Moderaterna prioriterar ökad andel lokalproducerade livsmedel

Av , , 1 kommentar 13

I VK förra veckan efterlyste Torbjörn Wennebro svar från de politiska partierna i Umeå, om man prioriterar närproducerade livsmedel eller ekologiska livsmedel. Jag har idag skickat in ett svar för Moderaternas räkning till Ordet fritt.

Men jag skriver några rader även här på bloggen.

Moderaterna i Umeå prioriterar närproducerat. Det var Moderaternas uppdrag om detta – öka andelen lokalproducerat i Umeå kommuns upphandlingar – som vann bifall vid en votering i budgetfullmäktige i oktober. Vi röstade i februari 2020 nej till målsättningen att kommunen år 2025 ska erbjuda minst 50 procent ekologiska livsmedel i Umeå kommuns verksamheter. Vi lade även förslag om att kravet på ekologiska livsmedel skulle utgå, vid den senaste livsmedelsupphandlingen för Umeå kommun hösten 2019.

Vi moderater håller en tydlig linje för att möjliggöra ökad andel lokalproducerade livsmedel. I Sverige håller den konventionella produktionen hög kvalitet, med högt krav på djurskydd och lite användning av både antibiotika och bekämpningsmedel.

Kommunen borde fokusera på att öka inköpen av lokalproducerade livsmedel. Det stärker även det lokala näringslivet och bidrar till att hålla landsbygden levande.

 

Ett bra företagsklimat stärker välfärden i Umeå!

Av , , 2 kommentarer 7

I söndagens Folkbladet skriver jag om vikten av ett bra företagsklimat. Läggs som vanligt upp här på bloggen också.

 

Ett bra företagsklimat stärker välfärden i Umeå!

Moderaterna vill se ett ökat fokus på åtgärder för bättre företagsklimat i Umeå. Även om vi kan glädjas över investeringar och satsningar som genomförs av privata aktörer, så måste vi ständigt arbeta för ett bättre företagsklimat. Jag blir bekymrad över den negativa och stundom rent fientliga attityden till företagande som ledande socialdemokrater numera uppvisar i Umeå, såväl på insändarsidorna som från kommunfullmäktiges talarstol.

Fyra av fem nya jobb skapas i småföretag. När nya företag etablerar sig i Umeå eller befintliga företag expanderar innebär det fler arbetstillfällen och mer skattepengar till det offentliga. Ett bra företagsklimat främjar tillväxt och är grundläggande för att kunna erbjuda kommuninvånarna en god välfärd.

Företagen i Umeå och deras 33 748 anställda bidrar tillsammans med omkring 9,3 miljarder i skatt till det offentliga varje år. Samtidigt har 12 procent av företagarna i Umeå någon gång övervägt att flytta sitt företag till en kommun med ett bättre företagsklimat (Svenskt Näringsliv, maj 2020).

I Svenskt Näringslivs ranking erhåller Umeå kommun dåliga placeringar år efter år. En av landets högsta kommunalskatter, konkurrens från kommunen gentemot privata näringslivet, service och bemötande samt negativ attityd bland politiker till företagande är sådant som sticker ut. Plats 167 av landets 290 kommuner i senaste undersökningen. I undersökningen som SKR gör – Öppna jämförelser Företagsklimat – hamnar Umeå kommun på plats 126 av de sammanlagt 173 kommuner som ingått i rankingen. Bland kommuner med över 40 000 invånare, så är Umeå på plats 50 av 62 kommuner. Detta duger inte.

Moderaterna vill se en offensiv tillväxtpolitik, med fokus på tillväxt i alla delar av Umeå kommun. Både landsbygd och stad. Kommunalskatten i Umeå är omkring två kronor högre än flertalet jämförbara kommuner och detta är inte rimligt. Skatten måste sänkas. Bostadsbyggandet måste öka. Korta handläggningstider och bättre dialog med lokala företagare är också viktigt för ett bra lokalt företagsklimat.

Likaså att åtgärda osund konkurrens från kommunen gentemot det privata näringslivet. De fyra borgerliga partierna har lagt förslag på detta, liksom förslag om att införa utmaningsrätt i kommunen. Det betyder att privata företag har möjlighet att utmana kommunal verksamhet på upphandling.

Moderaterna vill att fler företag ska kunna etablera sig i Umeå, växa och anställa. Det innebär ökad tillväxt, fler jobb och en stärkt ekonomi. Vi vill också ge bästa möjliga utvecklingsmöjligheter för befintliga företag. Företagen är viktiga för kommunen.

 

Anders Ågren

Kommunalråd, M

Umeå

M: konkreta åtgärder för att öka tryggheten och motverka brottsligheten i Umeå!

Av , , Bli först att kommentera 13

I dagens VK har jag fått en debattartikel publicerad gällande Moderaternas konkreta förslag för att öka tryggheten i Umeå. Det är upp till bevis i trygghetsfrågan!

Läggs som vanligt upp här på bloggen också.

 

Moderaterna har konkreta åtgärder för ökad trygghet i Umeå

Det räcker inte med fina högtidstal och nya målsättningar för att motverka brottsligheten och öka tryggheten i Umeå. Debatten kring kriminalitet och problem i Umeå har numera svängt så att fler partier i alla fall erkänner problemen, men nu är det dags att gå från ord till handling. Upp till bevis!

För två år sedan uppmärksammade vi moderater UmeBrås varningar från 2017 gällande tendenser till social oro: våldsbrottslighet, utpressning, bilbränder, bilstölder, knarkhandel. Ungdomar som rekryterades av äldre brottslingar till kriminalitet och ökad risk för religiös radikalisering.

Vi avfärdades då, av många politiker och många i media, som att vi ”svartmålade” och att allt handlade om att ”vinna röster genom att sprida skräck och oro”. Det var en sällsynt hätsk debatt, fastän alla i ansvarig position i Umeå visste att vi hade rätt.

Två år senare har debatten tagit en annan vändning. Nu erkänner alla, mer eller mindre, problemen och talar om hur vi ska motverka situationen med brottslighet och otrygghet. Det är ett välkommet uppvaknande. Men ord räcker inte – det krävs också handling!

I oktober hade fullmäktige kunnat fatta beslut om en rad konkreta åtgärder för att öka tryggheten för umeåborna, men tyvärr blev det inte så. I Moderaternas förslag till budget för 2021 hade vi ett paket av förslag för att öka tryggheten i kommunen:

– Anställ/anlita kommunala ordningsvakter som ska arbeta trygghetsskapande runt om i Umeå.

– Inför kamerabevakning av särskilt brottsutsatta platser i kommunen, i områden och på platser där Polisen inte har satt upp kamerabevakning.

– Ta initiativ till fler trygghetsavtal, liknande det som tecknats för Ålidhem centrum.

– Inför flexibla busstopp, ett arbetssätt i kollektivtrafiken där passagerare ska kunna få stiga av mellan busshållplatser, för att öka tryggheten.

– Ta fram ett strategi‐ och åtgärdsprogram för att inte något barn ska behöva växa upp i hederskultur.

– Utred och kartlägg förekomsten av hot och våld på Umeås grundskolor, samt ta fram konkreta förslag på hur tryggheten på Umeå grundskolor kan öka.

– Polisanmäl alla brott på skoltid eller i anslutning till skoldagen.

– Inför frivilliga slumpvisa drogtester på Umeås gymnasieskolor som en del i skolans förebyggande arbete.

– Kontakta Polisen för ett samarbete gällande att hitta narkotika på skolorna, där narkotikahundar kan användas.

 

Endast på en punkt, gällande nya trygghetsavtal, verkar de styrande Socialdemokraterna och Miljöpartiet, vara beredd att agera.

Trots goda insatser från både Umeå kommun och Polisen har problemen fortsatt. Vi ser det på många håll. I början av året blev t.ex. ungdomar attackerade och misshandlade av gäng i centrala Umeå. Vi läser fortsatt i lokaltidningarna om misshandelsfall och anlagda bränder. Bara under 2020 har 74 bilbränder skett på olika platser i kommunen, vid tio olika tillfällen. Allt detta bidrar till ökad otrygghet hos våra invånare.

Att umeåbor känner otrygghet kommer vi moderater aldrig att acceptera. När kommuninvånarna inte vågar röra sig fritt på gator och torg måste kommunen agera. Det är uppenbart att de insatser som har gjorts har inte varit tillräckliga och att det krävs ytterligare åtgärder.

I Socialdemokraterna och Miljöpartiets förslag till budget i Umeå lyfte de fram att Umeå ska växa tryggt och säkert. Om de förbyggande satsningarna råder också politisk enighet sedan tidigare. Men som utvärderingen av arbetet hittills har visat, så räcker det inte. Det krävs fler insatser. Trots det så röstade S och MP nej till våra förslag för ökad trygghet i Umeå. Istället för att på allvar bekämpa brottsligheten och öka tryggheten i Umeå nöjer de sig med nya målsättningar och fina ord om hur viktigt det är med trygghet.

Vi vill att Umeå ska vara en trygg kommun för alla. Till skillnad från de styrande partierna har Moderaterna förslag på konkreta åtgärder för att öka tryggheten i Umeå.

 

Anders Ågren, kommunalråd (M) i Umeå

 

 

Bekämpa islamism, nazism och extremvänster!

Av , , Bli först att kommentera 23

Demokratin i Sverige hotas från olika håll. Hoten kommer från islamister, nazister och extremvänster. Alla politiska partier måste nu tydligt stå upp för demokratin, och visa enad front mot extremism.

Antidemokratiska och våldsbejakande organisationer måste bekämpas på alla nivåer. Det öppna samhället måste skyddas från extremister som missbrukar vår frihet.

I Sverige råder religionsfrihet, såväl till sin egen religion som från all religion. Islamisters mål är att religionen ska styra hela samhället. Det måste stoppas. Moderaterna har nyligen presenterat ett samlat åtgärdspaket mot politisk och våldsbejakande islamism i Sverige.

Bland förslagen:

– Återkalla medborgarskap – utländska extremister ska inte vara välkomna i Sverige. Den som har dubbla medborgarskap och begår terrorbrott ska bli av med sitt svenska.

– Utvisa fler säkerhetshot – utländska medborgare som utgör säkerhetshot ska utvisas från Sverige, och utvisningarna ska verkställas.

– Neka extremister inträde i Sverige – och upprätta en spärrlista inom EU mot radikala islamister, vit makt-förespråkare och andra som uppmanar till terror.

– Motverka radikalisering i skolan – Skolverket behöver ta fram ett effektivt stödmaterial att använda i undervisningen. Hot och våld mot skolpersonal ska definieras som ett eget brott.

– Stoppa utbetalningar av skattepengar till extremister.

Moderaterna har sedan tidigare föreslagit att det ska bli straffbart att delta i våldsbejakande organisationers verksamhet. Ett sådant förbud skulle i praktiken innebära att våldsbejakande organisationer som NMR skulle få svårt att fortsätta bedriva sin verksamhet.

När demokratin hotas – då måste demokratin slå tillbaka. Oavsett om det gäller islamister, nazister eller extremvänster.

656 dagar kvar till valet – bli medlem i Moderaterna och hjälp oss att vinna valet!

Av , , 3 kommentarer 6

Idag är det 656 dagar kvar till valdagen år 2022. Du kan redan idag visa ditt stöd för ett borgerligt parti som förenar liberalism och konservatism. Om du delar moderaternas värderingar och vill engagera dig så är du varmt välkommen till vårt parti som medlem. Som medlem väljer du själv hur mycket du vill engagera dig. Ju fler vi blir, desto starkare kraft blir vi inom politiken.

Välkommen att bli en del i vårt arbete.

Bli medlem i Moderaterna!

Swisha: 100 kronor till 123 336 00 70, uppge namn och personnummer. Eller gå in på moderaterna.se och följ anvisningarna.

Islamism hör inte hemma i Sverige!

Av , , 3 kommentarer 11
Islamism hör inte hemma i Sverige! Det öppna samhället måste skyddas från extremister som missbrukar vår frihet.
Moderaterna presenterar nu ett samlat åtgärdspaket mot politisk och våldsbejakande islam i Sverige. Bland förslagen:
✅ Återkalla medborgarskap – utländska extremister ska inte vara välkomna i Sverige. Den som har dubbla medborgarskap och begår terrorbrott ska bli av med sitt svenska.
✅ Utvisa fler säkerhetshot – utländska medborgare som utgör säkerhetshot ska utvisas från Sverige, och utvisningarna ska verkställas.
✅ Neka extremister inträde i Sverige – och upprätta en spärrlista inom EU mot radikala islamister, vit makt-förespråkare och andra som uppmanar till terror.
✅ Motverka radikalisering i skolan – Skolverket behöver ta fram ett effektivt stödmaterial att använda i undervisningen. Hot och våld mot skolpersonal ska definieras som ett eget brott.
✅ Stoppa utbetalningar av skattepengar till extremister
Läs mer på DN-debatt, där vår partiledare Ulf Kristersson skriver på detta tema.

M: Smittspåra, snabbtesta och byt ekonomisk strategi

Av , , 1 kommentar 8

Coronastrategin behöver förbättras. Idag presenterar Moderaterna förslag för en effektivare coronapolitik, med fokus på tre delar:

 Provtagning – säkerställ att labbkapaciteten ökar, det är avgörande för att minska samhällsspridningen. Och validera snabbtesterna, som ännu inte finns på plats i Sverige.

 Smittspårning – utbilda smittspårningspersonal och implementera en smittspårnings-app, likt den som fungerar bra i Finland.

 Ekonomisk strategi – förenkla stöden till företag, så att fler jobb kan räddas.

 

Läs hela debattartikeln här.

S misstänkliggör och fortsätter försvåra för företagande

Av , , Bli först att kommentera 10

I dagens VK skriver jag tillsammans med de övriga gruppledarna från Allianspartierna i Umeå. Vi replikerar på den debattartikel som ledande S-företrädare hade införd den 16/11 kopplat till företag verksamma inom LOV.

Repliken bifogas även nedan.

 

Med rubriken och påståendet Kriminella ska inte kunna sko sig på skattemedel går Socialdemokraterna Hans Lindberg, Janet Ågren och Andreas Lundgren ut i en debattartikel. Rubriken kan tyckas självklar, men när man läser artikeln är det lätt att ifrågasätta vad som är syftet.

Det uppdrag som Socialdemokraterna hänvisar till väckte varken någon större debatt eller kritik under budgetfullmäktige eftersom vi är absolut överens om att skattemedel inte ska försörja kriminalitet. Det verkliga syftet med debattartikeln menar vi är att misstänkliggöra och försvåra företagande inom välfärdssektorn. Detta gör Umeås kommunledning genom att slira på sanningen och efterhandskonstruera argumenten för att avskaffa Lagen om valfrihet (LOV) januari 2019.

Umeå har haft eget val i hemtjänsten sedan 2005 och har betydligt längre erfarenhet av valfrihet jämfört med andra kommuner som införde LOV efter 2010. I Södertälje, som lyfts upp som ett avskräckande exempel, införde LOV inte förrän 2012. Södertälje som länge styrts av Socialdemokraterna var inte rustad för att följa upp de beslut som togs. Ersättningen till företagen betalades för utförd tid och inte som här i Umeå för beviljad tid.

Socialnämnden i Umeå avfärdade redan 2014 Södertäljes erfarenheter för varken 2014 eller fem år senare fanns det några belägg för att avskaffad valfrihet skulle vara det bästa för Umeå. Debatten om att ersätta Lagen om valfrihet med offentlig upphandling handlade inte om att förhindra kriminalitet utan endast om att värna den egna kommunala verksamheten. Det är en sorglig efterhandskonstruktion av Socialdemokraterna som sagt sig vilja respektera kommunfullmäktiges beslut, men som fortsätter att misstänkliggöra och kritisera lokala företag.

Kravet på kontroll av privata utförare har skärpts både nationellt och i kommunen. Sedan drygt ett år tillbaka är det lag på att alla företag som driver hemtjänst ska vara godkända av Inspektionen för vård och omsorg och enligt Kommunallagen ska varje kommunfullmäktige anta ett program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare. Lagen började gälla redan 2015, men ännu snart sex år senare finns inget sådant program i Umeå. Det vore på sin plats att Socialdemokraterna följde lagstiftningen istället för att peka på oegentligheter som inte finns.

Uppdraget finns i Socialdemokraternas och Miljöpartiets gemensamma budget, men med tanke på att även Miljöpartiet röstade för att LOV ska vara kvar konstaterar vi att här finns en splittring. Det är tydligt att Socialdemokraterna både har lätt att glömma och svårt att sopa rent framför egen dörr.

 

Anders Ågren, kommunalråd M

Mattias Larsson, gruppledare C

Peder Vesterberg, gruppledare L

Veronica Kerr, gruppledare KD

Svenska folket gör tummen upp för M-förslag om hårdare tag mot kriminella

Av , , Bli först att kommentera 10

Moderaternas förslag för att bekämpa gängen har brett stöd hos svenska folket. Det visar en undersökning SVT redovisar idag.

Så vad väntar regeringen på? Inför:

✅ Dubbla straff för gängkriminella – istället för rabatter

✅ Visitationszoner – så att polisen kan söka efter narkotika, vapen och sprängmedel

✅ Anonyma vittnen – så att fler vågar vittna

Förslag för ett bättre företagsklimat i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 7

Företagen i Umeå och deras 33 748 anställda bidrar tillsammans med omkring 9,3 miljarder i skatt till det offentliga varje år. Om alla företag med minst en anställd i Umeå skulle anställa en person till genererar det skatteintäkter som motsvarar 2882 förskoleplatser och 771 gymnasielärare. Samtidigt har 12 procent av företagarna i Umeå någon gång övervägt att flytta sitt företag till en kommun med ett bättre företagsklimat (Svenskt Näringsliv, maj 2020).

Förutsägbarhet, långsiktighet och tydlighet är tre nycklar till ett starkare företagsklimat. De privata företagen är grunden för att kommuner och regioner i nästa led ska kunna satsa pengar på välfärden. Varje dag fattas nya beslut om var företag ska etablera sig och människor ska flytta. Inför varje sådant beslut måste Umeå framstå som det mest attraktiva alternativet.

I Svenskt Näringslivs kommunranking erhåller Umeå kommun dåliga placeringar år efter år. En av landets högsta kommunalskatter, konkurrens från kommunen gentemot privata näringslivet, service och bemötande samt negativ attityd bland politiker till företagande är sådant som sticker ut. Umeå kommun ökade förvisso 27 placeringar år 2020 till plats 167 av landets 290 kommuner.

I undersökningen som SKR gör – Öppna jämförelser Företagsklimat 2019 – hamnar Umeå kommun på plats 126 av de sammanlagt 173 kommuner som ingått i rankingen. Bland kommuner med över 40 000 invånare, så är Umeå på plats 50 av 62 kommuner. Detta duger naturligtvis inte.

SKR:s öppna jämförelser om företagsklimat redovisar resultaten från Insikt – en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företag. Företagare får i undersökningen bedöma kommunernas service på sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Undersökningen genomförs bland företagare som haft ett ärende inom ett eller flera av dessa myndighetsområden. Vi ser förvisso för Umeå kommun en förbättring i resultatet från 66 till 71 gällande NKI Totalt mellan åren 2018 och 2019. Det är positivt, men inte tillräckligt. Detta understryker och bekräftar bara vad Moderaterna under lång tid påtalat i Umeå.

Det finns mycket att göra inom den egna kommunala organisationen, för att förbättra service och dialog med de lokala företagarna. Inom exempelvis näringslivsavdelningen på Umeå kommun finns det hög kompetens, ett brett engagemang och en stark förståelse för företagandets villkor. Men tyvärr är denna insikt inte lika påtagligt närvarande i exakt alla delar av Umeå kommuns olika verksamheter. Ett växande Umeå är i behov av växande och framgångsrika företag – små-, medelstora- och stora företag – som genom arbetstillfällen och skattepengar till det offentliga bidrar till en god välfärd. 4 av 5 nya jobb skapas i småföretag. Detta måste tydligt återspeglas i den lokala kommunpolitiken för ett bättre företagsklimat. För att nå kommunens tillväxtmål krävs cirka 35 000 nya arbetstillfällen, främst inom tjänstesektorn.

Moderaternas ambition är att Umeå ska rankas bland de tio bästa kommunerna i landet när det gäller företagsklimat. När lokala företagare får frågan om vad som borde förbättras är de främsta svaren (presenterad maj 2020): Ökad förståelse från politiker och tjänstemän (50%), snabbare handläggning (46%), bättre dialog med kommunen (45%), fler bostäder (44%), förbättrad kommunal upphandling (37%). Således åtgärder vi till stor del själva råder över inom kommunen.

Vi moderater vill göra betydligt mer för ett positivt företagsklimat i Umeå, däribland:

– Kortare handläggningstider.

– Bättre dialog med lokala företagare.

– Inför Rättviksmodellen, som bl.a. innebär att kommunal tillsyn faktureras i efterhand och präglas av dialog.

– Sänkt kommunalskatt.

– Öka bostadsbyggandet.

– Förbättra service och bemötande.

– Inför utmaningsrätt.

– Utred förekomsten av s.k. osund konkurrens.

– Ge UPAB i uppdrag att erbjuda avgiftsfri parkering i centrum, initialt på lördagar.

– Försvara valfriheten inom skola, vård och omsorg.