Provocerande och oseriöst med nedläggning av Bromma flygplats.

Av , , 4 kommentarer 14

Blev vid lunchtid intervjuad av TV4 gällande förslaget som kom idag från regeringens utredare att Bromma flygplats kan läggas ned redan år 2025. Har även passat på att skriva ihop ett pressmeddelande om detta, som just skickades ut till media. Lägger upp det här på bloggen också.

 

Ågren (M): Provocerande och oseriöst med nedläggning av Bromma flygplats. Utredningen borde kastas i papperskorgen.

I april meddelade infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) att regeringen planerade att snabbavveckla Bromma flygplats. Regeringen tillsatte en utredning som nu presenterat sitt resultat. Utredaren menar att Bromma flygplats kan avvecklas redan år 2025. Ett besked som direkt fått hård kritik, bl.a. från moderata kommunalrådet Anders Ågren i Umeå, som menar att Bromma är av nationell betydelse och viktig för inrikesflygets funktion.

– Inrikesflyget måste fungera även efter pandemin. Flyget spelar en viktig roll för att kunna knyta samman hela Sverige. Det är både provocerande och oseriös att under en pågående pandemi, där flygandet självklart har påverkats negativt, komma med förslag om att snabbavveckla Bromma. Varför denna brådska? Kapaciteten på Arlanda måste säkras och byggas ut, innan man börjar diskutera framtiden för Bromma, säger kommunalrådet Anders Ågren (M) i en kommentar.

– Regeringen äventyrar återstarten av inrikesflyget i sin iver att lägga ned Bromma flygplats. Regeringen går dessutom emot en majoritet i riksdagen, som vid två tillfällen markerat mot dessa planer. Senast i maj så meddelade en majoritet i riksdagens Trafikutskott att ett beslut om framtiden för Bromma flygplats kan tas tidigast när flygbranschen återhämtat sig efter pandemin. Så kasta denna utredning i papperskorgen, avslutar Ågren.

Fördjupad översiktsplan för Sävar

Av , , 2 kommentarer 4

Våra kommundelar – och dess tätorter – är viktiga för Umeås tillväxt och utveckling! För oss moderater, så är det viktigt med fortsatt fokus på tillväxt, med fler jobb och fler bostäder. En tillväxt för både stad och landsbygd. En tillväxt där våra kommundelar, däribland Sävar, har en mycket viktig roll att spela.

Jag är glad att vi idag tog beslut om denna viktiga pusselbit – ett förslag till Fördjupad Översiktsplan för Sävar.

På KF-sammanträdet i augusti 2011, det är ganska exakt på dagen tio år sedan – så drog vi politiskt upp riktlinjerna för kommunens framtida utveckling och tillväxt med nya översiktsplaner, med sikte på ambitionen om 200 000 invånare senast år 2050. Där hanterades strategiska frågor som bostadsbebyggelse, handel och service, trafikstrategi, infrastruktur, kulturmiljöer etc.

Men i den politiska debatten kunde man lätt få intryck att all tillväxt i Umeå förväntades ske i stadens centrum, och att man glömt bort våra kommundelar – våra invånare och företag som inte finns i stadens centrala stadsdelar. Så var det självfallet inte!

Men bilden i den offentliga debatten var så.

Sedan dess har mycket arbete gjorts. I augusti 2018 antogs dels det tematiska tillägget för landsbygden, dels Programmet för hållbar landsbygdsutveckling i Umeå kommun. Stad och landsbygd – båda delarna behövs och är viktiga.

Mycket annat har också gjorts under dessa år.

När siktet är inställt på ökad tillväxt så gäller detta inte bara förtätning av stadskärnan, utan även en stark utveckling i våra kommundelar och deras tätorter – Holmsund-Obbola, Sävar och Hörnefors. Oavsett var man råkar bo i kommunen, så ska man kunna dra nytta av fortsatt tillväxt.

Planförslaget innebär att det ges plats för ytterligare 4 000 – 6000 invånare i Sävar, på lång sikt, och utvecklingen väntas ske succesivt. Ett resecentrum förbättrar resmöjligheterna och ger, tillsammans med tillkommande verksamhetsområde, bra förutsättningar för det lokala näringslivet att utvecklas.

Ett Sävar med en successivt ökad befolkning ger större underlag för både offentlig service som skola, äldreomsorg, idrottsplatser och kommersiell service som livsmedelsaffär och butiker.

Som framgår av underlaget i handlingarna så kommer detta bli viktigt inte bara för sävarborna utan för hela Sävars omland och den nordöstra delen av kommunen, eftersom Sävars får en ännu större betydelse och kan erbjuda en mer utvecklad service för boende på Umeå landsbygd.

Umeås kommundelar har en viktig roll även i det framtida Umeå, och denna Fördjupade översiktsplan för Sävar är en viktig pusselbit i detta långsiktiga arbete.

Umeå behöver ta ett helhetsgrepp om båtlivets förutsättningar!

Av , , Bli först att kommentera 6

Umeå behöver ta ett helhetsgrepp om båtlivets förutsättningar!

Jag välkomnar att Ari Leinonen (S) idag i samband med fullmäktiges debatt om frågan, lovade att bjuda in båtlivets företrädare till dialog.

Men det måste också leda till resultat någon gång!

Kritiken mot Umeå kommun gällande båtlivet är årligen återkommande. Vi skulle behöva samla oss över partigränserna en gång för alla, och ta ett helhetsgrepp tillsammans med företrädare för båtlivet.

Båtturismen är för många svenskar en viktig del av sommarlivet. Umeåborna är inget undantag. Tyvärr har vårt län en dålig placering när det gäller gästnätter i hamnar.

Den uteblivna satsningen på gästhamnar är starkt bidragande till den dåliga placeringen. Detta gäller förvisso inte bara situationen i centrala Umeå, utan är gällande för hela Umeåregionens kustremsa.

Moderaterna vill bland annat förverkliga planerna på en ny gästhamn, centralt placerad i Umeå. Det finns med i vårt senaste valmanifest och det fanns även med som förslag i samband med budgetfullmäktige i juni. Då som ett gemensamt uppdrag tillsammans med övriga borgerliga partier. Här vill vi möjliggöra en gästhamn, driven och finansierad av privata aktörer.

Vi ska även se till att vårda det båtliv som redan finns idag. Handeln i Umeå går miste om många ”turistkronor”, när många med båt istället under sommaren väljer bort Umeå och åker vidare norrut eller söderut. Allt för få har genom åren stannat till i Umeå pga bristen på gästbryggor, centralt belägen gästhamn och ändamålsenlig service.

Aurora Botnia

Av , , Bli först att kommentera 12

I går genomfördes den formella jungfruturen mellan Umeå och Vasa för nya fartyget Aurora Botnia. Kommunledningarna för både Vasa Stad och Umeå kommun följde med, liksom företrädare för Kvarkenrådet. Det ligger mycket arbete bakom att vi äntligen har fått en ny färja i drift.

Att döma av all rapportering, så har färjan mottagits mycket positivt av såväl passagerare som intressenter.

Aurora Botnia är en modern färja med 2 lastdäck för 1500 lastmeter med rak genomkörning och med kapacitet för 800 passagerare. Den är också världens mest miljövänliga passagerarfärja. Den går snabbare än den gamla färjan, den tar fler passagerare och mer gods. Det är alltså upplagt för ett rejält uppsving för kontakterna och samarbeten över Kvarken!

Samarbetet mellan Umeå och Vasa går en ljus framtid till mötes!

Av , , Bli först att kommentera 9

Den nya Wasalinefärjan överlämnades igår av varvet till ägarna. I samband med detta döptes fartyget även formellt till Aurora Botnia vid en ceremoni i Vasa.

En delegation från Umeå var på plats, och vi träffade bland annat Joakim Strand, stadsfullmäktiges ordförande i Vasa och Kvarkenrådets ordförande. En god vän sedan många år och en av de mest engagerade och resultatinriktade politiker jag har träffat.

Med Aurora Botnia på plats – världens mest miljövänliga passagerarfärja – så stärks förutsättningarna ytterligare för utvecklingen av vår region.

Med utökad turtäthet mellan Vasa och Umeå, utökad passagerarkapacitet och utökad kapacitet för gods, så blir det ett rejält uppsving för handel, turism och annat utbyte över Kvarken.

Samarbetet mellan våra städer och regioner har en lång och stolt historia.

Nu är vi redo att ta nästa steg.

Nu är det bråttom – rädda svensk kärnkraft!

Av , , 3 kommentarer 19

Nu har regeringen endast sju dagar på sig att ge grönt ljus för slutförvaringen av Sveriges kärnavfall. Annars kan kärnkraften tvingas stänga ned redan om tre år. Det är alltså 30% av landets energiförsörjning som står på spel. Hjälp oss att sprida ordet innan tiden rinner ut!

Tycker du också att Sverige behöver mer fossilfri el istället för mindre? Skriv på och hjälp till att sprida budskapet: https://www.maktskifte.nu/karnkraft

Rally Sweden är hjärtligt välkommen till Umeå och Västerbotten!

Av , , 2 kommentarer 10

Svenska rallyt är Sveriges största årligen återkommande sportevenemang, och tillika landets största rallytävling. Från och med 2022 blir Umeå som bekant ny huvudort för VM-tävlingen. Datum är bestämt till den 24-27 februari 2022.

Jag blev tidigare idag intervjuad av en tidskrift gällande Umeå kommuns förväntningar på arrangemanget. Jag har ju skrivit om detta tidigare, i olika sammanhang.

Till att börja med så är det mycket glädjande att Svenska Rallyt kommer till vår region. Det kommer leda till ett rejält uppsving för vår besöksnäring – en välkommen återstart av Umeå.

Bedömningen är bl.a. 100 000 besökare till Umeå under första året. Det är lågt räknat, kopplat till pandemin och att det är första året på ny plats. Rallyt är ett världsevenemang med miljoner tittare världen över. Rally Sweden 2020 hade hela 122 miljoner tv-tittare globalt. Det kommer också att få positiva följdeffekter för vårt lokala näringsliv, liksom för föreningslivet. För umeåborna och besökare kommer det att bli en riktig folkfest – med själva rallyt, men också genom olika kringaktiviteter.

Positivt är också att det varit en så bred uppslutning politiskt kring evenemanget. Det är väl endast Vänsterpartiet som yrkade avslag, när frågan var uppe för formell hantering i kommunen.

Fantastiskt bra arrangemang – och från Moderaternas sida anser vi att en permanent etablering av rallyt här i vår region är något mycket positivt. Det finns inom motorbranschen också en stark medvetenhet om att man måste förändras utifrån den klimatomställning som sker. Mer hållbar hybridteknik införs i rallybilarna från 2022 tillsammans med ett större krav på hållbara bränslen.

Arrangemanget berör ju inte bara Umeå kommun, utan även övriga kommuner i vårt län och i synnerhet våra grannkommuner. Goda nyheter för alla hotell i regionen för den delen.

Hjärtligt välkommen till Umeå och Västerbotten!

Umeå utsedd till Sveriges bästa idrottsstad 2021!

Av , , 1 kommentar 9

Grattis Umeå! SVT Sport har i dag offentliggjort att Umeå utsetts till ”Sveriges bästa idrottsstad 2021”.

Priset ”Sveriges bästa idrottsstad” delas ut sedan 2011 av SVT Sport. Umeå blev etta. Örebro blev tvåa. Detta är tredje gången på kort tid som Umeå får utmärkelsen.

Detta är mycket glädjande nyheter! Det är ett kvitto på att Umeås satsningar på idrott – både på bredd och spets – är rätt väg att gå. Detta är också långsiktiga satsningar som vi har varit och är överens om politiskt över blockgränsen.

År 2012 blev Umeå tvåa. År 2016 plats 5, år 2017 plats 2, år 2018 plats 1, år 2019 plats 2, år 2020 plats 1.

Nu etta igen alltså!

Ett stort grattis till alla idrottare, alla idrottslag och föreningar, funktionärer liksom alla övriga som är engagerade!

Utan Sveriges bönder finns det ingen beredskap!

Av , , 1 kommentar 5

En fungerande livsmedelsförsörjning är grundläggande för att samhället ska fungera i såväl fredstid som i kris eller krig. Det är ett nationellt intresse att värna de svenska bönderna.

Jag skriver om detta i söndagens Folkbladet, och insändaren har även tidigare varit publicerad i VK.

Sveriges självförsörjning av livsmedel är bland de lägsta inom hela Europa och fortsätter att sjunka på grund av dålig lönsamhet för svenska bönder. Enligt Jordbruksverket ligger vår självförsörjning i realiteten under 50 procent.

Moderaterna värnar det svenska jordbruket. Vi vill bland annat:

▪️minska regelkrånglet och byråkratin

▪️sänka diesel- och bensinskatterna

▪️bygga beredskapslager med livsmedel

Moderaterna prioriterar en ökad konkurrenskraft för svenskt jordbruk och ökade resurser till det svenska totalförsvaret för en stark livsmedelsberedskap.

Utan bönder finns det ingen beredskap!

En vecka kvar!

Av , , 1 kommentar 8

Det närmar sig jungfrutur för den nya färjan Aurora Botnia (foto: Kvarken Link). En milstolpe i vårt svensk-finska samarbete över Kvarken och ett konkret resultat av en lyckad och långsiktig kraftansträngning, där många på olika sätt har varit involverade och bidragit. Fartyget är en modern färja med 2 lastdäck för 1500 lastmeter med rak genomkörning och med kapacitet för 800 passagerare.

Premiärturen kommer att ske lördagen den 28 augusti med två avgångar från Vasa på morgon och eftermiddag och en förmiddagstur från Umeå.

Mer om detta nästa vecka!