Ny blogg!

Av , , 3 kommentarer 22

IMG_6990

Sedan många år tillbaka så bloggar ju som bekant både på Folkbladet och VK. Nio år hittills på vk.se.

Men nu är det hög tid för lite förnyelse!

Jag kommer successivt att utveckla min egen hemsida (det var onekligen några år sedan jag hade en egen hemsida) och samtidigt använda min blogg där som huvudinstrumentet för bloggandet. Bloggen här på VK liksom den på Folkbladet kommer att finnas kvar, och uppdateras med inlägg någon gång då och då. Men vill ni läsa det allra senaste i bloggform från mig, med utspel, kommentarer och annat så är det till den nya bloggen ni ska söka er.

Som vanligt kommer jag att blanda politik med personliga inslag.

www.andersagren.com

Välkommen dit!

För ett växande Umeå!

Av , , 2 kommentarer 13

painted blue wall

Varför ska Umeå kommun växa och bli större befolkningsmässigt? Räcker det inte med dagens befolkning? Låt oss genast slå fast att storleken spelar roll. Norra Sverige behöver en stark tillväxtmotor. En kommun som tar på sig ledarskapet i norr och som har förmågan att dra till sig nödvändiga infrastruktursatsningar, företagsetableringar och annat.

Det finns ett tydligt samband mellan storlek och tillväxt. Det mesta talar för fortsatt geografisk koncentration av boende, företag och arbetsplatser. Stora stadsregioner blir större och global konkurrens handlar i växande utsträckning om konkurrens mellan stora stadsregioner. Såväl hushåll som företag attraheras till större geografiska marknader då mångfalden av resurser, utbildning och tjänster är större där än i mindre regioner med små lokala marknader. Människor söker sig till människor. Fler invånare innebär ökad mångfald. Ju fler umeåbor, desto attraktivare blir det att flytta hit. Det bildas alltså ett självförstärkande samspel. En ökad befolkning leder till större arbetsmarknad och bättre karriärmöjligheter. Fler företag kommer att etablera sig här, vi kommer få se en kraftig jobbtillväxt och det leder i sin tur till ökade skatteintäkter – vilket säkrar välfärden. Allt hänger ihop och påverkas positivt just av storleken på befolkningen.

Ambitionen är att utveckla Umeå till en modern urban miljö där människor kan förverkliga sina livsprojekt i en kreativ och fördomsfri miljö. I en kommun där fler mår bra, tror på sig själva och vågar gå sin egen väg kommer fler människor också att kunna förverkliga sina drömmar. Självfallet ska vi parallellt erbjuda attraktiva livs- och boendemiljöer utanför staden. Umeå har en omgivande landsbygd som erbjuder ett välkommet komplement till stad och tätorter. Fler invånare möjliggör också ett ännu bättre utbud av fritids- och kulturaktiviteter.

Umeå kommun växer idag för långsamt. Storlek spelar roll. Alla jobb behövs – privata, statliga, kommunala liksom inom landstinget. Vi måste de kommande åren fokusera än mer på ökat bostadsbyggande, möjliggöra fler företagsetableringar och fler jobb i vår region. Vi måste fortsätta att förnya och utveckla Umeå. Vi får aldrig stå still.

Fler svenskar positiva till NATO-medlemskap

Av , , 1 kommentar 16

Allt fler svenskar är positiva till NATO. Detta samtidigt som vi lever i en allt mer osäker tid. I vårt närområde möts vi av ett öppet aggressivt Ryssland, samtidigt som våldsbejakande islamistiska jihadister står redo att begå terrordåd runt om i världen. Hoten är numera gränslösa. I Mellanöstern härjar IS, och de förbrytelser som IS gör sig skyldiga till är fruktansvärda och väldokumenterade. Inte sedan andra världskriget har så många människor varit på flykt. Det är nu hög tid att gå med i försvarssamarbetet NATO.

Moderaterna i Västerbotten beslutade vid vår länsförbundsstämma i april 2015 att jobba aktivt för ett medlemskap i NATO. Det är därför glädjande att vi nu ser en stärkt opinion hos svenska folket för ett medlemskap i NATO. Det är fler svenskar som vill gå med i försvarssamarbetet, än de som säger nej. Bland partierna har det också skett en svängning, och nu är såväl Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centern positiva till ett medlemskap.

Ett medlemskap i NATO stärker Sveriges säkerhet i en tid när osäkerheten i vårt närområde blir allt större. Som medlemmar blir vi en del i Natos kollektiva försvar och blir därmed solidariska med 28 andra Natoländer. Det är hög tid att Sverige tar steget!

För tredje gången…..

Av , , 4 kommentarer 22

För tredje gången har nu VK på nyhetsplats lyckats ”avslöja” att jag är frimurare. Det i sig är ju en bedrift med tanke på att jag i 18 års tid varit helt öppen om mitt medlemskap i Svenska Frimurarorden. Men det här är alltså tredje gången man kan läsa om det i tidningen. Lite tröttsamt börjar det faktiskt bli. Och talet om ett ”hemligt” nätverk. Medlemsmatrikeln är offentlig och vem som helst kan ta del av den.

VK hade ju ett stort uppslag om frimurarna i Umeå så sent som år 2010. Två sidor, där de konstaterade fakta om frimurarna, samt faktiskt också hade gått igenom medlemsmatrikeln för att kolla vilka kända namn som fanns där. Även då nämndes jag, Edward Riedl och andra moderatpolitiker bland de personer som var medlemmar. Så VK har ju gjort detta hyfsat nyligen, men då i betydligt mer nyanserad ton.

Här nedan kan ni läsa det 2-sidorsuppslag som VK körde för sex år sedan:

 

 

Fler jobb med M-politik!

Av , , 1 kommentar 16

Igår presenterades Moderaternas ekonomiska vårmotion för 2016. Sammantaget satsar vi moderater uppemot 20 miljarder kronor på reformer för fler jobb och bättre integration, mer kunskap i skolan samt ökad trygghet genom att kraftigt förstärka Polisen.

Bra att försvarsmakten får vara med denna gång på nationaldagsfirandet i Umeå utan tjafs

Av , , Bli först att kommentera 22

För ganska precis ett år sedan blev det stor nationell – negativ – uppmärksamhet kring beslutet att porta svenska försvaret från deltagande vid det officiella nationaldagsfirandet i Umeå på Gammlia. Beslutet ändrades dock glädjande efter politiskt ingripande. Därför hade jag inför senaste fullmäktige ställt en enkel fråga till Hans Lindberg (S) huruvida försvaret skulle vara välkommet denna gång. Vilket borde vara en självklarhet. Pga tidsbrist beslutade vi att skjuta upp frågan till sammanträdet i maj.

Hans Lindberg beslutade i förra veckan att offentliggöra sitt svar till mig i förtid på sin blogg, med hänvisning till att nationaldagen skulle ha passerat vid tiden för nästa KF-sammanträde (!). Nej…. Nationaldagen är den 6 juni – fullmäktige är den 30 maj. Men hur som helst – det är ett positivt svar: ”hemvärnet, skyddscenter och musikkåren kommer att deltaga i vanlig ordning”.

Vi ska vara stolta över den svenska försvarsmakten, som är garanten för att Sverige är ett fritt, demokratiskt och självständigt land.

 

 

 

Socialdemokraterna sviker om jobben

Av , , Bli först att kommentera 15

Idag var det då dags för Socialdemokraterna att vara ute och demonstrera mot sig själva. Den stora nyheten från statsminsistern Stefan Löfven ska enligt uppgift från hans egen pressträff vara att han utlovar 5000 nya beredskapsjobb (!!) från till år 2020.

Gammal hederlig socialdemokratisk arbetsmarknadspolitik kan tyckas. Men man undrar hur de egentligen analyserar den verklighet Sverige befinner sig i. 5000 nya beredskapsjobb?

Så har var slutsatserna/fakta i den vårbudget som S/MP-regeringen nyligen presenterade:

  • Nästan en miljon i utanförskap 2020, en ökning med 100 000 personer jämfört med 2008
  • Utgifterna för bidrag och transfereringar ökar med 77 miljarder kronor 2015-2020
  • Arbetslösheten vänder upp 2017
  • Utanförskapet i utsatta grupper ökar – arbetslösheten är fyra gånger högre för utomeuropeiskt födda jämfört med inrikes födda
  • Trots stora utmaningar uppgår regeringens samlade jobb- och integrationspolitik i vårpropositionen endast till 2 procent av totala utgiftsökningarna
  • Underskotten ökar med 60 procent 2017 och biter sig fast under hela mandatperioden
  • Överger krona-för-krona och lånar till nya permanenta utgifter

Det känns diplomatiskt sett inte som att Socialdemokraterna på allvar bryr sig om frågan om jobben och arbetslinjen. Utan de drömmer om fornstora dagar.

Moderaterna har som bekant en annan linje, men konkreta och centrala förslag. Vi är övertygade om att Sverige kan mer. Det kräver inte minst reformer för fler jobb och en skola som ger alla barn och unga bästa möjliga start i livet.

Sverige behöver därför ett flertal satsningar för att stärka skolan. Det handlar exempelvis om mer matematik på högstadiet så att fler kan lära sig mer, högre lön för skickliga lärare samt lärarassistenter så att lärare får mer tid till undervisning.

Fler ska ges möjlighet till egen försörjning genom att göra det mer lönsamt att arbeta vid låga inkomster. Vi vill se en ny anställningsform som ger fler möjlighet att lära sig jobbet på jobbet och det ska bli enklare för nyanlända att arbeta redan från första dagen i Sverige. 

Fler poliser behövs för att öka tryggheten på gator och torg.

Vi vill satsa på en trygg gemensam välfärd med bland annat stärkt kvalitet i cancervården och bättre kompetensförsörjning i äldreomsorgen.

För att nämna några saker. Men Stefan Löfven slår sig för bröstet för 5000 nya beredskapsjobb…….