Staden mellan broarna vid gårdagens KF

Av , , Bli först att kommentera 11

Igår besvarade Lennart Holmlund (S) min fråga om tidplanen för projektet "Staden mellan broarna" och när Umeå kommun skulle kunna förväntas ta ett inriktningsbeslut.

Under diskussionen från talarstolen kom det fram att kommunen förhoppningsvis skulle kunna komma till beslut vid årsskiftet. Först måste det fram ett förslag till avtal med berörd fastighetsägare (Baltic), och frågor som måste lösas är bl.a. vad ett Kulturens Hus skall innehålla och hur det hela ska drivas. Det är viktigt att vi kommer vidare i frågan och också förmår ta ett beslut om kommunens del i projektet. Tiden blir mer och mer knapp. Vi vill alla att det skall vara färdigt till år 2014, då Umeå är Europas Kulturhuvudstad.

Beskedet om ett beslut vid årsskiftet låter bra. Nu hoppas vi att det också blir så.

Valfullmäktige

Av , , Bli först att kommentera 8

Idag sammanträder det nyvalda kommunfullmäktige i Umeå för första gången. Det är början på den nya mandatperioden, och det ska bli intressant att se hur de kommande åren kommer att bli.

Vid dagens möte väljs partiernas representanter till kommunens olika styrelser och nämnder, och det borde inte bli några konstigheter eftersom partierna har gått samman i valkarteller och fördelat platserna utifrån den styrka man har grundat på antalet mandat.

Under punkten Interpellationer och enkla frågor, så kommer mina två frågor till Lennart Holmlund att diskuteras: dels den om när Umeå kommer att få de nya digitala informationsskyltarna vid stadens infarter, dels frågan som behandlar när kommunen ska ta inriktningsbeslut om Staden mellan broarna.  

På återhörande!

Grattis Katja och Caroline!

Av , , Bli först att kommentera 11

I helgen har Moderata Ungdomsförbundet haft förbundsstämma i Lund, och det blev glädjande nyheter för Umeås och Västerbottens del. I det nyvalda presidiet  är nu två av tre bosatta i Umeå.

Katja Isacsson, tillika vice gruppledare i vår kommunfullmäktigegrupp, valdes till ny andre vice ordförande för MUF. Samtidigt valdes Caroline Lagergren, som numera studerar på SLU, till förste vice ordförande i MUF.

Moderaterna i Umeå är mycket stolta över dessa framgångar. Sedan några år tillbaka utgör MUF den absoluta ryggraden i vår kampanjorganisation och inte minst under valrörelsen 2010 var deras insatser avgörande för att vi skulle kunna ha det tempo och den mängd av kampanjaktiviteter som vi hade. Det rekord som sattes i antal kampanjer hade inte gått att nå utan ungdomsförbundet.

Så ett JÄTTEGRATTIS till Katja och Caroline! Jag är övertygad om att ni kommer att göra ett lysande arbete i era nya positioner på riksplanet!

Positivt om betygssystemet

Av , , 1 kommentar 8

Alliansregeringen och socialdemokraterna har nu kommit överens om utformningen av det nya betygssystemet, med en skala från A till E och F för icke godkänt.

Det är mycket goda nyheter att partierna har lyckats nå en överenskommelse över blockgränsen. Det ger stabilitet och en långsiktighet som behövs i skolans värld.

Rekordhögt förtroende för förtroendevalda

Av , , Bli först att kommentera 11

Läste en intressant och glädjande artikel i Dagens Industri, nämligen att svenskarna efter valet 2010 när de tillfrågas har ett rekordhögt förtroende för de politiskt förtroendevalda. Frågeställningen gällde riksdag och regering.

Tvärtom den bild som man lätt får när man läser anonyma kommentarer på diverse nätforum, så har de allra flesta svenskar högt förtroende för politikerna. Förtroendet är dessutom rekordhögt. I den så kallade Förtroendebarometern har man mätt detta sedan 1997 och aldrig tidigare har man nått sådana höga förtroendesiffror. Positiva nyheter, för alla oss som jobbar politiskt – oavsett partifärg.

När tar vi beslut om Staden mellan broarna?

Av , , Bli först att kommentera 12
På måndag har vi mandatperiodens första fullmäktigesammanträde i Umeå. Då kommer frågan om ”Staden mellan broarna” upp till diskussion. Jag har lämnat in en enkel fråga till Lennart Holmlund (S), om det inte är dags att nu ta beslut om vad kommunens insats i ”Staden mellan broarna” skall vara.
 
Alla vet att det är bråttom med beslut om vi ska hinna få allt på plats till år 2014, då Umeå är Europas kulturhuvudstad. Frågan är högt prioriterad av alla man talar med. Nu har dammet lagt sig efter valrörelsen – är det inte dags att börja ta beslut nu?
 
 
 
Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S):
 
När tar vi beslut om Staden mellan broarna?
 
Staden mellan broarna är ett projekt som är högt prioriterat av i stort sett alla personer i Umeå som man talar med. Vi politiker får också många frågor kring hur arbetet fortskrider.
 
Balticgruppen presenterade den 25 augusti ett förslag på hur området skulle kunna utvecklas, och de som var på plats vid presentationen var – som jag uppfattade det – rörande överens om att det nu gällde att snabbt komma fram med de nödvändiga besluten, beträffande bl.a. ett Kulturens Hus och kommunens del i detta.
 
Ambitionen hos många av oss är att området, utifrån de planer och tankar som finns, skall vara ”färdigt” till år 2014, då Umeå är Europas kulturhuvudstad. Detta innebär att det är bråttom och det är hög tid att komma till beslut om en rad frågor som har med kommunens åtaganden att göra – ska vi ha ett Kulturens Hus där, vad ska det innehålla o.s.v.
 
 
Min fråga till Lennart Holmlund (S) är därför:
 
           När bedömer du att vi kan ta ett inriktningsbeslut om kommunens del i projektet ”Staden mellan broarna”?
 
 
Umeå 2010-11-23
 
Anders Ågren
Kommunalråd (M)

BNP-tillväxten 5% i år!

Av , , Bli först att kommentera 11

Enligt Konjunkturinstitutet (KI) så utvecklas den svenska ekonomin rekordstarkt just nu. De skriver upp tillväxten till fem procent i år och konstaterar att optimismen i den privata tjänstesektorn aldrig har varit så stor.

Alla sektorer i näringslivet bidrar till lyftet. Detta är verkligen ljuv musik. Vi har ju nyligen sett i vårt närområde hur fler människor får fast jobb igen. Senast Volvo Lastvagnar.

Sverige leder vägen när ekonomin nu återhämtar sig!

Jag & Holmlund i filmens värld numera :)

Av , , 2 kommentarer 7

Hoppsan!

Fick ett tips i en av kommentarerna här på bloggen om att jag och Holmlund fanns med i en satirfilm på YouTube. Jojo. Antar att man får vara lite stolt över denna uppmärksamhet. De som ligger bakom filmen har ju faktiskt lagt ner lite tid på det hela.

Skulle behöva lite hjälp med att tyda vissa av delarna i innehållet beträffande bl.a. vissa av övriga karaktärer…  Hittade dock ett faktafel i filmen: Det är jag som har iPhone, och inte Lennart Holmlund 😉

Hatten av iövrigt. Kul!

🙂

 

 

Till beslut!

Av , , 2 kommentarer 10

Äntligen är ärendet med den utdragna planprocessen om nuvarande Åhlenstomten på väg till fullmäktige för beslut i januari. Det är på den tomten som Hilding Holmquist bl.a. vill bygga sitt nya hotell. Igår tog Byggnadsnämnden ett beslut om att vidare med planen till fullmäktige. Tydligen var nämnden dessutom enig, vilket bådar gott.

Från moderat sida vill vi utveckla Umeå och en del i detta är att möjliggöra förtätning i centrum. Vi ska se positivt på investerare som vill bidra till stadens utveckling. När dessutom den nya fördjupade översiktsplanen för de centrala stadsdelarna kommer upp till beslut nån gång under våren, så kommer även det i översiktsplanhänseende stå klart att Umeå ska tillåtas växa på höjden.

Det är inte en dag för tidigt.