Intressant om nyhetsvinkling

Av , , 2 kommentarer 6

BrJG3EvCIAIvHbf

Så har ännu en undersökning kommit från TNS/Sifo som bekräftar tidigare uppgifter. Nyhetrapporteringen är oerhört vinklad i de svenska medierna. Tydligt är Moderaterna ständigt vinklas negativt, – ja ni ser ju bilden ovan. Detta medan Feministiskt initativ, Vänsterpartiet och Miljöpartiet får en väldigt positiv vinkling i nyheterna.Som av en händelse är det en väldig tydlig rödgrön symparti hos de svenska journalisterna. 7 av 10 håller på de rödgröna partierna. Så varför förvånas över hur de senaste opinionsmätningarna ser ut? Om det bara rapporteras negativt om vissa utvalda, och positivt om andra utvalda……..

För oss som varit med ett tag känns det som sagt inte så förvånande, men man skulle hoppas att denna sammanställning väcker till lite eftertanke inför det stundande valet i höst. Men tyvärr verkar inte media vilja granska oppositionens politik.Så det ankommer på oss övriga partier att göra även det.

77 dagar kvar till valdagen. För oss moderater gäller det att vara ute och kampanja. Vi har en uppförsbacke, men i en valrörelse kan allt hända!

 

Dags göra upp med myterna i den politiska debatten

Av , , 2 kommentarer 7

Det finns väldigt många myter i debatten om den svenska välfärden. Ofta sprids felaktigheter i media, och fokus blir på enskidla missförhållanden, så att man inte ger en korrekt bild av verkligheten.

Sveriges Kommuner och Landsting, där alla partier är representerade, har presenterat en unik vitbok där man går igenom fakta gällande svensk välfärd. Där konstateras att svenskarna är mycket nöjda med välfärdstjänsterna, att svensk välfärd är bland de bästa i världen, att vi satsar mer resurser än någonsin samt att vi använder dem effektivt .

Men det hör vi sällan när massmedia rapporterar, eller för den delen när socialdemokrater och vänsterpartister sprider myter om hur eländigt det är i Sverige. Sen finns det alltid utrymme för förbättringar, men det får vara nån måtta på svartmålningen.

Läs gärna pressmeddelandet från SKL nedan.

Pressmeddelande

Svenskarna är nöjda med välfärdstjänsterna

 I en unik vitbok som Sveriges Kommuner och Landsting lanserar i dag, framkommer att den absoluta merparten av svenskarna är nöjda med servicen från kommuner, landsting och regioner.

Vitboken ”Ren fakta – om kommuner, landsting och regioner” bygger på en sammanställning av utvärderingar och brukarundersökningar som görs löpande inom verksamheterna i kommuner, landsting och regioner. Här framgår bland annat att:

  • De medicinska resultaten är bland de bästa i världen samtidigt som kostnaderna är relativt låga jämfört med andra utvecklade länder.
  • Tillgången till vård är god, 8 av 10 anser att de har tillgång till den vård de behöver. Vårdgarantin följs i 9 fall av 10.
  • Sverige har många sjuksköterskor per patient jämfört med andra länder, 11,1 på 1 000 patienter, att jämföra med OECD-snittet på 8,7.
  • Sverige satsar näst mest resurser i OECD på äldreomsorgen.
  • 9 av 10 är nöjda med sin hemtjänst, 8 av 10 med sina särskilda boenden. 9 av 10 anhöriga är också nöjda med hemtjänst och särskilda boenden.
  • 9 av 10 föräldrar är nöjda med förskolan.
  • 7 av 10 föräldrar är nöjda med sina barns skola, 8 av 10 elever får den hjälp de behöver, 9 av 10 elever känner sig trygga i skolan, och trivs med sina lärare och sina kompisar.
  • 8 av 10 elever, och lika stor andel lärare, upplever att de har arbetsro.
  • 8 av 10 är nöjda med den senaste kollektivtrafikresan.

I sammanställningen framgår det också att det aldrig har satsats så mycket resurser på välfärden som i dag. Och skattepengarna går dit medborgarna vill – vården, skolan och omsorgen får 80 procent av skattemedlen.  Dessutom är intresset för att jobba i välfärdsbranschen stort. Ungdomar tycker jobben verkar roliga och spännande, 6 av 10 kan tänka sig ett jobb i kommun, landsting eller region. Hälften kan tänka sig en karriär som lärare.

– Vi har alltför länge levt med myterna om tillståndet i den svenska välfärden, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

– Här kan vi tydligt visa att svensk välfärd är bland de bästa i världen; vi satsar mer resurser än någonsin, vi använder dem effektivt och har mycket nöjda medborgare.

Fler besöksanledningar stärker Umeåregionen!

Av , , Bli först att kommentera 6

Skriver i dagens VK på debattsidan. Bifogas nedan.

 

Fler besöksanledningar stärker Umeåregionen!

 

Vi måste stärka Umeåregionen som en attraktiv besöks- och evenemangsregion för såväl privat- som affärsturism. Umeå är en av EU:s snabbast växande städer. Det pågående kulturhuvudstadsåret innebär stora möjligheter för hela vår region, och det är nu hög tid att blicka framåt och se hur kommunen kan fortsätta utvecklas. Det gäller att skapa fler besöksanledningar, och en sådan vore att etablera nästa statliga kasino i Umeå.

Utöver ca 200 nya arbetstillfällen, så skulle det innebära ett rejält uppsving för hotellnäringen i vår stad. När kasinot i Sundsvall öppnades, så genererade det under första året ca 16 000 hotellnätter. Umeå har redan idag ett brett kultur- och nöjesutbud, men ett kasino skulle komplettera och ytterligare höja attraktionskraften. Ett kasino ökar kommunens attraktivitet, turismen ökar, det ger nya jobb och därigenom ökade skatteintäkter till det offentliga.

Riksdagen antog år 1999 en kasinolag som tillåter kasinospel av internationellt slag i Sverige. Det fastslogs att högst fyra kasinon skulle få öppnas under en inledande period. Regeringen gav därefter ett uppdrag till Casino Cosmopol AB, som är ett helägt dotterbolag till AB Svenska Spel, att etablera fyra internationella kasinon i Sverige. 2001 stod Casino Cosmopol i Sundsvall invigningsklart. Därefter etablerades kasinona i Malmö, Göteborg och Stockholm.

I lagen lämnade riksdagen en öppning för regeringen att besluta om ytterligare etableringar av kasinon av internationellt slag i Sverige. Enligt lagen får det finnas högst sex kasinon i Sverige, det vill säga ytterligare två. Mot bakgrund av de goda resultat som de fyra etablerade kasinona uppvisar borde det vara en självklarhet för regeringen att utnyttja kasinolagens öppning och fatta beslut om att etablera ytterligare två kasinon i Sverige.

Som Norrlands största stad har Umeå stor potential beträffande besöksnäringen. Här går vi en spännande framtid till mötes med exempelvis såväl nya gallerian Utopia i centrum som den kommande Ikeaetableringen. Shoppingturism är en sorts turism som ökar i takt med att handel och turism samarbetar allt mer. Av detaljhandelns försäljning består hela tio procent av de pengar som turister spenderar. Umeå är en fantastisk stad – nu måste vi se till att ännu fler får uppleva det.

Invändningar finns emot ett kasino utifrån risken med spelberoende. Denna aspekt är viktig, och jag delar synen på att kommuner och landsting tillsammans med statliga instanser ska jobba förebyggande och stödjande för personer som hamnar i olika former av missbruk. Men slutsatsen kan inte bli att stoppa etableringen av exempelvis ett kasino. Tvärtom bidrar förekomsten av statliga kasinon till en god kontroll, och är att föredra framför nätspelande eller det illegala spelande som förekommer för den delen.

Det har gjorts ett antal offentliga utredningar kring kasinon, utifrån dessa aspekter. Där konstateras att kasinoetableringarna knappast har påverkat spelberoendeproblematiken i aktuella städer. Däremot har det sannolikt minskar det illegala spelandet. Av dem som besöker kasinon så är ca 70 procent ”engångsbesökare”. Det statligt ägda Casino Cosmopol har ett tydligt ansvar och tydliga regler avseende dels åtgärder för att motverka och åtgärda förekomst av spelmissbruk. Omfattande utredningar har utvärderat Casino Cosmopol, och de har strikt identitetskontroll vid spel, kontinuerlig rådgivning avseende spelmissbruk m.m.

Vi moderater vill göra vårt bästa för att Umeå ska utvecklas på ett positivt sätt under kommande år. Umeå ska vara Norrlands självklara tillväxtmotor. Vi behöver mer av nästan allt när staden växer. Jobb, bostäder, kommunikationer, skolor, sjukvård men också butiker och andra serviceinrättningar. Fler besöksanledningar är en annan mycket viktig del.

Helt klart vore ett statligt kasino till Umeå ytterligare en viktig pusselbit som bidrar till att förstärka kommunens och regionens positiva utveckling, med närmare 200 nya jobb. Jobben är valets viktigaste fråga den 14 september. Om vi vill ha fler i arbete måste vi bejaka en bred arbetsmarknad. Alla jobb behövs. Besöksnäringen är en framtidsbransch!

 

Anders Ågren, Kommunalråd, M

Umeå

 

Värna en hög kvalitet inom äldreomsorgen!

Av , , Bli först att kommentera 9

För oss moderater är det viktigaste att kvaliteten inom äldreomsorgen är god – inte vilken huvudman det råkar vara. Vi vill se en verksamhet av hög kvalitet inom såväl kommunala som privat drivna äldreboenden. Därför är det viktigt att ha tydliga kvalitetskrav och  en god uppföljning av verksamheten.

Socialdemokraternas motvilja mot valfrihet, och ideologisk vänstervridning under senare år i Umeå, har dessvärre gjort att de med politiska beslut har raserat mycket av den goda äldreomsorgsverksamhet som bedrevs på exempelvis Skräddaren på Teg. De stoppar numera privata alternativ och tar tillbaka verksamhet i egen regi. Vi kan se resultatet! 25% sjukfrånvaro bland personalen, i äldreboendet Skräddaren på Teg som tidigare var ett framgångsexempel!! Och vänsterpartierna i Umeå lovar att fortsätta på det här sättet om de vinner valet i september.

För Hans Lindberg och hans nya S-lag är det inte kvalitet som är det viktiga, utan ideologi. Valfrihet inom skola och omsorg ska motarbetas, även om de privata alternativen har lika bra eller bättre kvalitet i verksamheten. Tyvärr blir det allt svårare att se skillnad på S och V i Umeå.

 

Swedish Beach Tour 2014

Av , , Bli först att kommentera 4

Ett av Umeås mest uppskattade, och årligen återkommande, evenemang är på gång i år igen: Swedish Beach Tour. Vi har nu under många år fått njuta av beachvolley mitt i centrum och det brukar vara en riktig folkfest. Om jag läste rätt i dagens tidning är det 14:e året i rad som evenemanget genomförs. I år kommer det att vara dubbelt så många lag, och matcherna spelas därför på tre olika planer.

Umeå kommun går in och stöttar arrangemanget – Swedish Beach Tour är den högsta nationella touren i beachvolley där Sveriges bästa spelare tävlar med inbjudna utländska spelare. Sedan starten har evenemanget, som initialt kallades Umeå City Beach, lockat ungefär 207 000 besökare till den specialuppbyggda arenan på Rådhustorget under de årliga arrangemangsdagarna.

Vi håller nu tummarna för att det kan bli lite varmare, så att det verkligen blir den folkfest det brukar vara. Den ska pågå 25-28 juni i Umeå. I Umeå är det sektionen IKSU Beach som ansvarar för att med ideella krafter genomföra arrangemanget. Det här är ett av de bästa arrangemangen som äger rum i Umeå, och från Umeå kommuns sida så ska vi verkligen vara glada över att det finns sådana engagerade och proffessionella arrangörer.

Vi måste möjliggöra fler besöksanledningar till Umeåregionen!

Av , , 3 kommentarer 7

Pressmeddelande 2014-06-23

Ågren (M) vill att nästa statliga kasino etableras i Umeå

 

Moderata kommunalrådet Anders Ågren vill att Umeå kommun ska ge sig in i kampen och ansöka hos regeringen om att få det femte statliga kasinot etablerat i Umeå. Sedan tidigare finns statliga kasinon i Stockholm, Göteborg, Sundsvall och Malmö. Dessa drivs av Casino Cosmopol, vilket är ett helägt dotterbolag till AB Svenska Spel, som 1999 fick regeringens uppdrag att etablera fyra internationella kasinon i Sverige.

 

–  Vi måste skapa fler besöksanledningar i Umeå! Med ett kasino kommer stadens attraktivitet att öka ytterligare, turismen få extra fart och därmed stärker vi regionens besöksnäring, säger Ågren.

–  Ett nytt kasino kan innebära 200 nya arbetstillfällen till Umeå. I Sundsvall genererade dessutom kasinot 16000 ytterligare hotellnätter under det första året, så helt klart drar ett kasino besökare från när och fjärran. Alla jobb behövs, och det här är ett naturligt steg i att ytterligare utveckla Umeå som navet i Norrland, konstaterar Ågren.

Skellefteå kommun gjorde ett liknande försök för två år sedan, men fick nej av regeringen. Moderaterna i Umeå menar dock att den ansökan var positiv för frågan just om ytterligare kasinoetableringar, och har bidragit till att lyfta upp frågan på dagordningen. Regeringen har möjlighet att ge tillstånd för ytterligare två kasinon i Sverige.

– Umeåregionen är en av Sveriges snabbast växande tillväxtregioner. Vi har redan idag ett brett kultur- och nöjesutbud i kommunen, men ett kasino skulle komplettera och ytterligare höja attraktionskraften för Umeå, förklarar Ågren.

Exakt var kasinot skall ligga blir en senare fråga. Det finns många tänkbara platser i Umeå, men moderaterna tycker att det vore spännande att tänka sig ett kasino placerat någonstans i de centrala stadsdelarna.

 

Motionen i dess helhet bifogas nedan.

 

 

 

 

Motion till Umeå kommunfullmäktige

 

 

Nästa statliga kasino till Umeå

 

Umeå är en av EU:s snabbast växande städer. Det pågående kulturhuvudstadsåret innebär stora möjligheter för hela vår region, och det är nu hög tid att blicka framåt och se hur kommunen kan fortsätta utvecklas. Alla jobb behövs.

 

Vi måste stärka Umeåregionen som en attraktiv besöks- och evenemangsregion för såväl privat- som affärsturism. Det gäller att skapa fler besöksanledningar, och en sådan vore att etablera nästa statliga kasino i Umeå.

 

Utöver ca 200 nya arbetstillfällen, så skulle det innebära ett rejält uppsving för hotellnäringen i vår stad. När kasinot i Sundsvall öppnades, så genererade det under första året ca 16 000 hotellnätter. Umeå har redan idag ett brett kultur- och nöjesutbud, men ett kasino skulle komplettera och ytterligare höja attraktionskraften. Ett kasino ökar kommunens attraktivitet, turismen ökar, det ger nya jobb och därigenom ökade skatteintäkter till det offentliga.

 

Mot bakgrund av regeringens proposition 1998/99:80 beslutade riksdagen i maj 1999 att anta en kasinolag som tillåter kasinospel av internationellt slag i Sverige. I enlighet med propositionens bedömningar fastslogs att högst fyra kasinon skulle få öppnas under en inledande period. Regeringen gav därefter ett uppdrag till Casino Cosmopol AB, som är ett helägt dotterbolag till AB Svenska Spel, att etablera fyra internationella kasinon i Sverige. 2001 stod Casino Cosmopol i Sundsvall invigningsklart. Därefter etablerades kasinona i Malmö, Göteborg och Stockholm etappvis under de två påföljande åren.

 

I den kasinolag som antogs 1999 lämnade riksdagen en öppning för regeringen att besluta om ytterligare etableringar av kasinon av internationellt slag i Sverige. Enligt lagen får det finnas högst sex kasinon i Sverige, det vill säga ytterligare två. Bakgrunden till att denna öppning fastslogs i lagen var för att regeringen enkelt skulle ges möjlighet att etablera ytterligare två kasinon, om de första fyra skulle bli framgångsrika.

Mot bakgrund av de goda resultat som de fyra etablerade kasinona uppvisar borde det vara en självklarhet för regeringen att utnyttja kasinolagens öppning och fatta beslut om att etablera ytterligare två kasinon i Sverige. Alla jobb behövs.

 

Som Norrlands största stad och tillväxtmotor har Umeå stor potential beträffande besöksnäringen. Här går vi en spännande framtid till mötes med exempelvis såväl nya gallerian Utopia i centrum som den kommande Ikeaetableringen. Shoppingturism är en sorts turism som ökar i takt med att handel och turism samarbetar allt mer. Av detaljhandelns försäljning består hela tio procent av de pengar som turister spenderar. Umeå är en fantastisk stad – nu måste vi se till att ännu fler får uppleva det!

 

Helt klart vore ett statligt kasino till Umeå ytterligare en viktig pusselbit som bidrar till att förstärka kommunens och regionens positiva utveckling. Exakt var kasinot skall ligga blir ju en senare fråga, men det vore spännande att tänka sig ett kasino placerat någonstans i de centrala stadsdelarna.

 

 

Mot bakgrund av ovan yrkar undertecknad att kommunfullmäktige beslutar

 

att uppdra till kommunstyrelsen att lämna in en ansökan till regeringen, samt intresseanmälan till Casino Cosmopol AB, som möjliggör att nästa statliga kasino skall kunna etableras i Umeå kommun

 

Umeå 2014-06-23

 

Anders Ågren

Kommunalråd, M

 

Trevlig Midsommar!

Av , , 2 kommentarer 10

Midsommar firas hemma i Umeå. Vädret kunde ju ha varit lite bättre såklart. Men regn ute, solsken inne. Gästerna har anlänt, bordet är dukat och strax är det dags för lunch.

Glad Midsommar till er bloggläsare!

Glädjande besked för kustbevakningen i Umeå!

Av , , Bli först att kommentera 7

Kustbevakningen varnade i samband med regeringens vårproposition för att omfattande varsel skulle komma att läggas för att klara myndighetens budget. En oro fanns då för att även Umeås kustbevakningsstation skulle riskera att drabbas. Detta skildrades också i lokalmedia.

Vi vet sedan någon vecka tillbaka resultatet. Glädjande nog så står Umeå starkt i den dragkamp som pågått.

Kustbevakningen meddelade nyligen att man varslar ett stort antal anställda. Det blir färre befattningar, kuststationer och fartyg enligt Kustbevakningen. Varslen drabbar orter som Karlskrona, Nyköping, Göteborg, Stockholm och Härnösand. Kopplat till varslet kan även sju kuststationer behöva avvecklas. Dessa är Örnsköldsvik, Hudiksvall, Vaxholm, Gryt, Simrishamn, Höllviken och Skärhamn. För de orter som berörs är det naturligtvis tråkigt. Vi får väl se om det kan komma ytterligare medel till myndigheten i höstens budget som underlättar situationen för dessa orter..

Men kustbevakningens station i Umeå, liksom hela personalstyrkan, klarar sig undan varslen och hålls alltså intakt. Det är ett mycket välkommet besked för vår region, och kan även ge förutsättningar att stärka stationen i Umeå under kommande år.

Det finns också ett positivt samarbete mellan Umeå Universitet och kustbevakningsstationen, för att inte tala om betydelsen för såväl polisen i Västerbotten som tullen av att kustbevakningen finns stationerad i Umeå. Det finns goda möjligheter att även utöka verksamheten om behov skulle finnas för det. Umeås station ligger ju strategiskt lokaliserad utmed Norrlandskusten, och kommer successivt få större betydelse när färjetrafiken över Kvarken nu utvecklas påtagligt parallellt med att Umeå stärks som navet i norr för sjöfarten.

Ofta blir det bara stora nyheter när arbetstillfällen försvinner, när arbetsplatser helt läggs ned eller det läggs varsel på arbetsplatser. Hade kustbevakningen försvunnit i Umeå hade ett stort antal anställda direkt drabbats och därutöver Umeå Marina Forskningscentrum med sin personal, samt ytterligare ett antal anställda vid universitetet som berörts negativt.

Men Umeås kustbevakningsstation klarade sig alltså och det är en mycket positiv nyhet! Tvärtom finns det goda möjligheter att ytterligare utveckla verksamheten om behov av detta dyker upp framåt. Det är ett mycket gott betyg!

Sverige är på rätt väg!

Av , , 1 kommentar 9

Socialdemokraterna påstår ofta att fattigdomen har ökat under Alliansens tid. Men hur ser det ut i verkligheten? Enligt uppgifter från SCB är andelen i Sverige som lever med låg materiell standard lägst i hela EU. Andelen har minskat betydligt sedan 2006. Andelen barn som lever med låg ekonomisk standard har mer än halverats sedan 2007.

Sverige har bland den jämnaste inkomstfördelningen i OECD. Finanspolitiska rådet har konstaterat att inkomstskillnaderna, mätt med det standardmått som brukar användas, varit i stort sett oförändrade sedan 2006. Den ökning av inkomstskillnaderna som har skett sedan 1995 kom huvudsakligen till innan 2006.

Vidare brukar (S) påstå att jobbskatteavdragen inte har haft någon effekt för jobben och att sänkta skatter inte leder till fler i arbete.

Men det är samma sak här. Oberoende bedömare pekar på att jobbskatteavdraget beräknats leda till i storleksordning över 100 000 nya jobb. Omfattande internationell forskning visar att jobbskatteavdrag är ett kraftfullt sätt att skapa jobb och få in fler på arbetsmarknaden. Även andra länder har infört skattelättnader för dem som jobbar. Enligt OECD finns någon form av permanent skattelättnad vid arbete i 16 länder, däribland Danmark, Finland, Luxemburg, Nederländerna, Belgien, Storbritannien, Kanada, USA, Frankrike och Irland.

Det finns många myter som sprids om Alliansens politik. Men Sverige är ett av de länder som klarat sig allra bäst genom finanskrisen! Där jobben har blivit fler. Där vi aldrig satsat så mycket pengar på välfärden som idag.

Den stora oredans tid inom Umeåpolitiken

Av , , Bli först att kommentera 10

I dagens VK har jag en insändare publicerad, men tyvärr var de två sista styckena bortklippta och även rubriken utbytt. Här kommer den fullständiga insändaren.

 

Den stora oredans tid inom Umeåpolitiken

I lördagens VK hade avgående kommunalrådet Lennart Holmlund (S) en insändare där han gav Vänsterpartiet i Umeå en rejäl bredsida. Det var ju bara någon dag sedan Vänstern och Lasse Jacobsson gick ut och förklarade att det skulle bli en gemensam budget med S innan valet, men nu verkar Holmlund mer tveksam.

Som vanligt verkar de två styrande partierna kommunicera till varandra via massmedia och insändarsidorna. Inte direkt stabilt.

Holmlund varnar för ett Umeå som stannar av i utvecklingen, och ger Vänsterpartiet en rejäl salva då han konstaterar att V är det parti som har svårast att förstå sambandet att det är fler jobb i den privata sektorn som ytterst skapar resurser, via ökade skatteintäkter, till den offentliga sektorn. Men det förstår som sagt inte Vänstern.

Jag kunde inte sagt det bättre själv. Likaså är det befriande att Holmlund (kanske för att han inom några månader slutar som kommunalråd) äntligen själv kan konstatera att vi aldrig haft så mycket pengar från statens sida till kommuner och landsting. Trots alla bloggar och debattutspel på motsatt tema, så medger han nu fakta: välfärden har aldrig tidigare haft så mycket resurser som nu.

Vänder vi sedan blad i tidningen, så möts vi av ett stort uppslag: ”Orutinerat S-lag får en tuff uppgift”. Där intervjuas Hans Lindberg och hans s-kollegor som vill styra Umeå efter valet. Men här möts vi av andra tongångar. De delar inte uppfattningen att samarbetet mellan S och V varit stormigt.

Bläddrar vi så i det nya handlingsprogrammet för Socialdemokraterna i Umeå som Hans Lindberg (S) refererar till som ett framåtsyftande ”stöd i vårt fortsatta politiska arbete”, så märks det att socialdemokraterna blir något annat när Holmlund slutar. Paroller om ”demokratisk socialism” blandas med citat av Karl Marx. Det är som att vara tillbaka i sent 1960-tal eller tidigt 1970-tal. Motarbetande av valfrihet inom skola och omsorg, blandas med förslag på minskad arbetstid med bibehållen lön. Och då börjar det bli svårt att se skillnaden på S och V i Umeå.

Nya tider stundar i Umeåpolitiken. Umeåborna står inför ett mycket viktigt val den 14 september.

Nya Moderaterna är ett stabilt val, med fortsatt arbete för ett växande Umeå. Vi värnar tillsammans med övriga Allianspartier kvalitet i skola, sjukvård och omsorg – oavsett vilken huvudman som driver verksamheten. Och vi inser att tillväxt, fler jobb och fler arbetade timmar är grunden för att utveckla och säkra en bra förskola, skola och äldreomsorg.

Anders Ågren, Kommunalråd, M, Umeå