Vackert ute idag

Av , , Bli först att kommentera 12

Tillbaka hemma efter att ha varit ute och promenerat i två timmar. Mycket behaglig avkoppling! Här två bilder från svängen "Broarna runt" på 10 km.

Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,

Viktigt främja fred och frihet

Av , , Bli först att kommentera 14

I dagens VK argumenterar Jonas Sjöstedt (V) för att Sverige ska dra tillbaka trupperna från Afghanistan. Det är en felaktig slutsats i den situation landet befinner sig i. Sverige måste även fortsättningsvis vara med och ta sitt ansvar runt om i världen för att kunna få och bevara freden inför framtiden.

Insatserna i Afghanistan är förenat med stora risker för soldaternas liv. Helt uppenbart. Men inte desto mindre är det fullständigt avgörande att styrkorna är på plats. De människor som lever i samhällen som är beroende av insatser och stöd från utlandet för att bevara freden lever i en mycket osäker situation.

Det är en medmänsklig skyldighet att bidra till att främja fred och frihet. Oroligheterna i Afghanistan kommer inte ta slut bara för att svenska fredsbevarande styrkor åker iväg och slutar visa sitt stöd.  Kvinnorna i Afghanistan är ett tydligt exempel. De är en grupp som kommer att få betala ett enormt pris om Vänsterpartiet får som de vill, och FN:s insatser för fred och stabilitet avbryts.

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

35% för Moderaterna!

Av , , 2 kommentarer 17

I en mätning som publicerad i dagens DN/Synovate, så får Moderaterna sitt starkaste stöd sedan mätningarna började genomföras 1979. Hela 35,2 procent ger sitt stöd till (M).

Det är onekligen ett nytt politiskt landsskap som har tagit form de senaste åren. Socialdemokraterna är inte längre det STORA partiet, utan är nu på samma nivå som moderaterna. I denna mätning dessutom betydligt mindre än (M). (S) får 28,4 procent i oktobermätningen.

Det ska bli intressant att se vad som händer inom socialdemokraterna nu när eftervalsdebatten tar fart. S gjorde åe 2010 sitt sämsta val sedan den allmänna rösträttens införande. Och de fortsätter tydligen att tappa väljare.

2 kommentarer
Etiketter: , , ,

Förslag om flexibel skolstart

Av , , 3 kommentarer 14

Den 19 oktober lade regeringen fram ett förslag om mer flexibel skolstart i grundskolan, vilket Skolverket nu skall utreda. Vi behöver onekligen arbeta med att individanpassa skolan.


Med en sådan form av individanpassad skolstart för barnen ökar möjligheten att få börja skolan när man faktiskt är mogen för det. Barnen som grupp har då en chans att ha ungefär samma nivå i mognad vilket gör att skolan i många fall kan ha en mer jämn nivå i det som lärs ut. Det är hur som helst viktigt att man i den svenska skolan är mer flexibel för att på så sätt kunna anpassa skolan till varje individs speciella behov, förutsättningar och önskemål.

 

Flexibel skolstart är ett steg på vägen.

Grattis till Mattias Larsson (C)

Av , , Bli först att kommentera 12

Igår hade Centern i Umeå sitt nomineringsmöte och till ny gruppledare efter S-O Edvinsson valdes Mattias Larsson.

Jag vill passa på att gratulera Mattias till gruppledarskapet även här på bloggen. Grattis! Jag ser fram emot att under kommande år samarbeta med Mattias, och tillsammans med övriga borgerliga partiers företrädare fortsätta utveckla Alliansen på lokalplanet.

Vi ses på barrikaderna!

Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,

Förnyelsearbetet inom M fortsätter

Av , , 2 kommentarer 13

Förnyelsearbetet för de nya moderaterna fortsätter och därför är det alltid viktigt att som nya partisekreterare Sofia Arkelsten understryka: man kan aldrig sluta arbeta med förnyelsearbetet. Att se över de politiska besluten och de politiska grundpelarna för att kunna vara fortsatt relevant för väljarna är ju självfallet en mycket bra tanke.  

Det är på det viset de nya moderaterna består och kommer växa. Val vinner man inte av en slump. Inte heller förlorar man av slump. Politiken vi för leder oss till vinst men också till förlust, det handlar om hur vi närmar oss våra medmänniskor och hur vi framför våra värderingar. Detta är än viktigare på en kommunal nivå.
 
I Umeå nådde vi inte ända fram i valet 2010, även om vi moderater gjorde vårt bästa val på 80 år. I Umeå ska vi jobba ännu hårdare för att vinna lika mycket väljare lokalt som nationellt. Det viktiga är att få människor att tro på den moderata välfärdspolitiken. Igår fastställde vi vilka personer som får de moderata uppdragen i styrelser, nämnder och bolag. Jag är mycket nöjd med laguppställningen. En blandning av nya och gamla, kvinnor och män, unga och gamla.
 
Vi ska fortsätta med det moderata förnyelsearbetet lokalt. Det finns mycket att göra.
2 kommentarer
Etiketter: , , , ,

Moderaterna i Umeå beslutade om uppdrag

Av , , Bli först att kommentera 11

Pressmeddelande 2010-10-25

Moderaterna i Umeå beslutade på måndagkväll om vilka personer som ska besätta de moderata uppdragen i kommunens styrelser, nämnder och bolag för mandatperioden 2010-2014. Alla beslut togs i enighet och följde valberedningens förslag.

En majoritet av de tunga uppdragen går till kvinnliga företrädare, vilket är ett trendbrott för partiet.

–    Det känns bra att partiet har valt att nominera mig till ytterligare en period som kommunalråd i Umeå. Nu spottar vi i nävarna, gör oss beredda att nya tag och sikta på en ännu större valframgång i valet 2014. Vi är ett starkt lag som trivs ihop, och vi jobbar nu för att ytterligare förnya och utveckla den moderata politiken i Umeå, säger Anders Ågren i en kommentar och fortsätter:

–    Jag är också glad över att vi nu har brutit den traditionellt starka manliga dominansen i partiet och fått en jämställd fördelning på ledande befattningar. Vi har t.o.m. något fler kvinnor än män på de tunga uppdragen. Även i denna aspekt har partiet förnyat sig i Umeå. Vi har också en bra ålderblandning och det framgångsrika arbete som MUF har bedrivit har också gett utslag i nomineringarna.

För ytterligare information:
Anders Ågren, Kommunalråd, M
070-341 67 64

Gunilla Berglund, ordförande i valberedningen
070-525 53 59

Nedan moderaternas beslut om viceordförandeuppdrag och övriga arvoderade platser:

Kommunalråd (KSAU/NP)       Anders Ågren
KS personalutskott, v.ordf        Katja Isacsson
KS personalutskott, led            Elmer Eriksson                                            Kommmunfullmäktige, v.ordf  Marianne Löfstedt
Kulturnämnd v.ordf                    Eva Westman Modig
Miljö/Hälsoskydd v.ordf             Sofia Ekman
Fritidsnämnd v.ordf                    Lennart Johansson
Byggnadsnämnd v.ordf             Ulrik Berg
Tekniska nämnden v.ordf         Stefan Nordström
KDN Holmsund/Obbola v.ordf    Ulla Löfgren
KDN Sävar v.ordf                        Greger Knutsson
KDN Hörnefors v.ordf                Igor Jonsson
KS kulturhuvudstadsutsk, ord (2)    Elmer Eriksson, Tina Ledin
Umeå Energi AB, v.ordf              Gunilla Berglund
AB Bostaden i Umeå, v.ordf       Leif Lundgren
UMEVA AB, v.ordf                          Torbjörn Olsson
Umeå Hamn AB, v.ordf                Natalja Kaganovitch
Infrastruktur i Umeå AB, v.ordf     Christer Fessé
Umeå Företagscentra AB, vordf    Gunilla Berglund
UPAB, v.ordf                                    Terese Andersson
Överförmyndarnämnd,  v.ordf      Rose-Marie Forsgren
KFs Valberedning, v.ordf              Marianne Löfstedt
Valnämnd, v.ordf                            Eva Zetterström

Fullmäktige

Av , , Bli först att kommentera 6

Idag är det dags för den gångna mandatperiodens sista fullmäktige. Nästa gång – i november – är det valfullmäktige och då samlas för första gången de nyvalda från valet 2010.

Vid sammanträdet idag är det informationer om bl.a. den nya förvaltningsorganisationen och det program som Umeå kommun tagit fram för stt få en renare och tryggare stad.

Kan för övrigt rekommendera dagens ledare i VK, som lyfter upp de redan synbara negativa konsekvenserna av att sossarna går ihop med vänsterpartiet. Stopp för fler alternativ inom bl.a. äldreomsorgen. Precis som mandatperioden 1998-2002 med andra ord.

På återhörande!

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Installation av rektor vid Umeå universitet

Av , , 2 kommentarer 6

Igår var det dags för Årshögtiden vid Umeå Universitet. Som vanligt en mycket trevlig och intressant tillställning och det här var tredje gången som jag hade förmånen att vara med. Jag och min fru Åsa, som följde med, fick många bra pratstunder med vänner och bekanta. Såväl centerledaren Maud Olofsson som landshövdingen Chris Heister var på plats.

Bland höjdpunkterna igår var förstås att Lena Gustafsson installerades som ny rektor, Margot Wallström blev Medicine hedersdoktor vid medicinska fakulteten och tidigare rektorn Göran Sandberg fick universitetets förtjänstmedalj för alla sina insatser, där han stärkt Umeå universitet som forsknings- och undervisningsuniversitet. Mycket välförtjänt!

Lena Gustafsson höll ett bra tal där hon också betonade vikten av samverkan mellan universitetet, näringslivet och offentliga aktörer som kommun och landsting. Vi har ju återkommande samverkansträffar mellan kommunledning och universitetsledning, och vi har hunnit ha ett möte där Lena varit med i sin nya roll som rektor.

Under kvällen var det många som ville diskutera det nya politiska läget i Umeå, när nu socialdemokraterna kommer att styra tillsammans med vänsterpartiet de kommande fyra åren. Många var bekymrade, och sådana synpunkter kom även från lite oväntat håll. Intressant. Men det är som det är – nu har vi fyra år på oss från Allianspartierna att bli ännu bättre på att mobilisera och visa på ett alternativ till det vänsterstyre som nu kommer regera vår stad.

Håll (V) borta från de stora utvecklings- och tillväxtfrågorna

Av , , 12 kommentarer 24

Vi får idag en fingervisning om vad Vänsterpartiets intåg i maktens korridorer kan få för negativa konsekvenser för Umeå. Minskad investeringsvilja hos företag, färre nya jobb, mindre skatteintäktsökning än vad som faktiskt skulle vara möjligt med ett annat politiskt styre.

 

Balticgruppen lär inte vara det enda företag som tvekar med framtida investeringar i Umeå pga vänsterns skadliga inflytande. Vänsterns förakt för företagare och entreprenörer är väl känt, inte minst från debatterna i kommunfullmäktige. Deras ambition är att stoppa och försvåra – inte att möjliggöra och utveckla.

 

Men allt behöver inte gå i stå. Det behöver inte bli fyra förlorade år – om inte socialdemokraterna väljer det själva. Socialdemokraterna har fortfarande möjlighet att göra upp med Allianspartierna i de viktiga infrastruktur- och tillväxtfrågorna under den kommande mandatperioden.

 

Balticgruppens reaktion lär följas av fler. Så för Umeås bästa – håll vänsterpartiet borta från de stora övergripande utvecklingsfrågorna!

 

12 kommentarer
Etiketter: , , , ,