Om en brottsling döms till 14 års fängelse ska denne också sitta bakom lås och bom i 14 år

Av , , 5 kommentarer 26

Skriver i lokaltidningen idag, apropå systemet med att kriminella släpps ut i förtid. Aktuellt med tanke på att Hagamannen släpps ut idag efter att ha avtjänat 2/3 av sitt straff. Ändra lagstiftningen!

 

Varför släppa ut kriminella i förtid?

Det svenska straffsystemet har en rad brister. Exempelvis är utdömda straff generellt sett låga i Sverige. Dessutom släpps kriminella ut efter att avtjänat 2/3 av straffet. Ett aktuellt exempel på detta är Hagamannen som, trots att det bedöms finnas risk för återfall i brott, släpps ut innan han avtjänat sitt straff. Det är ännu ett exempel på en felaktig kriminalpolitik, som ser mer till brottslingens väl och ve än till brottsoffrets. Här krävs en ändring av lagstiftningen!

Alliansregeringen skärpte straffen för grov misshandel, allvarliga våldsbrott och de tidsbestämda straffen för mord. Men inte tillräckligt. Vi vill skärpa straffen för allvarliga våldsbrott ytterligare och göra livstids fängelse till normalstraff för mord. Vi vill även skärpa straffen för återfallsförbrytare.

Samhällets möjlighet att markera att vissa beteenden strider mot de gemensamma reglerna utgörs av de påföljder rättsväsendet har att tillgå som reaktion mot brott. Straff i olika former kommer även i framtiden vara det främsta instrumentet för påföljd för brottslingar. Men straffskalorna måste bli tuffare. Tidigare har vi kunnat se våldtäktsmän, mördare och andra grovt kriminella komma undan med några års fängelse. Trots att de skadar människor för livet, så är svensk rättskipning så förlåtande det överhuvudtaget går att bli. Brottsoffren glöms bort, medan brottslingarna snart är ute igen.

Halvtidsfrigivningen var ett system som avskaffades för ett antal år sedan. Det ansågs inte rimligt att döma förbrytare till ett visst straff, när praxis var att de släpptes ut villkorligt efter halva tiden. Som det är i dag måste alla fångar således avtjäna två tredjedelar av sitt straff innan de blir villkorligt frigivna. Det är illa nog.

Det rimliga är att en brottsling sitter den tid han eller hon har blivit dömd till. Om en farlig brottsling döms till 14 års fängelse ska denne också sitta bakom lås och bom i 14 år.

 

Anders Ågren

Förbundsordförande

Moderaterna i Västerbotten

Dags för en ny kommunreform

Av , , 1 kommentar 21

Ja, den här rubriken har jag haft tidigare på något blogginlägg.

Jag välkomnar därför ambitionen hos civilministern Shekarabi (S), som också sett behovet av att kunna slå ihop kommuner som har svårt att annars klara av sitt uppdrag till medborgarna. Jag tog även upp detta med ministern när han var på besök i Umeå så sent som i mars.

Efter det mötet bloggade jag på följande sätt, och de orden gäller lika mycket idag:

”Igår hade vi besök i Umeå av civilminister Ardalan Shekarabi (S). Under eftermiddagen hade han bjudit in länets kommunalråd, landstingsråd och regionråd för att samtala om länets utmaningar. Jag tycker att det är mycket positivt när ministrar och andra regeringsföreträdare besöker Umeå och vårt län, oavsett vilken regering de råkar tillhöra. Tack för ett bra samtal!

En sak som snarast borde ses över är förutsättningarna för en ny kommunreform. Runt om i landet uppmärksammas med jämna mellanrum behovet av kommunsammanslagningar. Men det är svårt att gå från ord till handling. Staten borde uppmuntra kommunsammanslagningar genom att ge ekonomiskt incitament – inom ramen för en ny kommunreform-  för mindre kommuner att gå ihop till större kommuner. Tyvärr verkar det inte ske något annars, även om alla egentligen inser behovet av det.

Urbaniseringstakten är hög i vårt land. Redan idag är det många småkommuner, som trots stöd genom ekonomiskt utjämningssystem, har det väldigt svårt att klara service och åtaganden till sina kommuninvånare. I takt med att befolkningen blir äldre, samtidigt som de yngre flyttar därifrån, blir situationen alltmer ansträngd. Jag är fullständigt övertygad om att många av dessa småkommuner kommer att tvingas slå ihop sig med andra kommuner för att få en tillräckligt stor ”kritisk massa”. Detta inom en snar framtid. Annars klarar de inte av sitt uppdrag till medborgarna.”

Fel att släppa ut kriminella i förtid

Av , , 1 kommentar 22

Det svenska straffsystemet har en rad brister. Exempelvis är utdömda straff generellt sett låga i Sverige. Dessutom släpps kriminella ut efter att avtjänat 2/3 av straffet. Ett aktuellt och skrämmande exempel på detta är Hagamannen som, trots att det bedöms finnas risk för återfall i brott, släpps ut innan han avtjänat sitt straff. Här krävs en ändring av lagstiftningen! Alliansregeringen skärpte straffen för grov misshandel, allvarliga våldsbrott och de tidsbestämda straffen för mord. Men inte tillräckligt. Vi vill skärpa straffen för allvarliga våldsbrott ytterligare och göra livstids fängelse till normalstraff för mord. Vi vill även skärpa straffen för återfallsförbrytare.

Halvtidsfrigivningen var ett system som avskaffades för ett antal år sedan. Det ansågs inte rimligt att döma förbrytare till ett visst straff, när praxis var att de släpptes ut villkorligt efter halva tiden. Som det är i dag måste alla fångar således avtjäna två tredjedelar av sitt straff innan de blir villkorligt frigivna. Det är illa nog. Det rimliga är att en brottsling sitter den tid han eller hon har blivit dömd till. Om en farlig brottsling döms till 14 års fängelse ska denne också sitta bakom lås och bom i 14 år.

Män som trakasserar kvinnor = förlorare

Av , , 3 kommentarer 23

Män som trakasserar och näthatar kvinnor är, bokstavligt talat, förlorare enligt en amerikansk forskningsstudie. Ofta med personliga problem. Det går att läsa om nyheten på SVT, Metro och andra ställen.

Ja, vem är egentligen förvånad? Det finns tyvärr många nättroll som härjar, och spyr ut sin galla. Ofta riktar dessa män sitt hat mot just kvinnor. Men genom att göra just det så riktar de egentligen strålkastaren på sina egna personliga problem. Förhoppningsvis kan snart lagstiftningen ändras så att det blir lättare att lagföra och döma dessa tokar.

 

Det är inget kommunalt ansvar att ordna boende åt s.k. EU-migranter

Av , , 10 kommentarer 45

På förekommen anledning. Umeå kommun har INGET ansvar att ordna boende åt s.k. EU-migranter. Det är individens eget ansvar att ordna och finansiera boende under den korta tid man har rätt att befinna sig i landet. Efter tre månader har man inte längre rätt att visats i landet och ska då återvända till hemlandet. Illegala bosättningar skall motverkas och via Kronofogden avhysas. Kommunens ståndpunkt är solklar.

Jag är för närvarande i Österrike, men blev uppringd av SVT som verkar ha haft svårt att hitta någon i Umeå som kunde kommentera situationen. Men nu hoppas jag att budskapet blev tydligt.

Ett lugnare tempo

Av , , 2 kommentarer 16

När Almedalsveckan nu är över, så inträder sommarlugnet på det politiska planet under några veckor. Inga sammanträden, samtidigt som tempot dras ned avsevärt. Det kommer också att märkas här på bloggen. Jag kommer inte att blogga lika ofta under juli månad, men om något särskilt inträffar kommer jag såklart med kommentarer och annat.

För er som ändå vill följa mig, finns möjligheten att följa mig på facebook, twitter och instagram. Där gör jag uppdateringar lite oftare.

GLAD SOMMAR!

”Modigt och hedervärt”……..?

Av , , 1 kommentar 30

 

Vi kan aldrig acceptera att politiker kränker eller trakasserar kommunanställda. Detta oavsett om politikern råkar vara socialdemokrat, moderat, vänsterpartist eller tillhörande något annat parti för den delen. Tyvärr händer det på sina håll, och då är det viktigt att markera det oacceptabla i situationen. Hur ska vi annars kunna värna en god arbetsmiljö?

 

I Umeå har det nu gått så långt att polisen själv gjort polisanmälan gentemot en politiker i Vänsterpartiet, för hur denne har betett sig mot en kommunanställd i anslutning till den illegala bosättningen som var uppe vid Klockarbäcken. V-politiker har tidigare hindrat kommunanställda i Umeå från att göra sitt jobb uppe på Nydala i anslutning till det illegala lägret där.

 

Vänsterpartiets gruppledare, Ulrika Edman, hyllar däremot sin partikollega för agerandet uppe vid Klockarbäcken och kallar det ”modigt och hedervärt”.  Det är alltså sanktionerat av V-ledningen i Umeå att trakassera kommunanställda när de gör sitt jobb. Det är alltså ”modigt och hedervärt” att skälla ut kommunanställda, skrika åt dem och kalla dem för ”idiot”? Övriga partiers företrädare inser att detta beteende är fullständigt oacceptabelt.  Men inte Vänsterpartiet. De gör istället tummen upp.

 

Vi kan aldrig acceptera kränkningar av vår personal. Att politiker kränker kommunanställda finns det tyvärr exempel på både här och där i vårt avlånga land. Även i vårt närområde. Men i Umeå kommun accepterar vi inte detta, och måste markera när sådant inträffar.

 

 

Åt h-vete hur vänsterpartistiska politiker beter sig mot våra kommunanställda i Umeå

Av , , 5 kommentarer 34

Så var det dags igen.

Ser att VK på nyhetsplats uppmärksammar att den lokala vänsterpartisten Daniel Kallos blivit polisanmäld för hur han har betett sig mot en kommunanställd i anslutning till den illegala bosättningen uppe på Klockarbäcken, när kommunanställda var på plats för att informera tiggarna om att de inte hade rätt att vara där. Vänsterpartistiska politiker har ju tidigare hindrat kommunanställda i Umeå från att göra sitt jobb uppe på Nydala i anslutning till det illegala lägret där, genom att blockera vägen för dem.

Det är en ren SKANDAL hur Vänsterpartiets företrädare beter sig mot våra kommunanställda. Det följer tyvärr ett mönster.

Igår fick vi gruppledare i kommunstyrelsen information via mail om de senaste incidenterna. Nu har det alltså gått så långt att t.o.m. polisen ser sig tvingad att göra en polisanmälan av Kallos (V) agerande. Vi har även informerats om att Vänstern ringt upp en kommunanställd i hemmet, utanför arbetstid, och håller på. Detta har gått alldeles för långt!

Det är bra att polisen har agerat.

Umeå kommun, i egenskap av arbetsgivare, måste naturligtvis också agera. Kommunen är en politiskt styrd organisation, och det är inte acceptabelt att tjänstemän som agerar just på politiska direktiv trakasseras av V-kommunpolitiker när de försöker göra sitt jobb. Helt oacceptabelt!

Tyvärr är det ett arbetssätt som verkar uppmuntras av (V) i Umeå. Det var ju inte länge sedan den dåvarande gruppledaren för V konstaterades ha utsatt två kvinnliga tjänstemän för kränkande särbehandling. Alla partier tog detta på yttersta allvar, förutom just Vänsterpartiet. Som en konsekvens av det fallet, så beslutade kommunen att alla ledande politiker skulle få en fördjupad utbildning i arbetsgivarrollen, och vad det innebär att vara politiker just i egenskapen av att vi är arbetsgivare för de kommunanställda.

Och vad hände? Ett parti bojkottade utbildningen: Vänsterpartiet! De politiker som mest av allt behövde lära sig om vad det innebär att vara arbetsgivare – och för den delen hur man ska bete sig – struntade i utbildningstillfället.

Nu ser jag att Vänsterpartiets nya gruppledare i Umeå, Ulrika Edman, försvarar sin partikollega för agerandet uppe vid Klockarbäcken som modigt och hedervärt (!!!!). Det är alltså sanktionerat av ledningen bland V i Umeå att trakassera kommunanställda när de endast gör sitt jobb.

Det här är inte en intern fråga för Vänsterpartiet i Umeå. Återigen blir V-politiker ett ARBETSMILJÖPROBLEM för våra tjänstemän. Jag tycker verkligen synd om våra kommunanställda som tvingas utsättas för än det ena, än det andra av just lokala vänsterpartister. För märk väl: det är inga problem med politiker från andra partier, varken från socialdemokrater, moderater, folkpartister, miljöpartister, sverigedemokrater eller några andra för den delen. Endast vänsterpartister lyckas bete sig så fruktansvärt illa att de blir arbetsmiljöproblem i Umeå kommun.

Är det inte hög tid för Jonas Sjöstedt eller någon annan i V-partiledningen på riksplanet att ta ett allvarligt samtal med de lokala företrädarna i Umeå? De behandlar de kommunanställda så illa, och nu har alltså polisen själva sett sig tvingade att polisanmäla.

Vänsterpartiet borde verkligen fråga sig vad deras politiker i Umeå håller på med!

 

 

På plats i Almedalen

Av , , 1 kommentar 15

IMG_4282

Jag är på plats i Almedalen, och igår deltog jag bl.a. i panelen för ett välbesökt seminarium om Norrlands framtid och städernas utveckling, arrangerat av Skanska. Bilderna ovan är från det tillfället.

Tillsammans med Luleås kommunalråd Nicklas Nordström (S) diskuterade vi städernas förutsättningar att växa mer, och hur vi ska nå dit. Ingen tvekan om att alla ser vikten av större städer även i norra Sverige, och Umeå har haft en god utveckling även om vi i sammanhanget växer för lite. Ett grundproblem är att det byggs för lite bostäder och för er som läser min blogg så är det ingen nyhet. Här måste vi få tillstånd ett fördubblat bostadsbyggande! Nordström konstatareade att Umeå låg kanske 10-15 år före i insikten om detta med tillväxt och urbanisering, men att även de nu slår in på samma spår.

Skanska presenterade också en rapport som bl.a. Lars Westin från Cerum hade varit med och ta fram, om Norrland 2070.  Städerna har en nyckelroll att spela i Norrlands utveckling. De har gjort en särskild studie av Umeå som största stad i norra Sverige och där de bl.a. är inne på att Umeå med en snabbare tillväxt skulle kunna nå 300.000 invånare år 2070. Jag rekommenderar läsning av rapporten som finns att ladda ner på http://www.norrland2070.se/