den konkurrens som flera halvexterna handelsområden innebär. En konkurrensfördel som brukar pekas ut för de halvexterna handelsområdena är att de erbjuder gratis parkering, medan det kostar att parkera inne i centrum.

Den delen kan Umeå kommun påverka via sitt kommunala parkeringsbolag Upab. Moderaterna föreslår därför i en motion till kommunfullmäktige att ett försök genomförs med tidsbegränsad avgiftsfri parkering i centrum på lördagar.

Vi är jätteglada över Ikea, Avion shopping och övriga halvexterna handelsområden. Samtidigt är det viktigt att stadskärnan fortsätter att utvecklas på ett positivt sätt. En del i detta kan vara att se över förutsättningarna för kundernas parkering, säger kommunalrådet Anders Ågren i en kommentar

– För att få någorlunda lika konkurrensförutsättningar finns möjligheten att erbjuda avgiftsfri parkering i de P-anläggningar och p-platser som UPAB ansvarar över för Umeå kommuns räkning. Vi moderater vill att detta införs på lördagar, under en begränsad tid av dagen då huvuddelen av affärerna håller öppet, som ett försök, fortsätter Ågren.

Enligt Moderaterna går detta också i linje med det särskilda ägardirektiv som Upab har, gällande att arbeta för ökad attraktivitet och förnyelse av stadskärnan, som ett vitalt intresse för hela stadens utveckling. Parkeringstillgången utgör i detta sammanhang både en viktig tillgänglighets- och konkurrensfaktor. Motionen i dess helhet bifogas nedan.

 

                                                    

                                                                       

Motion till Umeå kommunfullmäktige

 

Försök med avgiftsfri parkering på lördagar i centrala Umeå

 

Umeås roll som regionalt handelscentrum kommer att stärkas radikalt genom etableringen av dels Ikea, dels Avion shopping med sina 90 butiker. Det är också helt i linje med Umeå kommuns övergripande ambitioner. Handel och service ska bidra till Umeås fortsatta tillväxt.

Stadskärnan ska parallellt utvecklas och förstärkas som centrum för en mångfald av handel och shopping, kultur, tjänster och annan service tillsammans med ett ökat boende. Det finns emellertid farhågor att centrumhandeln kommer att drabbas extra hårt av den konkurrens som flera halvexterna handelsområden innebär. Exempel på detta finns från övriga delar av landet.

Umeå har ett intresse av såväl framgångsrika halvexterna handelsområden som en blomstrande centrumhandel. En konkurrensfördel som brukar pekas ut för de halvexterna handelsområdena är att de erbjuder gratis parkering, medan det kostar att parkera inne i centrum. Just denna del kan Umeå kommun påverka via sitt kommunala parkeringsbolag Upab. För att undanröja en del av konkurrensnackdelen finns möjligheten att erbjuda avgiftsfri parkering i de P-anläggningar och p-platser som UPAB ansvarar över för Umeå kommuns räkning. Vi moderater vill att detta införs på lördagar, under en begränsad tid av dagen då huvuddelen av affärerna håller öppet, som ett försök.

Detta går också i linje med det särskilda ägardirektiv som Upab har, gällande att arbeta för ökad attraktivitet och förnyelse av stadskärnan, som ett vitalt intresse för hela stadens utveckling. Parkeringstillgången utgör i detta sammanhang både en viktig tillgänglighets- och konkurrensfaktor.

  

Mot bakgrund av ovan yrkar undertecknad att kommunfullmäktige beslutar

att de kommunala parkeringsplatserna i centrala Umeå, som Upab ansvarar för, under en försöksperiod på två år blir avgiftsfria på lördagar. Detta under en begränsad tid på dagen då merparten av affärerna håller öppet, samt

att Upab ges i uppdrag att ansvara för utformningen av detaljerna i detta försök i enlighet med motionens intentioner.

 

Umeå 2016-02-22

 

Anders Ågren (M), Kommunalråd

120 777 umeåbor

Av , , Bli först att kommentera 18

Idag har de officiella befolkningssiffrorna från SCB publicerats för år 2015. Umeå ökar med 1164 personer till 120 777 invånare. Vi har fått en intressant sammanställning från vår avdelning inom kommunen – övergripande planering – som analyserat utfallet. Delar av det är inklippt nedan.

Det är positivt att Umeå kommun fortsätter att växa! Samtidigt påminns vi varje dag om den allvarliga bostadsbristen. Senast i morse var det ett inslag på SVT om att 250 av landets 290 kommuner rapporterar om brist på bostäder. Så också i Umeå. Här måste vi de kommande åren öka takten på nybyggnation för att människor också ska ha någonstans att bo när de vill flytta till Umeå.

 

 

Umeå 120 777 personer

De officiella befolkningsuppgifterna presenterats idag, den 22 februari. Siffrorna visar att Umeå vid årsskiftet hade 120 777 invånare samt att ökningen var 1 164 personer. Då ska man ha i minnet Skatteverket under året har gjort en översyn av befolkningsregistret och avregistrerat uppskattningsvis 550 personer skrivna i Umeå kommun. Det handlar om utrikes födda främst studenter som har flyttat härifrån men inte anmält detta och inte heller har giltiga uppehållstillstånd. Motsvarande översyn har tidigare genomförts i andra större kommuner.

Det betyder vidare att om Skatteverkets bedömning av antalet avregistrerade personer är riktig så har tillväxten under 2015 varit storleksordningen 550 personer högre av vad som framgår av siffrorna nedan.

 

Inklusive justeringar

 

Minskat överskott från utlandet

Som en följd av Skatteverkets avregistrering ökar utflyttningen från Umeå med cirka 550 personer och flyttningsöverskottet från utlandet minskar med motsvarande antal.  Observera att huvuddelen av de cirka 1000 flyktingar som för närvarande finns i Umeå är asylsökande och därmed inte finns med i årets siffror. I nettot från utlandet finns endast de ca 170 personer som fått upphållstillstånd och blivit kommunmottagna här.

Ökad inflyttning från övriga län

Det mest glädjande är att flyttningsnettot på 557 personer ligger kvar på en hög nivå trots den avregistrering som genomförts. Det beror till stor del på ett fortsatt förbättrat resultat mot ”övriga län” i Sverige. De tidigare förlusterna vändes förra året till en vinst på 29 personer. Det är utflyttningen till ”övriga län” som minskat medan inflyttningen är oförändrad. Nettot från övriga Västerbottens ligger stabilt och varierar runt 350 personer per år.

Något fler födda och döda

Antalet födda ligger är något högre än under 2014 men ligger inom normalvariationen Antalet döda variaerar inte så mycket över tid och födelsenettot stannar på 600 personer.

 

På Rapport igår om tiggarna

Av , , 6 kommentarer 17

Igår kväll sändes inslaget på Rapport om tiggeridebatten i Umeå. Från politisk sida var jag och Margareta Rönngren (S) intervjuade. Bifogar länken nedan, så kan du gå in och se inslaget i efterhand. Delen om Umeå börjar sju minuter in i programmet.

http://www.svtplay.se/video/6496497/rapport/rapport-21-02-19-30

Rapport på besök

Av , , 1 kommentar 19

Hade igår besök av Rapport på stadshuset. Det gör ett inslag om tiggeridebatten och de utsatta EU-medborgarna i Umeå. Samma debatt och problemställningar finns ju i de flesta större städerna i vårt land, men debatten i Umeå har ju hållit i sig och varit osedvanligt het. De intervjuar ett flertal personer, och jag fick redogöra för Moderaternas ställningstaganden: kommunen ska inte erbjuda eller finansiera boende, eller skolgång under den korta tid man har rätt att vara i landet. Däremot ska vi självklart erbjuda akut nödbistånd om så behövs, vilket ligger på socialtjänsten. Vi ska också motverka olagliga bosättningar. Att bosätta sig på annans mark utan tillstånd är ett brott. Då är det också självklart med avhysning.

Intervjun med mig tog ca 20 minuter, men inslaget som helhet ska bli tre minuter. Så vi får väl som om jag finns med i något klipp överhuvudtaget 🙂 Preliminärt sänds det på söndag.

Goda nyheter från Finland!

Av , , Bli först att kommentera 18

Vi har under eftermiddagen nåtts av beskedet att Finlands regering har gett klartecken för projektet Midway Alignment, dvs arbetet med att säkerställa en ny modern färjelösning och transportförbindelse mellan Umeå och Vasa.

Oerhört glädjande besked, med tanke på att det har kommit olika signaler – ofta negativa –  in i det sista. Bra jobbat av våra vänner på den finska sidan.

Nu kan alltså projektansökan till EU skickas in.

Låt oss glädjas, och samtidigt börja jobba hårt för nästa etappmål. EU måste ju som bekant godkänna och prioritera vårt projekt i konkurrens med många andra projekt.

Låt oss även fortsätta att bearbeta den svenska regeringen. Den finländska staten är ju enligt tidningsuppgifterna beredd att medfinansiera 250 miljoner kronor. Den svenska staten har hittills inte gått med på att medfinansiera en enda krona. Som sagt. Mycket arbete återstår den kommande tiden.

Men idag ska vi vara glada!

Uppvaktning av Holmlund i lördags

Av , , Bli först att kommentera 17

FullSizeRender

I lördags så hade jag och min fru förmånen att uppvakta Lennart Holmlund i samband med hans 70-års firande i hemmet. Det var ett trevligt besök och många skratt blev det.

Det är ju ingen hemlighet att jag och Holmlund har kommit bra överens under de år som vi båda har varit en del av kommunledningen, närmare 12 år för att vara exakt.  Det är viktigt att kunna skilja på sak och person inom politiken, och det tycker jag att vi har lyckats mycket bra med. Holmlund blev ju kommunalråd 1994 – och kommunstyrelsens ordförande år 1995. Umeå hade då ca 100.000 invånare. Idag ligger vi på ca 120.000 invånare. En fantastisk utveckling! Det har hänt mycket under dessa år. På senare år har vi vant oss vid att se byggkranar mer eller mindre överallt, och byggnader har skjutit i höjden där det förr blott fanns en låg bebyggelse. Men det var ingen självklarhet att det skulle bli på det sättet.Ett paradigmskifte har skett i Umeås stadsplanering under senare år, och jag är övertygad om att när historikerna en gång i framtiden tittar tillbaka på den här perioden i Umeås egen historia, så kommer man betrakta de senaste 10 åren som den tid då man tog de avgörande stegen till att bli en riktig STAD av det större formatet. En stad, både mentalt och stadsbildsmässigt. Och utan tvekan kommer också Holmlund som person att kopplas samman mycket med just den utvecklingen.