Umeå växer med växande företag!

Av , , Bli först att kommentera 8

I dagens VK och Folkbladet skriver jag om vikten av ett positivt företagsklimat. Insändaren läggs som vanligt upp på bloggen.

 

Umeå växer med växande företag!

Umeå kommun rasar ned i rankingen av svenska kommuners företagsklimat 2017. En av landets högsta kommunalskatter, samt försämrade attityder bland politiker och tjänstemän till företagande är sådant som sticker ut. Vi tappade detta år 20 placeringar till plats 144.

Här behövs skärpning! För att nå Umeå kommuns tillväxtmål krävs cirka 35 000 nya arbetstillfällen. Varje dag fattas nya beslut om var företag ska etablera sig och människor ska flytta. Inför varje sådant beslut måste Umeå framstå som det mest attraktiva alternativet.

Det är helt nödvändigt att näringslivet expanderar snabbare än tidigare, vilket gör Umeå till en, även i framtiden, konkurrenskraftig kommun med hög sysselsättningstillväxt. Av yttersta vikt är att få fler att starta företag, att befintliga företag växer och att fler företag väljer Umeå som lokaliseringsort. Det gäller också att bli bättre på att attrahera riskkapital till vår kommun och vår region. Politiker kan inte kommendera fram arbetstillfällen i den privata sektorn. Umeå kan däremot förbättra villkoren för företagarna och bli bättre på att skapa goda förutsättningar.

Sänk kommunalskatten, öka takten på bostadsbyggandet, förkorta handläggningstider, förbättra dialogen, en god planberedskap och avvecklandet av osund konkurrens – det är några viktiga punkter.

Ett företag som vill etablera sig i Umeå ska välkomnas med öppna armar. Det är viktigt att väntetiden för att få mark anvisad hålls så kort som möjligt. Idag saknar Umeå kommun mark att erbjuda för mer ytkrävande etableringar. Detta ska åtgärdas snarast. Öppna t.ex. för mer handelsytor väster om Ersboda/Green-zone.

Att Umeå fortsätter att hamna på högst mediokra placeringar i Svenskt Näringslivs kommunranking är något som signalerar behovet av förändring. I undersökningen som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gör – Öppna jämförelser Företagsklimat 2016 – hamnar Umeå därtill på plats 127 av 139 kommuner. Det är riktigt illa.

Moderaternas ambition är att Umeå ska rankas bland de tio bästa kommunerna i landet när det gäller företagsklimat. Och vi har förslagen för det!

Anders Ågren

Kommunalråd, M

Umeå

Majoritet i Umeå fullmäktige positiva till minnesplats för veteraner!

Av , , 2 kommentarer 10

För fyra månader sedan – i maj 2017 – lämnade jag för Moderaternas räkning in en motion till Umeå kommunfullmäktige om att vi borde hedra våra veteraner genom att inrätta ett lokalt minnesmärke och minnesplats. Detta efter en skrivelse vi hade fått av Veteranföreningen Fredsbaskrarna Västerbotten. Tidigare har vi ju dessutom lämnat in en moderat motion om att flagga på Veterandagen den 29 maj, och Umeå kommun flaggade också för första gången i år i enlighet med den moderata motionen.

Moderaterna anser alltså att Umeå kommun ska göra mer för att hedra Umeås veteraner! En minnesplats eller ett minnesmärke skulle innebära att veteranernas viktiga insatser för fred, frihet och en bättre värld uppmärksammas och synliggörs för den bredare allmänheten.

Därför är det mycket glädjande att läsa Hans Lindbergs blogg idag, där han skriver att Socialdemokraterna i Umeå efter ett repskapsmöte är helt eniga om att Umeå kommun bör inrätta en minnesplats med minnesmärke för våra veteraner. Det innebär ju i så fall att det finns en majoritet i kommunfullmäktige som stödjer den moderata motionen när den kommer upp till behandling.

Mycket positivt!

Moderaternas arbetsstämma 12-15/10 blir ett viktigt avstamp

Av , , Bli först att kommentera 8

lagochordning160815

Nu på söndag den 1 oktober samlas de moderata stämmoombuden för landets olika länsförbund i Stockholm till extrastämma för att välja ny partiledare. En enig valberedning föreslår Ulf Kristersson, vilket också var den person som vi i Västerbotten tidigt nominerade till posten.

Därefter ses vi återigen till stämma, i detta sammanhang ordinarie arbetsstämma i Örebro 12-15/10, för att ta ställning till en rad olika sakpolitiska propositioner. Däribland ”Lag och ordning”, och jag är mycket nöjd med stora delar av innehållet i denna. Jag har ju ingått i den arbetsgrupp i partiet som arbetat med underlaget och många av de förslag som presenteras i propositionen har jag själv länge drivit. Det blir onekligen en viktig och intressant arbetsstämma. Handlingarna finna att läsa här: https://moderaterna.se/arbetsstamma2017

Med mindre än ett år kvar till valet, så är det mycket som ska hinnas med. Arbetsstämman blir ett viktigt avstamp i det sammanhanget.

Kommunen ska inte ordna härbärge för EU-medborgare

Av , , 1 kommentar 22

Moderaterna Umeås foto.

I dagens Folkbladet går ovanstående artikel att läsa. Det gäller ett ärende som skulle behandlats på KSAU igår men drogs ur dagordningen. Frågan kommer tillbaka på KSAU vid ett senare tillfälle.

Men Moderaternas inställning står fast.

Det är inte en kommunal uppgift att ordna boende till utsatta EU-medborgare. Det är individens eget ansvar att ordna och finansiera boende under de tre månader man har rätt att vistas i landet. Det borde alla beslutsfattare känna till vid det här laget. Att Umeå kommun nu plötsligt ska gå ett steg längre än tidigare, och möjliggöra ett härbärge för tiggare i kommunens egna lokaler sänder helt fel signaler.

Socialdemokraterna borde tänka om även i den här frågan.

Umeå tappar återigen placeringar när det gäller rankinglistan för företagsklimat

Av , , 1 kommentar 12

Nu på morgonen kom så nyheten att Umeå kommun rasar ned i rankingen av svenska kommuners företagsklimat 2017. En av landets högsta kommunalskatter, samt försämrade attityder bland politiker och tjänstemän till företagande är sådant som sticker ut. Vi tappade 20 placeringar den här gången till plats 144 av 290 kommuner.

Här behövs skärpning!

För att nå Umeå kommuns tillväxtmål krävs cirka 35 000 nya arbetstillfällen. Varje dag fattas nya beslut om var företag ska etablera sig och människor ska flytta. Inför varje sådant beslut måste Umeå framstå som det mest attraktiva alternativet.

Det är helt nödvändigt att näringslivet expanderar snabbare än tidigare, vilket gör Umeå till en, även i framtiden, konkurrenskraftig kommun med hög sysselsättningstillväxt. Den kunskapsintensiva näringen har goda möjligheter att utvecklas med en genomtänkt lokal näringslivspolitik, där näringsliv, universitet, kommun och andra samverkar. Det är viktigt att fortsatt stötta inkubatorer som exempelvis Bic Factory.

Med Moderat politik, skulle vi bl.a. fokusera på följande:

En offensiv tillväxtpolitik, med fokus på tillväxt i alla delar av Umeå kommun. Ökad takt på bostadsbyggandet. God planberedskap. Företag ska kunna välja mellan flera olika markområden planlagda för handel när de vill etablera sig i Umeå. Ett område som t.ex. snarast bör öppnas för handel är området väster om Ersboda/Green-zone.

Sänkt kommunalskatt – skatten i Umeå är omkring två kronor högre än flertalet jämförbara kommuner.

Korta handläggningstider.

Bättre dialog med lokala företagare.

Erbjud avgiftsfri parkering i de P-anläggningar och p-platser som UPAB ansvarar över för Umeå kommuns räkning. Införs på lördagar, under en begränsad tid av dagen då huvuddelen av affärerna håller öppet, som ett försök.

Inför utmaningsrätt inom kommunal verksamhet, vilket innebär att enskilt drivna företag kan utmana kommunal verksamhet för upphandling.

Utred förekomsten av s.k. osund konkurrens från kommunens verksamheter, såväl kommunala bolag som förvaltningen, och återkom i förekommande fall med förslag på hur sådant kan upphöra.

Att Umeå fortsätter att hamna på högst mediokra placeringar i Svenskt Näringslivs kommunranking, är något som signalerar behovet av förändring. I undersökningen som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gör – Öppna jämförelser Företagsklimat 2016 – hamnar Umeå på plats 127 av 139 kommuner. Riktigt illa, med andra ord.

Moderaternas ambition är att Umeå ska rankas bland de tio bästa kommunerna i landet när det gäller företagsklimat.

Och vi har förslagen!

Moderaternas Norrlandskonferens 2017 i Luleå

Av , , Bli först att kommentera 10

Anders Ågrens foto.

Den gångna helgen hade vi konferens i Luleå med de moderata Norrlandsförbunden: Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland. Det var ca 150 ledande moderater från kommun-, landstings- och riksdagsnivån som samlades för gemensamma överläggningar, tillsammans med bl.a. biträdande partisekreterare Johan Berggren, MUF:s ordförande Benjamin Dousa, migrationspolitiske talespersonen Johan Forssell, EU-parlamentarikern Gunnar Hökmark, skolpolitiske talespersonen Camilla Waltersson Grönvall mfl.

Det var en bra helg på alla sätt och vis. Vi fick också möjlighet från de olika länsförbunden att diskutera lokala och regionala frågeställningar, tips och idéer till övriga. Självfallet var det också starkt fokus på den kommande valrörelsen. Valkampanjen i dess olika faser diskuterades, och med mindre än ett år kvar till valet har vi mycket att göra.

Nästa gång den moderata Norrlandskonferensen går av stapeln, så blir det i Umeå och Västerbotten, närmare bestämt år 2019. Konferensen genomförs vartannat år.

Anders Ågrens foto.

Jag fick också tillfälle till att diskutera lite extra med just vår biträdande partisekreterare Johan Berggren (bilden ovan). Extrastämman nu på söndag den 1 oktober i Stockholm då vi väljer ny partiledare – där en enig valberedning föreslår Ulf Kristersson – blir ett viktigt avstamp, liksom den ordinarie arbetsstämman i Örebro 12-15 oktober. I Örebro ska vi fastställa den politik som vi sedan går till val på, utifrån det förnyelsearbete som pågått under flera år i en rad olika arbetsgrupper. Själv har jag ingått i den arbetsgrupp som behandlat trygghetsfrågorna.

Vi har en spännande och hektisk politisk tid framför oss.

Den mest ansvarsfulla lösningen apropå AB Bostaden

Av , , 1 kommentar 8

Jag och min partikollega Leif Lundgren skriver för ovanlighetens skull tillsammans med två socialdemokratiska företrädare i VK. Men i frågan om vägvalet för AB Bostaden och avyttring av delar av beståndet är vi faktiskt överens. Det hade man inte kunna tro för några år sedan!

Debattartikeln bifogas nedan.

 

Den mest ansvarsfulla lösningen

Under de kommande tio åren behöver Bostaden 2,8 miljarder kronor för att kunna bygga nytt och underhålla äldre fastigheter. Bostadens till synes goda ekonomi klarar inte de här utmaningarna om bolaget inte stärker den egna ekonomin. Att växa genom ytterligare lån försämrar bolagets styrka och möjlighet att klara ett högre ränteläge och satsningar i framtiden, samtidigt som skulden per medborgare i Umeå ökar.  Umeå kommun tillsammans med de kommunala bolagen är bland de högst skuldsatta kommunerna per invånare i Sverige.

Skulderna i Sveriges kommuner ökade med 48 miljarder under 2016 och den totala skulden uppgår till cirka 550 miljarder. Det är en välfärd på ”krita” och utmaningen är särskilt stor för tillväxtkommuner som Umeå. Om skuldsättningen ökar samtidigt som behoven inom kommunen växer ställer det ytterligare krav på kostnadsmedvetenhet, effektiviseringar och tydliga prioriteringar framöver.

En kommun i tillväxt måste ha förutsättningar att genomföra nya investeringar i kommunala angelägenheter som förskola, skola och äldreomsorg. Ökar då Bostaden sina skulder försämrar det möjligheterna för kommunen att investera i välfärden. Dessutom kommer det framöver att införas nya regler för avdragsmöjligheter för räntekostnader vilket skulle påverka Bostaden negativt vid ökad belåning. Minskade avdragsmöjligheter för räntekostnader leder i slutändan till högre hyresnivåer. Vi har tagit hänsyn till och utrett alla alternativ och att sälja en liten del av bostadsbeståndet är det mest ansvarsfulla. Att allmännyttiga bolag säljer för att finansiera nyproduktion och underhåll är inte ovanligt, ifjol såldes nästan 15 000 lägenheter för det ändamålet.

Tyvärr verkar inte Vänsterpartiet ha förstått kommunkoncernens ekonomiska läge då deras förslag främst handlar om ökade lån och utgivande av kommunala bostadsobligationer. Som de flesta vet är en bostadsobligation att jämställa med lån, dock med skillnaden att pengarna inte endast kommer från traditionella långivare på marknaden utan från olika företag.  Vänsterpartiets förslag om nya lån är inga reella alternativ utifrån kommunkoncernens låneläge.

Vi tar ansvar för kommunens ekonomi. När vi gör våra bedömningar och prioriteringar har vi att ta hänsyn till den totala låneskulden inom kommunkoncernen. Nya lån kostar och det krävs större budgetöverskott från långivaren. För 2017 har vi budgeterat med 1 % överskott, men med ökade lån skulle vi behöva gå till kanske 4 % i överskott. Med dessa ökade låneutgifter och långivarens krav på större överskott i budgeten blir det mindre resurser kvar till våra gemensamma verksamheter och välfärden. Vi är uppriktigt förvånade över att Vänsterpartiet faktiskt är beredda att äventyra välfärden genom förslag om nya lån och bostadsobligationer.

AB Bostaden kommer även efter avyttringen att vara den största och dominerande aktören på Umeås hyresmarknad och umeåborna kommer att tillsammans äga mer av Bostaden -efter avyttringen än innan- då skuldbördan minskas. AB Bostaden har i avtal och diskussioner med Heimstaden Bostad AB försäkrat sig om att det inte kommer att bli någon förändring för hyresgästerna i de aktuella bostadsområdena.

Genom det frigjorda kapitalet kan AB Bostaden vidta renoveringsinsatser, genomföra en storsatsning på boende för äldre samt fortsätta nyproduktionen i oförminskad takt vilket handlar om 900 lägenheter på fem år. Det är en bra och ansvarsfull politik.

 

Hans Lindberg (S)                                                         

Kommunstyrelsens ordförande                                    

Anders Ågren (M)

Vice ordförande kommunstyrelsen

Bernt Andersson (S)                                                     

Ordförande AB Bostaden                                             

Leif Lundgren (M)

Vice ordförande AB Bostaden

 

Stärk polisen för ökad trygghet!

Av , , 2 kommentarer 10

Trygghetsfrågorna är viktiga för oss moderater. Denna debattartikel är publicerad i dagens VK. Läggs även ut här på bloggen.

 

Stärk polisen för ökad trygghet

Otryggheten växer i vårt samhälle samtidigt som kriminella kommer alltför lätt undan. Vi ser hur gängvåldet fortsätter och hur oskyldiga människor hamnar mittemellan gänguppgörelser. I många delar av vårt land, inte minst i norra Sverige, kan det dröja länge innan polisen hinner fram.

När polisens utredningsresultat är de lägsta på flera år och när polisen förra året avskrev hälften av alla anmälda brott direkt, skadar det människors förtroende för rättstaten. När rättstaten inte fungerar fullt ut är det kriminella som ser sin chans, en chans att utöka sitt inflytande i samhället och frångå de regler och lagar som vår gemensamma trygghet vilar på. Lag och ordning är en kärnuppgift som staten inte får svika. Respekt för och tillit till rättsstaten är grunden för ett fungerande och demokratiskt samhälle. Den skatt som människor betalar in för sin trygghet, säkerhet och frihet skall också ge resultat.

För att otryggheten ska minska i Sverige krävs flera åtgärder. Fram till 2025 bör Sverige ha minst 5000 fler poliser, och lika många fler civilanställda i tjänst. Lönerna måste höjas för att göra yrket mer attraktivt. Straffen bör skärpas för vapenbrott och brott mot knivlagen. Är man 18 år och kastar en sten mot en polisbil, misshandlar en annan individ eller på annat sätt sprider otrygghet är man också tillräckligt gammal för att ta sitt ansvar. Straffrabatten för gruppen 18-21 år bör tas bort. Den som fälls för flera brott i en och samma rättegång får idag en mängdrabatt på straffen. Dagens form av mängdrabatten bör tas bort. Kriminella skall inte få en generös rabatt på sitt straff.

Moderaterna anser att brott med ett straffvärde på sex till tolv månander ska kunna leda till utvisning. Idag är det praxis att en person måste dömas till mer än tolv månanders fängelse för att utvisning ska vara aktuellt. Samtidigt bör regelverket för återreseförbud skärpas. Begår en person ett så allvarligt brott som grov våldtäkt eller grovt rån och den personen inte har anknytning till Sverige är det rimligt att brottet leder till ett återreseförbud på livstid.

Slutligen bör ett vistelseförbud införas för att minska otryggheten i Sverige. Personer som har anknytningar till kriminella grupperingar och som har begått upprepad brottslighet bör kunna förbjudas från att vistas i ett specifikt geografiskt område efter avtjänat fängelsestraff. Detta bygger vidare på förslaget om ett zonförbud som göra att polisen ges möjlighet att förbjuda en person som har uppvisat ett otrygghetsskapande beteende från att vistas på en viss plats. Dessa reformer lägger en grund till att stärka arbetet mot otrygghet i Sverige och stärka rättstaten. Kriminella har fått ta upp en alltför stor plats i vårt samhälle och det ska få ett slut. Man ska som svensk känna trygghet i sin vardag oavsett om det är på kvällspromenaden, på pendlingen till jobbet eller hemma på soffan i sin egen bostad.

 

Anders Ågren

Förbundsordförande

Moderaterna i Västerbotten

 

En enig valberedning har föreslagit Ulf Kristersson till ny partiledare!

Av , , Bli först att kommentera 7

Idag har en enig valberedning för Moderaterna föreslagit Ulf Kristersson till ny partiledare för Moderaterna. Det välkomnar jag och övriga moderater i Västerbotten! Vi var ett av de tre första moderata länsförbunden i landet som nominerade honom till partiledare, och det är mycket positivt att det nu finns en enighet kring hans kandidatur.

Jag nöjer mig med att åter lägga upp det pressmeddelande vi då skickade ut. Sedan skall det bli ett nöje att åka ned på stämman söndag den 1 oktober där valet sker.

Pressmeddelande 170828:

 

Moderaterna i Västerbotten föreslår Ulf Kristersson till ny partiledare

 

Förbundsstyrelsen för Moderaterna i Västerbotten har under måndagskvällen hållit ett telefonsammanträde. Detta med anledning av att de moderata länsförbunden ska skicka in förslag på ny partiledare till valberedningen för Moderaterna.

En enig förbundsstyrelse i Västerbotten har beslutat att nominera Ulf Kristersson till ny partiledare.

Ulf Kristersson är den enande kraft som Moderaterna behöver! Han har en djup och bred förankring inom partiet, med uppdrag på såväl kommunal som nationell nivå genom åren. MUF-ordförande, kommunalråd, riksdagsledamot, minister. Han är omvittnat politiskt kunnig och engagerad, välkänd för väljarna och en god debattör, säger förbundsordförande Anders Ågren.

– Med Kristersson som partiledare kan Moderaterna få den nystart som vi behöver. Då kommer också partiet kunna gå in i den kommande valrörelsen med tillförsikt, avslutar Ågren.

Oroväckande om Transcom i Umeå

Av , , 3 kommentarer 8

Ser den oroväckande nyheten i lokalmedia att Transcom planerar lägga ned sin verksamhet i Umeå och flytta kontoret till Eskilstuna. 250 personer riskerar i så fall att förlora sina jobb.

Om planerna fullföljs är det ett mycket hårt besked för alla anställa och deras nära. På arbetsplatsen finns många ungdomar.

Det är också negativa nyheter för Umeå. Alla jobb är viktiga. Här talar vi om hela 250 jobb. Med personer som arbetar och betalar skatt, och därigenom bidrar till välfärden.

Men än så länge inget definitivt, utan planer.