Seger för jobb och företagande

Av , , Bli först att kommentera 13

Det är hårt jobb, flit och företagsamhet som kommer att ta Sverige ur krisen. Vi måste stoppa massutslagningen av friska företag.
Redan före krisen hade Sverige Europas näst lägsta tillväxt, och var bland de EU-länder som hade högst arbetslöshet. Behovet av reformer för jobb och företagande kommer att öka efter krisen. Det måste alltid löna sig att arbeta – ska vi resa oss efter krisen kommer det att vara viktigare än någonsin.

Men då måste det finnas företag kvar att jobba i.


Därför har Moderaterna krävt att företagen och dess anställda ska få det direkta stöd de behöver. Inte sen, utan nu.

Idag fick regeringen finna sig i den majoritet som finns i riksdagen. Nu kommer de företag som går på knäna att få ett betydligt större stöd.

Det är en seger för jobb och företagande.

Nej till nya miljonsatsningar på kulturprojekt i Umeå

Av , , 1 kommentar 8

Politik handlar om att prioritera – således ett tydligt NEJ från oss moderater till nya miljonsatsningar på kulturprojekt i Umeå! Det är viktigare att prioritera exempelvis äldreomsorg och skola.

I dagens VK besvarar jag Hans Lindberg (S) debattartikel (29/4) där han försvarade det nya kulturprojektet UMECHAOS.

Min replik bifogas nedan.

 

Nej till nya miljonsatsningar på kulturprojekt i Umeå!

Hans Lindberg (S) går i VK (29/4) till försvar för den nya kultursatsningen UMECHAOS. Socialdemokraterna m.fl. har beslutat att medfinansiera ett nytt kulturprojekt, som ska pågå i fyra år. Umeå kommun ska medfinansiera med 7,6 miljoner kr i en total budget på 51 miljoner. Endast Moderaterna röstade nej.

Umeå kommun satsar redan överlägset mest i hela Sverige av skattebetalarnas pengar på kultursektorn, men det räcker alltså inte. Nu ska man gå in i nya omfattande projekt. Detta i ett ekonomiskt ansträngt läge, med pågående Coronapandemi och risken av långvariga ekonomiska effekter för de kommande åren.

Vad ska då dessa skattemiljoner användas till? Projektet har enligt tjänsteskrivelsen som mål ”att testa och utvärdera en ny organisation/styrmodell för att förstå och motivera kulturellt deltagande bland invånare och företag. Projektet ska testa nya metoder och aktiviteter som öppnar för nytt medborgarengagemang och investeringar i kultur och kulturarv.”

Medlen kommer att användas till bl.a. fler, nya och oförmodade platser för kulturevenemang och offentliga aktiviteter, seminarier och workshops för att uppmuntra medborgarinflytande i olika stadsutvecklingsprojekt m.m.

Jaha. Nya omfattande kulturprojekt är inte rätt sätt att prioritera umeåbornas inbetalade skattepengar. Kultur är viktigt. Men Umeå kommun satsar redan mest i hela landet. Jämfört med andra kommuner i Sverige satsar vi nästan dubbelt så mycket på kulturen per invånare.

Moderaterna i Umeå vill minska kulturens budget. Det är viktigare att prioritera exempelvis äldreomsorg och skola.

Anders Ågren

Kommunalråd, M

Umeå

Nej till massarbetslöshet. Rädda jobben!

Av , , Bli först att kommentera 6

Idag har Moderaterna presenterat partiets vårbudget i riksdagen. Det är en budget för att rädda jobb och företag i hela Sverige, såväl i Umeå som i andra delar av landet.

Vi har redan sett hur krisen börjat slå mot våra företag. Agerar inte staten kraftfullt nu kommer situationen i våra kommuner bli katastrofal, med arbetslöshetssiffror som tidigare har varit otänkbara.

Därför föreslår Moderaterna en rad åtgärder för att rädda företagen från konkurs, för att rädda jobben och därmed också välfärden.

Det är nu vi kan rädda företag – inte sedan!

Moderaterna föreslår:

 Fem ytterligare miljarder till kommunerna, utöver regeringens förslag
 Slopade arbetsgivaravgifter, två månader åt gången
 Staten betalar tillfälligt fasta kostnader för företag som ser sina intäkter rasa i krisen
 Inför permittering på heltid

Kommunism = massmord och förtryck

Av , , 4 kommentarer 23

Extremvänstern har tydligen varit ute och tapetserat delar av Umeå, däribland en massa elskåp och liknande.

Det är skamligt. Det är osmakligt. Av de 170 miljoner människor som slaktades i massmord under 1900-talet så står kommunisterna för nästan två tredjedelar. Mer konkret så har alltså omkring 110 miljoner människor dödats i kommunismens namn.

Varhelst marxistiska idéströmningar blivit statsbärande ideologi har den resulterat i förtryck av de mänskliga fri- och rättigheterna. Oavsett vi talar om Sovjetunionen, Kina, Albanien, Pol Pots Kambodja, Castros Kuba, Albanien, Rumänien, Nordkorea, Vietnam, Östtyskland, Etiopien eller Mexiko har resultatet alltid varit terror och statsorganiserat mördande.

I Umeå är det oroväckande många människor som av någon anledning inte verkar bry sig om kommunismens illdåd. Trots att nazism och kommunism är samma ondska.

Demokrati eller diktatur? Ställningstagandet borde vara enkelt.

Umeå kommun på plats 126 av 173 kommuner gällande företagsklimat (SKR)

Av , , Bli först att kommentera 9

Umeå kommun borde kunna bättre.

Nu har Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) kvalitetsmätning av kommuners myndighetsutövning och service gentemot företag presenterats. Den som går under benämningen Öppna jämförelser – företagsklimat 2019. För sjunde året i rad ökar företagarnas nöjdhet med kommunernas myndighetsutövning över landet.

Umeå kommun hamnar på plats 126 av sammanlagt 173 kommuner som ingått i rankingen. Det är en förbättring med 29 placeringar jämfört med året innan. Bland kommuner med över 40 000 invånare, så ligger Umeå på plats 50 av 62 kommuner.

Det är självklart positivt att Umeå kommun förbättrar sig, jämfört med tidigare år. Vi ser ett bättre resultat över hela linjen, däribland i faktorer som bemötande, tillgänglighet och effektivitet.  Åt rätt håll, men det duger naturligtvis inte.

SKR:s öppna jämförelser om företagsklimat redovisar resultaten från Insikt – en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företag. Företagare får i undersökningen bedöma kommunernas service på sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.

Undersökningen genomförs bland företagare som haft ett ärende inom ett eller flera av dessa myndighetsområden. Företagarna får i en enkät besvara frågor om kommunernas service vad gäller information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. De får också göra en helhetsbedömning om kommunernas service.

Det är helhetsbedömningen som ligger till grund för måttet ”nöjd-kund-index” (NKI). Vi ser förvisso för Umeå kommun en förbättring i resultatet från 66 till 71 gällande NKI Totalt mellan åren 2018 och 2019. Det är positivt, men naturligtvis inte tillräckligt.

Fördelar med den här undersökningen är bl.a. följande:

Frågorna avser endast faktorer som kommunerna själva har ansvar för och kan påverka. Det är endast företagare och andra kunder som haft en kontakt med kommunen som deltar. Undersökningen möjliggör jämförelser över tid och med andra kommuner.

Detta understryker och bekräftar bara vad jag och Moderaterna under lång tid påtalat i Umeå.

Det finns fortfarande mycket att göra inom den egna kommunala organisationen, för att förbättra service och dialog med de lokala företagarna. Jag är väl medveten om att det inom exempelvis näringslivsavdelningen på Umeå kommun finns hög kompetens, ett brett engagemang och en stark förståelse för företagandets villkor. Men jag tror tyvärr att denna insikt inte finns lika påtagligt närvarande i exakt alla delar av Umeå kommuns olika verksamheter.

Ett växande Umeå är i behov av växande och framgångsrika företag – små-, medelstora- och stora företag – som genom arbetstillfällen och skattepengar till det offentliga bidrar till en god välfärd. 4 av 5 nya jobb skapas i småföretag. Detta måste tydligt återspeglas i den lokala kommunpolitiken för ett bättre företagsklimat.

Det måste förövrigt märkas i hur Umeå kommun hanterar företagens utsatta situation i pågående coronapandemi. Det måste också märkas i det långsiktiga arbetet.

Bli medlem!

Av , , 1 kommentar 10

Jobben och ekonomin måste räddas – nu behövs din hjälp. Gå med i Moderaterna och hjälp oss öka pressen på regeringen för att rädda jobben!

Välkommen att bli en del i vårt arbete. Visa ditt stöd för ett garanterat borgerligt parti.

Bli medlem i Moderaterna!

Swisha: 100 kronor till 123 336 00 70, uppge namn och personnummer. Eller gå in på moderaterna.se och följ anvisningarna.

Utan bönder – ingen beredskap!

Av , , 1 kommentar 10

En fungerande livsmedelsförsörjning är grundläggande för att samhället ska kunna fungera i såväl fredstid som i kris eller krig.

Sveriges självförsörjning av livsmedel är bland de lägsta inom hela Europa och fortsätter att sjunka på grund av dålig lönsamhet för svenska lantbrukare. Enligt Jordbruksverket ligger vår självförsörjning i realiteten under 50 procent.

Moderaterna prioriterar därför att öka konkurrenskraften för svenskt jordbruk. Vi vill minska regelkrånglet, sänka diesel- och bensinskatterna, bygga beredskapslager med livsmedel och stärka äganderätten.

Stöd svensk matproduktion! Vi moderater kommer prioritera en ökad konkurrenskraft för svenskt jordbruk och större resurser till det svenska totalförsvaret för en stark livsmedelsberedskap.

Sätt upp fler övervakningskameror i Umeå!

Av , , Bli först att kommentera 14

Moderaterna i Umeå driver sedan många år tillbaka frågan om att införa kameraövervakning på en rad platser. Den senaste tidens omfattande bilbränder har ytterligare aktualiserat debatten kring övervakningskameror. Jag fick under gårdagens radiointervju i P4 Västerbotten frågor om just detta.

Ja, Moderaterna anser fortfarande att det behövs betydligt fler övervakningskameror i Umeå, på otrygga och brottsutsatta platser/områden. Kameraövervakning är motiverad utifrån både en trygghetsaspekt och en möjlighet att motverka brottslighet.

Vi har också välkomnat Polismyndighetens tidigare beslut att sätta upp bevakningskameror på tre områden: Östra Ersboda, Ålidhem och Rådhustorget i centrala Umeå. De har också nyligen meddelat att antalet kameror ska fördubblas. Mycket bra!

Självklart borde också Umeå kommun ta sitt ansvar.

Men under flera års debatt har vi varit nästan helt ensamma som parti att lyfta frågan. Vid senaste budgetfullmäktige i juni 2019 blev vi nedröstade, när vi föreslog att kameraövervakning skulle uppföras på brottsutsatta platser som t.ex. Vasaplan och Renmarkstorget. Vi var också öppna för betydligt fler platser. De bostadsområden i vår stad som är nära att klassas som områden med ”social oro” måste också vara aktuella, för att åter göra dessa platser trygga för de boende. Vår argumentation har stärkts

Det finns många sätt att göra otrygga platser tryggare – och här kan ett helt batteri av åtgärder från de sociala till dem som rör den fysiska miljön komma ifråga liksom fler poliser – men ibland kan uppsättandet av en övervakningskamera vara nödvändigt för att höja säkerheten.

Vetskapen om att man riskerar att fastna på bild har en avskräckande effekt och kan därför förhindra allt från skadegörelse till grova våldsbrott. Låt oss gå från ord till handling, och införa mer kameraövervakning i Umeå!

 

Foto: David Andersson.

Främmande makt försöker utnyttja krisen till att köpa upp svenska krisande företag

Av , , Bli först att kommentera 6

Främmande makt utnyttjar coronakrisen för att köpa upp svenska krisande företag, enligt Säkerhetspolisen.

Riksdagen har i veckan – efter ett M-förslag – kommit överens om en snabblagstiftning för att stoppa uppköpen.

Det är viktigt att svensk spjutsspetsteknik inte hamnar i utländska händer på grund av krisen!