Idag börjar höstkampanjen

Av , , Bli först att kommentera 5

Den här lördagen startar vi moderater höstkampanjen, där målet är att samtala med minst 100 000 väljare runt om i landet om hur vi gör ett bra Sverige bättre. Detta kommer att märkas även i länets kommuner. I Umeå kommer våra moderata  förtroendevalda till veckan att vara ute på dörrknackningskampanj, och givetvis kommer vi även att vissa dagar stå utanför COOP Forum och ICA Maxi.

Nu är det bara ett år kvar till valet. Då avgör du vem som ska styra Sverige, såväl som Umeå kommun För Nya Moderaterna handlar valet 2014 om jobben. Hur de kan bli fler, hur det kan bli mer lönsamt att arbeta och hur det ska bli enklare att anställa. Genom fokus på jobben och med omfattande satsningar på skolan, kvalitet i den gemensamma välfärden och ökad trygghet för alla, vill vi göra ett bra Sverige ännu bättre. Till skillnad från många länder i vår närhet står Sverige starkt genom en ansvarsfull ekonomisk politik, trots en tuff internationell finanskris med dess negativa konsekvenser.

Välstånd och välfärd skapas genom arbete. Valet i september 2014 står mellan de nya moderaterna och de gamla socialdemokraterna. Ett (S) som i Umeå mer och mer verkar utvecklas till ett rent vänsterparti. Det är dags för ett ”nytt kapitel i boken om Umeå”. Moderaterna och övriga Allianspartier står redo.

Vänsterpartiets inflytande negativt för Umeå

Av , , 1 kommentar 9

I gårdagens VK besvarade jag på debattsidan en fråga från en företrädare för Vänsterpartiet i Umeå. Repliken bifogas nedan.

 

Vänsterpartiets inflytande negativt för Umeå

Vänsterpartiet har tyvärr fått starkt genomslag i Umeå den senaste mandatperioden. Parallellt med detta ser vi hur tillväxten har mattats under senare år. Sämre befolkningsökning och sämre takt på bostadsbyggandet i vår kommun. Den kommunala ekonomin står inför betydande besparingar, trots tidigare års rekordöverskott. Med tanke på att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet styr tillsammans är det förvisso inte förvånande.

Det är en mycket beklaglig utveckling, bl.a. gällande synen på betydelsen av privat företagsamhet och attityden till företagande i vår kommun. I VK (26/8) skriver vänsterpartisten Daniel Nyström och undrar vad exakt det är i Vänsterpartiets politik som jag är emot.

Vissa satsningar i Umeå har det varit konsensus kring. När det gäller satsningarna på äldreomsorgen och kollektivtrafiken är det ju frågor som Moderaterna och övriga Allianspartier drivit hårt, så jag förstår inte hur V kan göra anspråk på att det skulle vara deras förtjänst. För så är det inte. Idén om särskilda ungdomsjobb kom dessutom ursprungligen från oss i Alliansen, efter det att de s.k. Balticjobben visade sig framgångsrika.

Men vad är det då som är ett problem med Vänsterpartiets inflytande i Umeå denna mandatperiod? Tja, listan kan göras lång. Föraktet för företagande slår igenom med vänstern vid rodret, och vi såg vad som hände vid antagandet av budget 2012 för Umeå kommun. Då lyckades de i ett slag radera ut alla skrivningar om konkurrensutsättning. Vi har sett hur den styrande majoriteten systematiskt i budgetdokumenten har rensat ut alla skrivningar till styrelser och nämnder beträffande direktiven med alternativa driftsformer, entreprenader och konkurrensutsättning. Vi kan även se hur intraprenader – det som vi alla var överens om en gång i tiden – inte längre är välkomna i Umeå kommuns verksamheter. Även detta har strukits när (S) och (V) styr tillsammans.

Intraprenader, vars grundtanke var att ge kommunens personal i olika verksamheter större frihet, större självbestämmande, större inflytande över sin arbetssituation. De som startades inte minst inom skolans område blev framgångsrika – lägre sjukfrånvaro, bättre resultat i Medarbetarenkäten, större upplevelse av inflytande och nöjdhet, bättre resultat.

Men detta är inte längre önskvärt inom Umeå kommun. När det gäller att öka personalens frihet och möjlighet att påverka sin arbetssituation är det stopp. Men hela den här inställningen genomsyrar personalpolitiken i Umeå kommun. Därför inte så konstigt att vår personal är bland de mest sjukskrivna i hela landet. Trots att vi satsar mer pengar år efter år, har högre skatt än nästan alla andra kommuner, så är resultatet sjukare personal. Och sedan V kom in i maktens boning så har sjukfrånvaron bland vår personal börjat öka. Den positiva trenden bröts när V klev in på scenen. När ideologi och nitiskt kontrollbehov får gå före sunt förnuft och en human personalpolitik. Då går det fel. Vi har också sett hur V gör allt för att motarbeta valfriheten inom hemtjänst och äldreomsorg. Vi fick också ett oroande besked vid senaste fullmäktigedebatten om att AB Bostaden inte längre ska få följa sina ägardirektiv. Vänsterpartiet kommer inte att tillåta viss försäljning av fastighetsbeståndet för att möjliggöra nyproduktion av hyresrätter eller för den delen underhållsåtgärder. Det beskedet kom oväntat, men visar bara att vänstervridningen fortsätter. Och detta när bostadsbristen i Umeå är akut.

Tyvärr är allt detta ett konkret resultat av att Vänsterpartiet sitter vid makten i Umeå. Vänsterpartiets ideologi får genomslag sedan valet 2010, och socialdemokraterna har följt med av bara farten. Det är inte på något sätt gynnsamt för företagsklimatet och tillväxten i Umeå.

Anders Ågren, Kommunalråd (M), Umeå

Välkommen upp på scenen!

Av , , Bli först att kommentera 5

I dagens Folkbladet ger jag Hans Lindberg (S) svar på tal.

Bifogas nedan.

 

Välkommen upp på scenen, Hans Lindberg (S)!

 

I Folkbladet (24/8) får vi läsa om gymnasienämndens ordförande Hans Lindbergs (S) tankar kring Umeå, politiken och Umeandan. Tydligen gillar han inte mitt tidigare konstaterande i media att Nya Moderaterna hedrar Umeandan och är en garanti för dess fortlevnad inom lokalpolitiken.

Jag välkomnar att Lindberg kliver upp på scenen och uppenbarligen vill debattera med mig, även om det fortfarande är oklart vem man egentligen ska debattera med inom socialdemokraterna. De är ju numera minst fyra kandidater som konkurrerar om att få leda S-partiet efter Holmlund.

Nåväl. För oss inom Nya Moderaterna i Umeå står tillväxt, full sysselsättning och fler bostäder i fokus. Detta kommer att prägla den politik vi går till val på om ett år. Vi kommer att eftersträva en pragmatisk politik, som hedrar den gamla Umeandan, genom att söka breda lösningar över blockgränserna. Moderater och socialdemokrater har ofta haft likartad syn på vikten av en tillväxtorienterad politik i Umeå. Människor trivs i vår kommun, även om alltför många tvingas flytta söderut i brist på jobb och bostäder.

Lindbergs enda invändning i sak mot oss moderater verkar vara frågan om kommunalskatten. Låt mig därför vara tydlig. Skattesänkningar kommer endast ske om de går att finansiera fullt ut, utan att äventyra vår gemensamma välfärd. Hittills har jag under min aktiva tid i lokalkpolitiken fått rätt i såväl budgetdebatten som bokslutsdebatten år efter år, när jag och Holmlund (S) har debatterat skattefrågan. Kommunen har gjort återkommande rekordöverskott. ”Alltimehigh-resultaten” har avlöst varandra. Och ja, under dessa år hade det varit fullt möjligt att genomföra våra skattesänkningar. Utan problem. Men nu står inför ett tuffare ekonomiskt läge.

Lite underhållande blir det faktiskt i Lindbergs debattartikel när han ska försöka förklara för mig vad Umeandan innebär, och hur det fungerar inom socialdemokraterna i Umeå. Jo tack, efter snart elva år som gruppledare för Moderaterna i Umeå vet jag ganska exakt hur det fungerar inom de flesta partierna här i kommunen. Jag vet också vad Umeandan innebär i praktiken, eftersom jag tillsammans med Holmlund och övriga gruppledare varit med om att gjort många handslag för kommunens bästa och ingått viktiga överenskommelser över blockgränserna. Om Lindberg vill göra anspråk på att vara med och förvalta detta klimat framåt, så måste han till att börja med inse att ett partis ”lokala handlingsprogram” förvisso är en grund att stå på. Men det krävs också en stor dos pragmatism och en vilja att mötas över blockgränserna för att verkligen leva upp till den genuina Umeandan. Då duger det inte med att bara stirra på paragraferna i sitt eget partiprogram. Då blir man en paragrafryttare, men verkligen ingen resultatpolitiker.

Hans Lindberg berör inte med en stavelse den vänstersväng som skett i kommunpolitiken under den pågående mandatperioden. Att socialdemokraterna sitter i vänsterns knä, och på område efter område förflyttar sig från politikens mittlinje. Det är en talande tystnad.

Med anledning av Lindbergs artikel tar jag mig dock friheten att upprepa mitt tidigare budskap: varmt välkommen till alla de mittenorienterade umeåbor som tidigare har röstat på socialdemokraterna. Alla väljare i Umeå som vill ha en politik förankrad i det politiska mittfältet – och som förenar Umeanda, arbetslinje och ansvarstagande – varmt välkommen till Nya moderaterna!

 

Anders Ågren

Kommunalråd (M)

Umeå

Politiker som kränker tjänstemän

Av , , 1 kommentar 29

Vi kan aldrig acceptera att höga politiker kränker kommunala tjänstemän.

Detta oavsett om politikern råkar vara socialdemokrat, moderat, vänsterpartist eller tillhörande något annat parti för den delen. Tyvärr händer det på sina håll, och då är det viktigt att markera det oacceptabla i situationen. Hur ska vi annars kunna värna en god arbetsmiljö?

Igår redovisades den utredning som gjorts, med anledning av att kommunalrådet Spiric (V) hade blivit anmäld av två kvinnliga tjänstemän inom Umeå kommun för kränkande särbehandling. Att arbetsmiljölagen gäller även detta fall är enligt utredningen solklart. Lika lite som det är acceptabelt att chefer kränker personal inom kommunen, lika lite är det acceptabelt att politiker kränker personalen. Kommunens tjänstemän omfattas av arbetsmiljölagens skyddsregler när de utför arbetsuppgifter i sin tjänst.

Resultatet i utredningen är entydigt.

Det är samstämmiga uppgifter från alla tjänstemän och politiker (oberoende av partitillhörighet) som blivit intervjuade, och varit vittnen till det inträffade. Spiric har ju i massmedia förklarat att hon aldrig anklagat tjänstemännen för att ha ”manipulerat siffrorna”, men alla vi som var närvarande kan ju intyga motsatsen. För att bara ta ett exempel som florerat i media.

Men jag läser i dagens VK och Folkbladet att Spiric slår ifrån sig allt. I Folkbladet hävdar hon att anmälan mot henne grundar sig på lögner (!), och i och med det uttalandet fortsätter hon att kränka vår personal.  Spiric hävdar på fullt allvar i VK att hon ”har inte kränkt någon”. Hon hävdar vidare att ”det här är att göra karaktärsmord på en politisk motståndare. Vem är det som påstått att jag har gjort något?”. Och sen som ett brev på posten så kallar hon utredningen för en ”hetsjakt”.

Jag blir bekymrad när jag läser allt detta.

För det här har ju inte med politik att göra. Två kvinnliga tjänstemän har upplevt sig kränkta av kommunalrådet, och det har gått så långt som till en anmälan vilket är ganska unikt i sammanhanget. Det visar bara hur allvarligt det är. Och den oberoende utredningen har nu gett dem rätt. Men Spiric påstår sig nu inte ens veta vem det är som har påstått att hon har gjort något…… och avfärdar allt med att alla andra ljuger, och bedriver hetsjakt.

Nu är utredningen färdig. Nu återstår för kommunstyrelsen och personalutskottet att vidta de åtgärder som krävs för att detta inte ska upprepas och att våra tjänstemän ska kunna känna sig trygga. Helt uppenbarligen behövs det en grundkurs i kommunens värdegrund för en och annan politiker, och dessvärre också utbildning i politikers och tjänstemäns olika roller. Det har blivit skrämmande tydligt av den här utredningen.

Vi kan aldrig acceptera kränkningar av vår personal.

Att höga politiker kränker tjänstemän finns det tyvärr exempel på både här och där i vårt avlånga land. Men i Umeå kommun accepterar vi inte detta, och markerar när sådant inträffar. Det är bra.

 

S och V stoppar ökad nyproduktion av hyresrätter

Av , , 3 kommentarer 10

Igår debatterade vi vår Alliansmotion om att öka nyproduktionen av hyresrätter. Tyvärr röstade Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet nej till vår motion. Det är oansvarigt. Vi har akut bostadsbrist, och självklart måste kommunen dra sitt strå till stacken. Tillsammans med de privata aktörerna ska vi kunna få fart på bostadsbyggandet i Umeå igen.

Socialdemokraterna kritiserade vår strategi för att möjliggöra för AB Bostaden att öka nyproduktionen. De vill inte försälja något av fastighetsbeståndet överhuvudtaget.OK.

Men hur ska ni annars kunna klara av det? Bara för att fixa dagens planerade nybyggnationstakt kommer det krävas rejäla hyreshöjningar, ökade lån eller försäljningar. Så vad är ert svar?? Är det kraftfulla hyreshöjningar för de boende i hyreslägenheter som blir konsekvensen istället? De boende i Bostadens hyresrätter får i så fall betala ett högt pris för Socialdemokraternas och Vänsterpartiets motstånd att försälja delar av beståndet till andra ägare.

Det märkliga vid gårdagens debatt var att de ledande politikerna inom S och V så kategoriskt var motståndare till alla former av försäljning. Redan idag har vi i ägardirektivet till AB Bostaden att de ska vårda sin fastighetsportfölj utifrån affärsmässiga principer. I detta ingår, precis som det står i svaret på motionen, att köpa och sälja på ett långsiktigt hållbart sätt. Försäljning är en av flera alternativ, och detta har vi hittills varit överens om i Umeå kommunfullmäktige. Så det är inget nytt som vi i Alliansen framför, utan det finns redan med som en självklar del. Och nu har vi katastrofalt dålig byggnadstakt av bostäder i Umeå, och då är detta en av våra lösningar. Vill S/Vänsterpartiet ändra på detta plötsligt? Vänstervridningen fortsätter…….

Umeå har bostadsbrist. Vi måste bygga mer!

Av , , Bli först att kommentera 1

AB Bostaden måste öka nyproduktionen av hyresrätter

 

Här kommer mitt anförande vid dagens debatt. (det talade ordet gäller)

 

Ordförande, fullmäktigeledamöter!

 

I Umeå råder bostadsbrist.

 

Bostadsköerna i det kommunala bostadsbolaget visar att man kan få vänta mellan 3-10 år för att få en lägenhet beroende på var man vill bo. (Västerbottensnytt 1/8). Bristen på bostäder har blivit Umeås akilleshäl.

 

Det finns olika uttryck för bostadsbristen i Umeå. Människor som vill arbeta i Umeå hittar inte bostad när de ska flytta hit. Vi har så sent som förra veckan sett hur svårt det är för studenter som kommit in vid universitetet att få tag på en bostad. Vi har nyligen kunnat läsa i VK om det akuta behov av lägenheter som kvinnojouren har. Kvinnor i behov av skydd, kan inte erbjudas boende. I samma artikel konstaterar socialdirektören att även socialtjänsten har svårt att få tag på lägenheter. Det skulle behövas 80-100 nya lägenheter per år enbart för att täcka behovet inom vård och omsorg. Och den tillgång på bostäder som socialtjänsten har idag är betydligt lägre. Länsstyrelsen kommer med propåer om att vi ska öka mottagandet av ensamkommande flyktigbarn – men vi kan inte pga det saknas bostäder. Allt detta är fakta.

 

I somras intervjuades jag och Lennart Holmlund i media, och vi konstaterade båda två att vi egentligen skulle behöva tredubbla nyproduktionen av bostäder i Umeå för att komma ikapp kommande år. Detta efter att de senaste åren ha haft en väldig låg produktion:

 

 

 

Bostadsbyggande- mål 600-800 lgh/år utifrån Bostadsstrategin

År      Nya bostäder

2009-326

2010-429

2011-325

2012-439

 

Det mina vänner är ju rent katastrofala siffror, utifrån de målsättningar som finns, och i synnerhet utifrån de BEHOV som finns.

 

Från moderaterna och övriga Allianspartier i kommunen har vi uppmärksammat bostadsbristen vid återkommande tillfällen på senare år. Det byggs för lite bostäder i Umeå och det är ett allvarligt hot mot Umeås utveckling. Vi brottas med en lägre befolkningstillväxt än vad vi tidigare prognosticerat. En delförklaring i detta är just bristen på bostäder. Om vi kan få en bättre tillgång på bostäder, så kan vi också få en ökad befolkningstillväxt.

 

Befolkningsökning.  Mål 2 200/år utifrån befolkningsmålet 200 000 inv. till år 2050

År      Ökning

2009         -1347

2010         -1398

2011          -992

2012         -829

 

Det hänger ihop. Dålig tillgång på nya bostäder – färre som flyttar hit.

 

Här måste de privata aktörerna och det kommunala bostadsbolaget AB Bostaden hjälpas åt. Tillsammans ska vi kunna få fart på bostadsbyggandet igen.

 

Från kommunens sida ska vi skapa förutsättningar för att tillräckligt många bostäder byggs. Detta sker genom en god mark- och planberedskap. I utbyggnadsordningen i den nyligen antagna bostadsstrategin finns det projekt som motsvarar byggnadsprojekt på 850 nya bostäder per år men detta går att öka, om trycket blir större. Således positivt att planberedskapen är god.

 

Vi måste också från kommunens sida se till att ta fram planer och markanvisningar som är anpassade för att möjliggöra för mindre byggherrar – just i syfte att öka konkurrensen och underlätta för nya aktörer på bostadsmarknaden. En bärande del i kommunens nya bostadsstrategi är att uppmuntra till byggandet av hyresrätter. Om detta är vi politiskt fullständigt överens. Viktigt inte minst för de unga, och centralt för Umeås framtida tillväxtmöjligheter. Vi ska skapa så goda förutsättningar som möjligt för marknaden att komma igång med nya projekt.

 

AB Bostaden, Umeås kommunala bostadsbolag, är med ca 15.400 hyreslägenheter en viktig och framgångsrik aktör för Umeås tillväxt och bostadsförsörjning.  Bolaget äger idag 57%  av hyresrätterna i Umeå. Här vill vi från moderaterna och övriga Allianspartier att AB Bostaden ska ta ett ännu större ansvar genom att öka nyproduktionen ytterligare. AB Bostaden är, och kommer även fortsättningsvis, vara en strategisk aktör för Umeås fortsatta tillväxt. Men tyvärr är socialdemokraterna och vänsterpartiet motståndare till vårt förslag.

 

Motionen innebär att vi ska ge i uppdrag till AB Bostadens styrelse att försälja 1/3 av beståndet, just för att få ekonomiska muskler till att kunna öka nyproduktionen. Därigenom skulle AB Bostaden bli en strategisk aktör för att kunna fortsätta byggandet av nya hyresrätter och öka tillgången på de bostäder som vi verkligen behöver för Umeås fortsatta tillväxt.

 

Jag blev mycket glad när jag förra måndagen läste en debattartikel som hade skrivits av VD:n för AB Bostaden, Ann-Sofi Tapani. (”Det måste byggas mer i Umeå”.)

 

I artikeln belyser hon situationen i Umeå idag, beskriver AB Bostadens byggande hittills, vilka möjligheter och problem det finns. Vårt kommunala bostadsbolag har i genomsnitt byggt 150-200 lgh/år. Jag citerar: ”Önskvärt vore att Bostaden kunde producera mer än 200 lgh per år och att andra aktörer kunde bidra med minst lika mycket tillsammans under kommande år.”

 

Hon beskriver också vilka alternativ det finns för att ens kunna klara av nuvarande byggnationstakt. Fram till 2020 kommer det krävas 750 miljoner kr till investeringar. Finns då fyra alternativ för att klara av detta:

  1. Höja hyrorna betydligt MER än vad man hittills planerat.
  2. Att låna mer pengar, med då får bolaget en ökad lånestock och det ger ytterligare räntekostnader.
  3. Att sälja en del fastigheter för att få in nytt kapital. Det ger både en vinst samt lägre driftskostnader för bolaget.
  4. Att ägaren (kommunen) går in med aktieägartillskott.

 

Detta krävs alltså för att bara klara av dagens byggnivåer, och behov av renoveringar. Det behövs 750 miljoner kr bara för dagens läge. Men som vi har konstaterat så skulle AB Bostaden behöva bygga ännu mer, för att vi inte ska fortsätta producera mindre än vad som det verkliga behovet är.

 

Det finns ju många förklaringar till den låga takten på bostadsbyggandet, och det ser ju ut på samma sätt runt om i landet inte minst i tillväxtorterna. Bolånetaket, tolkningar av bullerkrav, motstridiga intressen från statliga sidan etc. Samtidigt får vi inte blunda för att även Umeå kommun själv har ett stort ansvar. Det spelar ju ingen större roll hur bra strategier och planer vi har, om det inte fungerar i praktiken och i det vardagliga arbetet.

 

I remissyttrandena till den nya bostadsstrategin, både från AB Bostaden och även från privata aktörer, kommer det allvarlig kritik om långa handläggningstider, att kommunens egna verksamheter inte verkar vara samordnade utan det kommer olika signaler och besked från olika delar av den kommunala förvaltningen i Umeå – det är inte acceptabelt utan måste ordnas till. Vi är ju numera EN förvaltning, men det märks tyvärr inte när det gäller arbetet med detaljplaner, bygglov och annat.

 

Jag har noterat att det här förslaget får stöd från den privata sidan och Sveriges Byggindustrier, som förordar just att AB Bostaden dels säljer 1/3 av beståndet, dels ökar produktionen av hyresrätter)

 

Det här förslaget från oss inom Alliansen löser inte ensamt bostadsbristen i Umeå. Det är bara EN pusselbit, för att på sikt kunna öka produktionen av hyresrätter i Umeå. Men det är ett konkret exempel på vad vi faktiskt KAN göra. Istället för att bara sitta med armarna i kors, och skälla på regeringen, skälla på de privata aktörerna eller på någon annan för den delen.

 

Umeå har bostadsbrist. Vi måste bygga mer.

 

Yrkar med detta bifall till motionen!

 

Satsa på vård och förebyggande arbete

Av , , 1 kommentar 3

Från moderat sida är vi bekymrade över den drogliberala våg som sprider sig över västvärlden. Knarket vinner mark. Attityderna ändras. Därför är det mycket glädjande att det ändå görs så mycket i Umeå på det här området när det gäller förbyggande arbete. Det går också alltid att göra mer. Men förebyggande åtgärder är A och O.

I den motion som behandlas i KF idag föreslås att kommunen ska ta kontakt med Västerbottens läns landsting för att besluta om formerna för ett sprututbytesprogram. Frågan om att dela ut fria sprutor till narkomaner, avfärdades i Umeå fullmäktige så sent som i maj 2007, och vi är lite bekymrad när samma fråga dyker upp igen.

Vi ska satsa på vård, förebyggande arbete. Vi ska hjälpa narkomaner att komma ur sitt missbruk – men vi ska inte hjälpa dem att fortsätta knarka genom att dela ut fria sprutor.  Vi ska satsa på förebyggande och uppsökande insatser, på information och testning, på rådgivning och på vaccination.

Här i Umeå (och på bloggen) har vi debatterat förslaget om fria sprutor till narkomaner. I Danmark har man sedan många år delat ut fria sprutor till narkomaner. 2010 var man redo för nästa steg: gratis heroin. Då öppnades nämligen en klinik i Köpenhamn där heroinister ska kunna få två sprutor heroin gratis varje dag, på skattebetalarnas bekostnad. Gratis heroin ges sedan tidigare till missbrukare i en rad länder i Europa, så Danmark är inte unikt. Samma debatt pågår förövrigt i vårt eget land. Jag hoppas verkligen inte att Sverige väljer den här knarkliberala vägen. Att kapitulera för knarket är inte den väg Sverige ska ta.

Det måste byggas mer

Av , , 1 kommentar 7

bild

Den här annonsen kunde läsarna av VK och Folkbladet se i lördagens tidning. Allianspartierna i Umeå uppmärksammar bostadsbristen och kommer med förslag som kan öka antalet nybyggda lägenheter i Umeå.

På måndag kommer vår motion att behandlas i kommunfullmäktige, och det ska bli intressant att se om de styrande socialdemokraterna och vänsterpartiet fortsätter att säga nej till ökad produktion av hyresrätter i Umeå. Hur som helst är deras agerande hittills ett hot mot befolkningstillväxten.

Var stolt över det svenska jordbruket!

Av , , Bli först att kommentera 5

I gårdagens Folkbladet fick jag nedanstående insändare publicerad. Lägger som vanligt upp den här på bloggen.

 

Handla lokalproducerat!

Förra veckan var vi ute med kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott och besökte ett antal företag på temat landsbygdsutveckling och jordbruksföretag. Vi ser ju en allvarlig trend med färre och färre företag med djurhållning. De är viktiga företag och spelar en viktig roll för sysselsättningen, men de blir som sagt allt färre. Inte minst konkurrerar de med motsvarande företag från andra länder, där man har betydligt lägre krav på djurskydd och annat vilket gör prisbilden svår.

Vi kan alla göra en insats genom att välja lokalproducerat i den mån det finns i våra affärer (utbudet blir ju större och större) eller åtminstone svenskt. Därmed gör vi en insats för våra egna jordbruksnäringar, för att hålla landskapen öppna och inte minst för att stötta en djurhållning som sker med respekt för djuren.

Sedan har vi anledning att se över hur det går med våra upphandlingar. I Umeå har vi antagit en upphandlingspolicy, där vi ska eftersträva delade upphandlingar för att underlätta för mindre företag att vara med. Som politiker är vi skyldiga att följa gällande lagstiftning. Vi kan t.ex. inte ställa krav på att råvaror ska vara producerade i Sverige. Men varor och tjänster som den offentliga sektorn köper ska ha en sådan kvalitet att de ligger i nivå med kraven i svensk lagstiftning, till exempel svenska miljö- och djuromsorgsregler.  Miljöstyrningsrådet har utvecklat sådana kriterier för bland annat kött och mjölk, i syfte att främja en god djuromsorg och miljö. Umeå kommun har med detta i sin upphandlingspolicy, men det har hittills inte gett utslag i de konkreta upphandlingarna. Vi ska ta en närmare titt på detta vid kommande upphandlingar.

Vi ska vara stolta över det svenska jordbruket. Tack vare långsiktigt miljöarbete och tuffa miljöregler så håller svenska livsmedel hög klass när det gäller tex bekämpningsmedelsrester. Genom ditt aktiva val i butiken, och ute på våra restauranger för den delen, kan vi främja en livsmedelsproduktion som tar hänsyn till både djuren, miljön och folkhälsan. Uppmaningen är enkel när man tänker efter: handla lokalproducerat!

 

Anders Ågren

Kommunalråd (M)

Helsingfors

Av , , Bli först att kommentera 2

bild

Är på plats i Finland och dess huvudstad Helsingfors, med delar av Umeås kommunledning. Vi ska delta i en konferens arrangerad av länsstyrelsen i Västerbotten och Sveriges ambassad i Finland. Syftet med dagen är att göra Västerbotten ännu mer känt i Finland och att utveckla relationerna mellan företrädare för såväl privat som offentlig sektor i de båda länderna. Fokus för dagens överläggningar på konferensen är gruvnäring och kommunikationer.

Vi från Umeå kommer delta i överläggningarna på seminariet ”Effektiva transport- och kommunikationslösningar skapar tillväxt”, där vi ska träffa beslutsfattare från Österbotten och finska regeringen. Seminariet ska fokusera på hur Västerbotten och Österbotten tillsammans med hjälp av bättre kommunikationer kan utveckla industri, handel och kultur.

Det blir förhoppningsvis en givande dag. Är åter i Umeå imorgon, vilket jag ser fram emot. Har lite grann att ta tag i på min ”göra-lista” nämligen.