Brännbollsyran förtjänar att hyllas – inte polisanmälas!

Av , , 4 kommentarer 21

Brännbollsyran är Umeås populäraste årliga arrangemang. Fjärde största festivalen i Sverige, med publikrekord år efter år. Nu senaste hela 16 000 sålda biljetter.

Men Umeå kommun fortsätter av någon outgrundlig anledning att gång på gång försöka sätta käppar i hjulet för festivalen.

Som bekant har Umeå kommun polisanmält Brännbollsyran för försäljning av alkoglass. Förundersökningen lades ned, men Umeå kommun fortsatte att driva frågan. Detta trots att alkoglass får säljas i bl.a. matbutiker som ICA, vilket också sker såväl i Umeå som i övriga delar av landet. Det behövs inget utskänkningstillstånd för detta. Folkhälsomyndigheten har också konstaterat att alkoglassen inte är ett folkhälsoproblem, och den ålderskontroll som har införts av handlare gör att försäljningen inte är ett problem. Likaså går det bra att sälja glassen på andra festivaler runt om i landet.

Men i Umeå – där gör alltså kommunen allt för att arrangörerna ska fällas i domstol.

Moderaterna i Umeå står inte bakom kommuns beslut att polisanmäla Brännbollsyran, vilket media tidigare har rapporterat om. Våra representanter i Miljö- och hälsoskyddsnämnden delar inte den uppfattning som nu drivs i domstol.

Detta agerande är rent ut sagt pinsamt, såväl som skamligt, för Umeå kommuns del.

Det här arrangemanget är mycket viktigt för hela Umeå – fantastiskt bra för besöksnäringen när många kommer hit från andra kommuner och andra delar av landet! Trots detta polisanmäls arrangören av kommunen, trots att det inte är ett problem i resten av festival-Sverige?!?

Brännbollsyran förtjänar att hyllas – inte polisanmälas!

4 kommentarer

Inte medmänskligt att uppmuntra tiggeri

Av , , 2 kommentarer 18

Denna replik har jag fått införd i dagens VK.

 

Inte medmänskligt att uppmuntra tiggeri

Örjan Mikaelsson kritiserar i VK (1/12) under rubriken ”M stänger sina hjärtan”, vår uppfattning att tiggeri bör förbjudas.

Tusentals utsatta EU-medborgare finns i Sverige och många stannar längre än de tre månader som de har rätt att vistas här. Livssituationen för dessa löses inte genom att de tigger i Sverige, utan genom insatser i deras egna hemländer. Bättre skänka pengar till hjälporganisationer verksamma i Rumänien och Bulgarien, än att lägga pengar i muggen.

Att Moderaterna skulle sakna medmänsklighet är tråkigt påhopp. Medmänsklighet visas inte minst genom att få in människor på arbetsmarknaden, bort från bidrag och ur utanförskap. Det är inte humanistiskt på något vis att uppmuntra till ett permanent liv i utanförskap, även om vissa på vänsterkanten anser det.

Ingen kan väl numera ha undgått de fruktansvärda fallen av hur tiggeri i Sverige bidrar till en modern form av slaveri. Utsatta EU-migranter tvingas i många fall till såväl tiggeri, tvångsarbete som prostitution. Och detta möjliggörs, tyvärr, av dem som på olika sätt uppmuntrar till tiggeri i vårt land.

Sverige måste införa ett nationellt tiggeriförbud. Moderaternas partiledare Ulf Kristersson har föreslagit en uppgörelse med Socialdemokraterna, och jag hoppas att de snarast kan komma överens om detta. Ett förbud löser inte alla problem, men det skulle underlätta kampen mot den brottslighet som ligger bakom, och minska antalet människor som utnyttjas som slavar i vårt land.

 

Anders Ågren

Kommunalråd, M. Umeå

2 kommentarer

M och L röstade idag nej till förslaget att ge ytterligare 5 miljoner kr till Guitars!

Av , , Bli först att kommentera 16

Återigen har Socialdemokraterna och Miljöpartiet – denna gång tillsammans med Vänsterpartiet – beslutat att fortsätta stödja verksamheten i gitarrmuseet Guitars med kommunala medel.

Den här gången blev det hela 5 miljoner kr till driften av verksamheten för 2018. Till något som inte är en kommunal verksamhet!

Dessutom har man nu tänkt sig att hela museet ska flyttas till Folkets Hus.

För Moderaternas räkning yrkade jag – tillsammans med Liberalernas Peder Westerberg – vid dagens sammanträde avslag till förslaget. För fjärde gången i rad när denna fråga har varit uppe. Vår huvudinvändning är att detta inte är en uppgift för kommunen. Att inledningsvis vara med och stötta är en sak, via utvecklingsanslaget. Där finns möjlighet att stötta nya idéer och utvecklingsprojekt. Men nu har kommunen sammantaget gått in med stora summor under några år.

Senast detta ärende var upp röstade jag nej. Likaså gången dessförinnan. Liksom gången dessförinnan. Idag gjorde jag alltså detsamma. Umeå kommun står inför ekonomiska utmaningar, samtidigt som vi har en extremt hög kommunalskatt. Att fortsätta ge stöd är inte rimligt.

Vi moderater har hela tiden sett positivt på initiativet Guitars. Det gör vi även fortsättningsvis. Det är en viktig del för besöksnäringen. Men avsikten när detta sjösattes var ju inte att kommunen skulle dra på sig bestående krav på att vara med och finansiera verksamheten.

Nu är utvecklingen snarare så att Umeå kommun tar på sig hela ansvaret. Detta var aldrig avsikten!

Bli först att kommentera

Sänk kommunalskatten i Umeå!

Av , , Bli först att kommentera 10

I dagens VK skriver jag på debattplats om vikten av att sänka Umeås höga kommunalskatt. Bifogas nedan.

 

Sänk kommunalskatten i Umeå!

Sänkt skatt ökar människors frihet och minskar politikers makt. Självklart är det möjligt att sänka den nästan unikt höga kommunalskatten i Umeå kommun. Vid senaste budgetfullmäktige var Moderaterna ensamma om att föreslå skattesänkning, men jag hoppas att fler landar i samma slutsats som oss nästa år.

Från moderat sida så brukar vi peka på att Umeå kommun har två kronor högre skatt än jämförbara kommuner, utan att kunna påvisa någon generellt högre kvalitet i verksamheterna. Svenskt Näringsliv har nyligen publicerat en rapport om att potentialen, vid en jämförelse med kommuner med hög kvalité och låg kostnad, är skattesänkning för Umeå kommun på hela 4,35 (!) kr. Siffrorna är från 2016. Viktigt att påpeka är att det är en rent teoretisk framräkning, men det ger perspektiv.

De har jämfört 20 kommuner – däribland Umeå –  med de kommuner i landet som uppvisar högst kvalitet till låg kostnad. Deras slutsats är att man genom att bedriva verksamheten mer effektivt, kan frigöra ca fyra kr i skatt till att antingen satsa på olika verksamheter – som äldreomsorgen – eller sänka skatten om man så vill.

Det handlar inte om att personalen ska ”springa snabbare”. Det handlar om att bedriva den kommunala verksamheten mer effektivt. Det handlar om att politiken måste sätta upp tydliga och mätbara mål. Det måste bli en tydlighet i ansvar och befogenheter i organisationen. Ett ledarskap som möjliggör att arbetsmiljön förbättras och sjuktalen går ned. Att bättre nyttja personalens kompetens genom att sluta detaljstyra. Att bli bättre på att använda sig av ny teknik m.m. Detta är sådant som är framgångsfaktorer i de kommuner som lyckas få goda resultat till en låg kostnad.

Den enskilt viktigaste delen i Moderaternas budget för 2018, och den huvudsakliga skillnaden jämfört med S/MP, var just skattenivån. Vi moderater ville sänka skatten med 20 öre för 2018. Och sedan fortsätta skatten steg för steg, så att vi inom loppet av fyra år skulle kunna sänka skatten med en krona. Vi är övertygade om att det går att göra saker mer effektivt inom kommunens verksamheter. Genom en återgång till flera olika förvaltningar. Genom att ge anställda större inflytande över sin arbetssituation. Genom att bli bättre på att använda digitaliseringens möjligheter i våra verksamheter. För att nämna några delar.

Utmaningen för framtiden är inte att spendera mer och mer av skattebetalarnas pengar. En av politikens huvuduppgifter är att se till att de skattemedel vi har till förfogande används på ett så effektivt sätt som möjligt. Umeåborna borde kunna kräva betydligt mer av service och välfärd med tanke på hur mycket mer pengar de betalar in jämfört med dem som bor i andra kommuner.

Kommunalskatten slår hårdast mot dem med låga inkomster, eftersom de har små marginaler. Skatten urholkar människors trygghet och leder till ett beroende av politiska beslut. Det finns partier som hävdar att det inte går att sänka skatten av ekonomiska skäl. ”Det går inte att hitta pengarna.” ”Det skulle hota välfärden” i kommunen. Så är det naturligtvis inte.

Det är bara att välja vilken kommun ni vill av de 20 största i landet. Alla har lägre skatt än Umeå, oavsett det är S-styre eller M-styre. Och i stort sett alla gör dessutom betydligt större överskott än Umeå. Inte bara ett år, utan år efter år. Då är frågan om alla dessa kommuner har sämre välfärd än Umeå kommun? Nej, självklart inte.

Det vore snarast en sensation om Umeå kommun inte skulle kunna spara en liten del av dessa pengar, och sänka skatten! Eller för den delen genom att, som Svenskt Näringsliv påvisar, effektivisera verksamheten. Vi moderater vill se en stegvis sänkning av kommunalskatten. Även med vår sänkning kommer vi fortfarande att ligga högst av alla jämförbara kommuner.

Istället för att t.ex. år efter år ge miljoner till Guitars-museet, eller Kvinnohistoriskt Museum – inga av dessa är ju kommunala uppgifter – så är det väl bättre att umeåborna får behålla pengarna själva? Vad är så hemskt med det? Det borde vara en självklarhet.

Lägre kommunalskatt är en viktig del i att göra Umeå mer attraktivt och öka umeåbornas frihet. Umeåborna kan vara säkra på en sak – en röst på Moderaterna i valet 2018 är en röst för att sänka den höga kommunalskatten.

Anders Ågren

Kommunalråd, M. Umeå

Bli först att kommentera

Antisemitism lika avskyvärt – oavsett avsändare!

Av , , 1 kommentar 22

Den sista tiden har antisemitismen fått starkt genomslag i Sverige. På offentliga möten i Malmö skanderas öppet att judar ska dödas, att intifada (!) är utlyst från Malmö. Brandbomber kastas mot synagogan i Göteborg. Situationen i vårt land har hamnat på löpsedlar världen över.

Ofta går det att koppla antisemitismen och angreppen mot judar i Sverige till islamister och det finns uppenbara kopplingar till Mellanöstern. Lika tydlig som vi är i avståndstagandet mot nazism i Sverige – lika tydlig måste vi vara mot den antisemitism som kommer från islamisterna. Hatet mot judarna är uppenbart, och framförs helt öppet. Hets mot folkgrupp.

Rättsstaten måste slå tillbaka, lagföra dessa extremister och sätta dem bakom lås och bom. Det offentliga Sverige måste lika tydligt ta ställning mot den antisemitism som kommer från islamisterna. Judehat är lika avskyvärt, oavsett vem som är avsändaren.

1 kommentar

Sänkt kommunalskatt ökar människors frihet!

Av , , Bli först att kommentera 12

Självklart är det möjligt att sänka kommunalskatten i Umeå. Vid senaste budgetfullmäktige i juni var vi moderater ensamma om att föreslå skattesänkning, men jag hoppas att fler landar i sammaslutsats som oss nästa år.

Vi brukar peka på att Umeå kommun har två kronor högre skatt än jämförbara kommuner. Svenskt Näringsliv har emellertid nyligen publicerat en rapport om att potentialen, vid en jämförelse med kommuner med hög kvalité och låg kostnad, är skattesänkning för Umeå kommun på hela fyra (!) kr. Mer om den rapporten vid annat tillfälle.

Den enskilt viktigaste delen i moderaternas budget för 2018, och den huvudsakliga skillnaden jämfört med S/MP, var just skattenivån. Vi moderater ville sänka skatten för 2018. Och sedan fortsätta skatten steg för steg. Ansvarsfullt och finansierat, såklart.

Sänkt skatt ökar människors frihet, och minskar politikers makt. Utmaningen för framtiden är inte, som vissa verkar tro, att spendera mer och mer av skattebetalarnas pengar. En av politikens huvuduppgifter i Umeå är istället att se till att dom skattemedel vi har till förfogande används på ett så effektivt sätt som möjligt.

Skatten i Umeå är alltså omkring två kronor högre än flertalet jämförbara kommuner. Umeåborna borde kunna kräva betydligt mer av service och välfärd med tanke på hur mycket mer pengar de betalar in jämfört med människor som bor i andra kommuner runt om i landet. För trots betydligt mer pengar som betalas in i skatt, så går det inte att påvisa någon generellt bättre kvalitet i vår verksamhet

Kommunalskatten slår hårdast mot dem med låga inkomster, eftersom dessa människor har små marginaler. Skatten urholkar människors trygghet och leder till ett stort beroende av politiska beslut. Omvänt kan vi som är kommunpolitiker med hjälp av en skattesänkning öka familjernas marginaler i hushållsekonomin. Skattesänkningar ökar människors frihet och trygghet.

Det finns politiker och partier som hävdar att det inte går att sänka skatten av ekonomiska skäl. ”Det går inte att hitta pengarna.” ”Det skulle hota välfärden” i kommunen. Så är det naturligtvis inte. Det är bara att välja vilken kommun ni vill av de 20 största i landet. Alla har lägre skatt än Umeå, oavsett det är S-styre eller M-styre. Och i stort sett alla gör dessutom betydligt större överskott än Umeå. Inte bara ett år, utan år efter år. Och då är frågan. Har alla dessa kommuner sämre välfärd än Umeå kommun? Nej, självklart inte.

Det vore ju snarast en världssensation om Umeå kommun inte skulle kunna spara en liten del av dessa pengar, och sänka skatten! Vi moderater vill se en stegvis sänkning av kommunalskatten. Även med vår sänkning kommer vi fortfarande att ligga högst av alla jämförbara kommuner, så Umeå kommun har en lång väg att vandra.

Istället för att exempelvis år efter år ge miljoner till Guitars-museet, eller Kvinnohistoriskt Museum – inga av dessa är ju kommunala uppgifter – så är det väl bättre att umeåborna får behålla pengarna själva? Vad är så hemskt med det? Det borde vara en självklarhet.

Lägre kommunalskatt är en viktig del i att göra Umeå mer attraktivt.

Bli först att kommentera

275 dagar kvar till valet!

Av , , Bli först att kommentera 10

I skrivande stund är det 275 dagar kvar till valet.

Det fanns ju ett antal “tyckare” som ansåg att det var vansinnigt att byta partiledare ett år innan valet. Även vi som ansåg det nödvändigt att göra ett byte, kände väl också att det var i senaste laget. Sent, men utan tvekan nödvändigt.

Sedan partiledarvalet i oktober har Moderaterna vänt trenden. Vi har gått starkt framåt. I mätning efter mätning, i mätinstitut efter mätinstitut. Stödet och förtroendet för vår partiledare Ulf Kristersson har också snabbt vuxit sig starkt – bland borgerliga väljare har hoppet återkommit. Och detta har gått snabbt! Det bekräftas också i den omfattande SCB-undersökning som presenterades i veckan.

Men mycket arbete återstår. Det gäller att under de kommande månaderna ta debatten mot våra politiska motståndare i fråga efter fråga, och samtidigt öka takten i opinionsbildningen. Att tydligt visa det moderata alternativet – utifrån de beslut vi tog vid arbetsstämman i Örebro i oktober – och även samla Alliansen till ett slagkraftigt alternativ i valet 2018.

Vi moderater är vana såväl medgång som motgång. Det är så det fungerar i politiken. Ibland går det upp och ibland går det ner.

Men ingen tvekan råder om att vi är tillbaka i matchen. Nu har vi 275 dagar på oss att stärka stödet för Moderaterna och en regering ledd av vår partiledare Ulf Kristersson. Det blir 275 intensiva dagar!

Bli först att kommentera

Brännbollsyran 2018

Av , , Bli först att kommentera 10

Brännbollsyran är Umeås populäraste årliga arrangemang. Fjärde största festivalen i Sverige (!). Inför kommande evenemang år 2018 verkar de ha lyckats igen: “Världsstjärnorna Dimitri Vegas & Like Mike headlinear Brännbollsyran 2018 i Umeå 31 maj – 2 juni. Rankade #2 i världen. En av de mest önskade artisterna till festivalen alla kategorier.”

Brännbollsyran lyckas nå nya höjder varje år, med publikrekord år efter år. De har haft en mycket bra utveckling. Vid starten år 2013 (7000 biljetter), sedan år 2014 (12000 biljetter), år 2015 (13000 biljetter), 2016 (15000 biljetter) och 2017 nytt rekord med 16000 sålda biljetter! Bra artister, rekordpublik och god stämning. För att få en uppfattning om antalet sålda biljetter kan man jämföra med andra evenemang som genomförts i Umeå, exempelvis Nordic Rock (6000 biljetter), UxU (4500).

Det här arrangemanget är mycket viktigt för hela Umeå – fantastiskt bra för besöksnäringen när många kommer hit från andra kommuner och andra delar av landet.

Umeå kommun ska vara stolta och tacksamma över det arbete som arrangörerna lägger ned på detta evenemang!

Bli först att kommentera

Stärkt samarbete mellan de största städerna i norra Sverige!

Av , , Bli först att kommentera 11

Nu stärker vi samarbetet mellan de största städerna i norra Sverige – mellan Umeå, Luleå, Skellefteå, Örnsköldsvik, Sundsvall och Östersund. Det är verkligen på tiden! Det finns mycket att göra för att våra städer/omgivande regioner ska bli ännu mer attraktiva för investerare, företag och människor som funderar på var de ska bosätta sig.

Bli först att kommentera