Folkbladets ledarsida gillar inte att partier uppmärksammar de islamistiska extremisterna i Umeå!

Av , , Bli först att kommentera 26

Den S-märkta ledarsidan på Folkbladet ogillar att frågor om Umeås islamistiska extremister lyfts i kommunfullmäktige.

Och ledarskribenten Linda Westerlind anklagar i dagens ledare en majoritet av dem som lyfter frågorna i fullmäktige för att vilja locka fram en ”rasistisk debatt eller framhäva politisk populism.”

Hur ser då läget ut i vår kommun? Islamistiska extremister finns i Umeå. I år har Säpo slagit till mot sex framträdande personer inom islamistiska miljöer i Sverige och tagit dessa i förvar, varav två med tydlig koppling till Umeå. Däribland en imam i Umeå. Dessa har nu dömts till utvisning i två instanser. Inte bara Säpo alltså, utan även Migrationsdomstol och Migrationsöverdomstolen ser dessa personer som ett HOT MOT RIKETS SÄKERHET. Återstår att se vad regeringen kommer till för beslut.

Terrorexperten Magnus Ranstorp har konstaterat att ”Säpo vill begränsa tillväxten i de radikala miljöerna som finns i Sverige. Det är ett sätt att ta väck de värsta aktörerna.” När det gäller imamen i Umeå är det ett dussintal personer i Umeåområdet som är kopplade till honom, och som i sin tur anses vara extremister. Dessa personer är våldsbejakande, enligt terrorexperten.

Imamen har dessutom tills dess han grep av Säpo varit kassör i den muslimska förskolan Bilaal i Umeå, som just nu är föremål för utredning. Det har bl.a. – enligt Skatteverket – försvunnit miljontals kr till okända.

Vi är flera partier i fullmäktige som lyft frågor kopplat till islamistiska extremister under senaste året. Bl.a. Liberalerna, Moderaterna, AP och Sd.

Men detta ogillar alltså ledarskribenten på Folkbladet. Hon anser att ”Inflation råder i extremismdebatten” i KF.

Vilken skrämmande syn! Vi kommer att fortsätta vårt arbete med att bekämpa alla former av extremism i Umeå, oavsett det gäller islamister, kommunister eller nazister!

Ta osund konkurrens på allvar! Umeå på placering 280 och landets 290 kommuner gällande ”konkurrens från kommunen”

Av , , 1 kommentar 6

IMG_6828-500x500

I fredagens VK fick jag nedanstående insändare publicerad. Läggs som vanligt upp här på bloggen.

Utred förekomsten av osund konkurrens i Umeå!

Så har Svenskt Näringsliv släppt sin årliga rankinglista över kommuners företagsklimat i Sverige. Umeå fortsätter tappa och hamnar på plats 194 av landets 290 kommuner. Pinsamt dåligt. Det är viktigt med ett bra företagsklimat.

Ett bekymmer som många företagare lyfter fram från sin dagliga verksamhet är att offentlig sektor snedvrider konkurrensen. Idag bedriver många kommuner och landsting/regioner affärsverksamhet som snedvrider konkurrensen på marknaden.

I Umeå har företagare ofta påtalat detta som ett problem. I den nya rankingen från Svenskt Näringsliv för 2019, så hamnar Umeå kommun riktigt dåligt till. När det gäller området ”konkurrens från kommunen”, så hamnade Umeå kommun på plats 280 av landets 290 kommuner. Nästan värst i landet alltså, när de lokala företagarna tillfrågas.

Från Moderaterna och övriga borgerliga partier lade vi i samband med antagande av budget den 17 juni ett särskilt uppdrag om detta. Vi föreslog att Kommunstyrelsen med externt stöd skulle genomlysa all kommunal verksamhet, såväl inom förvaltningarna som de kommunala bolagen, gällande förekomsten av osund konkurrens. Samt att kommunen skyndsamt skulle ge förslag för att åtgärda eventuell förekomst av osund konkurrens. Tyvärr förlorade vi i voteringen med röstsiffrorna 39-25. En ledamot frånvarande.

Beklagligt, då det uppenbarligen är ett problem i Umeå med osund konkurrens. Ett problem som metodiskt borde åtgärdas.

 

Anders Ågren

Kommunalråd, M. Umeå

Umeå fortsätter tappa i rankinglistan över kommuners företagsklimat. Plats 194 av landets 290 kommuner år 2019.

Av , , 2 kommentarer 8

 rankinglista

Umeås politiker och partier måste ta frågan om företagsklimatet och företagarnas förutsättningar på betydligt större allvar! Nu på morgonen kom nyheten att Umeå kommun tappar ytterligare i rankingen av svenska kommuners företagsklimat 2019. En av landets högsta kommunalskatter, konkurrens från kommunen gentemot privata näringslivet, tillämpning av lagar och regler samt genomgående negativ attityd bland politiker till företagande är sådant som sticker ut. Vi tappade 9 placeringar den här gången till plats 194 av 290 kommuner.

Här behövs skärpning! För att nå Umeå kommuns tillväxtmål krävs cirka 35 000 nya arbetstillfällen. Varje dag fattas nya beslut om var företag ska etablera sig och människor ska flytta. Inför varje sådant beslut måste Umeå framstå som det mest attraktiva alternativet. Trots glädjande besked om företag som gör stora investeringar i Umeå, så återstår mycket att göra. Likaså måste vi ge bästa tänkbara förutsättningar för befintliga företag att växa och utvecklas.

Med Moderat politik, skulle vi bl.a. fokusera på följande:

– En offensiv tillväxtpolitik, med fokus på tillväxt i alla delar av Umeå kommun.
– Ökad takt på bostadsbyggandet. – God planberedskap.
– Sänkt kommunalskatt – skatten i Umeå är omkring två kronor högre än flertalet jämförbara kommuner.
– Korta handläggningstider.
– Bättre dialog med lokala företagare.
– Erbjud avgiftsfri parkering i de P-anläggningar och p-platser som UPAB ansvarar över för Umeå kommuns räkning. Införs på lördagar, under en begränsad tid av dagen då huvuddelen av affärerna håller öppet, som ett försök.
– Inför utmaningsrätt inom kommunal verksamhet, vilket innebär att enskilt drivna företag kan utmana kommunal verksamhet för upphandling.
– Utred förekomsten av s.k. osund konkurrens från kommunens verksamheter, såväl kommunala bolag som förvaltningen, och återkom i förekommande fall med förlag på hur sådant kan upphöra.

Att Umeå fortsätter att hamna på högst mediokra placeringar i Svenskt Näringslivs kommunranking är något som signalerar behovet av förändring.

Moderaternas ambition är att Umeå ska rankas bland de tio bästa kommunerna i landet när det gäller företagsklimat. Vi har politiken för det!

150 Norrlandsmoderater samlas i Umeå denna helg!

Av , , Bli först att kommentera 7

 

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är centrumälven-1024x768.jpg

I dag samlas 150 moderater från norra Sverige i Umeå. Jag har under denna helg förmånen att – som förbundsordförande för Moderaterna i Västerbotten – hälsa några av moderaternas tyngsta rikspolitiker välkommen till Umeå, däribland vice partiordförande Elisabeth Svantesson och partisekreterare Gunnar Strömmer.

Vårt län står nämligen i helgen som värd när de fyra moderata länsförbunden i norr samlas för Norrlandskonferens. 150 ledande moderata riksdags- kommun- och regionpolitiker från Västerbotten, Norrbotten, Jämtland och Västernorrland kommer att delta i konferensen på Elite Hotell Mimer, lördag-söndag. Konferensen tjuvstartade lite redan under fredagen då alla regionpolitiker i norr samlade för överläggningar.

Bland övriga medverkande talare i helgen finns bl.a. MUF:s förbundsordförande Benjamin Dousa och Moderatkvinnornas ordförande Josefine Malmqvist. Senast Moderaterna i norra Sverige samlades på motsvarande sätt var i Luleå år 2017.

Det blir en mycket viktig konferens i Umeå. Vi samlar de främsta moderata politikerna i norra Sverige. De tyngsta företrädarna på både kommunal och regional nivå, liksom våra riksdagsledamöter. Vi kommer att lägga upp riktlinjerna och strategi inför valet 2022 och diskutera gemensamma frågor.

Områden som brottsbekämpning, migration, ekonomi, landsbygd, skattepolitik och skola är alla högaktuella. Det känns därför bra att partiets talespersoner för dessa frågor i riksdagen är på plats för att redogöra för aktuella frågor och diskutera vägen framåt.

Moderaterna måste nu samla all kraft för att åstadkomma ett maktskifte i valet 2022. Norrlandsmoderaterna ska bidra med vår del i det arbetet!

Mer ordning och reda i skolan!

Av , , 2 kommentarer 9

skolaelev

I dagens Folkbladet har jag fått följande insändare publicerad. Läggs som vanligt upp på bloggen.

Mer ordning och reda i skolan!

Svenska klassrum präglas av för mycket stök och för lite ordning och reda. Sverige tillhör de OECD-länder med högst andel sena ankomster och OECD har tidigare rekommenderat att Sverige behöver mer arbetsro för att öka skolresultatet. Låt lärare vara lärare. Vuxenvärlden måste återta kontrollen i skolan – i klassrummen, i korridorerna. En del i detta är att införa ordningsomdömen.

I media kunde vi tidigare i år läsa om en skola i Malmö där en lärare lyft ut en stökig elev ur klassrummet. Eleven anmälde detta till Skolinspektionen, och eleven fick 25 000 kr i skadestånd (!) för kränkning. Det här är inget unikt fall. Tyvärr verkar elever ha rätt att störa en lektion hur mycket som helst, men tydliga åtgärder från läraren kan ändå leda till att eleven får skadestånd. Helt bisarrt.

Kränkningsanmälningar från elever/föräldrar mot lärare haglar, och maktbalansen i skolan har förskjutits. Enligt en undersökning har 40 procent av lärarna hotats med anmälningar. Vad kan och vågar lärarna göra numera, utan att riskera okynnesanmälningar och annan trams.

Skriv om skollagen. Ge lärarkåren befogenheter att upprätthålla ordningen i klassrummen. Inför ordningsomdömen för alla elever. Lärandemiljön ska vara stimulerande, trygg och i klassrummen ska det vara lugn och ro.

Stök, skolk och oordning i klassrummen ska inte accepteras. Nu får det vara slut med detta flum, som förstör lärandemiljöerna i Sveriges skolor. Återupprätta ordningen. Återupprätta kunskapsskolan.

Anders Ågren

Förbundsordförande, Moderaterna i Västerbotten

M föreslår rekordsänkning av skatten på bensin och diesel!

Av , , 1 kommentar 10

bensinskatt

Vi moderater föreslår en sänkning av bensin och diesel med 1 krona/liter i vår höstbudget. Det är den största sänkningen som någonsin gjorts. Redan i M/KD-budgeten sänktes skatten med 17 öre per liter, genom att den så kallade överindexeringen av bensin- och dieselskatten tillfälligt stoppades.

Moderaternas nya förslag består av två delar. Dels vill moderaterna avskaffa överindexeringen av skatten på bensin och diesel och utöver det vill partiet även sänka skatten på drivmedel.

Ett bra förslag inte minst för norra Sverige, för landsbygden och för alla dem som är beroende av bilen för att ta sig till jobbet eller för att få vardagen att gå ihop.

Bra besked av landshövdingen – förslaget till klimatstrategi kommer att dras tillbaka i sin helhet, alternativt omarbetas i grunden

Av , , 1 kommentar 12

länsstyrelsen

I fredags kritiserade jag länsstyrelsen i Västerbotten, och deras förslag till ny klimatstrategi för Västerbotten. Förslaget är ute på remiss och jag kritiserade förslaget både här på bloggen och facebook.

Jag uppmanade alla remissinstanser att tydligt markera och säga nej till länsstyrelsens idéer i klimatstrategin om bl.a. medborgarlön, sex timmars arbetsdag och att alla städer i Västerbotten ska ha bilfria centrum. Vänsterförslag som vi annars är vana att höra från Miljöpartiet och Vänsterpartiet, men som plötsligt även länsstyrelsen i Västerbotten hade ställt sig bakom.

Men nu backar länsstyrelsen från förslaget.

Landshövding Magdalena Andersson har idag svarat (bilden ovan) offentligt på mitt Facebook-inlägg, och gett ett mycket välkommet besked. Andersson skriver:

”Länsstyrelsen är en statlig myndighet som arbetar på regeringens uppdrag. Vi varken kan eller ska driva en egen agenda, inte heller agera så att vi uppfattas göra det. Jag kommer att åtgärda att detta dokument antingen dras tillbaka i sin helhet eller blir grundligt omarbetat.”

Jag välkomnar att landshövdingen så tydligt och snabbt agerar i detta ärende. Utöver att frågorna inte har att göra i en klimatstrategi, så undrar man ju verkligen hur man kommit fram till de slutsatserna. Ren vänsteraktivism som inte har att göra i officiella statliga dokument. Precis som landshövdingen skriver så arbetar länsstyrelsen på regeringens uppdrag, och ska inte driva en egen agenda.

Så tummen upp för dagens besked att länsstyrelsens förslag till klimatstrategi kommer att dras tillbaka i sin helhet, alternativt omarbetas i grunden.

Ett tack till landshövdingen för ett snabbt och tydligt agerande!

Varför vill länsstyrelsen ha medborgarlön, sex timmars arbetsdag och bilfria centrum i Västerbotten? Varför denna extrema vänstersväng?

Av , , 8 kommentarer 25

klimatstrategi

Länsstyrelsen i Västerbotten har tagit fram ett förslag till ny klimatstrategi för Västerbotten. Förslaget är ute på remiss.

Vi är många som höjt på ögonbrynen när länsstyrelsen i Västerbotten nu propagerar för införandet av medborgarlön och sex timmars arbetsdag. Utöver att frågorna inte har att göra i en klimatstrategi, så undrar man verkligen hur länsstyrelsen har resonerat.

Medborgarlön (alla ska vara garanterade en grundinkomst utan krav på arbete eller annan motprestation) är ett förslag som annars brukar komma framförallt från olika vänsterdebattörer, i synnerhet miljöpartister och vänsterpartister. Men nu ställer sig även länsstyrelsen (!) på samma barrikad.

För att inte tala om framhävandet av sex timmars arbetsdag för västerbottningarna kopplad till visionen om att samhället ska ha ett lugnare tempo. Ja, det kan ju låta mysigt och behagligt. Men smakar det så kostar det. Beräkningar från Riksdagens utredningstjänst (RUT) har tidigare visat att arbetstidsförkortning med fem respektive tio timmar i veckan – som Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ föreslagit i olika utformningar – riskerar att innebära ett samlat skattebortfall på cirka 155 respektive 310 miljarder kronor.

Fullständigt förödande för vår gemensamma välfärd. Oavsett om nedskärningarna ska ske inom sjukvården, skolan, äldreomsorgen, eller från polis, försvar etc etc. Ett stålbad utan dess like, med kraftiga nedskärningar på bred front för att finansiera att friska människor boende i Sverige ska få vara lediga i större utsträckning.

Dessa förslag har tidigare framförallt kommit från MP och V i svensk politik. Men nu har Länsstyrelsen i Västerbotten tydligen ställt sig på samma sida i debatten.

Hur många sjukhus, vårdcentraler, äldreboenden, förskolor, skolor, polisstationer och regementen ska stängas och läggas ned för att finansiera alla dessa flumidéer?

Umeå kommun har i vårt remissvar ifrågasatt varför frågan om medborgarlön och sex timmars arbetsdag överhuvudtaget finns med i länsstyrelsens förslag till ny Klimatstrategi. Det har ju inte med klimatfrågan att göra. Jag hoppas att fler remissinstanser starkt markerar mot denna extrema politiska vänstervridning.

Noterar att länsstyrelsen också har visionen om bilfria centrum i våra städer i Västerbotten. Det ska vara ”tyst, lugnt och skönt” i städerna. Och om länsstyrelsen får sin vilja igenom så ska det således inte finnas några bilar i Umeå, Skellefteå och Lycksele centrum. Märkligt. Fokus borde väl vara på att minska utsläppen från transporter och minska dess påverkan – inte att bannlysa bilarna som sådana. Våra städer måste vara tillgängliga även för dem som kommer med bil.

Jag hoppas verkligen att det blir tydliga reaktioner från alla remissinstanser i dessa avseenden.

Trafikverket måste tänka om – sänk inte hastigheterna i vårt län!

Av , , Bli först att kommentera 8

Trafikverket vill sänka hastigheterna för flera vägar i vårt län. De vill även att fler fartkameror ska sättas upp. De vägar som berörs i länet är E4, E12, E45, 363, 531, 364 och 95.

Alla kommuner i Umeåregionen – Umeå, Örnsköldsvik, Robertsfors, Nordmaling, Bjurholm, Vännäs och Vindeln – säger tydligt NEJ till detta förslag. Trafikverket måste stoppa förslaget.

Lokalmedia skrev om vårt gemensamma upprop i går. Trafikverket borde istället satsa på att underhålla/bygga ut vägnätet, och bygga mitträcken där så är lämpligt.  Västerbotten har långa avstånd, och tillgängligheten i länet skadas av ytterligare sänkta hastigheter.

Företagsbesök på IKEA och AVION Shopping

Av , , Bli först att kommentera 6

Bilden kan innehålla: himmel och utomhus

Onsdagen inleddes med företagsbesök i Umeå. Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott besökte IKEA Umeå och AVION Shopping, där vi träffade bl.a. varuhuschef Mari Gustafsson på IKEA och Mia Eskilsson, centrumchef på AVION Shopping.

På IKEA Umeå arbetar ca 260 personer och hos företagen på Avion Shopping jobbar drygt 1000 personer. Till detta kommer ytterligare arbetstillfällen på området genom bl.a. Max. Totalt på området är det mer än 1400 personer anställda. Det är en fantastisk tillväxtmotor för hela vår region! De är i sig ett starkt besöksmål och lockar många turister, de bidrar med många arbetstillfällen (inte minst till unga) och ger ökade skatteintäkter till det offentliga.

Intressanta informationer – liksom rundvisning av logistikupplägg, hållbarhetsarbete och annat – gällande deras verksamheter.