Företagsbesök, UmeBRÅ, första snön och helg

Av , , Bli först att kommentera 0

Gårdagen innehöll intressanta besök där vi i näringslivs- och planeringsutskottet besökte bl.a. Tyréns, Nordea och invigningen av det nya bioteknikhuset på Uminova Science Park.

Förmiddagen rymmer sammanträde med vårt lokala brottsförebyggande råd, där det diskuteras såväl kommunens alokhol-, drog och brottsförebyggande program, polisens trygghetsundersökning samt ev kameraövervakning i centrum.

Genom fönstret såg vi nyss att den första snön faller. Vi får väl se hur längre den få rligga kvar… Två år i rad har det inte varit nån snö på marken på julafton – får hopps att det inte upprepas i år.

Jag ska senare i eftermiddag åka ner Örnsköldsvik och tillbringa Allhelgonahelgen därnere, för att sedan komma åter till Umeå på söndag.

På återhörande!

Välkommet beslut att utse Heister!

Av , , 2 kommentarer 0

Regeringen har idag utsett samordningsperson för Västerbotten.

Som vi hoppades från Umeå kommuns sida, och har framfört, blir det landshövding Chris Heister som får det nationella ansvaret att samordna insatserna i länet med anledning av de stora varsel som kommit senaste tiden. Heister är utsedd tillsammans med regionförbundets ordförande Erik Bergquist, och det följer det upplägg som man haft i andra delar av landet.

Det är bra att regeringen nu har tagit beslut i frågan.

Vi har ju redan påbörjat arbetet i det tysta från kommunens sida och det är välkommet att den statliga samordningen nu kommer på plats.

Att jämföra sig med andra

Av , , 1 kommentar 0

Öppna jämförelser bra benchmarking
Britt-Marie Lövgren (fp) hade en bra blogg när hon resonerade kring de jämförelser som Sveriges Kommuner och landsting (SKL) numera genomför mellan landets kommuner. Här i Umeå var Lennart Holmlund snabb på att lyfta fram den jämförelse som handlade om trygghet, brottslighet etc, för här hamnar vår stad glädjande nog mycket högt i placeringarna. Det ska vi vara stolta över och fortsätta arbeta med för att förbättra ytterligare.

Men lika viktigt borde vara att analysera varför vi presterar betydligt sämre än väntat i andra sammanhang, exempelvis i skolan. I SKL:s öppna jämförelser över grundskolan så borde Umeå, med våra mycket goda utgångslägen, hamna i topp på område efter område. Om vi tittar på kategorin Andelen elever som uppnått målen (Andel av avgångseleverna som uppnått målen, betyget godkänd eller högre, i samtliga ämnen. Den enskilde eleven ska ha nått målen i alla ämnen han/hon läst för att räknas till de som nått alla målen.) borde Umeå ligga på plats 6 av landets 290 kommuner.

Men i själva verket hamnar Umeå på plats 136 (!!) av 290. Detta trots att vi som kommun dessutom satsar mer resurser än riksgenomsnittet på grundskolan.

Liknande bekymmersamma placeringar ser inom gymnasiet. När det gäller Andel elever med grundläggande behörighet hamnar Umeå på plats 215. Och i genomsnittligt betygspoäng plats 119. Trots mer ekonomiska resurser.

Vi bör använda oss av SKL:s jämförelser inom alla områden – inte bara de där Umeå ligger bra till.

Tråkigt nej till snabbare insatser mot klotter

Av , , 1 kommentar 0

De flesta umebor är förbannade och upprörda över den nedskräpning som sker i vår stad i formen av klotter och skadegörelse. Många politiker delar den uppfattningen, har jag noterat.

Därför är det extra tråkigt att den moderata motionen med förslag om snabbare insatser mot klotter i Umeå genom särskild jourlinje och garanti att klottret skulle tas bort inom 24 timmar – att den fick nej! På besynnerliga grunder dessutom.

Dels menar man att det redan finns ett allmänt nummer man kan ringa för felrapportering (jo, men nu var ju förslaget att det skulle vara ett särskilt – och känt – telefonnummer just för klotter och skadegörelse…), dels menar man att det är omöjligt att ta bort klotter när det är kallare än +5 grader.

Hmmm. Men samma förslag lade jag fram för 7 år sedan och då menade samma förvaltning att det var praktiskt genomförbart bara man fick mera resurser. Och inte tusan har det blivit ett kallare klimat i Umeå de senaste åren, snarare tvärtom.

Jag misstänker att det helt enkelt är en fråga om prioriteringar. Man vill inte satsa mer resurser på åtgärder mot klotter och skadegörelse än vad man gör idag, och det är synd. För sex år sen var det ca 1 miljon kr mer per år det skulle kosta initialt att ta bort klotter inom 24 timmar efter upptäckt – den miljonen hade vi i i vårt budgetförslag.

Lennart Holmlund (s) talat gärna om hårdare tag och effektivare insatser, men när det blir skarpt läge röstar han nej. För mycket snack, för lite verkstad.

Medborgarförslag blir verklighet i Umeå!

Av , , 1 kommentar 0

Ja, då vet vi. Ett enigt arbetsutskott är positivt till motionen om medborgarförslag. Sossarna har svängt 180 grader, därtill nödd och tvungna eftersom de skulle förlora omröstningen i utskott, kommunstyrelse och fullmäktige. 7 av 10 kommuner i Sverige (både socialdemokratiska och borgerliga kommuner) har infört medborgarförslag – och de allra flesta i ansvarig ställning är nöjda med resultatet. Nu kommer även Umeå tillåta sina invånare att lämna förslag direkt till fullmäktige.

Det är en välkommen delaktighetsreform!

Medborgarförslag är ett komplement till de traditionella politiska kanalerna. Skillnaden är bara att vi öppnar upp diskussionen för förslag från alla som överhuvudtaget vill vara med och framföra synpunkter. Man har numera dessutom förbättrat själva strukturen på medborgarförslag, så att allt inte behöver upp i fullmäktige för beslut. Varje styrelse och nämnd kan nu hantera de frågor som ligger inom deras område – skolfrågor till för- och grundskolenämnden, nedskräpningsfrågor till tekniska nämnden etc. Så den byråkrati vi tidigare befarade skulle kunna uppstå med ett sånt här förslag – tja, dom farhågorna finns inte längre.

För två månader sedan gick Lennart Holmlund (s) till våldsamt angrepp på mig beträffande förslaget om att införa s.k. medborgarförslag, både på bloggen och på insändarsidorna. Nu har han svängt och röstar för exakt samma förslag som han idiotförklarade. Vem påstod att det inte går att påverka politikens inriktning i Umeå? Här har det stora röda partiet tvingats krypa till korset. Det är bra för demokratin och delaktigheten i vår kommun.

Medborgarförslag i Umeå?

Av , , Bli först att kommentera 0

Medborgarförslag i Umeå?
Ja, idag ska arbetsutskottet ta ställning till min motion om att införa s.k. medborgarförslag i Umeå. Omkring av 7 av 10 kommuner i Sverige har redan gjort det, och nu är det hög tid att även Umeå kommun låter sina invånare komma med förslag till kommunfullmäktige. Fullmäktige kan sedan välja att delegera till en styrelse eller nämnd att hantera frågan vilket är en välkommen förändring jmf med tidigare. Det intressanta idag är om socialdemokraterna fortfarande är motståndare, eller om det blir ett enigt beslut.

Västra länken
Vägverket tvekar inför vilket alternativ man ska välja för ringleden och den Västra länken. Bara denna tvekan inte leder till förseningar eller i värsta fall, att det kör ihop sig med projektet. Vi vet sedan tidigare att det är en stor ekonomisk skillnad mellan de två alternativen, upp till 400 miljoner kr dyrare med tunnel om jag kommer ihåg rätt. Pengar som då inte har funnits tidigare. Om man ska tro Vägverket så finns det nu andra sätt att bygga som gör det billigare…… men att det ska bli så mycket billigare? När upptäckte man den nya byggmetoden kan man fråga sig. Det får vara slut med långbänkar i vägfrågan. Till beslut.

Volvo Lastvagnar
Glädjande besked från länsstyrelsen att man ger klartecken ur miljösynpunkt att bygga 100.000 hytter på fabriken jämfört med dagens tillstånd på 66.000. Det innebär att man kan se långsiktigt på de inveseringar som nu görs, och innebär stora möjligheter när det väl har lugnat sig på de finansiellla marknaderna.

Friskolor kontra kommunala skolor
Ett mediadrev pågår mot friskolorna igen. Det händer med jämna mellanrum. Det är viktigt att samma förutsättningar gäller för alla skolor när det gäller ekonomin, oavsett om det är friskolor eller kommunala skolor. Skolpengen per elev ska vara densamma. Vi kan konstatera att Minervaskolan är ett flaggskepp för hela regionen. Man preseterar betygsmässiga toppresultat år efter år, vinner utmärkelser och är känd för sitt goda arbetsklimat. Om jag minns rätt så är det en av landets bästa skolor i betygshänseende. Och dessutom lyckas bolaget göra en vinst tydligen. Den intressanta frågan borde vara varför inte fler skolor blir så framgångsrika som Minervaskolan.

Bra möte med Maud Olofsson
Gårdagens möte med näringsminister Maud Olofsson upplevde jag som bra och positivt. Representanter från näringslivet i regionen fick chans att föra fram synpunkter, positiva som negativa, om regeringens politik och önskemål inför framtiden. Att man såg positivt på regeringens satsningar på infrastruktur och forskning var tydligt, även om man så klart vill ha mer till regionen. Det vill vi alla. Men Maud hade en viktig poäng – det räcker inte med att regionens politiker står på barrikaderna och driver linjen om behovet av infrastrukturinvesteringar, utan näringslivets aktröer måste stå jämsides och i alla sammanhang påtala vikten av varför investeringarna skall just hit och inte nån annanstans i landet. För det är en ständig dragkamp mellan regionerna i landet.

Batong-Ågren?

Av , , 1 kommentar 0

Fullmäktigesammanträdet i full gång.

Det blev sent igår då flyget från Arlanda var försenat, men läsandet av alla handlingar kunde man ju inte hoppa över – så mycket sömn blev det inte det gångna dygnet. Får se om jag hinner vara med hela dagen på fullmäktige, då vi är några som ska till ett seminarium här i Umeå där näringsminister Maud Olofsson (c) deltar.

Nu är det högt tempo. Många ärenden och interpellationer ska hanteras, varav jag hittills har hunnit med av de mina. Den handlade om att vi moderater (och övriga i Alliansen) vill införa den ogiltiga frånvaron i betygsdokumentet. Som vanligt när det gäller skolfrågor blev debatten polariserad och tämligen hätsk.

Jag har fått ett nytt smeknamn idag. Vänsterpartisten Lasse Jacobsson utnämnde mig till ’Batong-Ågren’ för min linje i frågan. Men det är varken fråga om batong, piska eller hot. Att kämpa för att eleverna går på lektionerna är inte att hota – det är att vuxenvärlden tar ansvar och bryr sig!

Datorn då?

Av , , Bli först att kommentera 0

Är Arlanda i väntan på att flyget ska ta oss Englandsresenärer tillbaka till Umeå. Vi har tvingats vänta ett antal timmar här och nu är dessutom planet en timme försenat. Minst.

Ser att Hartman har funderingar om varför alla på flygplanet blir säkrare för att han lägger raklöddret i en plastpåse. Bra fråga. En lika bra fråga är varför alla på planet blir säkrare för att man tar fram sin bärbara dator och öppnar den till hälften vid säkerhetskontrollen ….. för att sedan stänga den och packa ned den igen. På Heathrow har man tydligen tröttnat – där är det stora skyltar med att resenärerna INTE ska ta upp sina bärbara datorer utan istället låta dem ligga kvar i väskorna. Heja England!

Jaha, fick nu höra att vårt plan är ytterligare försenat.

Mina synpunkter på det lämpar sig inte för skrift.

Teknikens under..

Av , , Bli först att kommentera 0

I London har vi hittils träffat ett antal representanter för den utsedda kommission som jobbar som ’bollplank’ till Londons borgmästare för att utveckla staden till en förbild när det gäller hållbar utveckling. Vi höll till på stadshuset (London City Hall) med en imponerande utsikt över centrala London.

Har noterat att det är ekologiskt och rättvisemärkt som gäller i England numera. Oavsett vi har varit i Bristol, Winchester eller London – varav de sistnämnda är konservativt styrda – så är det ekologisk mat, ekologiskt kaffe och the etc som finns till försäljning. Ja, i Bristol marknadsförde man även ett ekologiskt producerat öl.

Ja, nu var det ju inte detta jag egentligen tänkte blogga om idag utan istället hur tekniken har underlättat arbetet något oerhört. Bara det faktum att jag har med mig den bärbara datorn och kan koppla upp mig, läsa mail, besvara mail, följa med i VK, VF och övriga svenska media är ju helt fantastiskt egentligen. Det underlättar också när man sedan kommer hem efter att ha varit borta i fem dagar – då är det mesta av mailskörden redan genomgången och åtgärdad.

Imorgon kommer vi åter till Umeå, och då blir det att förbereda sig och läsa handlingar inför måndagens kommunfullmäktigesammanträde.

Intressanta möten

Av , , Bli först att kommentera 0

I Bristol är det tidig morgon och om en timme lämnar vi staden för att styra kosan mot Winchester och därefter London.

Gårdagen innehöll bl.a. ett studiebesök på CREATE Environment centre i Bristol, där vi fick tillfälle att lyssna till såväl lokala som regionala företrädare vilka arbetar med hållbar utveckling. Idag ska vi, efter två timmars bussfärd, träffa politiker och tjänstemän från Hampshire County Council (ett regionförbund) för att fortsätta diskussionerna om hållbar utveckling och vad man konkret kan göra från den politiska nivån. Hampshire arbetar sedan några år tillbaka som region med Aalborgsåtagandena som riktmärke för sitt hållbarhetsarbete.

Nåväl. Nu frukost och därefter till Winchester.

Hej så länge!