Viktigt att stärka det öst-västliga transportstråket

Av , , Bli först att kommentera 8

Karelen signering_4webb

Pressmeddelande

Vänortsavtal mellan Karelen och Västerbotten förnyas

 

– Karelen är i en förlängning av vårt öst-västliga transportstråk och kommer ha ännu större betydelse i framtiden, jag ser fram emot att fördjupa samarbetet, säger Anders Ågren, Region Västerbotten.

– Det nya avtalet ändrar förhållandet. Karelen går från att ha varit lärjunge till att bli en fullvärdig partner, uttrycker Alexander Khudilainen, republiken Karelen.

Han vill gärna att handel, turism och infrastruktur mellan Västerbotten och Karelen utvecklas och han tror att Petrosavodsks universitet kommer ha betydelse i det framtida samarbetet och nämner speciellt deras framgångar inom digitala tjänsteutvecklingen.

Under de 20 år som Västerbotten haft ett samarbetsavtal med Karelen har intresset varit stort att stötta i Karelens utveckling och modernisering. Starka band har utvecklats mellan både organisationer och människor.

Anders Ågren tror att intresset för Karelen kommer öka både som handelspart och som turistmål. – Med en utvecklad färjeförbindelse över Kvarken blir det närmare för Västerbottningar att besöka Ryssland och vi vet att karelernas intresse att besöka Umeå och Västerbotten är stort, säger Anders Ågren.

Signeringen av det nya protokollet ägde rum på Universum i Umeå, torsdag den 30 januari klockan 13.15. Samarbetsprotokollet undertecknades av Anders Ågren, Region Västerbotten, Alexander Khudilainen, republiken Karelen och landshövding Magdalena Andersson.

Läs mer i presstext från Länsstyrelsen: http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/Sv/nyheter/2014/Pages/nytt-vanortsavtal-mellan-vasterbotten-och-karelen.aspx

Signering av samarbetsavtal mellan Västerbotten-Karelen idag

Av , , Bli först att kommentera 7

Idag deltar jag i möte med representanter för den ryska republiken Karelen, länsstyrelsen i Västerbotten och Region Västerbotten. Vi kommer bl.a. att skriva under ett nytt samarbetsavtal som sträcker sig fram till år 2020. Här kan du se det pressmeddelande som skickats ut av länsstyrelsen under onsdagen.

 

Nytt vänortsavtal mellan Västerbotten och Karelen

 

För 20 år sedan slöts det första samarbetsavtalet mellan Karelen och Västerbotten. Torsdag den 30 januari är det dags att sluta ett nytt samarbetsavtal fram till 2020. Avtalet är ett viktigt verktyg för svenska företag och organisationer som vill komma in i Karelen.

Mycket har hänt under den gångna avtalsperioden. Kyrkor och samfund, nykterhetsrörelsen, handikapporganisationer, idrottsorganisationer, ungdomsföreningar och skolor har på olika sätt knutit kontakt med Karelens folk. I Umeå har barnhemsbarnen i Ladva fått en särskild plats i umebornas hjärtan liksom Petrosavodsk pojklag som varje år deltar i Umeå Fotbollsfestival. Också när det gäller handel och industriellt samarbete har Karelen blivit en naturlig inkörsport för kontakter med den ryska marknaden.

Torsdag den 30 januari är det dags att sluta ett nytt samarbetsavtal fram till 2020. De senaste åren är det främst kommunal infrastruktur och energieffektivisering som varit i fokus. På senare tid har samarbetet också breddats till att även omfatta Landstinget och energieffektivisering och energibesparingar för sjukhus.

– Vi har ett brett kunnande om detta i Västerbotten och man har från rysk sida visat stort intresse att ta del av det, säger Mikael Bergström vid Länsstyrelsen Västerbotten.

Fem kommuner i Västerbotten har slutit vänortsavtal med kommuner i Karelen.

– Genom att utveckla samarbetet mellan våra kommuner blir det mer fokus på utbyte mellan människor och i slutändan är det detta arbete som för oss mer samman, berättar Mikael Bergström.

 

Signeringen av det nya protokollet sker på Universum torsdag den 30 januari klockan 13.15.  Samarbetsprotokollet undertecknas av landshövding Magdalena Andersson, Anders Ågren, Region Västerbotten och Alexander Khudilainen, Republiken Karelen.

 

Media hälsas välkomna att delta vid signeringen.

 

Öka andelen lokalproducerad mat i Umeås upphandlingar

Av , , Bli först att kommentera 6

Pressmeddelande

 

Ågren (M): Öka andelen lokalproducerad mat i Umeås upphandlingar

 

EU-parlamentet har nyligen antagit nya direktiv för offentlig upphandling, där det ska bli enklare för kommuner att upphandla lokalproducerad mat.  Kommunalrådet Anders Ågren (M) välkomnar detta, och vill ändra Umeå kommuns upphandlingspolicy så fort det är möjligt.

Anders Ågren har nu lämnat in en interpellation om förändringar i kommunens upphandlingspolicy till kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S), som kommer att diskuteras på fullmäktigesammanträdet i februari.

– Det är bra att det blir enklare att upphandla lokalproducerad mat. Svenska företag med djurhållning har en tuff konkurrenssituation, där andra länder har lägre krav på djurskydd och annat. Jag hoppas att Umeå kommun snarast ändrar upphandlingspolicyn i enlighet med EU-direktiven, så att det blir enklare att upphandla lokalproducerat säger Ågren (M) i en kommentar.

Interpellationen i dess helhet bifogas nedan.

 

 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S):

 

Öka upphandlingen av lokalproducerad mat

EU-parlamentet har nyligen tagit beslut om nya direktiv för offentlig upphandling, där det ska bli enklare att upphandla lokalproducerad mat för kommunerna. Det är verkligen välkommet!

Vi ser ju en allvarlig trend med färre och färre företag med djurhållning i Västerbotten. De är viktiga företag och spelar en viktig roll för sysselsättningen, men de blir som sagt allt färre. Inte minst konkurrerar de med motsvarande företag från andra länder, där man har betydligt lägre krav på djurskydd och annat vilket gör prisbilden svår. I vårt land serveras dagligen flera miljoner måltider i offentlig regi. Med de nya EU-reglerna blir det enligt uppgift möjligt att främja kvalitetsmat, man ska exempelvis som kommun kunna ställa krav på hållbarhet och produktionsmetoder. I de nya reglerna kommer främjande av djurskydd också att kunna vara en del i upphandlingen.’

I Umeå har vi sedan tidigare antagit en upphandlingspolicy, där vi ska eftersträva delade upphandlingar för att underlätta för mindre företag att vara med. Vi kan inte ställa krav på att råvaror ska vara producerade i Sverige. Men varor och tjänster som den offentliga sektorn köper ska ha en sådan kvalitet att de ligger i nivå med kraven i svensk lagstiftning, till exempel svenska miljö- och djuromsorgsregler. Detta borde ju bli ännu enklare att genomföra fullt ut med de nya EU-direktiven.

 

Mina frågor till Lennart Holmlund (S) blir därför:

1. Är ni socialdemokrater beredda att ändra Umeå kommuns upphandlingspolicy, så att det blir enklare att upphandla lokalproducerat i enlighet med EU-parlamentets beslut?

2. När kan vi i så fall ta beslut om en ny upphandlingspolicy?

 

Umeå 2014-01-28

 

Anders Ågren, kommunalråd (M)

Ett fördubblat byggande behövs!

Av , , 2 kommentarer 5

Igår debatterade vi bostadssituationen i Umeå, då jag hade lämnat in både en interpellation till Lennart Holmlund (S) och en enkel fråga till Bernt Andersson (S). Tyckte generellt att det blev en bra diskussion.

Människor som vill arbeta i Umeå hittar ju inte bostad när de ska flytta hit. Nyantagna studenter likaså. Kvinnor i behov av skydd, kan inte erbjudas boende. Även socialtjänsten har svårt att få tag på lägenheter. Det skulle behövas 80-100 nya lägenheter per år enbart för att täcka behovet inom vård och omsorg.

Som jag sa igår, så välkomnar jag att vi moderater och socialdemokraterna har samma problembild. Det är ett allvarligt läge. Likaså välkomnar jag att vi är överens om behovet att minst fördubbla bostadsbyggandet från dagens ca 500 till åtminstone 1000 per år de kommande åren. Under flera år har det nämligen byggts alldeles för få nya bostäder i Umeå. Från M och övriga Allianspartier i kommunen har vi uppmärksammat detta vid återkommande tillfällen. Vi brottas med en lägre befolkningstillväxt än vad vi tidigare prognosticerat. En delförklaring i detta är just bristen på bostäder. Om vi kan få en bättre tillgång på bostäder, så kan vi också få en ökad befolkningstillväxt. Det hänger ihop. Dålig tillgång på nya bostäder – färre som flyttar hit. Här måste de privata aktörerna och det kommunala bostadsbolaget AB Bostaden hjälpas åt. Tillsammans ska vi kunna få fart på bostadsbyggandet igen. I utbyggnadsordningen i den bostadsstrategi vi antog i juni förra året finns det projekt som motsvarar byggnadsprojekt på 850 nya bostäder per år men detta går att öka, om trycket blir större. Planberedskapen är god.

Vi har ju nyligen börjat inrikta oss på kortare tid för markreservation, och ta igen utgångna reservationer. Helt rätt. Det finns många privata aktörer som visar intresse för att få börja bygga, och då är det bättre att ge andra chansen om det finns aktörer som inte kommer till skott med tidigare utdelade markreservationer. Det är också viktigt att vara öppen för nya initiativ. Vi har ju den senaste månaden tecknat markreservationer med bl.a. Balticgruppen och det är så vi måste jobba. Vi ser positivt på de privata aktörer som vill vara med och dra sitt strå till stacken för fler nya bostäder.  Vi har anstältl fler handläggare på bl.a. bygglov. Rätt. Får ju inte vara så att det är kommunen som blir en flaskhals när det gäller arbetet med bygglov, nya detaljplaner och liknande.

AB Bostaden blev det debatt kring. Tråkigt att Holmlund säger nej till avyttring som ett sätt att bl.a. kunna öka takten på nyproduktion. Vi anser att det kommunala bostadsbolaget har en central roll att spela även kommande år, när det gäller nyproduktion av hyresrätter. Och bara för att klara av dagens nybyggnationstakt skulle AB Bostaden behöva avyttra delar av sitt bestånd. Alternativet är kraftigt höjda hyror för de boende, eller ökad upplåning. Men detta talar de styrande tyst om.Däremot var det positivt att höra ordföranden för AB Bostaden, Bernt Andersson (S), som inte stängde dörren till avyttring som ett sätt att öka nyproduktionen. Från delar av socialdemokraterna har det blivit en ny inställning i den här frågan.Det löser inte ensamt bostadsbristen i Umeå. Det är bara EN pusselbit, för att på sikt kunna öka produktionen av hyresrätter i Umeå. Men det är ett konkret exempel på vad vi faktiskt KAN göra. Istället för att bara skälla på regeringen, skälla på de privata aktörerna eller på någon annan för den delen.

Umeå har bostadsbrist. Vi måste bygga mer.

Handelsgalan

Av , , 2 kommentarer 7

bild

I lördags gick Handelsgalan av stapeln på Äpplet, Folkets Hus. För andra året i rad uppmärksammades och hyllades framgångsrika företrädare för handeln i Umeå. Ca 270 gäster var på plats. För egen del hade jag förmånen att tillsammans med ordföranden för Umeå Handel, Heleén Fredriksson, få dela ut årets hederspris som gick till Umeå Fashion Week.

Vinnarna iövrigt var enligt följande:

Årets butik, dagligvaruhandel: ICA Supermarket Böleäng
Årets butik, sällanköpshandel: The Body Shop
Årets hållbara butik: Röda Korset City
Årets ledare: Elin Norén, Lagerhaus…
Årets butikssäljare: Annelie Ahlgren, Hjärtero
Årets medarbetare: Teddy Gebreab, Maxi ICA Stormarknad
Årets frisörföretagare: Headline
Årets hederspris: Umeå Fashion Week

 

 

#jagälskar

Av , , 1 kommentar 7

Folkbladet börjar idag med en ny artikelserie på temat #jagälskar.

Den ska handla om platserna vi bor på i länet, och varför man gillar just den platsen. Ett riktigt trevligt och kul initativ, och det ska bli intressant att läsa de kommande artiklarna i serien. Dagens inledning av reportern Hans Forsman om Umeå var en synnerligen god start.

Nu väntar en helg med träning, bokläsning, Handelsgalan och förberedelser inför måndagens kommunfullmäktige. Ha en fortsatt trevlig lördag!

 

Om tillväxt och Umeå

Av , , Bli först att kommentera 6

Vid invigningen av Västerbotten på Grand talade Lars Westin, professor och docent i regionalekonomi, tillika föreståndare för CERUM -Centrum för regionalekonomi – vid Umeå Universitet. Hans föredrag var på temat kulturdriven tillväxt. Har alltid tyckt att det är inspirerande att lyssna till Westin och denna gång var inget undantag. Han har verkligen insett behovet av växande städer.

Om ni har ca sjutton minuter över, så lysssna på föredraget som följer här. http://www.youtube.com/watch?v=Zn-Ji42CnWQ#t=162

Farligt att tala klarspråk?

Av , , 11 kommentarer 31

I ett internt medarbetarbrev beskriver ledningen för MAX hur man ser på företagets situation och framtidsutsikter. I avslutningen fanns tydligen följande meningar med: ”om oppositionen (S+V) vinner valet vill de höja både restaurangmomsen och arbetsgivaravgifterna för unga. Det vore en fullständig katastrof för oss och branschen och det kommer att få stora konsekvenser för vår tillväxt”.

Jaha.

En beskrivning av konsekvenserna om man – som socialdemokraterna och vänsterpartiet vill – gör det dyrare att anställa. Människor kommer att tappa sina jobb, inom olika branscher för övrigt, då S och V driver en politik som inte främjar tillväxt och arbetslinjen.

Men då bryter kalabaliken ut bland twittervänstern som går bärsärk och uppmanar till bojkott av företaget. Läser att även Lennart Holmlund (S)överväger en privat bojkott av MAX….. Jaja, det kan han ju roa sig med förstås.

Men varför får inte företagare berätta om konsekvenserna av S/V-politiken? Vi hör aldrig någon kritikerstorm när ledningen för t.ex.LO varenda vecka går ut och kritiserar Alliansregeringen. Vissa har yttrandefrihet, men andra inte?

SKL-dagar

Av , , Bli först att kommentera 4

Så var det dags för månadens möte med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i huvudstaden. Åker ner på förmiddagen för att hinna med en särksild överläggning med partiföreträdare under dagen i Stockholm, följt av kvällsmöte med den moderata gruppen i SKL där vi får besök av riksdagsledamot Ewa Thalen Finné som kommer att prata om kommunallagsutredningen. Under torsdagen och fredagen är det genomgångar av beredningarnas ärendelistor med M-gruppen, Alliansträff, styrelsemöte med SKL. Alla partiers företrädare får också information gemensamt på torsdagen kring den omdiskuterade PISA-undersökningen, samt undersökningen om hot och våld mot förtroendevalda.

Full fart således. På återhörande!

 

Positivt att privata aktörer vill bygga nya bostäder i Umeå!

Av , , Bli först att kommentera 6

Vi har ju efterfrågat att fler privata aktörer ska ta initiativ och börja bygga nya bostäder. Därför var det positivt att vi idag kunde besluta om markanvisning till Balticgruppen för detta ändamål vid Umeå Östra, även om ett av de styrande partierna i kommunen – Vänsterpartiet – gick emot och yrkade på återremiss. Tråkig inställning! Vi måste göra allt för att möjliggöra fler nya bostäder i Umeå!

Pressmeddelandet från kommunen bifogas nedan.

 

Balticgruppen vill utveckla vid Umeå Östra

Pressmeddelande

 

Kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott har godkänt ett markanvisningsavtal med Balticgruppen AB för ett område vid Umeå Östra. Bolaget har planer på parkeringsanläggning, verksamheter, service och handel samt möjligen också bostäder.

Det aktuella markområdet ägs till del av Umeå kommun och i övrigt av Infrastruktur i Umeå AB, INAB. Balticgruppen vill i samverkan med Umeå kommun och INAB utveckla området med parkeringsanläggning, verksamheter, service och handel vid Umeå Östra resecentrum. Balticgruppen vill också pröva byggande av bostäder i form av mindre hyresrätter. Enligt avtalet ska Balticgruppen erbjuda kommunen att inom området hyra lägenheter för socialtjänstens behov.

Ändring av detaljplan

Den planerade utbyggnaden inom området kräver ändring av gällande detaljplan, vilket är något som Balticgruppen ansöker om och bekostar. Markanvisningen är begränsad till högst ett år efter det att ändrad detaljplan för området vunnit laga kraft och längst till 2016-12-31. Senast då måste avtal om exploatering och överlåtelse av mark träffas mellan parterna.

Prioriterat

Vid näringslivs- och planeringsutskottets sammanträde yrkade Mattias Sehlstedt (V) på att ärendet skulle återremitteras.

– Vi bör undersöka vilka konsekvenser en omvandling får långsiktigt, bland annat för skolan.

– Bostäder är högt prioriterat. Frågor får klaras ut vid kommande process, säger kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S) och får medhåll av 1:e vice ordförande Anders Ågren (M):

– Vi efterfrågar ju fler bostäder, så det är självklart att säga ja till markanvisningen och att frågan prövas.