Sämsta tänkbara resultat

Av , , 7 kommentarer 0

Det blir två regioner i Norrland. Det som vi i Västerbotten, och i synnerhet i Umeå, varit överens om vore det absolut sämsta alternativet har nu inträffat. Landstingen i Norrbotten och Västerbotten slås ihop.

Hur f-n gick det här till?? Socialdemokraterna har ju haft samma åsikt som oss moderater när det gäller alternativet två regioner i Norrland – att det inte är något alternativ överhuvudtaget!

Nu är ju risken överhängande att Luleå blir residensstad i regionen Övre Norrland. Nyligen släpptes en statlig utredning som föreslog att ett antal länsstyresler skulle slås samman. Och i det fall Västerbotten och Norrbotten skulle slås ihop, så skulle Luleå vara det självklara valet för huvudorten i denna region. Risken är nu att i den samordning som komma skall – så kommer de statliga verken och andra myndigheter alla hamna i Luleå. Medan Umeå finns i regionens ytterkant.

Just detta scenario kommer jag ihåg att vi diskuterade bland ledande politiker i Umeå för något år sedan, och vi var ju alla på det klara med att det scenariot måste undvikas till vilket pris som helst. Men nu är vi där. Umeå har fått kniven i ryggen.

Satt socialdemokraterna från Västerbotten och sov på mötet i Sundsvall?

De enda som lär applådera av glädje åt detta beslut är väl ett antal ledande landstingspolitiker som nu får byta titlar till regionråd. För bland befolkningen finns det inga som ropar på krav efter nya storlandsting. Och inte bland vårdpersonalen heller för den delen.

Sämre än så här blir det inte. Det enda vi nu kan hoppas på är att regeringen tar sitt ansvar och säger nej till den här begäran. Hoppas att moderaterna med statsminister Reinfeldt i spetsen står på sig.

Länsstyrelsen, regionfrågan och ordningsföreskrifter

Av , , Bli först att kommentera 0

Det tar en himla tid för oss att lyckas sälja kommunens ägande i Umeå Företagscentra AB. Trots att flera privata företag är intresserade av att köpa. Men det sitter inte i kommunens vilja, om någon trodde det (vilket jag har fått frågor om från privata näringslivet). Vi skulle genomföra försäljningen imorgon om vi bara fick klartecken. Nej, det sitter fast hos….länsstyrelsen. Igår fick vi beskedet att länsstyrelsen kräver svar på YTTERLIGARE frågor kring eventuella föroreningar i marken i Hörnefors vid det fd massafabriksområdet. Granskningen av miljön i Hörnefors visar att det inte finns några större miljöproblem som måste åtgärdas på fabriksområdet. Trots att markproverna nu är OK, så kommer länsstyrelsen med nya frågor hela tiden. Och när vi levererat svar på dessa frågor och gjort utredningar – ja då kommer nya frågor. Försäljningen skulle enligt fullmäktiges beslut varit genomfört innan 2005-års utgång. Nu är det år 2008……

Man undrar vad som ligger bakom detta arbetssätt från länsstyrelsens sida?

I skrivande stund hålls det sista mötet kring bildandet av regioner i Norrland. Själv följer jag diskussionen på avstånd – de träffs i Sundsvall. Frågan verkar ha många liv. Jag förutsätter emellertid att länets socialdemokrater står vid sitt ord och inte accepterar en uppdelning av Norrland i två regioner. Det vore nämligen förödande för Umeå och Västerbotten.

Igår skulle vi egentligen ha behandlat förslaget till lokala ordningsföreskrifter men frågan återkommer nästa vecka istället. Bland de förslag vi är politiskt överens om är att dels förlänga möjligheterna till torghandel till kl. 21.00 (tidigare 19.00), dels låta det vara upp till restaurangerna/pubarna att avgöra vilka månader de vill ha uteserveringar (tidigare begränsat 1 maj- 30 september). Vill t.ex. någon restaurang utomhus slå upp en isbar för turister och intresserade umebor under vintern så ska lokala regler inte utgöra något hinder.

Demokrati och Holmlund

Av , , Bli först att kommentera 0

Lennart Holmlund (s) hotar att Umeå kommun ska avbryta allt samarbete med Storumans kommun om den styrande Alliansen där samarbetar med utbrytarna från vänstern. Så kan man INTE resonera.

Jag delar Holmlunds fördömande av det gäng som brutit sig ur – de borde omedelbart avsäga sig alla sina politiska uppdrag, eftersom de blivit invalda på ett partimandat av väljarna. MEN. Nu har vi tyvärr en lagstiftning som möjliggör detta – då kan vi inte hota Storumans kommunledning med olika sorters sanktioner, för att de försöker hitta former för att fortsätta styra sin kommun.

Umeå kommun ska inte bestämma vilka som ska styra i Storumans kommun!! Skärpning, Holmlund. Och vi ska verkligen inte börja skrota allt länssamarbete, t.ex. inom Blå Vägen-förenngen, p.g.a. detta.

Det finns inget demokratiskt i det synsätt som Holmlund framför. Vad blir nästa steg för Holmlund? Ska Umeå kommun avbryta allt samarbete med de kommuner i länet där det sitter människor som Holmlund inte gillar??

Jag anser att utbrytarpolitikerna i Storuman måste säga ifrån sig sina politiska uppdrag. Det har de en moralisk skyldighet att göra gentemot väljarna. Men låt för tusan inte dessa turer påverka samarbetet i länet mellan våra kommuner. Så mycket uppmärksamhet är inte avhopparna värda.

Årets första fullmäktige

Av , , Bli först att kommentera 0

Så har det blivit dags för årets första fullmäktigesammanträde. Dagordningen är fullspäckad. Ett antal frågor kommer upp till debatt: ska stadsbiblioteket flyttas? vad händer på Östra Gymnasiet? tänker (s) stoppa upphandlingen av miljöbilpool i Umeå? befolkningsmål på 200 000 invånare, införande av kommunalt vårdnadsbidrag m.m.

Dessutom ska nytt bostadsförsörjningsprogram antas. Där råder bred enighet så någon större debatt borde inte behöva uppstå där, men man ska aldrig säga aldrig har jag lärt mig….. Min motion om att göra Umeå till Sveriges renaste stad kommer också upp till behandling, och av allt att döma så går den igenom. Hittills har alla partier varit positiva och det är mycket bra. Umeå är ibland så nedskräpat att man får skämmas över hur det ser ut. Dags att ta krafttag och mobilisera opinionen!

Minnesdag för Förintelsens offer

Av , , Bli först att kommentera 0

Idag samlas människor över hela världen i en årlig manifestation. 27 januari är den internationella minnesdagen för förintelsens offer – samma datum som koncentrationslägret Auschwitz befriades år 1945. Minnesdagen 27 januari lyfter fram engagemanget hos alla som bekämpar intolerans, främlingsfientlighet, rasism och antisemitism. I vår kommun arrangeras en minnesstund i Umeå Stads Kyrka senare idag och jag är en av dem som kommer att hålla tal. Kom gärna dit och visa ert engagemang.

Vi får aldrig glömma det fruktansvärda öde som drabbade det judiska folket under 30- och 40-talet, likväl som andra grupper som homosexuella, romer, handikappade vilka alla utsattes för nazisternas förbrytelser.

Tyvärr upprepas massmord och förföljelser än idag. Mänskligheten har inte lärt sig av misstagen. Den konservative 1700-tals politikern Edmund Burke uttryckte det på följande sätt: "Det enda ondskan behöver för att segra är att de goda ingenting gör."

Det är en sanning än idag.

Mona Sahlin, överklagningar, mer pengar i plånboken.

Av , , 2 kommentarer 0

Mona Sahlins petning av Pär Nuder blev ju inte direkt någon succé. Sahlin har ju fått kritik för att hon inte synts särskilt mycket (inte för att det verkar spela nån roll med tanke på de höga opinionssiffrorna..), och den uppmärksdamhet hon får nu är ju direkt kontraproduktiv. Att peta någon genom att läcka ut uppgifter till massmedia, som sedan inte dementeras, är ju ett ganska osmakligt sätt att hantera trotjänare. Uppgifter i media har också spekulerat i att detta bara var början – näst i tur skulle bl.a. partisekreterare Marita Ulvskog vara. P.g.a. schabblet lär det nog dröja ett tag innan Sahlin vågar göra såna förändringar. Hennes ledarskap har fått sig en törn, minst sagt.

Jag välkomnar beskeden att ett antal överklagningar av detaljplaner har fått avslag. Rättvisepartiet försökte förhala byggandet av Botniabanans resecentrum Umeå Östra, men fick nyss avslag. Vänsterpartiets tidigare gruppledare i Umeå överklagade detaljplanen på Ålidhem (som skulle möjliggöra med handel), och fick också avslag. Bra att planerna och byggnationerna nu kan rulla vidare. Vi har tillräckligt med problem med överklagningar i den här staden – att vissa partier använder sig av överklagningsinstrumentet och inte accepterar demokratiskt fattade beslut är tråkigt. Men inte förvånande.

Den här månaden kom steg 2 i jobbavdraget. Det innebär ytterligare en skattesänkning för alla som arbetar, vilketsärskilt gör skillnad för dem som tjänar minst. Jobbskatteavdraget innebär en mycket högre procentuell skillnad för de som tjänar mindre.

Bråket på Östra

Av , , Bli först att kommentera 0

Situationen på Östra Gymnasiet är oroande. Efter att ha läst dagens tidningar blir bilden definitivt inte bättre. Gårdagens storslagsmål med flera polisingripanden har däremot lyft frågan upp i dagens ljus.

Igårkväll skickade jag in ett antal frågor till Gymnasienämndens ordförande Hans Lindberg (s), så frågan kommer nu att diskuteras på högsta politiska nivå i fullmäktige på måndag.

Vi har ett ansvar att se till att våra elever och lärare kan gå till en skola som präglas av lugn och trygghet. Så är inte fallet idag, helt uppenbart.

Bra beslut öppna nätet i Umeå!

Av , , Bli först att kommentera 0

Konkurrens är bra!
För inte så länge sen beslutade vi i kommunen utreda hur konkurrensen skulle kunna förbättras inom Umenet och Kommunicera. Vi kunde konstatera att kostnaderna för internetuppkoppling var dyrare både hos kommunala bostadsbolaget Bostaden (via dotterbolaget Kommunicera) och inom Umenet var konkurrensen sämre jämfört med andra orter i landet.

Slutsatsen av utredningen blev att dels skapa ett helt öppet stadsnät med fri konkurrens, dels avveckla de kommunala försäljningen av bl.a. internettjänster. Trots visst internt motstånd i organisationen så blev beslutet att öpnna upp för konkurrens och fler internetleverantörer.

Idag ser vi resultatet. Kommunicera (som stegvis ska avveckla sin tjänsteförsäljning) sänker nu månadskostnaden för sina kunder från 359 kr/mån till 235kr/mån. Och anslutningsavgiften tas bort helt.

Det är ju fantastiskt vad lite konkurrens kan åstadkomma!

Årsmöte, företagsbesök och besök av minister idag

Av , , Bli först att kommentera 0

Igår hade vi årsmöte med den lokala m-föreningen. Ovanligt välbesökt möte och bra politiska diskussioner. Styrelsen med ordförande Katja Isacsson i spetsen, omvaldes i sin helhet.

Idag är det företagsbesök som står på schemat. Har första träffen om 15 minuter.

Ska också hinna med att träffa moderata socialförsäkringsministern Christina Husmark Pehrsson på en lunch bl.a. Hon är dock här för att presentera Sveriges ordförandeprogram. Sverige övertar nämligen ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2008. Välkommen till Umeå kommuns fullmäktigesal på stadsbiblioteket kl.11.00 den 23 januari. Presentationen tar ca en halv timme. Efter det finns utrymme för frågor. Öppet för allmänheten.

Bättre för pensionärerna

Av , , Bli först att kommentera 0

Att det går bra för Sverige leder nu till bättre ekonomi för våra pensionärer – fler som arbetar har ju lett till ökade intäkter för landet. Detta kommer nu att märkas bl.a. för alla pensionärer.

För en pensionär med 12 000 kronor i månaden ökar pensionen före skatt med cirka 4 000 kronor under 2008 och med ytterligare 6 000 kronor 2009. Alltså kommer Sveriges pensionärer uppleva en pensionshöjning under dessa två år på totalt 10 000 kronor. Under s-regeringen skedde höjningar på bara ungefär 2000 kronor per år.

Ju fler som arbetar, desto bättre blir det för landets pensionärer. Återupprättandet av arbetslinjen i svensk politik är en förutsättning för den goda utvecklingen. Detta missar man ofta i den allmänna debatten.