Goda nyheter om Kulturhuset och ”Staden mellan broarna”!

Av , , Bli först att kommentera 8

Fick för ett tag sedan information om att Föreningen Byggnadskultur i Umeå drar tillbaka sin överklagan av detaljplanen för kvarteret Heimdal, där vi ska bygga Umeås nya kulturhus. Som "motprestation" kommer bl.a. det gamla stallet att bevaras.

Mycket goda nyheter att man lyckats lösa det genom en överenskommelse! Nu kommer Umeås nya Kulturhus att kunna byggas färdigt under 2014.

Det finns mer att säga om detta, men jag nöjer mig med en kort kommentar för tillfället. Du kan läsa mer om uppgörelsen som har slutits här.

 

2 av 85 tillfällen.

Av , , 2 kommentarer 8

VK hade för en tid sedan en artikelserie om bl.a. näringslivsklimatet samt representation i Umeå kommun. Man hade granskat näringslivsservice och deras representation under ett års tid.

Jag var en av de personer som fanns med i artiklarna som återkommande deltagare i dessa nätverksmöten, middagar och luncher. Mitt svar var att det inte var särskilt konstigt om jag var med på dylika träffar eftersom jag sitter i kommunledningen. Tvärtom ganska självklart att vi som kommunalråd är med vid vissa tillfällen.

Nu när dammet har lagt sig kan det ju ändå vara på sin plats att konstatera fakta i målet.

Jag har varit med vid två av 85 tillfällen, då näringslivsservice har haft representationstillfälle.

2 av 85.

Missförstå mig inte. Det är bra att VK och andra medier granskar kommunen. Det ingår i deras uppdrag. Och hittar man fel ska ju dessa åtgärdas. Självklart. Men man kan ju fråga sig hur media i nästa steg väljer att vinkla en nyhet som i detta fallet.

VK valde att vinkla det som att det var samma gäng som gång på gång dök upp vid representationstillfällena, däribland undertecknad. Och att det på något sätt kanske stred mot policyn, dock oklart hur.

Men så här låg det alltså till egentligen.

2 av 85 tillfällen. Så nästa gång ni läser de braskande rubrikerna och försöken att måla upp skandalstämning kring offentliga personer- betänk att verkligheten kanske är en annan.

Kvarkentrafiken

Av , , Bli först att kommentera 8

Igår kom beskedet att färjerederiet RG Line lämnat in konkursansökan. Läget har varit bekymmersamt länge, men nu har frågan blivit akut.

Viktigt i det korta perspektivet är att trafiken ändå kan fortsätta utan uppehåll. Här har konkursförvaltaren en viktig roll att spela-  i att fortsätta driva trafiken – medan vi på den svenska och finska sidan då får lite tid att överväga olika handlingsalternativ. Umeå kommun har ju den sista tiden haft överläggningar med Vasa stad, och det finns olika planer på hur situationen ska kunna hanteras både på kort och lång sikt.

Men ett faktum som kvarstår är att både svenska och finska staten måste långsiktigt  ta ett större ansvar för att säkerställa denna viktiga förbindelselänk mellan våra nationer. Hittills har den finska regeringen visat ett större intresse, och här hoppas jag att svenska regeringen nu inleder överläggningar med den finska.

Frågan om Kvarkentrafiken är välkänd. Nu krävs det att staterna tar sitt ansvar också.

 

 

Utveckla besöksnäringen i Umeåregionen

Av , , Bli först att kommentera 9

Igår tog Umeå kommunfullmäktige ett viktigt beslut, nämligen att tillsammans med det privata näringslivet bilda ett destinationsbolag: Visit Umeå AB.

Bolaget ska utveckla och stärka Umeå/Umeåregionen som en attraktiv besöks- mötes och evenemangsregion för såväl privat- som affärsturism. Umeå kan bli betydligt bättre på detta. Genom att kraftsamla resurser och jobba åt samma håll så finns det goda möjligheter att stärka besöksnäringen i vår region.

För oss moderater, som gick till val 2010 på att skapa ett delägt destinationsbolag med privata intressenter, var gårdagens beslut mycket glädjande.

Socialdemokraterna börjar retirera i snusfrågan. Igen :)

Av , , Bli först att kommentera 8

På sin blogg påstår nu Holmlund att jag vilseleder apropå förslaget till snusförbud, och denna gång med hjälp av massmedia tydligen. Helt fel naturligtvis.

 

Jag repeterar.

Det förslag som vi hade att ta ställning till på KSAU från tjänstemännen lät enligt följande:

"Följa upp satsningen för tobaksfrihet, föreslå rökfri arbetstid under 2012 med sikte på tobaksfri arbetstid 2013."

Då yrkade jag att den sista delen skulle strykas: "med sikte på tobaksfri arbetstid 2013."

På sammanträdet kontrade då Lennart Holmlund med att förklara att (S) stod fast vid förslaget men strök själva årtalet "2013".

Resultatet blev därmed: "Följa upp satsningen för tobaksfrihet, föreslå rökfri arbetstid under 2012 med sikte på tobaksfri arbetstid."

Dvs snusförbud på arbetstid.

 

Nu hävdar Holmlund på sin blogg att de beslutade om en annan formulering "……med sikte på tobaksfrihet."

En intressant glidning. Så var faktiskt inte beslutet, vilket vi också kunde konstatera på presskonferensen efter sammanträdet.

Men om detta nu är början till en fullständig reträtt från socialdemokraternas håll så är det ju välkommet. Förstår bara inte varför Holmund ska börja trixa med vad de tog för beslut på sammanträdet.

Tydligen har debatten och uppmärksamheten gett önskad effekt 🙂

Kommunfullmäktige idag

Av , , Bli först att kommentera 10

Så var det dags för sammanträde med Umeå kommunfullmäktige.

På dagens ärendelista står information om det fritidspolitiska program, fastställande av detaljplan för Fastigheten Ran 7, en moderat motion om – i samråd med Landstinget – initiera diskussion om inrätta särskilt boende/trygghetsboende för döva/hörselskadade och dövblinda.

För egen del hade jag till dagens sammanträde lämnat in en enkel fråga till personalutskottets ordförande Christer Lindvall (S) apropå förslaget till snusförbud. Tyvärr blir det ingen debatt om förslaget till snusförbud idag, då Lindvall är frånvarande.

Jag hoppas dock att socialdemokraterna kommer att ta till sig av den kritik som uppstått – och nästa vecka beslutar att kasta förslaget om snusförbud i papperskorgen.

Viktigt säkerställa en god kvalitet inom äldreomsorgen

Av , , 5 kommentarer 12

Den här insändaren, skriven av oss Alliansgruppledare i Umeå, publicerades i dagens VK:

Viktigt att säkerställa en god kvalitet inom äldreomsorgen!

Den sista tidens uppmärksammande av allvarliga missförhållanden på äldreboenden runt om i landet har skapat en omfattande debatt. Så också i Umeå. Det är fullständigt oacceptabelt att gamla och svaga människor far illa på grund av brister i omsorgen.

Det centrala är inte vilken driftsform ett äldreboende har – det viktiga är att verksamheten håller en hög kvalitet, oavsett om det är en privat eller en kommunal aktör. Här har kommunen en oerhört viktig roll att spela, både när det gäller vilka krav som ställs på verksamheten och att kommunen sedan kontinuerligt gör noggranna uppföljningar på de äldreboenden som finns.

Politiken inom äldreomsorgen måste bygga på allas lika och unika människovärde, att alla ska ha rätt till respekt för sin person, känslor och drömmar. Vår äldrepolitik genomsynas av detta synsätt – offentligt finansierad välfärd ska finnas tillgänglig för alla människor på precis samma villkor och ha hög kvalitet. Tillsyn av vårdinrättningar är ett viktigt verktyg för att säkerställa att äldreverksamheten bedrivs på ett bra sätt.

Alliansen har gjort flera uppstramningar för att stärka, tydliggöra och effektivisera tillsynen av socialtjänst och hälso- och sjukvården, som gäller oavsett om det är en privat eller offentlig vårdinrättning. Under de senaste åren har uppfattningen om den äldres rätt att själv välja betonats allt mer vad gäller vård, omsorg och boende vilket är väldigt positivt. Men fler valmöjligheter ställer samtidigt högre krav på hur bemötande, service och uppföljning organiseras och följs upp. Detta gäller även i Umeå.

Anders Ågren
Kommunalråd (M)
Britt-Marie Lövgren
gruppledare (FP)
Mattias Larsson
Gruppledare (C)
Veronica Kerr
Gruppledare (KD)

Styrelsemöte med SKL idag

Av , , Bli först att kommentera 11

Har just varit nere och ätit frukost på det hotell jag bor, samt packat ihop väskan. Dags att promenera iväg till Sveriges Kommuner och Landsting som ligger beläget några minuter bort. Bilden ovan är tagen från den våning i SKL-huset där vi brukar hålla till – dock vid ett annat tillfälle. Idag är det mörkt och mulet än så länge.

På dagens program står ett förberedande möte med de moderata ledamöterna i SKL:s styrelse, därefter Alliansträff och avslutningsvis styrelsemötet med SKL.

Dagens DN var förövrigt en trevlig läsning. Alliansens ledning har inte varit större sedan valsegern 2006, alla Allianspartier över spärren och Moderaterna får hela 35,9%. En opinionsmätning javisst, och det är lång tid kvar till nästa val. Men det understryker ändå det paradigmskifte som svensk politik genomgår. Socialdemokraterna är inte längre DET STORA PARTIET.

Nu ska vi under kommande år se till att detta blir verklighet även i de norra delarna av landet.

Åter till Umeå i eftermiddag – vi ses & hörs!

Även ledarsidorna reagerar mot förslaget till snusförbud

Av , , 4 kommentarer 12

Reaktionerna mot förslaget att införa snusförbud för Umeå kommuns ca 10.700 anställda är många och nyheten sprider sig fort. Ett löjets skimmer faller över Umeå.

Förslaget är lika dåligt nu som för två år sedan.

Idag tog såväl Dagens Nyheters ledarsida ställning mot förslaget, liksom VK via Ola Nordebo i en mycket välskriven krönika.

Jag hoppas verkligen att det inte går prestige i frågan, utan att övriga partier kan fundera igenom frågan ännu en gång. Snälla, låt oss kasta det här förslaget i papperskorgen en gång för alla.

Gärna stöd och hjälp till dem som vill sluta snusa, men inte förbud på arbetstid. Som DN:s signerade ledarsida avslutar sin kolumn med:

"Men grundfrågan är förstås denna: Vem äger ditt liv – du eller politikerna? Den dag vi slutar ställa oss denna fråga står alltid en grupp kommunala tjänstemän i högsta beredskap för att besvara den åt oss."