Snart ska Trafikverket besluta om dragningen av Västra Länken

Av , , 6 kommentarer 8

PRESSMEDDELANDEN

Västra länken:
Kommunen förordar dragning öster om Prästsjön

Umeå kommun förordar ”kombinationsalternativet” för västra länken, med dragning öster om Prästsjön. Näringslivs- och planeringsutskottet lämnar sina samlade synpunkter till Trafikverket, som inom kort väntas ta ställning till hur vägen ska dras.

Västra länken är den enskilt viktigaste vägsträckan i ”Umeåprojektet”, bygget av den blivande ringleden runt Umeå som drivs av Trafikverket. Västra länken, som ska förbinda E4 från söder med E12 väster om Umeå, innebär att ringleden fullbordas och sträckan kommer att bidra mest till att avlasta trafiken genom centrala Umeå.

Det finns tre alternativ för västra länkens dragning: ”Kombinationsalternativet” med dragning väster eller öster om Prästsjön och det inre alternativet med en tunnel under Backen.

Avgörande betydelse för tillväxt
– Västra länken har avgörande betydelse för Umeås tillväxt, för att vi ska kunna minska utsläppen och klara luftkvalitetsnormen i centrum. Vi vill att västra länken ska börja byggas så snart det går och av kostnadsskäl förordar vi kombinationsalternativet, det finns inte pengar för det inre läget, säger Lennart Holmlund (S), kommunstyrelsens ordförande.

Viktigast att det blir av
– Vi prioriterar att västra länken blir klar, det vore förödande om den viktigaste delen av ringleden inte blir av. Nyttan är större med det inre alternativet, men det är betydligt dyrare och vi vill inte riskera att västra länken inte byggs på grund av att finansiering saknas, säger Anders Ågren (M), 1:e vice ordförande, kommunstyrelsen.

Jämförande kalkyler
Trafikverket har arbetat fram arbetsplaner och samhällsekonomiska kalkyler för de tre alternativa dragningarna. Kalkylerna används för att jämföra alternativen och se vilket alternativ som ger den största samhällsekonomiska nyttan:

• Kombinationsalternativet med dragning väster om Prästsjön beräknas kosta minst att bygga (1 049 mkr), men ger också klart minst utbyte i beräknad samhällsnytta.
• Kombinationsalternativet med dragning öster om Prästsjön beräknas kosta lite mer att bygga, 1 069 miljoner kronor, men ger ett mervärde i kalkylen som motsvarar 118 miljoner kronor mer än den västliga dragningen.
• Det inre alternativet beräknas ge den största samhällsekonomiska nyttan genom avlastning av trafiken i centrum och nya möjligheter att lösa transportbehov. Nyttan motsvarar flera hundra miljoner kronor mer än kombinationsalternativen. Det inre alternativet är också en betydligt dyrare investering på 1 627 miljoner kronor.

Ställningstagande inom kort
Trafikverket tar inom kort ställning till vilken av de tre alternativen man kommer att gå vidare med. Samtliga alternativ stöds av Umeå kommuns översiktsplanering och även om politikerna väljer att prioritera ett av kombinationsalternativen, så lämnar man också öppet för det inre alternativet:

– Skulle finansieringsfrågan få en lösning och Trafikverket bestämmer sig för det inre alternativet, så är vi förstås med på det, säger Anders Ågren.

Mer information:

Läs mer om ringleden och västra länken via www.umea.se/umeaprojektet och på Trafikverkets webbplats.

Lennart Holmlund (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-550 47 85
[email protected]

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
090-16 23 17
070-341 67 64
[email protected]

Håkan Göransson
pressinformatör
Umeå kommun
090-16 12 46
070-248 16 12
[email protected]
 

Jobben är viktigast!

Av , , 2 kommentarer 7

Debattartikel som jag har fått publicerad på Norran.se idag.

 

Jobben är viktigast, Lilly Bäcklund (S)!

Sverige ska vara ett land där alla som vill och kan arbeta ska ha ett jobb. Det är grunden för vår gemensamma välfärd. Ju fler som arbetar, desto fler kan bidra till skola, vård och omsorg. Därför har nya moderaterna drivit en konsekvent arbetslinje som gör det mer lönsamt att arbeta och billigare att anställa. Detta har vi kombinerat med att ta ansvar för de offentliga finanserna. Detta har också stor betydelse för alla som bor i Västerbotten.

För att utanförskapet ska minska och jobben ska bli fler krävs en aktiv politik som tar ansvar för jobben. Därför satsar regeringen nu drygt åtta miljarder kronor på att förstärka arbetsmarknadspolitiken de kommande åren. Det innebär bland annat en satsning på fler handläggare hos Arbetsförmedlingen, fler praktikplatser och utökade utbildningsmöjligheter. Många av insatserna är riktade till de personer som under en lång tid har varit utan arbete. Vi ökar nu deras möjligheter att komma tillbaka.

Vidare har vi halverat restaurangmomsen. Det kommer att öka chansen för grupper som står långt från arbetsmarknaden att få ett arbete. Det kommer även att minska benägenheten till svarta jobb. Detta är reformer för att skapa arbete och förstärka arbetslinjen.

En central utgångspunkt för att pressa tillbaka arbetslösheten är insikten om att alla jobb behövs, men om detta är vi inte överens i svensk politik idag. Socialdemokraterna tycker att det finns vissa jobb som inte är fina nog. I en tid när flera grupper behöver stärkt stöd och sänkta trösklar för att komma in på arbetsmarknaden tycks det ha blivit praxis för Socialdemokraterna att säga nej till jobb. De vill montera ned arbetslinjen.

Jag skulle därför vilja fråga socialdemokraternas distriktsordförande i Västerbotten, Lilly Bäcklund, hur man skapar fler arbeten genom att göra det mindre lönsamt att arbeta, fördubbla kostnaden för att anställa unga, säga nej till reformer för fler jobb i hotell- och restaurangbranschen samt halvera både RUT- och ROT-avdraget?

För nya Moderaterna är jobben viktigast. Fler jobb och fler vägar till jobb för unga behövs. Då kan vi minska utanförskapet och trygga viktiga välfärdssatsningar på skolan och sjukvården. Alla jobb behövs!

Anders Ågren
Förbundsordförande
Moderaterna i Västerbotten

Fullmäktige idag!

Av , , Bli först att kommentera 6

Kl. 09.00 börjar kommunfullmäktigesammanträdet i Umeå idag. På ärendelistan står bl.a. ny detaljplan för kvarteret Magne (kvarteret där Thulehuset ligger). Den nya detaljplanen kommer exempelvis att medge ett nytt 12-våningshus – se bilden ovan – i kvarteret; utökade byggrätter för handel, kontor och bostäder.

Från moderat sid har vi också en motion av Terese Andersson och Stefan Nordström om inrättandet av fler offentliga toaletter i Umeå, och jag har ställt en interpellation till Holmlund (S) beträffande hur han ser på framtiden för medborgarförslag. Själv är jag en stark förespåkare just för möjligheten att kunna lämna in medborgarförslag.

Moderaterna (34,7%) – Socialdemokraterna (23,9%)

Av , , 6 kommentarer 10

Idag kom ytterligare en mätning, från Novus, som underströk krisen för (S). Den är dock gjord före Löfvens tillträde som partiledare. Här ett textklipp från Sveriges radios hemsida:

"Socialdemokraterna tappar ytterligare och är nere på 23,9 procent, en bottennotering för partiet i svensk väljaropinion.
 
Vid förra sammanställningen i december hade socialdemokraterna stöd av 25,3 procent, alltså en minskning med 1,4 procentenheter. Det skiljer mer än tio procentenheter mellan socialdemokraterna och Moderaterna som i januari får stöd av 34,7 procent av väljarna.
 
Kristdemokraterna minskar ytterligare: i december hade de stöd av 3, 9 procent av väljarna, i januari har stödet minskat till 3,6 procent. Kristdemokraterna hamnar därmed under spärren för att komma in i riksdagen för tredje mätningen i rad.
Vänsterpartiet däremot går uppåt, i december hade partiet stöd av 6 procent av väljarna medan januarimätningen visade en uppgång till 8,4 procent av väljarstödet.
Siffrorna kommer från Novus, som sammanställt resultaten från de fem största opinionsinstituten för Ekots räkning."
 
Men nu när partiledarvalen är avklarade i flera partier, så kanske vi kan få tillbaka fokuset på politiken och sakfrågorna. Valet är i september 2014 så det finns gott om tid för alla partier att klargöra ståndpunkter i fråga efter fråga.
 
För oss moderater är JOBBEN den viktigaste frågan. Fler jobb, och inte att dela på befintliga nota bene.

 

Arbete och välfärd hänger ihop!

Av , , 2 kommentarer 9

Den här annonsen med Alliansen i Umeå är införd i dagens VK och VF. Vi behöver ju fler jobb för att trygga vår gemensamma välfärd och pensionerna! Att införa sex timmars arbetsdag och tvinga människor att dela på jobben och gå ner i lön, är fel väg att gå. Men skillnaderna i politik blir nu mycket tydlig.

Socialdemokraterna i Umeå går tyvärr åt vänster.

Avtackning av landshövdingen

Av , , Bli först att kommentera 6

Idag var det avtackning på länsresidenset av vår landshövding Chris Heister, som nu flyttar till Stockholm. Jag var på plats för att representera Umeå kommun. Mycket tråkigt att hon flyttar, men jag har samtidigt full förståelse för hennes beslut.

Chris Heister blev snabbt en mycket populär landshövding hos oss i Västerbotten och har hunnit göra mycket gott för länet.

Kön av uppvaktande blev snabbt lång, och residenset fylldes av många länsbor som ville tacka och säga hejdå, eller på återseende för den delen. Vi kommer ju att få en viktig allierad i Stockholms nya landshövding 🙂

Imorgonkväll är det en särskild avskedsfest för Heister på residenset. Jag och hustrun var inbjudna dit, men har tvingats tacka nej då det krockar med lite andra åtaganden.

Jag hoppas hur som helst att Chris får en riktigt lyckad avskedsfest från oss västerbottningar imorgon. Det är hon väl värd!

 

 

 

Moderaterna i centrum!

Av , , Bli först att kommentera 7

Igår hade vi årsmöte med Umeå Centrala M-förening, vilken är den lokalförening som jag tillhör. Umeå Centrala är tillika Västerbottens största moderatförening.

Det går bra för Moderaterna i Umeå.

I valet 2010 gjorde vi vårt bästa val sedan 1920-talet, och sedan dess har vi kunnat se hur många av våra valfrågor har förverkligats (trots att vi verkar i opposition) – däribland antagandet av en ny översiktsplan som möjliggör förtätning och mer boende i centrala delarna av staden.

Årsmötet gick lugnt till. Bra diskussioner, styrelsen omvaldes i stora delar och allt i enlighet med valberedningens förslag. Vår partiombudsman Anna-Karin Jonsson Berg var på plats och informerade om opinionsläget och förtroendesiffror.

Nu tar vi sikte på valet 2014. Under våren kommer vi att öka takten med M-kampanjer, dörrknackning i bostadsområden, besök på äldreboenden, skolor och förskolor. 

Vill du bli del av ett vinnande lag? Vill du hjälpa oss att vinna valet i Umeå om 2,5 år? Bli medlem HÄR!

Varje årstid har sin charm

Av , , Bli först att kommentera 6

I centrala Umeå byggs det nu upp en isbar. Först snöborg alltså, nu isbar. Jag tror att det är helt rätt tänkt. Vi måste utnyttja våra olika årstider och göra något intresseväckande och annorlunda. En isbar är förvisso ingen nyhet i Sverige, men kul att även Umeå får sin första nu. Reidar Rova m.fl. fortsätter göra storverk.

Umeå – tillväxt!

Av , , Bli först att kommentera 5

Det händer mycket i Umeå. Men vi vill mer. Idag kör vi igång arbetet med budgetprocessen för år 2013. Ett tema för idag är tillväxt, och tillväxtens betydelse för vår gemensamma välfärd.

Här kan ni se en film, Med Linn Larsson, om vad som händer i Umeå just nu. Mer tillväxt!

När drevet går

Av , , 5 kommentarer 6

Igårkväll avslutade jag läsningen av den politiske reportern Anders Pihlblads bok "Drevet går. Om mediernas häxjakt". Han, som själv i rollen av journalist var delaktig i flera drev, blev sedan själv utsatt för ett mediadrev  i samband med den s.k. Schenström-affären.

Det är en mycket läsvärd bok.

Som skildrar drevets konsekvenser för de inblandade, men också för vänner och familj. Hur kvinnor och män framställs olika. Hur brutalt ett mediadrev fungerar – och situationen med "jägare och byte". Inte minst hur internet har förstärkt och lyft dreven till nya otäcka höjder. Tempot har ökat. Går det ens att klara sig från ett drev? Oavsett om man har rätt eller inte?

I boken intervjuas sådana som varit utsatta för drev – Mona Sahlin, Gudrun Schyman, Liza Marklund, Lars Danielsson, Cecilia Stegö Chilo m.fl. Om händelserna, effekterna, reflektioner i efterhand. Det kan numera räcka med en klumpig formulering i förbifarten på facebook, så är karriären slut. Boken säger något om det klimat som finns i massmedia, och om de "villkor" som gäller för alla personer som av en eller annan anledning råkar vara offentliga personer.

En mycket läsvärd bok, och ständigt aktuell. Mediadrev kommer och går, både på riksplanet och lokalplanet. Den borde väcka tankar hos många. Förhoppningsvis lite eftertanke också.