Kalla Faktas avslöjande att Umeå kommun använder sig av kinesiska kommunistpartiets propaganda i undervisningen blir fullmäktigefråga

Av , , 1 kommentar 10

Kalla Fakta i TV4 avslöjade tidigare i veckan att flera svenska kommuner använder böcker från det kinesiska kommunistpartiet för att undervisa barn i modersmål. En av kommunerna är Umeå.

Kinas påverkansarbete i Sverige pågår på olika plan. Detta är ännu ett exempel. Riktigt illa. Moderaterna i Umeå har via ledamoten Madelene Nord lämnat in en interpellation för att få upp frågan på kommunfullmäktiges bord.

 

Interpellation till för- och grundskolenämndens ordförande Moa Brydsten (S)

 

Barn ska inte ta del av propaganda i sin undervisning

Flera svenska kommuner använder böcker från det kinesiska kommunistpartiet för att undervisa barn i modersmål – däribland Umeå. Det avslöjade Kalla fakta i TV4. Avslöjandet är mycket allvarligt. Det är en del av kinesiska kommunistpartiets påverkansoperation, som kallas Enhetsfronten, att sprida sina budskap till andra länder. Nu har Umeå kommun hjälpt till att sprida det kinesiska kommunistpartiets idéer genom att använda sig av läromedlet.

På Skolverkets hemsida går det att läsa följande om modersmålsundervisning:

 ”Syftet med undervisningen är att ge eleven möjlighet att utveckla kunskaper i och om sitt språk. Modersmålet har stor betydelse för barns språk, identitets-, personlighets- och tankeutveckling.”

Att elever har tagit del av läromedel där det är kommunistpartiet som dikterat den bild som målas upp av Kina, är djupt oroande. Det riskerar att ha en påverkan på hur eleverna uppfattar Kina och kommunistpartiet.

I några av böckerna ska bland annat Taiwan ha beskrivits som en del av Kina och Xinjiangprovinsen har framställts som ett vackert paradis där människorna spelar musik och ”sjunger sånger om sitt lyckliga liv”. I verkligheten utsätts folkgruppen uigurer för ett brutalt förtryck, tortyr och massfängslande i interneringsläger.

Umeå kommun ska givetvis inte använda sig av läromedel som innehåller propaganda. Enligt en artikel i VK ska modersmålslärarna i Umeå byta ut den utpekade litteraturen, men kommunen behöver arbeta aktivt med att säkerställa att det här aldrig kommer att upprepas igen.

Med anledning av ovanstående ställer jag följande frågor:

  1. Kan Umeå kommun garantera att modersmålsundervisningen håller en hög kvalitet?
  2. Kommer några förändringar att vidtas för att se till att läromedel inte innehåller propaganda eller på andra sätt är direkt olämpliga?

 

Umeå 2023-09-26

Madelene Nord

Kommunfullmäktigeledamot (M)

 

Hög tid att komma igång med byggandet av P-huset i kvarteret Ymer

Av , , Bli först att kommentera 3

Centrala Umeå spelar en särskild roll för kommunens tillväxt och är en viktig mötesplats för hela regionen. Centrum måste vara tillgängligt för besökare, även för dem som reser till Umeå med bil. Det är därför grundläggande att det finns goda parkeringsmöjligheter i centrala Umeå. Moderaterna vill att parkeringshuset i kvarteret Ymer ska börja byggas.

Parkeringsreservatet i kvarteret Ymer är ett av de sista tillgängliga i centrum. I översiktsplanen med parkeringsstrategi är anläggningen i kvarteret Ymer utpekat som särskilt viktig för handel- och besöksnäringen. Anläggningen har också varit en viktig garant från kommunens sida vid hantering av parkeringsstrategi och regler för parkeringsköp i centrum gentemot fastighetsägare och fastighetsutvecklare.

Totalt skulle ett parkeringshus i kvarteret Ymer kunna medföra ca 300 parkeringsplatser. Anläggningen är beroende av planerna för Västra Esplanaden och färdigställandet av ringleden. Exakt hur den ska utformas och hur stor volymen ska vara kommer givetvis prövas innan byggnationen genomförs. Det är viktigt att beakta bl.a. kollektivtrafikens behov och utrymmeskrav i detta.

Välkommen som medlem – 1082 dagar kvar till nästa kommun-, region- och riksdagsval!

Av , , Bli först att kommentera 3

Lite mindre än tre år kvar till nästa ordinarie val till kommun, region och riksdag. 1082 dagar för att vara exakt. Du kan redan idag visa ditt stöd för ett borgerligt parti som förenar liberalism och konservatism – genom att bli medlem. Om du delar Moderaternas värderingar och vill engagera dig så är du varmt välkommen till vårt parti som medlem. Som medlem väljer du själv hur mycket du vill engagera dig. Ju fler vi blir, desto starkare kraft blir vi inom politiken.
Välkommen att bli en del i vårt arbete!

Bli medlem i Moderaterna!

Ett medlemskap i Moderaterna kostar 100 kronor under det första kalenderåret.
Swisha: 100 kronor till 123 336 00 70, uppge namn och personnummer. Eller gå in på moderaterna.se och följ anvisningarna.

Det finns mycket att göra för att förbättra det lokala företagsklimatet!

Av , , Bli först att kommentera 3

Vid gårdagens KF lyfte jag Umeås tapp i den årliga rankinglistan från Svenskt Näringsliv, där vi tappade 19 placeringar till plats 163 av landets 290 kommuner. Ett resultat som vi inte kan vara nöjda med.

Jag tycker att det är mycket bra att vi mäter och jämför oss med andra kommuner.

År efter år får vi medelmåttiga omdömen och betyg gällande företagsklimat. Det är ju inte bara Svenskt Näringsliv, som min fråga vid gårdagens sammanträde gällde.

I undersökningen som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) gör – Öppna jämförelser Företagsklimat – hamnar Umeå kommun på plats 127 av de sammanlagt 196 kommuner som ingått i rankingen. Bland kommuner med över 40 000 invånare, så är Umeå på plats 43 av 65 kommuner.

Om vi i kommunledningen får signaler, år efter år, att företag är missnöjda med den service och det bemötande som de får av förvaltningen och politiker – ja, då måste vi ta det på allvar och göra något åt det om vi menar allvar med att skapa ett positivt företagsklimat.  Det här missnöjet bland tillfrågade företagare står ju för något. Många av de delar där Umeå kommun får dåliga resultat är dessutom sådana som inte kostar pengar att åtgärda – det handlar om attityd och inställning.

Som exempel:

Kommunens service och bemötande vid handläggning av företagsärenden. Tappar 66 placeringar, till 217:e plats.

Kommunens information till företagen. 219 plats.

Dialog mellan företag och kommunens beslutsfattare. Tappar 63 placeringar till 187:e plats.

Kommunala tjänstemäns attityder till företagande. 190 plats.

Kommunalskatten. 242 plats.

Politik spelar roll. År efter år röstar S/MP dessutom nej till förslag som Moderaterna – ibland med stöd av övriga borgerliga partier – för fram lokalt i Umeå. Det kan handla om:

– Sänkt kommunalskatt – skatten i Umeå är omkring två kronor högre än flertalet jämförbara kommuner.

– Att utreda förekomsten av osund konkurrens,

– Få fart på bostadsbyggandet – även småhusbyggande.

– Införande av utmaningsrätt,

– Ökad konkurrensutsättning,

– Ge privata aktörer samma möjlighet att konkurrera som den kommunala gällande LOV inom hemtjänsten.

– En trafikplanering som ger goda villkor även för de som är beroende av bil för att klara vardagen.

 

Ett växande Umeå är i behov av växande och framgångsrika företag – små-, medelstora- och stora företag – som genom arbetstillfällen och skattepengar till det offentliga bidrar till en god välfärd. 4 av 5 nya jobb skapas i småföretag. Detta måste tydligt återspeglas i den lokala kommunpolitiken för ett bättre företagsklimat.

Moderaternas ambition är att Umeå kommun ska rankas bland de tio bästa kommunerna i landet när det gäller företagsklimat. Oavsett vi talat om SKR:s ranking eller Svenskt Näringsliv.

För att skapa ett bättre företagsklimat måste näringslivsarbetet integreras i hela kommunen. Att ge företagen ett gott bemötande ska åligga varje förvaltningschef och varje handläggare, inte bara en näringslivsenhet. Målet måste vara att alla medarbetare ger en bra service och ett gott bemötande till de företagare som är i kontakt med kommunen. Det finns mycket att göra inom den egna kommunala organisationen, för att förbättra service och dialog med de lokala företagarna.

Företagsklimatet i Umeå på dagordningen!

Av , , Bli först att kommentera 4

Idag sammanträder Umeå kommunfullmäktige, och jag kommer bl.a. att vara uppe i debatten gällande företagsklimatet. Har lämnat in en fråga till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S) gällande företagsklimatet.

Bifogas nedan.

 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S):

 

Företagsklimatet i Umeå

 

Svenskt Näringsliv publicerade nyligen sin årliga ranking av kommunernas företagsklimat. Umeå kommun tappar placeringar jämfört med föregående år.

I årets ranking försämrar S/MP-styrda Umeå kommun sitt resultat med 19 placeringar – till plats 163 av landets 290 kommuner. Det är alltså inte helt oväntat fortsatt negativa placeringar för Umeås vidkommande.

Detta duger inte. Umeå borde ligga bättre till. Bland det som sticker ut negativt i undersökningen är en av landets högsta kommunalskatter, konkurrens från kommunen gentemot det privata näringslivet, kommunens information till företagen, dialog mellan företagen och kommunens beslutsfattare, kommunpolitikers attityder till företagande, tjänstemäns attityder till företagande samt service och bemötande.

Jag är övertygad om att det finns mycket att göra i förbättringsväg. Moderaterna är rösten för företagsamhet och tillväxt. Vår ambition, är att Umeå kommun borde ligga i topp-10 när kommunernas företagsklimat rankas i Sverige.

Mina frågor till Hans Lindberg (S) blir därför:

  1. Är du nöjd med Umeå kommuns resultatet i Svenskt Näringslivs ranking beträffande kommunernas företagsklimat?
  2. Är du beredd att höja ambitionerna, och vidta åtgärder för att bli en av landets bästa kommuner för företagande?

 

Umeå 2023-09-20

 

Anders Ågren

Kommunalråd (M)

Moderaternas Norrlandskonferens 2023 med besök av statsministern!

Av , , Bli först att kommentera 4

I helgen pågår Moderaternas Norrlandskonferens, detta år i Skellefteå.

Norrlandskonferensen arrangeras av de fyra moderata förbunden i norr: Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland-Härjedalen. Embryot till denna konferens var när våra landstingspolitiker i Norrland började ses på 90-talet, för att diskutera gemensamma frågor. Det utvecklades och växte, så att den första formella Norrlandskonferensen arrangerades år 2001, på Scandic Teg i Umeå. Brukar numera genomföras vartannat år. Senast var vi i Östersund år 2021.

Som förbundsordförande för Moderaterna i Västerbotten så fick jag igår hälsa 150 deltagare  – kommun, region- och riksdagsföreträdare – välkomna till den gemensamma M-konferens som arrangeras av de moderata förbunden i norr: Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland-Härjedalen.

Vi är fantastiskt glada över att vi, för första gången i konferensens historia, dessutom fick besök av Sveriges statsminister! Vår partiordförande Ulf Kristersson, tillika Sveriges statsminister, var konferensen förste talare, vilken jag fick välkomna upp på scenen. Under lördagen genomfördes även talarpass med SvD:s politiska chefredaktör Tove Lifvendahl, Europaparlamentariker Tomas Tobé, vår energipolitiske talesperson Mats Green samt justitieminister Gunnar Strömmer.

Idag fortsätter konferensen med besök av vår landsbygdspolitiske talesperson John Widegren, ordföranden i Socialförsäkringsutskottet Jessica Rosencrantz och Moderaternas partisekreterare Karin Enström.

Full fart!

Det behövs en mer företagsvänlig lokalpolitik! Umeå tappar till plats 163 av 290 kommuner gällande företagsklimat

Av , , Bli först att kommentera 6

Svenskt Näringsliv publicerade idag sin årliga ranking av kommunernas företagsklimat. Umeå kommun tappar placeringar jämfört med föregående år.

I årets ranking försämrar S/MP-styrda Umeå kommun resultatet med 19 placeringar – till plats 163 av landets 290 kommuner. Det är tyvärr inte helt oväntat fortsatt negativa placeringar för Umeås vidkommande.

Detta duger inte.

Umeå borde ligga bättre till. Bland det som sticker ut negativt i undersökningen är hög kommunalskatt, konkurrens från kommunen gentemot det privata näringslivet, kommunens information till företagen, diaolog mellan företagen och kommunens beslutsfattare, kommunpolitikers attityder till företagande, tjänstemäns attityder till företagande samt service och bemötande. För att nämna några faktorer.

Jag är övertygad om att det finns mycket att göra i förbättringsväg. Moderaterna är rösten för företagsamhet och tillväxt. Vår ambition, är att Umeå kommun borde ligga i topp-10 när kommunernas företagsklimat rankas i Sverige.

Vi har också politiken för detta. Vi har upprepade gånger, ofta tillsammans med övriga borgerliga partier, lagt förslag just för att förbättra företagsklimatet. Men de rödgröna röstar nej.

 

Ett haveri – Västra länken försenas till hösten 2024 enligt lokalmedia

Av , , 2 kommentarer 7
Läser nyheten på vk.se och SVT Västerbotten att det nu verkar som att Västra länkens öppnande kommer att försenas till hösten 2024.
Detta är ett haveri. Oavsett var felet ligger.
Trafikverket och NCC verkar ha helt olika bilder av verkligheten. Trafikverket tar nu initiativ till att själva åtgärda ett stort antal fel på etappen gällande bärighet m.m. på företagets bekostnad , medan företaget tydligen anser att vägen är redo att öppnas för trafik.
Färdigställandet av ringleden runt Umeå har högsta prioritet. Västra länken – den del som fortfarande inte är öppnad för trafik – är den enskilt viktigaste delen för att kunna styra om genomfartstrafiken från centrala Umeå. Trafikverket och entreprenören borde redan tidigare ha löst ut sina skiljaktigheter, och ha fokus på att färdigställa det som återstår.
När Alliansregeringen år 2008 meddelade att Umeås ringled skulle tas med i Närtidssatsningen, så var tidsplanen att hela ringleden skulle stå färdig 2013. Det är tio år sedan. Enligt dagens uppgifter i media, så försenas alltså öppnandet av Västra länken till hösten 2024.

Alla dessa förseningar är skadliga, på många plan. Nu blir det om uppgifterna i media stämmer en försening på ytterligare ett år.

Hanteringen av detta är ett haveri.

50 år på tronen!

Av , , Bli först att kommentera 6

Idag, den 15 september, har kung Carl XVI Gustaf varit Sveriges statschef i 50 år. Det gör honom till Sveriges genom tiderna längst regerande monark.

För att fira det, och tacka kungen för hans stora insatser under alla dessa år, fattade regeringen det ovanliga beslutet att göra den 15 september 2023 till en tillfällig allmän flaggdag, som en symbolisk present till kungen. Statsministern har bjudit in alla svenskar att vara del av presenten, genom att den 15 september själva hissa den svenska flaggan – hemma, på jobbet, eller vid stugan.

Umeå kommun kommer idag att flagga i samband med detta.

En historiskt stor satsning på det svenska försvaret!

Av , , Bli först att kommentera 5

Sverige befinner sig i det allvarligaste säkerhetspolitiska läget sedan andra världskrigets slut. Det kräver att vi har ett försvar som är redo att skydda svenskt territorium.

I höstens budget ökar regeringen försvarsanslaget med 27 miljarder kronor nästa år. En stor ökning på cirka 28%.

Sverige kommer därför redan 2024 att uppfylla målsättningen om att försvarsutgifterna ska uppgå till två procent av BNP enligt Nato:s definition.

Tiden då Sverige underfinansierade försvaret är förbi i och med denna historiska satsning. Sverige ska vara en trovärdig, pålitlig och solidarisk medlem i Nato.