Moderater på Umeå Pride

Av , , 2 kommentarer 16

Igår var det inte bara kick-off för moderaternas höstkampanj, utan även Umeå Pride och Pride-paraden.

Moderaterna i Umeå var som vanligt representerade, och på bilden ovan ser ni några av oss moderater som gick i paraden. Här var det samling i Döbelns park innan paraden. Vi hade även besök av två representanter från förbundsstyrelsen för Öppna moderater – moderaternas hbt-förbund.

Umeå anses generellt vara en öppen och tolerant stad, men det finns alltid mer att göra. I stort som smått. Frihet, öppenhet, tolerans, mångfald, likabehandling och individens rätt – det är sådant som vi vill manifestera. Inte bara denna dag utan alla dagar!

The Hobbit

Av , , 3 kommentarer 7

I december är det äntligen dags. Då kommer första delen av Bilbo, eller "The Hobbit: An Unexpected Journey ", på bio.

För oss Tolkien-fantaster är det en riktig högtidsstund och det ska bli spännande att se hur den här filmen blir – med filmatiseringen av "Lord of the Rings" så satte Peter Jackson en oerhört hög standard för vad man kan förvänta sig.

Frågan är om det är möjligt att nå samma nivåer. I december vet vi svaret, och tills dess får vi nöja oss med de trailers som har släppts.

Ha en fortsatt trevlig helg!

Förnuftigt beslut, till slut, om korvvagnarna i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 10

Alla har kunnat följa debaten om de enhetliga korvvagnarna som Umeå kommun ville införa i centrum. Det väckte stor uppmärksamhet, även nationellt.

För egen del uppmanade jag på min blogg den 4 maj Tekniska nämnden att riva upp beslutet om enhetliga korvvagnar. Moderaternas vice ordförande i nämnden Stefan Nordström drev också den linjen på ett bra sätt.

Jag är glad att idag kunna läsa i Folkbladet att tekniska nämnden nu har tänkt om, och tillåter korvförsäljarna att ha egna vagnar. De redan inköpta "enhetliga korvvagnarna" ska även fortsättningsvis kunna användas, med vissa modifieringar. Och det är ju helt rätt och riktigt. Det hade ju annars varit fullständigt bortkastade pengar.

Men det är bra att exempelvis korvförsäljaren Helmer Holm nu kan fortsätta sälja korv i sin egen vagn på torget.

En seger för det sunda förnuftet!

Imorgon startar Nya moderaternas stora höstkampanj

Av , , 5 kommentarer 8

Imorgon klockan 11.00 – 11.30 startar vi höstens stora kampanj tillsammans med Fredrik Reinfeldt i direktsändning. Höstkampanjen handlar om varför Sverige behöver ett modernt arbetarparti, där en viktig del utgörs av samtalskampanjen ”Hallå Sverige”. Live-kickoffen samlar fler städer samtidigt via webbkameror, vilket gör den till Sveriges största politiska live-webbsändning.

I Umeå och övriga delar av Västerbotten kommer vi att kampanja under kommande två veckor, med dörrknackning och samtal utanför köpcentrum etc. Nya Moderaternas viktigaste fråga är jobben. Det är bara genom en politik som leder till fler jobb som vi har möjlighet att upprätthålla en trygg gemensam välfärd med hög kvalitet i vården, skolan och omsorgen. Om detta och mycket annat kommer höstens kampanj att handla.

Sverige behöver ett modernt arbetarparti. Nya moderaterna är det partiet.

Ny plan med sikte på Umeälven som utvecklingsstråk

Av , , 2 kommentarer 9

Lite i skuggan av debatten om den fördjupade översiktsplanen över Nydala är det även en annan fördjupning som är på väg upp till beslut i fullmäktige: Fördjupning för älvslandskapet.

Parallellt med att vi "bygger stad" och satsar på förtätning så måste vi i Umeå bli bättre på att ta tillvara de möjligheter som Umeälven ger: kulturmiljöer, naturmiljöer, besöksmål, ett utvecklat båtliv men även boende utmed älven.

En viktig ambition är att öka tillgänglighet och trygghet, liksom att göra älven mer synlig från olika platser genom att bli bättre på att röja sly och annat. Vi vill att fler ska ta tillvara möjligheten att besöka älvslandskapet – dess betydelse för rekreation och friluftsliv ska stärkas ytterligare.

I debatten blir det lätt att vi snävar in och enbart fokuserar på synpunkter kring hushöjder, antal våningar och dylikt i centrum. För en växande stad som Umeå är det oerhört viktigt att även se de fantastiska möjligheter som älvslandskapet erbjuder för att snabbt och enkelt komma ut i naturen, njuta av fina kulturmiljöer som alltför få är medvetna om.

Men den fördjupade översiktsplan för älvslandskapet, som också skall antas av fullmäktige i oktober, lägger vi till ytterligare en viktig pusselbit i förutsättningarna för utvecklandet av allas vårt Umeå.

En rejäl satsning på lärarna och skolan

Av , , 4 kommentarer 7

Imorse hade vi i styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)  ett extra telefonmöte med anledning av medlarnas bud i förhandlingarna mellan oss och lärarfacken. SKL accepterade medlarnas bud.

Ikväll blev resultatet offentligt. Både vi i SKL och de två lärarfacken har accepterat medlarnas bud. Det har varit långa förhandlingar, men glädjande nog är vi nu överens och har kunnat undvika en konflikt.

Det är en rejäl satsning på Sveriges lärare. Lärarkåren har halkat efter lönemässigt sedan 1970-talet, men i och med det här avtalet blir det en satsning som kommer märkas i lärarnas lönebesked.

För 2012 blir det en löneökning med 4,2%.

 

Följande pressmeddelande med fakta om avtalet har skickats ut från SKL:

En tydlig satsning på lärarna och skolan

Ett lönelyft på 4,2 procent i år och en avtalslängd som möjliggör ett långsiktigt arbete med skolans utveckling. Det är innehållet i medlarnas bud, som ikväll accepterades av SKL och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd.
 

– Vi är mycket nöjda att efter denna utdragna förhandling ha fått till ett längre avtal som ger oss lugn och ro och möjlighet att tillsammans koncentrera oss på viktiga utvecklingsfrågor i skolan. Det tjänar både elever och lärare på, säger ordföranden för SKL:s förhandlingsdelegation, Ingela Gardner Sundström.

Avtalet ger ett garanterat löneutfall de första två åren, 4,2 procent i år och minst industrimärket 2013. Därefter är avtalet sifferlöst i två år, med möjlighet till uppsägning inför år 2015.

– Inslaget med sifferlösa år ger ett efterlängtat utrymme för lokal lönebildning och möjlighet att satsa särskilt på skickliga lärare. Vi hoppas att det ska leda till en ökad lönedifferentiering bland lärarna där goda insatser premieras, säger Ingela Gardner Sundström.

Utslaget per lärare ger det nya avtalet en genomsnittlig löneökning på 3 700 kronor de närmsta fyra åren.*

Utöver lönenivåerna har SKL och lärarorganisationerna enats om att tillsätta en partsgemensam arbetsgrupp för att se över arbetet med individuell och differentierad lön.

FAKTA:
• Avtalet löper på fyra år till och med 31 mars 2016, men är uppsägningsbart efter tre år. Lönenivåerna hamnar på 4,2 procent 2012, minst industrinormen 2013, sifferlöst 2014 och 2015.
• Tre partsgemensamma arbetsgrupper tillsätts: Partsgemensamt arbete kring individuell och differentierad lön, kring lärares arbetssituation och arbetstid samt kring framtagande av frågor och svar kring avtalet.
• I avtalet ingår också en kollektivavtalsreglering som innebär att studielediga/föräldralediga inte kan gå i tjänst över jul-, sport- och påsklov, utan att först tjänstgöra sju kalenderdagar innan i direkt anslutning till lovet.
• Därutöver har parterna enats om en ny anställningsform för nyutexaminerade lärare under introduktionsperioden.

*Snittökningen är beräknad på en medellön, och bygger på de prognostiserade löneökningarna enligt konjunkturlöneprognosen.
 

 

Oroande ökning av nätdroger även i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 9

Igår skickades ett pressmeddelande ut från UmeBrå – vårt brottsförebyggande råd i Umeå där jag själv sitter med som vice ordförande. Användandet av nätdroger i Umeå ökar oroväckande. Var sjunde gymnasieelev i Umeå har testat narkotika. Det visar Unga enkäten, som genomförts på stadens skolor. Siffrorna kommer samtidigt som de som dagligen arbetar med unga ser ett ökat användande av nätdroger.

Filmen ovan har gjorts med syftet att få upp ögonen för problemet och länka till alla goda krafter i stan.

Nu inleds en kraftsamling för att uppmärksamma problemen och vända trenden. Läs mer på hemsidan för UmeBrå.

Slutstriden om Nydalastugorna har inletts!

Av , , Bli först att kommentera 13

Idag behandlade kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott förslaget till Fördjupad översiktsplan för Nydala. Det har varit en lång resa sedan ett beslut om att påbörja arbetet togs år 2006. Direktiv och mål för planen antogs 2008 – och nu närmar det sig ett avgörande.

Striden står kring framtiden för de s.k. Nydalastugorna. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Umeå driver linjen att de allra flesta stugorna skall rivas. De privata stugorna skall enligt deras förslag successivt inlösas och rivas, och de få stugor som skall vara kvar ska vara kommunalt ägda.

Moderaterna och övriga Allianspartieri Umeå har en annan linje.

Vi vill bevara Nydalastugorna runt sjön, säger nej till expropriering och vi ser stugorna som ett värdefullt inslag vilket förstärker Nydalaområdet som rekreations- och friluftsområde. Stugorna, och dess nyttjare, bidrar till mer liv och rörelse i området och gör det därmed tryggare. Stugorna står inte i motsats till det rörliga friluftslivet.

Slutstriden har alltså inletts. Idag förlorade vi omröstningen med 3-4. Ärendet avgörs slutgiltigt på kommunfullmäktiges sammanträde i slutet på oktober.

 

 

Slut med kränkande test

Av , , 1 kommentar 10

Läser på vk.se att Umeå kommun och dess anlitade konsultföretag nu upphör med bedömningen av arbetsförmåga utifrån de personliga frågor som väckt så mycket uppmärksamhet och upprördhet..

Ja, det var ju ett bra besked. Allt annat hade varit oacceptabelt. Kränkande är förnamnet, på de frågor som ställts.

Vad har de anställdas sexliv för koppling till arbetsförmågan på arbetsplatsen att göra????

Det var mycket positivt att VK uppmärksammade testet, så att fler blev medvetna om dess förekomst. Det ledde också till att kommunen under dagen snabbt agerade och förklarade att man inte längre skulle genomföra dylika integritetskränkande test.

Men det som gör mig bekymrad är att ingen har reagerat över det här tidigare. Är det inte någon som har sett vilka frågor som ställts till våra anställda, och reagerat över det uppenbart olämpliga? Eller har man sett det, men inte tyckt att det var fel?

Det lämnar en bitter eftersmak.

Ola Nordebo formulerar det på ett slagkraftigt sätt på sin blogg.

 

Djupt kränkande

Av , , 6 kommentarer 23

I dagens VK är det en nyhet om att vissa av Umeå kommuns anställda tydligen tvingas svara på väldigt personliga frågor, som en del i att arbetsgivaren ska bedöma arbetsförmågan hos vederbörande:

"Umeå kommun tvingar anställda att genomgå personlighetstester där de får svara på frågor om sexliv, religionsutövande och ekonomiska problem."

Om det stämmer, så är det djupt kränkande och fullständigt oacceptabelt.

Låter som ett dåligt skämt, men så är det tydligen inte. Våra anställda ska verkligen inte behöva svara på frågor om deras sexliv, religionsutövande etc etc.

Skärpning! Det här ska inte en arbetsgivare ägna sig åt, och om man inte förstår detta direkt är det verkligen bekymrande.