Miljöpartiet avslöjar sig

Av , , 12 kommentarer 14

Miljöpartiet har haft framgångar i opinionen, men nu börjar man från massmedia äntligen utsätta partiet för granskning.

Miljöpartiet vill nu införa ett friår. D.v.s. att man ska betala människor för att under ett år inte arbeta. Det är alltså miljöpartiets recept för att öka Sveriges tillväxt, öka antalet jobb och skatteintäkterna. Uppmuntra människor att inte arbeta………

Moderaterna och Alliansen står för arbetslinjen  – våra motståndare står helt uppenbart för motsatsen!

Stockholm över dagen

Av , , Bli först att kommentera 10
Är uppe tidigt idag för att åka till Stockholm. Vi har möte med den kommunpolitiska arbetsgrupp som jag ingår i för moderaterna på nationell nivå, där uppdraget är att arbeta fram ett nytt kommunpolitiskt program till partistämman år 2011.

Gårdagens fullmäktige innehöll förövrigt en rad intressanta diskussioner och beslut. Ett välkommet besked var att förskolepersonalen fr.o.m. i höst kommer att erbjudas betalda arbetskläder av arbetsgivaren på samma sätt som många andra yrkesgrupper (mansdominerade sådana) redan haft. Detta har varit en uppenbar brist i Umeå kommuns personalpolicy, men beslut togs i december som en av flera åtgärder i kommunens jämställdhetsplan. Under själva diskussionen från talarstolen var det inte alls säkert när det skulle komma att genomföras, men sedan kom Margareta Rönngren med nytt besked om att det skulle genomföras i höst. Positivt!

Mindre positivt var att (S) framhärdar i att Sekab ska få möjlighet att investera i fabriker utomlands. Kommunala skattepengar ska inte användas till utlandssatsningar!

Avslutningsvis blev det ja till detaljplanen Plåtslagaren, vilket vi moderater och de flesta andra partierna tyckte var bra. Gammalt och nytt måste kunna samsas i en växande stad.
Dags för fullmäktige

Av , , 3 kommentarer 10

Så var det dags för månadens kommunfullmäktigesammanträde. Förmiddagen ägnas åt information från de kommunala bolagen, och hur det gått för dem under föregående år.

Efter lunch blir det enligt ärendelistan. Själv har jag bl.a. två enkla frågor som ska diskuteras – en om betalda arbetskläder för förskolepersonalen och en om Sekabs planer på nya utlandssatsningar.

På återhörande!

Sänkt skatt för pensionärerna!

Av , , 2 kommentarer 9

Partiledarna i Alliansen har idag gett besked om en mycket positiv nyhet – en överenskommelse som innebär en tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer. En skattesänkning på totalt 5 miljarder kronor som kommer alla pensionärer till del.

Tillsammans med de två tidigare skattesänkningarna innebär detta för en ensamstående pensionär med full garantipension, född 1937 eller tidigare, en sammanlagd skattesänkning på ca 4500 – 5400 kronor per år, beroende på kommunalskattenivå. För en pensionär med 150 000 kronor i inkomst innebär den samlade skattelättnaden ca 4900 – 5800 kronor per år beroende på kommunalskattenivå.

Under socialdemokraternas 12 år vid makten sänkte man aldrig skatten för pensionärer.

Alliansen visar däremot vägen!

Positivt med investeringsvilja

Av , , 3 kommentarer 9

Det är positivt för Umeås utveckling att det finns företagare och entreprenörer som är villiga att investera och satsa i vår stad.

Igårdagens tidningar kunde vi läsa om dels hur Hilding Holmquists planer på  höghushotell i centrum fortskrider, dels om Baltics planer på att bygga på kvarteret Forsete (där Kungspassagen ligger) med bl.a. ny galleria och bostäder. Oerhört positivt. Sedan kan det säkert finnas anledning att ha överväganden kring detaljer i de olika delarna beträffande arkitektur, utformning m.m.

Det känns oerhört befriande i en tid då många högröstade annars arbetar för att stoppa all form av förnyelse av staden. Det finns i den mediala debatten en tråkig form av konservatism och motstånd mot förändring som jag inte tror står i samklang med vad umeborna i allmänhet känner.

Tvärtom finns det en utbredd trötthet över alla långbänker i Umeå, och en önskan att det börjar hända saker.

Gärna höga hus i Umeå

Av , , 2 kommentarer 10
Igår var det en politisk debatt som skulle kretsa kring stadsplanering och byggande i Umeå. Vi som skulle debattera hade fått ett antal frågor i förväg som skulle diskuteras. Nu följdes tyvärr inte ursprungsupplägget – och det visade sig dessutom att vi mer eller mindre skulle fokusera frågor och svar till området centrumfyrkanten. Debatten blev tam, skrev VK idag. Det var faktiskt vänligt beskrivet.

Synd att vi aldrig fick komma in på frågorna om hur staden skall växa, höga hus eller ej, förtätning eller utbredning av bostadsområden, hur vi löser kollektivtrafikfrågor m.m. Nu berördes dessa frågor som bäst i bisatser.

I slutet av kvällen hänvisade jag därför till våra bloggar, om man ville veta mer om vad vi egentligen tyckte kring dessa frågor.

För (M) har vi hur som helst redogjort för vår inställning. Befolkningstillväxten innebär att förtätning är ett måste. Oavsett om vi blir 170.000 eller 200.000 invånare. Många vill bo i Umeå och många vill bo i stadsmiljöer. Det finns ett starkt tryck på att få bo centralt – det är positivt, inte minst ur miljösynpunkt! Ju fler som bor centralt, desto fler kan gå eller cykla och därmed strunta i bilen. För att få en långsiktigt hållbar stad, måste vi fokusera på att bygga mer centralt, utnyttja idag oanvända ytor, bygga högre, förtäta redan existerande stadsdelar och bygga ut efter de stora kollektivtrafikstråken.

Umeå kommun har skrivit under de s.k. Aalborgåtagandena – som innebär att vi för stadsbyggnad åtagit oss att undvika stadsutbredning och prioritera tidigare använd mark framför oexploaterad mark i stadens utkanter. Detta har alla partier varit överens om i fullmäktige. För miljöns skull! Istället för att bygga till nya områden längre och längre bort, så är det dags att fokusera på att förtäta och bygga till inom nuvarande områden. Tillkommer också andra områden av intresse som kan bebyggas– exempelvis I20 med närhet till staden.

På frågan om vi ska kunna tillåta höghus, så är moderaternas svar: JA! Höga och låga hus, gammal och ny arkitektur ska kunna samsas och skapa variation. Både ålder och stilar ska tillåtas att variera. Vi moderater är inte fixerade exakt hur högt ett hus är utan ser mer till den arkitektoniska utformningen. Det ska i ömtåliga kulturmiljöer ställas höga krav på kvalitet och arkitektur.

Varje tidsperiod måste tillåtas att göra sina avtryck i stadsbilden. Mycket mer finns så klart att säga, men det återkommer jag till.
Debatt om stadsplanering och byggande i Umeå!

Av , , 2 kommentarer 11

Ikväll hoppas jag att många kommer till den debatt som arrangeras av Föreningen Byggnadskultur i Umeå. Debatten äger rum kl. 19.00-21.00 på Umeå Folkets Hus, Studion.

Alla politiska partier i fullmäktige är på plats för att ge sin syn på sådant som befolkningsutvecklingen, hur staden ska planeras och byggas, högt eller lågt, hur kulturvärden och andra viktiga faktorer ska beaktas när man bygger nytt etc.

Moderaterna tycker att det är positivt att Umeå växer. Såväl befolkningsmässigt som på höjden. Men det kräver naturligtvis också god planering och framförhållning.

Mer om detta i afton!

 

Ögren (S) kritiserar Holmlund: ”Var och en får skämmas för sig själv”

Av , , 4 kommentarer 15

Att nivån på den politiska debatten går över gränsen för det anständiga, jag det händer tyvärr med jämna mellanrum. Inte minst sedan mer eller mindre alla politiker bloggar och eftertänksamhet stundom ersätts av för snabba kommentarer och personangrepp. Det senaste exemplet är Holmlunds påhopp på en av centerns kommunkandidater.

Intressant är dock reaktionen idag från Umeå Arbetarkommuns ordförande tillika byggnadsnämndens ordförande Åsa Ögren (S), av många utpekad som en trolig efterträdare till Holmlund.

Åsa Ögren förklarar idag i VK att "bloggen är Lennart Holmlunds alldeles egen. Åsikterna är helt hans egna och inte partiets. Det han skriver har han inte sanktionerat hos någon."

OK. Mycket intressant. Så det är alltså så socialdemokraterna i Umeå anser att vi ska betrakta det som skrivs i Holmlunds blogg numera? Att det som skrivs i hans blogg inte har något med vad (S) tycker i olika frågor.

OK.

Besök av utbildningsutskottet idag

Av , , Bli först att kommentera 7

Idag får Umeå besök av de Allianspolitiker som sitter i riksdagens utbildningsutskott. Utöver studiebesök på grund- och gymnasieskola, universitet och Designhögskolan, så har de även en träff i eftermiddag på Café Station där vi lokala politiker deltar.

Det är mycket som händer på det utbildningspolitiska området, och just skolan är ett område där vi ser tydliga politiska skiljelinjer mellan blocken.  Ska hur som helst bli intressant att diskutera aktuella skolfrågor idag. På återhörande!

Norouz

Av , , 1 kommentar 10

Idag tänkte jag passa på att skicka en nyårshälsning till alla dem som firar Norouz. En 4000 år gammal tradition, som bl.a. är iraniernas viktigaste högtid och enligt en uppgift som jag hörde firas den av så många som 3000 länsbor. Många, inte minst boende i Umeå, firar denna dag.

Det här är också ett utmärkt tillfälle att uttrycka stöd för det iranska folkets kamp för demokrati och mänskliga rättigheter. Vi får hoppas att den gamla diktaturen snart faller för folkets ansträngningar att nå frihet och demokrati.
Gott Nytt År!