Trevlig helg!

Av , , Bli först att kommentera 11

”Nothing we can't weather.”

Efter en hektisk men riktigt bra vecka, så är det dags att ta helg. Inga politiska möten inplanerade, utan bara tid att få umgås med familj och vänner. Som pricken över i:et så släppte Netflix idag säsong 3 av den prisbelönta favoritserien House of Cards. Efterlängtat? Svar ja. Så det blir lite tid i tvsoffan kommande dagar.

Trevlig helg!

 

Bli först att kommentera

Alliansen: Umeå växer med växande företag!

Av , , 3 kommentarer 13

I veckans nummer av Umeå Tidning fick vi Alliansgruppledare följande insändare publicerad.

 

Umeå växer med växande företag!

Umeå har alla nödvändiga förutsättningar för att kunna fortsätta växa, expandera och öka befolkningsmässigt. Men för att klara av detta måste vi samtidigt skapa förutsättningar för ett bättre företagsklimat i Umeå och här har kommunen en mycket viktig roll.

I oktober 2012 lämnade vi gruppledare för Allianspartierna i Umeå in en motion om att Umeå kommun borde undersöka förekomsten av s.k. snedvriden konkurrens i sina kommunala bolag och verksamheter gentemot det privata näringslivet. Detta som ett led i att förbättra det lokala företagsklimatet. Ett bekymmer som många företagare lyfter fram från sin dagliga verksamhet är att offentlig sektor snedvrider konkurrensen. Idag bedriver många kommuner och landsting affärsverksamhet som snedvrider konkurrensen på marknaden.

Enligt kommunallagen bör en motion beredas så att beslut kan fattas inom ett är efter att motionen har lämnats in. Ett år.

Men efter två år och fyra månader så har vi fortfarande inte fått upp vår Alliansmotion till behandling! Är frågan om snedvriden konkurrens så ömtålig för (S), eller var det samarbetet med Vänsterpartiet förra mandatperioden som gjorde att ärendet aldrig kom upp till kommunfullmäktige för beslut? Just den här frågan brukar dessutom många företagare i Umeå uppmärksamma som ett problem.

Oavsett orsaken till denna segdragna handläggning, så är det hög tid att kommunfullmäktige får upp ärendet till beslut. Umeå växer med växande företag, och vi måste göra allt för att möjliggöra ett positivt näringslivsklimat!

 

Anders Ågren, Kommunalråd, M

Peder Westerberg, Gruppledare, FP

Mattias Larsson, Gruppledare, C

Veronika Kerr, Gruppledare, KD

3 kommentarer

SKL: fler behöver jobba mer och längre

Av , , Bli först att kommentera 11

För att klara de stora utmaningarna när det gäller rekryteringsbehoven inom välfärdssektorn så konstaterade Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) igår att fler behöver jobba mer och längre upp i åren. Bara under den kommande tioårsperioden så måste mer än en halv miljon nya medarbetare rekryteras i välfärden. Men behoven kan dock minska med 20 procent om fler anställda går upp i arbetstid och fler jobbar till 65 år.

I vissa rödgröna kommuner och landsting vill man göra tvärtom. Minska arbetstiden för de anställda, men ända ha bibehållen lön. TCO m.fl har konstaterat att detta är en mycket oklok väg att gå. Sex timmars arbetsdag är oerhört kostsamt, och leder inte till minskade sjuktal.

I dagens Folkbladet kan vi läsa att S-styrda Umeå nu ska inleda försök med förkortad arbetstid med bibehållen lön. Personalen hade hellre önskat ökad bemanning, men det fick de nej till. Nu ska de istället gå ner i arbetstid (men behålla lön för heltid).

Från moderat sida har vi hela tiden varit tydliga. Detta experiment leder helt fel. Och det är kostsamt. Använd hellre pengarna till att öka grundbemanningen! Men just ja – det framgår också av artikeln att de inte vet vad detta ska kosta, eller hur länge försöket ska pågå. Oseriöst på flera fronter, med andra ord.

Bli först att kommentera

Höga kostnader för sjukfrånvaron inom Umeå kommun

Av , , Bli först att kommentera 10

Umeå kommun som arbetsgivare har ett stort ansvar för arbetsmiljön i de kommunala verksamheterna. Med arbetsmiljöansvar följer en skyldighet att bl.a. vara aktiv och vidta åtgärder för att ta bort eller minska riskerna för ohälsa i det vardagliga arbetet. Faktorer som god arbetsmiljö, ledarskap, en fungerande arbetsorganisation, möjligheter till friskvård, rehabilitering och kompetensutveckling är alla viktiga delar för en god personalpolitik. Umeå kommun borde, som arbetsgivare, öka insatserna för att skapa en bättre arbetsmiljö och därmed få ned sjukskrivningstalen. Av landets 290 kommuner har vi under en rad år hamnat dåligt till när det gäller nivån på sjukfrånvaron. Det måste ses som ett misslyckande med den hittills förda personalpolitiken i kommunen.

Sjukfrånvaro drabbar självfallet den enskilde, och åtgärder måste vidtas för att arbetstagaren snabbt ska kunna komma tillbaka i arbete. Men hög sjukfrånvaro bland personalen innebär också kostnader för kommunen, såväl direkt som indirekt. En lägre sjukfrånvaro innebär således att pengar frigörs som kan användas till andra ändamål. Det vore därför värdefullt för det fortsatta arbetet med sjukfrånvaron inom Umeå kommun att få en bild av hur stora kostnaderna faktiskt är. Mot bakgrund av det ställde jag igår en interpellation i fullmäktige till personalutskottets ordförande Christer Lindvall (S.)

En fråga med fokus på vad detta faktiskt KOSTAR Umeå kommun. För brister kommunen i frågor kring arbetsmiljön, rehabilitering eller annat så är det inte bara något som drabbar den enskilde anställde – utan även en STOR ekonomisk smäll för kommunen. Och utöver de direkta kostnaderna på 90 miljoner kr, så är det en rad indirekta kostnader. Inte lika enkla att räkna fram, inte lika synliga – men nog så viktiga. Det var bra att Christer Lindvall (S) nämnde dessa s.k. merkostnader: Kostnaden för att ta in vikarier, kostnader för övertid, produktionsstörningar, kvalitetsbortfall, negativ påverkan för våra brukare inom äldreomsorgen och en massa annat. Så vem vet – kostnaden kanske inte år 90 miljoner kr utan det dubbla. Går inte enkelt att räkna fram men kanske uppåt 200 miljoner kr per år.

Därför är det min och moderaternas bestämda uppfattning att större fokus måste ligga på att skapa attraktiva och hälsosamma arbetsplatser! Det är en av våra största utmaningar för de kommande åren, är att möjliggöra en bättre arbetsmiljö och få en organisation som inser hur viktigt detta arbete är! Tänk bara vilka ekonomiska utmaningar vi står inför! Vi har svårt att klara av de kostnaderna för de volymökningar som ständigt kommer inom en rad områden, nämnderna tar beslut om sparbeting på det ena eller det andra området. Det ska sparas en miljon här, en halv miljon där, kostnaderna ska pressas tre miljoner där.

Men tänk – tänk om vi lyckades minska sjuktalen genom smarta satsningar på en bättre arbetsmiljö. Att närma oss våra kommuner vi normalt brukar jämföra oss med, som har lägre sjukskrivningstal. Kan vi minska sjukskrivningarna, kan vi betydligt enklare klara av kommande ekonomiska utmaningar för Umeå kommun. Och det möjliggör faktiskt satsningar som är av vikt: enklare att nå målet om mindre barngrupper i förskolan, vi kan t.o.m. få ökad bemanning inom äldreomsorgen, ytterligare satsningar på kollektivtrafiken!

Bli först att kommentera

Äntligen! Sekab-engagemanget avslutas inom ett år!

Av , , Bli först att kommentera 10

Idag har vi ”bolagsdag” i kommunfullmäktige där vi får information från de kommunala bolagens VD:ar och kan ställa frågor om de olika bolagens verksamhet.

Jag ställde frågan till Göran Erntsson, VD för Umeå Energi, om det skandalomsusade Sekab. VI moderater reagerade ju omedelbart hösten 2007 då vi fick kännedom om bolagets utomlandssatsningar. Mycket vatten har flutit under broarna sedan dess. Bolaget har ju äntligen lyckats avsluta sina engagemang utomlands och nu måste kommunen fortsätta linjen att avveckla ägandet fullständigt i det här bolaget – självklart utan att drabbas av förluster.

Svaret var att Umeå kommuns ägande i Sekab – via Umeå Energi och ägarbolaget Nekab – kommer att kunna avslutas inom ett år.

Ett positivt besked! Äntligen!

 

 

Nedan klipper jag som kuriosa in ett blogginlägg från mig, som publicerades här den 11 september 2007.

 

Ja, vad ska en kommun engagera sig i? Den frågan är högaktuell efter avslöjandet att Sekab, ett bolag som kommunala Umeå Energi är delägare i, har köpt mark i Mocambique och Tanzania. Varför? Jo, man ska på lpats bygga två storskaliga produktionsanläggningar för etanolframställning. BM Lövgren (fp) har också uppmärksammat detta på sin blogg.

Imorse skickade jag in en fråga till Umeå Energis ordförande Mikael Berglund (s). Den kommer upp på nästa fullmäktige och lyder enligt följande:

Är det en kommunal uppgift att bygga produktionsfabriker i Mocambique och Tanzania?

Enligt uppgifter i massmedia har bolaget Sekab, där Umeå Energi är delägare, köpt markområden i Afrika, närmare bestämt Mocambique och Tanzania. Avsikten är att där till en kostnad av fyra miljarder kronor(!) bygga upp två storskaliga produktionsfabriker för etanol. Det som en gång påstods vara en satsning för att lyfta Norrland som region har uppenbarligen blivit något annat.

Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga till Mikael Berglund (s): – Anser du att den utveckling som nu sker inom Sekab talar för att Umeå Energi AB ska fortsätta sitt engagemang inom bolaget?

Och min egen uppfattning är att så inte är fallet.

Bli först att kommentera

Företagsbesöken fortsätter

Av , , Bli först att kommentera 10

”Företagsbesök hos Umeå Tidning denna soliga torsdag! ☀️Stort grattis till tidningens alla medarbetare - de är nominerade till Årets gratistidning i Sverige!”

I torsdags hade jag förmånen att göra företagsbesök på bl.a. Umeå Tidning, i deras lokaler som numera finns på Strömpilen. På fotot ovan ser ni mig och styrelseordförande Erik Orring. Har ju besökt dem tidigare, vid uppstarten av deras gratistidning. Kul att de nu blivit nominerade till Årets gratistidning i konkurrens med 200 andra tidningar. Umeå Tidning är en av tre finalister. Det ska bli spännade att se fortsättningen.

Kommer under våren att fortsätta mina företagsbesök, och om möjligt med lite tätare intervall än tidigare.

 

Bli först att kommentera

Jobb och bostäder måste vara i ständigt fokus för Umeå!

Av , , Bli först att kommentera 8

Under torsdagen kom definitiva siffror från SCB för befolkningsutvecklingen för år 2014. Enligt dessa ökade Umeå med 1264 invånare förra året, så Umeå hade därmed 119 613 invånare den sista december 2014.

Umeås ökning ligger på 20:e plats bland kommunerna i Sverige. Det är inte tillräckligt på långa vägar. Hyfsat, men verkligen inte ok. Med ”Norrlandsmått” är det bra siffror. Men med tanke på de ambitioner vi har att klara konkurrensen med övriga tillväxtkommuner i södra Sverige så är det inte godkänt.

Det är två huvudkomponenter – nu liksom tidigare – som vi måste lägga extra fokus på, för att förbättra tillväxttakten under kommande år: fler jobb och fler bostäder. Men har den nya socialdemokratiska kommunledningen samma ambition för ögonen? Tja, därom tvista de lärde. Här måste det till ett skarpare fokus på tillväxtfrämjande åtgärder, och i synnerhet ett bättre företagsklimat. Ett fördubbblat bostadsbyggamde måste också förverkligas.

Västerbotten fortsätter att öka som helhet – i stora drag tack vare Umeå – men glädjande att även några andra kommuner visar en befolkningsökning.

Bli först att kommentera

Oansvarigt och flummigt förslag!

Av , , 2 kommentarer 11

I dagens VK kan vi läsa att Vänsterpartiet i Umeå nu lämnat in en motion om att göra försök med sex timmars arbetdag, med bibehållen lön på en eller flera arbetsplatser inom Umeå kommun. Exakt samma sak som Hans Lindberg och socialdemokraterna gick till val på i höstas.

I Göteborg har man nyligen startat ett försök på EN arbetsplats, och det skulle kosta ca 8 miljoner kr per år. Detta är ett ekonomiskt oansvarigt förslag, och leder heller inte till de önskade resultaten. De studier som finns ger inte belägg för att hälsa eller sjukfrånvaro påverkas positivt i någon mätbar grad.

Vad är viktigast? Fler jobb – eller dela på befintliga jobb?

Hur mycket pengar tänker S och V avsätta i Umeå kommuns budget för detta experiment under kommande år ? 10 miljoner? 20? 30?

Pengar som hade kunnat användas till att anställa fler för att klara volymökningar inom såväl äldreomsorgen som för- och grundskolan, ska nu istället användas till att människor ska dela på befintliga jobb – och alltså gå ner i arbetstid med bibehållen lön (!).

Jag har skrivit det tidigare och jag skriver det igen. För att klara av att finansiera välfärden på nuvarande nivåer behövs ökade skatteintäkter. Fler jobb, ökad produktivitet och fler arbetade timmar. Att istället dela på befintliga jobb är ekonomiskt oansvarigt. Konjunkturinstitutet har analyserat konsekvenserna av arbetstidsförkortning med bibehållen lön. Det skulle enligt uppgift leda till sådant som ”lägre löner, försämrade trygghetssystem och lägre offentlig konsumtion. Servicenivån i skola, vård och omsorg och pensionerna skulle försämras och en stor del av den potentiella tillväxten skulle gå till att betala ökad ledighet i stället för till exempel ökade resurser till välfärden.”

Nya Moderaterna står för det ekonomiskt ansvarstagande alternativet. Och vi ska fokusera på fler jobb – inte dela på befintliga!

2 kommentarer

Business Arena för första gången i Umeå!

Av , , Bli först att kommentera 9

IMG_0053

Imorgon är det dags för evenemanget Business Arena i Umeå (ja, det startar förvisso redan ikväll med en välkomstträff).

Mycket glädjande att detta stora och viktiga evenemang för första gången arrangeras i Umeå! Business Arena är norra Europas ledande mötesplats för beslutsfattare i fastighetsbranschen och samhällsbyggnadssektorn. Sedan 2001 har det årligen genomförts i Stockholm. Därefter har det utökats till även genomföras i Göteborg, Malmö och till Almedalsveckan i Visby. Och nu även i Umeå!

På hemsidan kan man läsa följande om vad som väntar:

”Genom ett omfattande och mångsidigt program med högkvalitativa seminarier och talare fokuserar vi på en rad aktuella frågeställningar, trender och framtidsfrågor som är avgörande för Sveriges utveckling.

Konceptet är detsamma oavsett plats, men har givetvis regionala och lokala inslag beroende på vilken ort evenemanget arrangeras i. På Business Arena träffas bland annat nationella och internationella fastighetsägare, fastighetsutvecklare, fastighetsinvesterare, politiker, konsulter, arkitekter, regionföreträdare och samhällsbyggare för att utbyta erfarenheter, knyta kontakter och göra affärer. Genom att samla branschens alla ledande företag, beslutsfattare och aktörer vid ett och samma tillfälle hoppas vi på att varje Business Arena-arrangemang ska resultera i samhällsutveckling och nya affärer.

Det blir en intressant tisdag, och ett perfekt tillfälle för Umeåregionen att visa upp sig!

Bli först att kommentera