Fullmäktige idag

Av , , Bli först att kommentera 8

Så var det dags för månadens sammanträde med kommunfullmäktige i Umeå. Ärendelistan innehåller en hel del intressant, bl.a. beslut om "Staden mellan broarna" och att gå vidare med ett gemensamtägt bolag tillsammans med Baltic, som får ansvar för att bygga bl.a. ett Kulturmötenas Hus i området. Fantastiskt att äntligen gå från ord till handling i denna långbänk.

Själv har jag stältl en fråga till Lennart Holmlund (S) om när det kan bli dags för kommunen att ta beslut om ett gemensamt destinations- och marknadsföringsbolag tillsammans med den privata besöksnäringen. Idag är krafterna – för att locka hit turister och konferenser etc – uppsplittrade på en rad olika händer, men det finns en ambition att samla allt under ett gemensamt paraply för att stärka Umeå som besöksstad. Från moderaternas sida så var detta en av de frågor vi lyfte under valrörelsen och jag hoppas vi snabbt kan komma till beslut i detta.

Vi hörs!

Arkelsten till stämman i april

Av , , Bli först att kommentera 14

Moderaterna i Västerbotten kommer att ha sin länsförbundsstämma lördag den 2 april. I år är det Skellefteås tur att stå värd för arrangemanget och vi kommer att hålla till på Aurum. 

Ett glädjande besked inför stämman är att vår nya partisekreterare, Sofia Arkelsten, besöker oss och håller tal på stämman. Arkelsten är den som nu fortsätter ansvara för det förnyelsearbete i partiet som inte minst den tidigare partisekreteraren Per Schlingmann arbetade målmedvetet med. Partiet ska fortsätta breddas, och nya politikområden ska genomlysas. Inte minst på miljöområdet ska politiken utvecklas ytterligare.

Vi i den moderata förbundsstyrelsen i länet är glada över att få hälsa Arkelsten välkommen till Västerbotten!

 

Imponerande nyhetsflöde i twitter

Av , , Bli först att kommentera 9

Snabbheten, och genomslagskraften, i nyhetsrapporteringen från händelserna i Egypten är enorma tack vare de sociala medierna.

Jag kunde igår konstatera att flödet av twitteruppdateringar – från både journalister och olika nyhetsbolag – var överlägsna då man i stort sett i realtid kunde följa rapporteringen från oroligheterna i Kairo, Alexandria och andra orter i Egypten. Var och varannan minut kom nya uppdateringar om upplopp, flygavgångar, trupprörelser och annat.

En enorm skillnad jämfört med den tid (inte alltför avlägsen) då man var tvungen att invänta extra Rapport-sändningar en gång i timmen eller följa tidningarnas uppdateringar på nätet, när omvälvande händelser ägde rum.

Nya tider nu. Även på nyhetsrapporteringens område.

Nej till kvinnliga statyer?

Av , , 2 kommentarer 10

Läste i tidningen att en majoritet i kulturnämnden säger nej till moderaternas förslag om att uppmärksamma och hedra framstående kvinnor i vår stad med statyer.

Vi moderater hade nämligen liksom många andra noterat att det endast är män genom historien som har hedrats på detta sätt i vår kommun. Nu var det dags för även denna "manliga bastion" att falla. Men vårt förslag får dessvärre inte stöd av övriga. I alla fall inte i kulturnämnden.

Motiveringen är tydligen att majoriteten i kulturnämnden anser det vara otidsenligt med statyer i det offentliga rummet.

Jaha. Men en av våra allra populäraste skulpturer i Umeås offentliga rum, Standing Man, bedömdes som tur var inte som otidsenlig när samma kulturnämnd köpte in den för några år sedan. Men det klart – hade det varit fråga om att köpa in Standing WOMAN, så hade väl domen från kulturnämnden varit att det är otidsenligt med skulpturer……

I alla fall när det gäller att synliggöra kvinnor i Umeås offentliga stadsbild.

Läget för kommunerna

Av , , 3 kommentarer 8

I dagens VF svarar jag på en av Lennart Holmlunds debattartiklar apropå läget för de svenska kommunerna. Jag konstaterar att kommuner och landsting gjort starka resultat två år i rad, nu senast rekordöverskott, och att även prognoserna för överskotten år 2011 skrivs upp.

 

Sluta svartmåla verkligheten, Holmlund

S-kommunalrådet Lennart Holmlund fortsätter i VF (21/1) att beskriva läget för den svenska ekonomin i så dystra termer som möjligt. Men verkligheten talar ett annat språk. Landets kommuner och landsting gör rekordöverskott, och det vet rimligen de socialdemokratiska kommunpolitikerna också.

Holmlund anklagar regeringen för att ha skönmålat sina prognoser, och höjer ett varningens finger för att det nu kommer att drabba välfärden. Suck, suck.

Svensk ekonomi beskrivs internationellt som Europas tigerekonomi. Förra veckan sade OECD:s generalsekreterare att ”den svenska ekonomin är lika stark som Pippi Långstrump” och konstaterade att Sverige är en ö av välstånd i annars mycket osäkra vatten. Starka statsfinanser, och med en ekonomisk tillväxt som är oerhört kraftfull. Har Holmlund missat detta?

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) presenterade i december en rapport om läget för kommunsektorn, som redovisar starka resultat för andra året i rad. För 2010 visar resultatet på plus 19 miljarder. För år 2011, som Holmlund oroar sig för, visar bedömningen att det ser bättre ut än vad man tidigare trodde. Ett överskott för sektorn på sju miljarder 2011 jämfört med tre miljarder i tidigare prognos.

Tack vare ett bra utgångsläge blir det alltså överskott i kommunsektorn även 2011. Men trots att Lennart Holmlund tar ut extremt hög kommunalskatt av umeborna, så ropar han ändå på mer pengar från Alliansregeringen år efter år. Kanske han borde fundera på hur han hushåller med de resurser han redan förfogar över?

Anders Ågren
Kommunalråd (M)
Umeå

Storstaden i norr

Av , , 15 kommentarer 11

Debattartikel som är publicerad i dagens VK.

Umeå måste bli mer storstad!

Umeå fortsätter växa befolkningsmässigt och för oss som tror på tillväxt är detta synnerligen positivt. Norrland behöver en stark tillväxtmetropol. Vår uttalade ambition måste vara att Umeå skall vara ett kraftcentrum för tillväxt. Storstaden i norr.

Därför är också diskussioner kring byggande och planeringen av staden mycket central för Umeås utveckling under kommande decennier. En fråga som ständigt är högaktuell är hur den framtida staden skall byggas. Högt eller lågt? Tätt eller glest? För den historieintresserade är det känt att dessa debatter funnits i Umeå under flera generationer umebor. En genomläsning av praktverket ”Umeå stads historia 1888-1972” visar att planeringsdiskussioner ständigt avlöst varandra. Att det blir en rejäl debatt kring planer och projekt som Staden mellan broarna, höga hus, byggande på Ön och annat är inte anmärkningsvärt utan följer tvärtom en gammal tradition i vår stad.

I stadsbyggnadsfrågor delar jag i stora delar den uppfattning som bl.a. VK:s ledarskribent Ola Nordebo vid tidigare tillfälle anfört, senast i en krönika den 11/12 2010. Han argumenterade med glöd för att bygga högre, bygga tätare, bygga iögonfallande och erbjuda en utpräglat urban miljö i Umeå. Nordebo formulerade i krönikan det många umebor anser.

Den synen på stadsbyggnad delas också av oss moderater. I valet 2010 gick vi till val på att program som bl.a. förespråkade att vi ska ”bygga stad” i Umeå. En stor del av den kommande befolkningstillväxten ska ske i de centrala stadsdelarna, vilket innebär en förtätning av centrum genom att vi tillåter högre hushöjder liksom att kompletteringsbygga nya kvarter och bättre utnyttja marken. Ju fler som bor centralt, desto bättre för miljön eftersom det innebär ett minskat bilberoende. Vi måste också möta människors efterfrågan att vilja bo i attraktiva områden, gärna utmed Umeälven. Öbackastrand är ett positivt exempel på senare år. Ön och Lundåkern är exempel på kommande områden. Men att bygga storstad innebär ett stort ansvar att också värna det offentliga rummets kvaliteter och parker, skapa mötesplatser och uppmuntra höga ambitioner beträffande arkitektur i byggandet och en blandning av gammalt och nytt.

Det förslag till fördjupad översiktsplan som fullmäktige kommer att ta beslut om under 2011, uppfyller i många avseenden dessa ambitioner. Det är en efterlängtad uppdatering av översiktsplanen för de centrala stadsdelarna, som därmed kommer att underlätta för dem som har ambition att förtäta centrum och bygga högre där så bedöms lämpligt. Det kommer också underlätta och möjliggöra ambitiösa och spännande stadsutvecklingsprojekt i framtiden.

Byggandet av staden står dock inte i motsats till att fortsätta utveckla våra kommundelar. Sävar, Holmsund/Obbola och Hörnefors ska också växa och utvecklas. Umeås kommundelar erbjuder en attraktiv livsmiljö och utgör ett viktigt fortsatt område för ett växande Umeå.

Men målsättningen för Umeå måste vara att ta upp konkurrensen med de större städerna i söder och börja spela i en högre division. Exempelvis så väljer ca 6000 umebor att flytta från Umeå varje år. Många av dessa flyttar söderut. Tänk om vi lyckades behålla en större del av dessa människor i Umeå – genom att kunna erbjuda jobb, goda karriärmöjligheter och attraktiva bostadsområden.

Umeå ska erbjuda en modern urban miljö där människor kan förverkliga sina livsprojekt. Människor söker sig till människor. En ökad befolkning leder till större arbetsmarknad och bättre karriärmöjligheter. Fler företag etablerar sig här, vi kommer få en jobbtillväxt och det leder till ökade skatteintäkter – vilket säkrar välfärden och tillåter nya satsningar på skola, äldreomsorg, fritid och kultur. En stad i norr med det bästa utbudet av kultur, nöjen, handel, uteliv, möjligheter till shopping etc.

Norrland behöver en stark tillväxtmotor – vissa kallar det för huvudstad – och självfallet ska vi axla den rollen. Den moderata visionen är att Umeå ska vara den överlägset starkast lysande stjärnan i norr. En stad i ständig förändring och tillväxt, där man inte slår sig till ro utan fortsätter mot nya utmaningar. Där överklagningar har ersatts av nybyggaranda. Vi vill se en stad med storstadskvaliteter och samtidigt nära till naturen. Universitet, näringsliv och det offentliga i stark samverkan.

De vägval vi gör i byggandet av staden är ett av de mest strategiskt viktiga beslut vi kommer att fatta. Låt oss gå framåt och bygga storstaden i norr!

Anders Ågren
Kommunalråd (M)
Umeå
 

Umeå växer!

Av , , Bli först att kommentera 11

En positiv nyhet idag är att Umeå fortsätter växa. VK har lagt ut en nyhet om detta och för oss som tycker det är viktigt med befolkningsmässig tillväxt, så är detta välkomna nyheter.

Men Umeå kan ännu bättre. Fortfarande är det över 6000 människor som väljer att flytta ifrån Umeå varje år. Ett klart förbättringsområde. Vi måste kunna erbjuda en bättre livsmiljö, attraktivare bostadsområden, fler jobb så att fler kan och vill bo kvar här.

Det behövs en intensifierad tillväxtfrämjande politik i vår stad!

Startskott på budgetprocessen

Av , , Bli först att kommentera 9

Idag har vi "Kick-off" för budgetprocessen och verksamhetsplaneringen i Umeå kommun. Budgeten för år 2012, samt planen fram till år 2014, antas sedan av kommunfullmäktige i juni.

Politiker och tjänstemän samlas idag för att få en gemensam bild av bl.a. det ekonomiska utgångläget, planeringsförutsättningar, demografi och andra faktorer.

Därefter inleder partierna sina interna arbeten, för att ta fram sina ekonomiska alternativ. Från Alliansens sida har vi som ett av våra huvudkrav att sänka den höga kommunalskatten i Umeå. Sannoliketen för att få igenom ett sådant förslag har tyvärr minskat då socialdemokraterna nu dessutom sitter och styr tillsammans med Vänsterpartiet.

Men inte desto mindre behövs det en lägre kommunalskatt i Umeå.

Moderaterna fortsatt största parti

Av , , 3 kommentarer 13

I den SIFO-mätning, som publiceras i dagens SvD, så befäster Moderaterna positionen som landets största parti. Alliansen leder betryggande över de rödgröna, och några större förändringar går inte att utläsa i opinionen denna månad. Det lär inte heller hända så mycket innan socialdemokraternas har hållit sin extra kongress och valt partiledare.

Läser förövrigt i Expressen om det ökande problemet med hatet på nätet, och den nätmobbning som vi kan bevittna dag efter dag på olika nätforum. Anonyma kommentarer där man spyr ut sin galla, i skydd av just sin anonymitet. Men nu kommer en allt starkare motreaktion och frågan är hur länge man ska tillåta förtal och nätmobbning i den omfattning som nu sker på många offentliga forum. På  Expressen pågår en diskussion nu om man ska upphöra med möjligheten till anonyma kommentarer till artiklar, men man har ännu inte bestämt sig hur man ska göra.

Ska bli intressant att följa den debatten.

Min kontra Holmlunds musiksmak

Av , , 4 kommentarer 9

Av en händelse fick jag in P4 på radion igår när jag körde norrut, och då sitter tydligen Lennart Holmlund i en radiopanel och diskuterar musik. På frågan om han och jag brukar diskutera musik (och vad jag i så fall lyssnar på) så var svaret om min musiksmak att det var "nåt j-a skrål".

Haha, ja vi har verkligen inte samma musiksmak. Det ska gudarna veta. Men "skrål"??

Här är ETT exempel på den musik som jag gillar. Garanterat bättre än allt Holmlund lyssnar på 🙂

Trevlig helg!