AB Bostaden på fullmäktige idag. Ett viktigt och positivt beslut!

Av , , Bli först att kommentera 12

Idag har vi återigen uppe ärendet kring AB Bostaden, däribland att godkänna försäljning av delar av beståendet till Heimstaden Bostad Portalen AB.

Det som har hänt sedan sist i juni, är ju bl.a. att Förvaltningsrätten i fredags kom med sitt beslut kring de 15 olika överklaganden som inkommit. Förvaltningsrätten bedömer att kommunfullmäktiges beslut inte tillkommit i laga ordning och ska upphävas för att kungörelsen inte uppfyller kommunallagens krav.

I kungörelsen framgick att ett ärende om ”Framtida finansieringslösning för AB Bostaden i Umeå” skulle behandlas. Förvaltningsrätten ansåg att rubriken var kryptisk och kunde täcka flera olika tänkbara alternativ. Därav upphävandet.

Förvaltningsrätten fann att vad klagandena i övrigt anfört om beredningen, statsstöd, jäv m.m. inte utgör grund för att upphäva beslutet.

Nu hade vi ju politiskt i Umeå redan beslutat att ärendet skulle hanteras på nytt av fullmäktige idag på KF, och att det gamla beslutet från i juni därmed skulle upphävas.

Förvaltningsrätten menade alltså i sin bedömning att själva RUBRIKEN i ärendet var kryptisk och gav utrymme för flera olika tolkningar. Däremot var allt annat korrekt. Det fanns inga fel gällande beredning, handlingar och annat som har kritiserats i debatten.

Men det föll på rubriksättningen i kungörelsen och handlingarna till fullmäktige. Ett onödigt fel, som vi idag korrigerar. Idag är det således en tydligare rubrik. Rätt ska vara rätt. Och ett tydligt uppdrag till AB Bostaden att slutföra transaktionen innan årsskiftet 2017/2018.

Frågan om en eventuell avyttring av delar av AB Bostadens fastighetsbestånd har debatterats mycket i Umeå kommunfullmäktige. Syftet är naturligtvis att avyttra delar av beståndet för att möjliggöra dels en ökad renoveringstakt av befintligt bestånd, dels möjliggöra en snabbare nyproduktion av hyresrätter.

Bostadsbristen i Umeå fortsätter att vara ett problem, även om det numera byggs mer än under tidigare år. Även Umeå kommun måste via AB Bostaden försöka öka takten på byggandet av nya bostäder. Precis som vi konstaterade vid debatten i fullmäktige i juni – den här lösningen kommer att ge AB Bostaden möjlighet att fortsätta utveckla Umeå. Man kommer att kunna öka renoveringsinsatserna. Det möjliggör ökad nyproduktion.

Moderaterna i Umeå är mycket nöjda med att det finns en bred politisk majoritet för att ta det här beslutet.

Bekämpa den ökande kriminaliteten i Umeå!

Av , , Bli först att kommentera 20

22553265_892066660969664_560383333351545594_o

På måndag har jag en interpellation, ställd till Hans Lindberg (S), med rubriken ”Social oro i vissa bostadsområden” som ska behandlas. Jag ser att Lindberg idag kommenterar lite kring just detta på sin egen blogg idag.

Vi ser mycket oroväckande tendenser i de östra stadsdelarna i Umeå. Detta har också diskuterats på vårt senaste sammanträde med brottsförebyggande rådet – UmeBrå. Lindberg nämner att tendenser till ”social oro” har konstaterats i dessa områden av polis, affärsidkare och invånare som bor där. Det finns en slags ”förortsromantik” i de kriminella grupperna, där man vill efterleva situationen i storstädernas förorter. Narkotikahandel, ungdomar rekryteras till kriminalitet, våldsbrottslighet kopplad till narkotikahandeln, samt ökad risk för radikalisering. I Umeå.

Detta måste med kraft bekämpas. På alla plan. Polisen, kommunen, övriga myndigheter, civilsamhället. Alla måste mobiliseras. Ett viktigt steg blir just att lyfta upp problemen till ytan och på allvar börja hantera situationen innan det gått för långt.

Min interpellation bifogas nedan. Och debatten/diskussionen kring detta blir alltså på måndag i kommunfullmäktige.

 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S):

Social oro i vissa bostadsområden

Umeå kommun har hittills haft förhållandevis låg kriminalitet, om vi jämför med liknande städer. Däremot har vi på senare tid kunnat notera mycket oroväckande tendenser i vissa bostadsområden.

Kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S) tar upp detta angelägna ämne på sin blogg den 28 september, där han skriver Umeå har idag inget område som enligt polisens klassificering klassas som ”Social oro” däremot har några av våra bostadsområden utvecklat problem som till viss del klassas som social oro. Jag menar att det är av oerhört stor vikt att vi direkt – när vi får kännedom om den här typen av utveckling – tar tag i problemen och vidtar åtgärder.

I bloggen nämns de östra stadsdelarna, och det faktum att frågan har diskuterats på senaste sammanträdet med UmeBrå – vårt lokala brottsförebyggande råd – där bl.a. Polisen, Umeå kommun och landstinget ingår. I blogginlägget nämns att det kan ”handla om insatser gällande kartlagda individer med ett riskbeteende samt med koppling till våldsbejakande religiös extremism”.

Jag deltog vid UmeBrås möte och delar Lindbergs oro, samt uppfattningen att det måste vidtas åtgärder. Jag anser också att det är av vikt att frågan kommer upp på kommunfullmäktiges bord.

Mina frågor till Hans Lindberg (S) blir därför:

  1. Kan du inför fullmäktige ge en beskrivning av de problem som möter boende, polis och andra i de aktuella områdena?
  2. Vilka åtgärder anser du måste vidtas – du nämner en hel plan – och när kan kommunen i så fall ta beslut om dessa åtgärder?

Umeå 2017-10-19

Anders Ågren

Kommunalråd (M)

Medvind

Av , , Bli först att kommentera 6

Ja, det är väl ingen tvekan om att det känns trevligare när opinionssiffrorna pekar åt rätt håll än när det går utför. Vi moderater har ett tufft år bakom oss, men efter partiledarbytet och den avklarade arbetsstämman där vi lagt fast politiken, så ökar vi nu starkt.

Igår kom två mätningar. I Yougov som publicerades i Metro ökade vi med fyra procent, samtidigt som Ulf Kristersson seglade upp som den populäraste partiledaren i svensk politik. Inte illa på så kort tid! I DN/Ipsos ökar M kraftigt – med sex procent – och ligger därmed på 22 procent. Ännu är det långtid kvar till valet och mycket kan hända. Men de som för inte så länge sedan självsäkert dömde ut möjligheterna för ett liberalkonservativt parti får nog tänka om. Det är just kombinationen av liberalism och konservatism som gör Moderaterna till ett så bra val.

Opinionsmätningar är opinionsmätningar, och de har ju tidigare visat sig kunna ha fel. Men vi moderater jobbar på. Dag efter dag, vecka efter vecka, månad efter månad. Med sikte på valdagen söndag den 9 september 2018!

Moderaterna är partiet för lag och ordning

Av , , 1 kommentar 14

Nedanstående insändare har jag fått publicerad i veckans nr av Umeå Tidning. Läggs upp även här på bloggen.

 

Moderaterna är partiet för lag och ordning

En av Moderaternas viktigaste uppgifter är att säkra tryggheten för våra medborgare. Vi ska ha fler poliser, skärpa straffen och alltid stå på brottsoffrens sida. Många viktiga beslut i denna riktning togs på vår nyss avslutade arbetsstämma i Örebro. Bl.a. beslutades att partiet ska driva frågan om att avskaffa ”ungdomsrabatten” vid utdömande av straff.

Äntligen! Idag finns det kopplat till straffskalan en ”ungdomsrabatt” för gärningsmän som är 18-21 år. Den borde ju snarast avskaffas, vilket jag argumenterat för under lång tid. Hittade bl.a. en insändare som jag skrev i augusti år 2000 om det här, och dessvärre finns denna principiellt felaktiga rabatt kvar 17 år efter att jag debatterade om det i lokaltidningarna.

En grov misshandel eller våldtäkt blir inte mindre allvarlig bara för att gärningsmannen exempelvis är 20 år istället för 22. Självklart ska myndiga personer ta konsekvenserna av sitt agerande. Man ska inte komma undan med betydligt lägre straff, som man tyvärr gör idag. En 18-åring har i regel fått sin strafftid halverad.

Men brottet är ju lika allvarligt, och det gäller personer som är myndiga. En 18-åring kan mycket väl redan vara inne i en djupt kriminell livsstil, ha gjort sig skyldig till återkommande grova brott och vara en rejäl fara för sin omgivning. Varför ska denne då få halverat straff jämfört med den fyra år äldre kompisen som gjort sig skyldig till samma brott?

Sverige har en nationell polis- och trygghetskris. Låt oss ändra på detta! Det är samhällets skyldighet att i första hand skydda de laglydiga medborgarna mot dem som med våld vill förstöra och skada. Hederliga människor ska kunna röra sig tryggt ute, medan kriminella ska sitta inne bakom lås och bom.

 

Anders Ågren

Förbundsordförande

Moderaterna i Västerbotten

Årshögtiden 2017 vid Umeå universitet

Av , , Bli först att kommentera 10

Idag är det dags för Årshögtiden 2017 vid Umeå universitet.

Det tillfälle då vi hyllar nyutnämnda hedersdoktorer och professorer, samt ett stort antal pristagare inom olika forskningsområden. (Bilden ovan var från Årshögtiden 2015, som var speciell av flera skäl. Då firade vi dels universitetets 50-årsjubileum, dels var det i närvaro av Hans Majestät Konungen.)

Även detta år firas Årshögtiden i närvaro av  H.M Konung Carl XVI Gustaf.

Vi påminns ständigt om betydelsen av Umeå universitet för såväl vår stad som vår region. Universitetets betydelse kan inte nog understrykas, och vi är vana att de får topplaceringar i olika undersökningar.

Umeå har alla anledning att göra tummen upp för Umeå universitet, dess ledning, forskare, lärare och studenter. Jag är också synnerligen glad att vi har ett så pass nära samarbete mellan universitetet och kommunen. Det betyder oerhört mycket för oss.

Årets tredje nr av Nordsvenskan

Av , , Bli först att kommentera 10

Anders Ågrens foto.

Årets tredje nummer av Nordsvenskan kom i brevlådan idag. Det är medlemstidningen för Moderaterna i Västerbotten som utkommer fyra ggr per år. Redaktör är riksdagsledamot Edward Riedl.

Ett av de populäraste inslagen i tidningen är sidorna under rubriken ”Hänt i länet”. Där kan man läsa dels om arrangemang och kampanjer som varit runt om i länet bland de moderata lokalföreningarna – talarkvällar, studiebesök m.m. Vidare finns läsning om Moderata Ungdomsförbundet, Moderata Studenter, Moderatkvinnorna, Moderata Seniorer och Öppna Moderater etc etc.

Bli medlem så får även Du ta del av allt som händer bland M i Västerbotten!

Stort grattis till Skellefteå!

Av , , Bli först att kommentera 15

Det blir uppenbarligen mycket grattis på bloggen idag. Nyss kom beskedet från Northvolt att Skellefteå blir den plats där företaget har för avsikt att etablera Europas största batterifabrik. Enligt bolaget handlar det om 2000 – 2500 jobb som därmed hamnar i Skellefteå. En forskningsverksamhet, som omfattar 300 – 400 jobb, kommer dessutom att förläggas i Västerås. Detta är mycket goda nyheter! För Skellefteå givetvis, men det kommer betyda oerhört mycket för regionen i övrigt. För Umeå, för Västerbotten, för norra Sverige. Det understryker också vikten av rejäla satsningar på infrastruktur i regionen i formen av vägar, järnväg liksom färjetrafik. Vilken bra start på denna torsdag!

Designhögskolan i Umeå befäster sin position som bäst i världen!

Av , , Bli först att kommentera 11

Media rapporterar nu på morgonen att Designhögskolan i Umeå är rankad etta i världen bland Designutbildningar. Därmed befäster man sin position, för detta är ju glädjande nog något som vi kunnat läsa om även tidigare genom åren!

I år är femte året i rad som Designhögskolan i Umeå placerar sig som etta på Red Dot Ranking. På Red Dot Awards lista över de 15 bästa universiteten i Europa och Nordamerika finns ingen annan svensk skola. Arkitektur och designhögskolan i Oslo hamnar på 14:e plats. Det är därtill andra året i rad som Designhögskolan i Umeå intar förstaplatsen på iF Design Ranking. Dessa är de två största rankingarna över designutbildningar inom produktdesign i världen.

Lärare och studenter kommer från hela världen och Designhögskolan nere på Konstnärligt Campus har verkligen utvecklats till en spännande och inspirerande mötesplats. Hur bra som helst.

Ett stort grattis till ledningen, lärare och studenter för utmärkelsen!

Ännu ett bra beslut – avskaffa ”ungdomsrabatten” vid utdömande av straff!

Av , , Bli först att kommentera 13

EdelPhoto-5812

Moderaterna är partiet för lag och ordning. En av våra viktigaste uppgifter är att säkra tryggheten för våra medborgare. Vi ska ha fler poliser, skärpa straffen och alltid stå på brottsoffrens sida. Många viktiga beslut i denna riktning togs på vår nyss avslutade arbetsstämma i Örebro.

Bl.a. beslutades att Moderaterna ska driva frågan om att avskaffa ”ungdomsrabatten” vid utdömande av straff. Äntligen! Idag finns det kopplat till straffskalan en ”ungdomsrabatt” för gärningsmän som är 18-21 år. Den borde ju snarast avskaffas, vilket jag argumenterat för under lång tid. Hittade bl.a. en insändare som jag skrev i augusti år 2000 om det här, och dessvärre finns denna principiellt felaktiga rabatt kvar 17 år efter att jag debatterade om det i lokaltidningarna.

En grov misshandel eller våldtäkt blir inte mindre allvarlig bara för att gärningsmannen exempelvis är 20 år istället för 22. Självklart ska myndiga personer ta konsekvenserna av sitt agerande. Man ska inte komma undan med betydligt lägre straff, som man tyvärr gör idag.

En 18-åring har i regel fått sin strafftid halverad, medan en 20-åring normalt kan räkna med en straffnedsättning mellan 20-30 procent.

Men brottet är ju lika allvarligt, och det gäller personer som är myndiga. En 18-åring kan mycket väl redan vara inne i en djupt kriminell livsstil, ha gjort sig skyldig till återkommande grova brott och vara en rejäl fara för sin omgivning. Varför ska denne då få halverat straff jämfört med den fyra år äldre kompisen som gjort sig skyldig till samma brott?

Sverige har en nationell polis- och trygghetskris. Låt oss vända denna utveckling! Det är samhällets skyldighet att i första hand skydda de laglydiga medborgarna mot dem som med våld vill förstöra och skada. Hederliga människor ska kunna röra sig tryggt ute, medan kriminella ska sitta inne bakom lås och bom.

Sexuella trakasserier måste bekämpas på alla plan

Av , , Bli först att kommentera 10

Kvinnor i Sverige, liksom i andra länder, vittnar under hashtaggen #metoo om hur de på olika sätt blivit sexuellt trakasserade. Vi kan idag också läsa en Demoskopundersökning där 4 av 5 kvinnor uppger att de blivit utsatta för sexuella trakasserier eller övergrepp. 18 procent uppger att det rörde sig om ett grovt övergrepp. Att det förekommer borde alla vara medvetna om. Sedan är omfattningen skrämmande. En dryg tredjedel av de drabbade kvinnorna har blivit utsatta för sexuella trakasserier på sin arbetsplats. Rent svinaktigt. Det krävs att alla tar ett gemensamt ansvar, att markera när man ser det, att samhället markerar genom att skärpa lagstiftning och där sammanhörande straffsatser för sexuella övergrepp och trakasserier skärps. Sexuella trakasserier måste som sagt bekämpas på alla plan, även på nätet. 25 procent av de drabbade kvinnorna har utsatts på nätet. Även här måste lagstiftningen skärpas.