EM, Försvarsutskott, Vindeln och vallöften

Av , , 1 kommentar 0

Så var fotbolls-EM slut för denna gång och visst var Spanien en värdig vinnare. Matchen följdes med spänning i gårkväll. Hade, så här i efterhand, bara önskat att det hade gått bättre för Sverige i mästerskapet men i övrigt så innehöll det allt som man hade kunnat hoppas på.

Idag besöker borgerliga ledamöter ur försvarsutskottet Umeå. De gör besök på bl.a. FOI, Skyddscentrum och Umeå kommun. Tyvärr har jag inte möjlighet att själv delta vid besöken men förhoppningsvis får utskottsledamöterna en bra insyn i den viktiga verksamhet som bedrivs i tätt samarbete mellan de olika aktöerna. Inte minst behövs underlaget inför kommande beslut om hur försvarets pengar skall prioriteras.

Insåg just att jag inte kommenterat Vindeln-moderaternas utspel på bloggen, alltså det om att undersöka förutsättningarna för Vindeln och Umeå kommun att slås ihop. Jag tycker att Paul Redstig och övriga moderater är inne på helt rätt väg. Vi behöver mer av tätt samarbete inom Umeåregionen och om detta leder till att våra kommuner går ihop är det ju alldeles utmärkt. Vi ska se till vad som är bäst för människorna som bor i våra kommuner – och inte se till det som är bäst för byråkrati och politikerorganisationen. Jag tror starkt på att sudda ut gränserna mellan våra respektive kommuner. Om det sedan blir en sammanslagning eller ej är något som Vindeln (likväl som övriga kranskommuner till Umeå) själv måste bestämma sig för.

Avslutningsvis får regeringen beröm i senaste numret av Riksdags & Departement. Man uppfyller sina vallöften i en snabbare takt än någon kunde tro. 70 av 131 vallöften är redan genomförda. Endast 18 stycken är ännu inte påbörjade. Så man konstaterar att regeringen i alla fall inte kan beskyllas för att inte genomföra det man gick till val på. Tvärtom har man gjort det man lovade. Nu gäller det bara att bli bättre på att berätta om det också.

15 nya politiska regionarbetsgrupper… suck

Av , , Bli först att kommentera 0

I fredags var jag med på första styrelsemötet med Norrstyrelsen, som har till uppgift att förbereda en ny storregion i Norrland (som förvisso bara blir en uppdelning av Norrland i två mindre storregioner som det ser ut nu). På plats fanns de representanter som partierna utsett från Norrbotten, Västerbotten och delar av Västernorrland.

Innan styrelsemötet hölls föreningsstämma. Och visst blev man ytterligare bekymrad av det här mötet. Till att börja med blev det omedelbart geografisk strid (är någon förvånad?). I styrelsen skulle ett presidium utses med en ordförande och två vice ordföranden och dessa platser är så klart mycket strategiska om man nu vill bilda den här storregionen. Vad händer? Istället för att varje län får var sin plats så dribblas Västerbotten bort fullständigt. Mötet ajournerades för att försöka reda ut frågan. Men nej – det fanns ingen kompromissvilja. Norrbotten tog hand om ordförandeplatsen och Västernorrland tog de två vice ordförandeplatserna. Västerbotten fick ingenting, trots direkta vädjanden. Ingen brydde sig. Så det här bådar ju verkligen gott inför utsikterna att få den här regionen att fungera bra. INTE!

Trots att det med största sannoliket inte blir någon storregion i norr i detta varv, utan tidigast efter valet 2014 så tog övriga partier (vi moderater röstade nej) dessutom beslut om att anställa projektledare och tillsätta 10-15 nya politiska arbetsgrupper (!!!) för att fundera kring hur det skulle kunna funka med en storregion som ska ersätta våra landsting. Man tillsätter alltså en massa nya politiska grupper trots att det förmodligen är onödigt och bortkastat arbete. Och vilka får betala detta? Jo, skattebetalarna så klart.

Avslutningsvis kan jag också lätt förvånad konstatera att de politiker som nu ingår i styrelsen och på föreningsstämman har en konstig tendens att applådera vilt efter varje avslutat sammanträde. Nu har jag ju ’bara’ hållit på med politik i 21 år så jag kanske är ovan – men varför applåderar man? Jag vet inte. Kanske för att man är så förblindad av sin politiska iver att gå emot befolkningens vilja. 9 av 10 vill inte ha den här varianten av storregion i norr – ändå rusar man fram och försöker tvinga igenom det innan människor hinner reagera.

Applåderna blir i det sammanhanget desto mer obehagliga.

Biblioteksprojekt på segertåg

Av , , 1 kommentar 0

Är tillbaka på bloggen efter några dagars uppehåll och kan, efter att ha skummat igenom tidningarna från den senaste veckan, se att det finns mycket att kommentera kring händelser i Umeå och övriga landet.

Själv har jag deltagit i den delegation som varit i USA för att ta emot FN-priset för Umeåregionens projekt Bibliotek 2007. Resan var extremt givande och intressant.

Med bibliotekschef Inger Edebro Sikström i spetsen kan vi konstatera att Umeåregionen just nu är på ett marknadsföringsmässigt segertåg i USA (och då ska vi ha i åtanke att samma segertåg redan utspelt sig i Europa då samma projekt fick 1:a pris här tidigare). Utöver den faktiska framgång biblioteksverksamheten haft med bättre tillgänglighet, valfrihet för brukarna och samarbete över kommungränserna så sprider sig nu Umeås namn på bred front.

Oavsett vi talat med svenska politiker, tjänstemän, SKL-företrädare, ambassadörspersonal eller de utländska motvsarigheterna till dessa så är alla oerhört inponerade över Umeåregionens banbrytande verksamhet. Tyvärr tror jag inte att alla här hemma inser hur framgångsrika Umeregionen och dess bibliotek faktiskt är. Inte minst medias spegling av att projektet vinner utmärkelsen för bästa innovation i offentlig sektor borde väl kunna bli lite bättre vinklad än vad som varit fallet. Och då uttrycker jag mig hovsamt. Nåja, jag är inte förvänad över det men tråkigt är det.

Nu är det bara att ta tag i allt som dykt upp och lagts på hög de senaste dagarna. Besvara mail, ringa samtal och dessutom ska ett antal möten hinnas med under dagen. Full fart framåt, med andra ord. Återkommer med fler reflektioner senare.

Släktträff, hushållsnära tjänster och boktips

Av , , Bli först att kommentera 0

Sitter och väntar på min syster och hennes man, för vi ska alldeles strax iväg upp till Piteå på släktträff. Det ska bli mycket trevligt att träffa alla kusiner även om det bara blir över dagen.

Finansminister Anders Borg verkar stötta utredningsförslaget om att avdraget på hushållsnära tjänster redan ska vara draget på priset när köparen ska betala. Och sedan får företaget söka det i efterhand. Det vore en mycket bra förändring och jag tror att fler skulle utnyttja avdraget då – många upplever det alldeles för krångligt att göra det i samband med deklarationen.

Slutligen ett boktips. Forum för Levande historia har äntligen börjat sprida kunskap även om kommunismens brott. Utmärkt! Såväl kommunismens som nazismens illgärningar och massmord måste uppmärksammas så att det inte upprepas. På levandehistoria.se kan man kostnadsfritt beställa boken ’Forskningsöversikt – Brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer’, liksom en lärarhandledning och elevtidning om kommunismens brott mot mänskligheten. Här har skolorna ett stort ansvar – förhoppningsvis blir den lika spridd som den utmärkta boken ’Om detta må ni berätta’.

Nu en kopp kaffe och sedan raka spåret till Piteå. På återhörande!

Glad midsommar!

Av , , Bli först att kommentera 0

Hade man hoppats på sol och vackert väder en dag som denna får man nog fortsätta hoppas ett tag till. I alla fall här i Umeå. De första regndropparna började falla samtidigt som jag tog ut Winston på promenad i morse.

Tidningarna innehöll ett antal lämpliga uppslag för bloggsynpunkter – allt från alarmerande resultat i SKL:s ranking över de svenska skolornas kunskapsresultat till spekulationer kring en ny evenemangsarena. Med hänsyn taget till de goda förutsättningarna i Umeå (bl.a. hög utbildningsnivå m.m.) så är resultaten hos Umeås elever bland de sämsta i landet och detta tarvar en grundläggande analys och diskussion. Men det får vänta till efter sommaren misstänker jag.

Nu ska vi koncentrera oss på annat ett tag, såsom att fira midsommar så klart. Min blogg kommer heller inte att uppdateras fullt lika ofta de kommade veckorna, men av och till lär det komma några inlägg.

Ja, det var allt för idag.

Glad Midsommar!

Om bloggen, svenskarna friskare och mer lönsamt att arbeta

Av , , 1 kommentar 0

Idag kom senaste numret av Dagens Samhälle i brevlådan. På ledarsidan uppmärksammas Lennart Holmlunds och min egen blogg, apropå politiska bloggar som ett bra sätt att nå ut till medborgarna. Vi utpekades som några av de flitigaste bloggande kommunpolitikerna i landet och det var ju kul. Lika kul är att ’nyheten’ verkar sprida sig – på senaste månaden har media från andra delar av landet hört av sig i omgångar och frågat om bloggandet. Det är tydligt att VK:s satsning på att lyfta fram politikerbloggar har väckt uppmärksamhet även på andra håll.

Den svenska sjukfrånvaron är nu rekordlåg, från det ena till det andra. Svenskarna blir allt friskare, enligt uppgifter från Försäkringskassan. Ohälsotalet sjönk till 37,3 dagar i maj, vilket är en nedgång med 0,2 dagar sedan april och två dagar på 12-månadersbasis. Det är den största nedgången sedan 1998. Under maj fick 730.000 personer ersättning från sjukförsäkringen, vilket är 50.000 färre än under samma månad i fjol. Detta beror enligt Försäkringskassan på flera olika saker: en tydligare tillämpning av reglerna, bättre samverkan med arbetsförmedlingen och vården samt attitydförändringar hos både anställda och arbetsgivare. Äntligen ser vi alltså en tydlig förändring – fokus måste vara på att snabbt få tillbaka människor i arbete, så att man inte fastnar i långstidssjukskrivning och därefter förtidspension, för att använda det gamla begreppet.

Nu över till något annat. Från regeringshåll föreslås att jobbskatteavdraget utökas och den statliga inkomstskatten sänks inför budgetpropositionen i höst. Sänkningarna ska som tidigare rikta sig främst till låg- och medelinkomsttagare. Studier har visat att jobbskatteavdraget fungerar väl och ger fler jobb. Avdraget ger mer i plånboken och ökar drivkraften att jobba. Med det tredje steget i jobbavdraget fortsätter regeringen på den inslagna vägen. Jag hoppas att de väljer det alternativ som innebär en något mer omfattande sänkning och som beräknas kosta 15 miljarder kronor att finansiera. När man sänker skatten måste det märkas tydligt i plånboken. Och det kan bli verklighet redan den 1 januari 2009.

Staden mellan broarna m.m.

Av , , Bli först att kommentera 0

I tisdags fick vi redovisat planerna dels för Staden mellan broarna, dels de tre förslagen till utveckling av kvarteren Mimer/Nanna. Sammantaget ser det bra ut och det finns goda förutsättningar att arbeta vidare.

Direkt efter sommaren borde vi kunna komma igång med delar av Staden mellan broarna, även om frågan kring Stadsbibliotekets eventuella flytt till ett Kulturens Centrum i området ännu inte är avgjord. Men Staden mellan broarna är nu uppdelat på ett antal etapper som inte är direkt sammankopplade, så det bådar gott för att det ska kunna börja hända saker redan i höst.

Däremot är det uteslutet att flytta biblioteket till Mimerkvarteret – det finns väl inget parti som har förespråkat det – och tyvärr fanns det med i två av förslagen. Men nu får kommunen föra en dialog med de privata aktörerna bakom de olika förslagen och se hur man kan gå vidare. För oavsett den smolken i bägaren så finns det tillräckligt goda idéer för att vi ska kunna arbeta vidare med frågan. Ju snabbare, desto bättre. Det finns en tendens att dra allt i längbänk i Umeå – låt oss komma ifrån det arbetssättet en gång för alla.

Bra av Byggnadsnämnden!

Av , , 1 kommentar 0

Ser att en enig Byggnadsnämnd idag beslutat att ge grönt ljus för Hilding Holmquists att fortsätta med sina planer på nytt höghushotell i centrum och det är ett bra besked. Nu ska planen ut på samråd. Från tjänstemannahåll hade man tydligen invändningar om höjd och annat, men ärligt talat är det faktiskt hög tid att vi får lite högre hus i Umeå. Vi kan inte bygga en stad med 30-talets hushöjder som ideal.

Vi ska vara glada att det finns dom som vill investera i Umeå – förhoppningsvis kan vi nu komma vidare med såväl Staden mellan broarna, Mimer/Nanna och som sagt planerna för Åhlénskvarteret.

Gårdagens fullmäktige

Av , , 1 kommentar 0

Igår antogs budgeten för Umeå kommun 2009. Nu är det fastställt hur mycket pengar som t.ex. skola och sociala får, samtidigt som beslutet togs om oförändrad skatt. Det sistnämnda kan jag bara beklaga eftersom Umeå redan idag har högst skatt av alla jämförbara kommuner och år efter år gör enorma överskott. Pengarna borde få stanna i umebornas plånböcker istället för att läggas på hög i kommunens kassakista.

Från Alliansens sida kan vi glädjas åt att ha få igenom 10 av våra totalt 58 uppdragsyrkanden. Så mycket har vi aldrig tidigare lyckats få igenom så det måste ändå ses som en vattendelare – inte minst våra förslag om utredandet av spårbilar, handlingsprogram för ett tryggare Umeå och krafttag mot nedskräpning, samt att gå vidare med planerna på gång- och cykelbro mellan Lundåkern och Bölesholmarna var positiva överraskningar.

När det gällde frågan att höja befolkningsmålet till 200.000 invånare blev det en minoritets- återremiss. Vi och socialdemokraterna vill höja kommunens tillväxtambitioner, medan övriga partier krävde mer utredning och underlag innan de kunde ta ställning till ett sådant förslag. Förslaget kommer nu åter till hösten istället och det gör väl i och för sig inte så mycket att beslutet förhalades något. För egentligen tror jag att något eller några partier redan har bestämt sig – de vill ha 150.000 som mål och inte 200.000. Och då hade det varit mer korrekt att rösta nej istället för att begära återremiss.

Frågan är om det är positivt med befolkningstillväxt eller ej? Målet om 150 000 invånare senaste år 2050 är för lågt satt redan idag, och då är frågan hur högt vi ska sikta. 200 000 invånare är en tuff målsättning men ingen omöjlighet. Sen kan det med facit i hand visa sig att det var ett för högt mål, men å andra sidan kanske det visar sig att det var för lågt. Om detta kan vi bara spekulera.

Frågan är vad Umeås partier har för visioner. Vad har partierna för ambitioner när det gäller Umeås tillväxt fram till år 2050? För oss moderater är svaret givet. Vi bejakar tillväxt och ser det som en nödvändighet för hela regionen – och definitivt inte som ett hot. Ju större befolkningsökning i Umeå, desto bättre. Ska Norrland ha en chans i framtiden är det Umeå som måste gå i bräschen. Nu och i fortsättningen.

Avslutningsvis noterade jag att en s-företrädare, Christer Lindvall, i talarstolen gjorde befolkningsfrågan till ett problem för just Alliansen i Umeå. Eftersom vi inte var eniga i frågan så var allt tal om enighet en schimär. Nåja. Visst tycker jag det är tråkigt att övriga partier i Alliansen inte är med på båten. Men vänstersidan i fullmäktige har ju exakt samma problem. Socialdemokraterna har varken med sig miljöpartiet, vänstern eller offensiv , så samma gäller för vänsterblocket.

Jag hoppas att fler än moderaterna och socialdemokraterna är beredda att höja tillväxtambitionen när man har fått fundera ytterligare ett varv.

3 röda rosor..

Av , , Bli först att kommentera 0

…överlämnade jag i slutet av mitt inledningsanförande till Lennart Holmlund. Med varje ros följde ett ordspråk och en uppmaning. Allt kopplat till hur sossarna borde rösta i vissa frågor:

1. Att veta det rätta och icke göra det är ej den modiges väg, kinesiskt ordspråk – Sänk skatten!

2. "Endast genom handling vinner livet i betydelse", HC Andersson – Mindre klasstorlekar i högstadiet!

3 "Det behövs mer mod för att ändra sin mening än för att förbli den trogen", Willy Brandt – Bygg gång- och cykelbron mellan Lundåkern-Bölesholmarna!